Çətin saatda Allaha qarşı yarana biləcək şəkk-şübhənin çarəsi nədir?

Cavab: İnsanın Allah dərgahına yaxınlaşmasından, kamilliyə yetişməsindən narahat olan şeytanın ən qorxulu silahı, şəkk-şübhə yaratmaqdır. Allah, həqiqət, ədalət sevgisi ilə çırpınan ürəyi, yalnız bu yolla məbudundan döndərmək olar....

Ardını oxu

Nə üçün həmd surəsindən sonra sünnilər "amin” deyir, biz isə demirik?

Şiə fiqhində "amin” kəlməsi namazın mətnindən sayılmır. Bu kəlməni mətndən sayaraq deyən kəs bidətə yol verir və namazı batil edir. Sünnə əhli isə öz kitablarındakı rəvayətlərə əsaslanaraq "amin” deyilməsini müstəhəb sayır və deyirlər ki, Peyğəmbər (s) bu işi özü görmüş və digərlərinə də əmr etmişdir. Qeyd ektmək lazımdır ki, onlar bu sözü Həmd surəsinin bir növ dua olması və ya duanın qəbulu üçün demirlər.

Ardını oxu

Nə üçün şiələr azan deyilən kimi ara vermədən namaza başlayır, sünnilər isə azandan sonra bir qədər səbr edib, namaz qılırlar?

Cavab: Onların səbr etməsi nafilə namazının qılınması və namaz qılanların camaat namazına toplanması üçündür. Şiələr də nafilə namazı qıldıqda bu namazdan sonra vacib namazı qılırlar. Ümumiyyətlə, sünnə əhli namazın şəri vaxtına kifayət qədər diqqətlidir. İmam Sadiq (ə)-a sual verdilər ki, sünnilərin azanı ilə namaz qılmaq olarmı? İmam (ə) buyurdu: "Bəli, onlar namazın vaxtına çox diqqətlidirlər.”(Vəsailüş-şiə”, c. 5, s. 378, bab 3, hədis 1.) Bununla belə, azan deyilən kimi namaz qılmaq olar, çünki azan şəri vaxtda deyilir. Sübh və günorta azanlarından fərqli olaraq, axşam (şam) azanına münasibətdə şiələr və sünnilər arasında ixtilaf var. Sünnilərin nəzərincə, şam namazının və iftarın vaxtı günəş batanda çatır. Ona görə də günəş batan kimi azan deyirlər.

Ardını oxu

Nə üçün şiələr namazda əllərini yana salır, sünnilər isə qarşı tərəfdən üst-üstə qoyurlar?

Sünnə əhli belə hesab edir ki, əlləri üst-üstə qoymaq Allah qarşısında təvazö və kiçiklik əlamətidir. Onlar Allahdan qeyrisinin qarşısında əlin sinəyə qoyulmasını caiz hesab etmirlər.("Fəzlul-Mədinə”, Əbdül Möhsin ben Həmdül İbad s. 43)Bəziləri isə belə hesab edirlər ki, əllər qəlbi (ürəyi) qorumaq məqsədi ilə üst-üstə qoyulur. Malikilər isə namazda şiələr tək əllərini yana salırlar.("Əl-fiqh ələl məzahibil-ərbəə”, c. 1, s. 231)

Ardını oxu

Nə üçün camaat namazının birinci və ikinci rəkətlərində yalnız imam, bəzi sünnilərdə isə iqtida edənlər də həmd oxuyur?

Cavab: Şiə fəqihləri yekdil olaraq bu fikirdədirlər ki, camaat namazında əvvəlki iki rəkətdə yalnız imamın həmd oxuması kifayətdir. Bu məsələyə münasibətdə sünnilər arasında fikir ayrılığı var. Bütün Ərəbistanın müftisi Əbdullah ibn Baz deyir: "Camaat namazında iqtida edənə (məmuma) həmd oxumaq vacibdir.” Şafeilər də belə hesab edir. Malikilər iqtida edənlərin həmd oxumasını günorta və ikindi namazında müstəhəb, şam və xüftən namazında isə məkruh sayırlar.

Ardını oxu

Nə üçün biz də sünnilər kimi sübh azanında "əssəlatu xəyrun minənnovm” demirik?

Cavab: Şiə fiqhində və Əhli-beyt (ə) rəvayətlərində belə bir cümlə barədə məlumat olmadığından onu azanda demək caiz deyil, bidətdir. Amma bəzi qeyri-mötəbər sünni mənbələrində bildirilir ki, həzrət Peyğəmbər (s) azanı öyrədərkən sübh namazında bu cümlənin deyilməsini əmr etdi.("Töhfətul-ixvan”, Ben Baz, Əbdül Əziz ben Əbdüllah ben Baz, s. 79) Bəzi rəvayətlərdə isə bu cümlənin Ömər və onun oğlu Əbdullah tərəfindən azana artırıldığı bildirilir.("Əl-əzan”, Əbi Hatəm, s. 45)

Ardını oxu

Nə üçün sünnilər də bizim kimi azanda "həyyə əla xəyril-əməl” demirlər?

Şiələr öz ibadət üsulunu Peyğəmbər (s) Əhli-beytindən öyrənir. Şiə fiqhinin müraciət etdiyi rəvayətlərdə iki dəfə "həyyə əla xəyril-əməl”, yəni "əməllərin ən xeyirlisinə (namaza) tələs” deyilməsi zəruri bilinir. Sünnilərdə də belə bir rəvayət var, amma onlar bu rəvayəti zəif hesab edir və azanda həmin cümləni işlətmirlər.(Kitabul-əzan”, Əbi Hatəm, s. 54-60.)

Ardını oxu

Nə üçün şiələr həzrət Peyğəmbərin adı çəkiləndə salavat deyir, sünnilər isə demirlər?

