İmam Səccad (ə): 5 dəstə ilə dost, sirdaş və səfər yoldaşı olmayın!

Həzrət Zeynəl Abidin (ə) 5 dəstə ilə dost, həmsöhbət və səfər yoldaşı olmaqdan çəkinməyi tövsiyə edir! İmam Səccad (ə) övladlarından birinə buyurur: Oğlum! Diqqət et ki, beş dəstə ilə dostluq, həm söhbət və yol yoldaşı olmaqdan çəkin! İmamın oğlu dedi: Atacan o dəstə insanlar kimlərdir? İmam Səccad (ə) buyurdu: 1-Yalançılarla dostluq etməkdən çəkin. Çünki o yaxını sənin üçün uzaq və uzağı yaxın göstərər. 2-Fasiqlərlə dostluq etməkdən çəkin. Çünki o səni bir tikə çörəyə və ya ondan azına satar.

Ardını oxu

Övliyaların məqamına çatmaq üçün İmam Səccad (ə) hansı tövsiyələri buyurur?!

1. İlahi vacibata əməl etmək. İmam (ə) buyurur: “İlahi vacibatı yerinə yetirsinlər”. Bu, o vacibatlardır ki, Allah Təala biz insanlara vacib etmişdir. 2. Peyğəmbər (s) sünnətinə əməl etmək. İmam (ə) buyurur: “Peyğəmbər (s) sünnətinə əməl etsinlər”. Bu, həmin göstərişlərdir ki, Həzrət Rəsul (s) Allahın izni ilə insanlara elan edərdi və Allah da yerinə yetirməyi insanlardan istəyərdi. “Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Onun peyğəmbərinə və (Peyğəmbərin məsum canişinləri olan) öz əmr sahiblərinizə tabe olun”. (“Nisa” 59).

Ardını oxu

İmam Səccad (ə) cahil Şamlı kişinin səhv düşüncəsini necə düzəltdi?!

İmam Səccad (ə) Allahın bəşər əhli üçün seçdiyi 4-cü İmamdır. İmamətin helmini (davranış) tərənnüm edən rəvayətlərin birində nəql olunur ki, bir gün İmam Səccad (ə) məclisdə öz yaxın əshabı ilə oturub söhbət edirdi. Bu vaxt içəri bir şəxs daxil olur və məclisə ehtiramsızlıq edər, hətta İmama (ə) layiq olmayan sözlər deyir. İmam (ə) bir söz deməyir. Həmin adam getdikdən sonra camaat İmam (ə) bu ayəni oxuyuyr və yanında olanlarlar onunla gəlməsini istəyir: ...

Ardını oxu

İmam Səccad (ə) hansı beş əməli nemətlərin alınmasına səbəb olaraq tanıtdırır?!

İmam Səccaddan (ə) nəql olunmuş bir hədisə görə, neməti dəyişib əvəzində bəla, müsibət və əzaba salan günahlar bunlardır: 1. Əl-bəğyu ələn-nas – Xalqa zülm etmək: Xalqa zülm etmək ən böyük günah, çox çirkin və şeytani bir işdir. İnsan yol verdiyi ən kiçik zülm və haqsızlığa görə Qiyamət günü hesab verəcəkidir. «Ənbiya» surəsinin 47-ci ayəsində oxuyuruq: «Əgər sizin əməliniz xardal dənəsi ağırlıqda olsa belə ölçü üçün qiyamət səhnəsinə gətiriləcək və Biz hesab çəkəcəyik.» Əgər bizdən əvvəlki nəsillər üçün Firon, Qarun və Şəddad kimi zalımların acı aqibəti misal çəkilirdisə, artıq, çağdaş dünyamızda bu zalımlarla yanaşı, Səddamilər və Qəddafilərin də acı aqibəti düşünənlər üçün ibrətamiz olmalıdır. İnsanlar arasında baş qaldıran zülmlər, ədalətsiz hökmlər və haqsızlıqlar müşahidə olunduqda,

Ardını oxu

Pis söz deməyi tərgitmək üçün 10 məsləhət nələrdir?!

Pis söz deyən və ya söyüş söyən – əslində şeytanın şərikidir. Belə ki, İmam Sadiq (ə) buyurur: “Şeytanın insanın nütfəsində iştirak etməsinin nişanələrindən biri də budur ki, o, söyüş söyən olar. Nə dediyindən və nə eşitdiyindən qorxmaz”. Bəs söyüş söyməyə adət edən insan özünü necə müalicə etməlidir? 1. İnsan əziz olmasını saxlamaq üçün, ağzını təmiz etməlidir. İnsan xoşlayır ki, başqaları tərəfindən əzizlənsin və sevilsin. Ancaq o insan ki, söyüş söyməyə adət etmişdir, əksinə insanların ondan uzaqlaşmasına şərait yaradar. Bunu dərk edən insan dilini yaxşı sözlərə adət etdirər ki, pis sözləri aradan aparsın.

Ardını oxu

Söyüş söyməyin dünya və axirət ziyanları nələrdir?!

- Behişt ona haram olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Həqiqətən, Allah abırsız söyüş söyənə ki, nə dediyindən və ona nə deyildiyin qorxusu olmaz – behişti haram etmişdir”.

Ardını oxu

Səxavət (əliaçıqlılıq) insana və cəmiyyətə hansı bərəkətləri gətirir?!

Səxavət – o əxlaqi sifətlərdəndir ki, peyğəmbərlərin (ə) xüsusiyyətindən hesab edilmişdir. Səxavət sahibinin bir çox bərəkətləri olar ki, onlarla tanış olaq. 1. Səxavətin həm fərdi və həm də ictimai təsirləri vardır ki, insan şəxsiyyətinin dəyərini artırır. Belə ki, hədislərin də buyurduğu kimi, səxavət insana başqalarının sevgisini və dostluğunu əta edir. Düşmənlərinin sayını azaldır...

Ardını oxu

"Uca Allah ət olan evə və yağlı ətə nifrət edir" Hədisini necə başa düşək?!

Səhabələrdən biri dedi: "Ey Peyğəmbər övladı, biz ət yemeyi xoşlayırıq və bizim evlərimizdə ətsiz yemək olmur. Bunu necə başa düşək?” Həzrət İmam Sadiq (ə) buyurdu: Sizin fikirləşdiyiniz kimi deyildir. <<Ət olan ev>> o evdir ki, orada camaatın ətini onların qeybətini etməklə yeyərlər. <> isə yer üzündə dikbaş və təkəbbürlə gəzən insanın rəmzidir.

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s) uşaqlarda olan hansı beş xüsusiyyətli olmağı böyüklər üçün tapşırardı?!

Həzrət Muhəmməd Peyğəmbərimiz (s) uşaqları çox sevərdi və belə buyurub: Mən uşaqları çox sevirəm çünki onların 5 xüsusiyyətləri var. Sonra Həzrət Muhəmməd Peyğəmbər (s) bu 5 xüsusiyyəti saymağa başladı və buyurdu: 1-ci xüsusiyyətləri budur ki, onlar tez ağlıyırlar çünki qəlbləri sınıqdı. Yaxşıdı ki, mömin bir günah elədi qəlbi tez sına. Bir küncdə heç kəs görmədən gözündən bir damla yaş düşə. Uşaqların ağlamağı bir möminin günahdan sonra peşmançılıqdan qəlbini sındırıb ağlamağa bənzər...

Ardını oxu

Hansı işi edəni, Uca Allah hətta Peyğəmbərə (s) xatir də bağışlamayacaq?!

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər kimsə mömini xar edərsə, məni xar etmiş olar”. Bir gün bir nəfər gəlir və İmam Sadiq (ə) ona deyir: “Siz məni çox təhqir edirsiniz”. Həmin şəxs deyir: “Ağacan, siz mənim imamımsınız!”. İmam (ə) buyurur: “Mən sənin imamınam, ancaq fərq etmir. Sən bizim dostları ki, təhqir edirsən – bizi təhqir etmiş olursan”.

Ardını oxu

Dindar olmayan qohumlarla əlaqəni kəsmək olarmı?!

... Allah Təala qohumluq əlaqəsini kəsməyi qadağan etmişdir, baxmayaraq ki, bu insanlar dindar olmasa belə. Ancaq əgər onlarla rabitə yaratmaq dinə ziyan vurarsa, o zaman onlarla rabitəni kəsmək lazımdır. Əgər insanın qohumları onun dininə və əqidəsinə ziyan vura bilərsə, bu zaman onlarla rabitə qurmaq məsləhət deyildir. Yox, əgər belə bir təhlükə yoxdursa, hətta kitab əhli olan qeyri-müsəlman valideynlərlə də əlaqəni kəsmək olmaz.

Ardını oxu

İmam Əli (ə) buyurardı: Məclisin başında əyləşən şəxsdə bu üç xüsusiyyət olmalıdır!

... "Еy Hişаm! Әmirәl-möminin buyurаrdı: "Hәr kәsdә bu üç хislәt оlmаsа, mәclisin bаşındа әylәşә bilmәz: 1. Оndаn suаl sоruşulаndа cаvаb vеrsin; 2. Cаmааt susаndа о söhbәt еtsin; 3. Mәclis әhlinin хеyrinә оlаn bir nәzәr vеrә bilsin. Hәr kimdә bu şәrtlәr оlmаdаn mәclisin bаşındа оtursа, ахmаqdır.” "Hәvаrilәr Hәzrәt İsаdan (ә) sоruşdulаr: Аllаh-tәаlаnı nә qәzәblәndirәr? Hәzrәt cаvаb vеrdi: Tәkәbbür vә оnun bәndәlәrini kiçik sаymаq.”

Ardını oxu

Axirət əhli olmaq üçün Loğman Həkimin 2 tövsiyəsi

Loğman oğluna deyir: “Oğlum! Dünyada iki şeyə riayət et ki, axirət əhlindən olasan: 1. Yaxşı yoldaş tap ki, səni axirət əhlindən etsin. Çünki əgər şər yoldaş tapsan, onunla əyləşmək səni cəhənnəm əhlindən edəcəkdir. 2. Dünyada sənə çatana qənaət et ki, sağlam yaşayasan”. Qiyamət günü olan zaman bir dəstə deyəcəkdir: “«Vay olsun mənə! Kaş (mənim azmağıma səbəb olan) filankəsi (özümə) dost tutmayaydım»”. (“Furqan” 28)...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s)-ın tanıtdırdığı Ən paxıl, ən aciz və ən zülmkar xalq ...

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: Xalqın içində ən paxıl o adamdır ki, bir müsəlmanın yanından keçə, amma ona salam verməyə. Salam vermək elə bir şey deyil ki, onda da paxıllıq edəsən. Salam verməyin yüz savabı vardır. Onun doxsanı salam verənə, qalan onu isə salamın cavabını verənə çatır...

Ardını oxu

Sözgəzdirən insanların aravurma xasiyyəti hansı batini boşluqlardan qaynaqlanır?!

Söz gəzdirməyi yaradan amillər Belə bir sual ortaya çıxır ki, insanın bu böyük günaha batmasına səbəb nədir? Cavab olaraq demək lazımdır ki, aşağıda qeyd olunmuş amillərdən biri söz gəzdirməyə bais olur: 1. İnsan haqqında danışdığı şəxsə qarşı bədgüman olub onu pisləyəndə; 2. Söz gəzdirmək vasitəsilə yanında pislədiyi şəxsə özünün ona qarşı mehribanlıq və dostluğunu göstərəndə...

Ardını oxu

«Quran» və hədislər baxımından sözgəzdirənin aqibəti necə izah olunur?!

Peyğəmbər(s) buyurdu: -Aranızda kimin ən pis adam olduğunu sizə deyimmi? Ərz etdilər: -Bəli, ya Rəsulullah. Buyurdu: -Adamların ən pisi o şəxslərdir ki, söz gəzdirib dostlarının arasını vurur, saleh və namuslu adamlara eyib tuturlar.

