Tavus Yəmani İmam Səccaddan (ə) hansı duanı öyrəndi?

İmam Səccad (ə) səcdədə bu duanı edirdi: "Sənin zəif bəndən evinə üz tutub, çarəsiz bəndən Sənə üz tutubdur! Sənin əli boş bəndən səni çağırır". Tavus deyir: İmamın bu səcdə duasını öyrənib hər zaman ki çətinlik, çıxılmaz vəziyyət və ya qəm mənə üz verərdi bu duanı oxuyar və xoşluqlar əldə edərdim. Mənbə: Kəşful Ğümmə, cild: 2, səh: 273

Ardını oxu

Duaların qəbul olmasına mane olacaq bu kimi işləri tərk edin! – İmam Səccad (ə)

İmam Səccad (ə) insanın dualarının qəbul olmasına mane olan bəzi işləri xatırladaraq buyurub: Bu kimi günahlar duanın qəbul olmasına maneədir: Pis niyyət Daxilin, mənəviyyatın napaklığı Qardaşlarla münafiq, ikiüzlü kimi rəftar etmək Duada tərəddüd etmək Vacib namazları tərk etmək ...

Ardını oxu

Xəstə olan zaman belə dua edək! – İmam Səccaddan (ə) öyrənək

İmam Səccad (ə) buyurur: “Allahım! Bədənimin sağlamlığına görə ki, davamlı olaraq ona görə işlərimi görə bilirdim, sənə şükür edirəm. Bədənimə düçar etdiyin bu xəstəliyə görə sənə həmd edirəm. İndi, ey mənim Allahım, bu iki haldan hansının Sənə şükür etmək üçün daha layiqli olduğunu bilmirəm. Bu iki vaxtdan hansı birinin Sənə həmd etmək üçün layiqli olduğunu bilmirəm. Bədənim sağlam olanda Öz pak ruzilərini mənə xoş etmişdin. Mənə onlarla Sənin fəzl və razılığını axtarmaq üçün sevinc bəxş etmişdin. Onlardan faydalanaraq, itaətlərim üçün güclü etmişdin. (Hansı daha yaxşıdır? O zaman ki, sağlam idim...).

Ardını oxu

Elə məclislər varmı ki, orada Allahı yada salmaq məsləhət deyildir?!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Behişt bağlarına tərəf tələsin”. Soruşurlar ki, behişt bağları haradır? Buyurur: “O məclislər ki, orada Allahı yada salarlar”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim qafillərin arasında Allahı yada salmağı dirçəldərsə, o mücahid kimi olar ki, başqaları qaçan zaman Allah yolunda cihad edər. Və bu insanın savabı behiştdir”.

Ardını oxu

"Lə həvlə və lə quvvətə..." zikrinin mübarək fayda və nəticələri

İmam Sadiq (ə) buyurur: "« لاحول و لا قوة الا بالله ...» - "Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh..." zikrini gündə 100 dəfə demək 70 bəlanı insandan uzaq edər ki, onların ən kiçiyi - qəm-qüssədir". (Tebyan) Behişt xəzinəsi. Əziz Peyğəmbərimiz (s) buyurur: "« لاحول و لا قوة الا بالله ...» "Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh..." zikrini çox deyin ki, o, behişt xəzinələrindəndir".

Ardını oxu

Peyğəmbərimiz (s) yuxudan duranda, bu surələri tilavət edirdi!

Əbul Fətuh nəql edir: “Allahın Peyğəmbəri (s) yataqdan qalxmazdı, məgər o halda ki, musəbbihatı tilavət edər və buyurardı: “Bu bir neçə surədə elə bir ayə vardır ki, fəziləti min ayədən daha üstündür”. Soruşurlar ki, musəbbihat hansı surələrdir? Buyurur: ““Hədid”, “Həşr”, “Səff”, “Cümə” və “Təğabun””. Cabir nəql edir ki, Peyğəmbər (s) heç vaxt yatmazdı, məgər təbaruk və əlif, lam, mim tənzil surələrini oxuyardı.

Ardını oxu

Çoxlu salavat deməyin insan həyatında dünya və axirət xeyirlərindən 40 nümunəsi

Salavat və onun fəziləti- 1-Allah-taala Qurani-kərimdə buyurur: "Həqiqətən, Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ey iman gətirənlər! (Siz də) Peyğəmbərə salavat göndərin, salam deyin və (onun əmrinə) tabe olun!” 2-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Qiyamət günündə ən fəzilətli əməl Mühəmməd və onun Əhli-beytinə salavat göndərməkdir.”...

Ardını oxu

Duanın qəbulunda təxir, gecikmənin hikməti nədir?!

"Bir çox hallarda duamın qəbul olmasının təxirə düşməsi mənim üçün daha yaxşı oldu. Çünki Sən işlərin sonundan xəbərdarsan.” Bəlkə də, istəklərimin qəbulunu təxirə salmağın mənim məsləhətimə və mənim üçün daha yaxşı olsun. Çünki yalnız Sən işlərin sonundan, xeyir və zərərindən xəbərdarsan. Mən öz cahillik və nadanlığım üzündən tələsirəm. Təəssüf ki, Allahın hikmətini düşünmür, Onun sifətlərinə lazımınca inanmırıq. Allahın Rəuf və Rəhim olmasına inanmırıq. Elə təsəvvür edirik ki, Allah qıymamazlıqdan (nəuzubillah) bizim istəklərimizi qəbul etmir.

Ardını oxu

İlahi Dərgaha ediləcək bir neçə münacat və dualar

İlahi! Məhəmməd və Ali-Məhəmməd (s) haqqına and veririk, Özünün xeyir və bərəkətlərini bizim cəmiyyətimizə nazil et! Problemləri aradan qaldır! Düşmənin gizli və aşkar əllərini kəs! Bizi bir-birimizə daha mehriban və daha yaxın et! Bizi Sənin hökmlərinə tam şəkildə əməl edənlər et! İlahi! Kəramətli və əziz Quranı bizim cəmiyyətimizdə kamil şəkildə həyata keçir, bizim əxlaqımızı Quran əxlaqı et!

Ardını oxu

"Bismillah"-ın insan həyatında olan təsirləri haqda məsumlardan hədislər

1. Həzrət Əli (ə) Həzrət Peyğəmbər (s)-dən, Həzrət Peyğəmbər (s) isə Allah-Taaladan rəvayət etmişdir ki: "Hər hansı böyük bir iş Allahın adı ilə başlanmazsa puç və nəticəsizdir.” 2. Mərhum Təbərsi " Məkarimul - əxlaq” kitabında nəql edir ki, Həzrət Musa ibn Cəfər (ə) buyurmuşdur: "Qəm-qüssəyə düşmüş şəxs üzünü göyə tutub üç dəfə "bismillahir-rəhmanir-rəhim” deyərsə mümkün deyildir ki, Allah onun narahatlığını və qəm-qüssəsini aradan qaldırmasın. Əgər Allah istəyərsə!”...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s) Ayətəl-Kursini oxumağın dəyər və savabı haqda nə buyurmuşdur?!

Ayətəl Kürsinin fəzilətləri: Peyğəmbər (s.a.s) buyurur: Quranın ən əzəmətli ayəsi Ayətəl kürsidi. Merac gecəsi iki bükülmüş səhifə göründü. Birində Fatihə surəsi, o birində isə bütöv Quran yazılmışdır. Bu iki lövhədən üç nur saçırdı. Cəbrayil (ə)-dan soruşdum ki, bu nurlar nədir? Cəbrayil (ə) dedi: Bu nurun biri İxlas surəsi, ikincisi Yasin surəsi, üçüncüsü isə Ayətəl kürsidir. Ayətəl kürsi oxunan evə 30 gün şeytan, 40 gün sehirbaz daxil ola bilməz. Ayətəl kürsi nazil olan gecə şeytan özündə qorxu hiss etd

Ardını oxu

Çox zikr etməyin faydaları - 11 təsirli zikrlər

Kim çox-çox "Ya Səlam” zikr etsə, dünya və axirətdə salamat olar. Kim çox-çox "Ya Haqq” zikr etsə, gələcəyi yaxşı olar, fağırlıqdan qurtarar, pislikdən qorunar. Kim çox-çox "Ya Mətin” zikr etsə, qüvvətli olar, ibadətlərindən zovq alar. Kim çox-çox "Ya Vahidu” zikr etsə, muradına çatar. Kim çox-çox "Ya Vali” zikr etsə, bütün işləri asan olar.

Ardını oxu

Cəm şəkilində olan duanın təsiri haqda məsumlardan hədislər

Rəbbani alim İbn Fəhəd Hilli "Uddətud - dai” kitabında belə nəql edir: "Allah-Taala Həzrət İsaya belə vəhy etdi:«Ey İsa, mö`minlərə qoşul və onlara əmr et ki, səninlə birlikdə dərgahıma dua etsinlər»; İmam Sadiq (ə) buyurur: "Atam daim belə edərdi: bir iş onu qəmləndirəndə arvad-uşağı bir yerə toplayıb dua edər, onlar isə "Amin” deyərdilər.

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərimizin (s) hədislərinə əsasən ibadət olan baxışlarla xəyanət hesab olunan baxışlar!!

Gözün ibаdәti Pеyğәmbәr (s) buyurub: =نَظَرُ الْوَلَدِ إِلَى وَالِدَيْهِ حُبّاً لَهُمَا عِبَادَةٌ "Övlаdın vаlidеynә mәhәbbәtlә bахışı ibаdәtdir.” =نَظَرُ الْمُؤْمِنِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ حُبّاً لَهُ عِبَادَةٌ "Möminin mömin qаrdаşının üzünә mәhәbbәtlә bахışı dа ibаdәtdir.” =النَّظَرُ فِي وَجْهِ الْعَالِمِ حُبّاً لَهُ عِبَادَةٌ "Аlimin üzünә mәhәbbәtlә bахmаq ibаdәtdir.” =نَظَرُالْمَرأَةِ اِليٰ زَوجِها عِبادَةٌ وَتَكفِيرٌ لِلذُّنُوب "Qаdının әrininә bахmаsı ibаdәtdir vә оnun günаhlаrının kәffаrәsidir...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s) Ey Cabir: Qurani Kərimdə ən Fəzilətli surə birinci surə olan Fatihədir!

Hz.Muhəmməd (s) buyurub:Həmd surəsi Quranın anasıdır.Cabir ibni Abdullah Ənsari-Peyğəmbər (s)-ın səhabəsindən nəql olunur ki,mən getdim Peyğəmbər (s)-ın yanına.Peyğəmbər (s) mənə buyurdu ki,Allah öz kitabında nazil etdiyi ən üstün surəni sənə öyrədim?mən dedim: Öyrədin atam-anam sizə fəda olsun Ya RəsulAllah. Peyğəmbər mənə Fatihə surəsini öyrətdi və buyurdu ki,Fatihə Quranın anasıdı və bu surə ölümdən başqa hər dərdə əlacdır.Bütün dərdlərin dərmanı Fatihə surəsidir bircə ölümdən başqa.

Ardını oxu

ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK HAQDA 40 NÖQTƏ VƏ HƏDİS

1-Zikr etmək peyğəmbərlərin sifətlərindən idi. 2-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Subhanəllah demək insanın əməl tərəzisinin yarısını, "Əlhəmdu lillah” onu bütünlüklə, "Allahu-əkbər” isə yerlə göyun arasını doldurar.”298 3-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Ölüm mələyi (Əzrail) hər gecə nida edib deyir: "Ey qəbir əhli, bu gün kimə və nə üçün qibtə edirsiniz? Artıq axirət işini aşkar şəkildə gördünüz?!” Ölülər cavabında deyərlər: "Biz möminlərə qibtə edirik. Onlar Ramazan ayında oruc tuturlar, biz tutmuruq, onlar sədəqə verir, biz vermirik. Onlar Allahı çox yad edir, biz isə yad etmirik. əfsuslar olsun dünya evində bizim əldən verdiklərimizə!”...

Ardını oxu

Hz Əlidən (ə.s) soruşdular: ALLAHIN ən güclü əsgəri kimdir?!

Buyurdu Dəmirə baxdım, onun möhkəmliyini və sərtliyini görüb ALLAHIN ən güclü və əzəmətli əsgərinin dəmir olduğunu düşündüm. Oda baxdım, onun dəmir əritdiyni görüb ALLAHIN ən güclü və əzəmətli əsgərinin od olduğunu düşündüm. Suya baxdım, onun odu söndürdüyünü görüb ALLAHIN ən güclü və əzəmətli əsgərinin su olduğunu düşündüm...

Ardını oxu

Gündəlik vacib namazlardan sonra edilən güclü zikrlər

Sübh namazından sonra edilən zikrlər. 1. İmam Rza (ə) buyurur: “Sübh namazından sonra 100 dəfə deyin: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ‏ الْعَظيمِ. "Bismılləhir- Rahmənir-Rahim. Lə həulə və lə quvvətə illə billəhil-aliyyil-azim"...

Ardını oxu

Ruzini artıran güclü əməl – Noxudəki ağadan tövsiyə

Mərhum Noxudəki ağa buyurur: “O zaman ki, mən kimya elmini sənə öyrətsəm, söz verirsənmi ki, bu elmi yerində istifadə edəcəksən? Onu harada gəldi istifadə etməyəcəksən?”. Rəhmətlik İmam (r) təvazökarcasına buyurur: “Xeyr. Sizə bu cür söz verə bilmərəm”. Şeyx buyurur: “Onda o şey ki, sizə ziyan gətirə bilər, niyə onu öyrənmək üçün bu qədər təkid edirsiniz? İndi ki, kimya elmini öyrənə bilmirsiniz, mən ondan da üstününü sizə öyrədəcəyəm: - “Ayətül-kürsü”nü 1 dəfə oxuyursunuz. - Sonra Xanım Zəhranın (s.ə) təsbihini edirsiniz. - Sonra 3 dəfə “Tövhid” (“İxlas”) surəsini oxuyursunuz. - Sonra 3 dəfə salavat deyirsiniz. - Sonra 3 dəfə bu ayəni oxuyursunuz:...

