İmam Səccad (ə) hədisində deyilir insanın başına hər gün 3 bəla gələr?!

İmam Səccad (ə): «Zavallı insan! Hər gün başına üç müsibət gələr, amma heç birindən də ibrət götürməz. Əgər ibrət götürsəydi dünyanın çətinlikləri və işləri ona asan gələrdi. Birinci müsibət, onun ömründən azalan bir gündür. Onun malından bir şey azalarsa qəmli olar. Halbuki, malın varisi var, ancaq ömürdən itirilənlərin yerini doldurmaq mümkün deyil...

Ardını oxu

İmam Səccad (ə)-ın hədisinə əsasən günahın insana hansı 3 böyük ziyanı vardır?

İmam Səccad (ə) buyurur: “Günah üç ağır xəsarət gətirər. Birinci ziyanı zillət libasını geyinməkdir”. Günah insanı Allah dərgahında xar və zəlil edər. Əgər bu alçaqlıq libası insanın əynində qalarsa, Qiyamət günü nicat yolu tapa bilməz. Bu zillət libasını xalis tövbə ilə çıxartmaq olar. “Kimin ölçülmüş əməlləri yüngül və dəyərsiz olsa, onlardır Bizim ayələrimizə zülm etdiklərinə görə öz vücud sərmayələrini ziyana uğratmış kəslər!” (“Əraf” 9).

Ardını oxu

İmam Səccadın (ə) davamlı olaraq ağlamasının səbəbi nə idi?

İmam Səccadın (ə) Əqilin uşaqlarına çoxlu məhəbbəti əlaqəsi var idi. Ondan soruşanda ki, niyə bu əmiuşaqlarını daha çox sevirsiniz? Həzrət (ə) buyurur: “Mən o günü xatırlayıram ki, (onların) Əba Abdullahları (ə) var idi, onlar üçün ürəyim yanır”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Çox ağlayanların sayı beş nəfərdir: Adəm, Yəqub, Yusif, Fatimeyi-Zəhra (s.ə), İmam Səccad (ə)”. İmam Səccad (ə) atası üçün 40 il göz yaşı tökmüşdür. Nə zaman qarşısına yemək qoysaydılar, ağlayardı. Bir gün nökərlərindən biri Həzrətə (ə) dedi: “Ey Peyğəmbərin (s) oğlu! Qorxuram ki, həlak olasan”.

Ardını oxu

İmam Səccadın (ə) hədisinə əsasən O kəslər ki, cəhənnəmin atəş səsini eşitməyəcəklər!!

İmam Səccad (ə) “Əbu Həmzə” duasında Qiyamət qorxusunu belə bəyan etmişdir. “Bu gün ağlayırıq o zaman üçün ki, paltarsız, zəlil və ağır əməl yükü ilə qəbirlərdən çıxacağıq. Bir dəstə insanın üzü gülərdir, razı, xoşhal və başı ucadırlar. Bunlar kimlərdirlər? O kəslərdir ki, dünyada sirat körpüsündən ki, həqiqət və batini buradadır – keçməyi bacarıblar. Bu sirat körpüsü ubudiyyət körpüsü, təqva körpüsü və dindarların körpüsüdür. Bu dünyanın siratı cəhənnəm üzərində olan həmin siratdır...

Ardını oxu

İmam Səccad (ə) Həsən Bəsrini necə hidayət etdi?

İmam Səccadın (ə) zamanında saraya xidmət edən alimlərdən biri də Həsən Bəsri idi. İmam Səccad (ə) öz dövrünün bu cür alimləri ilə mübarizə aparır və onları haqq yola dəvət edirdi. Həsən Bəsri Minada moizə deməklə məşğul idi. Bu zaman İmam Səccad (ə) həmin yerdən keçirdi. Ona buyurur: “İndi özünlə Allah arasında malik olduğun vəziyyətdən razısanmı? Əgər bu halda ölümün gəlib çatsa, heç nigaran deyilsənmi?”.

Ardını oxu

İmam Səccad (ə)-ın həyatı barədə qısa məlumat

İmam Səccad (əleyhissəlam) şiələrin üçüncü İmamı Həzrət Hüseyn ibn Əli əleyhissəlamın oğludur. Anası Şəhrəbanu olmuş ən məşhur ləqəbi Zeynül-abidin və Səccaddır. İmam Səccad (əleyhissəlam) hicrətin otuz səkkizinci ilində dünyaya gəlmişdir. Uşaqlıq illərini Mədinə şəhərində keçirmişdir. O, təxminən iki il babası Əli əleyhissəlamın hakimiyyət illərini görmüş ondan sonra isə on il əmisi Həzrət Həsən əleyhissəlamın İmamət dövrünü dərk etmişdir.

Ardını oxu

Şaban ayında əlamətdar günləri hansılardır?!

islam dini şaban ayına fərqli şəkildə baxır və fərqli şəkildə onu mənalandırır. Allahın Rəsulu (s) şəban ayının “mənim ayım” deyə adlandırıb və bu ay üçün xüsusi əməllər, zikirlər, ibadətlər qeyd olunub ki, böyük fəzilətə malikdir. Həmçinin peyğəmbər (s) bu ayın şəban adlandırmasını bir başqa cür mənalandırıb və bu ayı xeyir bərəkət ayı kimi tanıtdırıb: “O şəban adlanıb, çünki möminlərin ruzisi bu ayda bölünər”

Ardını oxu

Qurani Kərim və hədislərə əsasən Haram tikənin insana 6 təsiri nələrdir?!

Bir dəstə Xorasan əhli İmam Cəfər Sadiqin (ə) xidmətinə gəlirlər və Həzrət (ə) onların sualını eşitməzdən əvvəl buyurur: “Hər kim qeyri-dini yolla mal əldə etmişdirsə, Allah Təala o malı haram və puç yollarda məhv edəcəkdir ki, ona faydası olmasın”. Deyirlər ki, axı biz sizin sözlərinizi başa düşmədik. Həzrət (ə) onların dilində buyurur: “Küləkdən gələn dəm olar”. Yəni ən kiçik yerdəyişmə sayəsində hava aradan gedər. Haram tikənin insan həyatına təsirləri çoxdur, onlarla tanış olaq:

Ardını oxu

Bu insan ac və paltarsız olsa da, qüdrətli və ehtiyacsızdır. Niyə?!

İmam Əli (ə) buyurur: “Xoş olsun o kəsin halına ki, Qiyaməti yadına salar və hesab günü üçün iş görər. Həyatda malik olduqlarına qane olar və Allahdan razı olar”. İmam Əli (ə) buyurur: “Qənaəti nəfsinə təlqin et”. İmam Əli (ə) buyurur: “Necə gözəldir insan üçün ki, aza qane olar və çoxlu bağışlayar”. İmam Əli (ə) buyurur: “Ən şükür edən insan – onların ən çox qane olanıdır. Onların naküşürlük edəni – onların ən hərisidir”...

Ardını oxu

Qurani Kədimdə Sirat körpüsünün adı çəkilmişdirmi?!

İmam Sadiqin (ə) mübarək nəzərinə görə bu ayədə adı çəkilən “mirsad” sözü ərəb dilində Sirat körpüsü deməkdir ki, cəhənnəmin üzərindən keçər. İmam (ə) buyurur: “Mirsad – o körpüdür ki, cəhənnəmin üzərindən keçər. Hər kimin boynunda məzlumun haqqı olarsa, ondan keçə bilməyəcəkdir”. İmam Cəfər Sadiq (ə) Sirat körpüsü ilə bağlı buyurur: “Sirat – yəni Allah mərifətinin yoludur ki, iki sirata şamil edilər.

Ardını oxu

İstixarə nədir və hansı halda edilməlidir?!

İnsan öz həyat problemlərini ağıl və təcrübə vasitəsi ilə həll etməlidir. Öz ağılı ilə hər hansı məsələni həll edə bilməyən şəxs başqalarının ağıl və təcrübəsindən faydalanmalıdır. (Mə`lumatlı və mütəxəssis şəxslərlə məsləhətləşmək lazımdır.) Bütün bu mərhələlərdən sonra son qərar çıxarmaq olar. Amma deyilən tədbirlərdən sonra mövcud şübhələr aradan qalxmasa, insan tərəddüddə qalsa və seçim aparmağa məcbur olsa, Allaha üz tutub tərəddüdlü vəziyyətdən çıxmaq üçün istixarə edə bilər.

Ardını oxu

Dini məsələlərdə Axtarış etmədən dini yaşamaq məzəmmətmi olunmuşdur?!

Təqlid - fiqhi məsələlərdə cahilin alimdən təqlid etməsi kimi - bir çox yerlərdə bəyənilən olmasına baxmayaraq, bəzi yerlərdə düzgün hesab edilmir və əqli və dini baxımdan məzəmmət olunmuşdur. Məsələn, cahilin cahildən təqlid etməsi, alimin öz tədqiqatlarının nəticəsinin əksinə olsa belə digər alimdən təqlid etməsi və s. Elə buna görə də Qurani-kərim buyurur: "Onlara: "Allahın nazil etdiyinə və Peyğəmbərə tərəf gəlin!" - deyildiyi zaman: "Atalarımızın getdiyi yol bizə yetər", - deyə cavab verirlər. Bəs ataları heç bir şey bilməyib doğru yolda deyildilərsə necə?!"

Ardını oxu

İnsan Şeytanla hansı xüsusiyyətlərinə görə düşmənçilik etməlidir?!

İmanlı şəxs Şeytanın bu gördüyü işlərinə görə onunla düşmənçilik etməlidir: -Yer əhalisindən göylərə Allaha ibadət edən ilk kəs İblis olmuşdur. -İbadəti mələkləri təəccübə gətirən ilk kəs İblis olmuşdur. -Allaha etiraz edən ilk kəs də İblis olmuşdur. -İlk fəryad çəkən də İblis olmuşdur ki, həmin gün Allah ona lənət elədi -İlk dəfə başqalarına oxşarlığı yaradan da İblis olmuşdur. -İld dəfə cadu edən İblis olmuşdur. -İlk dəfə saz düzəldib çalan İblis olmuşdur...

Ardını oxu

Qurani Kərimi oxuyan şəxs hansı halında günah edər?! Riya ...

Bir şəxs Həzrət Peyğəmbərdən (s) soruşdu: «İnsanın qurtuluşu nədədir?» Həzrət (s) buyurdu: «Xalqın diqqətini cəlb etmək üçün ibadət etməməsindədir.» Bir rəvayətdə deyilir: Kimi cihadda öldürülür, kimi var-dövlətini sədəqə verir, kimi Quran oxuyur. Əgər cihad edənin məqsədi özünü şücaətli göstərmək, sədəqə verənin məqsədi səxavətli tanınmaq, Quran oxuyanın istəyi qari kimi məşhurlaşmaqdırsa onların heç birinin mükafatı yoxdur və riya əməllərini puça çıxarmışdır.

Ardını oxu

Şeytan hansı insanlara təsir edə bilmədiyini etiraf etmişdir?! İmam Sadiqin (ə) hədisi

Həzrət İmam Cəfər Sadiqdən (ə) rəvayət edilən bir hədisə görə İblis deyib: "Yalnız beş cür insana mənim hiyləm təsir etməz, qalan insanlar mənim ovcumun içindədirlər. Həmin beş adam bunlardır: 1-xalis niyyətlə Allaha sığınan və bütün işlərində Allaha təvəkkül edən şəxs; 2-gecə və gündüz çoxlu təsbih (dua və zikr) edən adam; 3-özü istədiyini öz mömin qardaşı üçün də istəyən adam; ...

Ardını oxu

İslam şəriətinə əsasən Şərab içənə salam vermək olarmı?!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim şərab içərsə, iman nuru onun qəlbindən xaric olar”. Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Bəndə o zamana qədər ki, şərab içməz – din onun üçün açıq olar. O zaman ki, içər – Allahın pərdəsi cırılar və şeytan onun qulağının və gözünün yarı olar. Onu pisliklərə tərəf qovar və yaxşılıqlardan çəkindirər”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim şərabxora salam verərsə, onunla görüşərsə – Allah onun 40 illik əməlini aradan aparar”...

Ardını oxu

Hədislərə əsasən Allah-Taalaya (c.c) şükür etmək hansı BEŞ əməllə mümknüdür?!

İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Nemətə şükür – günahdan çəkinməkdir”. İmam Əli (ə) buyurur: “Pərvərdigarının şükrü budur ki, daima mədh edəsən, sənin üzərində əli olan kəsin şükrü odur ki, ona sadiq olasan, səninlə bərabər olan kəsin şükrü odur ki, qardaşlıq mərtəbəsini düzgün yerinə yetirəsən, əlinin altında olanların şükrü odur ki, onlara hədiyyə verməyi əsirgəməyəsən”.

Ardını oxu

Qonşu borc istədikdə, ya kibrit, duz istədikdə, vermək lazımdırmı?!

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Qonşulara duz və atəşi əsirgəmək caiz deyildir”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Maddi hüquqlardan biri maun haqqıdır. Allah onun barəsində cəhənnəmlə hədələmişdir. O, qonşuya verdiyin borcdur, ya onlara etdiyin yaxşılıqdır, ya onların ev zərurətlərini kirayə verməyindir”.

Ardını oxu

İmam Sadiqin (ə) hədisinə əsasən hansı 3 əməlin müqabilində 3 nemət verilər?!

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim bu üç əməli yerinə yetirərsə, üç nemətdən məhrum olmaz: 1. Hər kim dua edər – onun yerinə yetməsindən bəhrələnər. 2. Hər kim şükür edər – neməti artar. 3. Hər kim təvəkkül edər – işləri sahmana düşər”...

Ardını oxu

İbadət və əməllərdə İxlasın insana SƏKKİZ səmərəsi

İxlas o sifətlərdəndir ki, insanı Allaha yaxınlaşdırar və qürb məqamına çatdırar. İnsanın işlərində ixlaslı olması, həmin işin Allah qatında dəyərli olmasına gətirib çıxardar. İxlasın insan həyatına təsirləri vardır ki, onlarla tanış olaq. 1- . Hüzur verər. Dinimiz buyurur ki, ixlasın insan həyatına təsirlərindən biri odur ki, insan səadətə çatdığı üçün hüzurlu olar. İnsan keçmişinə görə qəm yeməz və gələcəyinə görə nigaran olmaz. Əlbəttə, ixlas gərək insanın əməlində büruzə olunsun. İxlasın ancaq zehni olması kifayət deyildir. İxlas, əməl və rəftarda özünü göstərməlidir. “Bəli, özünün bütün vücudunu Allaha təslim edən kəs, yaxşı əməl sahibi olsa, onun üçün Rəbbinin yanında məqamına uyğun bir mükafat vardır. Onlar üçün (axirətdə heç) bir qorxu yoxdur və onlar qəmgin olmayacaqlar”. (“Bəqərə” 112).

Ardını oxu

Tövbədə gizlənən İKİ tofiqat nələrdir?!

Beləliklə deyə bilərik ki, tövbə tövfiqi Allahdan olar və onun yolunu da Allah bizə Quranda və hədislərdə öyrətmişdir. Əgər insanın tövbəsi həqiqi olarsa, Allah bu tövbəni qəbul edər. Çünki O, Təvvab və Rəhimdir. Allah bəndəsini bağışlayan zaman ona sevgi və rəhmət göstərər, nəinki danlayıb, məzəmmət edər. Əgər tövbəmizi pozmuşuqsa, Allahın rəhmətindən məyus olmayaq və Onun tövbələri qəbul edən olduğunu unutmayaq.

Ardını oxu

İnsan Allahı sevib-sevmədiyini necə bilə bilər?! Peyğəmbərdən (s) hədis

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah sevgisinin nişanəsi – Allahı yada salmağı sevməklədir. Allahla düşmən olmağın əlaməti – Allahı yada salmağı düşmən bilməklədir”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Davuda (ə) buyurur: “Məni sev və Məni xəlqimin məhbubu et”. Davud (ə) deyir: “Pərvərdigara! Mən səni sevirəm, ancaq Səni necə xəlqinin məhbubu edim?”. Buyurur: “Nemətlərimi onların yadına sal. Çünki o zaman ki, nemətlərimi onlara sayarsan, Məni sevəcəklər”.

Ardını oxu

“Mənim göz dəyməyim yoxdur” deyimi düzgündürmü? Məsumlardan hədislər

- Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Göz dəyməsi həqiqətdir. (Göz dəyməsi) kişini qəbirdə və dəvəni qazanda qərar verər”. - İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kimin müsəlman qardaşının üzündən və təbiətindən xoşu gələr – Allahı yada salsın. Çünki o zaman ki, Allahı yada salar, mömin qardaşına ziyan dəyməz”.

Ardını oxu

Şeytan (lən) və onun dəstəsi insanları azdırmaq üçün hansı 4 tələdən istifadə edərlər?!

Allah Təala Quranda şeytanın dörd tələsinin adını çəkmiş və onu insanlara tanıtmışdır ki, ondan uzaq olsunlar. Bu tələlər ilə tanış olaq: 1. Birinci tələsi budur ki, insanları təhrik edər və onları itaətsizlik etməyə dəvət edər. “Və onlardan bacardığın kəsi öz səsinlə təhrik et və öz süvarilərin və piyadaların ilə onların üzərinə fəryad qopar; və onların mallarına və övladlarına şərik ol və onlara vəd ver. Şeytan onlara yalan və hiylədən başqa əsla bir vədə vermir». (“İsra” 64). 2. Allah Təala yuxarıdakı ayədə buyurur ki, öz ordun ilə onların üzərinə get və fəryad çək. Yəni, şeytanın ikinci tələsi – məlun ordusunun insana hücum etməsidir. Əlbəttə ki, vəsvəsə və təhrik yolu ilə...

Ardını oxu

İslam maarifində "Fəqirlik" haqqında nələr buyurulmuşdur?!

Ey fəqir, fəqir olduğuna görə qəm etmə! Fəqirlik möminin zinətidir və at yüyəninin zinətindən yaxşıdır. Bütün insanlar Cənnət arzusunda olduğu kimi, Cənnət də fəqirləri arzulayır.("Biharul-Ənvar" c.72, səh.48) Fəqir qəlbin asudə olması ilə kifayətlənir. Belə ki, Rəsulullah (s) buyurub: "Fəqirlik mənin fəxrimdir" ("Camiul-əxbar" Səzəvari, səh.302)...

Ardını oxu

Cəhənnəm əhli qəbirə aparılanda hansı məsələlərdən şikayətlənər?!

"Biharul-ənvar”ın 3-cü cildində "Kafi” kitabında nəqlən yazmışlar ki, Həzrət Əliyyibnil Hüseyn əleyhis-salam buyurdu: ... Cənazəni aparanlara deyir ki, mən sizə şikayət edirəm məni aldadan düşmənimdən ki, məni fəlakət vadisinə atdı. Və mənim dadıma çatmadı; mən şikayət edirəm sizə, məni tək qoyub gedən dost və rifqlərimdən; mən sizə şikayət edirəm, öz malımla, zəhmət və xərcimlə düzəltdiyim evdən ki, hal-hazırda başqası onu tutubdur...

Ardını oxu

Hansı üç dəstə insanlar qiyamətdə daha çox həsrət çəkəcəklər?!

Qiyamət günü – həsrət günüdür. İnsanların əksər hissəsi həmin günü hansısa əməli yerinə yetirmədiklərinə və ya yerinə yetirdiklərinə görə həsrət çəkəcəklər. Ancaq bu günü ən çox həsrət çəkənlər üç dəstə olacaqdır. Onlarla tanış olaq: 1. O kəs ki, axirətini başqasının dünyası üçün satacaqdır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qiyamət günü bütün insanlardan ən peşman olanı o kəsdir ki, axirətini başqasının dünyası üçün satmışdır”...

Ardını oxu

Həzrət Yusifin (ə) hakimiyyətə çatan zaman etdiyi dua

Həzrət Yusif (ə) hakimiyyətə çatan zaman belə dua edir: «Ey Rəbbim, Sən mənə səltənət və hökümətdən pay verdin və yuxuların yozumunu və hədislərin (səma kitablarının və peyğəmbərlərin kəlamlarının) təfsirini öyrətdin! Ey göyləri və yeri yaradan! Sən dünyada və axirətdə mənim yardımçım və başçımsan. Mənim canımı (Sənin əmrinə) təslim olduğum halda al və məni salehlərə qovuşdur». (“Yusif” 101)...

Ardını oxu

Bəni İsrail möminlərindən olan Qarunun cəhənnəmə getməsinin əsas amili nədir?

... Başqa ayədə oxuyuruq: “Onlara: «Allahın sizə ruzi olaraq verdiyindən (haqqı olan şəxslərə Allah yolunda) sərf edin!» - deyildikdə, kafirlər iman gətirənlərə: «Allahın istədiyi təqdirdə yedirə biləcəyi kəsəmi yemək verək?» – deyərlər (Allah onun ac qalmağını istəmişdir!) Siz yalnız açıq-aşkar azğınlıq içindəsiniz”. (“Yasin” 47). Qarun – bu deyilənlərə aydın misaldır. Zəngin olmasına baxmayaraq, yoxsullara əl tutmazdı. Onun cəhənnəm əhli olmasının əsil səbəblərindən biri də məhz bu amildir.

Ardını oxu

Günah edən insan, tövbə etmədən bağışlana bilərmi?!

Alimlər buyurur ki, əgər insan etdiyi günaha görə peşman olar və onu təkrar etməmək qərarına gələrsə – bu, həqiqi tövbə olar. Belə bir tövbənin qəbul olması isə qətidir. Ona görə də insan baxmayaraq ki, dilində istiğfar etməmişdir, ya tövbə etdiyini elan etməmişdir – ancaq əməli baxımdan o, tövbə etmiş sayılır. Ancaq yaxşı olardı ki, insan dilində və qəlbində istiğfar zikrini də söyləyərdi.

Ardını oxu

Əməlin Allah üçün olub-olmamasını bilmək üçün asan test !

O alim dedi: “Mən o zaman ki, Nəcəfdə Məsnəvini şərh etməyə başlamışdım, mərifət əhlindən biri mənə buyurdu: “Filankəs, əgər yazdığın bu şey bir gün başqa birinin adı ilə nəşr olunarsa, ya misal üçün desələr ki, filan dağın arxasından tapılmışdır və kimin tərəfindən yazıldığı məlum deyildir – daxilində narazı olarsanmı? ...

Ardını oxu

Həzrət Əli (ə) Fədək bağının Əhli-Beytə (ə) aid olmasını demişdirmi?!

Qəsbkarların Fədəyin qəsb etməmişdən qabaq Əli (ə)-a sual verməsi: Əbubəkr və Ömər Fədəyi qəsb etməmişdən qabaq, öz zahiri rəftarlarını tənzimləmək üçün Əli (ə)-ın yanına gəlib, dedilər: Peyğəmbərdən qalan mülk barəsində nə deyirsən? Əli (ə) buyurdu: Biz, Peyğəmbərdən qalan mülkə yiyələnməyə daha da layiqiq. Dedilər: Hətta Xeybərdə olanlara da yiyələnməyə layiqsiz? Həzrət buyurdu: Bəli, hətta Xeybərdə olanlara da yiyələnməyə layiqiq...

Ardını oxu

Allahın nemətləri qarşısında şükür etməyin mümkün olub-olmaması haqda Hz Davud (ə) nə buyurmuşdur?!

Həzrət Davud (ə) belə ərz edir: «Pərvərdigara! Sənə necə şükür edim ki, şükür etməyim özü də bir nemətdir və ikinci bir şükrə ehtiyaclıdır ...» Allah buyurdu: «Ey Davud! Əgər hər bir nemətin mənim tərəfimdən əta olunduğunu anlamısansa, elə şükür etmisən». Yuxarıda deyilənlər dil şükrünə aid idi. Şükrün ən üstün mərtəbəsi isə əməli şükürdür. Həqiqi iman qazanmaq, saleh işlər görmək, gözəl əxlaqa sahib olmaq, bütün haramlardan çəkinmək əməli şükrün nümunələridir...

Ardını oxu

Allah Taala (c.c) Hz Adəmə (ə) buyurdu: İşlər dörd şeyə qayıdır!

Allah tərəfindən bəşərin atası Adəm ə-a vəhy oldu: Bütün mətləblər, xeyr işlər dörd kəlmədə yerləşibdir. Adəm əleyhis-salam ərz etdi: O dörd şey nədir? Allah-Taala buyurdu: Biri Mənə aiddir, biri sənə aiddir, biri sən ilə xalqa aiddir, o biri isə Mənimlə sənə aiddir. Birinci, Mənə aid olan şey budur ki, Mənə ibadət edəsən, Mənim üçün şərik qərar verməyəsən. İkinci, sənə aid olan şey budur ki, ehtiyacın olan şeyi sənə verəcəyəm. Üçüncüsü, səninlə xalqa aid olan şey budur ki, necə ki, ürəyin istəyir xalq səninlə rəftar etsin, eləcə də sən xalqla rəftar et! Dördüncüsü, mənimlə sənə aid olan şey budur ki, sən gərək dua edəsən mən də qəbul edim...

Ardını oxu

İmam Əli (ə)-ın səhabəsi Kumeyl ibn Ziyada 40 nəsihəti

İmam Əli (ə)-ın Kumeylə etdiyi tövsiyyələr 1-Hər gün Allahın adını çək və Ona təvəkkül et. 2-Bizi xatırla, adımızı dilinə gətir və bizə salam göndər. 3-İnsanların yerinə yetirdiyi elə bir əməl yoxdur ki, mən onu görməyim. 4-Bizdən qeyrisindən (və bizə əsaslanmayan) elm və hədis öyrənmə 5-Hər bir işə və hərəkətə qarşı elmin və mərifətin olsun. 6-Yemək yeyəndə, Allahın adını çək ki, zərər çəkməyəsən...

