Qan yeməyin haramlığının fəlsəfəsi

İnsanın qan yeməsi ona həm cismi və həm də əxlaqi ziyanlar gətirə bilər. Çünki qan, çox sayda mikrobun inkişaf etməsi üçün hazır maddədir. Bədənə daxil olan bütün mikroblar qana hücum edərlər. Onu öz yaşayışlarının mərkəzinə çevirərlər....

Ardını oxu

Dəstəmazın fəlsəfəsi və insana verdiyi faydaları

Dəstəmazın fəlsəfəsi və insana verdiyi faydaları “O kəs ki, dəstəmazlı yatar, yatağı onun üçün məscid olar. Yuxusu (o kəsin savabına malikdir ki) namazla məşğul olar, o zamana qədər ki, gecəni səhər edər. Əgər insan dəstəmazsız yatarsa, yatağı onun üçün qəbir olar. Murdar kimi olar və o zamana qədər ki, səhər açılar”....

Ardını oxu

Həzrət Əlidən (ə) üç məşhur zikr

Həzrət Əlidən (ə) üç məşhur zikr Ərəbcə إِلَهِي كَفَى بِي عِزّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدا وَ كَفَى بِي فَخْرا أَنْ تَكُونَ لِي رَبّا أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ Oxunuşu.....

Ardını oxu

Hansı namazı Peyğəmbər (s) namaz hesab etmirdi?

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər məsciddə idi. Bir nəfər də məscidə daxil olub namaz qılmağa başladı. Peyğəmbər kənardan ona baxırdı. Həmin adam namazı çox tələsik və başdansovdu qılırdı. Qılıb qurtarandan sonra çıxıb getmək istəyəndə Peyğəmbərə salam verdi (yəni Onunla sağollaşdı) , Peyğəmbər onun salamının cavabını alıb buyurdu: "Get, namazını bir də başdan qıl. Çünki sən namaz qılmadın". O adam yenə həmin şəkildə namazını təzədən qıldı.

Ardını oxu

Mələklər günahların çirkinliyindən paklanmaq üçün hansı əmələ sığınmağı tapşırırlar?!

Məşhur hədislərin birində deyilir ki, namaz vaxtı çatdıqda xüsusi mələklər möminlərə (hətta yatmış olsalar belə) namazı xatırladıb deyir: “Ayağa qalxın, çiyninizdə ağır yük olan və öz zərərinizə yandırdığınız günah atəşini namazın suyu ilə söndürün!” Bu kimi rəvayətlərdən belə anlaşılır ki, atəşin üstünə tökülən su onu södürdüyü kimi namaz da insanı pak etməklə yanaşı günahları ondan uzaqlaşdırır. Bu şərif ayə də həmin nöqtəyə işarədir: “Günün iki vaxtı və gecənin əvvəlində namaz qıl. Həqiqətən, yaxşılıqlar pislikləri aradan aparır.”

Ardını oxu

Savabını hesablamaq mümkün olmayan ibadət hansıdır?!

Həzrət Peyğəmbər (s) gecə namazı barəsində buyurur: “Cəbrayil (ə) davamlı olaraq mənə gecə oyaq qalmağı tövsiyə edir. O qədər ki, güman edirdim, ümmətimin yaxşı insanları gecənin az bir hissəsindən başqasını heç vaxt yata bilməzlər”.

Ardını oxu

Camaat namazında duran, öz çətinliklərinin düyününü açar

Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər ümmətim üçün çətin olmasaydı, bir neçə məsələni vacib edərdim ki, onların birincisi camaat namazıdır”. Məsumlarımız (ə) ona görə camaat namazına bu qədər əhəmiyyət verirlər ki, insanlar bir-birinin çətinlikləri ilə tanış olur və bir-birinə həmdəm olurlar. O cavan ki, camaat namazının ilk sırasında qərar tutar, öz çətinliklərinin düyününü açar. Bunu Uca Allah vəd etmişdir.

Ardını oxu

Namazın haqqı nədir? İmam Səccaddan (ə) izah

İmam Səccad (ə) namazın haqqı barəsində buyurur: "Namazın haqqı budur ki, biləsən namaz yeganə Məbudun dərgahına gəlməkdir. Namazda sən Onunla üzbəüz dayanarsan. O zaman ki, bu həqiqəti dərk etdin, namazda layiqincəsinə dayan. O kəsin dayanmağı kimi ki, istəyir və qorxur, ümidvardır, məzlum və nalə edəndir, Allahı böyük hesab edər".

Ardını oxu

Allah-Taalanın (c.c) bəndəsinə verdiyi dəyər!

Qüdsi hədisdə oxuyuruq: “Allah Təala buyurur: “Mənə itaət edənlər – Mənim qonaqlığımdadırlar. Mənə şükür edənlər – Mənim bərəkətimdədirlər. Məni yada salanlar – Mənim nemətimdədirlər.