Sünnilərin ən mötəbər kitablarından olan "Səhihe Müslimdə” nəql olunur ki, həzrət Peyğəmbər buyurdu: "Müəzzin azan deyəndə azanın cümlələrini onun kimi deyin və mənə salavat göndərin. Həqiqətən, mənə salavat göndərən kəsə Allah on salavat göndərər.”(Səhihe Müslim”, namaz kitabı, s. 198)

Ardını oxu

Niyə namazlarımızın hamısında “Fatihə” surəsini oxuyuruq?

Məsumların (ə) nəzərinə görə, “Fatihə” surəsində dünya və axirətin xeyiri və hikməti cəm olmuşdur və heç bir şey onu əvəzləyə bilməz. Ona görə də o namaz ki, “Həmd” surəsi olmadan qılınar – naqis hesab olunar. Bu səbəbdən “Həmd” surəsinin başqa surələrlə fərqi vardır. Çünki, bütün surələr Allahın adındandır, ancaq bu surə - bəndələrin adındandır....

Ardını oxu

Namaz qılmayanların rifahda olmasının izahı nədir?

“Küfr edən kəslər onlara verdiyimiz möhlətin öz xeyirlərinə olmasını güman etməsinlər. Əslində Biz onlara (başa düşmələri üçün) möhlət veririk (lakin sonda bu, səbəb olur) ki, onlar (öz) günah(ların)ı artırsınlar. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab vardır”. (“Ali-İmran” 178). Ona görə də gördüyümüz hər bir nemət və sərvət heç də rifah sayılmaz. Bəlkə Allahın şiddətli imtahanıdır ki, bəndələrinin günahlarını artırmaq xarakteri daşıyar.

Ardını oxu

Cümə namazında niyə 2 qunut tutulur?

Bu iki qunut cümə namazını başqa namazlardan fərqləndirir və əhkama yenilik qatır. Bu qunutların iki üstünlüyü vardır: 1. İnsanlar üçün yeni bir əməl olduğu üçün onu fərqli halla yerinə yetirirlər. 2. Onlara xatırladır ki, bu ibadət başqa ibadətlərdən daha üstündür. İnsan hər nə qədər cümə namazını unutsa, bir şeyi yadda saxlayar ki, onun qılınma qaydası başqalarından fərqlidir. Bu namaz – adi namaz deyildir.

Ardını oxu

Niyə sübh namazı aydın səslə qılınır?

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, adı çəkilən namazlarda birinci və ikinci rəkətlərdə həmd və surələr yüksəkdən deyilməlidir. Fəqihlər və mərcə təqlidləri bu məsələdə qeyd edirlər ki, sübh, məğrib və işa namazlarının həmd və surələrinin yüksək tonla deyilməsi kişiyə vacib, zöhr və əsr namazlarının həmd və surələrinin alçaq tonla (pıçıltıya bənzər qulaq eşidəsi həddə) deyilməsi isə həm kişiyə, həm də, qadına vacib sayılır.

Ardını oxu

Vəhhabilər nəyə görə namaz qılmayan şəxsi müşrik hesab edirlər? – Puç iddia

Əhli-Beyt (ə) alimləri yazırlar: Ona tərəf dönün” - ifadəsi tövbə mənasındadır. İnsan tövbə etməklə rəbbinə doğru dönür və Onu təsdiq edir. Təqva və namaz isə insan fitrətinə uyğun, fitrətin istəyidir. Quran zikr edir: “Ondan qorxun, namaz qılın” Tövbə gərək təqva ilə (Allahın əzabından qorxu ilə) bigə olsun. Bu zaman insanı günahdan çəkindirər. İnsan fitrəti, daxili aləmi Allaha doğru dönməklə, təqvalı olmaqla və namazla çiçəklənir. İnsan bunların birgə vəhdəti ilə ucalır. Nəticədə insan iman əldə edir və bütün bunlarların vəhdəti ilə şirkdən xilas olur.

Ardını oxu

İNSAN MƏLƏKDƏN ÜSTÜNDÜRMÜ?

SUAL: Deyirik ki, insan yaranmışların əşrəfidir. Bu o demək deyilmi ki, insan Allahın xəlq etdiyi ən kamil varlıqdır və hətta mələkdən də üstündür? CAVAB: İnsan və mələk digər varlıqlar kimi, Allahın məxluqlarıdır. Amma insanda mələkdə olmayan fövqəladə istedadlar, müstəsna keyfiyyətlər vardır. Əgər insanda nəfs varsa, mələkdə nəfs yoxdur...

Ardını oxu

Namaz qılmayan insan kafir olurmu?

Ayətullahül-üzma Xameneyi buyurur: “Namazı, orucu və başqa vacibatları tərk etmək müsəlmanın kafir və nəcis olması demək deyildir. O zamana qədər ki, kafirliyi sübut olmayıb, başqa müsəlmanların hökmündə sayılır”.

Ardını oxu

Nə üçün ölüyə meyyit namaz qılmaq lazımdır?

Meyit namazının fəlsəfəsi haqqında İmam Rza (ə) buyurmuşdur: Əgər kimsə “Nə üçün ölülərimizə namaz qılmağa əmr olunmuşuq”, - deyə sual versə ona deyilər: Ona görə ki, Allah dərgahında meyitin şəfaətedicisi olaq. Onun bağışlanmasını Allahdan diləyək. Çünki heç bir zaman meyit ölümdən sonra şəfaət olunmasına, onun üçün məğfirət və bağışlanma dilənməsinə bir bu qədər ehtiyac duymayıb”.

Ardını oxu

Namazı qəsr qılmaq Quran ayəsinə zidd deyilmi?

