Mübarək Şaban ayı daxil olmuşdur.


Bu əziz ayda dinimizin çox önəmli bayramları vardır. Şaban ayının 3-də, hicri 3-cü ildə - İmam Hüseynin (ə) mübarək mövludu günüdür. Şaban ayının 4-də, hicri 24-cü ildə - Aşura qəhrəmanı, Həzrət Əli (ə) yadigarı, rəşadətli ələmdar Həzrət Əbülfəzl Abbasın (ə) mübarək mövludu günüdür. Şaban ayının 5-də, hicri 38-cü ildə - Aşura həqiqətlərini dünyaya çatdıran, öz şücaətilə hətta zalım müstəbidləri də çaşqınlığa salan İmam Səccadın (ə) mübarək mövludu günüdür. Şaban ayının 11-i hicri 33-cü ildə - Kərbəla qəhrəmanı, öz şücaətilə düşməni lərzəyə gətirən, İmam Hüseynin (ə) böyük oğlu - Həzrət Əli Əkbərin mübarək mövludu günüdür. Şaban ayının 15-də, hicri 255-ci ildə - mübarək zühuru ilə dünyanı zülmdən qurtaracaq, haqq-ədalətlə dolduracaq 12-ci İmamımız - Həzrət Mehdi Sahib-əz-Zamanın (ə.f.) əziz mövludu günüdür.
İçərişəhər «Cümə» məscidinin dini icması bu mübarək tarixlər münasibətilə bütün inanclı insanları təbrik edir, Mütəal Allahın bu ayda mə’nəvi yüksəliş əta etdiyi bol-bol imkanlardan layiqincə bəhrələnməyi arzulayır.


Şəban ayının əməlləri

Şəban ayının fəziləti barədə Həzrət Peyğəmbərdən (s) belə nəql edilir: «Şəban ayı mənim ayımdır».
İslam Peyğəmbəri (s) bu ayı axıra kimi oruc tutar, arada fasilə olmadan, mübarək Ramazan ayının orucunu tutmağa başlayardı. Peyğəmbər (s) həmçinin buyurmuşdur: «Hər kəs bu ayın bir gününü oruc tutsa, behişt ona vacib olar».
İmam Zeynəlabidin (ə) barədə rəvayət olunub ki, o, «Allahummə salli ələ Muhəmmədin və ali Muhəmməd şəcərətin-nubuvvəti ...» duasını şəban ayında günorta vaxtı oxuyarmış (İlahi! Peyğəmbərə (s) və onun Əhli-beytinə (ə), nübuvvət şəcərəsinə, risalətin nazil olduğu xanədana, mələklərin bir-birini əvəz etdiyi məkana, elm mədəninə, vəhy Əhli-beytinə (ə) salavat göndər…) /«Məfatihul-cinan», səh. 408-411/ ).
Eyni zamanda, ibn Xaluyedən nəql edilir ki, bu ayda Həzrət Əli (ə) və onun övladları (ə) aşağıdakı münacatı oxuyardılar: «Allahummə salli ələ Muhəmmədin vəsmə’ dua’i iza də-əvtukə…» (Allahım! Salavatın olsun Həzrət Muhəmmədə (s) və Əhli-beytinə (ə), eşit duamı Səni çağırdığım zaman… ) /«Məfatihul-cinan», səh. 412/

Şəban ayının birinci gecəsi
Mötəbər mənbələrdən olan «İqbal» kitabında bu gecə üçün çoxlu namazlar zikr olunmuşdur və onlardan biri də 12 rəkətli namazdır ki, burada «Həmd» surəsindən sonra 11 dəfə «Tövhid» surəsi oxunur. Bu namaz 6 ikirükətli namaz kimi qılınır.

Şəban ayının birinci günü
Bu günün orucunun böyük fəziləti var. İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: «Şəban ayının birində oruc tutan şəxsə behişt vacib olar».

Şəban ayının üçüncü günü
Bu - ilin ən mübarək günlərdən biridir. Şeyx Misbah kitabında yazır ki, İmam Hüseyn (ə) şəban ayının 3-ü, cümə axşamı dünyaya gəlmişdir. Bu gün «Allahummə inni əs-əlukə bihəqqil-məvludi...» (Allahım! Həqiqətən mən bu günkü mövludun haqqına and verib, Səndən diləyirəm…) duasını oxumaq müstəhəbdir. /«Məfatihul-cinan», səh. 418/


Həzrət Peyğəmbərə (s) sual etmişlər ki, «Hansı günlərin orucu daha əfzəldir?» Cavabında Həzrət (s) buyurmuşdur ki, «Ramazan ayına hörmət və tə’zim nümayiş etməyə görə - Şəban ayının orucu».

Şəban ayının əməllərindən;

- Şəban ayında sədəqə verməyin böyük savabı vardır;
- Şəban ayında çoxlu tövbə etmək tövsiyə edilmişdir;
- Şəban ayında hər gün 70 dəfə bu duanı oxumaq məsləhət görülür:

«ƏSTƏĞFİRULLAHƏ VƏ ƏS-ƏLUHUT-TƏUBƏ»."Dəyərələr"