Ardını oxu

Peyğəmbərlər (ə) və imamlardan (ə) qırx möcüzə və kəramət

Həzrət İbrahim (ə)-ın möcüzəsi: 1-Allahın iznilə quşları diriltməsi. 2-Atəşin ona soyuq olması. 3-İti bıçağın həzrət İsmail (ə)-ın başını kəsməməsi və onun əvəzinə asimandan göndərilən bir qoyunun qurbanlıq edilməsi. Həzrət Nuh (ə)-ın möcüzəsi: 4-Möminlərə nicat verən, kafirləri isə qərq edən gəmi. Həzrət Hud (ə)-ın möcüzəsi: 5-Güclü külək nəticəsində Hud qövmünün həlak olması. Həzrət Saleh (ə)-ın möcüzəsi: 6-Dağın içindən diri dəvənin çıxarılması. Həzrət Lut (ə)-ın möcüzəsi: 7-Səmadan Lut qövmünün üstünə kiçik daşların tökülməsi...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s) Həşr surəsinin 7 ci ayəsinin tərcüməsində 31 tanıtdırdığı nəhy etdiyi əməllər ...

Peyğəmbərin (s) nəhy etdiyi və məkruh saydığı (bəyənmədiyi) qırx əməl Allah-taala "Həşr” surəsinin 7-ci ayəsində buyurur: "Rəsulumuzun sizin üçün gətirdiyi hər bir şeyi qəbul edin və qadağan etdiyi bütün şeylərdən uzaq olun.” 1-Qızıl və gümüş qabda xörək yemək.. 2-Heyvanı yandırmaq. 3-cinsi əlaqə zamanı üzü qibləyə olmaq. 4-Kişilərin ipək paltar geyinməsi.. 5-Kişilərin qızıl üzük taxması.. 6-Cadugərlərə müraciət etmək. 7-Nərd oynamaq, tar və tənbur çalmaq. 8-Qeybət etmək və ona qulaq asmaq...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s) və İmam Sadiqin (ə) hədislərinə əsasən tarixdə baş vermiş 40 birinci hadisə və məlumatlar

Birincilər haqda 40 incəlik 1-Kişilər içərisində həzrət Mühəmməd (s)-ə iman gətirən birinci şəxs imam Əli (ə)-dır. 2-Qadınlar içərisində həzrət Mühəmməd (s)-ə iman gətirən birinci şəxs həzrət Xədicə (ə. s)-dır. 3-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Bu ümmətdən götürülən birinci şey həyadır.” 4-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Din işlərində əldən gedən ilk şey əmanətdir.” 5-İnsanın yer üzündə mürtəkib olduğu ilk günah həsəddir. (Qabilin Habilə qarşı həsəd etməsi...

Ardını oxu

Хızır pеyğәmbәrin (ә) ахırıncı vәsiyyәti...

"Хızır pеyğәmbәrin (ә) Musаya (ә) ахırıncı vәsiyyәti bu idi: "Hеç kimi günаhınа görә mәzәmmәt еtmә.” Pеyğәmbәr (s) buyurub: "Hәr kәs qаrdаşının еyibini görüb оnu gizlәdәrsә, sаnki, diri-diri bаsdırılmış qızı (cаhillik dövrünün аdәti) dirildәn kimidir.” "Hәr kәs din qаrdаşının еyibini örtsә, Аllаh dа ахirәtdә оnun еyiblәrini örtәr...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s) və İmam Sadiq (ə) duaların qəbul olunmamasını necə izah edirlər?!

-Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Hər bir müsəlman dua edib Allahı çağırsa, əlbəttə yaxınlarla (qohum-əqrəba ilə) əlaqəni kəsmək və gümandan başqa (hallarda) bu üç nemətdən biri ona veriləcəkdir. 1-(Allah-təala) onun duasını (istəyini) tezliklə həyata keçirər. 2-Onun (hacətini) Axirət zəxirəsi qərar verər. 3-Pis hadisəni ondan uzaqlaşdırar...

Ardını oxu

İmam Sadiq (ə) dünya məsələlərində narahat olmayın dedikdə hansı nöqtələrə işarə etdi?!

Bir kişi İmаm Sаdiqdən (ә) оnu mоizә еtmәyini istәdikdә, Hәzrәt buyurdu: - "Әgәr Аllаh ruziyә zаmindirsә, bәs оnu әlә gәtirmәkdәn ötrü dәrd çәkmәk nәyә lаzım? - Ruzi bölünübsә, hәrislik nәyә lаzım? qiyаmәtdә hеsаb-kitаb hаqdırsа, mаl tоplаmаq (hаrаm yоllа) nәyә lаzımdır? - Аllаh еhsаnın әvәzini vеrirsә, hәsәd nә üçündür? - Аllаhın vеrdiyi әzаb аtәşdirsә, niyә günаh еdәk?...

Ardını oxu

Behiştin 8 qapısının üzərində nə yazılıb? Hz Peyğəmbərin (s) övladı ölənə nəsihəti

Həzrət (s) nəql edir: “Merac gecəsində məni səmaya aparan zaman mən behişti gördüm ki, 8 qapısı var idi. Hər bir qapısının üstündə dörd kəlmə yazılmışdı ki, hər bir kəlməni bilib əməl edən üçün bütün dünya və onda olanlardan daha yaxşıdır. 1=Birinci qapının üzərinə yazılmışdı: “Yeganə Allahdan başqası yoxdur və Muhəmməd (s) - Onun rəsulu və Əli (ə) - Allahın yer üzündə olan vəlisidir. Hər bir şeyin yolu və çarəsi vardır. Rahatlığa çatmağın yolu - dörd sifətdir: qənaət, haqq toxumu səpmək, kini tərk etmək, xeyir əhli ilə yoldaş olmaq”...

Ardını oxu

Qurani Kərim haqqında 25-50-ci sualların cavabları - İkinci bölüm

...26) Sual: Hansı surə Quranın ürəyi adı ilə tanınmışdır? Cavab: “Yasin” surəsi (36-cı surə) 27) Sual: Quranın gəlini adı ilə tanınan surə hansıdır? Cavab: “ər-Rəhman” surəsi (55-ci surə) 28) Sual: İmam Hüseyn (əleyhis-salam) adı ilə tanınmış surənin adı nədir? Cavab: “əl-Fəcr” surəsi (89-cu surə)

Ardını oxu

Qurani Kərimin haqqında 25 suala-cavab ... Birinci bölüm

Әziz Quran aşiqləri! Quran haqqında olan bəzi ümumi məsələləri əldə etmək istədikdə aşağıdakı verilmiş sualların cavabına diqqət yetirə bilərsiz. 1) Sual: Quran neçə surədən ibarətdir? Cavab: Quran 114 surədən təşkil tapmışdır. 2) Sual: Quran neçə cüz (hissə)dən ibarətdir? Cavab: Quran 30 cüzdən ibarətdir. 3) Sual: Quran neçə hizbdən (hissənin qismindən) təşkil tapır? Cavab: Quran 120 hizbdən ibarətdir. 4) Sual: Quranın neçə ayəsi vardır? Cavab: Quranın 6236 ayəsi vardır...

Ardını oxu

Qiyamətin Sirat körpüsündən asan keçməyin yolları hansı əməllərdən asılıdır?!

Sirat körpüsündən asan keçməyin yolları: 1. Möminə libas vermək 2. Müsəlman qardaşına borc vermək 3. Xəstəyə qulluq etmək 4. Kamil dəstamaz almaq 5. Məscidə getmək 6. Çörək pulu qazanmaq və öz əl zəhməti ilə dolanmaq 7. Müsəlman qardaşın hacətini yerinə yetirmək üçün çalışmaq ...

Ardını oxu

Cümə günü vəfat edənlər qəbir əzabından amanda qalarlar!

Cumə günü və ya axşamı ölən müsəlmanı Allah qəbir əzabından qoruyar, həm də o, şəhiddir. Bu və digər hədislər bir çox mötəbər qaynaqlarda verilir. Munavi hadisə belə şərh gətirir: "Çünki cümə günü və gecəsi vəfat edən üçün pərdələr aralanır, o gen cəhənnəmin qapıları bağlanır. Belə bir gündə ölmək səadət əlamətidir. Qiyamət cümə günü qopacaq. ..

Ardını oxu

60 il bərabər hesab olunan savab və günah əməl

Pеyğәmbәr (s) buyurmuşdur: "Bir gün әdаlәtli hökmrаnlıq, qırх gün yаğışdаn üstündür. Bir şәri hökmün icrаsı аltmış il ibаdәtdәn üstündür.” Mənbə: 'Qırx məclis, min hədis' kitabı

Ardını oxu

İnsаn öz ölüm vахtını öyrәnә bilәrmi? Bu haqda Quranın baxışı

Ölüm vахtı vә ölüm mәkаnı ilаhi hikmәtә әsаsәn insаnlаrdаn mәхfidir. Bu iş qеybi işlәrdәn sаyılır. Qur`аni-kәrimdә buyurulur: "Kimsә sаbаh nә еdәcәyini bilmir. Kimsә bilmir ki, ölüm оnа hаrаdа yеtişәcәk. Yаlnız Аllаh öz yаrаtdıqlаrının hәr işini bilir, аlәmin bütün sirlәrindәn аgаhdır.” Uyğun аyәyә әsаsәn, insаn hаnsı mәkаndа ölәcәyindәn хәbәrsizdir. Аllаh bu işi gizli işlәrdәn qәrаr vеrmişdir. "Nәhcül-bәlаğә”dә ölüm vахtının mәхfiliyi hаqqındа dеyilir: "İnsаnın әcәli gizlidir.”

Ardını oxu

Mənəviyyat və maddiyyatın misalla izahı

Sadə misal ilə deyək: Maddiyyatı bir yerdə durmuş su gölünə, mənəviyyatı isə axar suya bənzətsək mətləbin əsl mənasını başa düşə bilərik. Gölün suyundan istifadə etdikcə gölün dibindəki çör-çöplər görünəcək. Çör-çöplər göründükcə suyun palçıqla bulaşdığını görəcəyik. Bunları görüb dərk etdikcə maddiyyatın, mənəviyyətsizliyin nə olduğunu yaxşı başa düşərik. Amma axar su az olsa da belə nə qədər istifadə etsən öz saflığını, duruluğunu itirməz. Tükənməz suyundan qurumuş yerlərə həyat bəxş edər.

Ardını oxu

Islam haram olan 30 əməllər ki Allah Taala (c.c) bu işləri görənləri Cəhənnəm atəşi ilə cəzalandıracaq!

İslam dinində bir sıra əməllər haram buyurulub və Mütəal Allah onları yerinə yetirənləri cəzalandıracaqdır. Bu əməllərdən bəziləri aşağıdakılardır; 1-Allahın qəzəbindən qorxub çəkinməmək. 2-Allahın mərhəmətinə naümid olmaq. 3-Allahdan qeyrisinə səcdə etmək. 4-İnsanları Allahdan qeyrisinə tapınmağa yönəltmək. 5-Ata-ananı incitmək, qəlbini qırmaq. 6-Qohumlarla əlaqəni kəsmək...

Ardını oxu

Romalı xristianın gördüyü yuxulara İmam Əlinin (ə) açıqladığı təvil və mənalar

Roma ölkəsindən olan xristian bir kişi yedi yuxu görür və İmam Əli (ə) bu yuxunu onun üçün yozur və o da təsdiq edir. Birinci yuxusu. İmam (ə) buyurur: "Yuxuda görmüsən ki, bir saray səmadan asılmışdır ki, oraya qızıldan kürsülər qoyulmuşdur. Ətrafında kənizlər, nökərlər və mələklər vardır. Bu sarayın ətrafını isə donuzlar və meymunlar tutublar. Yozumu budur ki, o saray axəril-zamanda olan zalım sultanın sarayıdır. İnsanlar zəkat vermədiyinə görə mallarını insanlardan alar. Sultanın ətrafında zalımlar vardır ki, ona zülm etməkdə yardım edərlər"...

Ardını oxu

Məsumlar Cümə axşamında dua və əməllərin qəbul olunması haqda nə buyurmuşlar?!

İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunmuş bir rəvayətdə buyurulur ki, bəzən Allah xeyir olaraq, möminin duasını təxirə salıb, cümə vaxtı qəbul edər. Elə həmin mənbədə başqa bir hədisdə buyurulur: "Oğlanları Həzrəti Yəqubdan günahlarının bağışlanması üçün dua istədikləri vaxt, o bu duanı cümə axşamınadək təxirə saldı.”

Ardını oxu

Allah-təala bəndələrini özünə itaətə və günahdan çəkinməyə çağırır? Bir bu qədər əmr və qadağanın hikməti nədir?

Nə üçün Allah göstərişlərinə itaət onu razı salır, Ona qarşı günah Onu qəzəbləndirir? Bu nöqtələri anlamaq üçün Allah və onun sifətlərini tanımağa ehtiyac duyulur. Yalnız uyğun tanışlıqdan sonra insan öz yaranış məqsədi və dinin göndərilmə illətini anlayır. Yuxarıdakı suala qısa şəkildə belə cavab vermək olar ki, Allahın əmr və qadağaları insana təkamül yolunu göstərir. İnsan Allahın vacib əmrlərinə əməl etmək və qadağalarından çəkinməklə ilahiləşir. Əmr və qadağalar yalnız insanın özünə faydalıdır.

Ardını oxu

Rəbbin dərgahına üz tutmaq belə dua edək!

İmam Səccad (ə):"Atam qətlə yetirildiyi gün qan içində məni bağrına basaraq demişdi:"Oğlum,ehtiyacların təmin olunmasını diləyərkən,qəm-kədər üz verərkən,bəla və önəmli bir hadisə ilə üzləşərkən oxunan,mənim(anam)Fatimədən öyrəndiyim,ona Allahın elçisinin (s),Peyğəmbərə də Cəbrayılın öyrətdiyi bu duanı öyrən:"Yasin və hikmətli Quranın hörmətinə,Taha və əzəmətli Quranın haqqına! Ey diləyənlərin ehtyaclarını təmin etməyə qadir olan! Ey qəlblərdəkilərdən agah olan!...

Ardını oxu

İslamda füruiddin (dinin budaqları) olan 10 vacibatın qısa izahı!

Firudinin ən kiçik şərhi =Namaz – bəndənin Allah Təala hüzurunda beş vaxt pərəstişidir! =Oruc – bəndənin Allahdan ötrü bir (ramazan ayını) maddi nemətlərdən gündüzlər pəhrizi =Xüms – bəndənin Allahın ona verdiyi mal və puldan ildə artıq qalanını və ya ildən artıq qalmağı lazım olanından xumsun xüsusi qanunlarını təyin etdiyi başqa ölçüdə yarısını imamə və yarısını da seyidə vermək =Zəkat – bəndənin 9 şeydən (arpa, buğda, xurma, qızıl, gümüş, oküz, qoyun, dəvə) maldan fəqirə könüllü surətdə zəkatın xüsusi qanun və ölçülərinə əsasən verilməsi

Ardını oxu

Qiyamət günü hansı üç günahın üzrü qəbul olunmaz?! İmam Sadiqin (ə) hədisi

İmam Sadiqdən (ə) nəql olunan hədisdə deyilir: "Üç şеydә hеç kimdәn üzr qәbul оlunmаz: 1. Әmаnәti qаytаrmаq, istәr sаhibi yахşı, istәr pis insаn оlsun; 2. Әhdә vәfа еtmәk, istәr pis, istәrsә yахşı insаn оlsun; 3. Аtа-аnаyа yахşılıq еtmәk, istәr yахşı, istәr pis insаn оlsunlаr.”

Ardını oxu

İslam Maarifindən bu 100 məsələni bilməyimiz vacibdir!!

Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və İslama Doğru gələnlərə... 1. Necə yaradıldığını və səni kimin yaratdığını bir düşün. 2. Varlığının və həyatın məqsədini sorğula. 3. Dünya həyatının qısalığını anla. 4. Ölüm gerçəyi ilə üzləş. 5. Ölümün yaşının olmadığını bil. Gəncliyinə güvənmə. 6. Ölüm sonrasında nə olacağını düşün. 7. Sənə verilən məhdud ömürü necə istifadə edəcəyin ilə əlaqədar seçimini et. 8. Dinini öyrən...

Ardını oxu

İmam Əli (ə) həqiqi tövbəni bu xüsusiyyətləri ilə tanıtdırdı!

Bir nəfər İmam Əlinin yanında öz günahlarının bağışlanması üçün "əstəğfirullah” dedi, amma bu sözü saymazyana və ağızucu söylədi. İmam buyurdu: "İstiğfarın nə olduğunu bilirsənmi? İstiğfar – yüksək məqamlı insanlara məxsus olan bir əməldir. Onun 6 mərtəbəsi var. İstiğfarın birinci mərtəbəsi keçmiş günahdan peşman olmaqdır. İkincisi, həmin günaha bir daha qayıtmamaq qərarına gəlməkdir. Üçüncüsü, öhdəndə günah olmadığı vəziyyətdə Allaha qovuşa bilmək üçün camaatın haqqını özünə qaytarmaqdır...

Ardını oxu

Quranla söhbət - 19 Sual və ayələrin cavabları

Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə (Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə) doğru yol göstərən Kitabdır. ("Bəqərə" 2) Sən kitabsan? Quran: "Bu, insanlar üçün bir açıqlama, doğru yolu göstərən rəhbər və öyüd-nəsihətdir." (Ali-İmran" 138) Kim tərəfindən nazil olunub? Quran: "(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, Quran sənə hikmət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allah tərəfindən təlqin (vəhy təlim) olunur." ("Nəml"6)...

Ardını oxu

Əməlin Allah üçün olub-olmamasını bilmək üçün asan test

Alim deyir: “... Əgər yazdığın bu şey bir gün başqa birinin adı ilə nəşr olunarsa, ya misal üçün desələr ki, filan dağın arxasından tapılmışdır və kimin tərəfindən yazıldığı məlum deyildir – daxilində narazı olarsanmı? Əgər görsən ki, narazısan – o zaman bu vərəqləri yu və kənara at. Zəhmətin yersiz olmuşdur. Ancaq görsən ki, sənin üçün fərqi yoxdur və səni narahat etmir – deməli bu işi Allah üçün etmisən”. Mən də o gündən niyyət etdim ki, bu işi Allah üçün görürəm və əgər başqasının adı ilə nəşr edilərsə, məni narahat etməyəcəkdir”.

Ardını oxu

Son din olan İslamda sevgi və örnəklər göstərməsi!

Yaradan sevir və Onu sevənlərin sevgi hekayələrini Öz müqəddəs Kitabında anaraq gələcək məzunlara nümunə göstərir: Sevgi - Həzrəti Nuh kimi tufan qarşısına iman çıxarmaqdı. Sevgi - Həzrəti İbrahim kimi can, mal, övlad fəda etməkdi. Qurban vermənin ən uca zirvəsinə yüksələ bilməkdi. Sevgi - Atəşə atılmağı bacarmaqdı. Yanmamaq üçün deyil, yanmaq üçün atəşə könüllü girməkdir. Sevgi, - Atəş qarşısına İMAN çıxartmaqdı. Sevgi - Həzrəti İsmayıl kimi Canana can fəda etmək cəsarətdir. Sevgi - Zəm-zəminə qovuşmaq üçün Həzrəti Həcər kimi təslim olmaqdı. Səfa ilə Mərva arasında qaçışdır...

Ardını oxu

Həyatımızda bu 13 məsələ haqda düşünməməyimiz qeribə deyilmi?!

Qeribe deyilmi ki,konsert zallarinda adamlar birinci siralari tutmaq ucun elden gedirler,mescidlerde ise axirinci siralar ucun? Qeribe deyilmi ki,bizlerden her birimiz bawqalarinin gunahlarini gordukde hakim oluruq,oz gunahlarimizi gordukde ise vekil? Qeribe deyilmi ki,hamimiz Cennete girmek isteyirik,amma onu elde etmek ucun caliwmaqsa istemirik? Qeribe deyilmi ki,qezetlerde yazilanlari tezce inaniriq,Allahin kitabi Quranda yazilanlari ise bu qeder cetinlikle ve gec?...

Ardını oxu

Cənnətdə sakin olmaq üçün diqqət olunması zəruri olan 6 məsələ

1."Lə hovlə valə quvvətə illə billəh." Sənə cənnətin xəzinəsinin yerini bildirimmi? Əlbəttə bildir! Peyğəmbər (s) dedi: "Allahdan başqa kömək və qüvvət dayağı yoxdur." – sözləri xəzinədir. 2. Əsəbinə hakim olan "Kim əməldə edə biləcəyi əsəbinə hakim olarsa, qiyamət günü Allah təalə onu məxluqatın önündə çağırar və istədiyi hurini seçməyə ixtiyar verər...

Ardını oxu

"Nə olsun, qəlbim ki təmizdir!”... deyənlər oxusun!

* Tez-tez belə bir söz eşidirik: "Nə olsun, qəlbim ki təmizdir!”... Siz belə bir şey eşitdiyiniz zaman onu söyləyənlərə cavab olaraq "Qəlbləri təmizləyən ibadətdir!” deyin. Özü də bunu heç çəkinmədən söyləyin! Hələ bu harasıdır! * Cəmiyyətimizdə bəzən elə ifadələrə (məsələn, "Mən namaz qılan bir çox insandan daha yaxşıyam” və s.) ifadələrə rast gəlirik ki, insan onlar qarşısında susmaya bilmir. Bu cür ifadələr axmaqlığın son həddində namazın fərz olduğunu unudaraq deyilən acı kəlmələrdir...

Ardını oxu

“Olarmı mən ölümü arzulayım?” sualına Hz Peyğəmbərin cavabı...

Bir gün bir kişi Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəlib ərz etdi: "Olarmı mən ölümü arzulayım?” Peyğəmbər (s) buyurdu: "Ölümə çarə yoxdur. Lakin bu, uzun bir səfərdir. Bu səfəri arzulayan gərək öz yanında on töhfə aparsın.” Kişi soruşdu: "Nə töhfə?” Peyğəmbər (s) buyurdu: "Əzraildən ötrü, qəbirdən ötrü, Nəkir və Münkərdən ötrü, mizan tərəzisindən ötrü, Sirat körpüsündən ötrü, Cəhənnəmin qapıçısından ötrü, behiştin qapıçısından ötrü, Peyğəmbərdən (s) ötrü və Mütəal Allahdan ötrü...

Ardını oxu

Qurani Kərimdən bunları bilirsinizmi?!

Bilirsinizmi? -Allah yalnız and içmək üçün var deyil. Bilirsinizmi? -Allah Quranı biz ona and içək deyə yer üzünə göndərməyib. Bilirsinizmi? -Allah bizi ibadət üçün yaradıb (Zariyat56) Bilirsinizmi? -Allah bizdən Ona ibadət etməmizi istəyir (Bəqərə 21) Bilirsinizmi? -Allah bizim Namaz qılmamızı istəyir (Bəqərə 43)...

Ardını oxu

Bəndə ilə Allah-Təalanın (c.c) danışığı: Kədərlənmə.. Gülümsə Sadəcə!!

Men ürəyimi Ona açdım: 'Təkəm'dedim, 'Mən varam' dedi. 'Canım ağrıyır' dedim, 'Səbr' Dedi. 'Nə zamana qədər?' dedim, 'Mənə güvən!' dedi. 'sev Məni' dedim, 'Sonsuzluq Qədər' dedi. Dünya 'Mənə Dar' dedim, 'Kədərlənməyin mənasızdı'dedi...

Ardını oxu

Sən vaxtı öldürənə kimi vaxt səni öldürür. 1 dəqiqədən nələr etmək olar heç düşünürükmü?!

1 dəqiqədə beş dəfə "Fatihə" surəsini oxuyub hər dəfə 1400 savab qazanmaq olar. Beş dəfə oxumaqla 7000 savab qazanmış olarıq. 1 dəqiqədə 10 dəfə "İxlas" surəsini oxuyub Quranı 3 dəfə xətm etmək olar. Hər gün 1 dəqiqə "İxlas" surəsini ayırsaq, ayda 300, ildə isə 3600 savab qazanmış olarıq ki, bu da 1200 Quran xətminə bərabərdir. 1 dəqiqədə Quranın bir səhifəsini oxumaq olar...

Ardını oxu

İslam maarifinə əsasən Ziyarətin hökm və qaydaları...

Ziyarətin bir çox hökmləri vardır. Onların bəzisini sizin nəzərinizə çatdırırıq: 1. Ziyarət səfərinə çıxmaqdan əvvəl qüsl etmək. 2. Yolda mənasız söhbətləri və yersiz mübahisələri tərk etmək. 3. Ziyarət qüslü etmək və qüsl alarkən qüsl duasını oxumaq. 4. Təharətli olmaq (dəstəmaz almaq). 5. Təmiz, gözəl və yeni libas geymək.

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən duaların qəbul olunmaması bu 10 düşüncəyə görədir!

Bir nəfər ALLAHın Rəsulundan (s) soruşdu ki, niyə bizim duamız qəbul olunmur. Bir halda ki, ALLAH-təala buyurub ki, mənə dua edin qəbul edim. ALLAHın Rəsulu (s) buyurdu: " 10 şeyə görə dualarınız qəbul olunmur.” 1.ALLAH-təalaya inandız amma bəndəçilik vəzifənizi yerinə yetirmədiz. 2.Quranı oxuduz amma əməl etmədiz. 3.Peyğəmbərin (s) dostluq təklifini qəbul etdiz amma övladları ilə düşmənçilik etdiz. 4.Şeytanla düşmənçilik iddiası etdiz amma onun dediklərinə əməl etdiz. 5.Behişti sevdiyinizi dediniz amma bir əməl etmədiniz...

Ardını oxu

Dini düşüncələrdir bunlar...

YAXŞILIĞI GİZLƏTMƏK PİSLİYİ GİZLƏTMƏKDƏN DAHA ÜSTÜNDÜR. GÖZƏL SÖZ SÖYLƏYƏN,HEÇ KİMDƏN PİS SÖZ EŞİTMƏZ. BİR ŞEYİ OLMADIĞI YERDƏ AXTARMAQ ONU AXTARMAMAQDIR. HAQSIZLIQ QARŞISINDA ƏYİLMƏYİN,ÇÜNKİ HAQQINIZLA BƏRABƏR ÇƏRƏFİNİZİ DƏ İTİRERSİNİZ...

Ardını oxu

Pis əməllər haqqında 75 tapşırıqlar...