Ardını oxu

Heyvanların çıxartdığı səslərin mənası nədir?! İmam Hüseynin (ə) mükəmməl hədisi...

İmam Hüseyn (ə) kiçik olan zaman heyvanların çıxartdığı səslərin mənasını Həzrətdən (ə) soruşurlar. Çünki imamətin nişanələrindən biri budur ki, İmam heyvanların dilini də bilməlidir. İmam (ə) da bir-bir heyvanların nə dediklərini bəyan etmişdir: Kərkəs deyər: Ey Adəm övladı! Necə istəyirsənsə yaşa, ancaq bunu bil ki, aqibətin ölümdür. Qızılquş deyər: Ey bəlaları aradan aparan! Tovuzquşu deyər: Allahım! Özümə zülm etmişəm və bəzəyimlə məğrur olmuşam. Ona görə də məni bağışla. Kirpi deyər: Allah öz ərşində qərar tutmuşdur. Xoruz deyər: Hər kim Allahı tanısa, Onu unutmaz. Toyuq deyər: Ey haqq olan Allah! Sən haqsan və sözlərin haqdır. Qırğı deyər: Allaha və qiyamət gününə imanım vardır. Leş yeyən kərkəs deyər: Allaha təvəkkül et ki, O, ruziverəndir. Qartal deyər: Hər kim Allaha itaət edər, çətinlik görməz...

Ardını oxu

Dua edən zaman niyə başqalarını özündən qabağa salmaq lazımdır?!

İmam Baqir (ə) buyurur: “Tez yerinə yetən dua – din qardaşı üçün edilən duadır ki, həm dua onun qaib olduğu zaman olar və həm də əvvəl onun üçün dua edər. O zaman ona hakim olan mələk bu duaya “Amin!” deyər və dua edənə deyər ki, sənin üçün iki qatı olsun”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Möminin, mömin üçün dua etməsi bəlanı ondan uzaq edər və ruzisini artırar”.

Ardını oxu

Allah-Təalanı (c.c) zikr etmək insan həyatında hansı 8 təsiri vardır?!

Qurani-Kərim və Məsumların hədislərinə əsasən Allah zikrinin 8 xüsusiyyəti: Allahı yada salmağın bir çox bərəkətləri vardır ki, onlarla tanış olaq: 1. Allah da insanı yada salar. “Buna görə də, Məni yada salın ki, Mən də sizi yada salım”. (“Bəqərə” 152). 2. Allahla yoldaş olmaq. O kəs ki, daima Allahı zikr edər, Allah onun yoldaşı olar. Allah Təala buyurur: “Ey Musa! Mən o kəsin yoldaşıyam ki, məni yada salar”...

Ardını oxu

Həzrəti Peyğəmbər (s) səhabəsi Bilal Həbəşini bu xüsusiyyətinə görə azançı təyin etdi!

Bilal daim həzrət Peyğəmbərin (s) yanında olardı. Bütün səfərlərdə, müharibələrdə onu müşayiət edər, namaz vaxtı azan verərdi. Bilalın təkbir nidası ucalan kimi bütün allahpərəstlər məscidə axışar, cəm halda peyğəmbərə (s) iqtida edərdilər. Bilal vaxtı dəqiq müəyyənləşdirməyi bacaran bir azançı idi. Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: "Oruclarınızı Bilalın azanı ilə başlayıb, sona çatdırın, o, çox dəqiqdir.”

Ardını oxu

İnsanların şükür etməsinə qarşı maneələr

Şeytan insanların şükür etməsinə maneçilik törədir. Çünki şükranlıq ALLAHın Quranda üzərində ən çox dayandığı əməllərdən biridir. 60 ayədə şükürdən və şükranlığın əhəmiyyətindən, vacibliyindən bəhs edilir. ALLAHın bu qədər diqqətlə xatırlatdığı bu vəzifəni insanlara unutdurmaq şeytanın əlbəttə ki, başlıca məqsədlərindən biridir. Şeytanın təsiri altında olan cahil cəmiyyət şükürdən uzaq olur. Şükür etmək kimi əsas bir ibadəti ancaq baş verən müsibət keçdikdən sonra və ya xoşagəlməz bir vəziyyət ortadan qalxdıqda xatırlayar, sonra yenə içindəki yaşamlarına dönərlər.

Ardını oxu

Qurani Kərimdən insan həyatında surələrin gücü

..."Şura” surəsi Kim daima "Şura” surəsini oxusa, Allah qiyamətdə onun sifətini qar və ya günəş kimi ağ edər. Ona nida edib deyər: "Ey mənim bəndəm! "Şura” surəsini oxudun, lakin onun savabından xəbərin yox idi. Əgər onun savabını bilsəydin heç vaxt onu oxumaqdan yorulmazdın. İndi mən onun savabını sənə verəcəyəm. Hansı duanı oxumanızdan asılı olmayaraq,təmiz ürəklə edilən bütün duaları inanın ki, Allah qəbul edər...

Ardını oxu

Allahım! Utanıram bu əməllərimə görə...

ALLAHİM ! Utanıram ibadətimi,yuxuma tərk etdiyim gecələrə görə... Həm də Rəbbə ən yaxın vaxtın gecə olduğunu bilə-bilə... Duanın rədd olunmadığı o misilsiz gecələrdə, Alnımı səccadəmdə yetərincə tutmadım deyə... Əlimi dua üçün açamadığım gün və gecələrə görə... Utanıram Rəbbimin və Rəsûlunun (s.a.v.) adını yetərincə zikr etmədim deyə... Yemək yeyərkən ac qalanları xatırlamadığım günlərə görə...

Ardını oxu

Ayətullah Cavadi Amuli duaların qəbul olunması üçün bu zikri 10 dəfə deməyi tösviyə edir!

(Ayətullah Cavad Amulinin əxlaq dərsindən) Dini təlimlərdə oxuyuruq ki, əgər günaha düçar olsan, tez bir zamanda yaxşı bir iş gör ki, həmin günahı aradan apara bilsin. Çünki əgər günah parçalanarsa, insanın varlığında çürüklər əmələ gətirər və onu kor və kar edər. Günahın qəlbimizi kor etməməsi üçün ALLAHı zikr etməliyik..

Ardını oxu

"Bismillah" zikrini deməyin savabı haqda üç hədis...

Peyğəmbər (s)buyurub:"Əgər Muəllim dərs deyəndə uşağa "Bismillahir-rəhmanir-rəhim" öyrətsə, uşaq bunu oxusa, Allah o uşağın ata-anasına və məllimə cəhənnəm odundan nicat verər" Peyğəmbərdən (s) soruşdular ki, şeytanda insanla yemək yeyirmi? Buyurdu; "Bəli əgər "Bismillah"sız yemək yeməyə başlasa, şeytan da insanla yemək yeyər və Allah o süfrədən bərəkətini götürər.

Ardını oxu

Qəlbdəki çətinlikləri Allaha tərəf yönəlməklə rahatlamaq olar!

· Qəlbdə - bir dağınıqlıq vardır, onu ancaq Allaha tərəf yönəlməklə yox etmək olar. · Qəlbdə - bir vəhşət vardır, onu ancaq təklikdə Allah ilə ünsiyyətlə yox etmək olar. · Qəlbdə - bir hüzn vardır, onu ancaq Allahı tanımaq sevinci və sədaqətli münasibətlə yox etmək olar. · Qəlbdə - bir həyəcan vardır, onu ancaq Allaha sığınmaqla yox etmək olar...

Ardını oxu

Səni Yaradan RƏBBinə De!

Səni Yaradan RƏBBinə De: Ürəyinmi sıxılır?.. O bilir.. Ya Fettah! De.. Narahatmı olursan?.. O görür.. Ya Salam! De.. Ürəyinmi qırıldı?.. ONA sığın..Ya Cebbar! De.. Günahlarınmı var?..ONA yönəl.. Ya Tevvab, Ya Gaffar, Ya Afüv! De !...

Ardını oxu

İnsanın sualları və Allah-Təalanın (c.c) təskin verici 8- cavabları....

1-İnsan: Allahım, Səni necə görüm? Allah: Gözlər məni görməz, Mən gözləri görərəm. 2-İnsan: Allahım, həyat nədir? Allah: Həyat sənin Mənə olan bağlılığın, Məni özündə yaşatmağındır. 3-İnsan: Allahım, nur nədir? Allah: Nur Mənəm. 4-İnsan: Allahım, Sən haradasan? Allah: Mənim məkanım yoxdur, Mən sənə şah damarından da yaxınam...

Ardını oxu

Allah-Təala (c.c) Möminin duasının gec qəbul edilməsinin səbəbi belə izah edir!

O qədər ixlas sahibi olan şəxslər vardır ki, onların ağlayıb-sızlayaraq içdən etdikləri duaları göylərə qədər yüksəlir. Günahların iniltiləri çıxan, sevgi və şövqlə dolu olan könüllərin peşmanlıq duyğuları göyün üzərinə qədər qalxır. Bundan sonra mələklər Allaha yalvarırlar: - Ey hər duanı qəbul edən, ey sığınılan uca varlıq! Mömin qulun sənə yalvarır. Səndən başqa güvənəcək, etimad edəcək bir varlıq bilmir, tanımır. Sən Səni tanımayanlara, Sənə yad olanlara belə ehsan və lütf edirsən. Hər dilək sahibi diləyini Səndən diləyir. Allah da mələklərinə belə buyurar:...

Ardını oxu

Quran və hədislərə əsasən: Salam insanlar arasında dostluq üçün bir yoldur!

Dostluq əlaqəsini bildirmək üçün müsəlmanlar arasında daha çox müraciət olunan yollardan biri salamlaşmaqdır. "Salamun ələykum” yəni Allah səni salamat etsin. Bu mübarək və pak bir salamdır. Qurani- kərimdə də salam məhəbbəti bildirmə vasitəsi kimi təqdim olunur. Saleh əməl sahibləri behiştdə bir-birlərini salamlayırlar.

Ardını oxu

İnsanın İlahi münacatı və daxili cavabları...

1-İnsan: Allahım, Səni necə görüm? Allah: Gözlər məni görməz, Mən gözləri görərəm. 2-İnsan: Allahım, həyat nədir? Allah: Həyat sənin Mənə olan bağlılığın, Məni özündə yaşatmağındır. 3-İnsan: Allahım, nur nədir? Allah: Nur Mənəm...

Ardını oxu

Salavatın savabının dəyərini bilirsizmi?! Merac hədisi...

Allahın Rəsulu (s.a.v.s) buyurur: "meracda bir mələk gördümki minlərlə əli vardır, hər bir əlində minlərlə barmağı vardır və hər bir barmağında minlərlə bənd vardır. O mələk dedi: mən dənizə və səhraya düşən yağış suyunun dənələrinin sayını bilirəm. Yaradılışın əvvəlindən indiyə qədər yağış dənələrinin sayını da bilirəm. Amma bir hesab varki mən onu hesablamaqda acizəm...

Ardını oxu

Yaradılanı sevdim, YARADANdan ötürü..

İstədiyin qədər yaşa, amma bir gün öləcəksən. İstədiyin qədər sev, bir gün ayrılacaqsan. İstədiyini et, amma unutma bir gün hesabını verəcəksən.. Susduğu qədər də qışqıran SÜKUTlar vardır ki, onu yalnız ALLAH duyar.. "ALLAHım! Mən əlimdən gələni etdim, əlimdən gəlməyənlər üçün əllərimi SƏNƏ açdım!" Yeganə dərdim sən ol ki, Rəbbim... Dərman deyə başqa şeylər üçün döyünməsin ürəyim... "Hər canlının ölümü dadacağını, amma sadəcə bəzilərinin həyatı adacağını öyrəndim" ....

Ardını oxu

Allah-Təlanın (c.c) 99 adı və mənaları

1. ALLAH(c.c) - Cənabi haqqın özəl adıdır 2. RƏHMAN - dünyaya, hamıya rəhm edən, acıyan 3. RƏHİM - axirətdə möminlərə rəhmət edən 4. MƏLİK - mülkü davamlı olan 5. QUDDUS - hər eyb və qüsurlardan uzaq 6. SƏLAM - salamətlik verən 7. MUMİN - əmin-amanlıq verən 8. MUHEYMİN - həmişəlik hamıya himayəlik edən 9. ƏZİZ - məğlubiyyət bilməyən güclü və tək qalib...

Ardını oxu

Allah-Təlanın hansı adını 101 dəfə zikr etmək insana şəfa verər?!

"Əl-Vahid" - yəni yeganə və həmtayı olmayan deməkdir. Elə bir fərddir ki, ikincisi yoxdur. Məna etibarı ilə hasil olan budur ki, şəriki yoxdur və mürəkkəb deyil, bəsitdir. Bu ismi davamlı olaraq zikr etmək üns, ülfət və izzətə nail olmağa səbəb olar və əgər bir şəxs bu ismi təamın üzərinə oxuyub, ondan yesə qəlbi nuraniləşər və əgər əlacdan əlini üzmüş xəstə gündə 101 dəfə bu ismi oxusa, şəfa tapar.

