İmam Səccadın (ə) yolkəsənlə əhvalatında nələr baş verdi?

Həzrət İmam Səccad (ə) həcc tərəfə hərəkət edirdi. Məkkə ilə Mədinə arasında olan səhraya çatır. Birdən yolkəsən bir kişi Həzrətə (ə) çatır və deyir: “Aşağı düş". Həzrət (ə) ona buyurur: "Məqsədin nədir?" Kişi deyir: "Səni öldürmək və malını qarət etmək istəyirəm". Həzrət (ə) buyurur: "Mənim nəyim varsa, səninlə bölərəm və sənə halal edərəm". O, deyir: "yox". Həzrət (ə) buyurur: Mənə mənzilə çatana qədər mal saxla, qalanını götür. Kişi deyir: "Yox" və üzünü çevirir...

Ardını oxu

Oğurluq edən cavanın imana gələcəyi haqda Hz Peyğəmbərin (s) müjdəsi!

. Camaat namazına gələnlər arasında bir gənc də vardı. Onu şəhərdə hamı tanıyırdı. Tanınmış oğru idi. İndiyədək məsciddə, hələ camaat namazında kimsə görməmişdi onu. O məsciddə ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.v.) də camaatla birlikdə namaz qılmaq üçün bura gələrdi. İndi həmin məsciddə, onunla eyni yerdə bir oğrudamı namaz qılacaqdı? Buna imkan vermək olmazdı. Namaza az qalırdı. Gənci məsciddən çıxarmaq lazım idi. Əshabələr belə düşünürdü...

Ardını oxu

Gecə namazının axirət faydaları ...

Allah taala gecə namazı qılan şəxslərlə iftixar edir. Gecə namazı qəbirdə, Siratda, Mizanda onu qılan şəxs üçün bir nurdur. Allah gecə namazı qılanlardan razıdır, onları elə bir məqama çatdırar ki, bu əməli yerinə yetirmədən bir kəs həmin məqama çata bilməz. Zəhmət çəkmədən xəzinə tapmaq olmaz, sə”y edib çalışanlar muzd ala bilər. Mərhum Müqəddəs Ərdəbilinin çatdığı yüksək məqamlara gecə namazının bərəkətindən idi Müqəddəs Ərdəbili Həzrət İmam Zaman əleyhissalam-ın hüzuruna dəfələrlə çatmışdı, həzrət İmam Əli əleyhissalam-ın qəbri üzərində o həzrətlə danışırdı...

Ardını oxu

İslam Peyğəmbəri (s) və Əlini kəsən ərəbin hekayəsi

Bir gün Həzrət Peyğəmbər (s) Mədinə şəhərindən çıxır və görür ki, bir cahil ərəb quyudan dəvəsi üçün su çəkir. Buyurur: “Elə bir insan (işçi) istəyirsənmi ki, dəvələrin üçün su çəksin?”. Deyir: “Bəli. Hər dəfə su çəkməyinə görə ona üç xurma verərəm”. Həzrət (s) razı olur. Bir vedrə su çəkir və əcri olan üç xurmanı alır. Beləcə səkkiz vedrə su çəkir, bu zaman kəndir qopur və vedrə suya düşür. Ərəb bu əməldən çox qəzəblənir və əli ilə Həzrətə (s) cürət edir...

Ardını oxu

Polisin rüşvət pulu ilə qusl aldığını bilən Alim!!

Bir polis Bir gün iş rejiminə görə axşam saat 12-dən səhər saat səkkizə qədər Qumun "İrəm” xiyabanında postda durmalı idim. Həmin gecə boynuma qüsul gəlmişdi və hamama getməli idim, amma hamam üçün verməyə pulum yox idi. Təqribən gecə saat ikiyə yaxın İsfəhandan müsafir avtobusu gəlib hərəmin qarşısında saxladı ki, müsafirləri endirsin. Mən yaxınlaşıb sürücüyə dedim: Maşını burda niyə saxlamısınız? Sürücü vəsiqənizi göstərin. Sürücü bir beş tümənlik ovcuma basıb üzürxahlıq elədi. Mən də ona tez çıxıb getməsinə göstəriş verib öz-özümə dedim: "Hamam pulu da düzəldi...

Ardını oxu

Heyvanların dilini bilən Hz Suleyman (ə) Bayquşda hansı sualları soruşdu və hansı cavabları eşitdi?!

Bütün heyvanların və quşların dilini bilən Süleyman peyğəmbərlə (ə) bayquş arasında hikmət dolu bu dialoqun yaşandığını rəvayət edirlər. - Niyə buğda yemirsən? - Adəm əleyhissalam ona görə cənnətdən çıxarıldığı üçün. - Niyə su içmirsən? - Nuh əleyhissalamın qövmü suda boğulduğu üçün. - Niyə həmişə xarabalıqlarda olursan? - Xarabalıqlar Allah-təalanın mirasıdır...

Ardını oxu

Axirət aləminə səyahət - Vay olsun tənə vuranlara!

"Vay olsun tənə vurub, eyb tutanlara!” Ölü əti yeyən qeybət edənlər, qulağından alov çıxanlar qeybətə qulaq asanlar, it, pişik, canavar kimi didişənlər bir-birlərinə qara yaxanlar, çöhrəsi saralanlar isə ikiüzlülər, xəbərçilər, yalançılardır. Buranın havası şiddətli isti, yandırıcı idi. Saatda bir dəfə Hadidən su istəyirdim. O gah bir az su verir, gah da verməyib deyirdi… Qarşıda susuz yolumuz çox, ehtiyat suyumuz azdır. Qənaət et! Dedim… Nə üçün suyu az götürdün? Dedi… Sənin tutumun və istedadın bu qədər idi. Dedim… Axı nə üçün mənim tutumum kiçik olsun? Dedi… Özün kiçik saxlamısan, təqva və pəhrizkarlıq suyunu az vermisən, onu qurutmusan. Ona görə də mütləq qurtuluş hasil olmadı.

Ardını oxu

Quran ayəsinin pak fitrətdə qoyduğu təsir

Mərhum Hacı Şeyx Əliəkbər Nəhavəndi yazır: "Bir kişi öz oğlunu dərs oxumaq üçün məktəbə göndərmişdi. Məktəbdə həm fars dili, həm də Quran dərsi tədris olunurdu. Bir gün günorta çağı uşaq məktəbdən evə qayıtdı. Atası gördü ki, oğlunun rəngi saralıb, deyəsən qızdırması var. Ona dedi: Oğul sənə nə olubdur! Uşaq ağlaya-ağlaya cavab verdi ki, müəllim bu gün bizə aşağıdakı ayəni öyrətdi: "Vəttəqu yövmən yəc"əlül vildanə şəybən” Yəni qorxun o gündən ki, uşaqları qocaldır...

Ardını oxu

Fasiqin Allaha olan ümidi anasını çox təəccübləndirdi !!

Can tapşırmaq halında olan övlada Оnа görә dә qоrхurаm ki, pis әmәllәrinә görә әzаbа düçаr оlаsаn. Оğlu dеdi: Еy аnа! Qәmgin оlmа, çünki, mәn, inşааllаh cәnnәt әhli оlаcаğаm. Аnаsı sоruşdu: Bu nеcә оlа bilәr? Dеdi: Çünki sәn yаlnız mәni dоqquz аy qаrnındа gәzdirib, iki il mәnә süd vеrmisәn bu qәdәr nаrаhаtsаn vә mәnә ürәyin yаnır. Gör, оndа mәnim хаliqim оlаn Аllаh nә qәdәr mәnim fikrimdәdir! ...

Ardını oxu

Şeyx Rəcəbəli Xəyyat başı yarılmış şəxs buyurdu: Uşağını döydün deyə bu bəla gəldi!

Son dövrün tanınmış ariflərindən olan Şeyx Rəcəbəli Xəyyat haqqında qəribə əhvalatlar nəql edib deyirlər ki, şeyx insanın başına gələn hər müsibətin məna aləmində səbəbini görə bilirmiş. Şeyxin şagirdlərindən biri aşağıdakı əhvalatı bu şəkildə nəql edir: Bir nəfərin başı zərbədən yarılmışdı. Onu Şeyxin yanına gətirirlər ki, baxıb görsün nə iş tutub ki, bu günə düşüb. Şeyx ani sükutdan sonra deyir: "İşlədiyin zavodda bir uşağa əziyyət etmisən. Əgər uşağın könlünü almasan başına hələ çox müsibət gələcək.”...

Ardını oxu

Seyyidlərə hörmətsizliyin acı sonluğu

Bu əhvalat 1806-cı ilə təsadüf edir. Dövlət vergi mə`muru yoxsul bir seyyiddən vergi haqqını ödəməsini tələb edir. Maddi durumunun çox pis olduğunu və vergi ödəyə bilməyəcəyini deyən seyyidin sözləri qəddar məmura təsir etmir. Əksinə o, zavallı seyyidə daha da ağır işgəncə verməyə başlayır. Yalvarışlarının heç bir faydası olmadığını görən seyyid, zalım məmurdan bir həftə möhlətistəyib deyir: "İnşəallah Allah-təala bir çıxış yolu açar...

Ardını oxu

Ayətullah Mərəşi Nəcəfinin atasına hörmət etməsi ilə böyük məqama çatması!

Hәzrәt Аyәtullаh üzmа Mәrәşi Nәcәfi buyurmuşdur: Mәn Nәcәfdә оlаn zаmаn bir gün zöhr nаmаzı vахtı аnаm mәnә dеdi: Gеt, аtаnı nаhаrа çаğır. Mәn ikinci mәrtәbәyә qаlхdım.Gördüm аtаm kitаb охuduğu hаldа yаtıb. Bilmәdim nә еdәm? Bir tәrәfdәn аnаmın әmrinә itаәt еtmәliydim, bir tәrәfdәn isә оnu оyаdаndа nаrаhаt оlаcаğındаn qоrхurdum. Әyilib аtаmın аyаğındаn öpdüm. Аyаğının qıdığlаnmаsındаn аtаm yuхudаn оyаndı vә mәni gördü. Mәnim bu әdәbimi görәndә dеdi: Şәhаbdin, sәnsәn?...

Ardını oxu

Qulun əməli ilə ağası üçün Qəbul olmuş 4 dua

Qul düşündü ki, əlindəki dörd dirhəmə pozğun bir məclis üçün təam və şərab almaqdansa, bu pulu fəqirə verib, Mənsurun duasına nail olmaq daha yaxşıdır. Beləcə dörd dirhəmi fəqirə verib, Mənsurdan vəd olunmuş duaları istədi. Mənsur soruşdu ki, hansı işlərinə dua edim? Qul dedi: "Əvvəla, dua et ki, Allah məni əsirlikdən azad etsin. İkincisi, ağama tövbə qismət etsin. Üçüncüsü, bu dörd dirhəmin əvəzi əlimə yetişsin. Dördüncüsü, mən və ağamın məclisindəkilər bağışlansınlar...

Ardını oxu

Paxıl moğol və müsəlman qonşu

Belə nəql edirlər ki, Çingiz xan olduğu vilayətdə heyvanların başını kəsib yeməyi qadağan etmişdi. Ancaq heyvanları boğmaq vasitəsi ilə öldürüb, sonra o heyvanın ətini yeməklərinə görə fərman vermişdir. Müsəlman bir şəxsin qonşuluğunda söz gəzdirən, paxıl yaltaq bir moğol yaşayırmış. Moğolun bu müsəlman qonşusuna xoşu gəlmədiyinə görə Çingiz xanın bu fərmanından sonra hər gün evinin yuxarı damından müsəlmanın evinə nəzarət etməyə başlayır.

Ardını oxu

Atanın oğluna vəsiyyəti

Belə nəql edirlər ki, müqəddəs Məşhəd şəhərində Abbasquluxan adlı şəxs oğlu ilə bir yerə qonaq gedirmiş. Oğlunun əlində fənər irəlidə hərəkət edə-edə oğluna belə deyir; Oğulcan! Vəsiyyətnaməmdə yazmışam, amma sənə də deyirəm, mən öləndən sonra karvansarayımı söküb, yerində dini mədrəsə tikdirərsən. Filan qədər də qəza namazım və orucun var. Namazımı qıldırıb, orucumu tutdurarsan. Oğlu ağıllı-kamallı başa düşən olduğundan atasına etiraz etmədən baş üstə deyir. Amma ədəblə atasına nəsihət etsin deyə fənər əlində atasından arxaya keçib irəliləyir.

Ardını oxu

Hz İsa (ə)-ın diriltiyi insan halallıq almadan istifadə etdiyi məsələ haqda nə dedi?!