Ardını oxu

Dəstəmaz almağın hikməti və misilsiz faydaları barədə - Hədisdə

Hədislərdə dəstəmazın hikməti və dəstəmazlı olmaq barədə buyrulub: -İmam Baqir (ə) buyurub: Dəstəmaz Allahın təyin etdiyi həddlərdəndir. Mütəal Allah dəstəmaz vasitəsi ilə itaətkar və üsyankarı ayıd edir”. -Peyğəmbər (s) buyurub: “Mütəal Allah qiyamət günü insanları toplayanda mənim ümmətim digər ümmətlərdən dəstəmazın əsəri olan parlaq nurla tanınacaqlar”. -Həzrət Peyğəmbər (s): “Gücünüz yetdiyi qədər dəstəmazlı olun. Hər kəs dəstəmazlı halda ölərsə ona şəhadət savabı yazılar”.

Ardını oxu

Sübh namazına aid olan Quranda qeyd olunan ağ sapla qara sapdan məqsəd nədir?

Cavab: Ağ sapdan məqsəd, gün işığı və qara sapdan məqsəd gecə qaranlığıdır. Fəcr, üfüqdə üfüqi şəkildə yayılan işıqdan ibarətdir ki, gecənin qaranlığı içində ağ bir kəndir kimi fərq edilir. Əlbəttə, gecənin sonunda iki fəcr baş verir. Biri kazib fəcrdir ki, onun işığı olduqca qısadır və üfüqdə şaquli şəkildə çıxıb dərhal itir. Digəri isə sadiq fəcrdir ki, onun işığı üfüqdə üfüqi şəkildə yayılır. Ayənin məqsədi sadiq fəcrdir. Bu səbəbdən sadiq (doğru) fəcr ortaya çıxmadan əvvəl yemək yeyə bilər və doğru fəcr üfüqdə özünü göstərdiyi anda isə imsaq etməlidir. Bu fəcrlə birlikdə sübh namazının da vaxtı girmiş olur....

Ardını oxu

Namazın qunutunda hansı bəyənilmiş duaları oxuya bilərik?

2. اَللّهُمَّ اغْفِرْلَنا وَ ارْحَمْنا وَ عافِنا وَاعْفُ عَنّا و أغنِنا عَمَّن سِواكَ وَانْصُرنا عَلى مَنْ عادانا، وَ أَصْلِحْ أمر آخِرَتِنا وَ دُنيانا وَ اقْضِ حـوائـجـنـا يا لطيف، يا اَهْلَ التَّقْوى وَ الْمَغْفِرَةِ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ Tərcümə: “Allahım! Bizi bağışla. Bizimlə mehriban ol. Bizə salamatlıq ver və bizə güzəşt et. Bizi özündən qeyrisindən ehtiyacsız et. Bizi düşmənlərimizə qalib et. Bizim dünya və axirət işlərimizi islah et. Ehtiyaclarımızı aradan qaldır. Ey Mehriban! Ey Təqva və Bəxşiş əhli! Ey mehribanların ən Mehribanı!”.

Ardını oxu

Yorğun və mürgüləyən halda namaz qılmayın... – İmam Əlinin (ə) namazla bağlı tövsiyələri

İmam Əli (ə) buyurur: “Ey Kumeyl! Sənin şən və məqamın namaz qılmaq, oruc tutmaq və sədəqə verməklə deyildir. İnsanın şəni ondadır ki, namazı pak qəlblə yerinə yetirsin, Allah tərəfindən qəbul olsun və təvazö ilə əda olunsun”. “Hər kim namazın haqqını tanıdığı halda onu yerinə yetirərsə - bağışlanar”.

Ardını oxu

Namaz - dinimizin sütunudur. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq (təxirə salmamaq) - çox mühümdür və buna aid çox sayda hədislər vardır.

Namaz - dinimizin sütunudur. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq (təxirə salmamaq) - çox mühümdür və buna aid çox sayda hədislər vardır.

Ardını oxu

Nə üçün namazda bizi doğru yola hidayət et deyilir?!

Suаl: Hәzrәt Pеyğәмbәr vә bаşqа мüsәlмаnlаr dоğru yоldа оlduqlаrı hаldа, nә üçün nамаzdа “bizi dоğru yоlа hidаyәt еt” dеyirdilәr? Dоğru yоldа оlаn şәхsin bеlә bir istәyi nеcә izаh оlunа bilәr? Cаvаb: Vаrlıq аlәмindә оlаn hәr bir маddi vә мәnәvi şеy dәyişkәnliyә мәruz qаlır. İstәnilәn bir hаdisә hаnsısа şәrаitdә bаş vеrir. Hәr hаnsı bir hаlın dаvам еtмәsi üçün мüәyyәn şәrаit lаzıмdır. Мәsәlәn, оtаqdа еlеktrik lамpаsı yаndırılırsа, bu о dемәk dеyil ki, bu lамpа sönә bilмәz.