Ardını oxu

Allah Təalanı (c.c) zikr etmək nə deməkdir?!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Bu ümmətdə üç işi tam yerinə yetirməyə qüvvə çatmır: var-dövlətdə din qardaşı ilə bərabərlik, ədalətli mühakimə ilə xalqın hüququna riayət, Allahın ardıcıl zikri. Zikr «sübhanallah», «əlhəmdu lillah», «la ilahə illəllah», «əllahu əkbər» deyil. Zikr odur ki, qarşıya haram iş çıxdıqda ,Allahı yada salıb, bu işdən uzaq olasan».

Ardını oxu

Niyə bu zikri demək, 100 dəvə qurbanından üstündür?

Zikrlərin içərisində "SübhənALLAH” zikrinin öz xüsusi yeri vardır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Hər kim yüz dəfə "SübhənALLAH” deyərsə, yüz dəvə sürməkdən daha yaxşıdır (Özü ilə həccə aparıb orada qurban kəsmək üçün)”. Bir nəfər İmam Əlidən (ə) soruşur: "Ey Əbulhəsən! "SübhənALLAHın” təfsiri nədir?” Həzrət (ə) buyurur: "ALLAHın izzətini böyük tutmaqdır. Onu, müşriklərin ALLAHın pak zatına nisbət verdikləri hər cür çirkinliklərdən pak və böyük bilməkdir. Nə zaman bəndə bu kəlməni deyər, bütün mələklər onun üçün rəhmət istəyərlər”.

Ardını oxu

Zikir nədir?

Zikr nədir? Zikr Allahı xatırlamaq, qəlbnən xatırlamaq, Allahı tərifləmək məs; "Ey Rəbbim sənsən pak sənsən Müqqədəs." "Səndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur." Allahı xatırlamaq isə Məs; Namaz qılırıq, Namazın saatını güdürük nə vaxt olacağına baxırıq Allahı xatırlayırıq. Quran oxuyuruq Allahı xatırlayırıq. Allahın öz adlarıynan çağır. Ən böyük zikr isə "La illahə illəllah", demekdi. Mənasını düşünərək.

Ardını oxu

Hansı vaxtlar dua etmək üçün daha münasibdir? İmam Sadiqin (ə) mübarək izahı

İmam Cəfəri Sadiq (ə) buyurur: "Namazlardan sonra dua edin, çünki, belə bir dua qəbul olar" İmam Baqir (ə) buyrur: "Cümə axşamı gəldikdə Allah təala buyurar: "Bir dua edən varmı ki,onu bağışlayım? Tövbə edən varmı ki,tövbəsini qəbul edim?" Həzrət peyğəmbər (s) buyurub:"Duanın ən yaxşı vaxtı səhər çağıdır." İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurdu:"Günəş çıxmazdan və batmazdan qabaq dua etmək vacib göstəriş və sünnədir, əlbəttə günəşin çıxmağı və batmağı ilə birikdə."

Ardını oxu

Dua etməzdən əvvəl Allahın hansı 8 adı deyilsə, dua qəbul olunar?!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allahın səkkiz adı vardır ki, ərşin sütununda, günəşin qəlbində, behiştdə və Tuba ağacında yazılmışdır. Hər kim dua etməzdən əvvəl onları deyərsə, duası yerinə yetər. Bu səkkiz ad ibarətdir: یا دائِمُ ,یا حَیُّ, یا وتْرُ, یا فردُ, یا اَحدُ, یا قَویُّ, یاقَدیمُ, یا قاد “Allah” adı Quranda 980 dəfə istifadə olunmuşdur. Allahın bütün camal və cəlal sifətləri bu adda cəm olmuşdur. Bu ad, Allahın müqəddəs zatına işarə edir. Ona görə də nə zaman “Allah” sözü deyilər, Allahın bütün gözəl adları deyilmiş olar.

Ardını oxu

Həftənin günlərinin qısa zikrləri və tərcüməsi

Dua kitablarında həftənin hər gününün, eləcə də ayın hər gününün və gecələrinin müstəhəb zikr və duaları qeyd edilmişdir. Bu zikr və duaların həcmi və oxunuş şərtləri fərqlidir. Onları oxumaq vacib deyil, müstəhəb sayılır, yəni bəyənilir və böyük savabı var. Həftənin hər günü üçün aşağıdakı zikrlərin 100 dəfə və daha artıq təkrar edilməsi gözəl əməldir: Bazar ertəsi – “ya Qaziyəl-hacat” (ey ehtiyacları yerinə yetirən). Çərşənbə axşamı – “ya Ərhəmər-rahimin” (ey rəhmlilərin ən rəhmlisi)...

Ardını oxu

"Lə həvlə və lə quvvətə..." zikrinin mübarək nəticələri

İmam Sadiq (ə) buyurur: "« لاحول و لا قوة الا بالله ...» - "Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh..." zikrini gündə 100 dəfə demək 70 bəlanı insandan uzaq edər ki, onların ən kiçiyi - qəm-qüssədir".

Ardını oxu

Qəbirlər hər gün 5 kəlmə ilə insanı çağırar!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qəbir hər gün beş kəlməni fəryad çəkər: 1. Mən yoxsulluq eviyəm, özünüzlə xəzinə gətirin. 2. Mən qorxu eviyəm, özünüzlə munis gətirin. 3. Mən ilanlar və əqrəblər eviyəm, özünüzlə zəhər əleyhinə məlhəm gətirin. 4. Mən qaranlıq evəm, özünüzlə ziya gətirin. 5. Mən daş və torpaq eviyəm, özünüzlə xalça gətirin. İzahl:

Ardını oxu

Ruzi dalınca getməzdən əvvəl bu duanı oxuyun

İmam Sadiq (ə) öz səhabələrindən birinə buyurur: “Nə zaman iş yerinə getmək istəsən, ilk olaraq məscidə get. İki və ya dörd rükət namaz qıl və sonra bu duanı oxu:...

Ardını oxu

Əhli Beytin məqamı

Əhli beytin (ə) məqamı hədis (19) Muhəmməd ibnul-Həsən deyir: İmam Həsən Əskəriyə (ə) yazıb o həzrətə kasıblıqdan şikayət etdim. Sonra isə öz-özümə dedim: Məgər İmam Sadiq (ə) buyurmayıbdır ki...

Ardını oxu

Həzrət Əlidən (ə) üç məşhur zikr

Həzrət Əlidən (ə) üç məşhur zikr Ərəbcə إِلَهِي كَفَى بِي عِزّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدا وَ كَفَى بِي فَخْرا أَنْ تَكُونَ لِي رَبّا أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ Oxunuşu.....

Ardını oxu

İmam Səccaddan (ə) qısa və mənəviyyat dolu bir dua

İmam (ə) duaların birində buyurur: Allahumə və əntiqnı bil-huda və əlhimnit-təqva “Allahım, mənə doğru danışmağı nəsib et (yaxud dilimi hidayətlə danışdır), mənə təqva ilham et!” İmam (ə) duada doğru danışmağın əhəmiyyətinə işarə edir. Hətta doğru danışığı Allahın hidayəti bilir. Həmçinin doğruluğu, doğru danışmağı hidayətin bir vasitəsi bilir. İnsan yalnız doğruluq və aydın dəlillərlə başqalarının hidayətində vəsilə ola bilər.

Ardını oxu

Əhli-Beytdən (ə) Quran oxumaq və öyrənmək barədə dəyərli sifariş

Peyğəmbər (s) və imamlar (ə) tərəfindən dəfələrlə Quran öyrənmək və Quran oxumaq tövsiyə olunur. Hər kəs ərəb dilində bilməyə bilər, bunu üçün müxtəlif dillərdə tərcümələr mövcuddur. Lakin Quranın orjinal dildə, ərəb dilində oxunması heç də mümkünsüz deyildir. Quranın nazil olduğu şəkildə oxunmasının cox böyük nurani təsiri vardır. Hər bir müsəlman gün ərzində bu nuraniyyət çeşməsindən bəhrələnməli, oxumalıdır. Çünki Mütəal Allah bəndələri ilə Quran vasitəsi ilə danışır.

Ardını oxu

Ən çətin anlarında insanın dadına yetişə biləcək Quran munacatı

Əm-mən yucibul-muztərra izəə dəaahu və yəkşifus-suuə və yəcəlukum xuləfə-əl-ərz. Ə ilahun məəl-lah. Qəliləm ma təzəkkərun. Zikr olunan bu ayə əsasən müşküllərin, çətinliklərin həllində çox təsirlidir. Mirzə Cavad Mələki Təbrizi “Muraqibat” əsərində yazır ki: Yaxşı olar ki, insan çətinliklər və müşküllərlə üzləşdikdə bu şərif ayəni oxusun.

Ardını oxu

Yatmazdan qabaq “Qədr” surəsini oxumağın təsiri

Həzrət Peyğəmbərdən (s) belə bir hədis vardır ki, buyurur: “Hər kim yatan zaman “Qədr” surəsini 11 dəfə oxuyarsa, Allah Təala ona 11 mələyi hakim edər ki, onu səhərə qədər şeytanın şərindən qorusunlar”.

Ardını oxu

Quranı baş üzərinə qoyaraq deyilən “Bikə Ya Allah” zikrinin misilsiz təsiri

İmam Sadiq (ə) buyurdu: Gecə düşdüyündə iki rəkət namaz qıl! sonra Quranı başının üzərinə qoy və de: "(İlahi) Səni and verirəm bu Qurana və bu Quranı göndərdiyin kəsin haqqına, (bu kitabdakı ayələrin haqqına), Quranda təriflədiyin bütün möminlərin haqqına, Sənin onların üzərində olan Haqqına ki, Sənin Haqqını Səndən yaxşı tanıyan yoxdur!

Ardını oxu

Pеyğәmbәrin (s) yаtаrkәn охuduğu duа

İmam Sadiq (ə) buyurur: Hz Peyğəmbər (s) yatarkən Ayətul kürsü və bu duanı oxuyardı: Охunuşu: “Bismillаhi аmәntu billаhi vә kәfәrtu bit-tаğut, Әllаhummәh-fәzni fi mәnаmi vә fi yәqzәti”. Tәrcümәsi: “Аllаhın аdı ilә, Аllаhа imаn gәtirdim, Tаğutdаn üz çеvirdim. İlаhi, mәni yаtdığım vә оyаq оlduğum zаmаn qоru.“

Ardını oxu

“Xüsusi möcüzəvi təsirə malik olan bu 4 ayəni mütəmadi zikr edin”

Böyük əxlaq ustadı Fatimi Niya buyurardı: insan həyatında möcüzəvi təsirə malik olan bu 4 ayəni zikr etməyi tərk etməyin: 1- Həs-bunəl-lahu və ni-məl vəkil Allah bizə kifayətdir və O, nə yaxşı vəkildir. 2- La ilahə illa əntə sübhanəkə İnnii kuntu minəz-zalimin. (Allahım) Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən! Mən isə, həqiqətən, zalımlardan olmuşam (əmrinə qarşı çıxaraq özümə zülm eləmişəm)!

Ardını oxu

Əgər qırx nəfər birlikdə vahid bir işin düzəlməsi üçün dua edərlərsə...

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər qırx nəfər birlikdə vahid bir işin düzəlməsi üçün dua edərlərsə Allah bu duanı qəbul edər. Əgər bu dua bir dağın ziddinə belə olarsa, Allah bu dağı aradan götürər.” (“Müstədrəkəl-vəsail”.)

Ardını oxu

Duaların qəbul olmasına mane olacaq bu kimi işləri tərk edin! – İmam Səccad (ə)

İmam Səccad (ə) insanın dualarının qəbul olmasına mane olan bəzi işləri xatırladaraq buyurub: Bu kimi günahlar duanın qəbul olmasına maneədir: Pis niyyət Daxilin, mənəviyyatın napaklığı Qardaşlarla münafiq, ikiüzlü kimi rəftar etmək Duada tərəddüd etmək Vacib namazları tərk etmək...

Ardını oxu

Quranın tilavətinin insan qəlbinə mənəvi təsiri barədə Peyğəmbər (s) kəlamı

Həzrət Peyğəmbər (s) Quranı ölü qəlbləri dirildən adlandırıb: “Ey övlad Quran oxumaqda qəflətə düşmə. Səhər və axşam buna riayət et. Həqiqətən Quran ölü qəlbləri dirildir. Həmçinin insanı pisliklərdən qoruyur.” (Əl-Burhan fi təfsiril-Quran 1/19)

Ardını oxu

Şəban ayında duaların qəbul olunması üçün Peyğəmbərdən (s) göstəriş

Həzrət peyğəmbər (s) istək və diləkləri olanlar üçün bu ayda oruc tutmağı və dua edib istəməyi tövsiyə etmişlər: “Hər kim şəban ayında həftənin 1-ci və 4-cü günü oruc tutub hacətlərini Allah Təaladan istəsə, Mütəal Allah onun 20 dünya, 20 axirət diləyini müstəcəb edər (qəbul edər).

Ardını oxu

Mərhum Əllamə Təbatəbainin 40 illik əhdi nə idi?

“Mən Allahla əhd bağlamışam ki, hər gün Qurandan bir cüz oxumalıyam və hal-hazırda ona 40 ildir ki, əməl edirəm. Dünən gecə oxuya bilmədiyim üçün gərək indi oxuyam. Beləcə, hər ay bütöv bir Quran xətm olur və hər ayın əvvəlindən yenidən başlayıram. Allahdan istəyirəm mənə uzun ömür versin ki, daim Quran oxuyum, onun dərinliklərindən ilham alım.

Ardını oxu

“Əl-həmdu lillah” zikrinin tərcümə və təfsiri necə edilmişdir?