Cavab: Şərif ayə müsafirin namazını qısaltmasını qadağa edən açıqlama məqamında deyil, bəlkə onu qanuniləşdirir (Şəriət hökmləri sırasına aid edir). Düzdür ki, "namazı qısaltmaq sizə günah hesab edilməz" işlədilir və bu ləfz icazə səbəbilə istifadə olunur, ancaq bu ləfzin vacib kimi işlədilməsinin heç bir problemi yoxdur...

Ardını oxu

HZ PEYĞƏMBƏR (S) NECƏ DƏSTƏMAZ ALARDI?

İmam Əli (ə) Məhəmməd ibn Əbu Bəkri (r) Misirə vali təyin etdikdə, ona yazdığı əhdnaməsində buyurur: "Dəstəmazına diqqət et. Dəstəmaz namazın kamalındandır. Üç dəfə ağzına, üç dəfə burnuna su al, sonra üzünü, sonra sağ əlini, sonra sol əlini dirsəkdən barmaqların ucuna qədər yu. Daha sonra isə başına və ayaqlarına məsh et. Çünki mən Peyğəmbərin (s) belə dəstəmaz aldığını görmüşəm və bil ki, dəstəmaz imanın yarısıdır" ("Vəsailüş-şiə", c.1, səh. 279; "Biharul-ənvar", c.80, səh.366).

Ardını oxu

İmam Sadiq (ə) namazı necə qılırdı?

Həzrət (ə) buyurdu: “Sənin üçün zərəri yoxdur, ayağa qalx və namaz qıl ki, mən də sənin necə namaz qıldığını görüm”. Mən üzü qibləyə dayanıb, namaz qılmağa başladım və namazın bütün rüku və səcdəsini yerinə yetirdim. Ancaq İmam (ə) bu namazı bəyənmədi və buyurdu: “Namazı yaxşı qılmadın. Necə də bir insan üçün çirkindir ki, ömründən 60-70 il keçər və bir kamil namaz qıla bilməz”. Buyurdu: ...

Ardını oxu

Allah-Taalanın (c.c) bizim ibadətlərimizə ehtiyacı varmı?

Hәzrәt Әli (ә) “Nәhcül-bәlаğә”dә buyurur: “Аllаh mәхluqu оnun ibаdәtindәn еhtiyаcsız, itаәtsizliyindәn аmаndа оlduğu hаldа yаrаtdı.” Аllаh insаnın ibаdәtindәn lәzzәt аlmаdığı kimi, оnun üsyаnındаn dа әziyyәt çәkmir. Аllаhıtаnımа bәhslәrindә охuyuruq ki Аllаhın sifәtlәri özünәmәхsusdur. Yәni әgәr еyni bir sifәt Аllаhdа vә insаndа vаrsа bu sifәtlәr аrаsındа fәrq vаrdır...

Ardını oxu

Namaz haqda Hz Əliyə (ə) nisbət verilən yalan hədisin araşdırılması!!

Bir namazla bütün ömür qılınmamış namazların qəzasını ödəmək olarmı? Belə iddia edirlər ki, guya Peyğəmbər buyurmuşdur: Kimin boynunda qəza namazı varsa, Ramazanın axırıncı cümə gününün zöhründən öncə iki ikirəkətli namaz qılsa, "Fatihə"dən sonra bir "Ayətül-Kürsi"ni, habelə 15 dəfə "Kövsər" surəsini oxusa, dörd yüz illik qəza namazına və guya İmam Əlidən rəvayət edilən hədisə görə altı yüz illik qəza namazına kifayət edər. Bu cür iddialar batildirmi?

Ardını oxu

Namazda iki ardıcıl səcdənin məna və fəlsəfəsi

Həzrəti Əli (ə) namazda iki ardıcıl səcdənin fəlsəfəsi haqqında soruşulan sualı belə cavablandırır: “Birinci səcdənin mənası budur ki, insan səcdəyə getməklə iqrar edir ki, İlahi mənim əslim torpaqdandır. Başını qaldıraraq deyir ki, İlahi məni torpardan yaradıb vücuda gətirdin. Sonra ikinci səcdəyə gedərək deyir ki, İlahi məni yenə torpağa qaytaracaqsan. İkinci səcdədən başını qaldıraraq təsdiq edir ki, İlahi məni qiyamətdə bir daha torpaqdan çıxarıb həyat verəcəksən”. (İləuş-şərae. Şeyx Səduq. cild-1. səh-262)

Ardını oxu

İmam Əli (ə) necə dəstəmaz alardı?

İmam Sadiq (ə) buyurur: ... Sonra başına məsh çəkərək buyurur: Allahım, rəhmətinlə, bərəkətinlə və əfvinlə məni ört.“Kimin əməl dəftəri arxa tərəfindən (başının üstündən) (sol əlinə) verilərsə”. (“İnşiqaq” 10).“Beləliklə küfr etmiş kəslər üçün oddan libaslar kəsilmişdir və (Cəhənnəmdə) onların başlarına qaynar su töküləcəkdir”.(“Həcc” 19)...

Ardını oxu

Namazı gündə 3 dəfə qılmaq olarmı ?

“Səhih Müslim” 1154-cü hədis, həmçinin “Müsnədi Əhməd”in 2156-ci hədisində Abdullah ibn Şəqiq deyir ki, “Bir gün İbn Abbas əsr namazından sonra sözünü uzatdı və günəş batıb ulduzlar görünməyə başlayanda insanlar ona “Namaz, namaz” deyə çar çəkdi. İbn Abbas bunu görüb hirsləndi və “Mənə sünnətimi öyrədəcəksən? Mən Peyğəmbərin (s) zöhrlə əsr və məğriblə işa namazlarını birlikdə qıldığını gördüm”.

Ardını oxu

Niyə bəzi namazlar səsli bəziləri səssiz qılınır?