Ardını oxu

Hz Pegəmbər (s) İbn Məsud və onunla gələn səhabələrə cəmiyyətdə hansı əxlaqa diqqət yetirməyi tapşırdı?! DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 31-Aldadıcı qanunlar çıxarma; çünki belə bir iş görən hər bir şəxs həm özünə, həm də başqalarına zərər yetirmiş olar. Dünyaya bel bağlama; çünki ondan tez bir zamanda ayrılacaqsan. 32-Aşkarda böyük və kiçik günah etməkdən çəkin, çünki harada olsan da, Allah-taala səni görür. Heç bir yerdə Allahı yaddan çıxarma və Ondan (Onunla müxalifət etməkdən) qorx! ...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərin (s) İbn Məsud və dörd səhabəsinə nəsihətləri nələr oldu? ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 21-Heç bir günahı kiçik sayma və böyük günahları tərk et. İnsan qiyamətdə günahlarına baxanda, gözündən yaş əvəzinə qan və çirk gələr. 22-Sənə "Allahdan qorx!” – deyiləndə qəzəblənmə. Arzularını azalt, qəlbini yalnız Allaha bağla; çünki Allah, Onunla görüşü arzulayanları çox sevir və görüşü məkruh olan (bəyənilməyən) şəxslərin görüşünə getməyi bəyənmir.

Ardını oxu

İbn Məsud dolanışın sıxıntılarından Hz Peyğəmbərə (s) şikayətlənərkən eşitdiyi mövizə nələr oldu?! İkinci bölüm:

İKİNCİ BÖLÜM: 11-Allah-taala onları Öz kitabında tərifləmiş və Nuh peyğəmbər barəsində buyurmuşdur: "O, şükür edən bir bəndə idi.” İbrahim (ə) haqqında buyurulur: "Allah İbrahimi Özünə dost seçdi.” Davud (ə) barəsində buyurmuşdur: "Səni yer üzündə Öz xəlifəm qərar verdim.” Musa (ə) barəsində buyurmuşdur: "Allah Musa ilə söhbət etdi.” Həmçinin buyurmuşdur: "Mən onu insanlar arasından seçib, Özümə yaxın etdim.” Yəhya (ə) barəsində buyurmuşdur: "Ona uşaqlıqda hökm (hikmət) verdik.” İsa (ə) haqqında buyurmuşdur: "Ey İsa! Sənə və anana verdiyim neməti yada sal, o zaman ki, sənə Ruhul-qudusun vasitəsilə kömək etdim, beşikdə ikən insanlarla danışdın. Sən Mənim iznimlə palçıqdan bir quş surəti düzəldib, öz nəfəsini ona üfürürdün və o da quş olurdu.” Allah-taala buyurur: "Peyğəmbərlər yaxşılıqlara doğru tələsdilər. Onlar ürəklərində həm qorxu, həm də ümid olduqları halda Bizi çağırır və Bizim müqabilimizdə təvazökarlıqla itaət edirdilər...

Ardını oxu

Abdullah ibn Məsud Qıtlıq və aclıqdan Hz Peyğəmbərə (s) şikayət edərkən hansı nəsihətləri eşitdi?!

Abdullah ibn Məsud deyir: Günlərin birində səhabələrdən beş nəfərlə – şiddətli qıtlığa düçar olduğumuz halda, – həzrət Peyğəmbər (s)-in hüzuruna gedib, ərz etdik: "Ya Rəsuləllah! Bu qıtlıq nə vaxta qədər davam edəcəkdir?” Həzrət buyurdu: 1-Diri olduğumuz vaxta qədər! Həmişə Allaha şükür etmək lazımdır; çünki mən səmavi kitabları oxumuşam, lakin orada səbir edənlərdən başqa bir kimsənin behiştə daxil olacağını görməmişəm...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s) qullarla yemək yeyərkən ona etiraz edən şəxsə nə cavab verdi?!

Peyğəmbər (s) qullarla oturub-dururdu, onlarla yemək yeyirdi. Bir gün yer üzərində oturub bir dəstə yoxsul adamla yemək yeyirdi. Səhra ərəblərindən olan və oradan keçən bir qadın təəccüblə soruşdu: "Ey Allahın rəsulu! Sən qullar kimi yemək yeyirsən?". Peyğəmbər (s) təbəssüm edib buyurdu: "Vay olsun sənə! Hansı qul məndən daha artıq quldur?!"...

Ardını oxu

Allah-Taala (c.c) Əxlaq və ədəb-ərkanda kimə oxşamağı buyurmuşdur?!

Allah-təala "Qurani-kərim"də möminlərə öz yaşayışlarında və hər bir həyat tərzlərində kimlərdən təqlid etmələrini belə bəyan edərək buyurur: "İbrahim və onunla birlikdə olanlar möminlər sizin üçün gözəl ülkü və örnəkdir." (Yəni bütün yaxşı əməllərdə İbrahim peyğəmbər (ə) və ona iman gətirənlərin əməllərinə uyğun əməl etməyimiz lazımdır.) Başqa yerdə belə buyurur: "Həqiqətən Allahın Rəsulunun yaşayış tərzi (bütün hərəkəti, davranışı, əxlaqı...) sizlər üçün gözəl nümunədir."

Ardını oxu

Cəmiyyət üçün örnək olacaq Din xadimləri və dindarlar necə olmalıdırlar?! İmam Əlidən (ə) hədis

Həzrət Əli (ə) nümunəvi şəxslər barədə belə buyurur: "İmanlı mömin şəxs özünü həmişə əzab-əziyyətdə, zəhmətdə qərar verər. Camaat isə onun sayəsinin (elminin,əxlaqının) nurundan asayişdə rahat yaşayarlar." Başqa yerdə həzrət həqdən uzaqlaşıb ləyaqətsiz iş görən alimləri, dindarları sınmış gəmiyə bənzədir ki, özləri və həm də daxilində olan sərnişinlərin hamısının həlak olacaqlarını bəyan edir.

Ardını oxu

Cəmiyyət üçün örnək olacaq Din xadimləri və dindarlar necə olmalıdırlar?! İmam Əlidən (ə) hədis

Həzrət Əli (ə) nümunəvi şəxslər barədə belə buyurur: "İmanlı mömin şəxs özünü həmişə əzab-əziyyətdə, zəhmətdə qərar verər. Camaat isə onun sayəsinin (elminin,əxlaqının) nurundan asayişdə rahat yaşayarlar." Başqa yerdə həzrət həqdən uzaqlaşıb ləyaqətsiz iş görən alimləri, dindarları sınmış gəmiyə bənzədir ki, özləri və həm də daxilində olan sərnişinlərin hamısının həlak olacaqlarını bəyan edir.

Ardını oxu

İmam Sadiqin (ə) sükutun faydaları haqda hədisi

İmam Sadiq(ə) sükutun faydaları haqda buyurur: "Sükut həqiqət əhlinin məsləki, dünyanın sabit və dönməz həqiqətlərinə bəsirət gözü ilə baxanların şüarıdır. Məhz elə şəxslər həqiqətlərdə qabaqcıl olmuş, yazılmamış kitablardan oxunulmamış uzun müddətli təhqiqatlar aparmış, həqiqətləri üzə çıxarmışlar."Sonra sükutun fayda və təsirlərini sadalayaraq buyurur: 1.Sükut bütün rahatlıqların açarı, dünya və axirətin asayişidir. 2.Sükut Allah razılığına səbəb olur ...

Ardını oxu

Adəm övladı nə qədər qocalsa da hansı iki xasiyyət onda cavanlaşar?!

Belə nəql edirlər ki, bir gün Harun Ər-Rəşid öz yaxın işçilərini bir yerə yığıb belə deyir: Ürəyim istəyir bir şəxsi tapasınız ki, Rəsuli Əkrəm (s)-ı görüb və O həzrətdən eşitdiyi hədisi mənə nəql etsin. (Harun Ər-Rəşid xilafəti 170 h.q. ilində oluşdur. Peyğəmbər (s)-ı görən bir şəxs olsaydısa xeyli qoca olardı). Harunun məxsus adamları belə bir şəxsi tapmaq üçün hər yerə nümayəndələr göndərdilər. Tamamilə haldan düşmüş, zəif bir qoca kişi tapıb ehtiyatla yumşaq zənbildə Harunun xidmətinə gətirirlər. Harun qoca kişidən soruşur: Peyğəmbəri görüb bir söz eşitmisən? Belə cavab verir: Uşaq idim atam əlimdən tutub həzrətin xidmətinə apardı. Ondan sonra peyğəmbəri görməmişəm. Harun soruşur: O gün peyğəmbərdən bir söz eşidib yadında saxlamısan ya yox? Belə cavab verir: ...

Ardını oxu

Çirkin nəfsin insana verə biləcəyi bədbəxtik haqda Hz Əli (ə)-dan hədis

İmam Əli (ə) belə buyurur: "Bu dünyada hər bir şəxsə çirkin nəfsinin istəyi onun sağlam ağlına qələbə çalsa onun rüsvayçılığı aşkar olar." (Yəni hər bir günah qarşısında özünü saxlaya bilməyib hər bir haram qarşısında göz yumub keçə bilmədiyi halda özü öz üzünə rüsvayçılıq qapısını açar)

Ardını oxu

Həzrəti Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən cənnət Əhlinin 6 xüsusiyyəti!

Pеyğәmbәr (s) buyurub: "Аllаh cәnnәt yаrаdаndа üç dәfә buyurdu: Хоş möminlәrin hаlınа (оnlаrın yеri cәnnәtdir)! Әrşin mәlәklәri dә bu sözü üç dәfә tәkrаr еtdilәr. Sоnrа хitаb gәldi: Hәr kәsdә аltı хüsusiyyәt оlsа, mömin hеsаb оlunur: 1. Düz dаnışmаq; 2. Əhdә vәfа еtmәk; 3. Əmаnәti qаytаrmаq...

Ardını oxu

Davanı və söz güləşdirməni tərk etməyin savab və təsiri haqda məsumlardan hədislər!

İmаm Rzа (ә) buyurmuşdur: لَا تُمَارِيَنَّ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفُضُوكَ وَ لَا تُمَارِيَنَّ السُّفَهَاءَ فَيَجْهَلُوا "Аlimlәrlә cаhilcәsinә mübаhisә vә dаvа еtmәyin ki, sizi özlәrindәn uzаqlаşdırmаsınlаr. Nаdаnlа dа dаvа еtmәyin ki, оnlаrın cаhil hücumlаrınа mәruz qаlmаyаsınız.”

Ardını oxu

İmam Səccad (ə) günahın növləri və 13 mənfi nəticələri haqda hədisi

İmаm Sәccаddаn (ә) nәql оlunmuş bir rәvаyәti yаdа sаlmаq yеrinә düşәr. Bu rәvаyәtә әsаsәn 75 günаhın dünyәvi nәticәsi vаr. Оnlаrdаn bә’zilәri bunlаrdır: 1. Nе`mәti kәsәn günаhlаr: "Аllаhın bәndәyә vеrdiyi nе`mәti kәsәn günаhlаr bunlаrdır: Хаlqа sitәm, yахşılığа sövq еdәn ruhiyyәdәn uzаqlıq, хаlqа еhsаn еtmәmәk, nаnkоrluq vә şükürün tәrki; Аllаh-tәаlа buyurur: "Bir qövm öz hаlını dәyişmәyincә Аllаh оnlаrın hаlını dәyişmәz...

Ardını oxu

Zarafat etməyin, gülməyin, danışmağın və qulağa söz deməyin ədəb və qaydaları haqqında hədislər...

Peyğəmbər (s)-ın bu haqda etdiyi tövsiyələrin birində deyilir: "Müsəlman qardaşınız danışarkən sözünü heç vaxt kəsməyin. Siz bununla ona hörmətsizlik etmiş olarsınız. Məclisdə yeri olmayan söhbətləri etdiyin və unudulmuş bir mövzu haqqında danışmaq istədiyiniz zaman məclis əhlindən icazə alın. Razılığı olmadan kimsənin söhbətini etməyin. Amma söhbət, elmi və ya həmən şəxsin əxlaqı barəsində olarsa danışmağın heç bir eybi yoxdur. Haram qanlar tökülən, pozğunluqlara yol verilən və günaha səbəb olan məclislərdə iştirak etməyin.