Bir gün İsa peyğəmbər (ə.s) bir qəbrin yanından keçəndə dayanıb Allaha dua edir ki, qəbirdə yatan şəxsi diriltsin. Allahın izni ilə qəbir açılıb onun içində yatan şəxsi ayıldır. Həzrət ondan soruşur: Ölən gündən bu günə kimi nə haldasan, hesabın nə yerdədir? Belə cavab verir: Ey Allahın peyğəmbəri, mən fəhlə bir adamam, özümdə yük daşıyırdım. Bir gün yük aparırdım, yorulub əyləşdim, yükümdə olan bir şeydən qırıb dişlərimi təmizləməyə başladım. Ölən gündən bu günə kimi icazəsiz qırdığım çöpün əzabını çəkirəm.

Ardını oxu

Sizin dоstunuz хоşәхlаqlı idi! Dedikdə Hz Peyğəmbər (s)-ın məqsədi nə idi?!

... Pеyğәmbәrin (s) "sizin dоstunuz ki, хоşәхlаqlı idi”—sözlәrindәn mәlum оlur ki, хоş әхlаqlı оlmаq dünyа vә ахirәtdә rаhаtlıq, pis әхlаq isә fәlаkәt nişаnәsidir. İmаm Sаdiq (ә) buyurur: إِنَّ الْخُلْقَ الْحَسَنَ يُمِيتُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُمِيتُ الشَّمْسُ الْجَلِيدَ "Günәşin istisi buzu әritdiyi kimi, хоşәхlаq dа günаhlаrı yох еdir.”

Ardını oxu

Təbii müsibətlə dünyasını dəyişmiş cavanın anası təsəlli üçün xəbər gətirəndən nə istədi?!

İmanlı qadın oğlunun ölüm xəbərini gətirən şəxsə dedi: "Minikdən düş və qonaqlara qulluq göstərməkdə mənə kömək et." Ana ona bir qoyun kəsdirdi.Nəhayət,yemək hazır oldu və qonaqların qarşısına qoyuldu.Qonaqlar yemək yeyir və qadının səbr və dözümü qarşısında heyrətdə qalırlar.Qonaqlardan biri deyir:Yemək yedikdən sonra,imanlı xanım yanımıza gəldi və soruşdu:Sizin hansı birinizin Qurandan yaxşı məlumatı vardır?Onlardan biri dedi:Bəli,mənim məlumatım var. Dedi:Oğlumun ölümünün qarşısında mənə təsəlli olmaq üçün Qurandan müəyyən ayələr oxu.Qonaq deyir:Mən onun üçün ayələri oxudum."...

Ardını oxu

Ata-oğul görüşündə valideynin övladına nəsihəti!

Oğlum, dünyanı gəzdim, dolandım. Hər yerdə saflıq axtardım, təmiz insanlar axtardım. Vəzifə sahibləri ilə dostluq etdim. Vəzifəli insanlar tanıdım. Hətta daha yüksək pillələrə çıxmaq üçün ehsan verənləri gördüm. Oğul, vəzifəli ol, amma namazda ol. Xəstəxanalar tikdir, yetim qəlbi sevindir, qocalara ehtiram göstər. Elm adamları ilə oturub-durdum. Onlarda təkəbbürlük, hərəkətlərində əda, sözlərində saxtalıq və kitab cümlələri gördüm. Oğul ,elm adamı ol. Sözlərində, hərəkətlərində yalnız özün ol. Kiməsə oxşama, özünə bir cığır aç və o cığırla get.

Ardını oxu

İnsanın dünyadakı son günündə malı, övladları və əməlləri ilə söhbəti

İmam Əli (ə) buyurur: “O zaman ki, Adəm övladı dünyadakı son və axirətdəki ilk gününə çatır – malı, övladları və əməlləri gözünün önündə təcəssüm olar. İlk olaraq malına diqqət edər və ona deyər: “Allaha and olsun ki, mən səni toplamaq və qorumaq üçün çox həris olmuşam və çoxlu simiclik etmişəm. İndi mənə nə yardım edə bilərsən?”. Sərvəti ona deyər: “Məndən ancaq kəfənini ala bilərsən”. O, övladlarına diqqət edər və onlara deyər: “Allaha and olsun ki, mən sizi çox sevmişəm və sizi davamlı olaraq himayə etmişəm. Mənə nə xidmət edə bilərsiniz?”. Deyərlər: “Heç bir şey. Səni qəbrində dəfn edərik”.

Ardını oxu

Oğulun Qəbirdən anasına məktubu!!

Salam ana. Ruhum bedenimi terk etdiyi an gozu aciq dona qalaraq ruhumu seyr edirdim. Bir coxunuz bagirib, mersiyeler deyerek aglamaga basladiniz. O an cox uzuldum dogrusu. Ele ezab verirdi ki o doyunmeniz. Bezileri ise xeyr dua edib rabbimden bagislanmagimi istediler...

Ardını oxu

Oğulun Qəbirdən anasına məktubu!!

Salam ana. Ruhum bedenimi terk etdiyi an gozu aciq dona qalaraq ruhumu seyr edirdim. Bir coxunuz bagirib, mersiyeler deyerek aglamaga basladiniz. O an cox uzuldum dogrusu. Ele ezab verirdi ki o doyunmeniz. Bezileri ise xeyr dua edib rabbimden bagislanmagimi istediler...

Ardını oxu

Yaxşı insanlardan olması üçün niyyətləndi Allah Təala (c.c) onu bağışladı!

Belə bir rəvayət nəql olunur: "Bir gün İsa (ə) öz həvariləri ilə birlikdə yoldan ötərkən, həmin günah dolu dövrün fasiqlərindən biri onları görüb özünü danlamağa başladı: Ya Rəbb, günah ərşə çıxır köçümdə Ürəyim həsrətdən alov içində. Əməl naməm qara, işlərim xarab, Yalnız rəhmətindən gözlərəm cavab. Bu günahkar şəxs şər içində keçirdiyi ömrünü yadına salıb, rastlaşdığı pak insanların məqamına qibtə etdi, düşündü ki, onun bu insanlarla yoldaş olmağa ləyaqəti yoxdur. Amma ümid etdi ki, onların ardınca bir neçə addım getməklə xeyir tapa bilər. Bu məqsədlə onların ardınca düşdü...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s) Allah-Təalanın (c.c) bəndələrinə olan məhəbbətini səhabəsinə izah edir!

Bir kişi mərhəmətli Həzrəti Məhəmmədin (s) hüzuruna gəlib dedi: " Ey Allahin elçisi meşədən keçəndə quş balalarının səsini eşitdim.Onları götürüb,xurcuna qoydum.Ana quş başımın üstündə qanad çalanda xurcunu açıb, balalarını ona göstərdim.O balalarının yanına qondu üstünə qanadlarını açdı.Yenidən xurcunun ağzını bağlayıb bura gətirdim." Məhəmməd Peyğəmbər buyurdu: ...

Ardını oxu

Əhməd balanın atası ilə Allah-Təala (c.c) haqqında maraqlı dialoqu!

Atası Əhmədlə dağda gəzişirdi və Allah haqqında danışırdılar. Əhməd: - Atacan,Allah da Günəş kimi hər yerə girə bilərmi? - deyə soruşdu. Atası belə cavab verdi: - Otağın pərdələrini çəksək, Günəş içəri girə bilməz, oğlum.Qaranlıq mağaralara da Günəş girə bilməz,amma elə bir yer yoxdur ki, Allah orada olmasın.Təyyarəyə minib göylərə yüksəlsən belə, Allah yenə səninlədir.Sualtı qayığa minib okeanların dərinliklərinə girsən, Allah yenə sənin yanındadır. Dünyanın o başın getsən, yenə Allahdan ayrı deyilsən. Allah belə buyurur: "Harada olursanız olun, Allah sizinlə bərabərdir"("Hədid" surəsi, ayə 4)...

Ardını oxu

Mömin şəxsin Şeytanı aldatması əhvalatı...

Bir gün bir nəfər şeytanı görür və belə deyir: -Ey lənətlənmiş, sənin kimi olmaq üçün mən nə etməliyəm? Şeytan deyir: -Ayıb olsun sənə! Hələ indiyə kimi heç kim məndən belə bir şey istəməyib! Hələ indiyəcən heç bir adəm övladı məndən mənim kimi olmağın sirrini soruşmayıb. Həmin şəxs: -Amma mən istəyirəm, sən sadəcə de ki, nə etməliyəm ki, sənin kimi olum-deyə təkid edir. Bunları eşidən şeytan çox sevinir. Adəm övladlarından daha biri onun kimi olmaq istəyir. Şeytan deyir: -Mənim kimi olmaq istəyirsənsə, namazı tərk et,yalan-doğru and iç...

Ardını oxu

MƏNİ HƏMİŞƏ SÜBH NAMAZINA OYADAN HƏYAT YOLDAŞIM!

Bir ər-arvad yaşayırdı. Çox xoşbəxt idilər. Vaxtı-vaxtında namazlarını qılır, Ramazanda oruc tutardılar, halal qazanıb, halal yeyərdilər. Övladlarını da belə tərbiyələndirmişdilər. Artıq azandan sonra evlərində camaat namazına nəvələrdən də qatılanı var idi. Kişi ilə həyat yoldaşının bir kiçik sirləri də var idi. O da bundan ibarət idi ki, evləndikləri gündən sübh namazına birinci həmişə kişi durardı, sonra qadını oyadardı. Bundan qəti inciməzdi, əksinə, böyük şövq və məhəbbətlə ömür-gün yoldaşını namaza çağırardı. ...

Ardını oxu

Özünü peyğəmbər məscidinin sütununa bağlayan kim idi?

İmam Sadiq (ə) buyurur ki, həzrət Peyğəmbərin (s) göstərişi ilə Mədinə yəhudilərindən bir hissəsi itaətsizliklərinə görə, iyirmi bir gün mühasirədə saxlandılar. Nəhayət, sülh təklif etməyə məcbur oldular. Həzrət (s) onların xəyanətkarlığından şübhələnərək, Səd ibn Məaza tabe olmalarını istədi. Lakin yəhudilər, Əbu Ləbabənin hakim olmasını arzuladılar...

Ardını oxu

Peyğəmbərimizin (s) oxuduğu Quran və hidayət olmayan müşrikin əhvalatı

Vəlid ibni Müğeyrə Həzrət Peyğəmbər (s) əsrinin tanınmış zənginlərindən və zirək insanlarından idi. O, Peyğəmbəri (s) məsxərə edən müşriklərdən biri idi. Bir gün Həzrət (s), Kəbənin kənarında əyləşmişdi və Quran ayələri oxuyurdu. Müşriklər Vəlidin yanına gəlir və deyirlər: “Ey Əbu Əbd Şəms! Muhəmmədin (s) dedikləri şeirdir, yoxsa sehrdir?”. O, cavabında deyir: “Məni öz başıma buraxın ki, Muhəmmədin (s) sözlərini öz qulağımla eşidim”.

Ardını oxu

Zahidin qaziyə ibrətdolu nəsihəti

Bir zahid qaziyə (hakimə) deyir: Mən istərdim sən bu vəzifədən uzaq olasan. Lakin indi ki, bunu öz öhdənə almısan, onda səkkiz şeyə riayət et: 1. Danlaqdan qorxma. 2. Tərifə ürək bağlama. 3. İşdən çıxarılmaqdan qorxma. 4. Hökmü bilsən də məşvərət etməkdən imtina etmə...

Ardını oxu

Gənc qız öz iffətini belə qorudu

Ey hökmdar, məni bunların əlindən qurtarsan sənə elə bir dua öyrədəcəyəm ki, o duaya görə sənin bədəninə heç vaxt qılınc təsir etməyəcək. Bürqeyi dedi: - O duanı mənə öyrət. Gənc şiə qız dedi: - Sən əvvəl o duanın təsirini yoxla. Qılıncını götür və var gücünlə mənim üzərimdə yoxla. Əgər qılınc məni kəsməsə, onda duanın düzgünlüyünə əmin olacaqsan. Bürqeyi yerindən qalxdı və qılıncını götürüb var gücü ilə qızın bədəninə endirdi. Qılınc gənc qıza dəyib onu kəsdi və qız şəhid oldu.

Ardını oxu

Şiə vali və Murdux arasında münazirə

Namazda Allahın camalı onun əhli üçün görünür. Kermanşahın (ya Sənəndəc) əhli-sünnə yaşayan şəhərlərinin birinə şiə vali təyin edilmişdi. Həmin şəhərdə Murdux adlı sünnü alimi yaşayırdı. Qədir-Xum bayramı günlərinin birində şəhərdə bayram şənliyi təşkil edilir. Həm vali, həm də Murdux bu mərasimdə iştirak edirdi. Məddahlar və şairlər məclisdə şeir oxuyurdular...

Ardını oxu

Evi "boş" olan abid axirət hazırlığı görürmüş!