1.Cahillik hələ heç vaxt heç kəsə kömək etməmişdir. 2.Qorxusuz yaşamaq istəyirsənsə,başqalarına pislik etmə. 3.Nifrətə yalnız məhəbbətlə qalib gəlmək olar. 4.Birisinin tikəsini əlindən alıb başqasına vermək heç də igidlik deyil. 5.İnsan hirslənəndə əqli yerindən oynayırBelə hallarda heç bir iş görmə! 6.Zülm,həsəd,hiylə ilə bu dünyada iş aşmaz. 7.Paxıllıq insanın qəlb rahatlığını pozan can odudur. 8.Paxıllıq odundan yandırıcı od hələ görünməmişdir....

Ardını oxu

İmam Baqir (ə): Üç əməl günahların kəffarəsi hesab olunar!

İmam Baqir (s) buyurur: Üç şey günahların kəffarəsi olar: 1.Qışda şad halda dəstamaz almaq; 2.Gecə-Gündüz məscidə getmək; 3.Camaat Namazı. "Namazda ətir vuranın hər rükətinin savabı min bərabər olur"...

Ardını oxu

İnsanın azdırılması üçün Şeytanın ən şirin 12 sözü!

ŞEYTANIN ƏN ŞIRIN 12 SÖZÜ 1- Bir dəfəylə bir şey olmaz 2- Daha gəncik. 3- ALLAH (c. c) ürək təmizliyinə baxar. 4- ALLAHla (c. c.) qul arasina girilməz. 5- Yaşlandığımız zaman həccə və namaza başlarıq. 6- Zaman sizə deyil, siz zamana uyun. 7- Bir şey olmaz, ALLAH (c. c) bağışlayar...

Ardını oxu

Şeytan və onun iblis balaları insanları əsasən hansı günaha çəkməyə vəzifəlidirlər?!

Şeytanın övladlarının adları və onlarınvəzifələri bunlardır: 1. Hanzəb: Namazda vəsvəsə verər. Təqibatın düzgün yerinə yetirilib-yetirilməməsində,sözlərin deyilib-deyilməməsində, rəkətlərin sayında və s.-də çaşdırmaq istəyər. 2. Vəlha: Təmizlikdə çox su istifadə etməyiniz,bir yeri bir neçə dəfə lazımsız olaraq silib təmizləməniz üçün vəsvəsə verər. Çox su istifadə etdirər,gərəksiz təmizlik etdirər və daha sonra isə gülüb lağ edər. 3. Zəllənbur: Bu da bazarlarda satıcılara xarab mal satmağı, yalandan and içməyi, malını tərifləməyi, malın qüsurunu gizləməyi və insanları aldatmağı mənfəətli, gözəl göstərər...

Ardını oxu

CƏNNƏT Pulsuzdur,CƏHƏNNƏM pulla qazanılır!!

CƏNNƏT Pulsuzdur! Dəstəmaz üçün pulmu lazım? Namaz üçün pulmu lazım? Şəhadət üçün pulmu lazım? Namusli yaşamaq üçün pulmu lazım?... CƏHƏNNƏM pulludur! Namussuzluq üçün pul lazım. Qumar üçün pul lazım. İçki üçün pul lazım. Zina üçün pul lazım...

Ardını oxu

Maraqlı dini məlumatlar...

Qiyamət günü zəlzələ zamanı dağılmayacaq yeganə məkan Məsciddir. Cənnətin qapıçısının adı Rizvandır. Cəhənnəmin qapıçısının adı Malikdir. Cənnətin səkkiz qapısı var. Cəhənnəmin yeddi qapısı və yeddi təbəqəsi var. Şeytan dörd dəfə: Ona lənət olunan, Yer üzərinə atılan, Məhəmməd Peyğəmbərliyə (s) seçilən və "Fatihə" surəsi nazil olan gün fəryad etmişdir...

Ardını oxu

Dünya çətinliklərinin həqiqi dərd olmadığını Hz Əli (ə) suallarla izah edir!!

Birisi Hz Әli (ə)-a dedi : O qədər dərdliyəmki sıxıntıdan ölürəm. Həzrət buyurdu : İki sual soruşacam cavabını verib dərmanını tapacaqsan. Adam dedi : Soruş ya Әli (ə) Həzrət buyurdu : Dünyaya gəldiyin zaman bu dərd səninlə birlikdəmi dünyaya geldi? Adam : -Yox. ...

Ardını oxu

Şeytanı, iblislərinə gördüyü işlərdən hansı daha çox sevindirdi?!

Şeytan hər günkü kimi yenə köməkçiləri ilə yığışmışdı. Onlara cürbəcür üsullar öyrətdi. Sonra hər birini iş başına göndərdi. İş zamanı sona çatanda şeytanın köməkçiləri ona hesabat vermək üçün geri qayıtdılar. İçlərindən biri belə dedi: -Ağa! Mən bir insana vəsvəsə verərək içki içirtməyi bacardım. Bu şəkildə onu yoldan çıxartdım. Bu xəbər şeytanın o qədər də xoşuna gəlmədi. Sadəcə başını tərpətdi. Digər şeytan söz aldı:...

Ardını oxu

Hansı məsələlər həqiqi narahatçılıq yaratmalıdır... Nələr üçün narahat olmağa dəyməz?!

Niyə bikefsən?? Hz. Adəm (a.s) kimi cənnətdənmi uzaqlaşdın? Niyə bikefsən???Hz. İbrahim (a.s) kimi oda atıldın?... Nə düşünürsən, dünyalıq işlərmi? Kədərlənəcəksənsə, namazını qəzaya saxladığın üçün, birinin qəlbini qırdığın üçün kədərlən.. Kədərlənəcəksənsə, bu gün Allah üçün bir şey etmədiyin üçün, Allahi Rəsulun (s) İmamları (ə) razı edə bilmədiyin üçün kədərlən.. Fələstində, Suriyada və Dünyanın dörd bir yanında zülm görən, işgəncə edilən, öldürülən din qardaşların üçün kədərlən..

Ardını oxu

HZ PEYĞƏMBƏR (S) BUYURUR: ÖLÜMƏ HAZIRLANMAQ ISTƏYƏN BU MƏSƏLƏLƏRƏ HAZIR OLMALIDIR?!

"Bir kimsə, Peyğəmbər (s) yanına gələrək: -İcazə ver,ya Rəsulullah, ölümümü xahiş edim. Peyğəmbər (s)-Ölüm elə bir şeydir ki onun üçün hazırlıqlı olmaq lazımdır! Yol uzun, azuqə istər.Ölümü təmənna edənin on hədiyyə hazırlaması lazımdır. O kimsə soruşdu: Hədiyyələr kimə ya Rəsulullah? Peyğəmbər (s) buyurdu: 1 - Əzrailin hədiyyəsi. 2 - Qəbirin hədiyyəsi 3 - Münkər və Nəkir'in hədiyyəsi. 4 - Mizanın hədiyyəsi. 5 - Sirat körpüsünün hədiyyəsi 6 - Malikin hədiyyəsi. 7 - Rıdvan'ın hədiyəsi. 8 - Ruhun hədiyyəsi. 9 - Peyğəmbərinin hədiyyəsi. 10 - Rəbbinin hədiyyəsi. - Bu hədiyyələr nələrdir, ya Rəsulullah?

Ardını oxu

İslam maarifi və Quran ayələrinə əsasən ALLAH QORXUSUNUN 7 ƏLAMƏTI

Allah qorxusunun yeddi əlaməti olduğunu xəbər verər. Bunlar belədir: 1. Dil yalandan uzaqlaşar Allahdan qorxan qul dilini yalandan, dedi-qodudan, intriqaçılıqdan, böhtandan və boş danışmaqdan qoruyar, bunlar yerinə onu zikrlə, Quran oxumaqla və elmi danışmalarla məşğul edər. 2. Qəlbdən qısqanclıq qalxar Allahdan qorxan qul başqalarına qarşı ürəyində düşmənlik, böhtan və qısqanclıq saxlamaz. Çünki qısqanclıq yaxşılıqları məhv edər. Necə ki, Peyğəmbərimiz (s) belə buyurar: Atəş odunu necə yeyərsə qısqanclıq da yaxşılıqları elə yeyər (yox edər)...

Ardını oxu

14 Məsumun adları və ləqəbləri

1- Adı hz. Muhəmməd (s.a.v.s.) (təriflənmiş), ləqəbi Mustəfa (seçilmiş) 2- Adı hz. Əli (ə) (uca), ləqəbi Murtəza (razıqalınmış) 3- Adı hz. Fatimə (s.a.) (kəsmək, ayırmaq), ləqəbi Zəhra (parlaq) 4- Adı hz. Həsən (ə) (gözəl), ləqəbi Muctəba (seçilmiş) 5- Adı hz. Hüseyn (ə) (gözəl), ləqəbi Seyyidüş-şühəda (şəhidlər ağası)...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərin (s) hədisi: Bu dünyada ata və anası olmadan dünyaya gələn altı məxluq!

Bir gün Hz.Məhəmməd (s) belə bir sual verirlər: Ya Peyğembər! Deyin görək hansı məxluqlar və nələr anası və atası olmadan dünyaya gəlib? — Peyğəmbər (s) bu suala belə cavab verdi:- Bu dünyada ata və anası olmadan dünyaya gələn altı məxluq var. Bunlardan birincisi Adəm Peyğəmbərdir… Allah Təala onu torpaqdan xəlq edərək xəmirini özü yoğurmuşdur. Yaratdığı cansız bədəninə ruh əta etmişdir. İkinci ata və anası olmayan məxluq Həvvadır. Adəm Peyğəmbər tənhalıqdan sıxılır və Rəbbimiz ona bir yoldaş yaradır. Cəbrayilə əmr edir ki, Adəmin artıq qalan torpağından həvvanı yaradır, ruh, nəfəs verərək onu Adəm əleyhisalama həyat yoldaşı olması qərarını verir...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərin (s) Əbuzər Qəffariyə yeddi vəsiyyəti ...

Əbuzər deyir: Peyğəmbər (s.) mənə yeddi vəsiyyət etdi: 1. Həmişə özümdən aşağı səviyyəli şəxslərə diqqət edəm. 2. (Maddi cəhətdən) məndən yuxarı olan şəxslərə diqqət etməyəm. 3. Məzlumları sevəm və onlara kömək edəm. 4. Acı olsa da həmişə haqq söz deyəm...

Ardını oxu

Ölənlərimiz üçün göndərdiyimiz 1 salavatın dəyəri haqda Əllamə Təbatəbai nə buyurur?!

Əllamə Təbatəbai buyurur: “Bir salavat bərzəx aləmində ölülər üçün elə bir nura çevrilər ki, onlara həmin aləmin çətinliklərindən nicat verər. Ona görə də bacardığınız qədər ölüləriniz üçün salavat göndərin ki, intizar çəkirlər”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qəbirlərdə yatan ölülərinizi yaddan çıxartmayın. Onlar sizə ehsan ümidi bəsləyirlər. Sizin ölüləriniz həbsdədirlər və sizin yaxşı işlərinizə rəğbət bəsləyirlər. Onların iş görmək qüdrətləri yoxdur. Siz sədəqə və duanızı onlara hədiyyə edin”.

Ardını oxu

Xanımların behiştə getməsi üçün... – Həzrət Zeynəbdən (s.ə) hədis....

Xanım Zeynəb (s.ə) buyurur: “Əziz Muhəmməd (s) buyurmuşdur: “O zaman ki, doğru düşünən və doğru əxlaqa malik olan qadın beş vacib namazını qılarsa, Ramazan ayının orucunu tutarsa və ətəyini pak və pakizə saxlayarsa və həyat yoldaşı ilə həmahəng olarsa, onun hüququna riayət edərsə – ona deyilər ki, behiştin hansı qapılarından istəsə, birindən Allahın gözəl və bol nemətli behiştinə daxil olsun”.

Ardını oxu

İnsanın imanında Elmul-yəqin, eynul-yəqin, həqqul-yəqin nə deməkdir?!

Allaha mərifət əldə etməyin bir neçə mərhələri vardır ki, insan bu mərifət sayəsində yəqinliyə çatar. Yəqinliyin bir neçə mərhələsi vardır ki, onlarla tanış olaq. 1. Elmul-yəqin nədir? Elmul-yəqini izah etmək üçün belə bir misal çəkə bilərik. Fərz edin ki, bir nöqtədə atəş şölələnmişdir. Sizinlə bu atəş arasında bir divar vardır. Əgər siz tüstü və ya gələn istilik sayəsində divarın arxasından bu atəşin olduğunu dərk etsəniz – bu olur elmul-yəqin....

Ardını oxu

Quran və hədislərdə gələn Allahın qəzəbi deyildikdə necə başa düşmək olar?!

Allahın qəzəbi belə deyildir ki, qəzəblənib hirslənsin. Allah Öz qəzəbi barəsində belə buyurur: “Sizə verdiyimiz pak (maddi və mənəvi) ruzilərdən bəhrələnin və həmin istifadədə (şəriət və ağılın buyurduğu) həddi aşmayın ki, (əgər aşsanız) sizə Mənim qəzəbim nazil olacaqdır. Mənim qəzəbim kimə nazil olubsa, o mütləq həlakət burulğanına düşmüşdür”. (“Taha” 81). Allahın qəzəblənməsinə səbəb olan bizik və bizim əməllərimizdir. Allahın qəzəbi dedikdə o nəzərdə tutulur ki, insan Allahdan uzaqlaşır...

Ardını oxu

Ərəb təqvimi kimin təklifi ilə təyin olundu və məhərrəm ayı nə üçün birinci ay olaraq hesaba gəldi?!

İkinci xəlifənin zamanında 16-cı hicri ilində İmam Əlinin (ə) təklifi ilə İslam tarixi təyin edildi. Bu təqvimə görə, Həzrət Peyğəmbərin (s) hicrət etdiyi ay, ilk ay olaraq təyin edilir. Həzrət Peyğəmbər (s) Məhərrəm ayında hicrət etdiyi üçün İslam tarixinin ilk ayı məhz bu ay olur. Bu ayı ona görə haram ay adlandırırlar ki, hələ qədim zamanlarda bu ayda müharibə etmək haram edilmişdi. İmam Rza (ə) bu ay barəsində buyurur: “Cahiliyyət dövründə bu ayın hörməti saxlanılırmış. Bu ayda vuruşmurdular. Ancaq bu ayda bizim qanımızı tökdülər və bizə qarşı hörməti aradan apardılar...

Ardını oxu

Qurani-Kərim Qiyamət günü nələrdən şikayət edəcəkdir?!

Qurani Kərimin qiyamətdə şikayətləri: - Allahım, mənim tilavətimi eşitməyi qadağan etdilər. “Küfr edənlər dedilər: «Bu Qur’ana qulaq asmayın və (oxunan zaman) ona bihudə və puç sözlər atın ki, bəlkə qalib gəldiniz»”. (“Fussilət” 26). - Allahım, məni gətirənə sehr, dəlilik töhməti vurdular. “Əgər sənə kağız səhifə üzərində bir yazı nazil etsək və onlar öz əlləri ilə ona toxunsalar belə, kafirlər yenə də «bu, aşkar sehrdən başqa bir şey deyildir» deyəcəklər”. (“Ənam” 7).

Ardını oxu

İslam şəriətinə əsasən ticarətdə Müqaviləni, peymanı birtərəfli qaydada pozmaq olarmı?

Cavab: İslamda əhdi-peymana, müqaviləyə vəfalı qalmağa fövqəladə əhəmiyyət verilmişdir. Hətta kafirlər və düşmənlərlə müqaviləyə vəfasızlıq təkidlə pislənilmişdir. Bəs «Tövbə» surəsində müşriklərlə müqavilələrin birtərəfli qaydada ləğv olunması üçün verilmiş göstərişi necə qiymətləndirmək olar? Uyğun surənin 7-ci və 8-ci ayələrindən aydın olur ki, bu müqavilələrə müşriklər elə əvvəlcədən etinasızlıq göstərirdilər.

Ardını oxu

Vaxtında iman gətirərək İlahi əzabdan xilas olunan qövm hansı Peyğəmbərin ümmətidir?!

Yunisin ümməti iman gətirən zaman, onları rüsvayedici əzabdan qurtardıq və müəyyən bir müddət gün-güzəran verdik». Doğrudanmı, Yunisdən başqa bütün qalan peyğəmbərlərin dəvətinə məhəl qoyulmamışdır? İslam Peyğəmbərinin (s) həyatından məlumdur ki, bu belə deyildir. Yunisin qövmünü başqa qövmülərdən fərqləndirən budur ki, bu qövm parçalanmadan, tam halda iman gətirmişdir...

Ardını oxu

Təyin olunmuş ruziyə zəhmət çəkmədən nail olmaq mümkündürmü?

Ayə və hədislərdən məlum olur ki, Allahın insan üçün ayırdığı ruziyə çatmaq üçün çalışmaq zəruridir. Bu işdə özünü həlak edib, haram yola əl atmağa ehtiyac yoxdur. Hər bir insan qüvvəsi qədərində çalışarsa, təyin olunmuş ruzisini əldə edə bilər. Bəs həzrət Əlinin (ə) buyurduğu ikinci növ ruzi hansıdır?

Ardını oxu

Niyə görüləcək işlər üçün "İnşallah" deməliyik?

"Əraf" surəsinin 188-ci ayəsində Haqq-Təala Peyğəmbərimizə xitabən belə buyurur : " De: " Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Əgər qeybi bilsəydim, sözsüz ki, (özüm üçün) daha çox xeyir tədarük edərdim (savab qazanmaq üçün dünyada daha çox yaxşı işlər görərdim) və mənə pislik də toxunmazdı. Mən iman edəcək insanları ancaq (pis əməlləri müqabilində Allahın əzabı ilə) qorxudan və ( yaxşı əməlləri müqabilində isə Cənnətlə) müjdələyənəm!"

Ardını oxu

Ata-anam namaz qılmır nə edə bilərəm?

Cavab: Namaz qılmayan bir insan üçün edilə biləcəkləri bu şəkildə sıralaya bilərik: 1- Sözünüzü dinləyə biləcək biri isə, qürur damarına toxunmadan arabir namazdan bəhs edərsiniz.Əsla kobudluq etməməli, onu bu işə məcbur etməməlisiniz. 2-Hər şeydən öncə ona qarşı xoşrəftar olmalisiniz. Sizin ədəbli davranışınız, ibadətlərlə qazanmış olduğunuz xarici görkəm ona təsir edə bilər. 3-Onun qarşısında namazınızda qeyri-ciddiliktən uzaq olmalısınız

Ardını oxu

İmam Əli (ə)-ın bir ərəbin 7 sualına cavabı....

Bir kişi Həzrət Əlinin (ə) yanına gəlib dedi: " Mən yeddi yüz fərsəx yol gəlmişəm ki, Sizdən 7 sual soruşum.” Həzrət Əli (ə) buyurdu: "Buyur soruş”. Həmin kişi soruşdu: 1. Səmadan daha böyük olan nədir? Həzrət (ə) buyurdu: "Günahsıza yalan bağlamaq” 2. Yerdən daha böyük olan nədir? Həzrət (ə) buyurdu: " Haqq yerdən daha genişdir...

Ardını oxu

Ölü ilə danışmaq şirkdirmi? Qurandan bir neçə nümunə

Quran Saleh (ə) Peyğəmbərin sözlərini ölülərə xatırladır. Bu nitq onun dövləti dağılandan sonra söylənilib. (əl-Əraf 7:77) Sonra o dəvəni tutub kəsdilər və (bununla da) Rəbbinin əmrini saymazyana pozub (istehza ilə): "Ey Saleh! Əgər sən (həqiqi) peyğəmbərlərdənsənsə, bizi qorxutduğunu (bizi təhdid etdiyin əzabı) gətir görək!” – dedilər...

Ardını oxu

Ziyarət sözünün lüğətdə və dini termində mənası nədir?

Ziyarət sözü lüğətdə görüş, termində isə şəfaətli məsumlar qarşısında hazır olub ilahi insanlarla ruhani görüşməkdən ibarətdir. Ziyarət: İman və məsum rəhbəri ilə qəlbi bağlılıq rabitəsi yaratmaqdır. Ziyarət: Özünü İmamın pənah və feyz zonasında qərar verməkdir. Ziyarət: Bircə an belə hidayət etmək, yönəltmək və təmin fikrindən qafil olmayan və bütün bərukətin ömrünü xalqın təmin və tərbiyəsinə sərf etmiş (ilahi) rəhbərlərə hörmət qoyub onları uca tutmaqdır.

Ardını oxu

İslam maarifinə əsasən "Silеyе-rәhм” hаnsı şәrаitdә vаcibdir?

Cаvаb: Bilirik ki, аilә kiçik bir cәмiyyәtdir. Böyük bir cәмiyyәtin inkişаf еtмәsi üçün оnun fәrdlәri аrаsındаkı isti мünаsibәtlәrin rоlu böyükdür. Аilә bаğlаrının мöhkәмliyi tәkамülә böyük tәsir göstәrir. İslам ictiмаi bir din оlduğundаn silеyi-rәhмә böyük әhәмiyyәt vеrмişdir. Silеyе-rәhм vаcib sаyılмış vә оnun tәrk еdilмәsi böyük günаhlаrdаn hеsаb еdilмişdir. Qurаni-kәriмdә bildirilir ki, qiyамәt günü uyğun мәsәlә hаqqındа sоrğu-suаl аpаrılаcаqdır. Аyәdә buyurulur: "Qоhuмluq әlаqәlәrinizi kәsмәkdәn hәzәr еdin. Şübhәsiz ki, Аllаh sizin üzәrinizdә nәzаrәtçidir. Bir şәхs hәzrәt Pеyğәмbәrin (s) хidмәtinә gәlib dеdi: "Yахınlаrıм qоhuмluq әlаqәlәrini kәsib, мәni tәrk еtdi. İndi vәzifәм nәdir? Мәn dә оnlаrlа әlаqәмi kәsiммi?” Hәzrәt (s) buyurur: "Әgәr sәn dә bu işi görsәn, Аllаh hамınızı tәrk еdәcәk vә hамınız Оnun мәrhәмәtindәn мәhruм qаlаcаqsınız.”

Ardını oxu

Nə üçün dini günlər eyni fəsilə təsadüf etmir?

Cavab: Əslində il və ay ictiмai işləri nizaмa salмaq üçün bir vasitədir. Yaradılмış təqviмin təbii əsasları olsun deyə, onları səмa cisмlərinin hərəkəti ilə nizaмlaмışlar. Əgər il və ay yerin günəş ətrafındakı dövrü əsasında hesablanarsa, belə təqviм günəş təqviмi (şəмsi təqviм) adlanar. Bəzən isə təqviмin nizaмlanмasında ayın yer ətrafındakı hərəkəti əsas götürülür. Belə təqviм ay təqviмi (qəмəri təqviм) adlanır. Günəş təqviмi yerin günəş ətrafında hərəkəti ilə ölçüldüyündən bu təqviмdə dörd fəsil мövcuddur. Ay təqviмində isə təbii ki, fəsillər nəzərə alına bilмəz.

Ardını oxu

Səhih hədisi qeyri-səhih hədisdən necə fərqləndirmək olar?

Peyğəmbərin (s) dövründənbaşlayaraq saxta hədis qondaranların mövcudluğunu nəzərə almaqla, səhih hədisi qeyri-səhih hədisdən seçmək üçün bir sıra meyarlara ehtiyac duyulur. Həmin meyarlardan bəzilərini aşağıda qeyd edirik: 1. Quranla uyğunluq – İmam Sadiq (ə) Peyğəmbərdən (s) belə nəql etmişdir: "Həqiqətən, hər bir haqq üçün bir həqiqət və hər bir savab üçün bir nur var. Allahın kitabına uyğun gələni əxz edib, ona zidd olanı boşlayın”. (Kafi, c.1, səh.69)

Ardını oxu

Quran və hədislərə əsasən bağışlanmayan günah....

Şeyx Hüseyn Ənsarian buyurur: “Allah rəhmətindən ümidsüz olmaq – ən böyük günahlardandır. Hər nə ki, insanın ümidsiz olmasına səbəb olar – onu Allahın rəhmətindən uzaqlaşdırar. Allah Təala bunu kafirlərin sifəti kimi tanıtmışdır: “Allahın qurtuluş və mərhəmətindən naümid olmayın ki, Allahın mərhəmətindən kafirlərdən başqa heç kim naümid olmaz”. (“Yusif” 87). Hər kim günah işlədər – əgər naümid olmasa, tövbə edər və Allahdan bağışlanma istəyər. Ancaq məyus insan tövbəni unudar. Çünki bağışlanmasına ümidi olmaz.

Ardını oxu

İnsanın öz adını dəyişməsinə din icazə verirmi?

Lakin layiqli və gözəl bir adı dəyişib, milli-mənəvi, dini-tarixi dəyərlərə zidd olan ad götürmək icazəli deyil. Özünə yeni ad götürən şəxs peyğəmbərlərin və imamların adlarına, əsmaül-hüsnaya, milli mənsubiyyəti əks etdirən adlara üstünlük versə, daha yaxşıdır.

Ardını oxu

İmam Kazim (ə): Dünyaya yenidən gəlsəydin, nəyi istəyərdin? – yaxşı cavabın mükafatı

İmam Kazim (ə) soruşdu: “Əgər dünyada nəyisə arzu etməli olsan, nəyi arzu edərsən?”. Yoxsul şəxs deyir: “Arzu edərəm ki, din qardaşlarımın haqqını əda etmək tövfiqinə nail olum, dini və din qardaşlarımı qorumaq üçün təqiyyəyə riayət edim”. İmam (ə) buyurur: “Niyə bizimlə dost olmağı arzu etmirsən?”. Yoxsul şəxs deyir: “Bu sifət məndə vardır. Allaha bu neməti məndən aldığı üçün şükür edirəm. Dərgahından istəyirəm ki, malik olmadığım bu yaxşı sifəti mənə (yenidən) əta etsin”.İmam (ə) ona pul verir və buyurur ki, quru malların satışı ilə məşğul olsun. (Çünki daha az ziyan görər).