Ardını oxu

Nə üçün namazda bizi doğru yola hidayət et deyilir?!

Suаl: Hәzrәt Pеyğәмbәr vә bаşqа мüsәlмаnlаr dоğru yоldа оlduqlаrı hаldа, nә üçün nамаzdа “bizi dоğru yоlа hidаyәt еt” dеyirdilәr? Dоğru yоldа оlаn şәхsin bеlә bir istәyi nеcә izаh оlunа bilәr? Cаvаb: Vаrlıq аlәмindә оlаn hәr bir маddi vә мәnәvi şеy dәyişkәnliyә мәruz qаlır. İstәnilәn bir hаdisә hаnsısа şәrаitdә bаş vеrir. Hәr hаnsı bir hаlın dаvам еtмәsi üçün мüәyyәn şәrаit lаzıмdır. Мәsәlәn, оtаqdа еlеktrik lамpаsı yаndırılırsа, bu о dемәk dеyil ki, bu lамpа sönә bilмәz.

Ardını oxu

Namaz qılan hansı əməl sahiblərinə Allah-Taala (c.c) namazlarının qəbul olmamasına xəbərdarlıq edir?

“Vay halına o namaz qılanların ki, Onlar öz namazlarından qafildirlər və ona etinasızdırlar”. (“Maun” 4-5). Bu ayədən göründüyü kimi hər bir namazın dəyəri yoxdur. Hər bir namaz dinin sütunu deyildir. Bəs bu hansı namazlardır?

Ardını oxu

Əgər cəmiyyətdə ibadət edən dəstə olmasaydı Allah-Taala (c.c) hansı bəlaları vəd edir?

Qüdsi bir hәdisdә Аllаh-tәаlа buyurur: “Еy itаәtsiz millәtlәr, аsi хаlqlаr, günаhkаr cәmiyyәtlәr! Әgәr rüku hаlındа qоcаlаr, duа hаlındа cаvаnlаr, südәmәr körpәlәr, оt-әlәf yеyәn dörd аyаqlılаr оlmаsаydı günаhlаrınızа görә bаşınızа әzаb әlәrdim; (Kәlimәtullаh, sәh.76.) еy günаhkаrlаr, әgәr аrаnızdа imаnlı, mәnim cәlаlım vаsitәsi ilә bir-birini dоst tutаn, nаmаzı ilә mәscidlәri аbаd еdәn, mәnim qоrхumdаn sübhlәr tövbә qılаn insаnlаr оlmаsаydı bаşınızа әzаb әlәrdim.” (Kәlimәtullаh, sәh.550.)

Ardını oxu

İslamda namazın əhəmiyyəti VİDEO

İslamda namazın əhəmiyyəti VİDEO Bir rəvayətdə həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Əgər bir şəxsin evinin yanından çay axsa və o şəxs hər gün həmin çayda beş dəfə yuyunsa, bədənində çirk qalarmı? Namaz da həmin çayın suyu kimidir. İnsan namaz qıldığı vaxt bütün günahları bağışlanmış olur." ("Vəsailüş-şiə", c. 3, s. 7.)

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərin (s) hədisində gecə namazının dəyər və təsirlərii

İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Gecə namazı Allahın razılığını, mələklərin məhəbbətini qazanmaq üçün bir vasitədir. Gecə namazı peyğəmbərlərin sünnəsi, mərifət nuru, imanın köküdür... O, düşmənlər əleyhinə çəkilən bir silah, duaların və əməllərin qəbul olunması üçün bir vasitədir. İnsanın ruzisinə bərəkət verir, ölüm mələyi ilə namaz qılan arasında şəfaətçi olur...

Ardını oxu

Namaz qılmayan adam cənnətə düşə bilərmi?

Namazı tərk etmək varlığın yaradanı ilə rabitəni kəsməkdir. Bu iş dünya və axirətdə acı aqibətlə sonuclanır. Qiyamətdə behişt əhli cəhənnəm əhlindən soruşar: “Sizi cəhənnəmə nə göndərdi?” Onların verdiyi cavablardan biri budur: “Biz namaz qılanlardan deyildik.” (“Muddəssir” surəsi, ayə 42.)

Ardını oxu

Bəndə namazda nələri hədəfləməlidir?

Muhəmməd ibni Sənan nəql edir: “İmam Rzaya (ə) sual verirlər ki, namazın vacib olmasının sirri nədir və Həzrət (ə) buyurur: “Namazın vacib olmasının sirri ibarətdir: Allah Təalanın rübubuyyətini etiraf etmək, Cəbbar Cəl və Cəlalın qarşısında xar və ehtiyaclı halda dayanmaq, Günahı etiraf etmək, onlara görə bağışlanma istəmək,...