Fəzl ibni Şəzzan, bəzi namazların səsli, bəzilərinində səssiz qılınması haqqında İmam Rzanın (ə) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Səsli qılınan namazlar hava qaraldığı zaman qılınan namazlardır. Səbəbi budur ki, ətrafdan keçən bir nəfərin camaat namazının fərqinə varması və camaata qatıla bilməsi üçün namazda səsin yüksəldilməsi lazımdır...

Ardını oxu

Nə üçün namazı ərəb dilində qılmalıyıq?

Namazı ərəb dilində qılmağın 7 səbəbi: 1)- Dünya dillərini tədqiq edən alim və tədqiqatçıların etiraflarına əsasən ərəb dili vəhy dilinin tərcüməsi olmağa, Allah Taalanın yanında olan şeyləri və məqsədləri insanlar üçün ən düzgün şəkildə açıqlamağa layiq olan bir dildir. Ərəb dilinin çox geniş, əhatəli və dünyada ən çox söz ehtiyatına malik olması ilahi və mənəvi mövzuları, eləcə də axirət aləminə aid olan məsələləri insanlara izah etməyi asanlaşdırır...

Ardını oxu

Nə üçün biz şiələr dəstəmazda üzü yuduqdan sonra qolları yuxarıdan aşağıya yuyur?

Cavab: On iki İmamçı şiələrlə sünnilər arasında bəzi vacib dəstəmaz hökmlərində fərq var: ...2.Bizim fiqhdə qolları (dirsəkdən aşağı) yuxarıdan aşağıya yumaq vacibdirsə, sünnilər yekdil olaraq bildirirlər ki, insan əlləri yuxarıdan aşağıya və ya aşağıdan yuxarıya yumaqda azaddır, eləcə də, aşağıdan (barmaqların başından) yuxarıya yumaq müstəhəbdir.("Əl-fiqh ələl məzahibil-xəmsə”, s. 35,...

Ardını oxu

Nə üçün şiələr azan deyilən kimi ara vermədən namaza başlayır, sünnilər isə ...

Azan deyilən kimi namaz qılmaq olar, çünki azan şəri vaxtda deyilir. Sübh və günorta azanlarından fərqli olaraq, axşam (şam) azanına münasibətdə şiələr və sünnilər arasında ixtilaf var. Sünnilərin nəzərincə, şam namazının və iftarın vaxtı günəş batanda çatır. Ona görə də günəş batan kimi azan deyirlər. Amma şiə fəqihlərinin nəzərincə, günəş batandan sonra şərqdəki qızartı insanın başı üstən keçdikdən sonra azan vaxtı olur.

Ardını oxu

Namazda həmddən sonra amin demək olarmı?

Namazda Həmd surəsindən sonra amin demək təkcə şiə ilə sünni məzhbləri arasında ixtilaflı məsələ olması ilə yanaşı sünni məzhəbinin firqələri arasında da bu məsələyə eyni cür yanaşılmır. Namazda Həmd surəsindən sonra amin demək təkcə şiə ilə sünni məzhbləri arasında ixtilaflı məsələ olması ilə yanaşı sünni məzhəbinin firqələri arasında da bu məsələyə eyni cür yanaşılmır...

Ardını oxu

İmam Sadiq (ə) namazı necə qılırdı?

... Ancaq İmam (ə) bu namazı bəyənmədi və buyurdu: "Namazı yaxşı qılmadın. Necə də bir insan üçün çirkindir ki, ömründən 60-70 il keçər və bir kamil namaz qıla bilməz”. Mən xəcalət çəkdim və dedim: "Qurban olum, namazı mənə təlim verin”. İmam (ə) üzü qibləyə dayandı və əllərini azad buraxdı.

Ardını oxu

Allah hamıya məhrəm olduğu halqda namazda örtünməyi vacib edən nədir?

Ərlə arvad, valideynlə övlad bir-birlərinə məhrəm olsalar da qarşılıqlı hörməti qorumaq üçün geyimsiz qalmırlar. Elə bu məqsədlə də namaz vaxtı kamil geyim şərt sayılır.

Ardını oxu

Duanı Kvant fizikası ilə nə birləşdirir?

Martin Qardneri bütün dünyada tanıyırlar. O, intellektual oyunların yaradıcısı, çətin riyazi, elmi, məntiqi tapmacaların müəllifi kimi elmi informatika texnologiyaları ilə birləşdirən şəxs kimi tanınır. Həmçinin Nisbilik nəzəriyyəsi və Kvant fizikası kimi çətin elmi məsələləri oynaq, asan dillə kütləyə çatdırıb...

Ardını oxu

Namazın müxtəlif vaxtlarda qılınmasının fəlsəfəsini necə açıqlamaq olar?

Cavab: Namazın əsl hədəfi zikrdir və zikr günahların tərk olunması, həmçinin ibadi əməllərin yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Bu cəhətdən də vacib namazlar üçün günün müxtəlif vaxtları təyin edilmişdir ki, beş vaxtda Allahı yad etməklə dünyaya və həvayi-nəfsimizə bağlılıqdan nicat tapaq.

Ardını oxu

Namaz qılmamaq günahdırmı?

Namaz hər bir müsəlmanın Allah qarşısında bəndəlik borcu, vicdan vəzifəsidir. Namaz yeganə ibadət növüdür ki, heç bir məhdudiyyətə baxmadan hər kəsə və bütün hallarda vacibdir. Yalnız namaz həm sağlam, həm də xəstə, həm səfərdə, həm də vətəndə olanlara, həm kasıblara, həm də varlılara, həm kişilərə, həm də qadınlara qəti vacibdir.

Ardını oxu

Nə üçün biz şiələr dəstəmazda üzü yuduqdan sonra qolları yuxarıdan aşağıya yuyur?