... Oğlan təəccüblə cavab verdi: “Babacan, axı mən səfərdəyəm. Bunları özümlə gəzdirmək mənim nəyimə gərəkdir?”. Ağsaqqal da təbəssümlə sözünü dedi: “Ay bala, elə mən də səfərdəyəm. Bu dünya bir yoldur, sonu isə axirət aləmidir. Ona görə bu dünyada müsafir kimi özümlə ən zəruri əşyaları gəzdirirəm”.

Ardını oxu

Əllamə Həsənzadə Amuli naməhrəm qadın və kişilərdən uzaq durun?!

Bir neçə gənc Əllamə Həsənzadənin yanına gəlib deyir: “Ağa, bizə bir nəsihət verin ki, istifadə edib faydalanaq!” Əllamə buyurur: “Çalışın ki, naməhrəmlə əlaqəniz olmasın, istər qadın olsun, istər kişi!” Soruşurlar: “Ağa, məgər kişi də kişiyə naməhrəm olur?” Əllamə Həsənzadə buyurur: “Allahla rabitəsi olmayan hər kəs naməhrəmdir.”

Ardını oxu

Çobanın Alim şəxsə hikmətli cavabı...

Bir аlim çоbаnlа rаstlаşır vә dеyir: "Nә üçün еlm öyrәnmirsәn?" Çoban cavab verir: "Еlmlәrin хülаsәsi bеş şеydir və mәn оnlаrı öyrәnmişәm. Оnlаr aşağıdakılardan ibarətdir: 1. Yаlаn dаnışmаmаq; 2. Hаrаm yеmәmәk; 3. Bаşqаlаrın еyibini ахtаrmаmаq; ...

Ardını oxu

Heç bir əməl əvəzsiz qalmaz – İbrətamiz hekayə

İstər kiçik bir yaxşılıq olsun, istər kiçik bir pislik, fərq etməz. Hər ikisi Allah tərəfindən ya bu dünyada, ya da axirət aləmində öz qarşılığını görəcəkdir. Hətta bir insana, bir quşa verilmiş kiçik bir çörək tikəsi olsa belə...

Ardını oxu

Hz Cəbrail (ə)-ın Allaha iki rəkətli namazı 4 min ilə qılması əhvalatı

... Allah-taala buyurur: “Bəndəmin iki rükət qıldığı namaz sənin dünya zamanı ilə dörd min il qıldığın iki rükət namazdan daha fəzilətlidir və savabı da daha çoxdur, çünki sən günahın, pisliyin nə olduğunu bilmirsən, sənin nəfsin, tamahın yoxdur, bunlardan uzaqsan. Amma bəndəm dünyada az bir zaman da olsa, dünya nemətlərindən üz çevirərək, nəfs və tamahına üstün gələcək.

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərdən (s) dünyanın həqiqəti haqda ibrətli nəsihəti

Həzrət Peyğəmbərə (s) sual verirlər: “İnsan dünyada necədir?”. Həzrət (s) buyurur: “Ətəyini toplamış qafilənin (yəni, yola çıxmağa hazır olan karvanın) axtarışında kimidir”. Soruşurlar: “Bu dünyada nə qədər qalar?”. Həzrət (s) buyurur: “O kəs qədər ki, qafilədən geri qalmışdır”. Soruşurlar: “Dünya ilə axirətin fasiləsi nə qədərdir?”. Həzrət (s) buyurur: “Bir göz qırpımı qədər”...

Ardını oxu

Allah mənim üçün nə etdi?

Allah mənim üçün nə etdi? Səhv oxumadınız, biz əslində " Sən bu gün Allah üçün nə etdin?"ni bilirik. Amma yaşayış tərzlərimiz sanki, Allah mənim üçün nə etdi deyər kimidir. Hər gecə hesab tuturuq, bu gün nə oldu, nə olmadı deyə. Yalnış hesab tutmayın deyə bir neçəsini sıralayacam. - Səhər ölmədən, oyanmağına icazə verdi. ...

Ardını oxu

"Lə həvlə və lə quvvətə..." zikrinin mübarək nəticələri

Bəla və qəm-qüssəni aradan aparır. İmam Sadiq (ə) buyurur: "« لاحول و لا قوة الا بالله ...» - "Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh..." zikrini gündə 100 dəfə demək 70 bəlanı insandan uzaq edər ki, onların ən kiçiyi - qəm-qüssədir".

Ardını oxu

Seyyid Nemətullah Cəzairi: Namazı bu cürə qılmayaq! Əhvalat:

Bir nəfər neçə ildən sonra namazının haqqında həqiqəti dərk edərək deyir: " Bir də ayılır ki, artıq namazın salamını söyləyib qurtarıb. Öz-özünə deyir: “Mən bura namaz qılmaq üçün gəldiyimi düşünürdüm, amma sən demə, minarə tikmək üçün gəlmişəm”.

Ardını oxu

İmam Zaman ağanın (ə.f) hüzüründa əbası ilə hərəmi süpürən alim

Seyyid Məhdi (ə) deyir ki, bu qədər pulu mənim tərəfimdən sənə versin ki, səni Məşhədə çatdırsın. Əgər o, nişanə istəsə, de: “Bu il yay fəslində siz Hacı Molla Əli Tehrani ilə bibim Zeynəbim (s.ə) hərəminə getmişdiniz. İnsan toplumunun çoxluğu səbəb olmuşdu ki, bibimin hərəmi çirklənsin. Siz əbanızı çiyninizdən götürüb, onunla hərəmi süpürdünüz və Hacı Mirzə Tehrani də zibilləri yığdı. Mən də sizin yanınızda idim”...

Ardını oxu

Bәs Аllаhа nә vахt diqqәt еdirsәn? - İbrətli

Bәzi insаnlаr nаmаzdа о qәdәr diqqәtsiz оlurlаr ki, nаmаz qıldıqlаrını yаlnız nаmаzı bitirdikdәn sоnrа хаtırlаyırlаr Bu әhvаlаtı о böyük аlim vә dаhi şәхsiyyәtin yахın аdаmlаrı dаnışırlаr. Dеyirlәr, bir gün mәrhum Mütәhhәri övliyаlаrdаn birinin mәhzәrindә оlаrkәn mәrifәti аrtırmаq yоllаrındаn söz düşür. Övliyа Mütәhhәridәn sоruşur: «Nаmаz zаmаnı qәlbini kәnаr fikirlәrdәn nеcә qоruyursаn?»...

Ardını oxu

Məşhur Bişri Hafi əhvalatı

Bişri Hafi İmam Kazım (ə) ın zamanında yaşayan bir şəxs olub. İmam Kazim bir Bişri-Hafini bir sözlə necə Allah yoluna gətirdi İslaminSesi,info - Hədislərdə buyurulur ki, Allah bir kəsə xeyir vermək istəsə onun qəlbini haqqa yönəldər, qəlbini və zehnini həqiqətləri görüb, dərk etmək üçün açıq edər. Həqiqətən də insanın Rəbbinə tərəf yönəlməsindən, öz yaradılışı hədəfinə doğru düzgün yol alabilməsindən, Allahı tanıma şərəfinə nail ola bilməsindən üstün bir dəyər yoxdur...

Ardını oxu

İmam Səccadddan (ə) Təkanverici bir əhvalat!

Tavus Yəmani deyir: Kəbə evinə getdim. Kəbəninin navalçasının altında durub namaz qılan və Allahla razi-niyaz edən bir şəxsi gördüm. Namazdan sonra onun yanına getdim. Bu şəxs İmam Səccad (ə) idi. O Həzrətə dedim: Ey peyğəmbər övladı! Sən nə üçün belə ağlayırsan, nədən nigaransan? Halbuki sənin camaatla üç fərqin vardır ki, sənə nicat verəcəkdir: ...

Ardını oxu

Alimdən təsirli nəsihət...

Yaxşı insan olmaq üçün ölümdən bir gün qabaq əməlləri xalisləşdirmək lazımdır! Alim buyurdu: Hər yaşadığın günü ömrünün axrıncı anları olaraq düşün və yaxşı insan ol ki, bəlkə sabah daha olmaya.”

Ardını oxu

Yaxşı və pis niyyət haqqında əhvalat...

İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: «Möminin niyyəti onun əməlindən yaxşıdır. Kafirin niyyəti isə onun əməlindən pisdir və hər bir şəxs öz niyyəti əsasında iş görür». (Üsuli-kafi, 2-ci cild, 84-cü səh.)

Ardını oxu

İltimasi dua nə deməkdir?, Ayətullah Behcətin bu haqda tövsiyəsi

Allah Təala hz. Musaya buyurdu: Günah etmədiyin bir dillə dua et ki müstəcab olsun! Musa (ə) dedi: necə? Allah Təala buyurdu: Başqalarına de ki səni dua etsinlər. Çünki sən onların dili ilə günah etməmisən!

Ardını oxu

Böyük alim cavan və təqvalı oğlu üçün niyə ölümü istədi?

Hal dili ilə deyir: “Allahım! Bu yeganə oğlumun ölümü mənim üçün belə, bir evlilikdən daha sevimlidir”. Bir müddət keçmir ki, Mirzənin oğlu suda boğulub ölür. Alimin Allah yanında o qədər dərəcəsi böyük idi ki, belə bir da duası qəbul olur. Nəticədə, nə zalım şahın şəri yer alır, nə də oğlunun aqibəti məhv olur. Böyük alimin oğlu mələkut aləminə köç edir və zalımla qohum olmaqdan, onun şər işlərində şərik olmaqdan amanda qalır.

Ardını oxu

Allah övliyalarının zahidanə həyatı

İlahi insanlar “seyri-süluk” məqamına çatmaq üçün həmişə dünyəvi və nəfsani ləzzətlərdən pəhriz edir və ancaq zəruri ehtiyaclarını təmin etməklə kifayətlənirlər. Bu xüsusi pərhiz və ehtiyatlar nəticəsində adi insan Allah tərəfindən seçilmiş xass bəndəyə çevrilir. Bəli, bu səy və təlaş nəticəsində onların bəsirət (mələkut) gözləri açılır...

Ardını oxu

Din aliminin şaha şücaətli cavabı

Şah üzünü Şeyxə çevirib deyir: “Mənə deyiblər ki, sən ərəblərin böyük alimlərindən olan Muhəmməd ibni Həsən Hürr Amilisən. İndi mənə de görüm, azadla uzunqulaq (hürr ilə xər arasında) arasındakı fasilə nə qədərdir?”. Şeyx zalımların bu üslubunu yaxşı bildiyi üçün, onun bu təhqirinə belə cavab verir: “Bir mütəkkə qədər”.

Ardını oxu

Namazı qəzaya verməyin mənfi təsiri haqqında İmam Sadiqin (ə) nəsihəti

Namazın qəzaya getməsi həyata çox mənfi təsir qoyar. Bir nəfər tacir ticarət etmək üçün səfərə çıxmağı qərara alır. İmam Sadiqin (ə) yanına gəlir və istixarə etməsini xahiş edir. İstixarəsi pis gəlir. Onu görməməzliyə vurub səfərə gedir. Lakin çox sayda mənfəət əldə edir, bu istixarəyə görə təəccüb edir...

Ardını oxu

İxlasla “Ya Rəhim” zikrini deyən sonsuz qadının əhvalatı

Musa Peyğəmbər (ə) dua edib dedi – İlahi bu necə olur Sən onu əqim qərar vermişdin? Allah Təaladan nida geldi:- Ey Musa əqim olmasına höküm etdiyim o kəs dua edib məni Ya Rəhim deyə çağırdı. Mənim Rəhmaniyyətim və rəhmətim onun haqqında olan hökümdən önə keç di, onun haqqında olan hökmü dəyişdirdim. Çünki o Məndən naümüd olmadı...

Ardını oxu

Əgər bu xasiyyətlər bir kişidə olsaydı Peyğəmbər (s) olardı!

Möminə və salehə xanım dedi: “Mən axirətə aid olan vəzifələrimi dünya işlərindən öncə salmışam. Elə ki, azan səsini eşitdim bütün dünya işlərini dayandırıb ibadətlə məşğul oldum. Başqa əməllərim də budur ki, heç kəsə zülm və söyüş söymədim...

Ardını oxu

Tamah, itin nəcisindən də murdardır!

Bir padşah vəzirinə deyir: - Sənin fikrincə, itin nəcisindən də pis bir şey vardırmı? Vəzir cavab tapa bilmir. Suala cavab üçün möhlət istəyir. O, şəhərdən qırağa çıxır. Səhrada qoyun otaran bir çobana rast gəlir. Vəzir çobandan hal-əhval soruşur, onunla bir az söhbər edir. O, çobanın düşüncəli bir insan olduğunu görür. Ona görə də ürəyini çobana açır, şahın verdiyi sualı çobandan soruşmaq qərarına gəlir və əhvalatı ona danışıb deyir:..