Fatihə surəsinin əvvəlinci ayəsi olan “Əl-həmdu lillahi rəbbil aləmin” ayəsidir. الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Qeyd olunan ayənin təfsirində qeyd olunur ki: الْحَمْدُ kəlməsi özündə iki əsas mənanı: Şükr və sitayiş mənalarını ifadə edir. Yəni həm şükür, həm də şükrlə bərabər sitayiş yalnız Allaha məxsusdur. Ən üstün şükr, ən xalis zikr və ibadət yalınz Allaha məxsusdur. اللّهِ kəlməsinə ləfzi-cəlalə də deyilir. Yəni Mütəal Allahın xüsusi adı mənasındadır. Bu ad yalnız Allaha məxsusdur.

Ardını oxu

Əllamə Qazi Təbatəbai buyurur: Mənəviyyata ucalmaq üçün bu zikrləri unutmayın.

Mərhum Əllamə Seyyid Əli Qazi Təbatəbai Təbrizi hər namazdan sonra deyilməsi təkidlə tövsiyə olunan zikrlərə işarə edərək buyurur: 1-Hər vacib namazdan sonra Həzrət Zəhra (s.ə) təsbeh zikrini (Allahu əkbər-34, Əlhəmdulillah-33, Subhanəllah-33), 2- Bütün namazlardan sonra şükr səcdəsini, 3- Bütün vacib namazlardan sonra Ayətul-kürsi oxumağı,...

Ardını oxu

Namazın son səcdəsində tövsiyə olunan mühüm zikrlər

İmam Baqir (ə) buyurub: "Vacib namazın səcdəsində Allahdan ruzi istəmək niyyəti ilə belə de: Ya xeyrəl-məsulin və ya xeyrəl-mutin! Urzuqni. Vər-zuq iyali min fədlik. Fə innəkə zul-fədlil-əzim. Ey çağırılıb dua edilənlərin ən xeyirlisi. Ey əta edənlərin ən xeyirlisi. Mənə və ailəmə Öz fəzl və rəhmətindən ruzi əta eylə. Həqiqətən Sən böyük fəzl və əzəmət sahibisən.” (Kafi-2)

Ardını oxu

Xanım Fatimeyi-Zəhra (səlamullahi əleyha)-nın zikri 40 hədis və nöqtələr...

1. Hz Fatimeyi-Zəhra (s)-nın təsbihini demək - təkidli müstəhəb əməllərdən biridir. 2. Hz Fatimeyi-Zəhra (s)-nın təsbihini demək - İmam (ə)-ların və din alimlərinin nəzərində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 3. Hz Fatimeyi-Zəhra (s)-nın təsbihinin qısa və sadə olmasına baxmayaraq, çoxlu savabı və xeyir-bərəkəti vardır. Belə ki, Hz Peyğəmbər (s) onu qızı xanım Zəhra (s)-ya buyurdu: “Sənə dünya və onun içindəkilərdən yaxşı olan bir şey əta edəcəyəm”. (Sonra bu zikri ona əta etdi.)

Ardını oxu

Mən sənin Peyğəmbərə (s) göndərdiyin salavatdan xəlq olundum!

Əbu Bəkr Şibli nəql edir: “Mənim bir qonşum var idi, vəfat etdikdən sonra onu yuxuda gördüm. Soruşdum: “Allah-taala səninlə necə rəftar etdi?” Dedi: “Ey Şeyx! Böyük dəhşətlər gördüm, çoxlu əziyyətlər çəkdim. O cümlədən, “Münkir” və “Nəkir”in sualları zamanı dilim işdən düşdü. Özözümə deyirdim: “Vay, bu əzab və bəla mənə haradan yetişdi? Axı mən müsəlman idim və İslam dinində öldüm.” O iki mələk qəzəblə məndən cavab tələb etdi...

Ardını oxu

Niyə bu zikri demək, 100 dəvə qurbanından üstündür?

Zikrlərin içərisində "SübhənALLAH” zikrinin öz xüsusi yeri vardır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Hər kim yüz dəfə "SübhənALLAH” deyərsə, yüz dəvə sürməkdən daha yaxşıdır (Özü ilə həccə aparıb orada qurban kəsmək üçün)”. Bir nəfər İmam Əlidən (ə) soruşur: "Ey Əbulhəsən! "SübhənALLAHın” təfsiri nədir?” Həzrət (ə) buyurur: "ALLAHın izzətini böyük tutmaqdır...

Ardını oxu

Gecəni rahat yatmaq üçün tövsiyə olunan əməllər nələrdir?

Məsumlarımızın (ə) yatmazdan əvvəl tövsiyə etdiyi əməllər bunlardır: 1. “Təsbihati-ərbəə”ni 3 dəfə demək. 2. “Tövhid” surəsini 3 dəfə demək. 3. 14 Məsuma (ə) 14 salavat göndərmək. 4. Bütün möminlər və ölülər üçün bağışlanma istəmək. 5. Həzrət Zəhranın (ə) təsbihini demək...

Ardını oxu

Böhranlı anlarda hansı zikrləri edək?

1. Təəcüblənirəm o kəsə ki, qorxu ona qalib gəlmişdir. Necə bu zikrə pənah aparmır. «حسبنا الله و نعم الوکیل» (Ali-İmran/171). Halbuki Allah bu zikrə görə buyurub: “O kəs ki, cihad əzmi ilə xaric olar, bu zikrə pənah aparsın.” Bu insanlar ticarətdən fayda edərək, onlara heç bir pislik dəymədən geri qayıtmışdılar. 2. Təəcüblənirəm o kəsə görə ki, qəmgindir, ancaq bu zikrə pənah aparmır. «لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین» (Ənbiya/87). Çünki Allah bu zikrə görə buyurub: “Biz Yunusə (ə) bu zikrə söykəndiyi üçün nicat verdik. Eləcə də möminlərə nicat verərərik”.

Ardını oxu

Xəta edəndə, 7 saat ərzində bu zikri deyənə günah yazılmaz

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim günah edər, gündüzdən 7 saat ona möhlət verilər ki, (tövbə etsin). Əgər 3 dəfə desə: "Əstəğfirullahəl-ləzi lə iləhə illə huvəl-həyyul-qayyum" Həmin günah onun üçün yazılmaz”. (

Ardını oxu

Bu surəni oxuyan ailəsi, qonşu və dostları üçün şəfaətçi ola bilər

"Təkasur” surəsinin bərəkətləri: 1. Böyük xeyirə çatmaq. Hər kim bu surəni bazar ertəsi və ya çərşənbə günü 40 dəfə oxuyarsa böyük bir xeyirə çatar. 2. Hacətin yerinə yetməsi. İmam Sadiq (ə) buyurur: ""Təkasur” surəsini xəlvətdə 22 dəfə oxuyun və ondan sonra 1000 dəfə salavat göndərin, sonra hacətinizi istəyin ki, yerinə yetər”. 3. Baş ağrısını aradan aparar. Hər kim bu surəni baş ağrısı çəkən birinə oxuyarsa, ağrısı keçər...

Ardını oxu

Namazdan sonra salavat ayəni oxumaq 100 hacəti qəbul etdirər!

İmam Kazim (ə) buyurur: Hər kəs namazdan sonra salavat ayəni deyərək 3 dəfə Peyğəmbər (s) və onun əhli beytinə dua niyyəti ilə salavat deyərsə Allah onun 70 dünya və 30 axirət hacət və istəklərini qəbul edər...

Ardını oxu

Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?

Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. İsmi əzəm duası. İmam Səccad (ə)- dan Məqatil ibni Süleyman duası. İmam Musa ibni Cəfər (ə)- dan Sədrül- icabət adlı dua ki, bu cür başlayır: ...

Ardını oxu

İmam Əlidən (ə) nəql olunur: "Çətinlikləri həll etmək üçün bu duanı oxuyun!"

Əmirəl-möminindən (ə) nəql edilir ki, buyurub: “O zaman ki, Peyğəmbərə (s) qəm və qüssə hakim olardı, bu duanı oxuyardı: یا حَی یا قَیومُ یا حَیاً لا یمُوتَ، یا حَی لا اِلهَ الا اَنْتَ کاشِفُ الْهَمِّ مُجیبُ دَعُوَةِ المُضْطَرّینَ اَسْألُکَ باِنَّ لَکَ الحَمْدُ لا اِلهَ اِلا اَنْتَ المَنّانُ بَدیعُ السَّماواتُ وَ الاَرْضِ ذُوالجَلالِ وَ الْاِکْرامِ رَحْمنَ الدُّنیا وَ الآخِرَةِ وَ رَحیمَهما ...

Ardını oxu

Qeyb dövründə Allahın dinində möhkəm olmaq üçün bu duanı mütləq oxumalıyıq

İmam Sadiq (ə) İbn Sənana xitab edərək buyurmuşdur: “Tezliklə şəkk və tərəddüdə düşəcəksiniz, aydın nişanə və yol göstərən imamsız qalacaqsınız. Həmin şəkk və tərəddüddən “Ğəriq” duasının oxuyandan başqa heç kəs qurtula bilməyəcək.” (İbn Sənan nəql edir ki,) dedim: “Ğəriq” duası necədir? Buyurdu: Deyirsən: (Ya Allahu Ya Rəhmanu Ya Rəhim, Ya muqəllibəl-qulub, səbbit qəlbi əla dinik.)

Ardını oxu

Xəta edəndə, 7 saat ərzində bu zikri desək...

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim günah edər, gündüzdən 7 saat ona möhlət verilər ki, (tövbə etsin). Əgər 3 dəfə desə: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم "Əstəğfirullahəl-ləzi lə iləhə illə huvəl-həyyul-qayyum" Həmin günah onun üçün yazılmaz”. (Beytutə saytı)

Ardını oxu

Qəlb yoxsa dil zikri!

Əbdullah ibni Sinan deyir ki, mən duanı təkrar edərkən “ya muqəllibəl-qulubi vəl-əbsar” dedim. İmam məni saxlayıb “necə dedimsə, elə də təkrar et” buyurdu.” Hədisdən aydın olur ki, xüsusi dualarda bir kəlmə də olsun belə yerbəyer etmək olmaz. Namazda həmd və surəni dillə demək də dini zərurətlərdəndir. Namazda yalnız qəlb zikrini kafi bilmək yanlış düşüncədir.

Ardını oxu

Bu zikri səcdədə deyən, mütləq müsbət nəticə əldə edər

(“Lə iləhə illə ənt. Subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin”). Bu zikri deyəndə Allaha elə diqqət etməlisən və düşünməlisən ki, Allah mənə zülm etməkdən pakdır, bu, mənəm ki, özümə zülm edirəm. Müəllimim bu səcdəni etməyi çox tövsiyə edirdi. Hər kim onu yerinə yetirirdi, təsirini görürdü. Bəziləri bu zikri səcdədə min dəfə deyirdilər və hətta bəziləri üç min dəfə deyirdi. Hər biri də nəticə alırdı”.

Ardını oxu

Təsbihati-ərbəənin sirri və mənası nədir?

İmam Həsən Müctəba (ə) buyurur: “Bir neçə yəhudi Peyğəmbərin (s) xidmətinə gəlir və onların ən alim olanı Həzrətə (s) deyir: “Təsbihati ərbəənin təfsiri nədir?”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Təala bilir ki, bəni-Adəm Allaha yalan deyir, ona görə də buyurur: “Subhənallah”. Yəni, Allah insanların dediklərindən münəzzəh və pakdır...

Ardını oxu

Axir zamanda imanınızı, özünüzü bu zikirlə qoruyun

İmam Sadiq (ə) buyurur: İmanınızı qorumaq üçün bu zikri deyin: "YA-ALLAHU. YA-RƏHMANU. YA-RƏHİMU. YA MUQƏLLİBƏL-QULUBİ VƏL-ƏBSAR. SƏBBİT QƏLBİİ ALƏ DİNİK. (Ey Rəhman, Rəhim, qəlblərə və gözlərə hakim olan Allah. Mənim qəlbimi öz dinində sabit eylə!)...

Ardını oxu

Ruzimiz gələn məkanların bərəkətləşməsi üçün mühüm ayə və zikr

Hədislərdə ruzi bərəkət üçün momünlərdən belə zikr etmələri tövsiyyə olunub: "Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Allahummə inni əsəlukə ya qəribəl-fəthi vəl-fərəci.Səhhilil –fəthə və-fərəcə.Ya fəttahul -fəthi vəl-fərəci. Ya miftahul-fəthi vəl-fərəci.Ya sadiqəl-fəthi vəl-fərəci. Ya raziqəl- fəthi vəl-fərəci. Ya mufəttihəl-əbvab."

Ardını oxu

Nə qədər çox oxunsa savabı bir o qədər çoxdur!

İmam Kazim (ə) buyurur: " "Kim sübh və məğrib (şam) namazlarından sonra kəlmə kəsməmiş, hərəkət etməmiş bu duanı yeddi dəfə oxusa 70 cür bəla ondan uzaq olar. Bu bəlaların ən kiçiyi cüzam, ekzema, şeytanın və padşahların şərləridir."

Ardını oxu

Zikrdə keyfiyyət önəmlidir yoxsa kəmiyyət?

Bir gün Allah təala həzrət Musaya (ə) buyurdu: “Ya Musa gecə və gündüz mənə zikr etməyi coxalt! və zikrə məşğul olan zaman qəlbini xüşu hissi (qorxu və diqqət) halina gətir.” Külliyyat Əhadis-Qüdsi (Cəvahirus-Sünniyyə fil -Əhadis əl-Qüdsiyyə), səh-155

Ardını oxu

Möminlərə xatircəmlik və aramlıq bəxş edən zikr!

