İmam Baqir (ə) tövsiyələrindən:

A)-Sənə tövsiyə edirəm:

 1-Əgər sənə zülm etsələr zülm etmə (əvəz çıxmaq nəzərdə tutulmur),

 2-Əgər sənə xəyanət etsələr sən xəyanət etmə,

 3-Əgər səni yalançı adlandırsalar əsəbləşmə,

 4-Əgər səni təriflədilərsə, sevinmə,

 5-Əgər səni danladılarsa, hövsələsizlik etmə.


B)- Bu üç xasiyyət Dünya və axirətin gözəl xasiyyətlərindən:

1- Əgər sənə zülm etdilər bağışlamağa çalış,

2- Əgər (müsəlman şəxs) səninlə əlaqəsini kəssə, sən onunla yaxın olmağa çalış,

 3-Və o zaman ki səninlə nadanlıq səbəbindən rəftar olunsa səbrli olmağa çalış.


C) Tənbəllik və dözümsüzlükdən (tələskənlikdən) çəkin ki, bu iki xasiyyət, hər pisliyə yol açan açardır:

 1-Hər kim tənbəllik etsə haqqı çatdırmaqda aciz olar.

 2-və hər kim tələskənlik etsə haqqa qarşı səbirli olmaz.  (Bihar əl-Ənvar, cild: 75, səh: 167, 173 və 175).