Ardını oxu

Cümə namazında iştirak etməyin lazımlığı haqda 4 hədis...

İmam Riza (ə) buyurur: Cümə günü cümə namazından qabaq səfərə çıxan təhlükədən amanda deyil. Allah bu səfərdə onu qorumaz, onun ailəsindən canişin qərar verməz, onu öz fəzlindən bəhrələndirməz. (Vəsailuş-şiə, c. 5, səh.86)

Ardını oxu

Nə vaxtsa qəlbimiz namazda iştirak edəcək, yoxsa yox?

Bəzən həqiqi namaz haqqında deyilənlər bizə əfsanə kimi görünür. Çox təəssüf! Elə düşünürük ki, bu sözlər kimlərinsə şairlik təbindən qaynaqlanır. Hansı ki, bütün bu fikirlər ayə və hədislərə əsaslanır. Qurani-kərim möminlərin vəsfində belə buyurur: “Onlara Quran oxunan zaman üzü üstə səcdəyə düşüb deyirlər: “Allahımız hər bir nöqsandan pakdır və Onun vədəsi hökmən yerinə yetəcəkdir.” Onlar üzü üstə düşüb ağlarlar və qorxuları artar”...

Ardını oxu

Gecə namazı və bəndəlik!

Məsumdan soruşdular: Bəndəlik hansı əməllərlədir? Buyurdu: 5 əməllə: 1-Qarın tox olmaması, 2-Quran oxumaqla, 3-Gecə namazı ilə, 4-Səhərlə Allah dərgahında təvazökarlıq etmək və 5-Allah qorxusundan (günahlara) ağlamaq,

Ardını oxu

Xalq içində belə bir fikir var ki, namaz qılan adamı valideyni çağırsa, namazı kəsib cavab verməlidir. Bu fikir düzündürmü?

İki hədisdə gəlmişdir: müstəhəb namaz qılan adamı atası çağırsa, namazı kəsə bilməz, amma anası çağırsa, gərək namazı kəsib cavab versin. Müctəhidlərimizin bu mövzu barədə hökmü budur ki, vacib namazı qılan adam heç kimin çağırışı ilə namazı kəsə bilməz. Çünki o, hamıdan daha əzəmətli olan varlığın – Allahın hüzurunda, Onun vacib etdiyi namazı qılır.

Ardını oxu

Təqva əhli namaz qılanlardır!

İmam Sadiqdən (ə) təqva haqqında soruşulduqda buyurur: “Təqva odur ki, Allah-taala səni, əmr etdiyi yerlərdə görsün, qadağan etdiyi yerlərdə isə görməsin”. (“Səfinə əl-bihar”, c. 2, səh. 678.)

Ardını oxu

Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri

“Qiyamət” surəsində isə namaza etinasız yanaşıb, tərk edənlər haqqında oxuyuruq: “(O gün deyirlər:) “İman gətirmədi və namaz qılmadı”. “Amma təkzib etdi və üz döndərdi”. “Sonra təkəbbürlə yeriyərək ailəsinə tərəf getdi”. (Əzab) sənə layiqdir, sənə yenə də sənə layiqdir, sənə. Məgər insan öz başına buraxılacağını güman edir?” (“Qiyamət”, 31-36.)

Ardını oxu

Namaz günahların qarşısında möhkəm sipərdir.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər sizlərdən birinin qapısından bir çay axsa və o şəxs hər gün orda beş dəfə yuyunsa, onun bədənində çirk qalarmı? Həqiqətən, namaz belə bir çaya bənzəyir. Namaz qılan şəxsin namazı onun günahlarının kəffarəsidir. Amma, bir şəxsin imandan çıxıb, kafir olmasına səbəb olan günahlar heç vaxt yuyulmaz və belə şəxs həmin günahda qalar”. (“Bihar əl-ənvar”, c. 82, səh. 236.)

Ardını oxu

İmam Zaman ağa (ə.f) namazı əvvəl vaxtda qılmağımızı istəyir!

İmam Zaman ağamız (ə.f) da bizə namazı əvvəl vaxtda qılmağı həmişə tövsiyə etmişdir. O cümlədən Həzrət buyurmuşdur: “Məlundur, məlundur o kəs ki, sübh namazını ulduzlar aradan gedənə qədər təxirə salar. Məlundur, məlundur o kəs ki, məğrib namazını göydə ulduzlar görünənə qədər təxirə salar”.

Ardını oxu

Nə üçün ən ziyankar?

Mаrаqlıdır ki, gördüyü işlәrin pisliyini bildiyi hаldа оnlаrı dаvаm еtdirәnlәr “ziyаnkаr”, pis işi yахşı gümаn еdәrәk dаvаm еtdirәnlәr isә “әn ziyаnkаr” аdlаndırılmışdır. Bu suаlın cаvаbındа ilаhi bir qаnunаuyğunluğu incәlәmәk lаzım gәlir. İnsаn bәzәn о qәdәr günаhа yоl vеrir ki, yахşını pisdәn sеçmәk qаbiliyyәtini itirir.