Ardını oxu

Özünütərbiyə və təqva haqda Həzrəti Peyğəmdən (s) iki hədis

"Hәr kәs tәzkiyәyi-nәfs еtdi nicаt tаpdı vә hәr kәs küfr vә günаhа bаtdı ziyаn gördü.” "Hәr kәs Аllаh dәrgаhındа hаzır оlmаqdаn qоrхdu vә hәvаyi-nәfsdәn uzаq оldu, hәqiqәtәn, оnun yеri cәnnәtdir.” Pеyğәmbәr (s) buyurmuşdur: لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الشَّرِيكِ شَرِيكَهُ وَ السَّيِّدِ عَبْدَه‏ "İnsаn öz nәfsini sоrğu-suаlа çәkmәsә, mömin оlmаz. Bu sоrğu-suаl gәrәk şәrikin şәrikә qаrşı vә аğаnın qulа qаrşı rәftаrındаn çәtin оlsun.”

Ardını oxu

DİL – SUSMAQ VƏ DANIŞMAQ HAQDA MƏSUMLARDAN 40 HƏDİS

İmam Sadiq (ə) sükut haqqında belə buyurmuşdur: "1-Sükut həqiqət əhlinin məsləki, dünyanın sabit və dönməz həqiqətlərinə bəsirət gözü ilə baxanların şüarıdır. 2-Sükut hər növ rahatlığın açarı, dünya və axirətin asayişidir. 3-Sükut Allahın razılığına səbəb olur. 4-Sükut qiyamət günü haqq-hesabın yüngül olmasına səbəb olur. 5-Sükut xatalardan və uçurumlardan qorunmaq vasitəsidir. 6-Sükut nəfsani qüvvələri boğmaq üçün vasitədir. 7-Sükut nəfsin rahatlığı üçün vasitədir. 8-Sükut Allaha edilən ibadət və münacatların ləzzətini dərk etmək üçün vasitədir. 9-Sükut qəlbi sərtlikdən təmizləyir. 10-Sükut həya və təqva qazanmaq üçün vasitədir. 11-Sükut təfəkkürün, ağlın və mürüvvətin artmasına səbəbdir. 12-Sükut vasitəsilə insan düşüncəli və gözüaçıq olur...

Ardını oxu

İmam Sadiq (ə) səhabəsi Məla ibni Xənisə: Mömin dini qardaşına nisbətdə hansı məsuliyyətləri danışıyır?!

Məla ibni Xənis adlı bir şəxs imam Sadiq (ə)-dan soruşur: Möminlərin bir-birlərinə qarşı öhdələrinə düşən vəzifə nədən ibarətdir? İmam Sadiq (ə) cavab verir: Onların üzərinə yeddi mühüm məsuliyyət düşür, amma qorxuram bunları sənə bəyan etdikdən sonra yerinə yetirə bilmədiyin şeyləri onlara da rəva bilməyəsən. Birinci odur ki, özün arzuladığın şeyi onlar üçün də arzu edəsən və özünə rəva bilmədiyin şeyləri onlara da rəva bilməyəsən. İkinci odur ki, onların narahatlığına səbəb olan işlər görməyəsən və onları razı salmaq üçün dedikləri hər bir şeyə itaət edəsən...

Ardını oxu

İslamda zarafat etməyə necə baxılır?

1. Zarafatlarda İslam dininə tənə gətirən, lağ edilən ton olmamalıdır. Bilmək lazımdır ki, İslam dininin hər hansı atributunu zarafat, lağ hədəfi etmək müsəlmanı İslamdan çıxarır: («Ya Rəsulum!) Onlardan soruşsan: "Biz ancaq söhbət edib zarafatlaşırdıq (əylənirdik)”,- deyə cavab verərlər. De: "Allaha, Onun ayələrinə və Peyğəmbərinə istehzamı edirsiniz?!” (Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. (Quran, Tövbə, 65-66) Allaha, Onun kəlamlarına, nişanələrinə, peyğəmbərlərinə lağ etmək, bunları zarafat hədəfinə çevirmək müsəlmanı tövbə etmədiyi təqdirdə kafir edir...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s): Bu əməllərlə Allaha qarşı həyalı olduğunuzu göstərin!

Kim Allahdan həya edirsə Bir gün Rasulullah (s) minbərə çıxır və səhabələrə müraciət edərək buyurur: - "Allahdan həya edin!” Səhabələr dedilər: - "Ya Rasulullah! Axı biz Allahdan həya edirik.” Rasulullah (s) buyurdu: - "Sizdən kimsə Allahdan həya edirsə heç bir gecə ölümü gözü önünə gətirmədən yatmasın,...

Ardını oxu

Hədislərə əsasən Gözəl əxlaqa malik olmayan, hansı nəticələrlə qarşılaşacaqdır?!

İslam dini davamlı olaraq öz ardıcıllarını gözəl əxlaqa dəvət etməkdədir. Pis əxlaqı isə həmişə məzəmmət etmişdir. Çünki pis əxlaq insan həyatına ancaq mənfi təsirlər göstərər. Bu təsirlər hansılardır? 1. İnsanın ruhi əzab çəkməsinə səbəb olar. Pis əxlaqın insana vurduğu ziyanlardan biri budur ki, insan ruhi əzab çəkər. Çünki bu cür insan ruhi şadlıq əvəzinə, həmişə qəmgin və narahat olar. Bu insanın qəmi bitməz. 2. İnsanlar pis münasibət bəsləyər. Pis əxlaq səbəb olar ki, onun ətrafında olan insanlar ona nifrət etsinlər və onunla fasilə saxlasınlar...

Ardını oxu

Allah-Təalanın (c.c) xüsusi bəndələrini fərqləndirən cəhətlər hansılardır?!

Uca Allah bu mübarək ayədə Öz xüsusi bəndələrinin sifətlərini açıqlamış və onları mədh etmişdir. Allah bu insanların iki mühüm sifətini bizlərə tanıtmışdır. 1. Yer üzərində təkəbbürlə yol getməzlər. Allahın xüsusi bəndələri o kəslərdir ki, özlərini rəzil sifət olan təkəbbürdən və lovğalıqdan uzaq tutarlar. Yer üzərində təvazökarcasına yol gedərlər. Təvazökarlıq – həqiqi möminlərin bariz sifətlərindəndir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bəndəlikdə ən üstün insanlar o kəslərdir ki, böyük olduqları halda təvazö edərlər”. 2. Başqaları ilə yaxşı rəftar edərlər. Allahın xüsusi bəndələrinin başqa sifəti odur ki, başqaları ilə yaxşı rəftar edərlər. Onlar nadanla qarşılan zaman onlar kimi rəftar etməzlər. Əksinə, onlarla ən yaxşı şəkildə rəftar edərlər.

Ardını oxu

İslam əxlaqına görə Qonaqdan ac olduğunu soruşmaq olarmı?

İmam Sadiq (ə) buyurur: «Qonaqdan yemək yeyib- içməyəcəyini soruşmayın. İmkan çatan həddə süfrə açın». Açılmış süfrəni kasıb bilərək, təhqir etmək caiz deyil. «Sizə layiq süfrə aça bilmədim» demək olmaz. İmam Sadiq (ə) buyurur: «Açılmış süfrəni əskik bilən ev sahibi və qonaq azğındır».

Ardını oxu

İslam əxlaqında Həsəd ilə qibtənin fərqi nədir?!

Qibtə – elə bir ruhiyyədir ki, insan istəyir ki, başqalarının malik olduqları yaxşı sifətlərə o da malik olsun. Ancaq həmin şəxsin və onun malik olduqlarının məhv olmasını arzu etməz. Bəs həsədin amilləri hansılardır? 1. Batini xəbislik. Bəzi insanların batini o qədər xəbisdir ki, başqalarını nemət içində görməyə taqətləri yoxdur. 2. Xarlıq hiss etmək. Özlərini xar və kiçik hesab edərlər. Başqalarının kamalını görməyə taqətləri olmaz...

Ardını oxu

İslam əxlaqına görə başqalarının sirrini örgəşmək pislənmişdir!

O kəs ki, insanlara qarşı bədgüman olar, onun sirlərini öyrənməyə çalışar ki, öz bədgümanlığı üçün şahid əldə etsin. O, bu yolla başqalarının əmin-amanlığını xətərə salmış olar. İnsanların sirrini açmağa çalışmaq, əslində sui-zəndən qaynaqlanır. Nəticədə sui-zənni gücləndirər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ən pis insanlar – bəd güman bəsləyənlər və bədgümanların ən fasidi isə insanların sirrini açmağa çalışanlardır. İnsanların sirrini açmağa çalışanların ən alçağı – onların ən çox danışanıdır”.

Ardını oxu

Ölüm Mələyi ruhunu qəbz etməyə gələndə… Ali Davud hikmətindən nəsihətlər

Ali-Davud hikmətində oxuyuruq: “Aqilə lazımdır ki, dilinin gözətçisi olsun. Diqqəti yerinə yetirdiyi vəzifədə olsun. Hər kim ölümü çoxlu yada salarsa, dünyanın azına qane olarsa – dünyanın çətinlikləri və hadisələri onun üçün asan olar. Hər kim dedikləri sözləri sayarsa, danışığı az olar”. Çünki görər ki, sözlərinin əksər hissəsi boş sözlərdir. “Bil ki, sənin ən yaxşı halın – o zamandır ki, dilini qeybətdən, söz gəzdirməkdən, yersiz söz deməkdən saxlayasan. Əvəzində dilini Sübhan Allahın zikrinə vadar edəsən...

Ardını oxu

İnsanda hansı əxlaqi xüsusiyyətlər onu peşiman və başı aşağı olmaqdan qoruyar?!

İmam Cavad (ə) buyurur: “Üç şey vardır ki, hər kim ona malik olar, peşman olmaz: 1. Tələsməkdən çəkinmək. 2. İşlərdə məsləhət etmək. 3. Bir işin qərarını verən zaman Allaha təvəkkül etmək”.

Ardını oxu

Oruc tutan insan, rəftarlarına xüsusi diqqət etməlidir!

Hədislərə nəzər salan zaman görürük ki, oruc tutan bir qadın söyüş söyür və Peyğəmbər (s) buyurur: “Bu qadına yemək verin, yesin”. Qadın Həzrətə (s) deyir ki, mən orucam. Həzrət (s) buyurur: “Necə orucsan ki, söyüş söyürsən? Oruc o demək deyildir ki, kimsə su içməyib, yemək yeməsin. Bəlkə oruc tutanın bütün əza və üzvləri də özü kimi oruc tutmalıdır”.

Ardını oxu

“Axtardım...” - İmam Sadiqin (ə) kəlamında ən üstünlər

İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurur: “Behişti axtardım və onu bağışlamaqda və alicənablıqda tapdım”. İmam Sadiq (ə) yenə buyurur: “Sağlığı axtardım və onu (müsbət) inzivada gördüm”. İmam (ə) buyurur: “Əməl tərəzisinin ağırlığını axtardım, onu Allahın yeganəliyinə və Peyğəmbərin (s) risalətinə şahidlik verməkdə tapdım”. “Behiştə sürətlə girməyi axtardım, onu Allah Təalaya görə xalis işdə tapdım”.

Ardını oxu

Səbir, alicənablıq, kəramət nədir? İmam Həsən (ə)-dan hədislər

Həzrət İmam Həsən Müctəbaya (ə) sual verirlər ki, səbir nədir? Həzrət (ə) buyurur: “Səbir – yəni qəzəbini yatızdırasan və özünə hakim olasan”. Sual verirlər ki, bəs alicənablıq nədir? Həzrət (ə) buyurur: “Qəbilənə ehsan etmək və xəsarətlərə dözmək”...

Ardını oxu

İmam Hadi (ə) buyurur: Əlinin altında olanlara qəzəblənmək – alçaqlığın nişanəsidir!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bilin ki, qəzəb – o insan qəlbinə düşən bir parça atəşdir. Məgər qızarmış gözlərini və boynunun damarlarını görməmisinizmi? Hər kim belə hisslər keçirər, torpağın üzərində əyləşsin”. İmam Hadi (ə) buyurur: “Əlinin altında olanlara qəzəblənmək – alçaqlığın nişanəsidir”. İmam Əli (ə) buyurur: “Qəzəblə tərbiyə (mümkün) deyildir”. Həzrət Əli (ə) başqa yerdə buyurur: “Səbir, qəzəb atəşini yatızdırar və kobudluq isə onu şölələndirər”.