Ardını oxu

İmam Həsənin (ə) romalı alimin 5 məchul sualına verdiyi cavablar

Bir gün Romadan İmam Əlinin (ə) yanına bir nəfər gəlir və suallar verir: İmam Həsən (ə) buyurur: “Bu sualları soruşmaq üçün gəlmisən: - Haqla batil arasındakı fasilə nədir? - Yerlə səma arasında nə qədər fasilə vardır? - Şərqdən qərbə qədər nə qədər məsafə vardır? - Göy qurşağı nədir? - O on şey nədir ki, biri o birisindən daha möhkəmdir?”. Romalı kişi təəccüblə halda deyir: “Bəli, mənim suallarım bunlardır”...

Ardını oxu

İmanla yəqin arasında nə qədər fasilə vardır? – İmam Hüseynin (ə) 6 suala cavabı

Bir nəfər İmam Hüseynin (ə) xidmətinə gəlir və deyir: “Ey Peyğəmbər (s) övladı! Sualım vardır”. İmam (ə) buyurur: “Soruş”. Həmin şəxs deyir: “İmanla yəqin arasında nə qədər fasilə vardır?”. İmam (ə) buyurur: “Dörd barmaq qədər. İman o şeydir ki, eşidəsən, yəqin o şeydir ki, görəsən. Gözlə qulaq arasında dörd barmaq fasilə vardır”. Soruşur: “Yerlə göy arasında nə qədər fasilə vardır?. İmam (ə) buyurur: “Bir duanın yerinə yetməsi qədər”. Soruşur: “Şərqlə qərb arasında nə qədər fasilə vardır?”. İmam (ə) buyurur: “Günəşin bir gün seyr etməsi qədər”. Soruşur: “İnsanın izzəti nədədir?”. İmam (ə) buyurur: “İnsanlardan ehtiyacsız olmaqda”...

Ardını oxu

İnsanın zati fəqirliyi nə deməkdir?

Rəhmətlik İmamın (r.ə) “Vədeyi didar” kitabında oğluna yazdığı nəsihətlərin birində oxuyuruq: “Oğlum! Əhməd Xomeyni! Allah hidayətini sənin ruzin qərar versin! Dünya istər əzəli olsun, istərsə də əbədi – hamı fəqirdir. Çünki var olmaq onların zatı deyildir. Əgər fəqir olan bu cahana xitab edərək desən ki: “Ey fəqir varlıqlar! Kim sizin ehtiyacınızı aradan qaldıra bilər?”. Hamısı fitrət dili ilə fəryad çəkərlər: “Biz o mövcuda möhtacıq ki, bizim kimi fəqir deyildir və kamil varlıqdır”. Bu fitrət də onların özündən deyildir...

Ardını oxu

Qəlbimizdə imanı necə gücləndirə bilərik?

Qəlb imanını gücləndirmək üçün müxtəlif yollar tövsiyə edilir ki, onlarla tanış olaq: 1. Qəlb imanını gücləndirməyin ən yaxşı yolu – davamlı olaraq Allahı yada salmaqdır. Allahı yada salmaq – qəlb əminliyinə gətirib çıxardar və qəlb sahibi əminlik əldə edər. 2. Dini düzgün tanımaq – imanı gücləndirməyin başqa yoludur. İnsan hər nə qədər dini düzgün tanıyarsa, dini inancı da düzgün formalaşar. O, dinin əleyhinə olanların təbliğatı qarşısında daha müqavimətli olar....

Ardını oxu

Qiyamətin çətinliklərindən uzaq olmaq üçün nə edək?

Qiyamətin çətinliklərindən uzaq olmaq üçün hədislərimiz bəzi yollar tövsiyə etmiş və hallar bəyan etmişdir ki, onlarla tanış olaq. 1. “Yusif” surəsini oxumaq. Hədislərdə oxuyuruq ki, hər kim hər gün və ya hər axşam “Yusif” surəsini oxuyarsa, Qiyamət günü məhşur olan zaman siması Həzrət Yusif (ə) kimi olar və ona Qiyamətin qorxusu çatmaz. 2. Namazlarda “Duxan” surəsini oxumaq. İmam Baqir (ə) buyurur ki, hər kim “Duxan” surəsini vacib və nafilə namazlarında oxuyarsa, Allah onu o kəslərdən qərar verər ki, əmin və qorxusuz halda məbus olar...

Ardını oxu

İlin bu beş gecəsində dualar qəbul olunar!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Beş gecə vardır ki, dualar o gecələrdə rədd olunmaz: 1. Rəcəb ayının ilk gecəsi. 2. Nimeyi-Şəban gecəsi. 3. Cümə gecəsi. 4. Fitr bayramı gecəsi. 5. Qurban bayramı gecəsi”. Uca Allahın xüsusi zaman və məkanları vardır ki, həmin zaman və məkanlarda dualar rədd olunmaz, qəbul olunar. Bu zamanlardan beşini Peyğəmbərimiz (s) bizə tanıtmışdır.

Ardını oxu

Həzrəti Musanın (ə) qədr gecəsində Allah-Taaldan (c.c) aldığı 6 nemət

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Həzrət Musa (ə) Allaha etdiyi münacatda buyurur: “Allahım, mən Sənin qürbünü istəyirəm”. Allah buyurur: “Mənim qürbüm o kəs üçündür ki, Qədr gecəsində oyaq olar”. Deyir: “Allahım, rəhmətini istəyirəm”. Allah buyurur: “Rəhmətim o kəslərə şamildir ki, Qədr gecəsində möhtaclara rəhm edər”. Deyir: “Allahım, mən Siratdan keçmək iznimi istəyirəm”. Allah buyurur: “Bu icazə o kəs üçün olar ki, Qədr gecəsində sədəqə verər”. Deyir: “Allahım, mən behişt ağaclarını və meyvələrini istəyirəm”. Allah buyurur: “Bu nemət o kəslər üçündür ki, Qədr gecəsində təsbihlə məşğuldurlar”.... .

Ardını oxu

Mübarək Ramazan ayına məxsus 5 dəyər və fəzilətləri

Ramazan ayının özünə məxsus fəzilətləri ilə tanış olaq: 1. Aylar içində ən üstün olanıdır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey insanlar! Allahın rəhmət, bərəkət və bağışlanma ayı sizə üz tutmuşdur. Elə bir ay ki, Allah yanında bütün aylardan üstün və gündüzləri – gündüzlərdən, gecələri – gecələrdən, saatları – saatlardan üstündür. Elə bir ay ki, siz orada qonaqlığa dəvət olunmusunuz və Onun lütfündə qərar tutmusunuz”...

Ardını oxu

Orucun savab və təsirini azaldan beş səbəb!

Bəzi amillər vardır ki, orucun dəyərini və məqamını aşağı salar və onu zəiflədər. Bu amilləri tanıyaq ki, onları aradan qaldıra bilək: 1. Nalayiq fikirlər. Zahiri oruc dedikdə, yemək və içməkdən müticəsinə çəkinmək nəzərdə tutulur. Ancaq nəfsin orucu dedikdə 5 hiss orqanını nalayiq işlərdən saxlamaq və qəlbi çirkin niyyətlərdən çəkindirməkdir. Oruc tutan insanın qəlbi, zahiri kimi oruc olmalıdır. Ürək də gərək çirkin və nalayiq fikirlərdən və niyyətlərdən uzaq olsun. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Qəlbin orucu dil orucundan üstündür. Dil orucu də qarın orucundan üstündür”.....

Ardını oxu

Ramazan ayı oruc tutmaqdan üzrlü olanlar üçün də böyük bərəkətlər gətirir!

Ramazan ayı həm oruc tutanlar və həm də oruc tutmaqdan üzrlü olanlar üçün çoxlu bərəkətlər gətirər. Bu bərəkətlər ilə tanış olaq: 1. Bağışlanma. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Ramazan ayını imana görə, Allah üçün və savabı üçün oruc tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar. Hər kim Qədr gecəsini iman və Allah mükafatı ümüdi ilə ibadətə qiyam edərsə, keçmiş günahları bağışlanar”...

Ardını oxu

Ramazan ayı oruc tutmaqdan üzrlü olanlar üçün də böyük bərəkətlər gətirir!

Ramazan ayı həm oruc tutanlar və həm də oruc tutmaqdan üzrlü olanlar üçün çoxlu bərəkətlər gətirər. Bu bərəkətlər ilə tanış olaq: 1. Bağışlanma. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Ramazan ayını imana görə, Allah üçün və savabı üçün oruc tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar. Hər kim Qədr gecəsini iman və Allah mükafatı ümüdi ilə ibadətə qiyam edərsə, keçmiş günahları bağışlanar”...

Ardını oxu

Allah-Taala (c.c) bəyənən orucun üç xüsusiyyəti...

Həzrət Fatimə (ə) oruc tutanın ədəbi haqqında buyurur: “Oruc tutan nə zaman dilini, qulağını, gözünü və bədən üzvlərini (ona haram olandan) hifz etməzsə, öz orucu ilə bir iş görməz”.

Ardını oxu

İmanlı qalmaq üçün dəstək alınması zəruri olan insan!

Allah yolunda dost və düşmən olmaq – öz təsirini həm dünyada və həm axirətdə göstərər. Xüsusilə Allah yolunda dost olanların səmərəsi dünya həyatında təcəlli edər. Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: “Qiyamət günü İlahi ərşin kənarına bir dəstə insan üçün masalar düzülər. Onların üzləri 14 günlük Ay kimi parlayacaqdır...

Ardını oxu

Qiyamət günü Allah-Taalaya (c.c) yaxın olaraq razılığı qazanan insan!

İmam Baqir (ə) buyurur: “Sizlərdən hər biriniz necə ki, özünüzün xeyirxahısınız – başqa qardaşlarınızın da xeyirini istəməlisiniz”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Möminlərə vacibdir ki, davamlı olaraq bir-birlərinin xeyirxahı və nəsihət verəni olsunlar”.

Ardını oxu

Yemək yedikdən sonra 7 yanlış addım

İslami və həkimlərin məsləhətinə əsasən yeməkdən sonra bu yeddi işi görmək düzgün deyil: 1) Siqaret çəkmək: Araşdırmalar göstərir ki, yeməkdən sonra 1 çəkilən siqaret adi vaxta 10 ədəd çəkilən siqaretə bərabər olur. Xərçəng riskini də artıra bilir. 2) Meyvə yemək: Yeməkdən dərhal sonra meyvə yemək mədənin hava ilə dolmasına səbəb olur. Ona görə də meyvəni yeməkdən 1-2 saat öncə və ya sonra yeyin...

Ardını oxu

Qiyamətin ən çətin hesabı nədən ibarətdir? Ayətullah İbrahim Əmininin izahı

Ayətullah İbrahim Əmini: Qiyamət günü ən çətin hesab verən insanlar – zalımlar və insanların haqlarını tapdalayanlar olacaqlar. İnsanlar bir-birinin yanında yaşadıqları üçün, bir-birlərinə qarşı haqları vardır. İlahi peyğəmbərlər (ə) bu haqları tanıtmış və zalımlara əzab vəd etmişdilər. Başqa sözlə desək, ər və arvad, ana və ata, övlad, qohumlar, yaxınlar, qonşular, həmvətənlər, cavanlar və qocalar, zənginlər və yoxsullar... bunların hamısının bir-birinə qarşı haqları vardır.

Ardını oxu

Şaban ayı – istiğfar ayıdır!

Hər bir mənəvi ayın özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bu Şaban ayının da ən önəmli cəhəti – bu ayda geniş istiğfar və tövbə imkanlarının olmasıdır. Şaban ayı istiğfar və tövbə ayıdır. Bizlər gərək İlahi ziyafət öncəsi paklanaq, təmizlənək, hazırlanaq. Şaban ayının daxil olması o deməkdir ki, biz bir aydan sonra Allah qonağı olacağıq.

Ardını oxu

Qəbrin dəhşətindən azad olmaq üçün iki rükət namaz!

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Gecənin qaranlığında qəbrin dəhşətindən azad olmaq üçün iki rükət namaz qıl. Ölüm mələyi ruhu qəbz edən zaman namazına riayət edən insanı şeytandan dəf edər. O, dəhşətli vaxtda tövhidə şəhadəti ona təqlin edər”.

Ardını oxu

Ölən insana nə qədər hədad (yas) saxlamaq məsləhətdir?

Ölən insanın yaxınları neçə gün qara geyinməlidir? Hədislərimizə nəzər salan zaman görmək olur ki, meyitin xanımından başqa qalan yaxınlarının üç gündən çox qara geyinmələri məsləhət deyil. Bu haqda İmam Sadiq (ə) buyurur: “Gərək heç kəs üç gündən çox ölü üçün hədad (zinət tərk edib qara geyinmək) saxlamasın, məgər meyitin arvadı ki, müddətin bitməsinə qədər hədad saxlasın, zinətlənməkdən çəkinsin”.

Ardını oxu

Müsəlmanlar hansı xüsusiyyətə görə ən yaxşı ümmət adlandırılmışdır?

Qurani-Kərim müsəlmanları məhz əmr-be-məruf və nəhy-əz-münkər etdikləri üçün ən yaxşı ümmət adlandırmışdır. “Siz insanlar(ın)a zahir olmuş ən yaxşı ümmətsiniz, bəyənilən işə əmr edir və çirkin işdən çəkindirirsiniz və Allaha (nazil etdiyi şeylərdə) iman gətirirsiniz”. (“Ali-İmran” 110). Yəni, bu imtiyaz İslam ümmətini başqa ümmətlərdən fərqləndirir. Ona görə də hər bir müsəlman əmr-be-məruf və nəhy-əz-münkəri tanımalı və şərtlərini bilməlidir ki, onu düzgün şəkildə yerinə yetirə bilsin.

Ardını oxu

Həzrət Musa peyğəmbərin (ə) elçiliyi necə olmuşdur?

Qurani-Kərimdə Həzrət Şuəybin (ə) qızlarının iffətli və pak ətəkli olmasını təsdiq edən ayələr mövcuddur. Bu ayələr həmin xanımların gözəl əxlaqından və iffətə riayət etməklərindən bəhs edir....

Ardını oxu

Heç zaman qocalmayacaq İmamın (ə.f) mövludu mübarək!

Həzrət İmam Məhdi (ə.f) 11-ci İmam olan İmam Həsən Əsgərinin (ə) yeganə övladıdır. 255-ci hicri ilinin Şəban ayının 15-də Samirrada dünyaya gəlmişdir....

Ardını oxu

İnsanın fitrətində günah yoxdur

Allah insan fitrətinə ədaləti istəmək, haqqa can atmaq, insaf, mərdlik, dostluq, mərhəmət, Allaha pərəstiş etmək, yaxşılığa və fəzilətə meyil etmək və bir çox belə müsbət keyfiyyətlər qoymuşdur...

Ardını oxu

Niyə Həzrət İbrahim (ə) oda atılanda, Allahdan kömək istəmir?

Niyə Həzrət İbrahim (ə) oda atılanda, Allahdan kömək istəmir? Quran buyurur: “Kim Allaha təvəkkül etsə, O, ona kifayət edər”. (Təlaq” 3). Bəs təvəkkülün dərəcələri hansılardır? 1. Təvəkkülün ilk dərəcəsi belədir ki, insan Allaha öz vəkili kimi etimad edər. Bu təvəkkülün ən aşağı dərəcəsidir. Yəni, insan hər bir işində Allahı vəkili edərək, Ona etimad edir və Ona söykənir....

Ardını oxu

600 dinar yoxsa 600 min söz ?

Həzrət Peyğəmbər (s) Əmirəl-mömininə (ə) xitab edərək buyurur: “Ey Əli! 600 min qoyunu istəyirsən, ya 600 dinarı istəyirsən, yoxsa 600 min sözü?”. İmam (ə) buyurur: “600 min sözü istəyirəm”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Əlican! Mən 600 min kəlməni 6 kəlmədə cəm etmişəm.....

Ardını oxu

İffətli insan üçün 8 tələ hansılardır?

İffət – insanın öz nəfsi istəklərinin qarşısında müqavimət göstərməsidir. Hər nə ki, şəhvət qüvvəsini təhrik edər – iffətin bəlası hesab olunar. Ona görə də iffətin bəlaları: 1. Haram baxışlar. İffətin ən təhlükəli bəlası – haram baxışlardır. İmam Əli (ə) buyurur: “Gözlər – şeytanın tələləridir”. 2. Naməhrəmlə xəlvət etmək. Məsumlarımız (ə) buyurur ki, hər kim naməhrəmlə xəlvət edər, orada üçüncü şəxs şeytan (lən) olar...

Ardını oxu

Hansı günah nəyi aradan aparar?!

İmam Sadiq (ə) buyurur: “O günah ki, nemətləri dəyişdirər (aradan aparar) – başqalarının haqqına təcavüz etməkdir. O günah ki, peşmançılıq gətirər – qətldir. O günah ki, giriftarlıq yaradar – zülmdür. O günah ki, abırı aparar – şərabxorluqdur. O günah ki, ruzinin qarşısını alar – zinadır...

Ardını oxu

Hər gün oxunması tövsiyə olunan çox mühüm bir dua – İlahi mərifət

Allahım Özünü mənə tanıtdır. Əgər Öz mərifətini mənə nəsib etməsən Sənin Rəsulunu tanımaram. Allahım Rəsulunu mənə tanıtdır. Əgər Rəsulunu tanımasam Sənin Höccətini tanımaram. Allahım Höccətini mənə tanıtdır. Əgər Höccətini tanımasan dinimdə zəlalətə düşərəm. Bu dua oxunması ən çox tövsiyə olunan dualardandır. Xüsusəndə zəmanə İmamını (ə.f) tanımaq, axir-zaman fitnələrinə uymamaq, ilahi mərifət əldə etmək üçün hər gün oxunması tövsiyə olunur.

Ardını oxu

Allahın bizdən təkidlə istədiyi salamat qəlb hansıdır?

İmam Sadiq (ə) təmiz qəlb barədə buyurub: “Sağlam, təmiz qəlb o qəlbdir ki, Rəbbi ilə görüşə bilsin (ünsiyyət qura bilsin, Rəbbini hiss etsin) və o qəlbdə Allahdan qeyrisi olmasın”. Şəhid Mütəhhəri salamat qəlb barədə buyurur: “Sağlam qəlb odur ki, onda kin, küdurət, həsəd və bu kimi nəfsin rəzil xislətləri olmasın. Həmçinin bəyənilməz sifətlər olmasın”. Böyük alim, arif Ayətullah Muhəmməd Hadi Həmədani sağlam qəlb barəsində buyurur: “Sağlam qəlb odur ki, onda Allahdan və Allah sevgisindən savayı heçnə olmasın”.

Ardını oxu

Menim ureyim temizdir deyərək ibadətləri tərk edənlərə cavab

"Ürək təmizliyi"nin yeganə ölçüsü Qurandır. İnsan ancaq Quranda bildirilən ürək təmizliyini yaşayırsa təmiz ürəkli sayıla bilər. Əks halda insanın fərdi dəyər və mühakimələri istiqamətində özünü təmiz ürəkli elan etməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Quran əxlaqına görə ürək təmizliyi və səmimiyyətin ən əhəmiyyətli göstəricisi isə Allahın əmr və tövsiyələrini məmnuniyyətlə yerinə yetirməkdir. Quranda bildirilən əxlaqı tam olaraq tətbiq etməyən adam deməli, Allahdan lazımi qədər qorxub çəkinmir.

Ardını oxu

Istixarə Nədir Və Necə edilir?

Ərəb dilindən tərcümədə istixarə xeyir istəmək mənasını verir. Dini anlamda istixarə hər hansı şübhəli məsələ barədə qəti qərara gələ bilməyən şəxsin şəriətdə icazə verilmiş üsullarla həmin məsələnini cavabını öyrənmək cəhdidir. İstixarə əsasən, Qurani Kərim, təsbeh və rüqə (püşk) vasitəsilə həyata keçirilir. İstixarənin bəzi mühüm şərtləri vardır. Əvvəla, haqqında şəriətin dəqiq göstərişi olan məsələ haqqında istixarə edilməz. Yəni bir məsələ barədə Quranda, sünnədə dəqiq hökm varsa və ya müctəhidlər qəti fətva veriblərsə, həmin hökmə və fətvaya əməl etmək lazımdır; burada istixarə yersizdir...

Ardını oxu

Quranı pulla oxumaq: olar ya olmaz?

Bəzi mənbələrdə Həzrət Mühəmməd Peyğəmbərin (s) dilindən elə hədislərə rast gəlirik ki, bunlarda Quran oxumağı qazanc mənbəyinə çevirənlər tənqid və məzəmmət edilirlər. Amma bunun müqabilində başqa bir qrup hədislər də var ki, bunlardan çıxış edərək bəzi şərtlər daxilində muzdla Quran oxumağın icazəli olduğu məlum olur. Alimlərin üstün və qüvvətli rəyi də buna uyğundur.

Ardını oxu

İslam dinində vacib əməllər hansılardır?

İslam dinində bir sıra işlər vacib buyurulub və Mütəal Allah onları yerinə yetirənləri mükafatlandıracaqdır. Bu əməllərdən bəziləri aşağıdakılardır; 1-Şəriət məsələlərini öyrənmək. 2-Gündəlik namazları və digər vacib namazları qılmaq. 3-Ramazan ayının orucunu eləcə də digər vacib orucları tutmaq. 4-Ramazan ayının orucunun qəzasını tutmaq. 5-Zəkat, xüms və digər şəri vergiləri ödəmək...

Ardını oxu

Ölülərə Quran oxumağın nə qədər həqiqəti vardır?!

-İmam Sadiq (a.s) belə buyurur: "Canlının özünə verilən hədiyyədən sevinməsi kimi, ölü də onun üçün istənilən rəhmət və bağışlamadan çox sevinir ". - İmam Rza (a.s) buyurur: “Hər kəs bir möminin qəbrini ziyarət edə və qəbrin kənarında yeddi dəfə Qədr surəsini oxuyacaq olsa, Allah onu qəbir sahibilə birlikdə bağışlar".

Ardını oxu

Qurani Kərimdən qısa və gözəl bir dua nümunəsi – Muminun-109

Hər bir şəriət sahibi peyğəmbər (ə) peyğəmbərliyə məbus olarkən Mütəal Allah həmin peyğəmbərə şəriəti və həmin dinin məsələlərini bəyan edən kitab nazil edir....

Ardını oxu

İmam Səccadın (ə) mübarək Ramazan ayı ilə vidalaşarkən oxuduğu duadan (azəri və rus dilində)

«…Əlvida, ey Allahın möhtəşəm ayı, Allaha yaxın olanların bayramı! Əlvida, ey ən əziz anlar, ey bizim dostlarımız, sirdaşlarımız! Əlvida, ey bütün günlərdən və saatlardan ən üstün olan ay! Əlvida, ey arzuları müstəcab edən, ey Allah bəndələrinin gözəl əməlləri ilə dolu olan bir ay!

Ardını oxu

Əlvida yox, hələlik, ey mübarək Ramazan ayı!

Hz Peyğəmbər (s) səhabəsinə buyurdu: “Bu mübarək Ramazan ayının sonuncu cümə günüdür. Beləliklə, onunla vidalaşıb belə de: “Əlləhummə la təc`əlhu axirəl əhdi min sayamina iyyahu fəin cəəltəhu fəcəlni mərhumən və la təcəlni məhruma”. Çünki bu gündə bu duanı oxuyan hər bir şəxs iki xüsusiyyətdən birinə nail olar.

Ardını oxu

Namazın sonunda salamın deyilməsinin hikməti

Namazın sonunda insan o zaman ki, Allahla rabitəni başa vurur və yenidən bu dünyaya geriyə qayıdır, sanki bu dünyaya daxil olmanın başlanğıcında salam deyir. Yəni, bizim namazın yekununda verdiyimiz salam – namaz vaxtı qalxdığımız İlahi mələkut yüksəlişindən qayıdışımızın bildiricisidir.

Ardını oxu

Aclıq və susuzluq ayı olan Ramazana niyə bərəkət ayı deyilir?

Ramazan ayına ayların ən xeyirlisi, bərəkətlisi deyilir. Çünki bu ayda1000 aydan xeyirli bir gecə vardır, bu ayda müqəddəs Quran nazıl olub, ramazan ayında insanlar oruc olaraq daim ibadət halındadırlar. Bu da o deməkdir ki, ramazan ayı Quranla birgə olanlar və oruc olanlar üçün Allahın bərəkət ayıdır.

Ardını oxu

Dinlə bağlı 5 sual ve cavabları..!

3.Sual: Valideynlere din movzusunda qarsi cixmag olar? Cavab: Valideynlərlə həmişə yaxşı rəftar etmək bizim borcumuzdur. Amma valideyn sənə ibadət etməyi qadağan edərsə, biz bu vaxtı ibadəti yerinə yetirməliyik.Çünki ibadət Allahın haqqıdır.Amma yenədə həmişə diqqətli olmalıyıq.Hikmətlə və səbrlə valideynlərə başa salmalıyıq.

Ardını oxu

Ramazan ayında ibadətlərin qəbul olunmasının nişanələri varmı?

Bizim bu müqəddəs ayda ibadətlərimizin qəbul olmasının nişanələri vardır. Əgər ərlə arvad bir-biri ilə tənə ilə danışarsa, deməli əməlləri qəbul olmamışdır. Əgər kimsə bu ayda bir başqasının qeybətini edərsə, deməli əməli qəbul olmamışdır. Əgər kimsə qəlbində bir başqasının pisliyini istəyərsə və niyyəti bu olar ki, ona ziyan vursun – namaz və ibadətləri qəbul olmaz. Əgər kiminsə gəliri haramdır və bu haram tikə ilə iftar edirsə - əməlləri qəbul deyildir.

Ardını oxu

Kamillik eşqində olan adam nəfsi ilə mübarizə aparmalıdır!