Ardını oxu

Üzərində “bismillahir-rəhmanir-rəhim” yazılmış bu üzüyü mənimlə dəfn et!

Ana belə cavab verir: “Oğlum dünyasını dəyişdi. Can verdiyi zaman dedi ki, ana can, qonşuları çox incitmişəm, istəmirəm ki, mənim dəfnimdə iştirak etsinlər. Ölümümü onlara xəbər vermə. Məni özün dəfn et. Üzərində “bismillahir-rəhmanir-rəhim” yazılmış bu üzüyü mənimlə dəfn et. Qəbrimin yanında durub, Allahdan məni bağışlamasını istə...

Ardını oxu

Məhbusun gecə yarı duası

Zalım xəlifələrin dövründə bir nəfər günahsız yerə zindana atılır. Gecə oyanıb bu duanı oxuyur: "Pərvərdigara! Arzularım yersiz, ümidlərim dəlilsiz deyil. Günahlarıma görə qorxsam da, bütün vücudumla Sənə ümidvaram. “Kumeyl” duası ilə hüzuruna gəlişim Sənin mərhəmətin sayəsində mümkün olub. Mən əminəm ki, Sənin dərgahından kimsə əliboş qayıtmaz."

Ardını oxu

Vəzirin 6 tərkibli rahatlıq dərmanı

Bir gün Ənuşirəvan vəzirinin həbsinə əmr etdi. Bir neçə gün keçdikdən sonra Vəzirin halından soruşdu! Onlar otağa daxil olanda Bozorgmehri çox şad və xürrəm gördülər. Ona dedilər: - Bu dar və qaranlıq otaqda, belə bir çətin şəraitdə necə də rahat və şadsan! Vəzir dedi: - Mən burada altı tərkibdən ibarət dərman düzəltmişəm...

Ardını oxu

Şeytan (lən) İmam Səccadın (ə) ibadətindən necə sarsıldı?

İmam Rza (ə) buyurur: “Atam öz atalarından nəql edir ki, buyurublar: “Bir gün Əli ibn Hüseyn (ə) namazla məşğul idi. Qəflətən şeytan dəhşətli əfi ilan şəklində və qırmızı gözləri ilə yerin altından çıxır. Özünü Həzrətin ibadət mehrabına yaxınlaşdırır. Ancaq İmam o dəhşətli varlıq qarşısında ən az həssaslıq belə, göstərmir. Allah Təala ilə olan rabitəsini kəsmir...

Ardını oxu

Odun içində qala bilən İmam – Həzrət İmam Kazımın (ə) etdiyi məşhur kəramətlər

Yəqub Sərac nəql edir: “İmam Sadiqin (ə) yanına getmişdim və gördüm ki, İmam Kazımın (ə) beşiyinin kənarında dayanıb bir müddət ona öz sirlərini dedi. Mən əyləşib gözlədim və İmam (ə) sirlərini söyməkdən ayrıldı. Həzrətə (ə) hörmət əlamət olaraq yerimdən qalxdım. Mənə buyurdu: “Mövlanın yanına gəl və ona salam ver”. Mən yaxınlaşıb salam verdim və beşikdə olan körpə mənim salamımın cavabını fəsih şəkildə verdi.

Ardını oxu

Şəhid Mütəhhərinin şəhadətindən 3 gün əvvəl gördüyü yuxu

Şəhid Mütəhhəri tələbə olan zaman bir yuxu görür. Yuxuda görür ki, yatmışdır və bir nəfər gəlib onu ayıltmaq istəyir. Soruşur ki, sən kimsən? Deyir: “Mən Osman ibni Hənifəm. İmam Əlinin (ə) şəhər valisi”. Soruşur: “Mənimlə nə işin var?”. Deyir: “Məni İmam (ə) göndərmişdir ki, sənə deyim ki, gecə namazı qılasan”.

Ardını oxu

Gənc qız öz iffətini belə qorudu!

Qədim zamanlarda Bəsrə şəhərində Bürqeyi adlı bir şəxs qaçaq-quldur bir gün Bəsrə əhalisindən olan şiə bir qızı əsir etdi! Gənc Bürqeyiyə dedi: - Ey hökmdar, məni bunların əlindən qurtarsan sənə elə bir dua öyrədəcəyəm ki, o duaya görə sənin bədəninə heç vaxt qılınc təsir etməyəcək.

Ardını oxu

Hakimin qızının xəstəliyin dərmanıyam

...Bitki keçən il dediyi sözü təkrar etdi. İsa (ə) ona dedi: - Sən keçən il də bu sözü dedin. Ancaq heç bir təsir göstərə bilmədin və mənim abrım getdi. Bitki dedi: - Neçə ildir ki, Allah məni bu xəstəliyin müalicəsi üçün yaratmışdır. Lakin təsir göstərməyə icazə verməmişdi. Bu il təsir etməyə əmr etmişdir...

Ardını oxu

Həzrət İbrahimin (ə) atəşpərəst qonağının hidayəti

Bir gün Həzrət İbrahim (ə) atəşpərəsti qonaq çağırır. Yemək zamanı ona deyir: “Əgər müsəlman olsan, yeməkdə qonağım olarsan”. Bu atəşpərəst ayağa qalxır və İbrahimin (ə) evindən çıxıb gedir. Xitab gəlir: “İbrahim! Məzhəbini dəyişmək şərti ilə yeməyini vermədin, ancaq Mən 70 ildir ki, onun küfrünə baxmayaraq, ona ruzi verirəm”.

Ardını oxu

Ətirləndirdiyi ad günahkarı necə xilas etdi!!

Nəql edilir ki, Bəşər Hafi adlı bir nəfər insan əvvəl şərabxor idi. Bir gün yol gedən zaman bir kağız tapır. Kağızın üstündə yazılmışdı: “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim!”. Ətir alır və bu kağızı ətirləndirib, möhtərəm yerlərdən birinə qoyur. O dövrün böyük din alimlərindən biri yuxuda görür ki, ondan istəyirlər, Bəşərə desin ki: “Ətirləndirdiyin ada görə Biz də səni ətirləndirdik...

Ardını oxu

İlahi inayət haqqında maraqlı əhvalat

... Abid yeməyi görüb deyir: “Budur, sənin yeməyin?” Qadın deyir: “Bəli”. Abid deyir: “Mənim ona ehtiyacım yoxdur”. Qadın üst-başına nəcasət yaxmışdı və bunu görən abid deyir ki, mənim sənə də ehtiyacım yoxdur. Sübh çağı qadının evinin qapısında bu sözlər yazılmışdı: “Allah pis əxlaqlı filan qadını filan abidə görə bağışladı”.

Ardını oxu

190 il ibadət edən rahib, Allahdan nə istədi?

Əbu Talibin zamanında Məsrəm ibn Dəyit ibn Şitqam adlı bir rahib yaşayırdı. Bu insan ibadət etməkdə məşhur olmuşdu. 190 il ibadət etmişdi və Allahdan heç bir şey istəməmişdir. Nəhayət, bir gün Allahdan istəyir: “Allahım! Öz övliyalarından birini mənə göstər!”. Allah Təala Həzrət Əbu Talibi onun yanına göndərir və...

Ardını oxu

Zülqərneyn və abidin əhvalatı

Zülqərneyn dedi: - Mənim orduma qoşulsan, sənin bütün istəklərini yerinə yetirərəm. Abid dedi: - Mən həmişə sənin yanında olmağa hazıram, bu şərtlə ki, dörd şeyi mənə zəmanət verəsən: 1. Sağlamlığım daim qalsın və heç vaxt xəstələnməyim. 2. Mənə verilmiş nemət həmişəlik qalsın və heç vaxt aradan getməsin. 3. Gücüm daimi olsun və qocalıq onda təsir qoymasın. 4. Həyatım daimi olsun və ölüm məni yaxalamasın.

Ardını oxu

Ya Əli! Cəbrail deyir ki, Allah sənin sədəqələrini qəbul edib...

Hz. Peyğəmbər buyurdu: “Ya Əli! Cəbrail deyir ki, Allah sənin sədəqələrini qəbul edib, işini paka çıxarıb. Birinci gecə yüz dinar verdiyin günahkar qadın evə gedib tövbə qılıb və həmin yüz dinarı dolanışığı üçün sərmayə qərar verib...

Ardını oxu

İmamın (ə) bircə duası ilə Quran hafizi oldu

... Səəd deyir: “Bu məsələni İmam Baqirə (ə) nəql etdim və o Həzrət (ə) buyurdu: “Zazan düz deyir. Çünki İmam Əli (ə) Zazan üçün Allahın Əzim adı ilə dua etmişdi. Bu cür dua rədd oluna bilməzdi”.

Ardını oxu

İmam Zaman ağa (ə.f) ayətullah Mərəşi-Nəcəfi barədə necə dua etdi?

Mərhum Ayətullah Mərəşi Nəcəfi nəql edir: “Samirrada sakin olan zaman gecələri hərəmdə qalırdım. Gecələrin birində ayaq səsi eşitdim və hərəmin qapısı bağlı idi və üzərində də qıfıl vardı. Mən bu səsdən ehtiyat etdim, çünki Əhli-Beytin (ə) düşmənləri məni izləyirdi və öldürmək istəyirdilər. Yanımda olan şam da sönmüşdü...

Ardını oxu

Anasını incidən şərabxorun əhvalatı

Malik ibn Dinar deyir: Həcc səfərinə getmişdim. Ərəfatda bir dəstə adamı gördüm. Özlüyümdə düşündüm: - Kaş, bunların hansının həccinin qəbul olduğunu biləydim. Bunu bilsəydim həcci qəbul olmuş şəxsi təbrik edərdim, həcci qəbul olmayana isə başsağlığı verərdim. Mən bir gecə yuxuda gördüm ki, bir səs belə deyir: - Allah bu camaatın hamısını öz məğfirət və bağışlama neməti ilə uca tutmuşdur. Yalnız Məhəmməd ibn Harun Bəlxinin həcci qəbul olmamışdır...

Ardını oxu

İmam Hüseyni (ə) ziyarət etməyin fəziləti haqqında əhvalat

Süleyman Əəməş deyir: Kufədə evim var idi və orada Əhli-beyt (ə) yolunu qəbul etməyən bir qonşum var idi. Bəzi vaxtlar onunla oturub dini mövzularda söhbətləşirdik. Cümə axşamlarının birində ona dedim: - İmam Hüseyni (ə) ziyarət etmək barədə sənin əqidən nədir?...

Ardını oxu

Şeyx Ənsarinin qəbri üstündə ağlayan kişinin əhvalatı

Şeyx Mürtəza Ənsari misilsiz bir fəqih olaraq bir çox elmlərə, o cümlədən üsul və fiqh elmlərinə böyük töhfələr vermiş, bu elmlərdə çox dərinliklərə vararaq, onlara yeni nailliyyətlər bəxş etmişdir. Şeyx Ənsari eləcə də zöhd və təqvada da bənzərsiz bir şəxs olmuşdur. Onun təqvası barədə çoxlu əhvalatlar nəql olunmuşdur.

Ardını oxu

Allahdan hansı münacatla 10 il ömrünün uzanmasını qazandı?!

Hacı Mirzə Əli Yəzdi, Hacı Muhəmməd Rəhimin oğludur və o, atası haqqında belə danışır: “Atam hər axşam məscidə camaat namazına gedərdi və sonra da Aşura ziyarətini oxuyardı. Bir gün çox pis xəstələnir. Yatağa düşür və deyir ki, məni məscidə aparın. Nə qədər dedik ki, orada səni rahat edə bilmərik. Dedi ki, yox, məscidə istəyirəm. Bir gecə halı çox pisləşdi və onu evə gətirdik...

Ardını oxu

Muhəddis Qumi necə möcüzəli şəfa tapdı?

Mühəddis Qumi İlahi övliyalardan olmuşdur. Oğlu nəql edir: “Atam Nəcəfdə olanda xəstələnir. Həkimlərin müalicəsi ona təsir etmir. Bir gün nalə edən zaman anama deyir: “Əziz arvadım, mənim üçün çaynikin içində bir qədər su və qab da gətir”. Anam dediklərini gətirib, onun yanına qoyur. Atam deyir: “Məni qaldırın”. Onu qucağımıza alıb, qaldırdıq. Dedi: “50 ildir ki, bu əllərimlə Allah kəlamlarını yazmışam. Bu əllərimin mənəvi dəyəri olmalıdır. Əgər olmasa, deməli kəsilməkdən başqa bir işə yaramır”...

Ardını oxu

İmam Səccadın (ə) yolkəsənlə əhvalatı

İ. Səccadın (ə) məkkə səfərində bir yol kəsən həzrətin qarşısına çıxır! İmam (ə) məqsədini soruşu? O deyir: Səni öldürüb malına yiyələnmək!! İmam deyir qoy yoluma davam edim! Deyir: Yox. Bu zaman imam soruşur Allah haradadır: Deyir: Yuxuda!! İki şir peyda olur və soyğunçuyu parçalayır...