Ardını oxu

Namazlar arasında fərq!

Nаmаzın ruhunu dirçәltmәk onun fаydаlаrı bаrәdә düşünmәkdir. Əgər insan faydalı iş haqda inansa bu işi yеrinә yеtirmәyә çаlışаr. Qеyd еdәk ki, söhbәt bilmәk yох inаnmаqdаn gеdir. İnamsız elm faydasızdır! Yахşı оlаr ki, insаn nаmаzdаn qаbаq nаmаzın ruhu bаrәdә düşünsün. İnsаn diqqәtlә qılınmış nаmаzlа diqqәtsiz qılınmış nаmаz аrаsındаkı fәrqlәrdәn аgаh оlmаlıdır. Bu fәrq әlli ilә yüz rәqәmәlәri аrаsındаkı fәrqә охşаmır.

Ardını oxu

Namazda əlinlə, başınla, üzünlə oynama, ürəyində danışma, əsnəmə... – namaz haqqında HƏDISLƏR.

İmam Baqir (ə) və İmam Sadiq (ə) buyurublar: «Namazından yalnız ürəkdən qıldığın qədəri qəbul olunur. Beləliklə, əgər bir şəxs bütün namazı boyu səhv edərsə (fikri tamamilə dağınıq olarsa), ya onu qılmaqdan qafil olarsa (vaxtında qılmasa) həmin namazı əski parçası kimi büzüşdürüb, onun üzünə çırparlar».

Ardını oxu

İmam Baqir (ə)-ın namaz haqqında tapşırığı!

İmam Məhəmməd Baqir (ə.s) buyurmuşdur: Namaza durduğun zaman ayaqlarını bir-birinə yapışdırma, aralarında bir barmaqdan bir qarışadək fasilə qoy, çiyinlərini geriyə aç, əllərini aşağı uzat, barmaqlarını bir birinə yapışdırma və budlarının üstünə qoy, nəzərin isə səcdə etdiyin yerdə olsun...

Ardını oxu

Möminin şərəfi hansı əməlinə bağlıdır?

Möminin şərəfinin bu əməllə mümkün olması haqda iki hədis: -İmаm Sаdiq (ә) buyurub: “Möminin şәrәfi оnun gеcә nаmаzındа vә izzәti isә cаmааtа еhtiyаcı оlmаmаsındаdır. -Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Еy Әli! Gеcә nаmаzı qıl, gеcә nаmаzı qıl, gеcә nаmаzı qıl!”

Ardını oxu

Nаmаzа qаrşı süstlük vә sәhlәnkаrlıq еdәnin 15 bәlаsı

Hәzrәt Fаtimәyi-Zәhrа (s) buyurur ki, аtаmdаn nаmаzа qаrşı süstlük vә sәhlәnkаrlıq еdәn kişi vә qаdınlаr hаqdа sоruşdum. Buyurdu: “Nаmаzınа qаrşı süstlük vә sәhlәnkаrlıq еdәni Аllаh оn bеş bәlаyа düçаr еdәr: 1. Ömrünün vә ruzisinin bәrәkәtini оndаn аlаr; 2. Zаhiri sаlеhlәr kimi оlmаz; 3. Әmәllәri sаvаbsız оlаr; 4. Duаsı qәbul оlmаz; 5. Sаlеhlәrin duаsındаn fаydаlаnmаz;

Ardını oxu

Dəstəmaz olmaq haqqında

-İmam Əli (ə.s) buyurur: Kim dəstəmaz alıb məscidə getsə, ondan dəstəmazı pozan bir iş baş verməyincə namaz halında olar.(o müddət ərzində namaz qılan adam kimi sayılar). (İləluş-Şəraye, səh 257,hədis 9)

Ardını oxu

Gecə namazı qilmamağın 2 əsl səbəbi

İnsan bəzən istəyir ki,gecənin sonunda ayağa qalxsın və gecə namazı qılsın.Lakin buna müvəffəq ola bilmir. Bilməliyik ki,bəzi amillər buna imkan vermir. 1-Günaha düçar olmaq: 2-Çox yemək:

Ardını oxu

Camaat namazı məsciddə

Məscidə tərəf qədəm qoymaq: Rəsuli Əkrəm (c) buyurdu: “Məscidə tərəf camaat namazında iştirak etmək üçün hər kəs addım atsa hər qədəminə yetmiş min savab yazılır, məqamı ucalır. Əgər o halda ölərsə, qəbirdə onunla bir yerdə olmağa, behişti müjdə verib qəbr tənhalığında həmdəmlik etməyə və Qiyamət gününə qədər bağışlanmaq tələbi üçün Allah-təala yetmiş min mələyi ona müvəkkil edər.”

