Ərəbcə

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُشْهِدْ أَحَدا حِينَ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا اتَّخَذَ مُعِينا حِينَ بَرَأَ النَّسَمَاتِ لَمْ يُشَارَكْ فِي الْإِلَهِيَّةِ وَ لَمْ يُظَاهَرْ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ وَ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَ تَوَاضَعَتِ الْجَبَابِرَةُ لِهَيْبَتِهِ وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِخَشْيَتِهِ وَ انْقَادَ كُلُّ عَظِيمٍ لِعَظَمَتِهِ فَلَكَ الْحَمْدُ مُتَوَاتِرا مُتَّسِقا وَ مُتَوَالِيا مُسْتَوْسِقا [مُسْتَوْثِقا] وَ صَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ أَبَدا وَ سَلامُهُ دَائِما سَرْمَدا اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هَذَا صَلاحا وَ أَوْسَطَهُ فَلاحا وَ آخِرَهُ نَجَاحا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمٍ أَوَّلُهُ فَزَعٌ وَ أَوْسَطُهُ جَزَعٌ وَ آخِرُهُ وَجَعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتُهُ وَ كُلِّ وَعْدٍ وَعَدْتُهُ وَ كُلِّ عَهْدٍ عَاهَدْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَفِ بِهِ وَ أَسْأَلُكَ فِي مَظَالِمِ عِبَادِكَ عِنْدِي فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِكَ أَوْ أَمَةٍ مِنْ إِمَائِكَ كَانَتْ لَهُ قِبَلِي مَظْلِمَةٌ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي عِرْضِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي أَهْلِهِ وَ وَلَدِهِ أَوْ غِيبَةٌ اغْتَبْتُهُ بِهَا أَوْ تَحَامُلٌ عَلَيْهِ بِمَيْلٍ أَوْ هَوًى أَوْ أَنَفَةٍ أَوْ حَمِيَّةٍ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ غَائِبا كَانَ أَوْ شَاهِدا وَ حَيّا كَانَ أَوْ مَيِّتا فَقَصُرَتْ يَدِي وَ ضَاقَ وُسْعِي عَنْ رَدِّهَا إِلَيْهِ وَ التَّحَلُّلِ مِنْهُ فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ يَمْلِكُ الْحَاجَاتِ وَ هِيَ مُسْتَجِيبَةٌ لِمَشِيَّتِهِ وَ مُسْرِعَةٌ إِلَى إِرَادَتِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُرْضِيَهُ عَنِّي بِمَا [بِمَ‏] شِئْتَ وَ تَهَبَ لِي مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً اِنَّهُ لا تَنْقُصُكَ الْمَغْفِرَةُ وَ لا تَضُرُّكَ الْمَوْهِبَةُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَوْلِنِي فِي كُلِّ يَوْمِ إِثْنَيْنِ نِعْمَتَيْنِ مِنْكَ ثِنْتَيْنِ سَعَادَةً فِي أَوَّلِهِ بِطَاعَتِكَ وَ نِعْمَةً فِي آخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يَا مَنْ هُوَ الْإِلَهُ وَ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سِوَاهُ

 

Oxunuşu

 