Ardını oxu

Məsumların hədisinə əsasən həqiqi möminin sifət və xüsusiyyətləri!

Həqiqi mömini səciyyələndirən bir sıra xüsusiyyətlər vardır: 1. Möminlərin yardımına tələsmək. Allah Təala buyurur ki, hər nə qədər möminlər bir şeyə ehtiyaclı olsalar, yenə də onları özündən üstün bil. Hər kim özünü dünya paxıllıq və hərisliyindən qoruyarsa, həqiqətən saleh əməl sahibi olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim qəribə qürbətində hörmət edər, ya da onun çətinliyini aradan qaldırar, ya ona yemək verər, ya su ilə doyuzdurar, ya üzünə gülərsə behişt onun üçündür”...

Ardını oxu

Üç Məsum İmamın (ə) müştərək vəsiyyəti hansı günahı tərk etmək haqda olmuşdur?!

İmam Baqir (ə) buyurur: “O zaman ki, atam İmam Səccadın (ə) şəhadəti yaxınlaşdı, məni sinəsinə sıxdı və sonra buyurdu: “Oğlum! Sənə o vəsiyyəti edirəm ki, atam İmam Hüseyn (ə) şəhadəti zamanı mənə buyurmuşdu. Atası Əmirəl-möminin (ə) də ona etmişdi”. Buyurdu: “Allahdan savayı yavəri olmayan insana zülm etməkdən çəkin””.

Ardını oxu

İslam şəriətinə görə hər günah və zülmün özünə məxsus tövbəsi vardır?!

Hər bir günah özünəməxsus tövbə istəyir. Ona görə də zülmə görə edilən tövbələr də fərqlidir. Belə ki, zülmün üç növü vardır: Allaha qarşı edilən zülm, insanlara edilən zülm, özünə edilən zülm. O zaman ki, bəndə Allaha qarşı zülm edər, tövbəsi o vaxt yerinə yetər ki, bu günahına görə nalə çəkib, sızlasın və günahın təsirini aradan aparmaq üçün vaciblatları vaxtında icra etsin və haramlardan çəkinsin.

Ardını oxu

Kimdir o ən istədiyi ki, insan ona hamıdan çox zülm edir?

“Şübhəsiz, Allah insanlara (onları dünya çətinliklərinə və axirət əzablarına düçar etməklə) heç bir zülm etmir, lakin insanlar (həmin şeylərə səbəb olan əməlləri ilə) özləri özlərinə zülm edirlər”. (“Yunus” 44). Bəs necə ola bilir ki, insan özünə zülm edir? Zülm adətən insanın başqasına pis şeylər istəməsindən meydana gəlir. Necə ola bilər ki, insan özü üçün pis şeylər istəsin? İnsanın özünə zülm etməsinin səbəblərindən biri – qəflət və cahilliyidir. Cahilliyi üzündən belə xəyal edir ki, özünə fayda verəcəkdir, ancaq əskinə - ziyan vurar.

Ardını oxu

Dostlarımızı necə nəsihət edək?! İmam Əsgəri (ə)-ın hədisi

İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur: “Kim (din) qardaşına gizlində öyüd-nəsihət versə onu bəzəyib zinətləndirib. Ancaq kim (din qardaşına) başqalarının qarşısında moizə edib öyüd versə onu ləkələyib.” Tuhəful uqul 489-cu səhifə Din qardaşını, yəni kişilərin öz dostlarını və qadınların öz rəfiqələrini moizə və öyüd-nəsihət etmək hər bir şəxsin əxlaqi vəzifəsidir. Eləcə də yerində və haqlı olan nəsihəti qəbul etmək də hər bir insanın mədəniyyətinin göstəricisidir. Nəsihət etmək sadə məsələ deyil, belə ki nəsihət edə bilmək üçün elm, mərifət və təcrübədən əlavə nəsihət etməyin əxlaqi normalarına riayət etmək də vacib məsələdir.

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərin (s) geyiminin 6 xüsusiyyəti!

İslam dini hər bir sahədə qayda və qanunlar təyin etdiyi kimi, geyim mövzusunda da qaydalar təyin etmişdir ki, onlara işarə edək: 1. Qadın və kişi paltarı. Kişilərin qadın və qadınların da kişi paltarı geyinməsi caiz deyildir. Ancaq müştərək paltarların geyinilməsində bir çətinlik yoxdur. 2. Bəzənmək və pakizə olmaq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah gözəldir və gözəlliyi sevir. Bağışlayandır və bağışlamağı sevir. Pakizədir və pakizəliyi sevir”...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s): Pisliyi yaxşılığa çevirən 4 sifət!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur ki, 4 şey pisliyi həsənəyə çevirər: 1. “Doğru danışmaq”. Allahın doğru danışan insandan xoşu gəlir. Çünki Allah Təala – doğruluq məzhəridir (simvoludur), salam məzhəridir, əmin-amanlıq məzhəridir. 2. “Həya və utancaqlıq hissi”. Əgər kiminsə həyası olarsa və xəcalət çəkərsə, Allah Təala onun günahlarını bağışlayar. Pis işlərini aradan aparar və onun yerinə həsənə yazar...

Ardını oxu

Aqibətin xeyirli olması insanın təfəkkür etməsinə bağlıdır!

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bir saat düşünmək bir il ibadətdən daha yaxşıdır”. İkinci cəhət budur ki, həqiqi ibadət – təfəkkürlə edilən ibadətdir. Ən gözəl ibadəti düşünən insanlar yerinə yetirmişdir. Təfəkkür etmək insanın aqibətini gözəl edər və dünya işlərində müvəffəq olmasına səbəb olar. Çünki insan işində təfəkkür edərək çalışar ki, çətinliklərdən və bəlalardan uzaq olsun. Ona görə də ən az maddi və mənəvi ziyana uğrayar. Müqəddəs İslam dini düşünməyə və təfəkkürə böyük dəyər verir. Təfəkkür insanı bir çox büdrəmələrdən və fikri xatalardan qoruyar.

Ardını oxu

Əgər dil və ya göz insanı harama vadar edərsə...

Ayətullah Məkarim Şirazi buyurur: “Dinimiz – dili kontrol etməyə xüsusi əhəmiyyət verən kamil dindir. Əgər insan dilini öz başına buraxarsa, dil onu məhv edər və şeytanın (lən), əmmarə nəfsin əsiri edər....

Ardını oxu

İnsanın ən böyük dostu – ağıl, ən böyük düşməni – cahillikdir!

Həsən ibni Cəhəm nəql edir: “İmam Rzadan (ə) eşitmişəm ki, buyurub: “Hər bir insanın dostu – ağlıdır. Düşməni – cahillik və nadanlıqdır”. Əsil dost heç bir zaman öz dostuna xəyanət etməz. Salamat ağıl insanı hidayət edən zaman sadiqcəsinə əməl edər. Onun üçün hidayət çırağı olub, səadətə tərəf aparar.

Ardını oxu

Əzəmətli əxlaq ustadı Əllamə Təbətəbaidən həyatınızı dəyişəcək nəsihət!

Əllamə Təbatəbai buyurardı: “Bizim özünü tanımadan mühüm bir vəzifəmiz yoxdur”. Yəni insanın bu dünyada ən mühüm vəzifəsini özünü tanıması, öz həqiqətini dərk etməsidir. Əgər insan özünü tanıyarsa, özünə agah olarsa bilavasitə Rəbbini tanıyar. Rəbbini tanımayan özünü tanımamışdır deməkdir!

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s) insanların ən şərrini hansı əməl sahibi olaraq tanıtdırır?

Peyğəmbər (s) şərr əqidəli insanlarla, ən pis insanları belə ayırır: “İnsanların ən şərri (pisi) axirətini dünyasına satandır, bundan da daha şərr (pis) olanı isə axirətini başqasının dünyasına satandır.” (Mən la yəhzuruhul-fəqih. 4/353)

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərin (s) hədisində: İkiüzlü və münafiqləri bu sifətlərlə tanıyaq – Dörd əlamət

Peyğəmbər buyurub (s): “Bu 4 xislət kimdə olarsa o əsl münafiqdir: 1-Ona bir şey əmanət edildikdə xəyanət edər. 2- Danışdıqda yalan danışar. 3- Söz verdikdə sözünə dönük çıxar. 4- Düşmənçilik edəndə haqqa(insafa, ədalətə) riayət etməz.”

Ardını oxu

Allaha təvəkkülün inanılmaz sirləri - Həzrəti Loğmandan gözəl nəsihət

İmam Sadiq (ə) Loğmanın (ə) hikmətlərinə işarə edərək onun (ə) dilindən gözəl və dəyərli bir nəsihət nəql edərək buyurur: Ey oğul! Həqiqətən dünya dərin bir dəryadır, Orada nə çox alim, elm əhli həlak olub! Bu dəryada Allaha imanı özünə gəmi (qurtuluş vasitəsi) qərar ver! Təqvanı (Allahdan qorxunu) bu yolda özünə yelkən qərar ver! Allaha təvəkkülü bu gəminin sərmayəsi qərar ver!...

Ardını oxu

Günahdan çəkinmək istəyən insan nə etməlidir?

Namazda xalis niyyət, Allahın əzəmətini, özünün kiçikliyini anlamaq əsas şərtlərdəndir. Xəstəxana, idman zalı, həbsxana nə üçündür? Heç şübhəsiz ki, insanın mənəvi və fiziki tərbiyələndirilməsi üçün! Amma ötəri bir xəstəliklə əlaqədar həkimə müraciət edən şəxs düzgün müalicə olmazsa, ağır xəstəliyə düçar ola bilər. Az olmayıb ki, gözləri zəif görən insan göz cərrahiyyə əməliyyatından sonra kor olub. Amma həmin adamlar ümidini üzməyib, başqa həkimə müraciət ediblər...

Ardını oxu

"Əsil insanlıq nədir" sualına İslam alimindən gözəl cavab

“Əsl insanlığ (bu 4 xislətə yiyələnməkdir): 1=Yüksəliş vaxtı (maddi imkan, güc, vəzifə, elm) təvazökar olmaq (özünü böyük bilməmək), 2=Qüdrətli olduğun vaxtı bağışlamağı bacarmaq, 3=Ozü çətinlikdə olsa belə səxavətli olmağı bacarmaq, 4=Verdiyini minnətsiz vermək.” (Tahzibe_nafs )

Ardını oxu

İmam Sadiq (ə): “Ən yaxşı dost eybimi mənə deyən dostdur”

Tənqid və tənqidin qəbulu mərifətin inkişafında ən mühüm şərtlərdəndir. Tənqid etməyən və tənqidi qəbul etməyən insanın həqiqəti görüb tanıması mümkünsüzdür. Özünü əmmarə nəfsin hədəfində görən insan tənqidi qiymətli hədiyyə kimi qəbul edir. İmam Sadiq “ən yaxşı dost eybimi mənə deyən dostdur”

Ardını oxu

Günahın özündən də pis olan dörd xislət

Hz Peyğəmbərdən (s) nəql olunan hədisdə deyilir: Dörd şey vardır ki, günahın özündən də şərrdir (pisdir): Təhqir- Kimsəni təhqir etmək onun haqqını qəsb etməkdən, malını oğurlamaqdan, hətta canını almaqdan daha betərdir. İftixar- Bəzən insan günah edir, haram yeyir, içki içir, əxlaqsızlığ edir, bu azmış kimi çıxıb insanlar arasında etdiyi əxlaqsızlığı fəxrlə də danışır...

Ardını oxu

Həzrət Əlinin (ə) “xoş onun halına” dediyi müsəlman

Düzgün əqlə və təfəkkürə məxsus insanlar daima özləri ilə məşğul olur, öz eyib və nöqsanlarını aradan qaldırmağa çalışırlar. Həzrəti Əli (ə) bu mətləbə əhəmiyyət verərək buyurur: “Xoş o kəsin halına ki, onu başqalarının eybi yox öz eybi məşğul edir” (Nizamul-Hikmət-8. Səh-320). Başqalarında eyib axtarmaq insanı özündən qəflətə salır. İnsana özünü unutdurur. Yəni insan öz eyiblərini unudur. Bu vəziyyət davam edərsə nəticədə insanda təkəbbür yaranır.