"O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr etməklə aram tapmışdır. Bilin ki, qəlblər (möminlərin ürəkləri) yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar!” (Rəd-28)

Ardını oxu

Ilahi övliyalığa çatdıracaq təsbih hansı zikrlərdən ibarətdir?

Əmirəl-möminin (ə) Bəra ibni Azəmə buyurur: "Sənə elə bir əməl öyrədimmi ki, onu yerinə yetirən zaman İlahi övliyalardan olarsan?”. Bəra deyir: "Bəli”. Həzrət Əli (ə) də ona yuxarıdakı təsbihi öyrədir və sonra buyurur: "Hər kim hər namazdan sonra bu təsbihi edərsə, Allah ondan min dünya bəlasını uzaq edər ki, onların ən asan olanı – dindən qayıtmaqdır...

Ardını oxu

Ayda 1 dəfə bu surəni oxuyanın qəlbinə nifaq yol tapmaz!

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim hər ayda “Tövbə” və “Ənfal” surələrini oxuyarsa, nifaq heç bir zaman qəlbinə daxil olmaz. Əmirəl-möminin (ə) davamçılarından olar”.

Ardını oxu

Həccin “Ləbbeyk!” zikr və şüarı necə yaranıb?

Allah atalarının belində olan Muhəmməd (s) ümmətinə nida edir və buyurur: “Ey Muhəmməd (s) ümməti! Gəlin!”. Onların hamısı dedilər: “Ləbbeyk, Əllahummə, ləbbeyk. Ləbbeyk, lə şərikə ləkə ləbbeyk. İnnəl həmdə ...". Bundan sonra Allah həmin kəlmələri müsəlmanların həccinin şüarı qərar verdi”

Ardını oxu

Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) təsbihatının ən az təsiri insanı bədbəxtlikdən xilas edər!

Həzrət Fatimənin (s.ə) təsbihatı o qədər fəzilətə malikdir ki, saymaqla bitməz. Bu təsbihin ən az təsiri insanı bədbəxt olmaqdan xilas edər. Bu dünyada yaşayan hər bir insan öz baxış və əqidəsinə görə xoşbəxt olmağı sevər və istəyər. Lakin insan ixtiyar sahibi olduğu üçün yolunu özü seçməlidir...

Ardını oxu

Zikrin ruha və əxlaqa təsiri

Həzrət Peyğəmbər (s) öz səhabələrinə buyurur: "İstəyirsinizmi ki, sizi Allah yanında ən pakizə və ən yaxşı əməldən xəbərdar edim?". Hamı dedi: "Bəli". Həzrət (s) buyurdu: "Allahı çoxlu zikr edin". Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Beş şey tərəzidə ağır olar: "Təsbihati-ərbəə"ni demək...".

Ardını oxu

Misilsiz təsirlərə malik olan Nadi-Əliyyən duası

Bu münacatin faydalarında qeyd olunur ki, bu duanın özünə məxsus qəribə xüsusiyyətləri vardır. O cümlədən duaların qəbul olunmasında, mahəbbət yaratmaq üçün, övlad diləmək üçün, borcun qaytarılmasında, insan və cinlərdən amanda qalmaq üçün istifadə olunur.

Ardını oxu

İmamların (ə) üzükləri üzərində yazılan zikrlər

Dini təlimlərə əsasən üzük taxmaq müstəhəb və savab əməldir. Xüsusilədə ibadət zamanı əqiq qaşlı gümüş üzüklərin taxılması tövsiyə edilir. Peyğəmbər (s) və imamların üzüksüz qalmazdılar. Onların üzükləri adətən gümüşdən olardı və əqiq və sair qaşlarla bəzədilərdi. Hədislərə əsasən Peyğəmbərin və İmamların üzüklərinin üzərindəki zikrlər belə olub: Peyğəmbər (s): O həzrətin üzüyünün üzərində şəhadəteyn kəlməsi var idi. İmam Əli (ə) : "Allahul-Məliku və Əliyyun əbduhu” (Şah Allahdır, Əli onun qulu)...

Ardını oxu

Bu ayda oxunması tövsiyə olunan dualar tərbiyəvi dərslərdir.

Rəcəb, Şaban və Ramazan ayları Allahın əməlisaleh bəndələrinin və övliyalarının bayramı sayılır. Çünki minacat vaxtı, yalvarış zamanı, həzrət Haqqa diqqət mövsümüdür. Bəşəriyyətin hər bir zaman kəsiyində, hər bir ictimai işdə Allahla əlaqəyə, duaya, diqqətə, yalvarışa ehtiyacı var.

Ardını oxu

Əzab mələklərindən nicat verən zikr!

İmam Əsgəri (ə) "Bismilləhir-Rahmənir-Rahim"i təfsir edərkən buyurur: "Ehtiyaclar və çətinliklər zamanı hər məxluqun ümidi Allahdan başqa hər şeydən kəsiləndə və bütün səbəblərdən, vasitələrdən əli üzüləndə Ona tərəf üz çevirər".

Ardını oxu

Neçə dərdin dərmanı olan bir zikr – Allahın Rəsulunun dilindən

İmam Baqir (ə) bu zikrin bəyanında buyurur: "Güc və qüvvət Allah Təalaya məxsusdur. İnsan bu zikiri deməklə öz itaət gücünü Allaha Təalaya nisbət verir, yəni Rəbbi ona itaət üçün güc verib. Bir günahla üzləşəndə də Rəbbi onunla o günah arasında bir ruhani hal, bir maneə yaradır və insanı günahdan qoruyur. Allah Təala insana verdiyi güc və inayətlə insanı qoruyur".

Ardını oxu

Bu zikrin hər hərfində bir bərəkət var!

Hz. Peyğəmbər (s) İmam Əliyi (ə) yanına çağırıb buyurdu: " Ya Əli (ə), əgər bir xəstəliyə düçar olsan, istiğfar et (yəni: “Əstəğfirullahə Rəbbi və ətubu iləyh”-de),... Sonra “Tövhid” surəsini çoxlu oxu, çünki bu surə “Quran”ın nurudur və “Ayətul-kürsü”nü oxu ki, onun hər hərfində min bərəkət və min rəhmət var.” (“Dəəvat”, səh.84.)

Ardını oxu

Ali-Muhəmmədin (ə) zikri hacətlərin qəbuluna kömək edər!

İmam Sadiq (əleyhissəlam) buyurdu: “Sizin hər birinizə lazımdır ki, böyük və əzəmətli Allahın qarşısında hacətinizi aşkar (bildirən) edən zaman İlahi sitayişlə başlasın və Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi) və onun Əhli-Beytinə tərif desin. Sonra isə öz təqsir və günahlarını etiraf edərək Allahdan hacətini istəsin.”

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərin (s) yatarkən oxuduğu dua

İmam Sadiq (ə) buyurur: Peyğəmbər (s) yararkən bu duanı oxuyardı: -“Ayətul-kürsü”nü oxuyurdu, sonra isə deyirdi: Oxunuşu: “Bismillahi aməntu billahi və kəfərtu bit-tağut, Əllahumməh-fəzni fi mənami və fi yəqzəti”. Tərcüməsi: “Allahın adı ilə, Allaha iman gətirdim, Tağutdan üz çevirdim. İlahi, məni yatdığım və oyaq olduğum zaman qoru.“

Ardını oxu

Həzrət Əlidən (ə) üç məşhur zikr ( münacat)

Tərcüməsi: İlahi, Sənin bəndən olmaq mənim başıuca olmağıma və Sənin mənə Rəbb olmağın isə mənim fəxr etməyimə bəsdir. Sən mənim istədiyim kimisən, belə isə məni istədiyin kimi qərar ver!

Ardını oxu

Niyə təsbehin dənələrinin sayı 101-dir?

İmam Kazım (ə) başqa yerdə buyurur: “Bizim davamçlarımız dörd şeydən ehtiyacsız deyildirlər: üzərində namaz qıldıqları həsir, əllərinə taxdıqları üzük, misvak edikləri misvak, Seyyidi-şühəda (ə) türbətindən olan və dənəsinin sayı 33 olan təsbihdən. Nə zaman onunla təsbih deyər, Allah hər dənənin qarşılığında ona dörd həsənə yazar...

Ardını oxu

Göz yaşının dəyərini bilən və qiymətini verən Allahdır!

İmam Baqir (ə) Kümeytin Əhli-Beyt (ə) haqqında oxuduğu şeri dinlədikdən sonra ağladı və buyurdu: “Hər kəs bizi xatırlasa, ya onun yanında bizi yada salsalar və onun gözlərindən hətta ağcaqanadın qanadı miqdarında yaş axsa, Allah behiştdə onun üçün ev hazır edər və onun göz yaşı onunla cəhənnəm arasında pərdə olar”.

Ardını oxu

İnsan Allahı nə üçün yada salmalıdır?

O zaman ki, Allahın zikri insanın can və qanı ilə qarışar, həyatına çox dəyərli təsirlər qoyar. Allahı zikr edən insan: 1-Allahın əmrlərinə itaət, 2-bəsirət və ayıqlıq əldə etmək, 3-Nifaqdan amanda olar, 4-Allah insana diqqət edər, 5-Qəlbləri aram olar...

Ardını oxu

Zikrin həddi yoxdur, sonu yoxdur!

İmam Sadiqdən (ə) nəql olunur: "Zikr belə deyil. Allah-Taala onun azına razı olmamış və onun üçün hədd təyin etməmişdir”. (Əl-Kafi, c. 2, səh. 498;"

Ardını oxu

Cümə günü və onun tövsiyyə olunan bəzi əməlləri

İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Cümə günü - Allah taalanın ibadətində əlindən gələni əsirgəmə və xoşa gələn əməllərlə Allah taalaya doğru müqərrəb və yaxın ol! Bütün haramlardan əl çək, çünki, Allah bu gün yerinə yetirilən savab əməlləri neçə bərabər yazaraq, pis əməllərin əzabını silir. Möminlərin dərəcələrini dünya və axirətdə ucaldır.

Ardını oxu

Rəcəb ayının fəzilətinə çatdıracaq əməllər....

Rəcəb ayında gündəlik deyilən zikrlər 1. Min dəfə "Əstəğfirullahə zəl-cəlali vəl-ikrami min cəmiz-zunubi vəl-asam" demək. Şeyx Səduq rəvayət edir ki, əgər bir şəxs rəcəb ayında bu zikri min dəfə deyərsə, Allah-təala buyurar: Əgər bağışlamasam, sizin Allahınız deyiləm. 2. Ay ərzində "La ilahə illəllah" zikrini min dəfə demək...

Ardını oxu

Rəcəb ayının gündəlik duası

Əvvəl deyirsən: ”Ya mən ərcuhu likulli xəyrin və amənə səxətəhu ində kulli şərr, ya mən yu`til kəsirə bil-qəlil, ya mən yu`ti mən səələhu, ya mən yu`ti mən ləm yəsəlhu və mən ləm yərifhu təhənnunən minhu və rəhmətən. Ə`tini biməsələti iyyakə cəmiə xəyrid-dünya və cəmiə xəyril axirəh, vəsrif ənni biməsələti iyyakə cəmiə şərrid-dünya və şərril axirəh, fə-innəhu ğəyru mənqusin ma əətəytə və zidni min fəzlikə ya Kərim.”

Ardını oxu

Nemətin davamlı olmasına səbəb olan gözəl əməl

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim yemək yeyər və şakir (şükür edən) olar, həmin o kəsin əcrinə malikdir ki, (müstəhəb) oruc tutar və aclığına səbir edər. O kəs ki, rifahdadır və salamatlığına görə şakirdir, həmin o kəsin əcrinə malikdir ki, giriftarlığa düçar olmuşdur, ancaq səbir edir. O kəs ki, bəxşiş əhlidir və (bu İlahi tövfiqə görə) şakirdir, həmin o kəsin əcrinə malikdir ki, məhrumdur və qənaət edir”.

Ardını oxu

Riyаnın ziddi iхlаsdır!

Bütün әmәllәrin dәyәri niyyәtdәn аsılıdır. Nаmаz kimi bir sırа хüsusi ibаdәtlәrdә niyyәt sаf оlmаzsа, bu әmәllәr nәinki fаydа vеrmәz, hәttа әzаbа sәbәb оlаr. Əmәlin fаydаlı оlmаsı üçün riyаdаn çәkinmәk lаzımdır. Riyаnın ziddi iхlаsdır. Bәs iхlаs nәdir? Mәgәr Аllаhın еhtiyаcı vаrmı ki, biz bütün işlәri оnun rаzılığı üçün görәk?...

Ardını oxu

“Salehlər səhərlər istiğfar edərlər” nə deməkdir?

Salehlərin ilk nişanəsi budur ki, gecəni az yatarlar. Bu ayə onu demək istəyir ki, saleh insanlar çox az hallarda gecənin hamısını yatarlar. Daha çox oyaq qalar və ibadətlə məşğul olarlar. Bu insanlar dua edər və gecə namazı qılarlar.