Bismillahir rəhmanir rəhim 

Əlhəmdu lillahilləzi ləm yuş-hid əhədən hinə fətərəs səmavati vəl ərz, və ləttəxəzə muinən hinə bərəən nəsəmati ləm yuşarik fil ilahiyyəh, və ləm yuzahər fil vəhdaniyyəh, kəllətil əlsunu ən ğayəti sifətih, vəl uqulu ən kunhi mə`rifətih, və təvazəətil cəbabirətu lihəy-bətih, və ənətil vucuhu lixəşyə-tih, vənqadə kullu əzimin liəzə-mətih, fələkəl həmdu mutə-vatirən muttəsiqa, və mutəva-liyən mustəvsiqa, və sələvatuhu əla rəsulihi əbəda, və səlamuhu daimən sərməda, Əllahum-məc`əl əvvələ yəvmi haza səlaha, və əvsətəhu fəlahən və axirəhu nəcaha, və əuzu bikə min yəvmin əvvəluhu fəzəun və əvsətuhu cəzəun və axiruhu vəcə, Əllahummə inni əstəğ-firukə likulli nəzrin nəzərtuh, və kulli və`din vəədtuh, və kulli əhdi ahədtuh, summə ləm əfi bih, və əs`əlukə fi məzalimi ibadikə indi, fəəyyuma əbdin min əbidik, əv əmətin min ima-ik, kanət ləhu qibəli məzli-mətun zələmtuha iyyahu fi nəfsih, əv fi ərzihi əv fi malihi əv fi əhlihi və vələdih, əv ğəybətun iğtəbtuhu biha, əv təhamulun ələyhi biməylin əv həva, əv ənfətin əv həmiyyətin əv riyain əv əsəbiyyəh, ğaibən kanə əv şahidən əv həyyən ka-nə əv məyyita, fəqəsurət yədi və zaqə vus`i ən rəddiha iləyh, vəttəhəlluli minh, fəəs`əlukə ya mən yəmlikul hacat, və hiyə mustəcibətun liməşiyyətih, və musriətun ila iradətih, ən tu-səlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, ən turziyəhu ənni bima şi`t, və təhəbə li min indikə rəhməh, innəhu la tən-qusukəl məğfirətu və la təzur-rukəl məvhibətu ya ərhəmər rahimin, Əllahummə əvlini fi kulli yəvmin isnəyni ni`mətəyni minkə sintəyn, səadətən fi əvvəlihi bitaətik, və ni`mətən fi axirihi biməğfirətik, ya mən huvəl ilah, və la yəğfiruz zu-nubə sivah.

 

Tərcüməsi

 

Həmd-səna göyləri və yeri yaradanda kimsəni şahid göstərməmiş, canlıları xəlq edəndə özünə köməkçi tutmamış Allaha məxsusdur; məbudluğunda şəriki yoxdur, birliyində kömək göstərilməz, Onun vəsfində dillər laldır, Onun zatını tanımaqda ağıllar acizdir, günahkarlar Onun heybəti qarşısında əyilmiş, çöhrələr Onun qorxusundan şaşırmış, bütün böyüklüklər Onun əzəməti önündə ram olmuşdur. Beləcə, davamlı, möhkəm həmd-sənalar Sənə məxsusdur (ya Rəbb)! Sənin əbədi və davamlı salamın olsun Peyğəmbərinə! Allahım, bu günümün başlanğıcını xeyir, ortasını qurtuluş və sonunu kama çatmaq qərar ver! Başlanğıcı qorxu, ortası taqətsizlik və sonu ağrı olan gündən Sənə sığınıram. Allahım, öhdəmə götürdüyüm, amma yerinə yetirmədiyim hər nəzirə, hər vədə, hər əhd-peymana, bəndələrinin haqlarına görə Səndən bağışlanma diləyirəm, bəndə və kənizlərindən öhdəmdə haqqı olan və canına, şəxsiyyətinə, malına, ailə-övladına zülm-sitəm qıldığım, qeybətini etdiyim, azğın nəfsə, riya və təəssübə görə yükünü ağırlaşdırdığım, haqqını qaytara bilmədiyim, halallıq ala bilmədiklərimin hər biri uzaqda ola, ya yaxında, sağ ola, ya ölmüş – ey diləklər sahibi, Sənin istəyinlə arzular yerinə yetər! Salam yetir Məhəmməd və onun Əhli-beytinə! Onu istədiyin şəkildə məndən razı sal və mənə mərhəmət əta et ki, bağışlamaq Səndən əskiltməz, əfv Sənə zərər vurmaz, ey mehribanların mehribanı! Ya Rəbb, hər bazar ertəsi mənə iki nemət əta et: günün əvvəlində əmrlərinə itaət vasitəsilə xoşbəxtlik və günün sonunda bağışlanma və əfv, ey yeganə məbud! Ondan savayı günahları bağışlayacaq kəs yoxdur!

 

Kitabın adı: Məfatihul Cinan