Ardını oxu

Bu xislət səndə varsa demək imanın var!

“Əgər səni yaxşı işin sevindirir, pis işin kədərləndirirsə onda möminsən” (Nəhcul-fəsahə-41. Hədis-214). İnsan üçün yaxşının və pisin meyarı iki meyardır: Ağıl və şəriət. Hər ikisi həqiqətin kəşfinə xidmət edir. Şəriət xarici meyar olaraq Allah Təala tərəfindən peyğəmbərlərinə göndərilmiş yaşam proqramıdır. İnsan bu proqramlar üzrə yaşamalı, göstərilmiş həddi aşmamalıdır. Ağıl meyarı isə fitrətindən gələn keyfiyyətdir. Əgər həqiqətən insan ağlının göstərişlərinə riaət etsə, agıl əsasında yaxşı işlər görüb, pislikləri tərk etsə bu onun fitri imanı deməkdir.

Ardını oxu

Zarafatca yalan danışmağın günahı varmı?

avab: Əgər şəxs gerçəkliyə zidd olan bir xəbəri verirsə və məqsədi də qarşı tərəfin bu xəbəri ciddi qəbul etməsidirsə, bu iş haramdır. Amma əgər məqsədi ciddi danışmaq və gerçəkliyə zidd olan bir xəbəri vermək deyilsə, məsələn, bir insanın və ya heyvanın dilindən zarafatca söz deyirsə, bu iş haram deyildi.

Ardını oxu

Kəbirə günahı necə tanımaq olar?

Mərhum Şeyx Ənsari ədalət risaləsində beş yol göstərir: Birinci yol: Mötəbər rəvayət; bu rəvayətdə bildirilməlidir ki, günah böyük günahdır. (Həmin kitabın ikinci fəslində müəyyən rəvayətlər və onların tərcüməsi verilmişdir.) İkinci yol: Аyə və ya mötəbər rəvayət; məsələn, bir günah haqqında deyilir ki, Allah-tәala bu günaha yol verən üçün cəhənnəm əzabını vacib etmişdir. Üçüncü yol: Allah-tәala Qurani-məciddə müəyyən günaha yol verən üçün əzabın qəti olduğunu bildirir. Həzrət Əbdül-Əzimdən ikinci rəvayətdə həmin ayələrə işarə olunur.

Ardını oxu

8 əxlaqi göstərişlər...

İnsan ömrünü məhv edən 4 əməl: -Çoxlu qəmli olmaq, -Hər şeyə narazılıq etmək, -Ac qalmaq, (Yemək yeməməkdə həddini aşmaq) -Gecəni çox oyaq qalmaq...

Ardını oxu

İnsanın gizli eyblərinin üzərə çıxmasına səbəb olan əməl!!

İmam Sadiq (ə) Hz Peyğəmbərdən (s) nəql edir: "“Ey dildə İslamı qəbul edib, qəlbinə iman nüfuz etməyənlər! Müsəlmanları məzəmmət etməyin, onlarda eyib axtarmayın. Hər kəs müsəlmanlarda eyib axtarsa, Allah da onda eyib axtarar, Allahın eyib axtardığı kəs isə evində belə rüsvayçılıqdan gizlənə bilməz”.

Ardını oxu

Bu 5 nəfərlə yoldaş olma!

İmam Səccad (ə) buyurur: “Yalançı ilə yoldaş olmaqdan çəkin ki, ilğım kimidir, uzağı sənə yaxın, yaxını sənə uzaq edər. Fasiqlə yoldaş olmaqdan çəkin, çünki o, səni bir yeməyə və ya ondan azına satar. Simiclə yoldaş olma, çünki o, malını sənin çətin vəziyyətində səndən əsirgəyər...

Ardını oxu

İnsanın dünya və axirətində dərin iz buraxan 5 müstəhəb əməl

5 mütəhəb əməl vardır ki, yerinə yetirən zaman dərin izlər buraxır və onları tanıyaq. 1. Dili qorumaq. Sükut o deməkdir ki, dilini yersiz sözlərdən saxlayasan. 2. Çox yeməmək. Çox yemək insanı dünya və axirətdən qafil edər. 3. Gecə oyaq qalmaq. Müsəlman gərək gecə ibadətlərinə xüsusi əhəmiyyət versin. 4. Yersiz məclislərdən çəkinmək. İmam Əli (ə) : “Mömin ülfət bağlayar. O kəs ki, nə ülfət bağlayar və nə ülfəti qəbul edər – xeyirdən uzaq olar”...

Ardını oxu

Qürur: "Dünyanı nağd, axirəti nisyə bilmək isə nadanlıq əlamətidir.!"

Hz Əli (ə) buyurur: «Qəflət, qürur, aldanış məstliyindən oyanmaq şərab məstliyindən oyanmaqdan çətindir»; «İnsan günah batlağında qərq ola-ola Allahdan bağışlanmaq ümidindədirsə Allah haqqında yanılır». («Məcmueye-vərram», 2-ci cild, səh-72.)

Ardını oxu

İnsan niyə həsəd aparır?

Həsəd - ruhi xəstəliklərdən biridir ki, insanı etidal həddən çıxardır. Dinimiz onu qəlb xəstəliyi adlandırır. Molla Nəraqi deyir: “Gizli qalmasın ki, həsəd – nəfsin şiddətli xəstəliyi, ən pis rəzillik və onların ən xəbisidir”. Ona görə də Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Həsəd aparan şəxsin rahatlığı olmaz”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Həsəd həyatdan ən az ləzzəti aparar”.

Ardını oxu

Allahın Rəsulu (s) həzrət Əliyə (ə) neçə illik yol getməyi tapşırdı?

Peyğəmbər (s) həzrət Əliyə (ə) bəzi işlərin vacibliyinin həddini çatdırmaq üçün belə tövsiyə edir: Ey Əli! 1. Ata-anaya yaxşılıq etməkdən ötrü iki illik yol qət et. 2. Qohum-əqrəbaya yaxşılıq etməkdən ötrü bir illik yol qət et. 3. Xəstəni yoluxmaqdan ötrü bir millik yol get. 4. Cənazəni müşayət etməkdən ötrü iki millik yol get. ..

Ardını oxu

Peyğəmbərdən (s) mömin üçün 30 özəllik

1. Möminin xərci azdır. 2. Mömin ayıq-sayıq və zirəkdir. 3. Mömin ülfət və səmimiyyət əhlidir. 4. Mömin o kəsdir ki, camaatın malı və canı ondan amanda olsun. 5. Möminlər bir tikilinin tərkib hissələri olduqları üçün bir-birlərini saxlayırlar. 6. Möminin möminə nisbəti, başın bədənə nisbəti kimidir...

Ardını oxu

İmam Baqirin (ə) nadan düşmənə şəfa diləməsi! (hekayə)

Müaviyə tərfədarı olan Şamlı bir kişi İmam Baqirə (ə) hörmətsizlik etdi! İmam Onun cahil olduğunu bilərək xoşrəftarlığını göstərdi. Bir neçə gün son şamlı kişi xəstələndi və ölümü hiss etdi. İmam Baqirdən (ə) halallıq istədi. İmam Onun haqqında namaz qılıb dua elə. Sonra ziyarətinə getdi: Şərbət işdirdi və o şəfa tapdı...

Ardını oxu

Dörd səma kitabından dörd nəsihət

İmam Əli (ə) buyurur: 4 ilahi kitabın 4 nəsihəti: Tövratdan: “Hər kim sükut edər, bəlalardan nicat tapar”. İncildən: “Hər kim qane olar, tox olar”. Zəburdan: “Hər kim şəhvəti (meyilləri) tərk edər, bəladan amanda olar”. Qurani-Kərimdən: “Hər kim Allaha təvəkkül edər, Allah ona kifayət edər”.

Ardını oxu

İmam Əlinin (ə) qonağa hörməti

Bir kişi oğlu ilə birlikdə imam Əlinin (ə) evinə qonaq gəldi. Hz. Əli (ə) onları qarşıladı və hörmətlə onları evin ən yaxşı yerində əyləşdirdi. Yemək yeyildi. Yeməkdən sonra imam Əlinin (ə) qulamı Qəmbər əl yumaq üçün dəsmal, teşt və aftafanı gətirdi. Əli (ə) onları Qəmbərin əlindən alıb qonağın əllərini yumaq üçün qabağa getdi.

Ardını oxu

Həqiqəti göstərən eynək!

İmam Əli (ə) buyurub: "Öz səhvini görənin gözündə başqalarının səhvi kiçik görünür." "Qürər əl-hikəm”, c. 5, səh. 362. Başqalarının eyib və səhvlərini mikroskopla axtarmaq, onları başqalarına da danışmaq və böyütmək öz eyiblərindən xəbəri olmayan, özünü nöqsansız görənlərin məşğuliyyətidir.

Ardını oxu

İnsan danışdığı sözlərə görə hesab verəcəyini bilsə...

İmam Əli (ə) buyurub: “İnsan danışdığı sözlərə görə hesab verəcəyini bilsə, az danışar”. “Qürər əl-hikəm” c. 5, səh. 232. Gündəlik həyatımızdakı bədbəxtliklərdən biri də “çox” və “mənasız” danışmaqdır.

Ardını oxu

Məsumlardan (ə) gözəl nəsihətlər

Həzrət İsa (ə) buyurub: “Elm və hikməti təkcə onun əhlinə öyrədin, yoxsa elmə zülm etmiş olarsınız. Eyni zamanda onu əhlindən də gizlətməyin, yoxsa, elm əhlinə zülm etmiş olarsınız”.

Ardını oxu

Gözəl əxlaq 10 şeydən ibarətdir – Məsumların (ə) dilindən gözəl əxlaqın nişanələri

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Məkarim əxlaq on şeydir: yəqin, qənaət, səbir, şükür, mülayimlik, gözəl əxlaq, səxavət, qeyrət, şücaət, alicənablıq”. İmam Əli (ə) buyurur: “Məkarim əxlaq odur ki, o kəs ki, səninlə rabitəsini kəsibdir, sən onunla rabitə qurasan. Əgər səni məhrum edibdirsə, sən ona əta edəsən. Əgər sənə zülm edibdirsə, onu bağışlayasan”.

Ardını oxu

Peyğəmbərin (s) hikmətli kəlamları

Hz. Peyğəmbər (s) buyurur: Mömin bir yerdən iki dəfə sancılmaz. Camaata təşəkkür etməyən Allaha da şükr etməyib. Qəzanı (qəza və qədəri) duadan başqa heç nə qaytarmaz, ömrü başqalarına yaxşılıq etməkdən başqa bir şey artırmaz.

Ardını oxu

Hz. Peyğəmbər (s) Altı xislət 6 faydanı qazandırar?!

Həzrət buyurdu: Bu altı xislətin digər altı xislətə ehtiyacı vardır. 1-Əgər Allahın səni sevməsini istəyirsənsə, Ondan qorx və Onun qarşısında təqvalı ol. 2-Məxluqların sevməsini istəyirsənsə, onlara yaxşılıq et, onların əllərində olanlarından gözünü çək. 3-Allahın sənin mal-dövlətini artırmasını istəyirsənsə, malının zəkatını ver, 4-Sənə səhhəti-bədən verməsini istəyirsənsə, çoxlu sədəqə ver,...

Ardını oxu

Yахşı söz vә ruzinin аrtmаsı

1-Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Gözәl dаnışıq ruzini аrtırаr.” 2-“Аllаh dilini qоruyаn şәхsin еyblәrini örtәr.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 19, sәh. 183.) 3-Hötе dеyir: “Dаnışmаq bir növ еhtiyаc, аmmа qulаq аsmаq isә mәhаrәtdir.”

Ardını oxu

Sükut yaxşıdır, yoxsa danışmaq?

İmam Səccaddan (ə) soruşurlar: “Sükutun və kəlamın hansı daha yaxşıdır? Həzrət (ə) buyurur: “Hər birinin bəlası vardır. O zaman ki, hər ikisi bəladan sağlam olar, danışmaq sükutdan daha yaxşıdır”.