Ardını oxu

O dəftərdə mənim adım vardırmı?

Həzrət (ə) buyurdu: “Sabah gəl, sənə göstərim”. Səhər olan kimi qardaşım oğlu ilə birlikdə Həzrətin (ə) xidmətinə gəldim. Buyurdu: “Hacətin nədir?”. Dedim:” Mənə dünən verdiyiniz sözə görə”. Buyurdu: “Bu cavan kimdir?”. Dedim: “Qardaşım oğludur. O, savadlıdır, mən savadsız. Onu özümlə gətirmişəm ki, orada olan adımı mənim üçün oxusun”. İmam (ə) göstəriş verdi ki, həmin divanı və dəftəri gətirsinlər. Gətirən kimi qardaşım oğlu onu oxumağa başladı. Oxuyan zaman anidən dedi: “Ey əmi! Bu, mənim adımdır ki, bu divandan qeyd olunmuşdur və nur verir”...

Ardını oxu

İslamda paklıq (Hekayə)

Bir müsəlman Əhli-kitabdan olan Avropalı şəxsə belə deyir: "-Sizin gördüyünüz təmizliyə, səliqəyə riayət etməyən müsəlmanlar təəssüf ki, dinimizə əməl etməyən müsəlmanlar olub. Və siz onların əməlləri fonunda islamı belə tanımısınız. Bu cür müsəlmanlar hər yerdə var. Əgər dinləsəniz, sizə çox maraqlı bir hekayə danışaram."...

Ardını oxu

Kəfən oğrusu alimin Quran təfsiri yazmasına vasitə olur

Fəzl ibni Həsən Təbərsi “Məcməul-bəyan” təfsirinin müəllifidir. Onu İmam Rza (ə) hərəminin yanında dəfn edirlər. İmamın (ə) hərəminin ətrafını düzəldən zaman onun qəbri dağılır. Şahidlərin dediyinə görə 8 əsr bundan əvvəl vəfat etməsinə baxmayaraq, alimin cənazəsi təzə qalmışdı...

Ardını oxu

Alim atəşi necə ram etdi!

Mərhum Molla Muhəmməd Kəbirin Ərakda bir tikə torpağı var idi ki, orada əkin-biçinlə məşğul olurdu. Ailəsini onun qazancı ilə dolandırırdı. O zaman ki, buğdanı toplayırlar və taya düzəldirlər, bir nəfər bilərəkdən və ya səhvən atəş yandırır və bu tayaları od alır. Tayalar da bir-bir yanmağa və külə çevrilməyə başlayır. Bir nəfər Molla Muhəmməd Kəbirin yanına gəlib deyir: “Niyə oturmusan?

Ardını oxu

Həzrət Adəmlə (ə) görüşən altı nəfər

Bir gün Həzrət Adəm (ə) bir yerdə əyləşmişdi. Anidən altı nəfəri müşahidə edir ki, onlardan üç nəfəri ağ paltarda və üç nəfəri də qara paltarda idilər. Ağ paltar geyinənlər gəlib Adəmin (ə) sağ tərəfində və qara paltar geyinənlər sol tərəfindən əyləşirlər. Həzrət Adəm (ə) üçün bu mənzərə qeyri-adi idi. Onlardan istəyir ki, özlərini tanıtsınlar. Əvvəl sağ tərəfində əyləşənlərə nəzər salır və onlardan birindən soruşur: Sən kimsən?

Ardını oxu

Həzrət İsadan (ə) cənnət və cəhənnəm haqqında maraqlı hekayə!

Siz bilmirsiniz ki, Allah bəndəsinin haqqına deyil, Öz varına baxır. Allahın zəngin zatından cənnət yaranır. Cənnət, Allahın zənginliyinin və ehiyacsızlığının zühurudur. Cəhənnəmi isə dar düşüncəlilər bərpa ediblər. Çünki o qədər paxıldırlar və həsəd edirlər ki, Allahın lütfünün özlərindən başqa heç kəsə şamil olmasını istəmirlər”.

Ardını oxu

Bağışlamağı bacarmaq haqda əhvalat!

Mərhum Şahabadi bəzən onu təhqir edib, hörmətsizlik edənlərin cavabını sakit halda verərdi. Alim həmin şəxsin cavabını elə verirdi ki, qarşı tərəf onu eşitmirdi. Alimin oğlu bunun səbəbini ondan soruşur və deyir ki, sizin bu qədər ali məqamınız vardır, bəs niyə belə edirsiniz? Alim deyir: "Oğlum, mən Allahın intiqamını öz gözümlə görəndən sonra belə etməyi qərara almışam...

Ardını oxu

Loğmanın (ə) hikmət qazanmasının sirri!

Başqa bir rəvayətdə gəlib: “Bir kişi Loğmanın (ə) yanından keçərkən camaatın onun yanında durduğunu gördü. Loğmana (ə) dedi: Sən Bəni-filanın qulu deyilsənmi? - Bəli. - Filan yerdə, filan dağda çobansan? - Bəli. - Bəs bu məqama necə çatdın? - Doğru danışmaq və mənə aid olmayan söhbətə qarışmamağımla”.

Ardını oxu

İmam Həsən Əskərinin (ə) ehtiyaclılara yardımı haqqında maraqlı əhvalat!

Bir ahıl kişi çarəsiz övladına belə deyir6 İmam Həsən Əskəri (ə) Samirədə yaşayır. O çox səxavətli insandır. Gəl onun yanına gedək və çətinliyimizi ona danışaq. O mütləq bizə kömək edər...

Ardını oxu

İmam Əlinin (ə) uşaqlıq dövrünə aid bir xatirə

Cabir rəvayət nəql edib deyir ki, İmam Baqir (ə) mənə buyurdu: Bəni-Hilal tayfasından olan bir qadın həzrət İmam Əlinin (ə) dayəsi olmuşdur. Bu qadın həzrətin südəmər dövründə ona süd vermiş və onu saxlamışdır. Bu qadının bir oğlu var idi və imam Əlinin (ə) süd qardaşı sayılırdı...

Ardını oxu

Zahidlik nümunəsi!

Ustad Qazi şagirdlərindən hər birinə istedadına uyğun, əhkami əməllərin batini ədəb-ərkanına riayət etməklə şəri qanunlar çərçivəsində xüsusi əxlaqi tapşırıqlar verərdi. Bununla da onların qəlblərini qeyb aləmindən gələn ilhamları qəbul etməyə hazırlayırdı. Şagirdlərinə tapşırmışdı ki, namaz qıldığınız, Quran oxuduğunuz və zikr etdiyiniz vaxt, gözəl sima və ya qeyb aləminə aid olan bəzi şeylər müşahidə etsəniz, onlara diqqət etmədən öz ibadətinizlə məşğul olun!

Ardını oxu

Avtomibil nə üçün qəzaya düşdü?

Bu arada yoldan ötən digər bir avtomobilin sürücüsü bir nəfərin yolun qırağında yazı ilə məşğul olmasını görür, ədəb qaydasına riayət edərək maşını saxlayır və çox hörmətlə Şeyx Abbas Qumini öz maşınına mindirib yoluna davam edir. Onlar bir qədər yol getdmişdilər ki, Şeyxi maşından yerə salan sürücünün qəzaya düşməsini görürlər. Kömək məqsədilə maşından enirlər. Şeyxə hörmətsizlik edərək maşından düşürən sürücü öz əməlindən peşman olur və ondan üzr istəyir.

Ardını oxu

Unudulmaz namaz

Bu mərasim qəməri tarixi ilə 1340-cı ildə daha əzəmətli oldu. Böyük şiə alimi mərhum Ayətullah Seyyid Şərəfüddin Amili dünya müsəlmanlarının toplumuna xüsusi bir ab-hava gətirdi. Məlik Hüseynin ricası ilə Məscidül-həramda təyin olunmuş namaz mərhum Şərəfüddinin imaməti ilə qılındı. Bu, İslam tarixində Məscidül-həramda sünni və şiələrin şiə aliminin imaməti ilə qıldıqları ilk namaz idi.

Ardını oxu

İmam Əli (ə) Ey Kümeyl! Yarım dənə üzüm giləsi də olsa!

Ey Kumeyl! Xeyir-bərəkət o kəsin malındadır ki, zəkat verir, möminlərə kömək və xeyirxahlıq edir və yaxınları və qohumları ilə əlaqə saxlayıb onlara ehsan və yaxşılıq edir.

Ardını oxu

Məscidə girən sürücü müdiri üçün təsirli dua etdi!

✍Məscid yanından keçərkən azanın oxunduğunu eşidən sürücü, geriyə dönüb müdirindən icazə istəyir: -Cənab, icazə versəniz azan oxunmuşkən burda namazımı qılsam sonra davam etsək olarmı? Müdir çox da məmnun olmasa da icazə verir. Sürücü məscidə girir, müdir də avtomobilin içində gözləyər. Ancaq hər kəs namazını qılıb çıxdığı halda sürücü çıxmayınca.........

Ardını oxu

İmam Səccad (ə) və yolkəsənin əhvalatı

Bu vaxt imam dua oxudu. Elə bu zaman iki yırtıcı şir göründü və yolkəsənə hücum etdi. Onlardan biri yolkəsənin başından, digəri isə ayağından yapışaraq dartdı və hər biri onu öz səmtinə çəkdi. İmam Səccad (ə) buyurdu: “Sən elə güman edirdin ki, Allahın qafildir və yatmışdır?!” Sonra imam sağ-salamat və əmin-amanlıqla Məkkəyə doğru öz yoluna davam etdi.

Ardını oxu

Namazı əvvəl vaxtda qılmağa daİr İbrətamİz əhvalat

Maşının radiosundan azan səsi eşidilirdi. Yanımda outran cavan oğlan ayağa qalxdı və sürücüyə tərəf getdi. Ona dedi: “ Ağacan! Namaz qılmaq istəyirəm!” Sürücüsü etinasız halda dedi: “ Get, bala, indi nə namaz qılmaq vaxtıdır ki?” Ancaq cavan ciddi halda dedi: “Sənə deyirəm ki, saxla!” Sürücü başa düşdü ki, o, çox ciddidir. Dedi: “Bura namaz qılmaq yeri deyildir. Səhranın ortasıdır. Qoy bir şəhərə və ya bir dayanacağa çataq. Sonra saxlayaram”. Xülasə cavan əl çəkmədi və sürücü saxlamağa məcbur oldu...

Ardını oxu

Yunis Nəqqaşın üzük əhvalatı!

İmam Hadinin (ə) dostlarından və şiələrindən olan Yunis Nəqqaş deyir: Bir gün pərişan və qorxu içində imam Hadinin (ə) yanına gəlib dedim: Ey mənim mövlam, ailəmi sənə tapşırıram. Onlara qəyyumluq edin. İmam buyurdu: “Nə olmuşdur?” Dedim: Ölümə hazırlaşmışam...

Ardını oxu

Qəza namazının cəzası!

Şeyx Noxudəki: Oğlum! Əgər bir nəfər qırx gün riyazət və ibadətlə məşğul olsa, ancaq bir dəfə sübh namazı qəzaya getsə, onun qırx gün ibadətinin nəticəsinin dəyəri olmayacaq! Oğlum! Bil ki, ömrüm boyu yalnız bir dəfə sübh namazım qəzaya getdi. Həmin günün axşamı bir oğlan övladım vəfat etdi. Həmin gecə səhərə yaxın röya aləmində mənə dedilər ki, sübh namazını qəzaya verdiyin üçün bu müsibətə düçar oldun.

Ardını oxu

Şah Abbas dövlət xadimlərini nə ilə sınağa çəkdi?

Şah Abbas xadimlərinə tənbəki hazırladır. Soruşur necədir? hamı şahın düzəltdirdiyi bəyənir və padişahı alqışlayırlar! Bu zaman Şah təhqirlə onlara baxaraq dedi: “Sizi öləsiniz! Öz vəzifənizi qorumağa görə tənbəki əvəzinə at peyini çəkməyə və ona bəh-bəh deməyə hazırsınız”.

Ardını oxu

İmam Rza (ə) və onun hərəminə tilsim qoymaq istəyən alim

Şeyx Bəhai inşaat məsulları və memarlarla birlikdə hərəmin qəyyumunun yanına gedir. Ondan bu məsələyə izah verməsini istəyir. Hərəmin qəyyumu deyir: - Neçə gün ardıcıl olaraq həzrət İmam Rza (ə) yuxuma gəldi və buyurdu: “Şeyx Bəhainin kətibəsi mənim evimin qapısına yerləşdirilməsin. Bizim evimiz heç vaxt heç kimin üzünə bağlı olmayıb. Hər kəs istəsə, gələ bilər”.

