Həzrət İmam Cəfər Sadiqdən (ə) rəvayət edilən bir hədisə görə İblis deyib:

"Yalnız beş cür insana mənim hiyləm təsir etməz, qalan insanlar mənim ovcumun içindədirlər. Həmin beş adam bunlardır:
1-xalis niyyətlə Allaha sığınan və bütün işlərində Allaha təvəkkül edən şəxs;

2-gecə və gündüz çoxlu təsbih (dua və zikr) edən adam;
3-özü istədiyini öz mömin qardaşı üçün də istəyən adam;

4-başına müsibət gələndə sızıldamayan şəxs və
5-Allahın verdiyi ruziyə qane olan, Allaha ağ olmayan adam"/ehliwie-samux.