Rəcəb ayının fəzilətinə çatdıracaq əməllər....

Rəcəb ayında gündəlik deyilən zikrlər

1. Min dəfə "Əstəğfirullahə zəl-cəlali vəl-ikrami min cəmiz-zunubi vəl-asam" demək. Şeyx Səduq rəvayət edir ki, əgər bir şəxs rəcəb ayında bu zikri min dəfə deyərsə, Allah-təala buyurar: Əgər bağışlamasam, sizin Allahınız deyiləm.

2. Ay ərzində "La ilahə illəllah" zikrini min dəfə demək.

3. Yüz dəfə "Əstəğfirullahəl-ləzi la ilahə illa huvə vəhdəhu la şərikə ləh və ətubu iləyh" demək.

4. Sübh və axşam çağı 70 dəfə "Əstğfirullahə və ətubu iləyh" demək./ixlas.

baxılma sayı: 919