Ardını oxu

Dəstəmaz olmaq haqqında ayə və rəvayətlər

Maidə surəsi,ayə 6: Ey iman gətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü və əllərinizi dirsəkləriniz də daxil olmaqla yuyun, başınıza məsh edin, ayaqlarınızı topuqlarınıza qədər məsh edin. - Allahın Rəsulu (s.a.v.v) buyurur: Müsəlman şəxs dəstəmaz alan zaman onun günahları qulaq,göz,əl və ayaqlarından xaric olarlar. Beləliklə, oturanda (artıq) bağışlanmış halda oturar. (Əl Fəqih,cild 1,səh 58)

Ardını oxu

Dəstəmaz almağın savabı haqda hədislər

Həzrət peyğəmbər (s.ə) Hədisi şəriflərində buyurubdur: "Kim gözəl dəstəmaz alıb və sonra Allahdan başqa Allah olmadığını, həzrət Mühəmməd (s.ə) onun rəsulu olduğunu şəadət edərsə və məni günahlardan bağışla deyərsə, üzünə Cənnətin səkkiz qapısı açılar və istədiyi qapıdan içəri girməkdə sərbərt olar."

Ardını oxu

Camaat namazına sonra qoşulan şəxs necə iqtida etməlidir?

Cavab: Birinci rəkətdə imamın rükusuna çatsa, rükuya qoşulmalıdır və namazı düzgündür. -Əgər 2-ci rükətdə iqtida etsə, həmd və surə oxumamalıdır və imamdan əvvəl rükuya getməməlidir və həmçinin, imamın təşəhhüdündən qabaq qalxmamalıdır, qunutu və təşəhhüdü imamla bərabər oxuya bilər. Vacib ehtiyat budur ki, İmam təşəhhud oxuyarkən əl barmaqlarını və ayağın pəncəsini yerə qoyub dizlərini qaldırsın...

Ardını oxu

Azan və iqamədə üçüncü şəhadətin hökmü nədir?

Salman Farsi azan və iqamədə “Muhammədən rasulullah”dan sonra Əlinin (ə) vilayətinə də şəhadət gətirdi. Bir nəfər Peyğəmbərdən (s) soruşdu: “Ey Allahın elçisi, bu gün daha əvvəl eşitmədiyim bir şey eşitdim” dedi. H. Peyğəmbər (s), “Nə eşitmisən?” deyə sual etdi. Həmin kişi dedi: “Bu gün Salman azanda sənin risalətinə şəhadət etdikdən sonra Əlinin vilayətinə dair şəhadət gətirdi”. Peyğəmbər (s): “Xeyirli bir şey eşitmisən”.

Ardını oxu

Namaz qəbul olunarsa xeyir əməllər cənnətə aparar!

Hz.İmаm Bаqir (ә) buyurur: “Bәndәdәn hәr şеydәn öncә nаmаz istәnilәr. Nаmаz qәbul оlunsа, digәr әmәllәr dә qәbul оlаr. Üsuli-Kafi. c. 3, səh: 268

Ardını oxu

Cəbrail (ə) Peyğəmbərə (s) furuiddinə əməl etməyin fəlsəfələrindən danışdı.

İslam Peyğəmbəri (s) buyurdu: "Cəbrail (ə) mənə nazil olud və dedi: Ey Əhməd! İslam 10 əmrdən ibarətdir. Hər kimin bu əməllərdən heç bir payı olmasa zərər etmiş bəndə olar: 1-"La ilahə İllallah" bu cümlə tövhidə iman əlamətdir. 2-Namaz günahlardan paklanmaqdır. 3-Zəkat (kasıbların haqqını ödəmək) İslama fitrətən və vicdanla bağlılıqdır...

Ardını oxu

Bu günün ( Cümə günün ) xüsusi müstəhəb namazı.

Həzrət İmam Həsən Əskəri(ə.s) buyurmuşdur: "Hər kəs həftənin Cümə günündə dörd rükət namaz qılsa və onun hər bir rükətində "Həmd" , "Mulk" və "Fussilət" surələrini oxusa, mütəal Allah onu cənnətə daxil edər, onun öz ailəsinə şəfaət verməsini qəbul edər, qəbir əzabından və Qiyamətin günün qorxulu, vəhşətli hadisələrindən amanda saxlayar"...

Ardını oxu

Namazın bərəkəti İmam Əlinin (ə) hədisində

İnsanın ürəyi rahat olan zaman ruhu da rahat olar. Ona görə də belə bir ürəyə malik olmaq üçün İlahi zikrlə məşğul olmaq lazımdır. Allahın ən böyük zikri – namazdır. Bu zikri deyənin ürəyi rahat və nəfsi hüzurludur.