Ardını oxu

Pulu bölüşdürün!

Şeyx Məhəmməd Hüseyn Kazimi belə nəql edir: Hər axşam xiftən namazından sonra hərəmə daxil olub, hərəmin qapısı kənarında üzüm zərihə tərəf və divara söykənib ziyarətnamə oxuyardım. Adətən, axşamlar Şeyx Murtəza Ənsarinin hərəmə girib-çıxdığı vaxt, mənim hərəmdə olduğum vaxta təsadüf edirdi. Təsadüfən bir axşam Şeyxlə rastlaşdığım zaman yavaşca bir pul kisəsini ovucuma qoyub dedi: Bu pulların yarısı sənin, yarısını da öz şagirdlərinin arasında bölərsən. Hərəmdən çıxıb evə qayıtdım. Pulları sayanda gördüm ki, mənim payım borcum qədərdir...

Ardını oxu

Mərhum Hacı Axundun həkimin zarafatına görə nəsihəti

Xəstəxanada həkimlərdən biri xəstəsinə zarafatla lağ edərlik etdi! Onun sözünü eşidənlər həkimin bu zarafatına düldülər! Bu zaman böyük alimlərdən biri hamı gedəndən sonra həkimə buyurdu: " “Mən sizə bir şey demək istəyirəm ki, o qadına dediyiniz söz ki, başqa qadınlar ona güldülər – heç də qəşəng deyildi. Həmin qadın o biri qadınların yanında xəcalət çəkdi”.

Ardını oxu

Ehtiyaclı qonşuya kömək etməmək Böyük günahdırmı?!

☆Əllamə Bəhrul-Ulum Bir Nəfərə Dedi ki, Qonşunun Ac Olduğu Halda Ona Niyə Yardım Etməmisən? ☆Həmin Kəs Dedi ki, Onun Vəziyyətindən Xəbərim Olmayıb. ☆Əllamə Buyurdu ki, Elə Xəbərin Olmadığına Görə Səni Məzəmmət Edirəm... ☆Əgər Xəbərin Olub Kömək Etməmiş Olsaydın Kafir Olardın.

Ardını oxu

Gözü görməyən şəxsin Allahla ibarətamiz münacatı!

Yol kənarında biri belə dua edir: “Ey mərhəməti sonsuz olan Allahım! Sən mənə padşahlara, sultanlara vermədiyin neməti vermisən. Sənə nə qədər şükür etsəm, yenə azdır”. Yoldan keçən birisi onun söylədiklərindən təəccüblənir: - Qardaşım, gözün görmür, ayaqların səni götürmür, əllərin tutmur. Birisi səni yedirməsə, acından ölərsən. Hansı gününə şükür edirsən? O hansı nemətdir ki, Allah-Təala padşahlara, sultanlara verməyib, sənə verib?...

Ardını oxu

Alim fəqirin izzətini belə qorudu!

Nəcəfli tələbə nəql edir: Mirzə Əli Qazi mağazada əyilib kahıları ayırır. Ancaq o, yumşaq yarpaqlı kahıların deyil, sərt yarpaqlı kahıları götürürdü. Sonra götürdükləri kahıları mağaza sahibinə verdi, çəkisi məlum olduqdan sonra onun pulunu ödədi və kahıları əbasının altında gizlədərək tərəf yollandı. Mən onun ardınca getdim və ondan soruşdum: - Ağacan! Nə üçün başqalarının əksinə olaraq xoşlanmayan kahıları götürdünüz? Ağa buyurdu: Mən bəzi vaxtlar ona kömək edirəm, ancaq onun izzət və abrını qorumaq üçün ona əvəzsiz bir şey vermək istəmirəm.

Ardını oxu

İman və vəzifəmə əməl dərsini sizdən öyrəndim

Abdullah imtahana girmək üçün sırada növbə gözləyir. O, birdən görür ki, namazın vaxtı keçir və əgər tez namazını qılmasa, namazı qəzaya gedəcək. Ona görə də dərhal sıradan çıxaraq namaz qılmağa gedir. Cərgədə olanlar deyir: - Hara gedirsən? Sənin növbənə az qalıb, geciksən imtahana buraxmayacaqlar. Abdullah cavab verir: - Mənim bir dini təklifim var. Onu indi yerinə yetirməsəm, vaxtı keçər. Bu təklif imtahandan irəli və önəmlidir...

Ardını oxu

Kərbəla qəhrəmanları: Namazı İmamın (ə) yadına salan Əbu Səmamə Sayidi

Əbu Səmamə Aşura günü özünü İmama (ə) çatdırıb deyir: “Canım sənə fəda olsun. Düşmənlər get-gedə bizə yaxınlaşırlar. İstəyirəm ki, onlara mane olum. Hərçənd ki, bu yolda öldürüləcəyəm. Şəhadətdən əvvəl istəyirəm ki, zöhr namazını sizinlə qılım”. İmam (ə) səmaya nəzər saldı və buyurdu: “Namazı yadımıza saldın. Allah səni zikr edən, namaz qılanlardan qərar versin”. Əbu Səmamə İmamla (ə) bir yerdə namaz qılır. Namazdan sonra isə döyüş meydanına gedib şəhid olur.

Ardını oxu

10000 dinar qızıl, yoxsa qəzaya getmiş sübh namazı?

İmam Sadiqin (ə) səhabələrindən biri ticarət üçün Şama yollanır. Səfərindən geri qayıdandan sonra Cəfər ibn Muhəmmədin (ə) yanına gəlib alverinin yaxşı keçdiyini deyir. İmam (ə) isə onun cavabında buyurur: Bu səfərdə dindarların sənin bir dəfə qəzaya gedən namazından artıq deyil!

Ardını oxu

Ayətullah Behcətin dilindən ibrətamiz əhvalatlar

3. Behcət belə nəql edirdi: "Şeyx Əli Zahid olduqca imanlı və zahid bir şəxs idi. Çörəyini həmişə özü bişirərdi. Bir dəfə Kərbəla ziyarətinə gedən Şeyx Əli Zahid bir neçə gün orada qalmalı olur. Bir gün bir şəxs ona yaxınlaşıb çörək istəyir. Şeyx deyir: Əgər çörəyimi sizə versəm gərək tezliklə Kərbəlanı tərk edəm. (Çünki başqa çörəklərdən istifadə etməzdi.)"

Ardını oxu

3 dəfə piyada ziyarətə gedən şah

Məsum İmamların (ə) ziyarətinə piyada getmək şiələr arasında qədim adət-ənənələrdən biridir. Bu ənənəyə adi camaatdan başqa din alimləri və şahlar da riayət ediblər. Tarix bir çox belə mövzuları özündə qeyd etmişdir. Lakin hamısından məşhur Böyük Şah Abbasın ziyarət səfərləridir. Tarixi qaynaqlara görə Böyük Şah Abbas Müqəddəs Məşhəd ziyarətinə 3 dəfə piyada getmişdir; hicri qəməri 1006-cı il, 25 zilhiccə, 1008-ci il və 1009-cu il.

Ardını oxu

Dəmirçinin Allah məhəbbətini tövsif edən nəsihəti

Dəmirçi: Allahım məni islah etmək üçün bəzən xəstəliklərə düçar edər ki mən dəmir kimi faydalı bir varlığıa çevirilim və kamillik pillələrinə doğru hərəkət edim!

Ardını oxu

Bu möhtəşəm hekayə həyatınıza böyük motivasiya verəcək!

Hədisə əsasən maneələr göstərir ki insanlardan başqa bir qüvvə də var ki plan cızır və bəzən bizə maneə yaradır. Bu maneələrin yaranması da əbəs yerə deyil, hikmətlidir. Məsələn sürücü düz olan, kələ-kötürü olmayan yolda arxayınlaşıb sürətlə getdiyi zaman qəza törətməlidir, amma kələ-kötürlü və maneəli yolda o hökmən oyaq qalacaq və məqsədə də çatacaqdır.

Ardını oxu

Özünü başqalarından üstün sayma...İbrətli rəvayət

Rəvayət olunur ki, Peyğəmbər (s) səfərdə idi, yemək üçün bir qoyun kəsilməsini əmr etdi. Yoldaşlarından biri dedi: “Onu kəsmək mənim boynuma.” Başqası dedi: “Dərisini soymaq da mənim boynuma.” Başqa birisi dedi: “Xörəyi bişirmək də mənim boynuma.” Beləcə hər kəs bir işi öz boynuna götürdü. Peyğəmbər (s) belə buyurdu: “Elə isə ocaq qalamaq üçün odun yığmaq da mənim boynuma.”

Ardını oxu

Allah-Taala (c.c) buyurur: “Dünyаpәrәst аlimi mәnimlә öz аrаndа vаsitә qәrаr vеrmә”!

İmаm Sаdiq (ә) buyurur: Аllаh-tәаlа Dаvudа (ә) bеlә vәhy еtdi: “Dünyаpәrәst аlimi mәnimlә öz аrаndа vаsitә qәrаr vеrmә. Çünki о sәni mәnim mәhәbbәtimdәn uzаqlаşdırаr. Dünyаpәrәst аlimlәr bәndәlәrin yоlunu kәsәndir. Mәn әn аzı оnlаrdаn öz minаcаtımın şirinliyini аlаcаğаm.” (“Üsuli-kаfi”, c. 1, sәh. 46.)

Ardını oxu

Üç qıfılın bir açarı

Şeyx Həsənəli Noxudəki: Namazı əvvəl vaxtında qılmaq sənə 3 hədiyyə verər: Birinci: Sağlam bir ailə qurmağı, İkinci: Namazı vaxtında qıl işlərin bərəkət tapacaq. Üçüncü: Namazı vaxtında qıl aqibətin xeyirlə qurtaracaq.

Ardını oxu

Ustad Qəraəti: Bu dərdin həkimini tapsan, mənə də göstər...

Höccətülislam vəlmüslimin Qəraəti buyurur: Hamımız dünyaya aldanırıq. Bir nəfər məndən soruşdu ki, namazda diqqətimin yayınmaması üçün nə edim? Dedim bu dərdin həkimini tapsan, mənə də göstər.

Ardını oxu

İnsan ömrü Azanla Namaz arasında olur!

Göl kənarında yaşlı bir adam axan suya baxırdı. Gənc adam ona yaxınlaşıb: “Əmi,çox fikirlisən,nəyə baxırsan elə?” – deyə soruşunca,qoca baba içini çəkərək: “Axan ömrümə baxıram”-dedi. Gənc adam bəmbəyaz saqqallı,nur üzlü yaşlıdan maraqla soruşdu: “Bir insan ömrü nə qədər olur ki?” Yaşlı adam şirin bir gülümsəmə ilə: “Azanla namaz arası qədər”

Ardını oxu

İmam Xomeyninin (r) təyin etdiyi İmam Camaata tövsiyələri

İmam Xomeyninin (r) imamcamaatlara tövsiyəsi: “Sizin gedəcəyiniz məsciddə təbliğ və imamlıqdan əlavə iki mövzu haqqında vəzifəniz var: Birincisi: O məsciddə mənim adım çəkilməsin. İkincisi: Siz məscidin xeyriyyəçisi ilə elə rəftar etməyin ki, müsəlman və möminlər baxanda elə düşünməsinlər ki, onun mal və sərvətində biz ruhanilərin gözü var.”

Ardını oxu

Bir parça Ayətullah Kuhistanini zahid etdi.

Dindar tacirlərdən biri böyük alim və zahid Ayətullah Kuhistani barədə deyir: Bir gün Ayətullah Kuhistanidən onun zöhd və təqva məqamına necə çatması haqqında soruşdum. O dedi: Nəfslə cihad etməklə. Sonra buyurdu: ...

Ardını oxu

Minarədən cəhənnəmə gedən azançı

Hadisənin baş verib-verməməsi mühüm deyil, mühüm ibrətamizlikdir! Mənim iki qardaşım azan verdiyi üçün dünyadan imansız gedib. İkisi də can verəndə başları üstündə olmuşam. Nə qədər səy göstərmişəmsə onlara şəhadət kəlmələrini dedirə bilməmişəm!!

Ardını oxu

Belə tərbiyə alan insan cürət etməz ki, halal olmayan pulu yesin!

Elm hövzələrindən birində tələbə aldığı bir miqdar stipendiyasını gizli vəziyyətdə elm hövzəsinin sadığına qaytardı və belə yazdı: "Keçən ayda mən dərslərin bəzisinin haqqını ödəmədim ona görə bu verilən təqayüdün bir miqdarının istifadə haqqını özümə haram edirəm."

Ardını oxu

Qəssab və Rəssam şəxsin müsəlmanlara dəstəyi (Əhvalat)

İmam Əli (ə) buyurur: Heç bir insanı kiçik sayma çünki Allahın övliyaları tanınmamış insanların içində gizlənmişdir.