Ali məqsədə çatmaq üçün vacib əmrlərə itatlə yanaşı, haram işləri də tərk etmək lazımdır. Məsələn, xəstə dərman qəbul edib bəzi xörəklərdən imtina etməklə sağala bilər. Mənəviyyatda da belədir. Bu hal İslam cəmiyyətlərində də müşahidə olunur. Gecə gündüz ibadət edib, eyni zamanda günaha da yol verən insan deşik vedrə ilə su daşıyana bənzəyir.

Ardını oxu

İmam Rzanın (ə) Ramazan ayında oruc tutanlara tövsiyəsi

Mərhum Əllamə Məclisi Biharul-ənvar kitabın 94-cü cildinin 73-cü səhifəsində İmam Rzadan (ə) bir rəvayət nəql edir. Rəvayətdə İmam Rza (ə) Şaban ayının axırıncı cüməsində Əba Səltə Ramazan ayının gəlişi münasibətilə yerinə yetiriləsi əməlləri öyrədir: 1- Çox dua etmək 2- Çox istiğfar etmək (günahlarının bağışlanmağını diləmək) 3- Çox Quran oxumaq 4- Günahlardan tövbə etmək...

Ardını oxu

Özümüzü Allah qonaqlığı üçün necə hazırlayaq?

Müqəddəs ay gəlməzdən əvvəl bəndələr özlərini ona hazır etməlidirlər. Necə ki, qonaq getməzdən əvvəl insanlar paltarlarını dəyişib təmiz paltar geyinərlər, saçlarına, başlarına əl gəzdirərlər, hədiyyə alarlar – eləcə də bu ay gəlməzdən əvvəl biz Allah bəndələri özümüzü həmin ay üçün hazır etməliyik.

Ardını oxu

Həftənin bu günlərini oruc tutan üçün 20 dünya hacəti və 20 axirət ehtiyacı yerinə yetər

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Şəban ayının bazar ertəsi və cümə axşamı gününü oruc tutarsa, 20 dünya hacəti və 20 axirət ehtiyacı yerinə yetər”. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Şəban ayının orucu daxili vəsvəsələri və qəlbin pərişanlığını və təşvişini aradan aparar”

Ardını oxu

İnsan öz nəfsini hesaba çəkməsə, Uca Allahı inkar etməyə qədər gedib çıxa bilər

....İnsan süqut edən zaman heyvandan da alçaq səviyyəyə düşər. “Doğrudan da Biz cin və insanların çoxunu (sanki) cəhənnəm üçün yaratmışıq....

Ardını oxu

Həzrət Xızırdan (ə) hikmət dolu tövsiyələr

...Hz. Musa (ə) böyük ulul-əzm (şəriət sahibi) peyğəmbərlərdəndir. Allah Təala bu əhvalatla insanın nə qədər məqama yüksəlsə belə, yenədə Mütləq olan Allah qarşısında acizliyini, ucalmağa ehtiyacı olduğunu çatdırır. Necəki İslam peyğəmbərinə (s) buyurur:...

Ardını oxu

.600 min kəlmənin 6 kəlmədə cəmi

....Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Əlican! Mən 600 min kəlməni 6 kəlmədə cəm etmişəm. 1. O zaman ki, insanların sənin fəzilətinlə məşğul olduğunu görərsən....

Ardını oxu

Hansı günahlar nemətləri geri alır?

Kumeyl duasında deyilir ki, Pərvərdigara, bağışla o günahları ki, nemətləri dəyişir (geri alır)... Bəs nemətləri geri alan, insanı nemətdən məhrum edən günahlar hansılardır? Sonra deyilir: Pərvərdigara, bağışla o günahları ki, duaları həbs edir (qəbul olmağa qoymur)...

Ardını oxu

Namazı əvvəl vaxtında qılmağın faydaları

Namaz - dinimizin sütunudur. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq (təxirə salmamaq) - çox mühümdür və buna aid çox sayda hədislər vardır.

Ardını oxu

İstiğfar üçün ən yaxşı zaman hansıdır? – Ayətullah Behcətin nəzəri

Ayətullah Behcət və mərhum Şeyx Abbas Qumi kimi alimlərin nəzərinə görə, istiğfar üçün ən yaxşı zamanlar cümə gününün səhər çağı, həmçinin sübh və əsr namazlarının təqibatlarından sonra edilən istiğfarlardır.

Ardını oxu

Həzrət Fatimənin (ə) kənizinin duasının nəhəng nəticəsi

Ümmü Əymən: “Ey, mənim Allahım! Məni susuz qoyacaqsan, halbuki mən Peyğəmbərinin (s) qızının (Fatimənin (s.ə)) kənizi olmuşam”. Bu duadan sonra səmadan behişt suyu ilə dolu qab nazil olur və həmin sudan içir. Yeddi il nə susuz olur və nə də ac…

Ardını oxu

Behiştdə olan insan hansı yaşda olacaqdır? Cəhənnəm əhlinin geyimi və yeməyi necə olacaqdır?

...Quran cəhənnəm əhlinin libası barəsində buyurur: “Həmin gün günahkarları (məzhəb, məslək, günah, rəhbər və davamçılarının yaxınlığı baxımından) zəncirlərdə bir-birlərinə bağlanmış görəcəksən.Onların köynək və libasları qətrandan (pis iyli və alışan tünd yağdan)dır və üzlərini od bürüyəcəkdir”. (“İbrahim” 49-50). ...

Ardını oxu

Allah-Taala (c.c) yaratdığının ruzisini hər halda yetirəndir!

Bir gün Həzrət Süleyman (ə) dənizin kənarında əyləşmişdi. Gözü üzərində buğda dənəsi aparan bir qarışqaya sataşdı. Süleyman ona baxmağa davam etdi. Gördü ki, o, suya yaxınlaşan zaman sudan bir qurbağa çıxır və ağzını açar. Qarışqa da onun ağzına girir. Qurbağa dənizə girir və yox olur. Hz.Süleyman(e) bir qədər bu haqda düşünür. Sonra görür ki, qurbağa başını sudan çıxartdı və qarışqa ağzından çıxdı...

Ardını oxu

Bütün sıxıntı və çətinliklərin yeganə həlli yolu Quran və hədislərdə

Qurani Kərim ilahi kitab olaraq bir şəfa mənbəyidir. Bunu həm qəlblərin şəfa mənbəyi, həm də Allahın göstərişinə uyğun yaşayıb sağlam həyat tərzi ilə sağlam cismə sahib olmaq kimi də başa düşmək olar. İnsanın iki dünyası mənəvi və maddi dünyası vardır. O istər xoş hadisələri, istərsə də xoşagəlməz hadisələri bu iki dünyası ilə hiss edir. İnsanın cismi də iztirab çəkəbilir, ruhu da. Yaralanmaq, əzilmək və utanc hissi kimi...

Ardını oxu

İnsan şeytanı (lən) nə zaman ağladır?

Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Adəm övladının yerinə yetirdiyi bəzi əməllər həmişə şeytanı narahat etmiş, hətta ağlatmışdır da. 1. O zaman ki, Hz Adəm (ə) tövbə edir və Allah da tövbəsini qəbul edir, məlun şeytan ürəkdən elə bir nalə çəkir ki, yerlə göyün mələklərinin diqqətini çəkir və hamısı onu lənətləyir. 2. O gün ki, Həzrət Yusif (ə) Züleyxanın əlindən qaçır, şeytan ürəkdən nalə çəkir və mələklər səsini eşidib onu lənətləyirlər...

Ardını oxu

İmam Sadiqin (ə) hədisinə əsasən çox yatmağın səbəbləri

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Çox yatmaq din və dünyanı aradan aparar”. Çox yatmağın səbəbləri: 1. Mühit. İnsan bəzən elə bir mühitdə yaşayır ki, ətrafındakı insanlar tənbəl və çox yatandırlar. Onlarla oturub-durmaq çox yatmağa səbəb olar. 2. Məyus və ümidsiz olmaq. Bəzən insan bu dünyadan məyus və ümidsiz olur və belə hallarda insan öz dərdlərini müvəqqəti olaraq unutmaq üçün yatır və bundan çıxış yolunu ancaq yatmaqda görür...

Ardını oxu

“İlahi, iftixar üçün Sənin bəndən olmağım bəs edər”

Həzrət Əli (ə) bildirir ki, İlahi, mənim ibadətim behişt tamahı və ya cəhənnəm qorxusundan yox, Səni ibadətə layiq bildiyim üçündür. İlahi övliyalar Allaha ibadətdən ləzzət alırlar. Günahkarlar isə Allahı düşünmək və ibadətin şirinliyindən məhrumdurlar.

Ardını oxu

Bu əməl sahiblərinə tövbə çox az hallarda qismət olur

Ey oğul Allah şahiddir ki, indi insanlar abır aparmaqdan heç çəkinmirlər. Bir neçə günah var ki, Allah onları bağışlamır, hətta bu işi görənlər tövbəyə belə müyəssər olmurlar: Birincisi namazı tərk etməkdir. İkincisi ağvalideyn olmaqdır. Üçüncüsü haqsız yerə adam öldürmək. Dördüncüsü başqalarının abrını aparmaq.

Ardını oxu

Çox danışmaq necə cəhənnəmə aparır?

İmam Əli (ə) buyurur: “Hər kim çox danışar – səhvləri də çoxalar. Hər kimin səhvi çoxalar – həyası azalar. Hər kimin həyası azalar – təqvası azalar. Hər kimin təqvası azalar – qəlbi ölər. Hər kimin qəlbi ölər – cəhənnəmə daxil olar”. Hədisin şərhi...

Ardını oxu

Məhəmməd Peyğəmbərdən (s.a.s) kəlamlar

* Allah hüznlü qəlbi sevər. * Allah sizin nə xarici görünüşünüzə baxar, nə də mallarınıza baxar. Amma o sizin qəlbinizə və işlərinizə baxar. * Allaha və axirət gününə iman edən kimsə qonşusuna əziyyət etməsin. * Bir anlıq təfəkkür min ilin ibadətindən xeyirlidir. * Bir ata uşağına gözəl tərbiyədən daha yaxşı miras qoymaz. * Bir gün birisi ilə dost olduğunuzda, sabah onun bir düşmən ola biləcəyini unutmayın.

Ardını oxu

Hətta Peyğəmbərin (s) şəfaəti bu günahı silməz!

Allah Təala bu ayələrdə buyurur ki, ey Peyğəmbər! Əgər onlar üçün 70 dəfə istiğfar etsən də, Mən onları bağışlamayacağam.Bəs bu nə günahdır ki, hətta Peyğəmbərin (s) günahkar üçün istiğfarı da belə, ona təsir edə bilmir? Bu günah – mömini məsxərə etməkdir. Yəni, sən elə adamsan ki, əgər mömin namaz qılırsa onu məsxərə edirsən, sözlərini məsxərə edirsən, təqvasını məsxərə edirsən. Qızcığaz hicabına riayət edəndə, onu məsxərə edirsən...

Ardını oxu

Mütəal Allahın Quranı təlim edənə və təlim alana verəcəyi əcr

Quran insanı iki sahədə- elmi və mənəvi sahədə bəhrələndirir. Yəni insanı təlim etməklə bərabər ona mənəvi qida da verir. Bunlar da insanın hidayəti və mənəvi təkamülündə ən mühüm amildir. Quran oxuyan insan həm elm, həm də mənəviyyat kəsb edir. Bu səbəbdən hədislərdə Quranı təlim alan və öyrədən mədh edilmişdir. Peyğəmbər (s) buyurub: Kim Quranı öyrənə və öyrədə, sonra ona əməl edə, mən ona cənətə girməyə bələdçi olaram.

Ardını oxu

Altı nəfərə İsa (ə), İbrahim, Əyyub, Davud, Yəhya və Məryəmin əcri verilər!

Ədalətli rəhbərin əcri Süleyman ibn Davudun (ə) əcrinə bənzəyir. Rəsuli-əkrəm (s) buyurmuşdur: 1. Təqvalı alimin əcri İsa ibn Məryəmin (ə) əcrinə bənzəyir. 2. Səxavətli varlının əcri İbrahim Xəlil peyğəmbərin (ə) əcrinə bənzəyir. 3. Səbirli fəqirin əcri Əyyubun (ə) əcrinə bənzəyir. 4. Ədalətli rəhbərin əcri Süleyman ibn Davudun (ə) əcrinə bənzəyir....

Ardını oxu

Şeytanın övladları, onların adları və vəzifələri

Sur çalınana qədər yaşayacağı üçün, İblisə nəsil verildi İblisin bir çox övladları vardır. Hər birinin adları və vəzifələri vardır. Şeytanın övladlarının adları və onların vəzifələri bunlardır: 1. Hanzəb: Namazda vəsvəsə verər. Təqibatın düzgün yerinə yetirilib yetirilməməsində, sözlərin deyilib deyilməməsində, rəkətlərin sayında və s.-də çaşdırmaq istəyər. 2. Vəlha: Təmizlikdə çox su istifadə etməyiniz, bir yeri bir neçə dəfə lazımsız olaraq silib təmizləməniz üçün vəsvəsə verər. Çox su istifadə etdirər, gərəksiz təmizlik etdirər və daha sonra isə gülüb lağ edər.

Ardını oxu

Şəfa verən, qorxudan saxlayan, malı qoruyan – İmam Hüseyn (ə) türbətinin xüsusiyyətləri

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hüseynin (ə) qəbrinin torpağında hər dərdin şəfası vardır və o, böyük dərmandır”. İmam Rza (ə) buyurur: “Hər bir torpaq - murdar, qan və Allahın adı çəkilməmiş kəsilmiş heyvan kimi (yeyilməsi) haramdır. İmam Hüseyn (ə) qəbrinin torpağından savayı ki, hər dərdin dərmanıdır”...

Ardını oxu

Xəlq olunmuşların ən güclüsü ... Sədəqə verən şəxs...

Bu xəlqlərdən sonra mələklər nəyin güclü olduğunu bilmədilər. Dedilər: “Allah Təaladan soruşaq ki, Allahın xəlq etdiklərindən hansı şey daha güclüdür?”. Allah buyurdu: “O zaman ki, insan sağ əli ilə sədəqə verər və sol əli bundan xəbərdar olmaz - heç bir xəlq edilmiş ondan güclü olmaz””.

Ardını oxu

İmam Zaman ağanın (ə) günahkar müsəlmanlarla bağlı duası

İmam Zaman (ə.c) davamçıları haqda belə dua edər: "“Allahım! Bizim davamçılarımızı bizim nurumuzun şüasından və gilimizin qalan hissəsindən xəlq etmisən. Onlar bizim vilayətə və məhəbbətə söykənərək, çox günahlar ediblər. Əgər onların günahları Səninlə bağlı günahlardırsa, onları bağışla ki, bizi razı edərsən. Əgər günahları özləri ilə bağlıdırsa, Özün (onları) islah et. Onlara cəhənnəm atəşindən nicat ver."

Ardını oxu

Sədəqə verməyin 6 qaydası

Müqəddəs İslam dinində sədəqə verməyin xüsusi əhəmiyyəti və yeri vardır. Quran bizlərə sədəqə verməyin ədəbini və keyfiyyətini tanıdır. İslam dinində iki cür sədəqə vardır: vacib sədəqə: zəkat kimi və müstəhəb sədəqə: infaq kimi. Müstəhəb sədəqənin ədəbi ilə tanış olaq...

Ardını oxu

İmam Əlidən (ə) 7 sual: Vacib və vacibdən daha vacib nədir?

Bir nəfər Əli (ə)-ın yаnınа gəlib dedi: – Yetмiş fərsənglik yоldаn burа gəlмişəм ki, səndən yeddi suаl sоruşам: 1-Аsiмаnlаrdаn dа böyük оlаn nədir? 2-Yerdən də geniş оlаn nədir? 3-Yetiм uşаqdаn dа bаcаrıqsız оlаn nədir? 4-Оddаn dа çоx yаndırаn nədir? 5-Şаxtаdаn dа də sоyuq оlаn nədir? 6-Dəryаdаn dа dаhа çоx ehtiyаcsız оlаn nədir? 7-Dаşdаn dа bərk оlаn nədir?

Ardını oxu

Duaları yazıb öz üstündə gəzdirməyin faydası varmı?

Cavab: Dua möminin silahı, ehtiyacların həyata keçmə vasitəsi, Allahla rabitənin açarıdır. Ən gözəl dua insanın öz dili ilə Allah dərgahına ünvanladığı söz şəklində duadır. Buna görə də oxunan dualara dini mənbələrimizdə daha çox üstünlük verilib. Məsumlarımızın buyruqlarında da şifahi dualar üstünlük təşkil edir. Bununla yanaşı, elə dualar da var ki, onların yazılması və insanın üstündə gəzdirilməsi fayda gətirir...

Ardını oxu

Saleh bəndələrin rastlaşdığı çətinlik və bəlalar!

İnsanın ana bətnində olması, dünyaya gəlişi və yaşamağ uğrunda çarpışmaları, axirət aləminə köçməsi və oradaki hesab-kitabı onun qısa şəkildə həyat yolu xətdidi. Bu mərhələlərin hər birinin özünə məxsus çətinliyi və tələbləri vardır. Elə bir insan yoxdur ki, bu mərhələləri keçməsin. Bu yolda olan ağrı acını dadmasın...

Ardını oxu

Mömin şəxsin bu dünyada 4 köməyə ehtiyacı var!

Həzrət İmam Sadiq (ə) cavabında buyurdu: Bu hədisin batini mənası da vardır: 1-Geniş evdən məqsəd səbirdir ki, insanın böyük qəlbli olmasının göstəricisidir, 2-Ən yaxşı minik elə insanın əqlidir ki ölçülmüş addımlar atsın, 3-Ən yaxşı paltar, insanın həyasıdır, Allahın haramlarına qarşı utansın, 4-Aydınlaşdıracaq işıq isə Adəm övladının elmidir ki, elmin nəticəsi Allaha bəndəlik olunar.

Ardını oxu

"Mənim ümmətim on beş günaha aludə olduğu zaman..."

İmam Əli ibn Əbutalib (ə) Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu nəql edir: “Mənim ümmətim on beş günaha aludə olduğu zaman onlardan ötrü bəla nazil olar; müharibədə əldə olunan qənimət xüsusi şəxslərin cibinə axar, camaatın əmanəti qənimət hesab olunar, zəkatı özlərinə zərər bilərlər, kişi öz qadınına itaət edər, ata-anaya zülm olunar, lakin dostlarla xoş rəftar olunar, rəhbərlər ən alçaq insanlardan ibarət olar,...

Ardını oxu

Hamıdan yaxşı o kəsdir ki, ömrün keçib-getmə sürətini bilsin...

Hz Peyğəmbər (s) buyurur: "Sizdən ən yaxşısı odur ki, onunla görüşməyiniz sizə Allahı xatırlatsın. Sizlərdən ən yaxşısı odur ki, danışığı sizin elminizi artırsın. Sizlərdən ən yaxşısı odur ki, sizi xeyir iş görməyə dəvət etsin. Sizlərdən ən yaxşısı o kəsdir ki, fəqirliyə razı olsun və dünyanı özündən aşağı bilib ondan vaz keçsin.

Ardını oxu

Xəstəni ziyarət etməyin, cənazəni müşayiət etməyin savabları!

Musa (ə) soruşur: “Allahım! Meyitə qüsl verənin əcri nə qədərdir?”. Allah buyurur: “Məni onu günahlarından pak edərəm və anasından doğulduğu gün kimi olar”. Musa (ə) deyir: “Allahım! Cənazəni müşayiət etməyin savabı nə qədərdir?”. Allah buyurur: Mən bir neçə mələyə əmr edərəm ki, onları bayraqlarla qəbirlərindən məhşərə qədər müşayiət etsinlər”.

Ardını oxu

Şad yaşayışa nail olmaq üçün 7 məsləhət

Bəzi ailələrdə insanlar mal və dövlətə çatan zaman elə məğrur və təkəbbürlü olurlar ki, şad olmağın mənası onlar üçün əvəz olur. Yerini başqlarını məsxərə etmək və təhqir etmək alır. İslam dini şadlıq və sevinc dinidir. Lakin müsəlmana rəva bilmir ki, özünü şad etmək üçün başqasını təhqir etsin...

Ardını oxu

Hansı günlərdə oruc tutmaq müstəhəb sayılır?

Yalnız Fitr və Qurban bayramı günləri oruc tutmaq haramdır. Bundan əlavə, aşağıda göstərilən günlərdə oruc tutmağın xüsusi savabı olduğu bildirilir: -Hər qəməri ayın (müsəlman ayının) 13-cü, 14-cü və 15-ci günləri. -Hər qəməri ayın birinci və sonuncu cümə axşamı günləri. Eləcə də, hər ayın 10-dan sonrakı ilk çərşənbə günü. -Şəvval ayının 4-dən 9-na kimi keçən altı gün. -Qədir-Xüm bayramı günü (18 zilhiccə)...

Ardını oxu

İlahi ərşi titrədən 5 əməl

Hər bir günah İlahi qəzəbə səbəb olar. Lakin bəzi günahlar başqalarından daha ağırdır. ibarətdirlər: 1. Allahın müqəddəs adlarının çəkilməsi 2. İlahi ərşi narahat edən günahlar – ağır günahlardır. 3. Günahkarı mədh etmək. 4. Yersiz təlaq almaq, 5. Allaha vəzifə təyin etmək.

Ardını oxu

Mömin, imanı miqdarında imtahan verər!

Mömin təkamül yolunda daima çətinliklərlə üzləşir. Allah Təala belə təqdir etmişdir ki, möminlər və Allahın dostları imtahan versinlər - çətinliyə, yoxsulluğa və bəlaya düçar olsunlar. Bu halı peyğəmbərlərin (ə) həyatında da müşahidə etmək olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur:"Peyğəmbərlər (ə) ən ağır çətinliklərə düçar olarlar. Onlardan sonra möminlərdir ki, imanları miqdarına görə düçar olarlar”...

Ardını oxu

Sonuncu Peyğəmbər (s)-dən əvvəl, Qədr gecəsi var idimi və o gecənin əzəmətinə işarə edilmişdimi?

Nəql olunan hədislərdən birində deyilir: "...Musa (ə) buyurdu: “İlahi! Cənnət ağaclarını və meyvələrini istəyirəm!” Allah buyurdu: “Bu, Qədr gecəsində təsbih deyən (Allahı zikr edib “Subhanallah” deyən) adama şamil olar.” Musa (ə) dedi: “İlahi! Cəhənnəm alovundan nicat tapmaq istəyirəm.” Allah buyurdu: “Bu nicat Qədr gecəsi günahlarının bağışlanması üçün istiğfar edənlərə aid olar.”..."

Ardını oxu

Hardan bilək ki, tutduğumuz oruclar Allah qatında qəbul olunur?

Nəticə etibariylə əgər bilmək istəsək ki, qıldığımız namazlar, tutduğumuz oruclar Allah dərgahında qəbul olunur, yoxsa yox gərək əməllərimizə fikir verək. Ramazan ayının bitməsinə az bir vaxt qalıb. Unutmayaq ki, bu məsələ bizə əslində Ramazandan sonrakı aylarda daha çox lazım olur. Çünki Ramazan bitsə də Allahın izniylə həyat və vəzifə davam edir. Beləliklə də gərək Ramazan ayı çıxdıqdan sonra da öz əməllərimizi təftiş edib diqqətli olaq. Meyarı heç zaman unutmayaq.

Ardını oxu

“Allaha itaətsizliyin başında 6 amil durur...”

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allaha itaətsizliyin başında 6 amil durur: 1. dünya sevgisi. 2. vəzifə sevgisi. 3. yemək sevgisi. 4. yuxu sevgisi. 5. rahatlıq sevgisi. 6. qadın sevgisi”.

Ardını oxu

İmam Əlinin (ə) nəzərində dünya sevgisinin gətirdiyi 8 bəla

İmam Əli (ə) «Nəhcul-bəlağə»də dünya sevgisini şiddətlə tənqid etmiş və ondan çəkindirmişdir. Dünya sevgisinin gətirdiyi bəlalardan söz açmışdır ki, onlara işarə edək: 1. Dünya sevgisi bütün xataların köküdür. 2. Dünya sevgisi insanı aldadar. 3. Dünya sevgisi tamaha səbəb olar...

Ardını oxu

Qarşıdan gələn bəlaları dəf etmək üçün nə edək?

Bəlaları uzaqlaşdırmağın üçün tövsiyə olunan əməllər: 1. Dua. İmam Əli (ə) buyurur: “Bəla dalğalarını daxil olmazdan əvvəl dua ilə dəf edin”. 2. Sədəqə. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Sədəqə bəlanı aradan aparar və ən təsirli dərmanlardandır...

Ardını oxu

Qarşıdan gələn bəlaları dəf etmək üçün nə edək?

Bəlaları uzaqlaşdırmağın üçün tövsiyə olunan əməllər: 1. Dua. İmam Əli (ə) buyurur: “Bəla dalğalarını daxil olmazdan əvvəl dua ilə dəf edin”. 2. Sədəqə. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Sədəqə bəlanı aradan aparar və ən təsirli dərmanlardandır...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s) Xeyirxah insan faydalı olan şəxsdir?

İmam Səccad (ə) buyurur: “Başqaları üçün xeyir addım at, əgər o, onun əhli olsa, sən həqiqətə çatarsan. Əgər o, onun əhli deyilsə və ona layiqli deyilsə, sən ona layiq olarsan”.

Ardını oxu

Namazı gecikdirən bəndə haqqında...

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: Allahın bəndələrinə vacib etdiyi ilk əməl namazdır və həmçinin, onların gördüyü işlərdən Allaha tərəf ucalan ilk əməl də namazdır. Qiyamət günü ümmətimdən soruşulacaq ilk sual da namazdan olacaq Kənzül-ümmal, c-7, s-276

Ardını oxu

Qurani-Kərimdə namaz və başqa dini tapşırıqlar haqda diqqəti çəkən maariflər...

Quranda namaz sözü 5 dəfə, səcdə sözü 34 dəfə, ay sözü 12 dəfə, gün sözü 365 dəfə, təvaf sözü 7 dəfə, mələklərlə şeytanların sayı eyni sayda göstərilib

Ardını oxu

Ramazandan məktub!!!

