Bütün heyvanların və quşların dilini bilən Süleyman peyğəmbərlə (ə) bayquş arasında hikmət dolu bu dialoqun yaşandığını rəvayət edirlər.

- Niyə buğda yemirsən?
- Adəm əleyhissalam ona görə cənnətdən çıxarıldığı üçün.

- Niyə su içmirsən?
- Nuh əleyhissalamın qövmü suda boğulduğu üçün.

- Niyə həmişə xarabalıqlarda olursan?
- Xarabalıqlar Allah-təalanın mirasıdır.

- Niyə evlərin üstündə ulayırsan?
- İnsanlara xəbərdarlıq etmək üçün. Bu qədər təhlükə içərisində ikən necə də qəflətdə yatırlar. Belələrinin vay halına!

- Gündüzləri niyə gizlənirsən?
- İnsanlar mənə zərər verə bilər.

- Uladığında nə deyirsən?
- Allahı mədh edir və bunları deyirəm: "Ey qafillər, çıxacağınız uzun səfər üçün azuqə hazırlayın!”

Mənbə: "Qırx məclis, min hədis" kitabı