Ardını oxu

Azanda dediyimiz "Həyyi əla xeyril əməl"-in batini mənası nədir?

İmam (ə) buyurdu: Zahiri səbəbini istəyirsən ya batini? Dedim: Hər ikisini. İmam (ə) buyurdu: Zahiri səbəbi bu idi ki, insanlar namaza arxayınlaşaraq cihaddan yayınmasınlar. Amma batini səbəbinə gəlincə...

Ardını oxu

Namazda səcdənin təsirləri haqda hədislər

Namazda səcdə haqqında buyurulan hədislər: 1.İmam Sadiq (ə) buyurur ki, bəndənin Allaha ən yaxın halı səcdə halıdır. Səcdə bəndəni Allaha yaxınlaşdırır. 2.Bir şəxs behişt əhli olmaq üçün Peyğəmbərdən dua istədi. Həzrət buyurdu ki, sənə dua edirəm, amma duaların qəbuluna səcdələrinlə kömək et...

Ardını oxu

Həzrət Peyğəmbərdən (s) namaz haqqında hədislər

Peyğəmbər (s) buyurur6 1. Namaz dinin bünövrəsidir. 2. Ürəklə qılınmayan namaz Allah yanında qəbul olmur. 3. Əgər namaz adamları mərdimazardan və pislikdən çəkindirə bilmirsə, onda həmin adamların Allahdan uzaqlaşmaqdan başqa yolu yoxdur.

Ardını oxu

Uşaqlar nə zamandan namaz qılmalıdırlar?

İmam Əli (Ə) buyurur: Övladlarınıza namaz qılmağı öyrədin. Onlar 8 yaşlarına çatanda onları bu ibadi əməli yerinə yetirməyə həvəsləndirib və məcbur edin. "Vəsail Əş-Şiə, cild: 3, səh: 12".

Ardını oxu

Maraqlı və ibrətli hadisə.

Yumşaq rəftarlı olan böyük Quran müəllimi olub Əllamə Təbatəbai: Ustad Fatiminiya buyurur: Bir uşaq vlisopedlə Əllamə Təbatəbaini vurub aşırdı. Ağa ayağa qalxıb uşağı qaldırdı və soruşdu bir şey oldu? Uşaq dedi xeyr. Ağa şükr etdi və yoluna davam etdi.

Ardını oxu

Ustad Qəraətinin baxışında uşaqlara bu mərhələ ilə ibadəti öyrədin.

Ustad Qəraəti uşaqların ibadətində tərbiyə metodlarının bu cürə olmasını təsirli biilr: Birinci mərhələdə: -Rəvayətlərdə gəlmişdir ki, uşaqlarınızı 3 yaşına qədər azad buraxın, bu yaşa çatdıqda "La İlahə İllalah" zikrini öyrədin. İkinci mərhələdə: -Uşağınız 3 yaş, 7 ay və 20 günə çatdıqda ikinci öyrətdiyini cümləniz "Məhəmməd Rəsulallah" olmalıdır, Üçüncü mərhələdə: -Uşağınız 4 yaşını tamamlayanda övladınıza Peyğəmbərə (s) salavat deməyi öyrədin...

Ardını oxu

İnsan bu namazı qılmaqda anadan olduğu gün kimi günahlardan təmizlənər!

İmam Cəfər Sadiq (ə)-dan rəvayət olunmuşdur ki, buyurub: "Sizlərdən hər biriniz dörd rukət Əmirəl-möminin (ə)-ın namazını qılarsa, anadan doğulduğu gün kimi günahlardan paklaşar və hacətləri həyata keçər,"

Ardını oxu

Cəhənnəm əhlinin nalə çəkdiyi 4 dərd nələr olacaq?!

Cəhənnəm əhlinin nalə çəkdiyi 4 dərd: 1. Namaza diqqət etmədiklərinə görə. 2. Yoxsullara əl tutmamaq. 3. Batil insanlarla oturub-durmaq. 4. Məaddan qəflətdə olmaq və ölümü unutmaq.

Ardını oxu

Həzrət Əlinin (ə) üzümsuyu haqqında xristianın şübhəsinə cavab verməsi!

Xristian imam Əliyə üzümün suyunun haram olmasının fəlsəfəsi haqda sual verdi? Həzrət Əli (ə) buyurdu: Üzüm halal və suyu haramdır! Buna nəqzi cavab verir: Xanımın sənə halaldır, amma qızı haramdır?!

Ardını oxu

Namazı vaxtında qılmağın fəziləti və qiyaməti haqda İmam Sadiqdən (ə) 2 hədis

İmam Sadiq (ə) buyurur: Bəndə Allah qarşısında dayandığı zaman ondan ilk soruşulan şey onun vacib namazları, vacib zəkatı, vacib orucu, vacib həcci və biz Əhli-beytin vilayəti olacaq."