Cavab: On iki imamçı şiələrlə sünnilər arasında bəzi vacib dəstəmaz hökmlərində fərq var: 1.Şiə fiqhində üzü yuxarıdan aşağıya yumaq vacibdir. Bəziləri üzün yuxarıdan aşağıya yuyulmasını ehtiyat hesab edir.("Urvətül-vusqa”, dəstəmazın əməlləri fəsli) Amma sünnə əhli yekdil olaraq belə hesab edir ki, üzü yuxarıdan aşağı yumaq müstəhəbdir.(Əl-fiqh ələl məzahibil-xəmsə”, s. 35,

Ardını oxu

Nə üçün sünnilər namazda həmd və surənin əvvəlində "bismillahir-rəhmanir-rəhim” demir və ya asta deyirlər?

Cavab: Şiələrin əqidəsinə görə, "Bismillahir-rəhmanir-rəhim” Quran surələrinin tərkib hissəsidir. "Tövbə” surəsindən başqa bütün surələr "bismillahir-rəhmanir-rəhim”lə başlayır. Əgər həmd və surəni "Bismillahir-rəhmanir-rəhim”siz başlasaq, surə natamam olar.Bu məsələdə sünnilərin bir qismi şiələrlə həmfikirdirlər. Sünnilərin bəziləri isə yalnız "Nəml” surəsinin "Bismillahir-rəhmanir-rəhim”lə başladığını qəbul edir.

Ardını oxu

Nə üçün həmd surəsindən sonra sünnilər "amin” deyir, biz isə demirik?

Şiə fiqhində "amin” kəlməsi namazın mətnindən sayılmır. Bu kəlməni mətndən sayaraq deyən kəs bidətə yol verir və namazı batil edir. Sünnə əhli isə öz kitablarındakı rəvayətlərə əsaslanaraq "amin” deyilməsini müstəhəb sayır və deyirlər ki, Peyğəmbər (s) bu işi özü görmüş və digərlərinə də əmr etmişdir.

Ardını oxu

Nə üçün şiələr camaat namazında qabaq cərgədə yer olduğu halda arxada və ya tək dayanıb namaz qılırlar?

Cavab: Şiə fiqhinə görə, sıralarda yer olduqda tənha dayanmaq məkruhdur (bəyənilmir) və namazın savabını azaldır. Eləcə də, müstəhəbdir ki, sıralar nizamlı olsun, çiyin-çiyinə dayananlar arasında məsafə qalmasın. Sünnilər isə bu işləri vacib sayır, bəzən isə tənha duranların namazını batil hesab edirlər.

Ardını oxu

Nə üçün şiələr bütün namazlarda qunut tutduğu halda, sünnilər belə etmirlər?

Cavab: Şiə kitablarında qunutun müstəhəbliyi və fəzilətinə dəlalət edən mötəbər rəvayətlər var. Peyğəmbər (s) və imamların (ə) qunut tutduğunu nəzərə alaraq şiələr bütün namazlarda qunut tuturlar.

Ardını oxu

Nə üçün şiələr üzləri qibləyə olan halda yalnız bir dəfə salam deyir?

Şiə fiqhində buyurulur ki, namaz qılan "əssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh” deyərkən qiblədən çıxmamaq şərti ilə gözü və ya qaşı ilə sağ tərəfə işarə edərək salam versin. Eləcə də, camaat namazında iqtida edənin solunda başqa iqtida edən olarsa həmin şəkildə sol tərəfə işarə ilə salam verilir.

Ardını oxu

Qünutda əllərin xüsusi şəkildə tutulmasının səbəbi nədir?

Cavab: Qünut müstəhəb namaz əməllərindən biridir. Qünut zamanı əlləri qoşalaşdırıb ovucları açmaq və sifət bərabərində qaldırmaq müstəhəbdir. Bu zaman əl barmaqları bir-birinə yapışdırılır, baş barmaqlar açılır. Bu, sanki açıq kitab vəziyyətini xatırladır. Mənasını belə izah etmək olar ki,...

Ardını oxu

Əli bağlı namazın qılınması hədislərdə

Əlibagli namaz qilmaq barədə 1)Əbu Basir və Məhəmməd ibn Müslim imam Sadiqdən ə.s rəvayət etdi: Emirelmüminin ə.s belə buyurdu: "Müsəlman bir kimsə namazında Allahın hüzurunda dayandığı bir sırada əllərini bağlayaraq küfr əhli olan Atəşpərəstlərə bənzəməməlidir." Saduk r.ə, "Hisal", 2/161 - Hürr el Amuli r.ə "Vesail eş-Şiə", 7/267 II Məclisi r.ə, "Biharul-Envar", 81/325 Şiə və Sünni qaynaqların Nəbi s. a. a, Əhli Beyt ə.s və təbiinlərdən buyurduqu kimi bu əməl əhli kitabın əməlidir

Ardını oxu

Namazı gündə üç dəfə qılmaq olarmı? (Əhli-sünnə mənbələrində)

Namazin 3 vaxt qilinmasi əhli sünnə mənbələrində: İmam Malik özünün “Muvatta”sında (hədis 300) İbn Abbasdan (r.ə.) nəql edir ki, “Həzrət Peyğəmbər (s) qorxu və ya səfər olmadan zörh və əsr, məğrib və işa namazlarını bir yerdə qıldı”. İmam Malik özünün “Muvatta”sında (hədis 300) İbn Abbasdan (r.ə.) nəql edir ki, “Həzrət Peyğəmbər (s) qorxu və ya səfər olmadan zörh və əsr, məğrib və işa namazlarını bir yerdə qıldı”.

Ardını oxu

Namazı nə qədər uzatmaq olar?