Ardını oxu

Quranı oxumağın savabı və dəyəri haqda 6 hədis

İmam Əli (ə.s): Allah-taalanın kitabını öyrənin. Çünki o sözlərin ən yaxşısı, öyüdlərin ən aydınıdır. Quranı başa düşün. Çünki o, qəlblərin baharıdır və onun nurunda şəfa axtarın. Çünki o, sinələrdəki xəstəliklərə şəfa verəndir. Onu yaxşı oxuyun, Çünki o ən yaxşı əhvalatdır. (Tuhəful-uqul, səh. 150)

Ardını oxu

Möminin əməl dəftərinə yazılan bir Suhbanəllah!`

Hz. Süleyman (ə) bir yerdən keçirdi. Quşlar onun başı üzərinə kölgə salmış, cin və insanlaradan olan mühafizəçiləri isə sağ və sol tərəflərində onu qoruyurdu. Süleyman orada bir abidlə rastlaşır. Abid deyir: “And olsun Allaha! Allah sənə böyük bir şahlıq bağışlamışdır”. Hz. Süleyman deyir: “Möminin əməl dəftərində yazılan bir “Subhanəllah” Davudun oğluna veriləndən daha üstündür. Çünki Davudun oğluna verilən aradan gedəcək, ancaq Allahı yad etmək qalacaqdır”.

Ardını oxu

Allah-Taala (c.c) hansı dəstənin diləyinə tez cavab verər?

Bir gün Musa (ə) dua edir: Ey Alimlərin Rəbbi! Allah Taaladan nida gəlir: Eşidirəm. Hz. Musa (ə) ikinci dəfə deyir: "Ey Abidlərin Rəbbi! Allah-Taaladan nida gəlir: Eşidirəm. Hz. Musa (ə) üçüncü dəfə zəlilanə münacat edir və deyir: "Ey Günahkarların Allahı! Allah-Taaladan nida gəlir: Eşidirəm, Eşidirəm, Eşidirəm!! --Səbəbi: Çünki Mənim günahkar bəndələrimin isə heçnəyi yoxdu Məndən Başqa...

Ardını oxu

Niyə təsbehin dənələrinin sayı 101-dir?

Hədislərdə oxuyuruq ki, Məsum İmamların (ə) zamanında təsbih ya 34, ya da 33 dənədən ibarət idi. İmam Musa ibni Cəfər (ə) buyurur: “Mömin beş şeydən ehtiyacsız deyildir: misvak, daraq, səccadə, 34 dənəli təsbih, əqiq üzük”.

Ardını oxu

“Qariə” surəsini oxuyan Dəccalın fitnəsindən amanda qalar!

İmam Baqir (ə) bu surənin fəziləti haqqında buyurur: “Hər kim “Qariə” surəsini oxuyar və bunu davamlı edərsə, Əziz və Cəlil Allah onu Dəccalın fitnəsindən və ona iman gətirməkdən amanda saxlayar. Həmçinin cəhənnəm atəşinə düçar olmaqdan saxlayar”.

Ardını oxu

"Lə həvlə və lə quvvətə..." zikrinin mübarək nəticələri

İmam Sadiq (ə) buyurur: "« لاحول و لا قوة الا بالله ...» - "Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh..." zikrini gündə 100 dəfə demək 70 bəlanı insandan uzaq edər ki, onların ən kiçiyi - qəm-qüssədir".

Ardını oxu

Bu surəni xəstə üçün yazsalar, Allah ona ciddi asanlıq verər!

Həzrət Sadiq (ə) başqa yerdə buyurur: “Hər kim “Zariyat” surəsini oxuyarsa, Allah məişət işlərini islah edər və ona çoxlu ruzi əta edər”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər bu surəni yataqda olan xəstə üçün yazsalar, Allah ciddi şəkildə ona asanlıq edər”.

Ardını oxu

Quran oxumağın savabı haqda hədislər

Peyğəmbər (s) buyurub: "Ey Salman! Quran oxu. Çünki Quran oxumaq günahların kəffarəsidir. Cənnəm odunun qarşısında sipər və İlahi əzabdan qurtuluşdur. Hər kim Quran oxusa, Allahın rəhməti ona nazil olar və mələklər onun üçün istiğfar edərlər. Cənnət ona müştaq olub Allah ondan razı qalar.

Ardını oxu

İnsanı qəfil ölümdən amanda saxlayan surə!

İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: “Hər kəs müsəbbəhatın (İsra, Hədid, Həşr, Səf, Cümə,Təğabun və Əla) hamısını oxusa, həzrət Qaimi (əc) dərk etməmiş ölməz. Əgər ölsə də Peyğəmbərin (s) pənahında və qonşuluğunda olacaqdır”. (“Səvabul-əmal”, səh. 119)

Ardını oxu

Bütün hallarda Allah zikri...

Peyğəmbər (s) barəsində nəql olunur: “Allahı zikr etməmiş oturmaz və qalxmazdı.” (Təbərsi, “Məkarimul-əxlaq” səh.14.) Hətta həzrətin qalxdığı və ya oturduğu zaman oxuduğu zikrlər nəql olunmuşdur. Hər vaxt yeni paltar geysəydi xüsusi zikr edərdi. Yatdığı zaman xüsusi zikr, bəzən isə “ayətəl-kürsi” oxuyurdu. Yuxudan qalxan zaman isə əvvəlcə səcdəyə gedib, Allaha sitayiş edirdi.

Ardını oxu

Salavatdan sonra deyilən “əccil fərəcəhum” ifadəsinin mənası nədir?

Cavab: Ərəb dilində “fərəc” – qurtuluş, xilas, qələbə mənalarını verir. Dini mənbələrdə fərəc deyərkən, Əhli-beytin sonuncusu 12-ci İmam Həzrət Mehdinin (ə) zühuru nəzərdə tutulur. O həzrət zühur edərkən haqq-ədaləti dirçəldəcək, hər kəsin, o cümlədən, Əhli-beytin də qəsb olunmuş hüquqlarını qaytaracaq...

Ardını oxu

Әgәr hәmsöhbәt istәyirsәn, Аllаh sәnә kifаyәtdir!

“Әgәr hәmsöhbәt istәyirsәn, Аllаh sәnә kifаyәtdir. Әgәr dünyаnı istәyirsәn, ibrәt götürmәk sәnә kifаyәt еdәr. Әgәr dоst istәyirsәn, kirаmәl-kаtibin (pis vә yахşı әmәllәri yаzаn mәlәklәr) sәnә kifаyәtdir. Әgәr iş vә sәnәt istәyirsәn, ibаdәt sәnә kifаyәt еdәr. Әgәr munis istәyirsәn, Qurаn sәnә kifаyәtdir. Әgәr mоizә istәyirsәn, ölüm sәnә bәsdir. Әgәr qеyd оlunаnlаr sәnә kifаyәt dеyilsә, bu vахt cәhәnnәm оdu sәnә kifаyәt еdәr.”

Ardını oxu

“Аyәtәl-kürsü”nün sаvаbı

“Hәr kim bir dәfә “Аyәtәl-kürsü”nü (“Bәqәrә” surәsi, аyә 255-257) охusа, Аllаh оnu dünyаnın min bәlаsındаn (оnlаrın әn аsаnı kаsıblıqdır) vә min ахirәt bәlаlаrındаn (оnlаrın әn аsаnı qәbir әzаbıdır) nicаt vеrәr.” (“Vәsаilüş-şiә”, c. 11, sәh. 396.)

Ardını oxu

İxlas surəsini oxumağın savabı

Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Hәr kim “İхlаs” surәsini yаtmаzdаn qаbаq охusа, Аllаh оnun әlli illik günаhlаrını bаğışlаyаr.” (“Üsuli-kаfi”, c. 2, sәh. 620.)

Ardını oxu

Həzrət Fatimənin təsbihi haqqında

Həzrət Fatimənin təsbihi barədə bir sıra hədislər mövcuddur. İndi gəlin, bir neçəsinə nəzər salaq: Zürarənin İmam Sadiqdən (ə) nəql etdiyi hədisin məzmununda deyilir ki, Fatimə Zəhranın (s) təsbihatı Quranda gəlmiş “Allahı çox zikr edin!”ayəsindəki “çox zikr” ifadəsin nümunəsidir. (“Vəsailuş-şiə” c.4, b.18)...

Ardını oxu

Maddi vəziyyəti yaxşılaşdırar, hacəti yerinə yetirər, övlad sahibi olmağa kömək edər – “Nuh” surəsinin fəzilətləri.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “O kəsin ki, Allaha imanı vardır və kitabını oxuyur, “Nuh” surəsini oxumaqdan əl çəkməsin. O bəndə ki, İlahi mükafata ümid və Allah yolunda səbirlə müstəhəb və vacib namazlarında “Nuh” surəsini oxuyarsa, Allah onu yaxşı əməl sahiblərinin evində məskunlaşdırar və behiştlərindən üçünü Öz kəraməti ilə ona əta edər”.

Ardını oxu

Duanın qəbulu üçün salavat zikri.

Bə`zi rəvayətlərdə bildirilir ki, duanın qəbulu üçün onu Məhəmməd və Ali-Məhəmmədə salavat göndərməklə başlayın. Çünki Məhəmməd və Ali-Məhəmmədə salavat həmişə qəbul olur. Allah isə birinci duanı qəbul edib, ikinci duanı qəbul etməməkdən daha kəramətlidir.

Ardını oxu

Zikrin ən çox tövsiyə edildiyi zamanlar

Ariflərin nəzərinə görə, zikr qəflət meydanından çıxıb məhəbbətin çox olduğu səhnəyə daxil olmaqdır. Zikr bu zamanlar edilsə tez qəbul olunar: 1-Düşmənlərlə üzləşən zaman, 2-Qəm üz verən zaman, 3-Qəzəblənən zaman, 4-Tənha olan zaman, 5-Bazara daxil olan zaman...

Ardını oxu

Hacətin yerinə yetirilməsi üçün 7 dəfə bu surəni oxumaq kifayətdir!

İmam Sadiq (ə) buyurur: “”Taha” surəsini oxumağı tərk etməyin, çünki Allah onu sevir. Hər kim onu oxuyar, onu da sevəcəkdir. Hər kim onu oxumağı davamlı edərsə, Allah Qiyamət günü əməl dəftərini sağ əlinə verər, əməllərindən ağır hesab çəkməz. Ona o qədər savab verər ki, razı qalar”.

Ardını oxu

İmam Hüseynin (ə) namazlardan sonra oxuduğu dua

İmam Hüseyn (ə) namazdan sonra bu duanı oxuyardı: "Tərcüməsi: “İlahi kəlmələrinə (seçilmiş məxluqat və ya Quran) and verirəm, ərşinin bağlantılarına, Asimanlarının və yerlərinin sakinlərinə Peyğəmbər(ə) və elçilərinə and verirəm, mənim duamı qəbul et ki, işim çox çətinlikdədir."

Ardını oxu

Quran oxumaq haqqinda 6 hədis

Quran oxumağın fəziləti haqda hədis: 1-Allahın Peyğəmbəri (s.a.v.v): Quranın digər sözlərdən üstünlüyü, Allahın öz yaratdıqlarından üstünlüyü qədərdir. (Biharul-Ənvar, cild 92, səh. 19, hədis 18) 2-İmam Əli (ə.s): Pak olan Allah öz qüdrətini kitabında göstərmişdir. Bununla da görsənmədən Özünü bəndələrinə göstərmişdir. (Nəhcül-Bəlağə, xütbə 147)...

Ardını oxu

Dua möminin silahı, Allaha yaxınlaşma vasitəsi

İnsanın Allah ilə ən sadə və ən təbii əlaqəsi Onu zikr etməsidir. Bunun nəticəsində insanın qəlbi ixtiyari olaraq Allahı xatırlayır, ruhu təsirlənir. Arabir bu xatırlamanın təsiri dildə də özünü göstərir...

Ardını oxu

İmamların (ə) üzükləri üzərində yazılan zikrlər

Dini təlimlərə əsasən üzük taxmaq müstəhəb və savab əməldir. Xüsusilədə ibadət zamanı əqiq qaşlı gümüş üzüklərin taxılması tövsiyə edilir. Peyğəmbər (s) və imamların üzüksüz qalmazdılar. Onların üzükləri adətən gümüşdən olardı və əqiq və sair qaşlarla bəzədilərdi. Hədislərə əsasən Peyğəmbərin və İmamların üzüklərinin üzərindəki zikrlər belə olub: Peyğəmbər (s): O həzrətin üzüyünün üzərində şəhadəteyn kəlməsi var idi...

Ardını oxu

İmam Hüseyn (ə) bu zikrə görə bağını bağışladı.

İmam Hüseynin (ə) qulamı həzrətin bağında işləyəndən, yemək zamanı Allahın ruzisindən istifadə edəndən sonra Allaha üzünü tutub belə dua etdi: “Əlhəmdu lillahi rəbbil-aləmin”. Sonra deyir: “İlahi, məni və mənim ağamı bağışla, onu bərəkətli et, necə ki, onun ata-babalarına bərəkət vermişdin. Ey rəhimlilərin rəhimlisi!” İmam (ə) onun bu zikr və duasını eşitdi, Onu azad edib bağı ona bağışladı...

Ardını oxu

Min savabı olan zikr

İmam Baqirdən (ə) nəql olunan bir hədisdə buyurulur: "Allah-Təala bu zikri söyləyənə minlərlə savab əta edər: “Əşhədu əlla ilahə illəllah vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluh”"

Ardını oxu

Sizə bir çətinlik üz versə, bu duanı oxuyun...

Seyyid ibn Tavus "Mühacüd-dəəvat" kitabında imam Kazim (ə)-dan belə rəvayət edir: "Peyğəmbər (s) Əli (ə)-a buyurdu: - Ey Əli! Əgər sənə bir çətinlik üz versə, bu duanı oxu: "Əllahummə inni əsəlukə bihəqqi Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd. Ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd və ən tunçiyəni min hazəl ğəmm".