Ardını oxu

Nаmаzın qәbul оlub-оlmаmаsının bаşqа әmәllәrin qәbul оlunmаsınа tәsiri vаrmı?

Hәr bir әmәlin dәyәri оnu yеrinә yеtirәnin ruhiyәsindәn аsılıdır.

Ardını oxu

Bu hədisi yadınızda saxlayıb, arabir oxuyun!

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Bəndə dünyanı lovğalıq üçün istəməz, xalqın olanını başqalarından üstünlük üçün arzulamaz, günlərini mənasız keçirməz. Bu, təqvanın birinci pilləsidir…”

Ardını oxu

Məğriblə işa namazı arasında qılınan bu namaz bütün hacətlərin yerinə yetirilməsi vasitəsidir

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim bu iki rükət namazı (Ğüfeylə niyyətli namaz) məğriblə işa arasında qılar və Allahdan hacətini istəyər, Allah hacətini yerinə yetirər. Hər nə istəyər, ona kəramət edər”.

Ardını oxu

Çoxlu fəzilətə malik olan namaz!

Peyğəmbər (s)-dan nəql etmişdir ki, buyurub: "Hər kəs bu namazı qılıb, namazdan sonra (kı göstərişlərə əməl edərsə) Allah təala onun üstündən göy və yer əhlinin şərri və habelə şeytan və zalım hakimin şərrini götürər. Dünyada yetmiş hacətini və Axirətdə də yetmiş hacətini yerinə yetirər.

Ardını oxu

Peyğəmbərin (s) Həzrət Zəhraya (ə) namazı yungül saymaq haqda buyurduğu hədis

Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) buyurdu: “Еy Fаtimә! Nаmаzа еtinаsızlıq göstәrәn kişi vә qаdınlаrı Аllаh оn bеş bәlаyа düçаr еdәr: Bu bәlаlаrdаn аltısı dünyаdа, üçü ölüm zаmаnı, üçü qәbirdә, üçü isә qәbirdәn хаric оlаn zаmаn оnlаrı yахаlаyаr.

Ardını oxu

TEXT

TEXT

Ardını oxu

İslam əxlaqına görə qonşunun qonşu boynunda olan haqları

Hər bir müsəlman öz qonşusu ilə ünsiyyətdə olarkən gərək ona qarşı bu vəzifələri yerinə yetirsin: 1-Qonşularla olduqca mehriban, xoş davranaraq daima onlara yaxşılıq etsin, 2-Qonşunun şad günündə onun sevincinə şərik olub, onun hidayətində çalışqanlıq göstərmək,...

Ardını oxu

Şükr namazının qılınma qaydası haqqında

İmam Sadiq (ə) buyurur: Şükr namazı nemətin verilməsi və eləcə də bəlanın insandan uzaqlaşdırılması zamanı olunan 2 rəkətli namazdır...

Ardını oxu

Cümə namazının fəlsəfəsi

Cümə namazında xətib ölkədə olan siyasi, ictimai, iqtisadi məsələlərdən danışır, və bu böyük cəmiyyəti qəflətdən ayıldır. Bundan əlavə, insanları İslam maarifi ilə maarifləndirir. Müsəlmanlar arasında vəhdət və həmrəylik yaranır. Ümumi çətinlikləri həll etmək üçün insanların rəyinə dəyər verilir.

Ardını oxu

Cümə namazının dəyəri haqda məsumlardan 40 hədis

Cümə namazının siması hədislərdə: 1-Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Bir mömin dedi ki, dəfələrlə həccə getmək istəyib, amma tövfiq əldə etməyib. Ey Mömin!, Daim cümə namazında ol, cümə namazı imkansızların həccidir.

Ardını oxu

Namaz qılmağın 29 mükafatı

Namazın mükafatları: 1.Namaz dinin vacib əməllərindəndir; 2.Allahin razılığına səbəb olur; 3.Peyğəmbərlərin yoludur; 4.Mələklərin məhəbbətini cəlb edir; 5.Hidayət və imandır; 6.Mərifət nurudur; 7.Ruzinin bərəkətidir; ...

Ardını oxu

Peyğəmbər (s)-ın 10 hədisində namazın dəyəri

Peyğəmbər (s) 10 hədisində namazın insan səadəti üçün böyük vasitə olmasını tanıtdırır...

Ardını oxu

İmam Baqirin (ə) tövsiyələrindən

İmam Baqir (ə) buyurur: Əgər xoşbəxtlik arxasıycasınızsa gərək müsəlmanlara qarşı hər növ zülmdən uzaq durub, eləcə də xoş rəftarlı olub keçinməyi öyrənəsiniz.

Ardını oxu

Quranda namazın vaxtları haqda ayələr

Quran ayələrində, bəzən işarə ilə bəzən də aşkarcasına namazın vaxtları bəyan olunub: Hud/114; İsra/78 və Bəqərə-238.

Ardını oxu