Ardını oxu

Həzrət Davudla (ə) Allaha sığınmaq istəyən xanımın əhavalatı

Bir xanım Davud (ə)-a şikayətləndi ki mənim ruzimi bir quş oğurladı?! Allah-Taala mənə bu qədəri nə üçün yazdı? Davud (ə) buyurdu: Allah hikməti və sənin üçün xeyirxahlıq etmək istədiyi üçün?!

Ardını oxu

Şeyx Mürtəza Ənsarinin həyatından ibrətli əhvalat

Şeyx Mürtəzanın tələbəsi deyir: Ağa yuxumda siz gördüm ki Şeytan sizi haqq yoldan azdırmaq istəyir?! Şeyx cavabında buyurdu: Bəli dünən camaatın haqqında girəcəkdim. Amma Allahın rəhməti mənə aid oldu yolumdan zülmkar yoldan döndüm...

Ardını oxu

Namazın sonuna qədər dünyanı düşünməyən kəs

Əhvalat: Namazın sonuna qədər dünyanı düşünməyən kəs Zahirən dünyəvi əməl Allahın razılığı üçün ola bilər! Əhvalat dəvəni bölümü haqda idi: Cəbaril (ə) Peyğəmbərə (s) belə vəhy gətirdi: “Ey Allahın Rəsulu, dəvəni Əliyə ver. Əli dünya yox, Allahın razılığını düşünürdü. Düşünürdü ki, iri, yoxsa kök dəvəni Allah yolunda qurbanlıq edib, sədəqə versə yaxşıdır? Dəvəni Əliyə ver!

Ardını oxu

Çobanın xalis dua və əməli insanı cəhənnəmdən qutara bilər!

Çoban dedi: "Elə ki cənazənin kənarında dayandım və mənimlə Allah arasında rabitə quruldu Allaha dedim: İlahi! Əgər bu kişi bu gecə mənim qonağım olsaydı ona xatir bir qoyun yerə yıxardım. İndi ki, bu kişi bu gecə sənin qonağındır. Görüm Sən onunla necə rəftar edəcəksən?".

Ardını oxu

Namazı mənəvi kamilliklə qılsan xüsusi səslər eşidərsən!

Mən atama söz verdikdən sonra dedi: "Mən namaz qılırdım. Birdən evin bir küncündən səs eşitdim ki, deyirdi: "Ey əməl edən alim!"

Ardını oxu

Mərhum ayətullah Şeyx Mərəşi Nəcəfinin oğluna vəsiyyətnaməsi

Alim və arif Ayətullah Mərəşi Nəcəfinin arifanə vəsiyyətnaməsi: -Vəsiyyət edirəm ki, 70 il müddətində üzərində gecə namazı qıldığım səccadəmi mənimlə dəfn olunsun. -Vəsiyyət edirəm ki, İmam Hüseyn (ə) türbətindən hazırlanmış və gecələr onun dənələrinin sayı qədər istiğfar etdiyim təsbihi mənimlə dəfn olunsun.

Ardını oxu

Gəmiləri sınmış iki müsafirin duası

Onların dua etməkdən və Allaha yalvarıb kömək istəməkdən başqa çarələri yox idi. Beləliklə, birinci kişi Allahdan məskən, geyim və qida istədi. Səhəri gün onun istədiklərinin hamısı hasil oldu. Amma ikinci kişinin hələ də heç nəyi yox idi?!

Ardını oxu

Hər gecə-gündüz 1000 rəkət namaz qılan imam!!

İmam Səccad (ə) buyurur: "Atam hər gecə-gündüz 1000 rəkət namaz qılardı." Bu ibadətlərinin səbəbi idi ki, aşura gecəsində 32 nəfər imamın bəndəliyinə heyran qalıb İbn Ziyadın qoşunundan həzrətə qoşuldular...

Ardını oxu

Gecə namazı insana qorxmazlıq töhfəsi gətirər. Hekayə

Hekayədə: Gecə namazı qılarkən təhlükədən qorxmayan bir şəxs dedi: “Allahın hüzurunda dayanmışdım, başqa bir şeydən qorxmağa utandım. Allahın hüzurunda dayananda Onun yaratdığı bir şeydən qorxmağa utandım!. Nə dərəcədə yüksək konsentrasiyadır?!

Ardını oxu

60 il gündə 3 dəfə Həzrət Məsumənin (s.ə) hərəmində camaat namazı qılan alim

Mərəşi Nəcəfi Ağa: Camaat namazını davamlı qılardı. O, 60 il gündə üç dəfə hərəmə camaat namazı qılmaq üçün gedərdi. Səhərlər Həzrət Məsumunin (s.ə) ilk zəvvarı bu böyük alim olardı. Bəzən də azandan bir saat tez gələrdi...

Ardını oxu

Suleyman Peyğəmbərin (s) qarışqa ilə dəniz dibində yaşayan qurd haqqında maraqlı əhvalatı

... Süleyman qarışqaya deyir: "Buğda apardığın o qurddan nəyisə eşitmisənmi?”. Qarışqa deyir: "Bəli”. O, deyir: "Ey mənim ruzimi dənizin dibindəki bu daşın içində yaddan çıxartmayan Allah! İmanlı bəndələrinə qarşı rəhmətini də yaddan çıxartma!”

Ardını oxu

İmam Səccadın (ə) həcc ziyarətində ibrətamiz əhvalatı

Səhabələrdən biri söyləyir ki, imam Səccad (ə) ilə Məkkəyə getmişdik; Ərəfatda minlərlə hacı görüb dedim: «Ma əksərəl həcic» yəni, maşallah bu il hacı çoxdur. İmam (ə) buyurdu: «Ma əksərəz-zəcici və əqəllil həcic» yəni necə də səs-küy və fəryad çox, hacı isə azdır. O şəxs deyir: İmam (ə)-ın nə etdiyini bilmədim, amma bir də baxdıqda səhranı müxtəlif heyvanlarla dolu gördüm. Onlardan yalnız bir neçəsi həqiqi insan surətində idi. Sonra İmam (ə) buyurdu: İndi başa düşdün ki, bu işin batini nə yerdədir? Bu məsələ İmam (ə) və saleh bəndələr üçün gün kimi aydın məsələlərdən biridir...

Ardını oxu

Hikmətli sözlər

“Yol üstündə düşüb qalmış və insanların gəlib-keçməsinə əngəl olan daş, sümük, tikan kimi maneələri yoldan qaldırıb kənara tullamaq da insana sədəqə qədər savab qazandırar”. Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s.). (Sünənüt-Tirmizi, Birr kitabı, bab 36, hədis 1956).

Ardını oxu

İbadətlə (kamil namazla) çatması mümkün olan məqam

Şeyx Ənsariyanın tələbələrindən biri elmdə məsumlardan töhfə alıb lövğalanan cavabı: Sənin qulağına “Bismillah”ı oxuyan mənim qulağıma “Vələzzalin”ə qədər oxuyub.

Ardını oxu

Mömin şəxsin Şeytanı tələyə salması!!

Mömin bir şəxs şeytandan soruşur necə sənin kimi olum. Şeytan deyir heç kim məndən bunu istəməmişdi ayıb olsun sənə! Şeytan mömin şəxsə deyir namaz qılma yalan danış və ... Mömin şəxs deyir: Allaha and olsun bu gündən namazımda daha diqqətli olacağam. Şeytan deyir: Ayıb olsun mənə sən məndən daha çox zirəng çıxdın.

Ardını oxu

Namaz qılmayan şəxsə şeytanın nəsihətyönlü cavabı

Şeytan uzun səfərdə bir nəfərə səfər yoldaşı olur. Bu məqsədlə ki onu azdırsın. Amma bir müddət sonra yolçuya deyir: Səndən mənə dost olmaz. Yolçu soruşur: Nə üçün: Şeytan cavab verir: Mən bir dəfə Allahdan üz çevirdim lənətləndim. Sən isə heç Allah baş əymək istəmirsən!!! Sənin əzabın mənə də çatar...

Ardını oxu

Yolçunun namaz haqqında imanlı çobanla ibrətdolu əhvalatı

Yolçu çobandan soruşdu: Nəyə görə sən namazını vaxtında qılırsan. Çoban: Mən qoyunlarımı çağıranda onlar mənim ətrafıma toplanır. "İndi Allah məni çağırırsa əgər Onun tərəfə getməsəm qoyunlardan da aşağı olaram...

Ardını oxu

İranda İslam İnqilabı edən şəxs 50 il gecə namazı qılmışdır!

İmam Xomeyni (r) Fransadan sürgündən vətəninə qayıdanda təyyərədə belə gecə namazını tərk etmədi. Hər namaza dayananda xoş iyili ətirlərdən istifadə edərdi.

Ardını oxu

Namazı bu cürə qılmayaq!

Kufə məscidinin ziyarətinə gedən bir şəxs 2 rəkət müstəhəb namaz qılır. Namazın ortasında məscidin necə inşa olunması haqda düşünür. Namazı sona çatdırandan sonra təccüblənir ki namazda nələr dediyinə belə diqqət etmədi. Vicdanı ilə öz-özünə deyir: “Mən bura namaz qılmaq üçün gəldiyimi düşünürdüm, amma sən demə, minarə tikmək üçün gəlmişəm”.

Ardını oxu

Qunutda dünyasını dəyişən Ayətullah

Mirzə Məhəmməd Feyz Qummi qunutda "ilahi aminna bi fəzlik" duasını oxuduğu zaman ruhu ərşi-əlaya qalxıb.

Ardını oxu

Namazını tələsik qıldı! Soruşana dedi: Mən üsyankar deyiləm!!

Namazını tələsik qılan şəxsə Mərhum Kaşi dedi: Mən özüm gördüm ki sən namaz qılırdın?! Yəni bu nə cürə namaz qılmaqdır?! Şəxs dedi: "Mən məscidə gəlmişdim ki, Allahıma deyəm: Mən üsyankar bəndə deyiləm və Allahım Səni hər yerdə yad edirəm. Elə bu ..."

Ardını oxu

Abid Bərsisəni Şeytan necə aldaddı?

Çoxlu və ixlaslı ibadətləri nəticəsində böyük məqama çatmış Bəni İsrail övaldlarından birinin yanına dəli və xəstə bir xanım gətirdilər dua etsin ki xəstə şəfa tapsın. Abid Barsisa Şeytanın hiyləsinə aldanaraq xanıma qarşı zülm etdi və sonda onu qətlə yetirdi.

Ardını oxu

Ata və anası olmadan dünyaya gələn altı varlıq!

Ata-anasız olanlar: 1-Adəm Peyğəmbər, 2-Adəmın yoladı Həvva ana, 3-Saleh Peyğəmbərin (ə) dəvəsi, 4-İbrahim və İsmail Peyğəmbərə göydən gələn qoç, 5-Musa Peyğəmbərin (ə) əsası, 6-İsa (ə) peyğəmbərin Allahın izni ilə yaratdığı yarasa!

Ardını oxu

Xızr Nəbi (ə) İmam Əlinin (ə) görüşünə gəlir!

Xızr Nəbi (ə) Əli ibn Əbi Talibə (ə) belə ərz edir: Ya Əmirəl Möminin ! Həqiqətən xilafət sizə məxsusdur! Bu qövm yerinizi və məqamınızı qəsb etmiş,sizin yerinizə xilafət kürsüsündə oturmuşlar.Allah-taala onlara şiddətli əzab verəcəkdir.Sizin şiyələriniz üçün axirətdə çoxlu məqamlar vardır.Siz vəsilərin sərvəri,Peyğəmbərlərin sərvərinin qardaşısınız.

Ardını oxu

Həzrət İsa (ə) və Azir

Həzrət İsanın (ə) dövründə dostu olan bir cavan oğlan dünyasını dəyişir. İsa (ə) onu görmək üçün evinə gedir. Anası deyir: Oğlum dünyasını dəyişdi. İsa (ə) sabahı rəhmətə gedən oğlanın qəbri üstünə gedərək Allahın izni ilə onu yenidən dünyada qaytarır.

Ardını oxu

Axund Xorasani (r) təvazökar müəllim.

Seyyid Hüseyn Birucerdi ustadı Xorasaniyə işkal tutur! Axund Xorasani onu diqqətlə dinləyir, sözünün doğru olduğunu anlayınca minbərdə ayağa qalxır və hamının eşidəcəyi uca səslə deyir: “Allaha şükür olsun ki, ölmədim bu günü gördüm. Allah mənə öz şagirdimdən bəhrələnməyi nəsib etdi”.

Ardını oxu

Ustad Fatiminiya buyurur: Əllamə Əmininin Həzrət Əlidən (ə) həyata keçən xahişi olub!