Bunun üçün dəqiq bir vaxt göstərilməyib. Əsas olan budur ki, insan namaz əməllərini tam və kamil şəkildə, tələsmədən yerinə yetirsin; necə deyərlər, namazın haqqını versin. Bu mənada hər kəs xasiyyətindən, yaşından, sağlamlıq dərəcəsindən, dini savadından asılı olaraq namazı müxtəlif vaxt uzunluğunda qılır.Namaz əməllərini tələsərək, yarımçıq və səliqəsiz icra etmək bəyənilmir.

Ardını oxu

Yaxşı adamlar namaz qılmaldırlarmı?

Sual: Quranda qeyd olunur ki, naмaz insanı çirkin işlərdən çəkindirir. Əgər bir şəxs pis iş görмürsə, onun naмaz qılмasına nə ehtiyac var? -Naмaz qəti və üмuмi göstərişdir. Çirkin işləri tərk edib, yalnız saleh əмəllərlə мəşğul olan insan da bu vəzifədən azad edilмəмişdir. Naмaz hökмən qılınмalıdır. Naмazın qılınмaмası üçün yaxşı əмəllər şərt sayılsaydı, çoxları мin bir bəhanə ilə bu ilahi, tərbiyəvi göstərişdən boyun qaçırardılar.

Ardını oxu

Namazın müxtəlif vaxtlarda qılınmasının fəlsəfəsi

Cavab: Namazın əsl hədəfi zikrdir və zikr günahların tərk olunması, həmçinin ibadi əməllərin yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Bu cəhətdən də vacib namazlar üçün günün müxtəlif vaxtları təyin edilmişdir ki, beş vaxtda Allahı yad etməklə dünyaya və həvayi-nəfsimizə bağlılıqdan nicat tapaq...

Ardını oxu

Azan səsinə narahat olub, çal-çağıra toplaşanlar

Ayətullah Lütfüllah Safinin azan haqqında tövsiyəsi: Məscidlərdə, hüseyniyyələrdə və digər dini məkanlarda mərasim təşkil edənlərə tövsiyə edirəm ki, şüar və təzahür məqsədi dayışan azan kimi səsləndirmələr səsucaldan vasitəsilə səsləndirilsin. Bundan qeyri surətdə ehtiyatlı olun ki, xalqı incitmək olmasın və bəhanə axtaranların əlinə bəhanə verilməsin. Çünki belə olarsa, bütün proqramlar sual altına düşə bilər.

Ardını oxu

Niyə sübh namazı aydın səslə qılınır?

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, adı çəkilən namazlarda birinci və ikinci rəkətlərdə həmd və surələr yüksəkdən deyilməlidir. Fəqihlər və mərcə təqlidləri bu məsələdə qeyd edirlər ki, sübh, məğrib və işa namazlarının həmd və surələrinin yüksək tonla deyilməsi kişiyə vacib ...

Ardını oxu

Namazdan sonra məsciddə ziyarətnamə oxuyanda niyə müxtəlif tərəflərə dönürlər?

Adətən, məsciddə namazdan sonra 3 qısa ziyarətnamə oxunur. Ziyarətnamələrin biri İmam Hüseynə (ə), o biri İmam Rzaya (ə), üçüncüsü də İmam Mehdiyə (ə) ünvanlanır...

Ardını oxu

“Nə üçün sübh namazı iki rəkətdir?”

Əgər hər bir əməldən öncə onun fəlsəfəsini öyrənsək, allahpərəstlik və təslimçilik necə olsun? Vəhy elmdən daha üstün və daha sirlidir. Nə üçün ziyalılar hər bir qanun və proqramı qəbul edir, lakin din və Allah qanunlarına gəldikdə çətinliyə düşür və məntiq əhli olurlar?!

Ardını oxu

Həzrət Əli (ə) namaz olduğu halda dilənçini necə gördü?

Cavab: Bilмəliyik ki, oxun ayaqdan çıxarılмası ilə üzüyü fəqirə bağışlaмaq arasında bir çox fərqlər vardır. Çünki oxun ayaqdan çıxarılмası sırf fiziki vücudla bağlı bir işdir. Bu işin insanın iмanına, Allahla bağlılığına heç bir dəxli yoxdur. Aммa fəqirin, yoxsulun halına diqqət ilahi bir işdir və insanın Allaha diqqətindən asılıdır. Doğrudan da, İмaм naмaz zaмanı özündən xəbərsiz olurdu. Aммa fəqirin halına diqqət insanın özünə diqqəti deyil. Belə bir diqqəti Allaha diqqət hesab etмək olar.

Ardını oxu

Torpağa səcdənin düzgün olması haqda Əhli-sünnə kitablarından hədislər

1-"Peyğember daşa secde edib (namaz vaxtı alnını daşa qoyurdu)." "Sehih müslum", 2-ci cild, seh: 62, "Müsned Ehmed" 1-ci cild, seh: 327. 2-"Peyğember ile zöhr namazı qılırdım. Yerden bir ovuc qum götürüb ovcumda saxladım ki, soyusun ve ona secde edim (namaz qılanda alnımı ona qoyum)." "Müsned Ehmed", 1-ci cild, seh: 327; "Es- sünenül-kübra", 2-ci cild, seh: 105...

Ardını oxu

Hansı namaza tövbə düşür?

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Namaz zamanı Allahdan qeyrisini düşünən kəs heyvana çevrilməkdən qorxmurmu?»(«Biharul-ənvar», cild 84.). Uca məqam sahibləri olanlar ibadət zamanı diqqətli olar, fikirlərini Allaha yönəldərlər. «Namaz, dua, Qurana məşğul olarkən fikrim haradaydı» deyə düşünər, hər zaman nöqsana yol verdikləri üçün tövbə edərlər.