Ardını oxu

Qeybəti tərk etmək, 10 min rükət namazdan daha yaxşıdır!

Ayətullah Haqşenas da qeybət mövzusuna qarşı çox həssas idi. Belə ki, ömrünün son günlərində düzgün eşitmə qabiliyyəti yox idi. Ancaq o məclisdəki iki nəfər pıçıltı ilə qeybət edərdi, onu eşidərdi. Deyərdi: “Bu, nə söhbətdir edirsiniz?”. Qeybət elə bir günahdır ki, cəzası Məsum İmamları (ə) təhqir etməklə bir tutulur. Həmçinin insanın arxasınca danışan həmin şəxs başqalarının yanında alçalar ki, bu da çox çirkin işdir.

Ardını oxu

Cəmiyyətdə 4 əsas günah!

Müsəlman cəmiyyətin ən çox düçar olduğu 4 əsas günah: 1-Həsəd aparmaq. Həsəd insanı xəyanət, böhtan, yalan, qətl və bu kimi başqa günahlara vadar edir. 2-Paxıllıq və hərislik. İnsanda paxıllıq öz malının xumsunu və zəkatını verməməyə, yoxsullara kömək etməməyə və başqa günahlara səbəb olur...

Ardını oxu

Cəmiyyətdə 4 əsas günah!

Müsəlman cəmiyyətin ən çox düçar olduğu 4 əsas günah: 1-Həsəd aparmaq. Həsəd insanı xəyanət, böhtan, yalan, qətl və bu kimi başqa günahlara vadar edir. 2-Paxıllıq və hərislik. İnsanda paxıllıq öz malının xumsunu və zəkatını verməməyə, yoxsullara kömək etməməyə və başqa günahlara səbəb olur...

Ardını oxu

Bəzi ədəb qaydaları haqqında

Oturmağın ədəbi Başqalarının hüzurunda oturub-durmağın müxtəlif formaları vardır. Bu şəraitdə ədəbli insanlar ədəbsiz insanlardan seçilirlər. Özünü qurmuş, nəfs istəklərini cilovlamış insanlar başqalarının hüzurunda ədəbli əyləşirlər. Süst və iradəsiz insanlar isə ayaqlarını müxtəlif cür uzadıb yığaraq ədəbsiz halda otururlar... «Onun üçün ayağa durulmasını istəyən adamın yeri oddur» («Bihar» 76-cı cild).

Ardını oxu

Səbr haqqında 9 gözəl hədis

İmam Əli (ə.s) (təqvalıların vəsfində): Bir neçə gün səbr etdilər və uzun müddətli rahatlıq tapdılar. (Nəhcül-Bəlağə, xütbə 193) - İmam Sadiq (ə.s): Şiələrimizdən kim çətinliyə düşəndə səbr edərsə, min şəhidin mükafatını qazanar. (ət-Təmhis,səh. 59, hədis 5)

Ardını oxu

Bu əməllər tez qocalmağa səbəb olur.

Peyğəmbərdən (s) nəql olunan hədislərə əsasən doqquz şey insanı tez qocaldar: 1. Gecə ayaq üstə su içmək. 2. Qarnı üstə yatmaq. 3. Başı (mədəndən çıxan) torpaqla yumaq. 4. Yaxanı üzə sürtmək. 5. Qadının cinsi üzvünə baxmaq...

Ardını oxu

İmam Sadiqdən (ə) 11 nəsihət

Bir nəfər İmam Cəfər Sadiqin (ə) yanına gəlib, Ondan nəsihət istədi. İmam o adama buyurdu: “1. Əgər Allah-təala ruzi yetirəcəyinə vəkildirsə, onda ruzi qazanmaqdan ötrü dəridən-qabıqdan çıxmaq nə üçündür? 2. Əgər ruzi Allah tərəfindən bölünübsə, onda hərislik nə üçündür? 3. Əgər Qiyamət gününün hesabı həqiqətdirsə, onda dünya malını toplamağın nə mənası var? 4. Əgər xərclənən malın geri qayıdacağı və artacağı Allahın öhdəsindədirsə, onda xəsisliyə səbəb nədir? 5. Əgər cəza izzət və cəlal sahibi olan Allahdandırsa, günahın səbəbi nədir?...

Ardını oxu

İmam Rizanın (ə) hədisinə əsasən 7 bəyənilməyən əxlaq

İmam Rizа (ә) buyurub: “Yеddi şеy məzəmmət оlunur: 1. Dildә tövbә еdib әmәldә tövbә еtmәyәn şәхs; 2. Аllаhdаn uğur istәyib, tәlаş еtmәyәn şәхs; 3. Cәnnәt müştаğı оlub, bәlаlаrın vә çәtinliklәrin qаrşısındа sәbir еtmәyәn şәхs; 4. Cәhәnnәm оdundаn Аllаhа pәnаh аpаrаn, аmmа dünyаnın qеyri-şәri lәzzәtlәrini еdәn şәхs; 5. Ölümü хаtırlаyıb, оnа hаzır оlmаyаn şәхs;...

Ardını oxu

Bu səkkiz işi etməyin

Əgər səkkiz kəs özünə hörmətsizlik və təhqir görsə, özündən başqa heç kəsi qınamasın: 1. Dəvətsiz gəlib süfrə arxasında oturan. 2. Ev yiyəsinə ağalıq edən (göstəriş verən). 3. Düşmənlərdən xeyir gözləyən. 4. Alçaqlardan alicənablıq intizarında olan...

Ardını oxu

İmam Sadiqin (ə) nəzərində şiə

Həqiqi şiənin özünəməxsus xüsusiyyətləri var və onlar bu xüsusiyyətlərlə tanınırlar. Əhli-beyti sevmək şiə olmaq üçün kifayət deyil. Həqiqi şiə olmaq üçün danışıq, rəftar, ibadət və sair sahələrdə məsum imamların yolunu getmək zəruridir. «Şiə» sözü Quranda da işlədilmişdir. Həzrət Nuhun əhvalatından sonra buyurulur: «Şübhəsiz ki, İbrahim də onun yolu ilə gedənlərdən (onun şiələrindən) idi». («Saffat» surəsi, ayə 83.)

Ardını oxu

Günah insanı nifaqa çəkir!

Ayətullah Xameneinin buyuruqlarından: İnsanlar fəsad və yayınma təhlükəsi qarşısındadırlar. Bəzən kiçik səhvlər insanın böyük və daha böyük səhvlərə, bəzən dərin uçurumlara yuvarlanması ilə nəticələnir. Çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Quran xəbərdarlıq etmişdir:"Sonra da Allahın ayələrini yalan hesab edib onları məsxərəyə qoymaqla pislik edənlərin aqibəti lap pis oldu".

Ardını oxu

Ən pis doğru söz nədir?

Allahın Peyğəmbəri(s) buyurub: “Zirəkliyin afəti və bəlası özünü tərifləmək, şücaətin afəti həddini aşmaq, güzəştin afəti minnət, gözəlliyin afəti qürur, ibadətin afəti süstlük, danışmağın afəti yalan, elmin afəti unutqanlıq, səbrliliyin afəti səfehlik, əsl-nəcabətliliyin afəti öyünmək və səxavətliliyin afəti israfdır.”

Ardını oxu

Mömin fəqirlərin 7 xüsusiyyəti

Merac hədisində mömin fəqirlərin yeddi xüsusiyyəti qeyd olunur: 1-Aza razı olurlar, 2-Yoxsulluğa və aclığa səbr edirlər, 3-Nemətə şükr edərlər, 4- Aclıqdan və susuzluqdan gileylənməzlər. 5. Heç vaxt yalan danışmazlar. 6. Allaha acıqları tutmur...

Ardını oxu

Möminin mömin öhdəsində olan haqları

İmam Səccad (ə) buyurdu: “Möminin mömin öhdəsində olan ən kiçik haqları bunlardır: 1. Özü üçün hər nə istəyirsə, onun üçün də istəsin və hər nəyi özü üçün bəyənmirsə, onun üçün də bəyənməsin. 2. Onun ehtiyaclarını ödəməkdən ötrü səy göstərsin, razılığını əldə etsin və sözündən çıxmasın. 3. Canı, malı, əli, ayağı və dili ilə ona yaxşılıq etsin. 4. Onun görən gözü, yolgöstərəni, aynası və eyiblərinin örtüyü olsun.

Ardını oxu

Məhşur arifdən bir dəsturüləməl

Şəbistan Xəbər Agentliyi: “Əvvəl sədəqə verin, qırx gün oruc tutun və bu ayəni oruc halında xətm edin”.

Ardını oxu

Ramazan ayının zəkatının fitrəsi, bədən üzvlərinin zəkatını ödəməklə qəbul olunar.

İmam Sadiqin (ə) hədisində insan bədən üzvlərinə bu vacib zəkatları ödəməlidir: İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər bir üzvün zəkatı vardır. Gözün zəkatı - ibrətlə baxmaq və günaha göz yummaqdır. Qulağın zəkatı - eşitmək, elmə, hikmətə, Qurana qulaq asmaqdır. Dilin zəkatı - müsəlmanlara nəsihət etmək və qafilləri ayıltmaq və ALLAHı təsbih etməkdir.

Ardını oxu

İnsanların bu 8 dəstəsindən uzaq olun

Həzrət İmam Sadiqə (ə) sual verirlər: “Siz bütün bu xəlqi insan kimi görürsünüzmü?”. İmam (ə) buyurur: “İnsanların bu bir neçə dəstəsini kənara qoyun. 1. O kəs ki, misvak etməz. 2. O kəs ki, dar yerdə ayaqlarını açıb əyləşər. 3. O kəs ki, ona aid olmayan işə qarışar. 4. O kəs ki, elmi olmayan şeyə görə mübahisə edər...

Ardını oxu

Dörd səma kitabından dörd nəsihət

İlahi seçilmiş 4 kitabın dörd nəsihəti: Tövrat: Sükut bəladan nicat tapar, İncil: Qaneçilik toxluq gətirər, Zəbur: Şəhvətlə mübarizə bəladan saxlayar, Quran: Təvəkkül Allahın himayəsin qazandırar.

Ardını oxu

Əhli-Beytdən (ə) əxlaqi seçmə hədislər

Həzrət Əli (ə) buyurur: “Büdrəməmək üçün əvvəlcə düşün, sonra danış.” Həzrət Əli (ə) buyurur: “Az tapılır ki, insan qarınqulu olduğu halda, xəstələnməsin.” Həzrət Əli (ə) buyurur: “Hər kəsin dəyəri onun biliyi qədərindədir.” İmam Sadiq (ə) buyurur: “Başqasının sirri üzərindən pərdəni götürənin öz evinin sirləri aşkar olar.”

Ardını oxu

Əmirəl-mömininin (ə) Kumeyl ibn Ziyada nəsihətləri

İmam Əlinin (ə) Kümeylə tövsiyələri: ◘Ey Kumeyl! Elə bir elm yoxdur ki, mən onu bilməmiş olum və agah olmadığım heç bir sirr yoxdur. ◘Ey Kumeyl! (Ali-İmran surəsinin 34-cü ayəsində olan) Əhli-beyt (ə) və imamət silsiləsindən olanlar elə bir nəsil və elə bir övladlardır ki, onlardan bəziləri bəzilərinin övladlarıdır, Allah eşidən və biləndir. ◘Ey Kumeyl! Bizdən başqa heç kəsdən dini və elmi məsələ, yaxud hədis öyrənmə ki, həmişə bizdən olasan!

Ardını oxu

Peyğəmbərin (s) nəhy etdikləri

Həzrət Peyğəmbərin (ə) nəhy etdiyi əməllər: 1.Cənabət halında yemək yemək. 2. Hamamda misvak etmək. 3. Ağızın, yaxud burunun suyunu məsciddə yerə atmaq. 4. Məscidləri yol üstü keçid vasitəsi kimi istifadə etmək. Həzrət (s) buyurub: ”Yolunuzu məscidlərdən salmayın. Əgər belə etsəniz, orada iki rükət namaz qılıb sonra oradan çıxın.” 5. Meyvə ağacının altına bövl etmək. 6. Sol əllə yemək yemək...