Ardını oxu

Bu surəni ayda bir dəfə oxuyanın Qiyamətdə dərdi olmaz

İmam Sadiq (ə) "Əraf" surəsi haqqında buyurur: "Hər kim bu surəni hər ay bir dəfə oxuyarsa, Qiyamət günü o kəslərdən olar ki, heç bir qorxusu, heç bir qəmi yoxdur. Hər kim cümə günü bu surəni oxuyarsa, o kəslərin zümrəsindən olar ki, Allah onların hesabını çəkməz. Bilin ki, onda möhkəm ayələr vardır və ona görə də onu qoymayın (boş buraxmayın). Çünki onlar Qiyamət günü öz qarilərinin xeyirinə şəhadət verərlər".

Ardını oxu

Həzrət Əli (ə) buyurur: İnsanın ən böyük gücüdür bu əməl?!

Həzrət Əli (ə) buyurur: Dəmiri alov məhv edər, alovu su, suyu bulud ərsəyə gətirər, yel buludu apara, bul dağ qarşısında acizdir, dağ üstə insandır, insanın zəifliyi var, amma insanın gücünün kamilləşməsi onun Allahla rabitədə və zikr Əhli olmasındadır...

Ardını oxu

İtirdiyini tapmaq üçün edilən dualar

İtirilmiş əşyaları tapmaq üçün tövsiyə edilən əməllər: 1-İki rəkət namaz həmddən sonra Yasin surəsini oxumaq, 2-Allahı xeyir mənbəyi adı ilə çağırlan xüsusi zikri demək, 3-Allahı "Ya Hafiz" adı ilə 119 dəfə çağırmaq və Eləcə də "Loğman surəsinin 16-cı ayəsini 119 dəfə oxumaq...

Ardını oxu

Hәzrәt Pеyğәmbәrdən (s) 10 hәdis

Həzrət Peyğəmbərdən (s) ümumi maariflər haqda seçmə 10 hədis: "Еy Әli! Ахmаğın üç әlаmәti vаr: Vаciblәri yеrinә yе-tirmәyә süst yаnаşаr, Аllаhın bәndәlәrini mаsqаrа еdәr vә çох dаnışаr (Аllаhın zikrindәn qаfildir).”...

Ardını oxu

Salavatın sonunda "və əccil fərəcəhum" cümləsini zikr olaraq deməyi şiələrmi əlavə etmişlər?!

Bu sualın cavabı olaraq İmam Sadiqdən (ə) rəvayət edilən aşağıdakı hədisə diqqət yetirək: "Hər kim sübh və günorta (zöhr) namzından sonar desə "Allahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali- Muhəmməd və əccil fərəcəhum" Ali- Məhəmmədin(s) Qaimini (Qiyamçısını) görmədən bu dünyadan getməyəcəkdir!" Mənbə: "Səfintül- bihar", Şeyx Abbas Qumi, c. 2, s. 49

Ardını oxu

Peyğəmbər (s) yatmazdan öncə və oyanarkən hansı zikrləri deyərdi?

Hədislərə əsasən, həzrət Peyğəmbər yuxudan öncə və oyandıqda bir sıra zikrləri dilə gətirərdi: - Yatan zaman bu zikri deyərdi: Tərcüməsi: İlahi sənin adınla ölüb, dirilirəm -Oyandıqda bu zikri deyərdi: Şükürlər o Allaha olsun ki bizi öldürdükdən sonra dirildir və qiyamətdə onun qarşısında məhşur olacağıq”

Ardını oxu

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrinin fəlsəfəsi

Peyğəmbər (s) H. Zəhraya (ə) buyurdu: Xidmətçi əvəzinə bütün dünyadan daha qiymətli bir hədiyyəni sənə verməyimi istəmirsənmi? Yatmağa hazırlaşdığın zaman 34 dəfə «Allahu-Əkbər», 33 dəfə «Əlhəmdulillah» 33 dəfə «Subhənallah» de. Təsbih xidmətçidən daha üstündür

Ardını oxu

Allahın bəndədən ən çox eşitmək isdətiyi zikr

Ümumiyyətlə zikrlər arasında ən üstünləri bunlardır: 1- Təsbihati –Ərbəə (Dörd zikr) : Sübhənallah vəl- Həmdu lillah və la İlahə illəllah vəllahu Əkbər 2- Təsbih : “Subhənallah” 3- Təhlil: “ La İlahə illəllah” 4- Təhmid: “ əl-Həmdu lillah” 5- La-Həula və la quvvətə illa billah 6- İstiğfar zikri: “Əstəğfirullahı və ətubu iləyhi”

Ardını oxu

Qunut duaları (zikrləri)

Qunut duası: Allahım! Biz yalnız Səni eşidirik. Namazı yalnız Sənin üçün qılırıq, ancaq Sənə səcdə edirik. Yalnız Sənə doğru gəlir və Sənə yaxınlaşdıracaq şeyləri qazanmağa çalışırıq. İbadətləri sevinclə edirik. Rəhmətinin davamını və çoxalmasını istəyirik. Əzabından qorxuruq, şübhəsiz Sənin əzabın imansız və şübhəsizlərə aiddir.

Ardını oxu

Peyğəmbər və “yağış” duası

İnsanın Allahdan istədiyi hər şey gərək səmimi qəlbdən olsun. Əgər bir dənə “sübhanəllah” kəlməsi səmimi qəlbdən deyilərsə, səmimi qəlbdən olmayan min zikrdən yaxşıdır...

Ardını oxu

İmam Səccadın (ə) mübarək Ramazan ayı ilə vidalaşarkən oxuduğu duadan

İmam Zeynəlabidinin (ə) Ramazan ayı ilə vidalaşdığı dua: «…Əlvida, ey Allahın möhtəşəm ayı, Allaha yaxın olanların bayramı! Əlvida, ey ən əziz anlar, ey bizim dostlarımız, sirdaşlarımız! Əlvida, ey bütün günlərdən və saatlardan ən üstün olan ay! Əlvida, ey arzuları müstəcab edən, ey Allah bəndələrinin gözəl əməlləri ilə dolu olan bir ay!

Ardını oxu

Allahın "Əl-Vəhid" adını 101 dəfə oxuyan şəfa tapar.

"Əl-Vahid" zikrini gündə 101 dəfə demək üns, ülfət və izzətə nail olmağa səbəb olar və əgər bir şəxs bu ismi təamın üzərinə oxuyub, ondan yesə qəlbi nuraniləşər və əgər əlacdan əlini üzmüş xəstə gündə 101 dəfə bu ismi oxusa, şəfa tapar.

Ardını oxu

Peyğəmbərin (s) dilindən düşməyən dua

Peyğəmbər (s) həmişə belə dua edirdi: “İlahi, məni bir göz qırpımı qədər özbaşıma buraxma”. Həmçinin, Ümmü Sələmədən soruşdular ki, Peyğəmbərin ən çox etdiyi dua hansı idi? Xanım cavabında buyurdu: “Ya Muqəllibəl-qulub, səbbit qəlbi əla dinik”. (Ey qəlbləri haldan hala salan! Mənim qəlbimi öz dinində möhkəm et!”).

Ardını oxu

Orucun dəyərini zəiflədən 5 amil- səbəb.

Bəzi amillər vardır ki, orucun dəyərini və məqamını aşağı salar və onu zəiflədər. Bu amilləri tanıyaq ki, onları aradan qaldıra bilək: 1-Nalayiq fikirlər, Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Qəlbin orucu dil orucundan üstündür. Dil orucu də qarın orucundan üstündür”. 2-Napak tikə yemək. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Vay olsun o kəsin halına ki, orucunu haram yeməklə iftar edər”. 3-Söz gəzdirmək...

Ardını oxu

Hacətlərin qəbulu üçün çoxlu salavat deyin!

Bəzi rəvayətlərdə bildirilir ki, duanın qəbulu üçün onu Məhəmməd və Ali-Məhəmmədə salavat göndərməklə başlayın. Çünki Məhəmməd və Ali-Məhəmmədə salavat həmişə qəbul olur. İmam Kazim (ə) buyurur: "Allahdan bir hacət isətəyəndə: Pərvərdigara! Muhəmməd və onun Əhli Beytinin haqqına Səndən istəyirəm. Çünki o ikisinin sənin yanında (ali) məqamları vardır.

Ardını oxu

Hər gün zikr olaraq bu ayəni oxu ehtiyacını Allah düzəltsin!

“Camiul əd’iyə” kitabında rəvayət olunmuşdur ki, kim sübh namazından sonra heç bir söhbət etmədən 7 dəfə Bəqərə surəsinin 137-ci ayəsini oxusa Allah həmin gün onun bütün işlərini düzəldər.

Ardını oxu

Məhəmməd Təqi Behcətin ayətullah Xameneiyə tövsiyə etdiyi dua

Mərhum Behcət Ayətullah Xamenei deyib: “Mərhum Behcət Ağa (Allah ondan razı olsun) buyurdu ki bu duanı çox oxuyun: Ya Allahu, Ya Rəhmanu, Ya Rəhim, Ya Muqəllibəl-qulub, Səbbit qəlbi əla dinik. (Ey Allah Ey Mərhəmətli vəRəhimli Allah, Ey qəlbləri alt-üst edə bilən Allah, Mənin qəlbimi öz dinində sabitqədəm et”

Ardını oxu

Duası heç vaxt qəbul olmayan insan

Haqqun-nas Allah yanında ən böyük əhəmiyyətə malikdir. Allah onu öz haqqından da üstün tutur. Əgər insan başqalarının haqqını əda etməzsə, tövbə etmədən bu dünyanı tərk edərsə, çox şiddətli əzaba düçar olar. Amma haqq sahiblərini özündən razı salsa Allahın mərhəmətinə şamil olması mümkün olacaqdır.

Ardını oxu

Deyilməsi tövsiyə olunan 18 zirk və onların mənaları

Zirklər və mənaları: Bəzi zikirlər və tərcümələri: 1.Lə iləhə illəllah (Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur) 2. Əlhəmdulilləh (Həmd Allaha məxsusdur) 3. Subhənəllah (Allah nöqsanlardan uzaqdır) 4. Allahu Əkbər (Allah ən böyükdür) 5. Subhənəllahi və bihəmdihi (Allaha həmd edərək Onu nöqsanlardan uzaq tuturam)

Ardını oxu

Allahı zikr etmək nə deməkdir?

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Bu ümmətdə üç işi tam yerinə yetirməyə qüvvə çatmır: var-dövlətdə din qardaşı ilə bərabərlik, ədalətli mühakimə ilə xalqın hüququna riayət, Allahın ardıcıl zikri. Zikr «sübhanallah», «əlhəmdu lillah», «la ilahə illəllah», «əllahu əkbər» deyil. Zikr odur ki, qarşıya haram iş çıxdıqda ,Allahı yada salıb, bu işdən uzaq olasan»...

Ardını oxu

Məhəmməd Peyğəmbərin (s) dilindən düşməyən dua

Bəharul-Ənvar əsərində gəlibdir ki, peyğəmbər (s) həmişə bu duanı zümzümə edərdi: "Ey qəlbləri dəyişə bilən Allah, Qəlbimi öz dinində sabit və möhkəm et!"

Ardını oxu

Ayətullah Xameneinin rəcəb tövsiyələri

Ayətullah Xamenei buyururlar: "Kimsə özünü istiğfar, tövbədən ehtiyacsız bilməsin."

Ardını oxu

Duanın qəbul olması üçün qızıl fürsətli vaxt

Məanil-Əxbar kitabında gələn hədis belədir: Fatimeyi Zəhra (ə) belə buyurur: “Peyğəmbərdən (s) eşitdim ki deyir: Cümə günündə bir vaxt var ki müsəlman həmin anı izləyib düa edərsə Allah onun istədiyi xeyri verər. Bu cümə günü məğrib vaxtı günəşin yarısının batdığı andır.”

Ardını oxu

Tövbə istəmə münacatı

İlahi, xalis və həqiqi tövbə, doğru peymanımı möhkəmlətmək, ürəkyandırıcı dua və aşkar sözümü elan etməklə dərgahına üz tutmuşam! İlahi, xalis tövbəmi, dərhal (günahlardan) dönüb (Sənə) üz tutmağımı və günahın qorxusundan torpağa düşüb təvazökarlıq etməyimi qəbul et! Ey Rəbbim, tövbəmi böyük savab, kəramətli dönüş, cəza və əzabı aradan qaldırmaq, dönüş zamanı faydalandırmaq və eyibləri örtməklə qəbul et!

Ardını oxu

Ehtiyacı olanların münacatı

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə!İlahi, daim məni pis işlərə əmr edən, xətalara sürükləyən, əmr və fərmanların qarşısında günah və üsyankarlığa həddən artıq həris, qəzəbinə səbəb olan işləri yerinə yetirən nəfsdən Sənə şikayət edirəm...

Ardını oxu

Namazdan əvvəl azan və iqamə deməyin fəlsəfəsi

Namazdan əvvəl oxunan azan və iqamənin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Fəzl ibni Şazan İmam Rzadan (ə) nəql edir ki, buyurub: “İnsanlar ona görə azan deməyə əmr olunublar ki, çox sayda hikmət və səbəbləri vardır. O cümlədən unudanlar üçün bir yada salma, qafillər üçün ayıltmadır. O kəslər ki, namazın vaxtını bilmir, ya da başqa işlə məşğuldurlar, namaz vaxtı ilə tanış olarlar.

Ardını oxu

İnsan 7 il xalis niyyətlə azan desə, Qiyamət günü heç bir günahı qalmaz

Digər hədisdə belə buyurulur: "Bir nəfər yeddi il Allaha yaxınlaşmaq üçün azan desə, Qiyamət günü heç bir günahı qalmaz". Bəlli olur ki, “qürbətən iləllah” niyyətilə 7 il azan demək insanı günahdan paklaşdırır. Yəni bu mübarək əməli xalis niyyətlə davamlı yerinə yetirmək, insanın İlahi dərgahda pak durumda olmasına gətirib çıxarır.