Mübarək Ramazan! Adım qulağa necə də xoş gələn, səsləndikcə insanı bir çox xatirələrə qərq edəndir elə deyilmi? Lakin and içməyin yeri var ki, Quranın “Sən nə bilirsən Qədr gecəsi nədir?” nidasını özümə nisbətdə də işlədə bilərəm. Yəni “Sən nə bilirsən Ramazan nədir?” Həqiqətən də sən nə bilirsən...?

Ardını oxu

İlahi, Sənə tərəf qayıtsam, məni qəbul edərsənmi?

Bəni İsraildən bir cavan 20 il ibadət və sonra şeytana aldanıb 20 ilə yaxın günah batlağına düşdü. Bir gün aynaya baxıb dedi: İlahi sənə tərəf qayıtsan məni qəbul edərsənmi?! Bu zaman nida gəldi: " - Nə qədər ki, bizi sevirdin, biz də səni sevirdik. Bizi tərk etdin, biz də səni tərk etdik. Bizə qarşı günah etdin, sənə möhlət verdik. İndi yenə qayıtmaq istəsən, səni qəbul edərik.

Ardını oxu

İmam Əlidən (ə) 7 yuxunun 7 mübarək təvili

İmam Əlinin (ə) xristianın yuxusuna təvili: “Birinci yuxu: Yuxuda görür ki, səmadan bir saray asılmışdır ki, ora qızıldan taxtlar qoyulmuşdur. Kənizlər, nökərlər və gözəl xalçaları vardır. Sarayın ətrafını isə donuzlar əhatə etmişdir. Yozumu: Bu zalım sultanın sarayıdır ki, axəril-zamanda insanlar zəkat vermədiyinə görə onların malını alacaq. Sultanın ətrafında zalımlar vardır ki, ona yardım edərlər...

Ardını oxu

Möminin bəlaları – onun bu dünyadakı günahlarının kəffarəsidir...

Məfzəl nəql edir: “Həzrət Əbu Abdullah (ə) buyurmuşdur: “Ey Məfzəl! Günahlardan çəkin və bizim davamçılarımızı da ondan çəkindir. Allaha and olsun ki, günah sizə yaxın olduğu kimi, heç kəsə yaxın deyildir. Əgər sultan və ya validən sizə bir əziyyət dəyərsə, mütləq düçar olduğunuz günaha görədir.

Ardını oxu

6 kəlmədə 600 min kəlmə

Əli (ə) dedi: "Аltı yüz min kәlmә istәyirәm." Rəsulallah (s) buyurdu: "Аltı yüz min kәlmәni аltı kәlmәdә хülаsә еdirәm; 1. Еy Әli! Cаmааt müstәhәb işlәrlә mәşğur оlаrkәn, sәn vаcib işlәri yеrinә yеtir. 2. Cаmааt dünyа üçün çаlışаrkәn, sәn ахirәt üçün çаlış...

Ardını oxu

İxlas Quran və hədislər baxımından

Allah-taala ixlas barəsində buyurur: "Halbuki onlara əmr edilmişdi Allaha – dinlərini xalis edərək, (yalnız Allaha məxsus edərək) digər bütün batil dinlərdən islama dönərək – ibadət etsinlər...!" (“Bəyyinə”, 5.) Peyğəmbəri-əkrəm (s) buyurur: “Mənim ümmətim arasında şirkin niyyəti, zülmət gecədə qara daşın üstündə gəzən qara qarışqanın hərəkətindən gizlidir.” (“Bihar”, c. 72, səh. 96, bab 98, rəvayət 8.)

Ardını oxu

Əhd edirəm ki, bundan sonra doyunca yemərəm

Şeytan (lən) bir gün Yəhya (ə) peyğəmbəri görüb dedi: Səndə bir xasiyyət var məni çox sevindirir? Yəhya: Nədir o? dedi axşamı çox yeyirsən səhəri ibadətə tənbəlsən?! Yəhya dedi əhd edirəm bundan sonra bu qəfləti etmərəm... Şeytan deyir: Mən də bundan sonra heç kəsə nəsihət etmərəm!!

Ardını oxu

Peyğəmbər (s) alkoqolla əlaqədar on nəfərə lənət oxumuşdur

İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Allah mənim dilimlə şərabı haram elan etdikdən sonra şərab içən şəxs elçiliyə gəldikdə ona müsbət cavab vermək layiq deyil. Şərab içənin şəfaəti qəbul olunmaz, dedikləri təsdiq edilməz. Ona əmanət tapşırmaq olmaz. Şərab içənə əmanət tapşıran kəsə Allah tərəfindən zəmanət yoxdur.” (“Vəsailüş-şiə”, c.25.)

Ardını oxu

Şeytanın iki tələsi...

Möminlərə, xüsusi ilə də Əhli-beyt dostlarına yardımçı olmaq dini vəzifəmizdir. İmam Sadiq (ə) buyurur: «Ey Cündəb oğlu, insanları ovlamaq üçün şeytanın tələləri vardır. Ən böyük tələlərdən biri insanı öz din qardaşlarına yardımdan məhrum etməkdir. Şeytanın ikinci tələsi isə insanları namazı vaxtında qılmaqdan çəkindirməkdir.

Ardını oxu

Rəcəb ayında oruc tuta bilməyənlər üçün zikr

Rəcəb ayının orucuyla əlaqədar çox fəzilət və savablar nəql edilmişdir. Bəzi üzrlərdən rəcəb ayının orucunu tuta bilməyən şəxslər hər gün yüz dəfə bu zikri söyləsə rəcəb ayının orucunun savabını (qismən də olsa) əldə edər: "Subhanəl-İlahil-cəlil. Subhanə məhrum la yənbəğit-təsbihu illə ləhu. Subhanəl-əazzil-əkrəm. Subhanə mən ləbisəl-izzə və huvə ləhu əhlun."

Ardını oxu

Həzrət Əli (ə), verilən, sual,

Bir kişi Həzrət Əlinin (ə) yanına gəlib dedi: "Mən yeddi yüz fərsəx yol gəlmişəm ki, Sizdən 7 sual soruşum”. Həzrət Əli (ə) buyurdu: "Buyur soruş”. Həmin kişi soruşdu: 1. Səmadan daha böyük olan nədir? Həzrət (ə) buyurdu: "Günahsıza yalan bağlamaq” 2. Yerdən daha böyük olan nədir? Həzrət (ə) buyurdu: " Haqq yerdən daha genişdir.” 3. Oddan daha isti olan nədir? Həzrət (ə) buyurdu: " Hərislik oddan daha istidir.”...

Ardını oxu

Həzrət Peyğəmbərin (s) bir ərəbin həyati suallarına xilasedici cavabı

Bir gün Allahın Rəsulu (s) məsciddə oturmuşdu. Bir ərəb soruşdu: Ərz etdi: “İstəyirəm xalqın alimi olam”. Həzrət (s) buyurdu: “Allahdan qorx”. “İstəyirəm Allah dərgahına yaxınlardan olam”. Həzrət (s) buyurdu: “Gecə və gündüz Quran oxu”. “İstəyirəm həmişə ürəyim işıqlı olsun”. Həzrət (s) buyurdu: “Ölümünü yaddan çıxarma”...

Ardını oxu

İstəyin təbii qanunlar çərçivəsində təmini

Lazım deyil ki, dua həmişə təbii qanunları pozsun və onların ziddinə əməl etsin. Xeyr, dua təbii qanunlar çərçivəsində qəbul olunur və sizin istəyiniz təmin edilir. Bu, Allahın qüdrətidir: qanunları hazır edir, bir-birinin yanına qoyur və sizin istəyiniz həyata keçir...

Ardını oxu

İnsan Allah yolunda dost və düşmənçiliyini necə bilsin?

İmam Əsgəri (ə) buyurur: “Bir gün Peyğəmbər (s) buyurdu: «Ey Allah bəndəsi! Allah yolunda sev və nifrətə malik ol, Allah üçün məhəbbət və düşmənçilik et. Allah Təalanın vilayətinə çatmazsan, məgər onunla». Həmin şəxs Həzrətə (s) deyir: “Allah yolunda dostluq və düşmənçiliyimi necə bilim? Allahın vəlisi kimdir ki, (onu) sevim. Allahın düşməni kimdir ki, düşmən biləm?” Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) işarə edərək buyurur: “Onu görürsən?”. Həmin şəxs deyir: “Bəli”.

Ardını oxu

Həzrət Zəhranın (ə) buyurduğu bir neçə hədis...

Xanım Fatimə (s.ə): “Atam Peyğəmbər (s) mənə dedi: “Ey atasının dostu, hər bir məstedici haramdır. Və hər məstedici şərabdır””. Xanım Fatimə qadınlar üçün ən gözəl şeyin nə olduğu barəsində buyurub: “(Qadınlar üçün ən yaxşısı) kişiləri görməmələri və kişilərin də onları görməmələridir”. Xanım Fatimə (s.ə): “Öz xalis ibadətini Allaha tərəf göndərən insana Allah da ən yaxşı fayda və mənfəətini göndərər”.

Ardını oxu

Həyatda peşman olmamaq üçün 3 açar - İmam Cavaddan (ə) dərs

Biz insanlar bəzən belə düşünürük ki, əgər keçmişdə filan işi görsəydik, indiki halımız daha yaxşı olardı. Ancaq çox yaxşı bilirik ki, bu həsrət çəkməklərin heç bir faydası yoxdur, çünki keçmişdə qalmışdır. Mühüm olan budur ki, hal-hazırkı həyatda necə yaşayaq ki, peşmançılıq çəkməyək. İmam Cavad (ə) bizlərə peşman olmamaq üçün üç açar verir ki, onlarla tanış olaq. 1. Əcələ etməkdən (tələsməkdən) çəkinmək. 2. Məsləhətləşmək. 3. Qərar verərkən Allaha təvəkkül etmək.

Ardını oxu

Şeytan Hz. Musaya (ə) hansı nəsihətəri etdi!

Cəbrail (ə) Hz. Musaya (ə) nazil olaraq deyir Şeytanın (lən) 5 nəsihəti var ona qulaq as! Həzrət Musa (ə) dayanır və deyir: “Ey İblis de!”. Şeytan (lən) deyir: “Beş əməl vardır ki, mən o beş əməldə insanları aldadıram. 1. Qəzəblənən zaman özümü Adəm övladına çatdırıram ki, heç bir zaman qəzəbləndiyi zaman qədər ona hakim ola bilmirəm. Ola bilsin ki, iki dəqiqə qəzəblənməsində onları qətlə və ya başqa bir günaha salım. Ona görə də qəzəb zamanı özünü qoru ki, məbada həlak olasan...

Ardını oxu

Sədəqədə altı xüsusiyyət

Hz. Peyğəmbər (s) buyurdu: Sizə sədəqəni tövsiyə edirəm. Onun altı xüsusiyyəti var. Onun üçü dünyada, üçü isə axirətdədir. -Dünyadakı xüsusiyyətləri bunlardır: 1. Ömrü uzadar; 2. Ruzini artırar; 3. Şəhərləri abad edər. -Axirətdəki xüsusiyyətləri bunlardır: 1. Övrəti örtər; 2. Qiyamətdə kölgə sahibi olar, 3. Cəhənnəmdən qurtarar.

Ardını oxu

Ən adil və ən güclü kimdir?

Həzrət Musa (ə) Allah Təalaya deyir: “Ya Rəbbim! Sənin bəndələrindən kim daha güclüdür?”. Buyurur: “O kəs ki, Mənim verdiyimə qənaət edər”. Soruşur: “Kim daha adildir?”. Buyurur: “O kəs ki, özündən insaf göstərər”. (Erfan) Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: «Adil o şəxsdir ki, özü ilə necə rəftar edilməsini istəyirsə, camaatla da o cür rəftar etsin».

Ardını oxu

Əqiq üzüyü taxmaq niyə bəyənilir?

Əqiq üzük taxmaq namazın savabını və fəzilətini artırar. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allaha dua etmək üçün göyə qalxan əllər arasında Allah yanında əqiq üzük olandan daha sevimlisi yoxdur”.

Ardını oxu

Behiştin sakini olacaq 14 kateqoriya insan

Qurani-Kərimin behişt müjdəsi verdiyi kəslər bunlardır: 1. İmanda qabaqcıl olanlar. “Öncül (təqvada) qabaqcıllar! Onlar yaxın olanlardır. (Onlar) nemət dolu cənnət və bağlarda olacaqlar”. (Vaqiə/10-12). 2. Saleh əməl sahibləri. “İman gətirən və yaxşı işlər görən kəslər Rəbbinin iznilə əbədi qalacaqları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edilərlər”. (“İbrahim” 23).

Ardını oxu

Əməlləri qeyd edən mələklər haradadır?

Quranda “Qaf”/17 - “(Yada sal) o zamanı ki, (insanın düşüncə və əməllərini) qəbul edən o ikisi onu sağında və solunda oturub qəbul edirlər”. Bu ayədən göründüyü kimi, onlar daima insanlarla birlikdədirlər. Yəni hara getsələr və harada olsalar onlara nəzarət edərlər. Onun sözlərini və əməllərini qeyd edərlər.O zaman ki, insan bilir ki, onun əməllərinə kimsə nəzarət edir, özünü yığışdırır və özünü günahdan saxlayır.

Ardını oxu

İmam Əlinin (ə) Tövratdan seçdiyi 12 kəlam

Həzrət Əli (ə) buyurur: Tövratdan on iki ayə seçib ərəb dilinə tərcümə etdim və gündə üç dəfə onlara nəzər salıram: 1. Ey Adəm övladı! Nə qədər ki, Mənim səltənətim əbədidir rəhbərlərdən, rəislərdən qorxun olmasın. 2. Ey Adəm övladı! Nə qədər ki, Mənim xəzinələrim doludur, başqasına ümidvar olma. 3. Ey Adəm övladı! Nə qədər ki, Məni tapırsan, başqası ilə ülfət yaratma, çünki, istənilən vaxt çağırsan sənə yaxın və sənə qarşı mehribanam.

Ardını oxu

Günah insanı süquta aparır!

Bәzәn imаnlı insаn günаhlаrının sәbәbindәn о qәdәr аlçаlır ki, küfrün bir аddımlığındа dаyаnır. Bu mәqаm imаnlа küfrün sәrhәddidir.

Ardını oxu

Ailədə namaz qılınmağın vacibliyi!

Allah Qurani-kərimdə İslam peyğəmbərinə (s) buyurur: “Əhlinə (əhli-beytə və ümmətinə) namaz qılmağı əmr et, özün də ona (namaza) səbirlə davam et (yaxud məişət çətinliklərinə döz). Biz səndən ruzi istəmirik, (əksinə) sənə ruzi verən Bizik. (Gözəl) aqibət təqva sahiblərinindir (müttəqilərindir)!” (“Taha”, 132.)

Ardını oxu

Müsəlmanla mömin arasında nə kimi fərq var?

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Çox vaxt bəndələr sadəcə müsəlman olaraq qalır, möminliyə yol tapa bilmirlər. Allahın qadağan etdiyi günahlara yol verən şəxsi mömin yox, müsəlman kimi qəbul etmək lazımdır.

Ardını oxu

Yeddi yüz alimin təsdiq etdiyi beş cümlə!

Şəfiq ibn İbrahim deyir: Beş məsələni yeddi yüz alimdən soruşdum, hamısı eyni cavabı verdi. 1. Soruşdum: Aqil (ağıllı) kimdir? Dedilər: Dünyaya könül bağlamayan kəs. 2. Soruşdum: Zirək kimdir? Dedilər: O kəs ki, dünya onu məğrur etməyib. 3. Soruşdum: Ehtiyacsız kimdir? Dedilər: Allahın verdiyinə razı olan kəs...

Ardını oxu

Seyyid Əli Xameneyi həzrətləri: “Harada olursunuzsa-olun, namazı əvvəl vaxtda qılın”

Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Xameneyi cənablarının namazla bağlı tövsiyələrinə nəzər salaq. “Qəlbinizi Allaha bağlayın. Yolu isə müqəddəs dinimizdə açıqdır. Siz dağın başında olan qalaya aşağıdan baxırsınız. Görürsünüz ki, orada kimlərsə var. Bu cür təsəvvür etməyin ki, onların qanadlar var və uçub gediblər. Xeyr, onlar sənin ayağının altında olan yoldan irəli gediblər və oraya çatıblar.

Ardını oxu

Həzrət Rəsuli-Əkrəmdən (s) bənzərsiz hikmətli kəlamlar

Hz. Peyğəmbər (s) buyurur: "Dünyaya rəğbət qəm-qüssəni artırar. Bekarçılıq qəlbin qəsavətinə səbəb olar. Alim və tələbə xeyirdə şərikdirlər. Əl zamindir ki, götürdüyü hər bir şeyi ötürsün. Övlad qadının qanuni ərinə məxsusdur, zinakarın payı isə daşdır. (Övladın zinadan olmadığı dəqiq məlum olsun, əks təqdirdə, ərə məxsus deyil.)"

Ardını oxu

Allaha ümid barəsində Həzrət Əlinin (ə) buyuruğu

Hz Əli (ə): “Öz gümanı ilə iddia edir ki, Allaha ümidvardır. Böyük Allaha and olsun ki, yalan deyir. Nə üçün onun ümidvarlığı əməlində görünmür? Hər kim ümidvardırsa, onun ümidvarlığı əməlində görünür. Böyük işlərdə Allaha, kiçik işlərdə isə bəndələrə ümid bağlamışdır. Bəndənin haqqını əda edir, Allahın haqqını isə o qədər də yox. Nə üçün Allahın haqqına qarşı səhlənkarlıq göstərib Onun haqqında riayət etmirsiniz!!

Ardını oxu

Həzrət Əli (ə) sirrini quyuya niyə deyirdi?

Həzrət (ə) buyurdu: “Ey Meysəm! Mənim sinəmdə hacətlər və xahişlər vardır ki, sinəm ona görə daralır və yorulur. Yeri əlimlə qazıram və sirrimi ona deyirəm. Nə zaman torpaq göyərər və ondan dənələr çıxar, həmin dənələr mənim torpağa əkdiyim sirdəndir”

Ardını oxu

Qəlbin dirilməsi və ölümü!

Tələb olunan budur ki, qəlb diri saxlanılsın. Qəlbin ölümü insan üçün olduqca böyük fəlakətdir. Həzrət Əli (ə) İmam Həsənə (ə) vəsiyyətnaməsində qəlbin həm dirildilməsi, həm də öldürülməsini tapşırır: “Qəlbini moizə və nəsihətlə dirilt, zöhd və pəhrizlə öldür.”

Ardını oxu

Rəbiul-əvvəl niyə belə adlanıb? Bu ayda nələr baş verib?

Rəbiul-əvvəl hicri-qəməri tarixinin üçüncü ayıdır. Hicri tarixindən öncə Cahiliyyət Dövrünün ərəbləri onu “Xəvvan” ya “Xuvvan” deyə adlandırırdılar. Rəbi bahar deməkdir. O zaman belə adlanıb ona görə ki yaz fəslinə təsadüf edib...

Ardını oxu

İnsan ömründə 5 məsələ haqqında həsrət çəkər!

İnsan ömründə 5 məsələ haqqında həsrət çəkər: 1. Ey kaş, şeytanla oturub-durmazdım. 2. Ey kaş, Allahın və Peyğəmbərin (s) əmlərini yerinə yetirərdim. 3. Ey kaş, yaxşı dostlar tapardım. 4. Ey kaş, əməl dəftərimi almayaydım. 5. Ey kaş, məsxərə edənlərdən olmayaydım...

Ardını oxu

Rahatlıq üç şeydədir!

İmam Əlidən (ə) seçmə hədislər: «Rahatlıq üç şeydədir: Uyğun qadın, yaxşı rəftarlı övlad və müvafiq dost».

Ardını oxu

Allah ilə necə ünsiyyət yaradaq?

Bu istəyin sadə yollarından biri proqram qurub sutkada bir neçə dəqiqə vaxt ayırıb, sakit bir yerdə yalnız Allahı düşünməyinizdir. Bu iş dua, namaz, münacat, Quran qiraəti ilə müşayiət oluna bilər; Allahın hazır və nəzarətçi olduğunu, bizi gördüyünü, həmişə bizə lütf etdiyini unutmamaq mühümdür...

Ardını oxu

Sədəqə verməyin 6 qaydası

İslam dinində sədəq verməyin ədəb və qaydaları: 1-Ən Pak maldan olması, 2. İlk olaraq yaxın qohumlara vermək. 3. Yoxsuldan dua etməsini istəmək. 4. Minnət qoymadan vermək...

Ardını oxu

Əhli-beyt (ə) və bəndəlik

Əhli-beyt (ə) Behişt tamahından və ya cəhənnəm qorxusundan ibadət etmir. Onlar ilahi mərifət və eşq əsasında vəzfələrini yerinə yetirir. Onların ibadətində nə behişt istəyi var, nə də cəhənnəm qorxusu. İbadətləri başdan-başa səfa-səmimiyət, paklıq, vəfa və eşqdir.

Ardını oxu

Beş nəfərlə yoldaşlıq etmək olmaz!

İmam Baqir (ə) buyurur: Beş şəxslə dostluq etməyin: 1-Fasiqlə, batini xarici ilə əməldə uyğun gəlməyən şəxs, 2-Simiclə, ən çətin anda möhtac şəxsi yarımçıq qoyan şəxs, 3-Yalançı ilə, yaxını insana uzaq edən şəxs, 4-Axmaqla, bilmədən sənə ziyan verə biləcək şəxs...

Ardını oxu

Allah-Taalanın aclıq və sükut edən şəxsə müjdələri!

Allah-Taala Peyğəmbərə (s) buyurur: "Hər kəs aclığa və hadisələri qarşı səbirli olsa: 1. Hikmət (aclıq və sükut hikmətin və həqiqətlərlə tanışlığın müqəddiməsidir); 2. Qəlbin qorunması (aclıq və sükut nəticəsində qəlbin bütün ixtiyarı insanın öz əlində olur.); 3. Mənə (Allaha) doğru yaxınlaşma (bəndə aclıq və sükut vasitəsi ilə öz məbuduna yaxınlaşa bilər);...

Ardını oxu

Allahın təqdirləri

Әgәr Аllаh-tәаlаnın tәqdirlәri ilә tаnış оlsаq, görәcәyik ki, vаrlıq аlәмindә rеаl hәyаtdаn kәnаr qәzа-qәdәr аdlı hәrәkәtvеrici bir qüvvә yохdur. Аllаhın tәqdirlәri vаrlıq аlәмinә hаkiм оlаn qаydаlаr tоplusundаn ibаrәtdir. Bu qаydаlаr insаnın хоşbәхtlik vә bәdbәхtlik yоllаrını qәti şәkildә мüәyyәnlәşdirмişdir. Амма insаn hәr hаnsı bir yоlu sеçмәkdә аzаddır...

Ardını oxu

Aqibətin xeyirli olması insanın təfəkkür etməsinə bağlıdır!

Bir nəfər İmam Sadiqə (ə) deyir: “Bir qonşum var ki, çoxlu namaz qılır, çoxlu sədəqə verir, dəfələrlə həccə getmişdir və işində heç bir eyib yoxdur”. İmam (ə) soruşur: “Bəs ağlı necədir?”. Deyir: “Ağıldan elə bəhrəsi yoxdur (yəni, təfəkkür etmir)”. Bu zaman İmam (ə) buyurur: “Bu əməllər onun inkişaf etməsinə səbəb olmayacaqdır”.

Ardını oxu

Pulla olmayan sədəqənin 7 növü

Hər birimiz hər gün elə xeyir işlər yerinə yetiririk dinimizin nəzərinə görə onlar da sədəqə hesab olunur. O cümlədən: 1. Hər bir xeyir iş. Hz. Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər bir yaxşı iş – sədəqədir. 2. Şəri tərk etmək. “Pisliyi və şəri yerinə yetirməmək – sədəqədir”. 3. Özün üçün sədəqə. “Dilini saxla, çünki dili büdrəmədən qorumaq – sədəqədir. 4. Gözəl danışıq. – sədəqədir və həmçinin namazı yerinə yetirmək üçün atdığınız hər addım – sədəqədir”.

Ardını oxu

Təəccüblüdür o kəs ki, dünyaya bel bağlayır...

Təəccüblüdür o kəs ki, dünyaya bel bağlayır, halbuki, ölüm arxasıncadır. Təəccüb edirəm o kəsə ki, ağzı gülməkdən cırılır, lakin bilmir Allah ondan razıdır ya yox. Təəccüb! O kəsə ki, əbədi yaşayacağını zənn edir və başdan ayağa hiylə olan bu dünya üçün çalışır. Möminin işi qəribədir, and olsun Allaha! Allah onun üçün xeyirdən başqa bir şey müqəddər etmir. Qiyamət yaxınlaşır lakin insanlar dünyaya hərislikdən başqa bir şey əldə etməyiblər,...

Ardını oxu

Dörd pеyğәmbәrdәn dörd hәdis!

Hәzrәt Musа (ә) buyurub: “Özünә yахşı dоst sеçәn şәхs еlә bil Tövrаtа әmәl еdib.” Hәzrәt Dаvud (ә) buyurub: “İzzәti-nәfsdәn uzаqlаşаn şәхs Zәburа әmәl еtmiş kimidir.” Hәzrәt İsа (ә) buyurub: “Аllаhın tәqdirinә vә qismәtinә rаzı оlаn еlә bil İncilә әmәl еdib.” Hәzrәt Mәhәmmәd (s) buyurub: “Dilin zinаsı bihudә dаnışmаqdır.”

Ardını oxu

Quran oxumaq haqqinda 6 hədis.

İslam Peyğəmbəri (s.a.v.v): İşlərin sizlər üçün zülmət gecələr tək qaranlıq və şübhəli olduğu hər vaxt Qurana üz tutun.Çünki şəfaəti qəbul olunan bir şəfaətci, şikayəti qəbul edilən bir şikayətçidir. Kim Qurana üz tutsa, onu cənnətə çəkib gətirər, ona arxa çevirəni isə cəhənnəmə qovar...

Ardını oxu

Şeytan (lən) bu 5 əməldə insanları xüsusilə aldadır!

