Camaat namazının cərgələrində riayət olunası şərtlər:
1-Arada bir maneə olmamalıdır. İmamla məmun (iqtida edən) şəxs arasında bir-birilərini görməsinə maneə olmamalıdır. İqtida edənlər qadınlar olsa pərdənin çəkilməsinin eybi yoxdur. 
2-İmam camaatın dayandığı yerin hündürlüyü ona iqtida edənlərin dayandığı yerdən yuxarıda olmamalıdır. 
3-İmam və məmun (iqtida edən) arasında birinci cərgədə fasilə olmamalıdır. 
4-Məmun şəxslər İmamdan öndə durmamalıdırlar. Hətta bərabər cərgədə durmaq camaat namazının batil olmasına səbəbdir.