İslam şəriətinə görə 11 şey nəcasətdir:


1-İdrar. - idrar, 

2-Nəcis.- eyni murdar tanıtdırılmış şeylər, 

3-Murdar olan, yəni şəri qaydada kəsilməyən heyvan.

4-İnsanın və sıçrayan qanı olan heyvanın mənisi.

5-Qan.

6-Quruda yaşayan it.

7-Quruda yaşayan donuz.

8-Allahı inkar edənlər və Ona şərik qoşanlar.

9-Spirtli içkilər.

10-Pivə.

11-Nəcasət yeyən dəvənin təri.

Mənbə: "Hər müsəlman bilməlidir" kitabı