İmanlı şəxs Şeytanın bu gördüyü işlərinə görə onunla düşmənçilik etməlidir:

-Yer əhalisindən göylərə Allaha ibadət edən ilk kəs İblis olmuşdur.
-İbadəti mələkləri təəccübə gətirən ilk kəs İblis olmuşdur.

-Allaha etiraz edən ilk kəs də İblis olmuşdur.
-İlk fəryad çəkən də İblis olmuşdur ki, həmin gün Allah ona lənət elədi

-İlk dəfə başqalarına oxşarlığı yaradan da İblis olmuşdur.
-İld dəfə cadu edən İblis olmuşdur.

-İlk dəfə saz düzəldib çalan İblis olmuşdur
-İlk dəfə saç uzadıb zülf saxlayan İblis olmuşdur.

-Bəşərə söylənilən ilk yalan Şeytanın Adəm əleyhissalama söylədiyi yalan olmuşdur.
-İlk dəfə şərab düzəldən İblis olmuşdur.

-Qabil üçün musiqi aləti düzəldən İblis olmuşdur.
-Cəhənnəmdə xütbə oxuyan ilk kəs də İblis olacaq.

-Hiyləgərlik edən ilk kəs İblis olmuşdur.
-Cəbrdən danışan da ilk dəfə İblis olmuşdur.

-Allah ilə müxalifətçilik edən ilk kəs İblis olmuşdur.
-Saz və ney alətlərini ilk dəfə İblis düzəldib.

-İlk dəfə yalandan and içən İblis olmuşdur.
-Allahın lənət etdiyi ilk kəs İblis olmuşdur.

-Yalandan ağlayan ilk kəs Şeytan olmuşdur.
-İlk dəfə kafir olan da İblis olmuşdur.

-Heykəl yonan ilk kəs Şeytan olmuşdur./ehliwie-samux.