Ardını oxu

Allah yanında xoşagəlməz əməllər... məsumlardan hədislər

Allah-Taalanın narazılğına səbəb olan əməllər -Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Allah Təala yanında heç bir şey paxıllıqdan və pis danışmaqdan (söyüş söyməkdən) mənfur deyildir. Sirkə balı xarab etdiyi kimi, imanı məhv edər”...

Ardını oxu

İmam Əlinin (ə) nəsihət eşitmək istəyənə nəsihəti

İmam Əlidən (ə) buyurur: Günahkar insan belə düşünər: Günahlarının çoxluğundan ölümdən çəkinər, ürkər; ölümdən özünü ürküdən şeyi etməkdən əl çəkməz. Xəstələnərsə peşmançılığa düşər; yaxşılaşarsa peşmançılığını unudar. Dinclik tapanda, nemət əldə edəndə məğrurlaşar; bəlaya uğrayanda ümidini kəsər, pərişan olar. Bəlaya düşəndə aciz qalar, duaya qapılar; fərəhli günlərə qovuşarsa, özünə güvənər, əczini unudar...

Ardını oxu

Аilә övlаdа görә günаh

Аilә övlаdа görә günаh: Qiyаmәtdә insаn öz аilә-övlаdındаn vә yахınlаrındаn kiçik bir sаvаb istәdikdә rәdd cаvаbı аlır.

Ardını oxu

İslam Peyğəmbərindən (s) əxlaqi göstəriş və ibrətli kəlamlar.

Həzrət Peyğəmbərdən (s) ibrətli kəlamlar: -Bilin ki, dünya evində möminlik və zahidlikdən başqa bir yolla onun zərərlərindən salamat qalmaq olmaz və onun (dünyanın) yemi olanlar, ondan nicat tapmaz. -Bilin ki, sizin qiymətiniz, dəyəriniz behiştdən başqa bir şeyə dəyməz, məbada özünüzü ondan başqa bir şeyə satasınız.

Ardını oxu

Azğınlarla ünsiyyətin mənfi təsiri

Azğınlarla ünsiyyətin mənfi təsiriBəli, saleh olmayan insanlarla yaxınlıq Allahı unutdurur, insanın əqidəsini süstləşdirir. Zəif iradəli insanlar yaxınlıq etdikləri fərdlərin rəngini götürür, onlarla həmxasiyyət olur. Belələri hər ünsiyyətdən sonra başqalaşır. Amma unutmamalıyıq ki, şəxsiyyətli və iradəli insanlar da büdrəmədən amanda deyil. Onlar da günahkarlarla ardıcıl ünsiyyətdə olduqda tədricən təsirə məruz qalır.

Ardını oxu

Bu günahı tərk etmək 10 min rəkət namazdan daha dəyərlidir!

Qeybəti tərk etmək, 10 min rükət namazdan daha yaxşıdır. -Hədislərdə oxuyuruq ki, əgər bir məclisdə kiminsə qeybəti edilirsə, insan abırı gedən o bəndəni müdafiə etməzsə, Allah həm dünyada və həm də axirətdə onu zəlil edər.

Ardını oxu

Gözəl əxlaqın 10 komponenti

İ. Sadiq (ə) buyurur: “Gözəl əxlaq 10 şeydir: 1. Allah yolunda sadiq və şücaətlə vuruşmaq. 2. Düz danışmaq. 3. Əmanətdarlıq. 4. Sileyi-rəhm. 5. Qonağa qulluq etmək. 6. Yoxsula yemək vermək. 7. Yaxşılıqların əvəzini vermək...

Ardını oxu

İnsana xas 4 çox qorxulu xəstəlik

Bəzi qəlb xəstəlikləri vardır ki, ancaq insana xasdır və bu xəstəlikləri tanıyaq: 1-Küfr, 2-Nifaq, 3-Şirk və 4-Şəkk.

Ardını oxu

Göz yalnız baxmaqla ibadət edə bilər!

Gözün ibаdәti: Alimin üzünə məhəbbətlə baxmaq ibadətdir. “Еy Pеyğәmbәr! Mömin kişilәrә dе ki, gözlәrini hаrаm еdilmiş şеylәrdәn çеvirsinlәr (nаmәhrәmә bахmаsınlаr), аyıb yеrlәrini (zinаdаn) qоrusunlаr. Bu оnlаrın pаklığı üçün dаhа yахşıdır. ”Nur, аyә: 30-31.)

Ardını oxu

Dini baxımdan insanın əsl dost və düşməni kimlərdir?

İnsanın əsl dost və düşməni Tuhaful-Uqul əsərində İmam Rzadan (ə) nəql edilən hədisdə belə təsvir edilir: "Hər kəsin dostu onun ağlı hər kəsin düşməni onun nadanlığıdır"

Ardını oxu

Günahkarlarla yoldaşlığın məzəmməti haqqında hədislər

Açıq aydın Allaha üsyan edənlərlə dostluğun məzəmməti haqqında rəvayət: = İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Allaha qarşı itaətsizliyə yol verilən və söhbəti dəyişmək imkanı olmayan məclisdə əyləşmək mö`minə yaraşmaz”

Ardını oxu

Ayətullah Qərəhi: Həyalı adamın nişanələri

Həya ağılın nişanələrindədir. Əsl ağıllı adamlar həyalı insanlardırlar.!

Ardını oxu

İmam Əli (ə) buyurur: 5 şəxsə beş xasiyyətin daha yaxşı yaraşar.

Həzrət Əmirəl möminin buyurub: Beş şey yaxwıdır, lakin beş şəxsdə baş versə daha yaxşi olar: 1.Ədalət padişahlardan baş versə daha yaxwi olar. 2. Səbr yoxsullardan baş verdikdə daha yaxşı olar. 3. Səxavətlilik varlilardan baw verdikdə daha yaxşıdır. 4. Tövbə cavanlardan baş versə daha yaxşıdır. 5.Həya qadinlardan baş versə daha yaxşı olar.

Ardını oxu

Atanızdan halallıq alın

Ata-anaya yaxşılıq etmək heç bir şərtlə yanaşı qeyd olunmur. Valideynə hörmət ümumi bir göstərişdir. Hətta, əgər ata-ana kafir olsalar belə onların hüququna riayət olunmalıdır. Xüsusilə də qocalıq çağlarında onların əlindən tutmaq tapşırılır.Valideynin üzünə ağ olmaq böyük günahlardan sayılır və bağışlanılmazdır.

Ardını oxu

İmam Rzanın (ə) misilsiz əxlaqından götürə biləcəyimiz nəcib xüsusiyyət

İmamın (ə) əxlaqından ən azı 5 ibrət götürə bilərik: 1. Başqalarına zülm etməmək. 2. Ehtiyac sahiblərinin ehtiyaclarına diqqət etmək. 3. Ədəbli olmaq. 4. Təvazökar və sadə insan olmaq. 5. Allah Təalaya diqqət etmək və Allah bəndəsi olmaq.

Ardını oxu

Dünyadan faydalanmaz hər kimdə bu 5 xasiyyət olmazsa!

İmam Hüseyn (ə) buyurdular: "Hər kimdə bu 5 xasiyyət olmazsa dünya və yaşayışından bəhrələnməz: 1-Əqllə yaşamazsa, 2-Dindar olmazsa, 3-Ədəbli olmazsa, 4-Həya olmazsa. 5-Xoş əxlaqlı olmazsa. (Bihar əl-Ənvar, cild: 87, səh: 21).

Ardını oxu

Mərhum Müctəba Tehraninin (r) Allah-Taala qarşısında həya barədə açıqlaması

Mərhum Müctəba Tehrani (r) buyurur: İnsan bəzən yaxın, bəzən uzaq adamdan çəkinir. Münasibəti təyin edən qarşı tərəfin pis işə reaksiyasıdır.

Ardını oxu

Ata-anaya nə zaman itaət etmək vacib deyil?

Qurani-kərimdə oxuyuruq: «Əgər valideynlərin bilmədiyi bir şeyi Mənə şərik qoşsalar, onlara itaət etmə». Həzrət Əli (ə) «Nəhcül-bəlağə»də buyurur: «Allaha üsyan etməklə, bəndəyə itaət etmək olmaz».

Ardını oxu

Həyat yoldaşına əziyyət haqda məsumlardan bir neçə hədis:

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Dili ilə ərini incidən qadını əri bağışlamasa, onun tövbəsi, fidyəsi, xeyir əməli qəbul olmaz. Ərini incidən qadın gündüzləri oruc tutub, gecələr ibadətə məşğul olsa, qulları azad etsə, Allah yolunda cihada yaxşı atlar bağışlasa belə, cəhənnəm oduna birinci daxil olar. Qadınına zülm edən kişinin də aqibəti belədir."

Ardını oxu

Allah Quranda müsəlmanı necə tanıtdırır?

Qurani-Kərimin baxışında müsəlman şəxsin xasiyyətləri: 1-Təvazökar, 2-Baqışlayan, 3-Boş şeylərdən uzaq durarlar, 4-Valideyinlərinə of deməzlər. 5-İnanclarından tənə sözlərə görə ələ çəkməzlər. 6-Əhdlərinə vəfalıdırlar...

Ardını oxu

Allah dərgahında ən böyük və gizli günahlardır bunlar!!

Allah-Taala dərgahında ən böyük və gizli günahlar: 1-Haqqı tapdayıb məzlumun haqqı gizlətmək, 2-İlahi dində olmayanı ilahi əmr və nəhy olaraq üzərə çıxarıb yaymaq. Bu iki günah ən böyük günah hesab olunur çünki hər ikisində kütlə və nəsllərin ilahi yoldan azmaq imkanı yaratmağa gətirib çıxarır.

Ardını oxu

Küsən zaman necə rəfar etmək daha məsləhətlidir?

Küsən zaman qarşı tərəflə bu cürə rəftar edin: 1-Səbr etməyi bacarın, 2-Rabitə tərzinizi dəyişin, 3-Məntiqli olmağa çalışın, 4-Özünüzdən tez çıxmayın, 5-Qulaq asmağa çalışın, 6-Xanımlar, küsməyin, 7-Barışmağın zamanını düzgün seçin.

Ardını oxu

Xoş əxlaqlı olmağa tərəf addımlayaq

Xoş əxlaqlı olmaq üçün atacağımız ilk addım - özümüzün bunu istəməyimizdir. Xoş əxlaqlı olmaq elə də sadə bir iş deyildir. Ancaq insan ürəkdən istəsə və bunun üçün səy göstərsə, əldə edə bilər. Xoş əlxaqlı olmağa tərəf addım-addım getməyə çalışaq.

Ardını oxu

Həzrət Məhəmməddən (s) nadir və bənzərsiz hikmətli kəlamlar

Peyğəmbər (s) buyurur: 1-Quran (bəşəriyyətin dərdinə) dərmandır. dua ibadətin həqiqətidir. borc zillətdir. tədbir həyatın yarısıdır. 2-Ağılın afəti səfehlikdir. ibadətin afəti süstlükdür. şücaətin afəti zülm etməkdir. səxavətin afəti minnət qoymaqdır. gözəlliyin afəti özünübəyənmə və təkəbbürdür.

Ardını oxu

Qadında Bəyənilən Sifətlər

İmam Əli (ə) buyurur: Qadınlar təkəbbürlü olmalı iffətlərini qorumaq üçün, paxıl olmalı ərini qorumaq üçün və qorxaq olmalı hiyləgərlərin fitnəsindən ehtiyat edib fəlakətdən qorunmaq üçün...

Ardını oxu

Tövbə edən zaman bu 6 şərtə diqqət yetirmək lazımdır.

Tövbənin qəbul olunması insanın daxili-zahiri, şəxsi və ictimai həyat tərzinin yaxşı tərəfə dəyişməsi ilədir.

Ardını oxu

Arif şəxsin həyat tərzi İmam Sadiqin (ə) hədisində:

İmam Sadiqdən (ə) bir hədisdə belə nəql olunur: “Arif, o şəxsdir ki varlığı insanlarladır, amma qəlbi Allahla, qəlbi Allahdan uzaq düşəndə canının fəda olmasını istəyər ki yenə Ona qovuşsun...