Əllamə Əmininin zamanında İraqın təhsil nazirinin qızı ağır xəstəliyə tutulur. Əllamə Əminin Əli (ə) məhəbbətini bilir və ona məktub yazıb dua etməsini istəyir. Əllamə məktubu alan kimi cavab verir ki, qızınız şəfa tapdı. Məktubu nazir oxuyub qurtran kimi qızı ayağa qalxır!!

Ardını oxu

Ayətullah Seyyid Höccət Kuhkəmərinin ibarətamiz xüms dastanı!

Ayətullah Höccət Kuhkəmərinin yanına bir xanım gəlib şəri ödənişi edir və ağanın üzünə diqqətlə baxır. Ağa soruşur nə üçün belə baxırsan?! Qoca xanım cavabında deyir: Qiyamətdə Allah məndən xümsümün kimə verdiyimi soruşanda səni göstərəcəm!!

Ardını oxu

İmam Sadiqdən (ə) səkkiz məsələ öyrənən tələbə.

Bir gün İmam Cəfər Sadiq (ə) şagirdlərinin birindən soruşdu: Mənim məktəbimdə nə öyrənmisən? Şagird dedi: Səkkiz məsələ İmam buyurdu: Bir-bir say görüm hansılardır. O dedi: -Birincisi, başa düşdüm ki, ölüm zamanı hər kəs istədiyi və sevdiyi şeydən ayrılır. Ona görə də bütün səy və himmətimi ölüm vasitəsilə ayrılmayacağım şeylərə sərf etdim. Yəni, tənhalığın həmdəmi olan xeyir əməllər qazanmağa çalışdım. Bu barədə Quran buyurur: Hər kəs etdiyi yaxşı işin mükafatını alacaq. Həzrət buyurdu: Əhsən sənə, vallah!...

Ardını oxu

Loğman (ə) buyurur: Dünyanın 3 əsl ləzzəti: Yaxşı yemək, rahat yataq və gözəl ev" bu sözün açması varmı?

Loğman (ə) buyurur: "-Əgər bir az gec və bir qədər az yesən, yediyin xörək sənin üçün ən ləzzətli xörək olacaq. Əgər çox işləyib bir qədər gec yatsan, inan ki, yatağın ən rahat yataqdır. İnsanların qəlbində yerin olsa, dünyanın ən gözəl mənzilinə sahib olmusan.".

Ardını oxu

Namazda olan ana və odda yanmayan körpə

Allah üçün ibadətlərini qoruyan şəxsin dünya çətinliklərinin həllinin yolu Allah-Taala özü açar. Namazını şeytani vəsvəsə ilə sındırmayan xanımın uşağı oda düşdü Amma İbrahim (ə) kimi odda yanmadı!.

Ardını oxu

Silinməz dostluq

-Dostu ona təbəssüm edib:- Sən mənə şillə vuranda qəzəblənmədən quma " Bu gün ən yaxşı dostum mənə şillə vurdu!" sözlərini yazdım ki, əsən küləklər yazını silib aparsın. Məni girdabdan xilas edəndə isə" Bu gün məni ən yaxşı dostum ölümdən xilas etdi" sözlərini daşlara yazdım ki, heç bir külək dostluğumuzu silib aparmasın. Dostluğumuz əbədi olsun, - deyir.

Ardını oxu

Şeyx Noxudəki: “Gəlin kimyadan da üstün bir şey verim!”

Kimya elminin faydasından qat-qat artıq bilik olan: "-Vacib namazlardan sonra Ayətul-kursini “huvəl-əliyyul-əzim”-ə qədər oxuyun... -Sonra Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) təsbihatını deyin... -Sonra 3 dəfə “qul huvəllahu əhəd” surəsini oxuyun... -Sonra 3 dəfə salavat çəkin...

Ardını oxu

İmam Baqir (ə) ilə yerin dərinliyinə səyahət edən mömin

İmam Baqir (ə) Cabir Cöfini ilahi qüdrətlə adi insanlar görsənməyən yerləri görsətdi və buyurdu: “Biz Əhli-beytidən (ə) hər birimiz bu aləm və təbəqələri keçmişik və keçirik. O zamana qədər ki, axırıncı və on ikinci İmam (ə.f) zühur edəcəkdir. İndi gözlərini bağla”.

Ardını oxu

Allah tərki-dünya olmağımızı istəmir.

Bir müəllim zahidliyi dərk etməkdə şübhə düşən tələbəsinə buyurdu: "Zahidlik odur ki, Çalış Allah üçün, insanlar üçün, kainat üçün faydalı və dəyərli olasan ki, sənin bu dəyərliliyin Allahın lütfünə və mərhəmətinə səbəb olsun.

Ardını oxu

İmam Hüseynin (ə) duası ilə dünyaya qayıdıb, vəsiyyət edən qarının əhvalatı

Ölümdən dönmüş qadın İmam Hüseynə (ə) belə deyir: “Ey mənim Mövlam! Filan yerdə filan qədər malım vardır ki, basdırılmışdır. Onun üçdə birini nəzir etmişdim, üçdə biri oğlum üçündür. Əgər oğlum sizi sevənlərdəndirsə, malımı ona təslim et ...

Ardını oxu

İmam Sadiq (ə), xas səhabəsi olan Müaviyə ibn Vəhəbə İmam Hüseyn (ə) ziyarəti haqda tapşırığı!

İmam (ə) buyurdu: "Sənə İmam Huseyni (ə) ziyarət etməyə nə maneə olur?" Sonra İmam (ə) buyurdu: "Ey Müaviyə, bunu (ziyarəti) tərk etmə." Mən dedim ki, sənə fəda olum, bu işin bu qədər əhəmiyyətli olduğunu bilmirdim. İmam (ə) buyurdu: "Ey Müaviyə, İmam Huseyni (ə) ziyarət edənlərə göydə dua edənlər (onlara) yerdə dua edənlərdən daha çoxdur."

Ardını oxu

Yeni çəkilmiş yoldan keçən zaman ən gözəl addım hansıdır?(maraqlı əhvalat!).

Peyğəmbər (s.) buyurur: “Yol üstündə düşüb qalmış və insanların gəlib-keçməsinə əngəl olan daş, sümük, tikan kimi maneələri yoldan qaldırıb kənara tullamaq da insana sədəqə qədər savab qazandırar”.

Ardını oxu

Valideynə xidmət müstəhəb əməllərdən üstündür!

Möhtac anaya xidmət etmək Allaha savablı bəndəlikdən daha dəyərli savablı əməl olaraq qəbul olunar!

Ardını oxu

MÖMIN BIR BƏNDƏNIN ŞEYTANA SƏCDƏSI (ƏHVALAT)

Mahmud adında bir şəxs, kimsəsiz bir yerə bağlanmış, gecə-gündüz ALLAHA (c. c) ibadət edir və heç bir günah iş etmirdi. Bu adamı Şeytan yoldan çixarmağa başladı. Şeytan necə olursa-olsun bu adamı ibadətdən və duadan uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Çünki bu adamın etmiş olduğu dualarla minlərlə günah sahibinin günahını ALLAH silirdi.

Ardını oxu

Əri ilə yola getməyən xanımlar daha diqqətlə oxusun....

Ərinin məhəbbətini itirmiş qadın ariflərdən birinin yanına gəlib deyir: "Xahiş edirəm mənə elə bir dua yaz ki, ərim əvvəlki kimi məni sevsin, qayğıma qalsın və məndən başqasını sevməsin”...

Ardını oxu

Dəlinin namaz qılması və ətrafdakılara nəsihəti

Bir dəli namaz qılmaq üçün məscidə girdi. Oturmadan ətrafa göz gəzdirib məsciddən çıxdı. Bir müddət sonra belində bir şələ odunla məscidə qayıtdı?!

Ardını oxu

İmam Əli (ə) ağac və torpağı salamlayanda, nə baş verdi?

Peyğəmbərin (s) əmri ilə Yəmənə yola düşən Əli (ə) Yəmən xalqını imana gətirmək üçün Allahın Rəsulundan möcüzə alaraq yola düşdü!

Ardını oxu

Həzrət Musanın (ə) ölüm əhvalatı necə baş vermişdir?

Musa (ə)-ın canını almaq üçün Əzrail (ə) gəldi. Musa (ə) ona bəzi sualları verərək onun geri qayıtmasını qane etdi. Allah-Taala Musanı (ə) öz əli ilə qəbrə girməyə həvəsləndirdi və dua etdi İlahi Məni behiştə apar!

Ardını oxu

Peyğəmbərin (s) hədisində Cənnətə girən ilk qadın!

Peyğəmbər (s) Qızı Fatiməyə (s) buyurdu: Qızım! Mədinədə bir xanım var ərinə Allah istəyən çərçivədə itaət edir və o qadın hətta səndən öncə cənnətədaxil olacaq!

Ardını oxu

İçki içən şah Həzrət Yəhyanı (ə) öldürməyə belə cürət etdi!

Tarixdən məlum olur ki, böyük peyğəmbərlərdən olan Həzrəti Yəhya ibni Zəkəriyyanın (əleyhissalam) qətli şərab və içkinin təsirindən baş vermişdir.

Ardını oxu

Şəhid Mütəhhəridən namaz haqqında ibrətamiz xatirə

Şəhiddən soruşulur namazda fikrini necə cəmləyirsən. Deyir zikrlərimin tərcüməsinə diqqət yetirirəm. Yenə sual: Bəs nə zaman Allah haqqında düşünürsən?!

Ardını oxu

Həzrət Adəmin (ə) 6 naməlum şəxslə ibrətdolu əhvalatı

Həzrət Adəm (ə) Ağıl, məhəbbət, həya, beyin, ürək, tamah və həsəd təcəssümü olan varlıqlarla danışdı!

Ardını oxu

Namazda olan ana və odda yanmayan körpə

Həzrət İsanın (ə) dövründə bir qadın namaz qılar, şeytan isə ona vəsvəsə etməyə başlayır: Çörək qoymusan yanır, ovladın oda düşüb. Qadın qəlbində keçirir Allahın iradəsi budursa ki övladım yansın və çörəyim mənə çatmasın olsun!

Ardını oxu

Şeytan namazında tənbəllik edənə belə nəsihət etdi!

Şeytan namazında tənbəl olan şəxslə yol yoldaşı oldu onun namaza laqeyd olduğunu görəndə dedi: Mən Allaha bir dəfə səcdə etmədim lənətləndim. Sən isə beş dəfə səcdədən uz çevirirsən!

Ardını oxu

İbrətamiz İmam Hüseyn Ehsani olan əhvalat

İmam Hüseynə (ə) ana-bala mərasim tutdu. Xəstə oğula cavab gəldi: Ağa Maşallah: Daha səni xəstə görməyim" bunu təkrarlayırdı...

Ardını oxu

Bəhlul Danəndənin binamaz duaçıya dərsi nə oldu:

Bəhlul Danəndə binamazın dua etməsini gördü. Onun evinin damında dəvəsini gəzdi. Ev sahibi ağılsızlıq olduğunu bildirdi! Bəhlul da cavabında dedi: namazsız dua divanəlik deyilmi deyərək cavablandırdı.

Ardını oxu

Həzrət İsanın (ə) çörəyini oğurlayanın aqibəti necə oldu?

Həzrət İsa (ə) bir nəfərlə səfər çıxır. Yolda səfər yoldaşı ona xəyanət edir. Onların yolu ayrılır. Və İlahi Peyğəmbərdən (ə) ayrılan şəxs özündən tamahkar insanlarla rastlaşır və onu qətlə yetirirlər!

Ardını oxu

Kişi və qadınlar gərək bir-birilərinə qarşı bu əxlaqı qorumaqda diqqətli olsunlar.

Kişi və qadınlar əgər bir-birilərinin abrını tökəməsələr heç kimin hörməti insanlar arasında əysilməz!

Ardını oxu

Xanımına hörmət etdi İmam Zaman (ə) evinə qonaq gəldi!

Böyük alim Müctəba Tehrani xanımını narahat etməmək üçün gecədən səhər qədər evə daxil olmamaq qərarına gəldi, Amma İmam Zaman (əc) Tehrani ağanın xanımına məsələni aydınlaşdır! ...

Ardını oxu

Vaxtında qılınmamış namaz (hekayə)

Namazını daimən gec qılan cavan. Yatıb yuxusunda gördü qiyamətdir. Bu əməli onun hesab-kitabında çətinliyə səbəb oldu...

Ardını oxu

Atasına əl tutmayan kasıb olar

Bir ata Peyğəmbərə (s) oğlunun ona qarşı maddi diqqətsizliyindən şikayət etdi. Oğul dandı və bütün var-dövləti məhv oldu.

Ardını oxu

İmam Əli (ə) böyük arif Rəcəbəli Xəyyatın həyat yoldaşını nəsihət etdi.

Həzrəti Əli (ə) Rəcəbəli Xəyyatın isarcasına rəftarlarına etiraz edən xanımını nəsihət etdi.

Ardını oxu