• .....
  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • ..............................

Bu 4 şərt yerinə yetirilsə, Allah günahları bağışlayar

Allah Təala, Qurani-Kərimdə Bəni-İsrayili islah etmək üçün 4 şərt bəyan edir və buyurur ki, əgər bu şərtə əməl etsələr, onları bağışlayacaqdır./Maidə12 -- 1. Namaz qılmaq. 2. Zəkat vermək. 3. Peyğəmbərlərə (ə) iman gətirib, onlara yardım etmək. 4. Allaha gözəl borc vermək.Niyə namazımızı yaxşı qıla bilmirik?

Namaz – möminin meracıdır. İnsanı ali dərəcələrə uçurdur. Ancaq niyə biz məhz belə namaz qıla bilmirik? Bizə mane olan amillər: 1 . Qəlb hüzurunun olmaması. Bir nəfər namaz qılan zaman saqqalı ilə oynayırdı və Həzrət Peyğəmbər (s) ona baxıb buyurdu:“Əgər bu şəxsin qəlbi müti olsaydı, əza və üzvləri də müti olardı”. Yəni, qəlb hüzuru elə bir haldır ki, insan bütün varlığı ilə Allaha diqqət edir. Əgər qəlbi diqqət edirsə, deməli, bütün bədən üzvləri də diqqət edir. Bu halı əldə etməyə səy göstərməliyik...Namaz qılmayanların rifahda olmasının izahı nədir?

“Küfr edən kəslər onlara verdiyimiz möhlətin öz xeyirlərinə olmasını güman etməsinlər. Əslində Biz onlara (başa düşmələri üçün) möhlət veririk (lakin sonda bu, səbəb olur) ki, onlar (öz) günah(ların)ı artırsınlar. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab vardır”. (“Ali-İmran” 178). Ona görə də gördüyümüz hər bir nemət və sərvət heç də rifah sayılmaz. Bəlkə Allahın şiddətli imtahanıdır ki, bəndələrinin günahlarını artırmaq xarakteri daşıyar.Cümə namazında niyə 2 qunut tutulur?

Bu iki qunut cümə namazını başqa namazlardan fərqləndirir və əhkama yenilik qatır. Bu qunutların iki üstünlüyü vardır: 1. İnsanlar üçün yeni bir əməl olduğu üçün onu fərqli halla yerinə yetirirlər. 2. Onlara xatırladır ki, bu ibadət başqa ibadətlərdən daha üstündür. İnsan hər nə qədər cümə namazını unutsa, bir şeyi yadda saxlayar ki, onun qılınma qaydası başqalarından fərqlidir. Bu namaz – adi namaz deyildir.
Quranda namazın vaxtları haqda ayələr

Quran ayələrində, bəzən işarə ilə bəzən də aşkarcasına namazın vaxtları bəyan olunub: Hud/114; İsra/78 və Bəqərə-238.

Bu zikri səcdədə deyən, mütləq müsbət nəticə əldə edər

(“Lə iləhə illə ənt. Subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin”). Bu zikri deyəndə Allaha elə...

Cənabət qslü verməzdən öncə vanna və yaxud duş qəbul etmək olarmı?

Cavab: Qüsl iki cürə alınır.. Tərtibi və İrtimasi... Tərtibi qüslda bir tərəfi yuyanda sonrakı...

Sınmış möhürlə namaz qılmaq olarmı?

Cavab: Sınmış möhürlə də namaz qılmaq olar. Diqqət yetirmək lazımdır ki, möhürün ölçüsü...