Ardını oxu

Həzrət İsa ibn Məryəmdən (ə) hədis

Həzrət İsa (ə) diriltdiyi cavandan qəbr aləmindən soruşdu? Dedi: Elə ki, qəbrin üstünü örtdülər, Allah məmurları sual-cavab üçün yanıma gəldilər. Suallarına cavab verə bilmədikdə mənə elə bir taziyanə vurdular ki, qəbrimi od bürüdü. İndi neçə min illər idi ki, bu taziyanənin odunda yanmaqdaydım.

Ardını oxu

Uşaqların 5 ibrətli xüsusiyyətləri bizlərdə olsa gözəl olar

Həzrət Peyğəmbər (s) uşaqlarda 5 xüsusiyyət böyüklər üçün yaraşıqdır: 1- Onların qəlbləri sınıqdır, tez ağlıyırlar. Mömin də bir günahına tez sınmalı. 2- Onlar torpaqla oynayarlar. Torpaq təvazökarlığın əlamətidir. 3- Bunlar dalaşırlar ama qəlblərində kin küdurət yoxdur. 4- Zəfirə eləmirlər yəni nəyisə özlərində saxlamırlar. Yəni həris deyillər o şeyə bağlı deyillər. 5- Onlar nə isə tikərlər məhs torpaqdan, oyuncaqlardan nə isə tikərlər sonra vurub dağıdırlar. Yəni dünyaya bağlı insan deyillər.

Ardını oxu

Mömində bəyənilən 3 xüsusiyyət

İmam Əli (ə)-ın söylədiyi bir fərmayişi diqqətlə oxumaq ibadətin mənasını yaxşı başa düşərik.Belə buyurub: "Bütün xeyirli işlər bu üç xüsusiyyətdə cəm olub: Baxışda, sakit qalmaqda, danışmaqda;hər bir baxış ibrət almaq üçün olmazsa xətadır;hər bir sükutluq düşüncəsiz olsa qəflətdir; hər bir danışmaq Allahı xatırlamazsa faydasızdır. Xoş olsun o şəxsin halına ki, baxışı ibrət almaq, sükutu düşüncəli, danışığı Allah zikri ola. Etdiyi xətalara, günahlara görə ağlayar...

Ardını oxu

Yer üzərində yol gedən ən pis insandır bu şəxs!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Sizləri özünüzün ən pisi ilə agah edimmi?". Deyirlər ki, bəli. Buyurur: "Onlar ki, söz gəzdirməyə gedirlər və dostlar arasına ayrılıq salırlar və pak insanlar üçün eyb axtarırlar".

Ardını oxu

Möminliyin zirvəsi bu 20 sifətlə tamamlanar!

Möminliyi kamilləşdirən sifətlər: - namaz cərgəsində hazır olar; - zəkatı verən zaman tələsər; - yoxsullara yemək verər; - yetimin başına lütf əlini çəkər; - dırnaqlarını pakizə edər; ...

Ardını oxu

Peyğəmbər (s) buyurur: 4 yaxşılıq heyif olar, və xeyri yoxdur.

Dörd yaxşı əməli etmək faydasız olar: 1- Doyandan sonra yeməyə davam etmək, 2- İşıqlı gecədə çırağ yandırmaq, 3- Daş-qalaqlı yerdə əkinçiliklə məşğul olmaq, 4- Layiqli olmayan şəxsə yaxşılıq etmək.

Ardını oxu

Peyğəmbərin (s) hədisində cahil insanın 10 əlaməti

Peyğəmbər (s) buyurur: Cahil insanın nişanələridir bunlar: 1-Hər kimlə oturub-dursa ona zülm edər, 2-Onun ixtiyarına işləyənlərin haqqına keçər, 3-Vəzifədə ondan üstün onlara qarşı tərbiyəsizlik edər, 4-Fikirləşib-ölmədən danışar, ...

Ardını oxu

Verdiyin sözü yerinə yetir!

İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: "Hər kəsdə üç xüsusiyyət olsa, o, münafiqdir - hətta namaz qılıb oruc tutsa, özünü müsəlman bilsə də: onu əmin bildikləri halda xəyanət edər, ağzını açanda yalan danışar, verdiyi vədə vəfa etməz.”

Ardını oxu

İslamda müsəlmana əməli vacib olan iyirmi haqlar

İslam dinində müsəlman şəxsin əməl etməsi vacib edilən iyirmi haqlar: 1-Övladın haqqı: Onun düzgün tərbiyə olunması və ibadətə meyillənməsi üçün kömək etmək. 2-Qardaşın haqqı: Qüdrətin olduğunu düşünərək ona kömək etməyə çalışmaq, 3-Sənə yaxşılıq edən şəxsin haqqı: Onun ehtiyacı olduğu zaman köməyini əsirgəməmək,

Ardını oxu

İslam maarifində gələn 20 haqq

İslamda insan boynuna təyin olan varlıqların haqqları: 1-Allahın haqqı: Ona ixlasla ibadət etmək. 2-Nəfəs çəkməyin haqqı: Allaha itaət etməkdir, 3-Qulağın haqqı: Qeybət eşitməmək və hikmətli sözlərə qulaq asmaq, 4-Dilin haqqı: Haram sözlər deməkdən çəkinərək ilahi kəlamları oxumaq,

Ardını oxu

İslamda pak gözün dəyəri

Məsumların hədislərində gəlmişdir: -“Gözdən nankoru yoxdur. İstədiyini verməyin ki, sizi Allahın zikrindən uzaqlaşdırar.” - “Kim naməhrəmlə zarafat etsə zarafat zamanı dilə gətirdiyi hər sözə görə 1000 il cəhənnəmdə həbs olunar.”

Ardını oxu

Bir şey haqda bilimli deyilsənsə susmağın daha doğru olar!

Sükut etməyin faydaları: 1-Sükut həqiqət əhlinin məsləki, dünyanın sabit və dönməz həqiqətlərinə bəsirət gözü ilə baxanların şüarıdır. 2-Sükut hər növ rahatlığın açarı, dünya və axirətin asayişidir. 3-Sükut Allahın razılığına səbəb olur.

Ardını oxu

Ən xoşbəxt və ən bədbəxt insanın müəyyən edilməsi meyarları

Bədbəxt insan İmam Sadiqin (ə) hədisində: “Dünyaya həris olan insanın əhvalatı barama qurdunun əhvalatı kimidir. Hər nə qədər ətrafını hörərsə, bayıra çıxması çətin olar, o zamana qədər ki, qəm və qüssədən ölər”.

Ardını oxu

Yaxşı və pis kin deyəndə nə başa düşülür?

Yaxşı kin Allahın düşmənləri ilə pis olmaq, Pis kin isə Allaha iman gətirən qardaş və bacılarla əlaqəni kəsməkdən ibarətdir.

Ardını oxu

Etdiyin günahları məhv etmək istəyirsənsə İmam Rizanın (ə) tapşırıqlarına əməl et!

Salavat. İmam Rza (ə) buyurur: “O kəsin ki, günahlarının kəffarəsini verməyə qüdrəti yoxdur, Peyğəmbərə (s) çoxlu salavat göndərsin. Çünki bu əməl günahları məhv edər”.

Ardını oxu

Müsəlman xanımsansa bunu bilməlisən?

-Bir qadın üçün ən xeyirli yer evinin içidir. -Bir qadın üçün ən müqəddəs vəzifə analıqdır. -Bir qadın üçün ən təhlükəsiz yer yuvasıdır. -Bir qadın üçün ən gözəl yoldaş Allah üçün yaşayan ərdir.

Ardını oxu

Yemək yeməyin qaydaları haqqında İslamın tövsiyələri

Allah-Təala Musa (ə)-a xitab edərək buyurdu : Ey Musa ! Qövmünə de ki, yeməkdən əvvəl və sonra duzdan isdifadə etsinlər . Belə etməklə onlar bir çox xəstəlikləri özlərindən dəf etmiş olarlar.

Ardını oxu

3 bəladan xilas olmağın yolları

Peyğəmbər (s) buyurur: "3 sifət vardır ki, heç kəs ondan xilas olmaz: sui-zənn, fal və həsəd. Sizə onlara giriftar olmamağın yollarını deyəcəyəm. Nə zaman bədgüman etdin, ona əməl libası geyindirmə. Nə zaman pis fal etsən, ona heç bir etina etmə. Nə zaman həsəd aparsan, o şəxslə bağlı zülm etmə və haqqına təcavüz etmə".

Ardını oxu

Yetimə edilən yaxşılığın böyük mükafatları

Əhli-Beytdən (ə) nəql edilir: “Dörd şey vardır ki, hər bir müsəlmanda olarsa, Allah ona ən şərəfli yerdə yer verər: O kəs ki, yetimə pənah verər və ona sevgi ilə baxar. Ona qarşı mehriban ata olar. O kəs ki, zəifə rəhm edər və ona yardım edər. O kəs ki, ata və anasının xərcini verər və onlarla mehriban olar. Hər ikisinə yaxşılıq edər və onları qəmgin etməz. O kəs ki, xidmətçisinin, nökərinin, kənizinin haqqına təcavüz etməz. Ona yardım edər və ona gücü çatmayan işi verməz”.

Ardını oxu

İnsan ruhunun rahatlığı üçün Peyğəmbərdən (s) 3 əxlaqi göstəriş:

İnsan ruhuna təskinlik verən 3 əxlaq: 1-Diqqətli namaz qılmaq, 2-Düşünmüş söz danışmaq, 3-Başqalarının malına tamah salmamaq.

Ardını oxu

Cəmiyyətdə əxlaqi problemlərin səbəbləri

Müsəlmanlar əxlaqi problemlər yaşayırlar. Səbəbləri: 1-Maarifsizlik, 2-Qərb mədəniyyətinin hücumu. 3-Dünya məhəbbəti, 4-Ədəbsizliyin geniş yayılması....

Ardını oxu

Zarafat etməyin, gülməyin, danışmağın və qulağa söz deməyin ədəb və qaydaları haqqında.

Əli (ə) buyurur: "Yersiz zarafat edib qəh-qəhə çəkib gülməyin. Bu şeytani xislətlər insanın iman və mənəviyyatına xələl gətirər.”

Ardını oxu

İmam Cavad (ə)-dan 12 əxlaqi göstəriş

İmam Cavad (ə)-ın əxlaqi göstərişlərindən seçmələr: 1-Düşməninlə böyüklüklə rəftar et ki tez qələbə çalarsan, 2-Dostuna hədiyyə etmək istəsən heç bir şeyi əsirgəmə, amma sirlərindən müğayat ol. 3-Mömin şəxsin izzəti onun başqalarından asılı olmamasındadır,

Ardını oxu

İmam Səccadın (ə) əxlaqi göstərişlərindən bir neçə nümunə

İmam Səccadın (ə) əxlaqi göstərişlərindən bir neçə seçmə hədislər: 1-Yersiz gülmək ağlın naqislik əlamətidir, 2-Böyüklərinizə hörmət edin ki, körpələriniz də sizin böyüklüyünüzü qorusunlar,

Ardını oxu

Əxlaqi fəzilətlərə çatmağın yolları hansılardır?

Əxlaqi fəzilətlərə çatmağın yolları: 1. Qəflətdən ayılmaq. 2. Elm və imanı gücləndirmək. 3. Ağıldan yardım almaq. 4. Əməlin nəticələrinə diqqət etmək.

Ardını oxu

Mənəvi həddi-büluğa çatmağın 14 yolu

İnsan 14 yolu keçərək mənəvi həddi-büluğa çata bilər: 1. Görmək. Təfəkkürlə bağlıqlar haqda düşünmək, 2. Eşitmək. Haqqın səsini eşitməyə çalışmaq, 3. Qalmaq. İnsanın qədəm basdığı hər yol onu hədəfinə çatdırmalıdır. 4. “Mən” deməmək. 5. görməmək…

Ardını oxu

Həzrət Əlidən (ə) nəsihətli kəlamlar

İmam Əli (ə) buyurur: "Camaatla düşmənçilik etməkdən çəkinin. Əgər düşmən ağıllı olsa məkr və hiyləyə əl atar. Yox əgər nadan olsa ləyaqətsiz işlərə əl atar" ...

Ardını oxu