Ardını oxu

Niyə bu zikri demək, 100 dəvə qurbanından üstündür?

Bir nəfər İmam Əlidən (ə) soruşur: "Ey Əbulhəsən! "SübhənALLAHın” təfsiri nədir?” Həzrət (ə) buyurur: "ALLAHın izzətini böyük tutmaqdır. Onu, müşriklərin ALLAHın pak zatına nisbət verdikləri hər cür çirkinliklərdən pak və böyük bilməkdir. Nə zaman bəndə bu kəlməni deyər, bütün mələklər onun üçün rəhmət istəyərlər”.

Ardını oxu

Namazı başqa dildə qılmaq olarmı?

Bir sözlə, bütün dünya müsəlmanlarının vahid bir dildə ibadət etməsi birlik nişanəsidir. Мütəxəssislərin fikrincə, ərəb dili dünyanın ən geniş və imkanlı dillərindəndir. Bütün müsəlmanlar ərəb dilindən beynəlmiləl bir dil kimi istifadə etməklə islami birliyi təmin edə bilərlər. Bundan əlavə, namazın vahid bir dildə qılınmması onu təhriflərdən, xürafatdan qoruyur.

Ardını oxu

Namazda nə üçün üzü qibləyə durmalıyıq?

Namazın üzüqibləyə qılınması o demək deyil ki, Allahın qiblə istiqamətində məkanı var. Quranda qiblə məsələsi ilə bağlı buyurulur: "Şərq də, qərb də Allahındır. Hansı tərəfə üz tutsanız, Allah oradadır...” ("Bəqərə", 115) Digər bir ayədə isə belə buyurulur: "Şərq də, qərb də Allahındır.” ("Bəqərə", 142)

Ardını oxu

Namazda birinci dəfə "Əşhədi ənnə əliyən vəliyyullahı" kim demişdir?

Azan və iqamədə birinci dəfə "Əşhədu Ənnə Əliyyən vəliyullahı" dəyərli səhabələrdən olan Səlman Farsi demişdir. Qədiri-Xum hadisəsindən sonra...

Ardını oxu

Niyə namazı öz dilimizdə qılmayaq? – Ruhani gənc alimlərə nə tövsiyə etdi?

Ustad doktor Məhəmməd Cavad Şəriət: "Allah" kəlməsinin tərcüməsi mümkün deyil, Çünki hər ərəb kəlməsinin dəqiq mənasını ifadə edəcək başqa dillərdə mənalar çox zaman tapılmır. Misal üçün Rəhman bağışlayan. Amma rəhim sözünün tərcümədə fərqli mənasını tapmaq demək olar ki, mümkün olmayan həddə bir tərcümə olur...

Ardını oxu

Nə üçün şiələr sübh namazı üçün yalnız fəcr tülusu zamanı, sünnilər isə tüludan bir saat əvvəl azan verirlər?

Şiə fiqhində bütün hökmlər Qurana, Peyğəmbərin (s) göstərişi və əməllərinə əsaslanır. Fəqihlər bütün bu bilikləri məsum Əhli-beyt (ə) vasitəsi ilə əldə edirlər. Kimsə öz təsəvvürünə və istəyinə əsasən ibadət ixtira edə bilməz. Şiə fəqihlərinin əlində tüludan qabaq azan vermək barədə heç bir dəlil yoxdur və bu işi bidət, haram sayırlar...

Ardını oxu

Мәcburi şәkildә qılınаn nаmаz qәbuldurmu?

İnsаnlаrın cәmiyyәt nаmаzınа vаdаr оlunmаsı hаqqındа bunu dеyә bilәrik ki, әgәr bir cәmiyyәtdә insаnlаr mәcburi şәkildә cәmiyyәt nаmаzınа gәtirilirsә, оnlаr bütün nаmаz bоyu оnlаrı bu cәrgәdә durğuzаnlаrа qаrğış dа еdә bilәrlәr.

Ardını oxu

İnsanda qəlbin paklığı kifayət etmirmi ki, namaz vacib olunmuşdur?!

Bəşər namaz və xüsusi ibadətlərin vacib olunmasının səbəbləri: 1-Allahın əmr-nəhyləri hikmət və məqsədyönlü işlərdir. 2-Allah-Taala insana xüsusi ibadətləri əmr etmişdir ki, bəndələri arasında ona tabe olacaq insanları bəşərə sübut etsin. 3-Namazda olan bütün müsbət və kəmala çatdıran cəhətlər yalnız insan qəlbinin pak olması ilə təmin olunmur.

Ardını oxu

Nə üçün bəzi namaz qılanlar günaha yol verir?

Qəlbin iştirak etmədiyi diqqətsiz namaz içiboş toxum kimidir.

Ardını oxu

İnsan üçün hansı mənəvi üstünlük var ki namazda olmasın?

Namazd hər şey var, Məad, Tövhid, nübuvvət, imamət və Allahın ədalətini bu xüsusi ibadətdə görmək olar. Namazda paklıq-nəzmlilik qaydaları var ...

Ardını oxu

Namazda nə üçün üzü qibləyə durmalıyıq?

Naмazın üzüqibləyə qılınması o demək deyil ki, Allahın qiblə istiqamətində məkanı var. Quranda qiblə məsələsi ilə bağlı buyurulur: "Şərq də, qərb də Allahındır. Hansı tərəfə üz tutsanız, Allah oradadır...” ("Bəqərə", 115) Digər bir ayədə isə belə buyurulur: "Şərq də, qərb də Allahındır.” ("Bəqərə", 142) ...

Ardını oxu

Əhli-sünnə mənbələrində peyğəmbərin (s) namazda səcdə edərkən torpaqdan istifadə etməsi.