Şeytan (lən) deyir: “Beş əməl vardır ki, mən o beş əməldə insanları aldadıram. 1. Qəzəblənən zaman özümü Adəm övladına çatdırıram... 2. Özünə lovğalığı və təkəbbürü yol vermə. Çünki lovğalıq və təkəbbür məni bu bədbəxtliyə salmışdır... 3. Naməhrəm qadınla xəlvət etmə ki, mən bütün qüdrətimi sənin üsyan etməyin üçün işə salaram...

Ardını oxu

İmam Hüseynin (ə) “günahları tərk edə bilmirəm” deyən kişiyə nəsihəti

İmam buyurdu: Sən bu 5 işi gör! Ondan sonra istədiyin günahı edə bilərsən: 1- Allahın verdiyi ruzidən yemə ondan sonra istədiyin günahı et! 2- Allahın hakimiyyət dairəsindən kənara çıx və istədiyin günahı et! 3- Elə bir yeri seç ki Allah səni görməsin və onda istədiyini et! 4- Ölüm mələyi Əzrail canını almağa gələndə özünü müdafiə edə biləcəksənsə istədiyini et!...

Ardını oxu

Böyük arif Ayətullah Behcətdən 6 nəsihət

Ayətullah Behcətin 6 nəsihəti: 1. Hər kəs bildiyinə əməl edərsə,Allah bilmədiyi elmi ona öyrədər. 2. Nəsihət adətən cüzi məsələlərdə olur, moizə isə geniş. Tanınmayan insanlar bir-birinə nəsihət verməz. 3. Hamınız bilirsiniz ki, risaləni oxumaq, başa düşmək və əməl etmək lazımdır. Halal və haramı onunla müəyyən edəsiniz. Ona görə də deyə bilməzsiniz ki, biz bilmirik nə edək və nə etməyək...

Ardını oxu

Imam Sadiqdən (ə) 25 mükəmməl dərslər

Imam Sadiq (ə) buyurur..???? 1. Cənnəti qazanmağın yolunu axtardım, onu səxavətli olmaqda tapdım. 2. Salamatlığın yolunu axtardım, onu guşənişin olmaqda (camaatdan uzaq gəzməkdə) tapdım. 3. Əməl tərəzisində yaxşı əməllərimin ağır olmasının yolunu axtardım, onu “la ilahə illAllah, Muhəmmədun rəsulullah” zikrində tapdım. 4. Cənnətə sürətlə və tez girməyin yolunu axtardım, onu bütün işləri Allaha xatir etməkdə tapdım. 5. Ölümü sevməyin yolunu axtardım, onu mal-dövlətdən Allahın razılığını qazanmağa xatir ehtiyaclı olanlara bəxşiş etməkdə tapdım...

Ardını oxu

700 alim beş suala belə cavab verdi!

Şәqiq ibn İbrаhim dеyir: 700 аlimdәn bеş suаl Sоruşdum.Hаmısı еyni cаvаb vеrdi. Dedim: Аğıllı kimdir? Dеdilәr: Dünyаyа məhəbbət bәslәmәyәn kəs. Soruşdum: Әn çеvik insаn kimdir? Dеdilәr: Dünyаyа аldаnmаyаn şәхs. Soruşdum: Әn vаrlı olanlar kimdir? Dеdilәr: Аllаhın vеrdiyinә rаzı оlаn şәхs...

Ardını oxu

Müsəlman kimdir?

" Müsəlman Əndəlusundan bizə 30 kitab qaldı və atomu parçaladıq, əgər yandırılan bir milyon kitabın yarısı qalsaydı çoxdan kosmosda qalaktikalar arasında gəzərdik." deyib. Bəs biz bilirikmi ?...

Ardını oxu

Ən yaxşı niyyət və ən gözəl əməl

"Niyyətimi ən gözəl niyyətlərlə və əməlimi ən yaxşı əməllərlə tamamla”. Buradan mə`lum olur ki, niyyət də əməl kimi yaxşı və pis olur. Əməllərin nöqsanı və kamilliyi niyyətin naqisliyi və ya kamilliyindən asılıdır. Pak niyyət qəlbdə haqdan başqa heç bir şeyin olmamasıdır. Bunu əldə etmək çox çətin işdir. Nəql olunur ki, Əbi-Əbdillah buyurdu: “Niyyət əməldən üstündür, bəlkə də niyyət əməlin bütün həqiqətidir.”

Ardını oxu

Həzrət Əli (ə) buyurur: "Tövratdan on iki ayə seçib ərəb dilinə tərcümə etdim və gündə üç dəfə onlara nəzər salıram".

1. Ey Adəm övladı! Nə qədər ki, Mənim səltənətim əbədidir rəhbərlərdən, rəislərdən qorxun olmasın. 2. Ey Adəm övladı! Nə qədər ki, Mənim xəzinələrim doludur, başqasına ümidvar olma. 3. Ey Adəm övladı! Nə qədər ki, Məni tapırsan, başqası ilə ülfət yaratma, çünki, istənilən vaxt çağırsan sənə yaxın və sənə qarşı mehribanam...

Ardını oxu

Pulla olmayan sədəqənin 7 növü

Hər birimiz hər gün elə xeyir işlər yerinə yetiririk dinimizin nəzərinə görə onlar da sədəqə hesab olunur. O cümlədən: 1-Hər bir xeyir iş, 2-Şərr və haram işlərdən uzaq durmaq, 3-Özün üçün sədəqə, 4-Gözəl danışıq, 5-Sussuza su vermək, 6-Zəiflərə yardım etmək, 7-Övladına mehribanlıq etmək.

Ardını oxu

Ərəfat çölündə Həzrət Adəm (ə), Həzrət İbrahim (ə), Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) nə buyurmuşlar?

Əziz Peyğəmbər (s) hacılara buyurmuşdu: “Ey insanlar! Məni eşidin! Yəqin ki, sizi bu yerdə bir də görməyəcəyəm. Siz tezliklə Allaha tərəf qayıdacaqsınız. O aləmdə sizin yaxşı və pis əməllərinizə nəzər salınacaqdır. Mən sizə tövsiyə edirəm ki, hər kimin yanında əmanət varsa, gərək sahibinə qaytarsın. Ey insanlar! Bilin ki, sələm İslam dinində haramdır. Şeytanın ardınca getməkdən çəkinin. Sizə tövsiyə edirəm ki, xanımlarınıza yaxşılıq edəsiniz, çünki onlar – sizin əlinizdə olan İlahi əmanətlərdir. İlahi qanunlar əsasında sizə halal olublar.

Ardını oxu

Bu yeddi nəfər bütün ilahi peyğəmbərlər tərəfindən lənətlənmişlər!

Rəsuli-əkrəm (s) buyurub: Mən yeddi nəfərə lənət etmişəm, Allah da onlara lənət edib və məndən əvvəlki peyğəmbərlər də onlara lənət etmişlər. Onlar bunlardır: 1. Allahın kitabına bir şey artıran kəslər. 2. Qəza-qədəri təkzib edənlər. 3. Mənim sünnə və dinimə müxalif olanlar. 4. Əhli-beytimə (ə) qarşı düşmən münasibətdə olanlar...

Ardını oxu

Hansı günahlar bağışlanmır?

Allah kiçik günahların bağışlanacağını vəd etsə də, bu günahları təkrarlamaq olmaz. Rəvayətdə oxuyuruq: “Kiçik günahlardan çəkinin.” (“Vəsail”, c. 15, s. 310.) Çünki insan kiçik günahlardan bir o qədər də utanmadığından bu günahları təkrarlayır və tövbə barədə düşünmür...

Ardını oxu

Peyğəmbərin “İnsan öz dostu ilə bir məzhəbdədir” hədisini nəzərə alaraq, kimlərlə yoldaşlıq edə bilmərik?

İmam Səccad (ə) buyurdu: Beş zümrə ilə dost olma: 1-Yalnçılarla, 2-Fasiqlərlə, 3-Paxıllarla, 4-Axmaqlarla və 5-Qohum-əqrəbaları ilə əlaqəni kəsmiş Allahın qəzəbinə düşar olanlarla...

Ardını oxu

Hansı Sürəni oxumaq daha çox savaba malikdir?

Quranın bütün surələrini oxumaq insana dünya və axirət səadəti bəxş edər. Hər bir surənin öz fəziləti vardır. Bu məsələyə diqqət etmək lazımdır ki, Quran həyat proqramımız və əməl etməli olduğumuz kitabdır. Onu oxumaq təfəkkür və imanın başlanğıcıdır. İnsan Quranı oxuyaraq ona əməl edə bilər.

Ardını oxu

Аllаh nеcә “sәttаr”dır? (eybləri örtən)

İmаm Sаdiq (ә) buyurub: “Bir bәndә хаlis tövbә еdәn zаmаn Аllаh оnu sеvir vә günаhlаrını örtür.” Rаvi sоruşdu: Аllаh nеcә “sәttаr”dır? Buyurdu: “İnsаnın әmәllәrini yаzаn mәlәklәr tövbә еdәnin günаhlаrını unudur. Аllаh günаhkаrın bәdәninә, günаh еtdiyi yеrә әmr еdir ki, оnun günаhını gizlәtsin. Аllаhın hüzurunа gеdәndә оnun günаh еtmәsinә hеç bir şаhid оlmаsın.” (“Üsuli-kаfi”, c. 2, sәh. 436.)...

Ardını oxu

Günahları məhv edən 9 amil

Günahları məhv edən amillər: 1. Gecə namazı. 2. Saleh əməl və iman. 3. Tövbə. 4. İstiğfar. 5. Böyük günahları tərk etmək. 6. Hər bir yaxşı iş. 7. Təharət və qəlb hüzuru. 8. Xəstəliyə dözmək. 9. Müsibət.

Ardını oxu

Küfrün aşağı dərəcəsi olan hansı əməldir?

Peyğəmbər (s) buyurub: “Hər kəs başqalarının nalayiq əməllərini aşkara çıxarıb yaysa, o əməlləri özü eləmiş kimi olar. Və hər kəs başqa bir kəsin eybini zahirə çıxarsa, ona irad edib tənə vursa, özü o eybə mübtəla olmayınca ölməz”. Buna görədir ki insanların eyblərini ifşa etmək kiçik küfr və yaxud küfrün aşağı dərəcəsi olan əməl hesab edilir

Ardını oxu

İblis 5 dəstə əməl sahibinin qarşısında aciz olduğunu etiraf edib?!

İmam Sadiq (ə) buyurur: İblis demişdir 5 dəstə insanlar mənim hiyləmdən amandadırlar: 1-Xalis niyyətlilər, 2-Allaha təvəkkül edənlər, 3-Gecə-gündüz təsbih və zikr halında olanlar, 4-İnsanlara qarşı insaflı olanlar, 5-Müsibətə səbr edib ruzisinə qane olanlar.

Ardını oxu

Allah Təalanın Həzrət Musaya (ə) 4 nəsihəti

Allah-Taala Musaya (ə) buyurdu: 1. Bilməyənəcən ki, günahların bağışlanıbdır – başqalarının eybini tutma. 2. Bilməyənəcən ki, Allahın xəzinəsi qurtarıbdır – ruzinin qəmini yemə. 3. Görməyənəcən ki, Mənim padşahlıq və mülküm əldən gedibdir – başqalarına ümid bəsləmə. 4. Şeytanın ölüsünü görməyənədək, onun məkrindən amanda olma”

Ardını oxu

Mənəvi təhlükəsizlik nə deməkdir? Mənəvi təhlükəsizliyi necə əldə etmək olar?

Mənəvi təhlükəsizlik dedikdə, xalis iman və Allaha yəqinlik sayəsində meydana gələn ruhi rahatlıq nəzərdə tutulur. İnsan savabın hasil olmasına görə sevinər və İlahi əzabdan təhlükəsiz olduğuna ümidli olar. Quranın nəzərinə görə bu təhlükəsizlik o zaman meydana gələr ki, insan cəmiyyətində iki şey olar: 1. İman. 2. İctimai ədalət.

Ardını oxu

İnsan surətində görünməyən 8 dəstə

Bir nəfər həzrət imam Sadiqə (ə) dedi: Siz bütün insanları adam surətində görürsünüzmü? Həzrət (ə) cavabında buyurdu: Səkkiz dəstə insanı kənara at. Həmin kəslər bunlardır: 1. Dişlərini yumayan. 2. Dar yerdə bardaş qurub oturan. 3. Lazımsız və heç bir faydası olmayan işlərə girişən. 4. Heç bir məlumatı olmadan mübahisə edən...

Ardını oxu

Namazda Allahı yad etməyə necə köklənə bilərik?

Qəlb hüzuru əldə etməkdə təsirli olan amillər: 1. Hər bir əməldə qəlb hüzuru o zaman meydana gələr ki, insan həmin əməli əhəmiyyətli hesab edər. 2. İnsan dünyaya olan bağlılığını azaltmağa çalışmalıdır və bu yolda nəfsi ilə cihad etməlidir. 3. Əgər insan namazda bir müddət dediyi zikr və dualara diqqət etsə, qəlb hüzuruna çata bilər. 4. Namaz qılan Allah qarşısında dayandığına və Onunla söhbət etdiyinə diqqət etməlidir.

Ardını oxu

Həqiqi imanın səmərəsi Peyğəmbərin (s) kəlamında.

Peyğəmbər (s) buyurur: Ey Əbuzər, bir vaxt imanın həqiqətini dərk etsən, əgər görsən camaat öz dünyalarında qabağa gedirlər, bil ki, onlar öz dünyaları ilə münasibətdə aqil və şüurludurlar, axirətlərinə nisbətdə amma nadan və axmaqdırlar.

Ardını oxu

Hər işdən öncə Allahın adı çəkilmsinin faydası nədir?

Cavab: Allaha diqqətin əməlin paklığına təsirini nəzərə aldıqda aydın olur ki, hər hansı bir işdən qabaq Allahın adı çəkildikdə insanın diqqəti həmin işin paklığına, düzgünlüyünə yönəlir. Bu işin hətta başqa faydaları olmasaydı da, yuxarıda deyilən fayda bəs edərdi.

Ardını oxu

Qiyamət günü insanın pis əməlini açmağa qoymayan dua

Rəsulullah (s) buyurub: “Qiyamət günü pis əməllərlə əzab olunmaq istəmiyənlər bu duanı oxusun: "Allahım, Sənin məğfirətin mənim əməllərimdən daha ümüdvericidir, Sənin rəhmətin günahlarımdan daha genişdir. Allahım, əgər mənim günahlarım böyükdürsə, Sənin bağışlanman ondan daha böyükdür...

Ardını oxu

Bunu hamı bilməlidir.

Ərkani din ikidir. 1. Üsuli-din. 2. Fürui-din. Üsuli-din kök və bünövrə mənziləsində, Fürui-din onun budaqları mənziləsindədir. Üsuli-dinin mənbəyi və məxəzi ağıldır. Fürui-dinin mənbəyi və məxəzi Qurandır.

Ardını oxu

Insanın dünya və axirətində dərin iz buraxa biləcək 5 müstəhəb əməl.

Mömin şəxsin hər iki dünyasını abadlaşdıran əməllər: 1-Dili günahlardan qorumaq, 2-Çox yeməmək. 3-Gecə oyaq qalmaq. 4-Yersiz məclislərdən çəkinmək. 5-Davamlı zikr etmək.

Ardını oxu

Sədəqə verməyin 6 qaydası

Sədəqə və infaq edərkən 6 əsas prinsipə əməl olunmalıdır: 1-Sədəqə pak ruzidən olmalıdır, ki qəbul olunsun. 2-Sədəqə ilk öncə qohumlardan olan kasıblara verilməlidir. 3-Yoxsuldan dua etməsini istəmək. 4-Sədəqəni minnət qoymadan bağışlamaq...

Ardını oxu

Ayətullah Xameneinin Qədr gecələri haqda tövsiyələri

Mübarək Qədr gecələrindən yaxşı bəhrələnmək üçün Ayətullah Xameneinin (ə) tövsiyələri: 1) Mənəvi hazırlıqla Qədr gecələrinə daxil olmaq. 2) Qədr gecəsinin saatlarını qənimət bilin. 3) Özünüzü maddi rəzilliklərdən uzaqlaşdırın. 4) Bu gecə ən gözəl əməl duadır. 5) Duanın mənasına fikir vermək...

Ardını oxu

Qədr gecəsini dərk etmək üçün 6 tövsiyə

Qədr gecəsi ilə əlaqədar tövsiyələr: 1. Gecəyə qədər, Allahdan bu gecənin bərəkətindən istifadə etmək ləyaqətini əldə etmək üçün dua etmək; 2. Qədr gecəsinin keçirilmə keyfiyyətini əvvəlcədən proqramlaşdırmaq; 3. Qədr gecəsində əhya saxlayacağını (oyaq qalacağını) nəzərə alaraq, gecəyədək dincəlməyi unutmamaq;...

Ardını oxu

Allaha görə oruc tutmağın yeddi imtiyazı

Rəsuli-əkrəm (s) buyurub: "Elə bir mömin yoxdur ki, Ramazan ayında Allaha görə oruc tutsun, Allah ona yeddi imtiyaz verməsin: 1. Bədənində haramdan əmələ gəlmiş ət əriyib gedər. 2. Allahın rəhmətinə yaxınlaşar. 3. Bu ayda oruc tutmaq günahlarının kəffarəsi hesab olunar...

Ardını oxu

Qədr gecəsi kimin üçündür? məsumlardan hədislər.

Qədr gecəsi elə bir məqama malikdir ki, Quranın söylədiyi kimi dərk ediləsi deyildir. Əgər hər kimsə bu cür əzəmətli bir gecəni dərk edə bilirsə, deməli vəhylə əlaqəsi vardır. Əsbəğ ibni Nəbatə İmam Əlidən (ə) nəql edir: “Peyğəmbər (s) mənə buyurmuşdu: “Ya Əli! Bilisənmi ki, Qədr gecəsinin mənası nədir?” Ərz etdim: “Yox, ya Rəsullah!” Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Təala həmin gecə ki, Qiyamət gününün təqdiri olacaqdır, qəza və hökm etmişdir.

Ardını oxu

İmanla yəqin arasında nə qədər fasilə vardır? – İmam Hüseynin (ə) 6 suala cavabı.

Bir nəfər İmam Hüseynin (ə) xidmətinə gəlir və deyir: “Ey Peyğəmbər (s) övladı! Sualım vardır”. İmam (ə) buyurur: “Soruş”. Həmin şəxs deyir: “İmanla yəqin arasında nə qədər fasilə vardır?”. İmam (ə) buyurur: “Dörd barmaq qədər. İman o şeydir ki, eşidəsən, yəqin o şeydir ki, görəsən. Gözlə qulaq arasında dörd barmaq fasilə vardır”.

Ardını oxu

İftar zamanı tövsiyə edilən əməllər

İftar zamanı tövsiyə edilən əməllər: 1-Qədr surəsini oxumaq. 2-İftar duasını oxumaq. 3-Məğrib namazından sonra iftar etmək müstəhəbdir. 4-Halal xurma ilə iftar etmək. 5-İftara başlayanda bismillah demək günahların bağışlanmasına səbəb olar...

Ardını oxu

Ramazanda 30 gün orucun vacib olmasının sirri

Ramazanda orucun 30 günlük vacib olmasının hikmət və fəlsəfəsi Həzrət Peyğəmbərin (s) hədisində: Bu sualı bir yəhudi alim İslam Peyğəmbərindən (s) soruşub. Cavabında isə həzrət belə buyurub: “Adəm Peyğəmbər (ə) qadağan olunmuş meyvəni yeyəndə onun əsəri bədənində 30 gün qalıb. Buna görə də Allah onun övladlarına 30 gün aclığı və susuzluğu vacib edib. Gecə vaxtı yemək icazəsi isə (iftar və imsaq) Allahın onlara etdiyi bir lütfdür.

Ardını oxu

Orucun hədəfi Ayətullah Ziya-Abadinin bəyanında

Ayətullah Ziya-Abadinin bəyanında: “Orucluq və oruc tutmaqdan məqsəd təqva və pərhizgarlığa vərdiş etməkdir. İnsan o qədər haramlardan uzaq durmalıdır ki bu onda mələkə və vərdiş halına gəlsin Orucluq bunu edə bilir”

Ardını oxu

Ayətullah Məhəmməd Baqir-Kəninin ramazan tövsiyələri

Ayətullah Məhəmməd Baqir Baqir-Kəni deyib: “Ramazan ayında hansı əməlin daha yaxşı olduğunu biz bilə bilmərik. Çünki məsum deyilik. Amma bihudə işlərdən uzaq durmağın vacibliyini ki bilirik. Bəs bihudə və faydasız işlər hansılardır?. Bu işlər elə bir işdir ki nə dünya nə də axirət faydası var. Bu yersiz söz ola bilər. Ya da lazım olmayan yerə fayda verməyən yerə get-gəl etmək.”

Ardını oxu

Mübarək Ramazan ayına hazırlaşmaqla bağlı 5 məsləhət

Şəban ayının son günlərindəyik və mübarək Ramazan ayının başlanmasına sayılı günlər qalmışdır. Bu mübarək aya daxil olmazdan əvvəl bəzi tövsiyələrə diqqət etsək, yaxşı olar. 1. Elə bu gündən çayın miqdarını azaldın. 2. Yeməyin miqdarını azaldın. 3. İdman proqramınızı tənzim edin. 4. Şəban ayında oruc tutun. 5. Ev işlərini iftara yaxın etməyin.

Ardını oxu

Hədislərin nəzərinə görə orucun faydaları:

Məsumların buyuruğunda orucun faydaları: 1. Qəlb hüzuru. İmam Baqir (ə) buyurur: “Oruc və həcc insan qəlbinə hüzur verər”. 2. Behiştə daxil olmaq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Behiştdə Rəyyan adlı bir qapı vardır ki, oradan ancaq oruc tutanlar keçər”. 3. Mələklər dua edər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah mələkləri vəzifələndirmişdir ki, oruc tutanlara dua etsinlər”...

Ardını oxu

İmam Rizanın (ə) Əba Səltə Ramazan ayının gəlişi ilə tövsiyələri

İmam Rza (ə) şaban ayının axırıncı cüməsində Əba Səltə Ramazan ayının gəlişi münasibətilə yerinə yetiriləsi əməlləri öyrədir: 1⃣ Çox dua etmək 2⃣ Çox istiğfar etmək (günahlarının bağışlanmağını diləmək) 3⃣ Çox Quran oxumaq 4⃣ Günahlardan tövbə etmək 6⃣ Möminlərə qarşı hər bir kin-küdurəti qəlbindən çıxarmaq...

Ardını oxu

Peyğəmbərin (s) Ramazan ayında tövsiyə etdiyi əməl

Allahın Peyğəmbəri (s.a.a.) buyurdu: «Ey Əbəl-Həsən! Bu ayda ən yaxşı əməl, özünü Allahın haram etdiklərindən çəkindirməkdir.»

Ardını oxu

Orucun düzgün olması üçün lazım olan şərtlər

Oruc tutmaq üçün lazım olan şərtlər: Orucun düz olmasının şərtləri: 1) İslam; 2) İman; 3) Əql; 4) Bihuş halda olmamaq; 5) Müsafir olmamaq; 6) Qadının nifas və heyz halında olmaması; 7) Orucun zərəri olmasın; 8) Niyyət; 9) Orucu batil edən işlərdən çəkinmək; 10) Müstəhəb oruc tutmaq istəyənin boynunda vacib orucu olmasın.

Ardını oxu

Müsafir orucunun hökmü haqda 4 məsələ

Ramazanda səfər çıxmaq haqda 4 ümumi qayda: 1) Əgər Ramazan ayında səfərə çıxan şəxs həmin səfərdə namazını tam qılmalıdırsa, oruc da tuta bilər. 2) Əgər oruc tutan şəxs zöhr namazının vaxtı daxil olduqdan sonra sə-fərə çıxsa, orucunu tutmalıdır.3) Əgər müsafir zöhrdən qabaq vətəninə və ya on gün qalmaq niyyə-tində olduğu məkana çatsa, orucu batil edən işlərdən heç birini yerinə yetirməyibsə, oruc tutmalıdır...

Ardını oxu

Orucun vacib olma şərtləri:

Hər bir müsəlman olan şəxsdə bu şərtlər cəmləşərsə Ramazan ayında oruc tutması vacibdir: 1) Həddi-büluğ; 2) Əql; 3) Oruc tutmağa qadir olmaq; 4) Ayıqlıqda olmaq (yəni bihuş halda olmamaq); 5) Müsafir olmamaq; 6) Qadının heyz və nifas halında olmaması; 7) Orucun zərəri olmasın; 8) Oruc insanı məşəqqətə salmasın.

Ardını oxu

İmam Əlinin (ə) buyuruğunda tövbənin şərtləri

İmam Əli (ə) buyurur: Tövbə edən 6 şərtə əməl etməlidir: -1-Peşmançalıq, 2-ciddiyyət, 3-haqqunnasdan paklanmaq, 4-keçmiş əməlləri etmək, 5-ibadətə dözümlük, 6-haram tikələri bədəndən əritmək.

Ardını oxu

Həqiqi namazı dərk etmək üçün hansı addımları atmaq lazımdır?

Həqiqi namaza doğru ilk addımlar: İLK ADDIM: Həqiqi namaza nail olmaq üçün atılan ilk addım namaz zamanı diqqətli olmaqdır. İKİNCİ ADDIM: İnsan namazda dediyi hər bir cümlənin mənasına diqqət yetirməlidir. ÜÇÜNCÜ ADDIM: Bu yolda üçüncü addım insanın dili ilə dediklərinə qəlbən inanmasıdır.

Ardını oxu

İmam Zaman (ə) buyurur: Şükür səcdəsi – nemətlərin artırılması vasitəsidir.

İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Şükür səcdəsi – ən lazımlı və ən vacib İlahi müstəhəblərdəndir. Necə ki, vacibatdan sonra edilən dua və təsbih, nafilədən sonra edilən duadan fəzilətlidir. Necə ki, vacibat nafilədən fəzilətlidir. Səcdə - dua və təsbihdir”.

Ardını oxu

Ruzini azaldan əməllər.

Bütün İnsanların ruzisi Allah Taala (c.c) tərəfindən bölünmüş və təyin olunmuşdur. Amma təəssüf olsun bəzi insanlar bəzi günah və Allahın bəyənmədiyi əməllərlə öz ruzi və qismətlərini azaldan və ya məhv edərlər. Ruzini azaldan əməllərdir bunlar: 1. Qəzayi-hacət (ayaqyoluna getmək) üçün yataqdan çılpaq durmaq, 2. Yemək zamanı əlləri yumamaq, 3. Çörək qırıntılarına ehtiramsızlıq etmək, 4. Soğan və sarımsaq qabığını yandırmaq,...

Ardını oxu

Allahla barışmaq üçün yol saxlamısan?

Ağıllı insan dəlilsiz inkar etmir... -İnsan nə qədər günaha batsa da Allaha doğru dönmək, Allahla barışmaq üçün yol saxlamalıdır. Namaz qılıram ki, geri dönməyə üzüm olsun!

Ardını oxu

Hәr kәsin iki günü еyni оlsа!!

İmаm Kаzim (ә) buyurub: "«Hәr kәsin iki günü еyni оlsа, о аldаnmışdır. Hәr kәsin sоnrаkı günü әvvәlki günündәn pis оlsа, о mәlundur. Hәr kәs mәnәviyyаt cәhәtdәn özündә nаqislik hiss еtsә, о şәхsә ölüm yаşаmаqdаn yахşıdır». («Bihаrul-әnvаr», c.78, sәh.327)

Ardını oxu

Namaz haqqında 40 incəlik

NAMAZ HAQQINDA QIRX İNCƏLİK: 1-Namaz behiştə gedənlərin tacıdır. 2-Namaz qeyb aləminə açılmış bir pəncərədir. 3-Namaz yerdən göy aləminə pərvaz etməkdir. 4-Namaz insanın Allahın rəhmət süfrəsində oturmasına səbəb olur. 5-Namaz dini abadlaşdırır.

Ardını oxu

Çətinliyə qarşı istiğfar namazı...

Peyğəmbər (s) buyurur: Əgər dolanışıqda çətinlik yaransa Allaha dua edərək istiğfar namazı qıl. İki rəkətdir. Birinci rəkətdə Həmd, Qədr, surələri oxunur, sonra 15 istiğfar edilir. Rükuda 10 istiğfar deyilir. Rükudan sonra, səcdədə, səcdədən sonra, ikinci səcdədə, ikinci səcdədən sonra 10 dəfə istiğfar edilir. İkinci rəkət də birinci rəkət kimidir. Bütün namazda 150 istiğfar var.

Ardını oxu

Necə olur ki, bəzi günahlar bütün savabları puça çıxarır?

Bir dəfə bıçağın gözə toxunması onu illər uzunu kor edir. Bəli, bir qığılcım böyük meşəni külə döndərdiyi tək, bəzi günahlar da bütün savabları məhv edir. (“Bəqərə”, 217.)

Ardını oxu

Allah qorxusu insana nə üçün lazımdır?

Allah Təala Yəquba (ə) vəhy edir: “Bilirsən niyə səninlə Yusifin (ə) arasına ayrılıq salmışam? Ona görə ki, qardaşları istəyirdi ki, sən onlara Yusifi aparmaq üçün icazə verəsən. Sən də dedin ki, qorxuram ki, ondan qafil olasınız və onu canavar yesin. Niyə bundan qorxdun, Mənə ümid etməsin? Necə qardaşlarını qafil olmasına diqqət etdin, ancaq Mənim qorumağıma ürək bağlamadın?”.

Ardını oxu

Behiştin sakini olacaq 14 kateqoriya insan

Qurani-Kərimin behişt müjdəsi verdiyi kəslər bunlardır: 1. İmanda qabaqcıl olanlar. 2. Saleh əməl sahibləri. 3. Allah dərgahına yaxın olanlar. 4. Yaxşı əməl sahibləri. 5. Təqvalılar. 6. Şəhidlər. 7. Səadət əhli. 8. Namaz qılanlar. 9. Səbirlilər. 10. İtaət edənlər. 11. İlahi qorxu əhli. 12. İman əhli. 13. Tövbə əhli. 14. Yəmin səhabələri.

Ardını oxu

Bizim Quran qarşısındakı 7 vəzifəmiz

Quran - Allahın kəlamıdır. Elə bir kəlamdır ki, həqiqətlər dənizinə bağlanmış və bizləri bu həqiqətdən agah etməyə çalışır. Bizim Quran qarşısındakı vəzifələrimiz: 1. Quranı öyrənmək. 2. Quranın tilavəti. 3. Qurana qulaq asmaq. 4. Quran haqqında düşünmək. 5. Qurana əməl etmək. 6. Quranın həqiqətlərini kəşf etmək. 7. Quran ayələrini əzbərləmək.

Ardını oxu

Bütün işlərimizə ilahi rəng vura bilərikmi?

Quran buyurur ki, işlərinizə ilahi rəng verin. İlahi rəng vurmaq Allahın razılığına uyğun iş görməkdir. Məsələn, xanımınıza aldığınız paltarı ona həzrət Fatimənin (ə) doğum günü təqdim etsəniz, işinizə ilahi rəng vurmuş olarsınız.

Ardını oxu

Quran riyakar insana necə təsir göstərir?

Allah-təala buyurur: «...(hər bir surə) möminlərin imanını artırar, onlar sevinərlər. Qəlblərində mərəz olanların isə, çirkinliyi artar və onlar kafir olaraq ölərlər» . «Tövbə» surəsi, ayə 124-125

Ardını oxu

İmam Əlidən (ə) hikmətdolu hədis

İmam Əli (ə) buyurmuşdur: "İslamın yeddi sütunu vardır: 1-Dözümün əsası olan ağıl. 2-Abırlı olmaq və düz danışmaq. 3-Düzgün və diqqətlə Quran oxumaq. 4-Allah yolunda dostluq və düşmənçilik etmək...

Ardını oxu

İslamda 10 haqq

Mömin bu haqlara diqqət yetirməlidir: -Allahın təkliyinə inanmalı, -Peyğəmbərin (s) dediklərini eşitməlidir, -Valideynə qarşı onlar istəmədən kömək etmək. -Övladı tərbiyə etmək. -Qohumlarla get-gəl etmək, -Qonşunun ehtiyacını ödəməkdə çalışqanlıq...

Ardını oxu

Müsəlman üçün 4 vacib, ondan da daha əsas 4 vacib olanlar!!

1-Dedi: Vacib nədir? vacibdən də vacib nədir? 2-Yaxın nədir? və ən yaxın nədir? 3-Qəribə nədir, və qəribədəndə qəribə nədir? 4-çətin nədir və ən çətin nədir?

Ardını oxu

Behiştə daxil olmaq üçün lazım olan 10 amil

Behiştə aparacaq əməllər: 1. İman və saleh əməl. 2. Təqva. 3.Allaha və Peyğəmbərinə (s) itaət etmək. 4. Düzlük və düz danışmaq. 5. Ehsan və yaxşı iş görmək. 6. Allah yolunda səbirli olmaq. 7. Namazı iqamə və hifz etmək. 8. Allah yolunda infaq etmək. 9. İbadət 10. Dostluq və məhəbbət.

Ardını oxu

Hansı əməllərin savabı ikiqat olur?

Qurani-Kərimin ayələrində bəzi xüsusiyyətlər tanıdılır ki, hər bir insanda onlar olarsa, savab və mükafatı ikiqat olar. “(İki səmavi kitaba iman gətirib əməl etməyə) səbir etdikləri üçün onlara iki dəfə əcr veriləcəkdir. Onlar (danışıqda və əməldə) yaxşılıq etməklə (insanların) pisliyi(ni) və əziyyətləri(ni) uzaqlaşdırarlar və onlara ruzi olaraq verdiklərimizdən (ehtiyacı olanlara) sərf edərlər” (“Qəsəs” 54).

Ardını oxu

Kimlər ata-ana hökmündədir?

Peyğəmbər buyurur: "Ata üçdür: 1- İnsanın təvəllüdünə səbəb olan həqiqi ata; 2- Qızını insana ərə verən qayınata; 3- İnsana təlim-tərbiyəni, elm əldə etmək yolunu öyrədən müəllim.”

Ardını oxu

Həyatımıza bərəkət verə bilən amillər hansılardır?

Bərəkət dedikdə, İlahi xeyrin qalıcı olması və artması nəzərdə tutulur. Hər bir mömin istəyər ki, Allah onun həyatına xeyir və bərəkət versin. Çünki bərəkətin İlahi və mənəvi tərəfləri çoxdur. Nemətin qalıcı olmasına təsir göstərər, insanı dünyada salamatlığa, axirətdə saədətə yaxın edər.

Ardını oxu

Bəzi Bəlalarin Səbəbi

Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bəlaya düşmüş valideynə belə tapşırıq verir: "Boş yerə sizin başınıza bəla gəlmir. Get, nə qədər ki, bundan betərinə düçar olmamısan uşaqdan halallıq al.”

Ardını oxu

Uşaqlarla davranışa dair valideyinlərə bir neçə əxlaqi göstərişlər

Valideyinlər uşaqlarla rəftarda bu incəliklərə diqqət etsinlər: 1. Hədiyyəni verəndə qızlardan başlayın. 2. Öz körpənizlə uşaq kimi oynamağa çalışın. 3. Öz övladlarınızı öpün. 4. Salam verməklə övladlarınıza şəxsiyyət verin. 5. Övladlarınıza çox əmr və qadağalar etməyin. 6. Uşaqları sevin və onlarla mehriban olun. 7. Uşaqları ərköyün böyütməyin.

Ardını oxu

Menim ureyim temizdir deyenler!

"Ürək təmizliyi"nin yeganə ölçüsü Qurandır. İnsan ancaq Quranda bildirilən ürək təmizliyini yaşayırsa təmiz ürəkli sayıla bilər. Əks halda insanın fərdi dəyər və mühakimələri istiqamətində özünü təmiz ürəkli elan etməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.

Ardını oxu

İnsanlardan bunları gözləməyin!

İnlardan tez bir zamanda bunu gözləməyin: 1-İnsanların sizdən xoşlanmasını gözləməyin! 2-İnsanların mükəmməl olmasını gözləməyin! 3-İnsanların sizinlə eyni fikirdə olmasını gözləməyin! 4-İnsanların dəyişməsini gözləməyin!İnsanların doğru şeyi etmələrini gözləməyin!

Ardını oxu

Allahın qəzəbinə kimlər səbəb olar?

Allahı qəzəbinə tutularlar o kəslər ki, Allahın nişanələrinə küfr edərlər. “Bu (xarlıq) ona görə idi ki, onlar həmişə Allahın nişanələrinə kafir olur və Allahın peyğəmbərlərini haqsız yerə öldürürdülər”. (“Bəqərə” 61).

Ardını oxu

Uşaqların zəkalı olması üçün bunlara əməl edin

Uşağın daha bilikli olması üçün sağlamlıqla bərabər intellektual səviyyənin inkişafına ciddi fikir vermək lazımdır. Türkiyənin Memorial Ataşehir Xəstəxanasından Psk. Özge Merve uşaqların bilikli olması üçün bəzi məsələlərə toxunub.

Ardını oxu

1 kivi 1 kq portağala bərabərdir

Kivinin vitaminlə zəngin olduğunu deyən professor qeyd edib ki, 50-60 qramlıq kivi yetkin insanın gündəlik C vitaminini qarşılayır.

Ardını oxu

Xoşbəxt olmağın 10 formulu

Ən populyar 10 nəticəni təqdim edirik. 1. Xeyirxah olun. 2. Şükür edin. 3. Təzə şeyləri sınayın. 4. Hədəflər müəyyən edin. 5. Bitərəf olun. 6. İnanclı olun. 7. Azı altı saat yatın. 8. On yaxşı dostunuz olsun. 9. Tez-tez gülümsəyin. 10. Romantik olun.

Ardını oxu

Azı da ziyandı, çoxu da...

Gün ərzində 8 saatdan az yatanlarda yaddaş və diqqət problemləri üzə çıxıb. Gün ərzində 8 saatdan çox yatanlarda da analoji problemlər müşahidə edilib.

Ardını oxu

Ayaqüstü yeməyin ziyanları

Bunu bilin ki, çərəzlər və ayaq üstə yemək yeməyiniz, tez etmək və tikəni yaxşı çeynəməmək - bədəninizə ziyan vurar. Ona görə də insanların bir çoxu köklükdən əziyyət çəkərlər.

Ardını oxu

Ciddi təhlükədən xəbər verən ağrılar - SİYAHI

Həkimə müraciət olunması zəruri olan xəstəliklər: 1. Keçməyən və təkrarlanan baş ağrısı: 2. Sinə, boğaz, çənə, çiyin, qol və ya qarın bölgəsində görülən şiddətli ağrılar: 3. Kürək və ya bel sümükləri arasında görünən ağrı: 4. Şiddətli Qarın Ağrısı: 5. Baldır Ağrısı: 6. Yanan Ayaqlar: 7. Qarışıq və tibdə açıqlanmayan ağrılar ...

Ardını oxu

Suyu niyə ayaq üstdə içmək olmaz?

İslam dini haqqında axtarış və təhqiqatlar aparmış insanlar, bu dinin sadəcə şəritələ kifayətlənən bir din olmadığını dəfələrlə etiraf ediblər. İslam insanın həyatının bütün sahələri üçün bir proqramla gələn bir dindir.

Ardını oxu

Əqiq üzüyü taxmaq niyə bəyənilir?

İmam Əlidən (ə) nəql olunur: “Əlinizə əqiq üzük taxın ki, Allah sizə bərəkət versin və bəladan amanda saxlasın”.

Ardını oxu

İmam Rzaya (ə) niyə qərib deyirlər?

Həzrət Rzadan (ə) belə nəql edilir: “Mən qürbət torpaqlarda öldürüləcəyəm, zəhərlənəcəyəm və dəfn olunacağam. Bunu atam atasından, o da Əli ibni Əbitalibdən və o, da Peyğəmbərdən (s) eşitmişdir ki, mənə vəsiyyət etmişdir. Həqiqətən, hər kim qürbətim zamanı məni ziyarət etsə, mən və atam Qiyamət günü onun şəfaət verəni olarıq. Hər kimin ki, şəfaət verəni biz olarıq, nicat tapar. Hətta əgər çiynində ins və cinin günahları olsa belə”.

Ardını oxu

İmam Səccad (ə) Übeydullah ibn Ziyadın məclisində nə haqda xütbə etdi?

İmam Səccadın (ə) Kərbəla əsirləri içərisindəki hüzuru nəzərə çarpan idi. Əsirlər karvanı Ubeydullahın məclisinə daxil olanda burada Ubeydullahın nəzərini cəlb edən şəxs İmam Səccad (ə) oldu. Çünki o, belə təsəvvür edirdi ki, Kərbəlada bir kişi belə sağ qalmamışdır.

Ardını oxu

İnsanları haqqa dəvət edib, batildən çəkindirmək vacibdirmi?

Peyğəmbər (s) buyurdu: «Doğru yola əmr edin və bu yoldan azanların qarşısını alın. Amma elə bir zaman gəlsə ki, insanlar dünyanı üstün tutsalar, paxıllıq və nəfs onlara hakim olsa, hər kəs yalnız öz fikirini bəyənsə, bu cahillərdən uzaqlaşıb, özünüzlə məşğul olun».

Ardını oxu

Həzrət Ayətullah Xameneinin tələbələrə 25 tövsiyəsi

1.Öz gənclik enerjinizi kəşf edin 2.Quran, Mütəhhəri və başqa alimlərin əsərlərini oxumaqla dini biliyinizi artırın 3.Siyasi dözümlülüyünüz olsun 4.Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə rabitədə olun

Ardını oxu

Birincilər haqqında İslami bilgilər

1-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s)-ə nazil olan birinci surə "Ələq” surəsi idi. 2-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) ümməti üçün gətirdiyi birinci vacibi əməl namaz idi. 3-Müsəlman şəxs öləndən sonra ondan soruşulan birinci əməl namazdır.

Ardını oxu

İmam Kazim (ə) ilahi haqq xəlifəliyi sübut etmək üçün möcüzəvi addım atdı!

İmam Kazim (ə) Əhli-Beyt (ə) aşiqləri haqq ilahi canişin tanımaqda möcüzəvi addım atdı. Od qalatdı, kozlu alovda əyləşib 1 saat söhbət etdi. Sonra buyurdu: Kim imamlıq iddiası edirsə mənim kimi etsin.

Ardını oxu

Peyğəmbər (s) buyurur: İnsanın dünyada məhv edən 7 günahdan çəkin.

1-Allaha şərik qoşmaqdan çəkin, (çünki insanı rüsvay edər) 2-Sehr və cadu eləməkdən çəkin, (hər nə başqalarına edərsən özünün həyatında başına gələr.)

Ardını oxu

Yəhya ibn Zəkəriyyə (ə) Bəni-İsrailə Allahdan gələn 5 əmri çatdırdı?

1. Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edəcəksiniz. 2. Allah sizə namaz qılmağı əmr edir. 3. Allah sizə oruc tutmağı əmr edir. 4. Allah sizə sədəqə verməyi əmr edir. 5. Allah sizə Onu çox zikr etməyi əmr edir.

Ardını oxu

İmam Hüseynin (ə) ərbəini və möminin 5 əlamətindən biri

İmam Həsən Əsgəridən (ə) nəql edilir ki: “Möminin beş əlaməti vardır: 51 rükət vacib və nafilə namazları, ziyarəti-ərbəin, üzüyü sağ ələ taxmaq, səcdəyə gedən zaman alnı torpağa qoymaq və “Bismillahı” yüksək səslə deməkdir”. Əziz İmam (ə) möminin nişanələrindən birinin ərbəin ziyarəti olduğunu vurgulayır.

Ardını oxu

Qumarxanaya get-gəl edib, amma oynamamağın günahı varmı?

Haram yerlərdə iştirak etmək olmaz: Ənam surəsinin 68-ci ayəsində buyurulur: «Ayələrimizə istehza edənləri gördüyün zaman onlar söhbəti dəyişənə qədər onlardan üz çevir.

Ardını oxu

Dünya - vəsilə, ya hədəf

Əgər gündəlik məsələlərdən qurtarıb bir az vaxt tapırsa, onda da yüz il sonranın fikrini etməyə başlayır.

Ardını oxu

Ayətullah Seyid Əli Xamenei: Şiəlik məhəbbət məzhəbidir.

Məsum imamların hər biri malik olduqları bütün əzəmətə və ilahi nura rəğmən, hamını İmam Hüseynə (ə) agah şəkildə təvəssül və diqqət etməyə çağırmışlar.

Ardını oxu

Şiə cəmiyyətində böhranın idarə olunması:

Şiə cəmiyyətində böhranın idarə olunması: İmam Baqir (ə) tərəfindən öncə həqiqi Əhli-Beyt (ə) məktəbi yaradıldı...

Ardını oxu

Əl-Kafi hədislər toplusu olan kitab və “təhrif” hədislərinə bir baxış

Hər bir hədis toplusu kimi əl-Kafi də tənqidə açıqdır. Biz əxbarilərdən fərqli olaraq, bu kitabın yarıdan çoxunu zəif, onlarla hədisini isə etibarsız hesab edirik. Necə ki, qeyri-şiələrin ən mötəbər səhih kitablarında da vəziyyət belədir...

Ardını oxu

Ayətullah Mürtəza Mütəhhərini baxışında Seyid Camal Əsədabadinin şəxsiyyəti:

Şəhid Mürtəza Mütəhhəri: "O, islam birliyini təbliğ edir, müstəmləkəçilərin dini-məzhəbi və qeyri sahələrdə saldıqları nifaqda görünən və görünməz əllərini ifşa edir və onları aşkara çıxarırdı."

Ardını oxu

Doğrudanmı biz onun intizarını çəkirik?

İmam Hüseyn (ə) ardıcılları İmam Mehdi (əc) ardıcılları üçün nümunədir

Ardını oxu

Öz problemlərinin səbəbini Allah Təalada görən insana verilən cavab

Allah-Təala Quranda buyurur: “(Ey insan,) sənə yetişən hər hansı bir yaxşılıq Allah tərəfindəndir (onun səbəbi Allahın rəhmətidir) və sənə yetişən hər hansı bir pislik sənin öz tərəfindəndir (onun səbəbi sənin günahlarındır)”. (“Nisa” 79)

Ardını oxu

İmam Əlinin (ə) hədisinə əsasən Tövbənin qəbul olunması üçün lazım olan 6 şərt

İmam Əlinin (ə) rəvayətində tövbənin 6 şərti: 1-Günahlardan peşimançalıq, 2-Camaatın haqqını ödəmək, 3-Şəri ibadi börcları qəzalamaq, 4-Bədəndən yaranmış haram ətləri əritmək, 5-İbadətlərin çətinliyinə dözmək. 6-Əstəfirullah zirkini təkrarlamaq.

Ardını oxu

İmam Rizadan (ə) qırx hədis

İmam Rizadan (ə) 40 hədis: 1-"Әgәr cаmааt bizim kәlаmlаrımızın gözәlliyini bilsәydilәr, bizә tаbе оlаrdılаr.” 2-"Hәr kim bizdәn (imаmlаr) birini ziyаrәt еtsә, İmаm Hüsеyni (ә) ziyаrәt еtmiş kimidir. 3-"Çаrәsizlәrә yаrdım еtmәk, sәdәqәdәn üstündür.”

Ardını oxu

Bəlaları dəf etməyin 6 yolu hansılardır?

Bəlaları dəf etməyin 6 yolu: 1-Dua, 2-Sədəqə, 3-Sileyi-Rəhm, 4-Valideynə yaxşılıq etmək, 5-istiğfar, 6-Təvəssül.

Ardını oxu

Tövbə haqqında maarifləndirmə

Tövbənin əldə edilməsinin keyfiyyəti: Tövbə üç şəkildə həyata keçir: 1. Keçmiş zamanla müqayisədə tövbə; 2. İndiki zamanla müqayisədə tövbə; 3. Gələcək zamanla müqayisədə tövbə;

Ardını oxu

Peyğəmbərin (s) hədisində Allah dərgahında ən pis oğruluq hesab olunan əməl!

Peyəmbərin (s) hədisinə əsasən hər bir edilən oğrulur Allah-Taala tərəfindən pis bir əməl olaraq tanınır, amma oğruluğun ən düşür forması Allaha ibadətlərdə baş verən oğruluqdur!

Ardını oxu

Kərbəla vaqiəsinin gözəllikləri

Kərbəla vaqiəsinin gözəllikləri: 1-Ən gözəl qadın istəyi (Züheyrin yoldaşı ərinin İmamla gedməyini istədi). 2_Ən gözəl dönüş (Hürrün tövbəsi). 3_Ən gözəl vəfadarlıq (Əbəlfəzl (ə.s) ın su içməməsi) ...

Ardını oxu

Həzrət Zeynəbin (ə) fəryadı

Xanım Zeynəb (s) Yezidə buyurdu: «Allah və Onun Peyğəmbəri doğru buyurmuşlar ki, pis əməl sahiblərinin aqibəti budur ki, Allahın ayətlərini yalan sayıb onlara rişxənd edərlər. Sən və sənin yolunu gedənlər həmən gün Allahın ədalət məhkəməsində yığışacaq,

Ardını oxu

Aşura gecəsinin 5 mühüm hadisəsi:

Aşura gecəsinin 5 mühüm hadisəsi: 1-İbn Bəşirin övladından imam Hüseynə (ə) kömək üçün fəda etməsi. 2-İmam Hüseynin (ə) səhabələrinə şəhadət xəbər verməsi...

Ardını oxu

Qurani-Kərimdə mərsiyə ənənəsi

İlk mərsiyə Allah Təala tərəfdən olmuşdur. Müşriklərin qızları üçün mərsiyə deyilmişdir, çünki müşriklər qızlarını diri-diri torpağa basdırardılar ...

Ardını oxu

Hürrün tövbəsindən nələri öyrənməliyik?

Kərbəla meydanında tövbə edən Hürrün tövbəsindən bir neçə dərs almaq olar: 1-Tövbə hər zaman günahkarın üzünə açıqdır, 2-Haqqı tapmaq üçün bilik əldə etməyə çalışmaq lazımdır ...

Ardını oxu

Rəvayətlərdə haram yemək haqda məsumlardan hansı tövsiyələr olunur?

Haram mal qazanan şəxsin ən üstün savablı əməllərdən olan həcc ziyarəti (Allah dərgahında) qəbul deyil ...

Ardını oxu

Az borc almaq insanın abrını və şəxsiyyətini qoruyar!

Bəzən borclunun borcunu qaytara bilməməsinin səbəbi onun borcu Allahın razılığı olmayan bir iş üçün alması olur...

Ardını oxu

Аyә vә rәvаyәtlәrdә qәflәtin sәbәbi

Qurаn vә rәvаyәtlәrә görə insаndа qәflәt dоğurаn әsаs sәbәblәrdәn biri vаr-dövlәt vә аilә-uşаğа bаğlılıqdır. “Münаfiqun” surәsinin 9-cu аyәsindә buyurulur: “Еy imаn gәtirәnlәr! Mаllаrınız vә övlаdlаrınız sizi Аllаhı yаd еtmәkdәn yаyındırmаsın.”

Ardını oxu

“Qırx” kəlməsi haqqında qırx incəlik

“Qırx” kəlməsi haqqında qırx incəlik:

Ardını oxu

Savabı 10 həccə bərabər olan əməl

İnsanlara xidmət etmək - çox sayda savaba malik olan dəyərli bir əməldir. İnsanların çətinliklərini həll etməkdə yardımcıl olmaq bəzi ibadət əməllərindən üstün hesab edilir. Eləcə də həcc və müstəhəb ümrə kimi.

Ardını oxu

Allahın bəzi bəndələrini unutmasının anlamı

Allah-Taala bəzi insanları tüğyan və üsyanlarına görə dünya bəlalarının içində öz başına buraxar...

Ardını oxu