Cabir ibn Abdullah el- Ensariden neql edilen hedisde deyilir: " İstinin şiddetinden elimde bir ovuc torpaq tutdum ki, soyudum ve Peyğemberle (s) birlikde zöhr namazını yerine yetirim". ("Sehihi Buxari", c. 2, seh 202) Enes ibn Malik revayet edir ki, çox isti günlerin birinde Peyğemberle (s.e.s) birlikde namaz qılırdıq. İstinin şiddetinden elimde çınqıl saxlayıb soyudurdum ki, onun üzerine secde ede bilek. ("Sünneni Beyheqi", c.1, seh 439)

Ardını oxu

Niyə sübh namazı aydın səslə qılınır?

Namazda vacib olan məsələlərdən biri sübh, məğrib və işa namazlarının həmd və surələrinin yüksəkdən deyilməsidir. Əlbəttə, səsin tonu o qədər yüksək olmamalıdır ki, qışqırıq həddinə gedib çıxsın. Burada səs tonunun aydın şəkildə eşidilməsi nəzərdə tutulur və bunun başqalarına əziyyət verəcəyini demək olmaz.

Ardını oxu

Peyğəmbər (s) besətdən və Quran nazil olmazdan qabaq namaz qılırdımı?

Əllamə Təbatəbai "Ələq" surəsini şərh edərkən bu məsələyə aydınlıq gətirir və yazır: "Ayələrin konteksti göstərir ki, Peyğəmbər (s) besətdən öncə də Allahla minacat edər, namaz qılarmış".

Ardını oxu

Əsrin İmamı (əc) qocalmır, Niyə?!

Biz insanlar zaman və məkana məhkumuq. Zaman ötdükcə, mən və siz qocalırıq. Bütün bədən üzvlərimiz köhnəlir. Saqqalımız ağarır. Eynəkdən istifadə edirik. Eşitmə aparatına və əsaya möhtac oluruq. Sümüklərimiz çürüyür. Deməli, mən və sizlər zaman və zaman məfhumuna məhkumuq. Lakin, İmam Zaman (əc) zaman və zaman məfhumunun hakimidir və onlara hökmranlığı var. Buna görə də, zaman, Zamanın Sahibinə (əc) təsir qoya bilmir...

Ardını oxu

Niyə ancaq İmam Hüseynin (ə) Ərbəini (40 günü) qeyd edilir ?

– İmam Hüseynin (ə), övladlarının, əshabının, əzizlərinin müsibətini yaşatmaqla bərabər, Peyğəmbər (s) dininin ayaqda qalmasına olan səyləri, Peyğəmbər (s) və Əhli-beytinin (ə) müsibətini simvolizə edir.

Ardını oxu

Quranı pulla oxumaq: olar ya olmaz?

Quran oxumaq və başqalarına bunu öyrətmək çox böyük savaba malikdir. Hər kəs imkan səviyyəsində bunu təmənnasız etsə, Allah tərəfindən mükafatsız qalmaz. Buna görə də başqa yerdən qazancı olan şəxsin təmənnasız olaraq Quran oxuyub möminlərin ruhuna hədiyyə etməsi və bu işi başqalarına da öyrətməsi gözəl olardı.

Ardını oxu

"60 il ibadət etməkdənsə bir saat elm oyrənmək daha yaxşıdır" nə deməkdir?

Elmlə ibadət yan-yana gələn şeydir. Bunları bir-birindən ayırmaq olmaz. Heç kim deməyib ki, elm oxuyursansa, ibadət eləmə və heç bir alim deməyib ki, ibadətlə məşğul olursansa, elmlə məşğul olmağa ehtiyac yoxdur.

Ardını oxu

Nə üçün şiələr namazda əllərini yana salır?

Şiə fiqhində sübut olunub ki, həzrət Peyğəmbər (s) və məsum imamlar (ə) namazda əllərini yana salmışlar. Əhli-beyt rəvayətlərində əlləri üst-üstə qoymaq qadağan edilir.

Ardını oxu

Qəbir ustə türbə və ya məbəd tikməyin dəlili varmı?

Qəbr üstə türbə və ziyarətgah tikmək Peyğəmbər səhabələrinin arasında təbii və şəri bir məsələ idi ki tarixdə nəql olunub.

Ardını oxu

Əhli-Sünnət kitablarında Peyğəmbərin (s) səcdədə alınını nəyə qoyduğu deyilir?

'Peyğəmbər (s) və səhabələri səcdə zamanı alınlarını torpağa qoyurdular.' Bu hədis böyük əhli-sünnə alimlərinin kitabında gəlib: 'Səhihi Müslüm' (c-1, səh-371), 'Səhihi Buxari' (c. 1, səh.91),

Ardını oxu

İmam Əli (ə) necə dəstəmaz alardı?

İmam Əli (ə) Qurandan ayrılmaz bir ilahi rəhbər idi, və rəvayətlərdə şahidik ki, imamın dəstəmaz müasir dövründə olan Cəfəri məktəbinin dəstəmazı ilə eyni olmuşdur...

Ardını oxu

Şəfaət nədir ki, siz ona inanırsınız?

Şəfaət İslam ümmətinə verilən böyük ilahi lütfdür. Necə ki, Rəsuli Əkrəm (s) buyurur: “Mənə beş şey əta olunmuşdur... Və mənə şəfaət (etmə məqamı) əta olunmuşdur ki, onu da öz ümmətim üçün ehtiyat saxlamışam.”

Ardını oxu

Nə üçün namazda fikrimiz yayınır?

İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur: "İnsan namaza duranda Allah Taala üzünü ona tərəf tutub ona baxar, bu üz tutub baxma üç dəfəyə qədər davam edər, üç dəfənin heç birində bəndə Allaha məhəl qoymazsa Allah Taala ondan üz döndərər"

Ardını oxu