Ardını oxu

Liqaullah» nədir?

Liqaullah yəni: iç gözü ilə Allahın varlığına şahid olmaqdır. İnsan elə bir kamillik mərtəbəsinə çata bilər ki, Allah-təalanı sanki qəlb gözü ilə görər və onun varlığına bir zərrə də olsun şəkki qalmaz.

Ardını oxu

Təhlil, təsbih, təhmid nə deməkdir?

-Təhlil yəni la ilahə illallah demək. -Təsbih yəni "Subhanəllahi və bihəmdihi subhanallahil əzimi və bihəmdih” -Təhmid (Əlhəmdu lillah demək, şükr etmək)

Ardını oxu

Bu 10 surəni oxumaq 10 çətinliyi aradan aparan xasiyyətə malikdirlər:

1-Fatihə surəsini oxumaq Allahın qəzəbəini söndürər. 2-Yasin surəsini oxumaq qiyamətdə insanın sussuzluq əzabını aradan aparar. 3-Duxan surəsini oxumaq Qiyamətin qorxu və vəhşətini aradan aparar. 4-Vaqiə surəsini oxumaq insandan fəqirlik və çarəsizliyi uzaqlaşdırar. 5-Mülk surəsini oxumaq insandan qəbir əzabını uzaqlaşdırar...

Ardını oxu

Zikrin ən çox tövsiyə edildiyi zamanlar

Zikrin ən çox edilməsi tövsiyə olan yerlər: 1-Düşmənlə üzləşən zaman, 2-Qəm üz verən zaman, 3-Qəzəblənən zaman, 4-Tənha olan zaman. 5-Bazara daxil olan zaman.

Ardını oxu

Zikrin gətirdiyi 21 səmərə

Zikrin gətirdiyi 21 səmərəsi: Zikr pislikləri məhv edər, yaxşılıqları yaxınlaşdırmağa səbəb olar, Allaha bəndəlik etməyə yaxınlaşdırar, insana nuranilik bəxş edər. əxlaqi səciyyələrin yaranmasına kömək edər...

Ardını oxu

İstixarənin qaydalarından yazın?

İstixarə etməyin ən sadə yolu: Ən sadə üsul belədir: Üç dəfə İxlas surəsi oxuyub, üç dəfə Peyğəmbərə və nəslinə salavat söylədikdən sonra deyilir: «Əstəxirüllahə birəhmətihi xiyərətən fi afiyəh» (Salamatçılıq içində Allahın mərhəməti ilə Ondan xeyir istəyirəm). Daha sonra Qurani-kərimi açıb, sağ tərəfdəki səhifənin ilk ayəsini oxumaq və hansı məna daşıdığını müəyyən etmək lazımdır.

Ardını oxu

Istixarənin anlamı nədir və neçə yolla olunur?

Ərəb dilindən tərcümədə istixarə xeyir istəmək mənasını verir. Dini anlamda istixarə hər hansı şübhəli məsələ barədə qəti qərara gələ bilməyən şəxsin şəriətdə icazə verilmiş üsullarla həmin məsələnini cavabını öyrənmək cəhdidir. İstixarə əsasən, Qurani Kərim, təsbeh və rüqə (püşk) vasitəsilə həyata keçirilir.

Ardını oxu

Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) hansı surəni Quranın üçdən-bir hissəsi adlandırırdı?

Peğəmbərimiz (s) İxlas surəsini Quranın üçdən-bir hissəsinə bərabər tutur və buyururdu ki, kim bu surəni 3 dəfə oxusa, bütöv Quranı oxumuş kimi savab qazanar.

Ardını oxu

Yaxınlarınızdan vəfat etmiş varsa onların ruhuna təskinlik üçün bu duanı oxuyun.

Vəfat etmiş şəxsləri həsənə əməllərlə yad etmək xeyir işlərə şərait yaradan üçün böyük savab və eləcə də günahlarının bağışlanmasına səbəb olar.

Ardını oxu

Həzrət Əmirəl-möminin Əli (ə)-ı yuxuda görmək üçün oxunan dua

İmam Cəfər Sadiqdən (ə) nəql olunur ki, Əli (ə)-ın şiələrinin o həzrəti görmək istəyi dua kitablarında gələn xüsusi duanı bir neçə dəfə oxumaqla mümkündür.

Ardını oxu

Çətin işləri asanlaşdırar – “Qəmər” surəsinin fəzilətləri

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər cümə gününün zöhründə “Qəmər” surəsini yazsanız və yanınızda qərar versəniz, Allahın izni ilə çətinlik asanlaşar”.

Ardını oxu

Bu surəni oxumaq: Xəstəliyi yaxşılaşdırar, borcu qaytarmağa faydalıdır, ruzini artırar?!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mən Quranda ayə tanıyıram ki, əgər bütün insanlar onun ətəyindən yapışsalar, çətinliklərinin həll olması üçün kifayətdir”. Sonra bu iki ayəni (“Təlaq” surəsinin 2-ci və 3-cü ayəsini) 3 dəfə tilavət etdi.

Ardını oxu

Dəstəmaz duaları

Dəstəmaz alarkən Allahı bu cümələlərlə yad edək: Dəstəmazın əvvəlində suyu tökərkən desin: -Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Bütün həmd və sitayişlər suyu murdar deyil, pak və pakedici yaradan Allaha məxsusdur.» ...

Ardını oxu

Göz ağrısı üçün dua

Göz ağrısını kəsən dua: Aşağıdakı duanı sübh və məğrib namazlarından sonra oxuyun: Allahummə inni əsəlukə bihəqqi Muhəmmədin və ali Muhəmmədin ələykə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, vəcəlin-nurə fi bəsəri vəl-bəsirətə fi dini vəl-yəqinin fi qəlbi vəl-ixlasə fi əməli vəs-səlamətə fi nəfsi vəs-səətə fi rizqi vəş-şukrə ləkə əbədən ma əbqəytəni.

Ardını oxu

3 il təxirə düşən dua nə idi?

Həzrət İbrahimin (ə) dövründə qoca kişi peyğəmbərə dedi: 3 ildir dua edirəm amma qəbul olunmur! İbrahim (ə) buyurdu Allah bəndəsini sevəndə onun minacatlarının davamlı olmasını istər.

Ardını oxu

Ruzi duasi.

İnsanı xəlq edən və onun ehtiyacsız edən hər bir şeyə qadir olan Allahdır. Müsəlman şəxs hər bir ehtiyacını Allahdan diləməli və duasını etməlidir.

Ardını oxu

Qorxu duası

Müsəlman şəxs əgər qorxarsa onun üçün ən böyük dəstək onun qüdrəti sonsuz olan Allahına sığınmasıdır.

Ardını oxu

Bu surəni oxuyanın nə özü və nə də ailəsi heç bir pislik görməz

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim vacib namazlarında “Hədid” və “Mücadilə” surəsini oxuyarsa, onu yerinə yetirməyi davamlı edərsə, Allah ona ölənə qədər heç bir zaman əzab verməz. Nə özü və nə də ailəsi heç bir pislik görməz. Heç bir şiddətli yoxsulluq ona çatmaz”.

Ardını oxu

Qunut duaları

Qunutda Quranda gələn duaları oxumaq tövsiyə olunur: Rəbbəna la tuziğ qulubəna bədə iz hədəytəna, və həb ləna min lədunkə rəhmətən innəkə əntəl-Vəhhab.

Ardını oxu

Müstəhəb dualar

Bu duaların hər vaxt oxunması müstəhəbdir (çox-çox bəyənilmişdir). 1- Müşküllərin həll olunması üçün bu duanı oxumaq çox yaxşıdır: «Ya kaşifəl-kərbi ən vəchil-Husəyn, ikşif kərbi bihəqqi əxikəl-Husəyn (ələyhis-salam).» 2- Şək-şübhədən azad olmaq üçün bu duanı oxuyuruq: «Ya Allahu, ya Rəhmanu, ya Rəhim, ya muqəllibəl-qulub, səbbit qəlbi əla dinik.»

Ardını oxu

Peyğəmbər (s), və imam və möminlərin üzüyündə bu zikrlər yazılmış və yazılmalı.

İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: "Üzüyünün qaşında aşağıdakı kəlmələr yazılan şəxslər daimi fəqirlikdən və xoşa gəlməz hadisələrdən uzaq olarlar.” (Maşəallah la quvvətə illa billah əstəğfirullah) (O şey ki, Allah isdəyir Allahdan başqa qüdrət sahibi yoxdur. Allahdan başqa qüdrət sahibi yoxdur .Allaha pənah aparıram və ondan bağışlanmağımı istəyirəm).

Ardını oxu

Yatmazdan əvvəl vacib olan dualar

Peyğəmbər (s) qızına buyurdu: "Еy Fаtimә! Dörd işi görmәmiş yаtmа! Qurаn хәtm еt, pеyğәmbәrlәri öz şәfаәtçin qәrаr vеr, möminlәri özündәn rаzı еt, hәcc vә ümrәni yеrinә yеtir". Bu əməlləri bir gecədə etmək mümkündür?!

Ardını oxu

Istixarə nədir və necə edilir?

İmam Sadiqin (ə) «Bəzən bir işi görməyi qərara alıram. Onun barəsində Allahdan xeyir istəyirəm, amma fikrim bir nəticəyə çatmır.» deyən şəxsə cavabından: «Quranı aç və gördüyün ilk ayəyə uyğun olaraq Allahın istəyi ilə əməl et.» (Təhzibul-Ehkam, c.3, səh.310, hədis 960)

Ardını oxu

Zariyat surəsini oxumağın faydaları haqda hədislər

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər bu surəni yataqda olan xəstə üçün yazsalar, Allah ciddi şəkildə ona asanlıq edər”.

Ardını oxu

Zöhr namazından sonra 100 dəfə salavat göndərənin borcu olmaz, imanı qorunar, nemətdən sorğu edilməz

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bilin ki, Allahın adları xəzinə kimidir, əgər ədədlərini bir qədər az və ya çox etsən, əvvəldə və ya axırda qoysan, xəzinəyə çata bilməzsən”.

Ardını oxu

Quranın vaqiə surəsini oxumaq insanı Qiyamətdə İmam Əliyə (ə) qovuşdurar!

Əbu Bəsir İmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, buyurub: “Hər kəs cümə gecəsi “Vaqiə” surəsini oxuyarsa, Allah onu sevər. Onu bütün insanların yanında sevimli edər. Dünyada bədbəxtlik, yoxsulluq görməz. Dünya ziyanları ona dəyməz. Əmirəl-möminin (ə) yoldaşı olar. Bu surə İmam Əliyə (ə) aiddir və heç kəs onda şərik deyildir”.

Ardını oxu

Muhəmməd və Fəth surələri oxumağın fayda və təsirləri

İmam Sadiq (ə) buyurur: Muhəmməd surəsini oxuyan şəxs ölənə qədər şəkkə düşməz, Fəth surəsini oxuyan şəxs arvad, uşaq və malının tələf olmasını qarşısını alar.

Ardını oxu

Kümeyl duası kimə məxsusdur və nə üçün oxunur?

Kümeyl ibn Ziyada nisbətən verilən duadır. Kümeyl duası əsas etibarilə Allah-təalanın vəsfinə, ondan dünya və axirət istəklərinin tələbinə həsr edilib.

Ardını oxu

Suleyman Peyğəmbəbrin (ə) bağlı qapını açan zikri

Bağlı qapını açan ixlasla oxunması gərəkli olan zikr: -“Allahummə Binurikə ihtədəytu və bi fəzlikə istəğnəytu və bikə əsbəhtu və əmsəytu, zünubi beynə yədəykə, Əstəğfirukə və ətubu iləykə Ya Hənnanu ya Mənnan”

Ardını oxu

İnsanın rövzəyə ehtiyacı vardır.

imam Səccad (ə) buyurur: "İlahi, özümə ağlamaqda mənə kömək et!"

Ardını oxu

“Аyәtul-kürsü”nün nаzil оlmаsı, Şеytаnın qәmgin оlmаsınа sәbәb оldu

Şeytan soruşdu: “Dünәn gеcә nә hаdisә bаş vеrib?” Hәmin şәхs dеdi: “Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) bizә хәbәr vеrdi ki, Аllаhın әrşinin хәzinәsindәn оlаn çох әzәmәtli bir аyә nаzil оlub оnun hеybәtindәn bütün bütlәr üz üstә düşüb.” İblis pәrişаn hаldа öz qövmünün yаnınа qаyıdıb bu хәbәri vеrdi vә оnlаr hаmısı qәmgin оldulаr.”

Ardını oxu

"Yasin" surəsi oxuyanın çatdığı 10 BƏRƏKƏT

Hər kim bu surəni oxuyarsa, sanki Quranı 11 dəfə xətm etmiş olar".

Ardını oxu

Zikrin gətirdiyi 21 səmərə

Mərhum Nəraqi buyururdu: Vəsvəsədən xilas olmağın yolu - Allahı zikr etməkdədir.

Ardını oxu

Bu zikri səcdədə deyən, mütləq müsbət nəticə əldə edər

Bu zikri səcdədə deyən, mütləq müsbət nəticə əldə edər. Həmin zikr: La İlahə İlla ənt, sübhanəkə inni kuntu minəz-zalimin...

Ardını oxu

Allahın 99 adı və mənaları

Allahın 99 adı var və onların hər biri zikr etmək insan həyatından xüsusi təsirə malikdir. İbarətdirlər: 1. Allah (Gözəl sifətləri özündə əks etdirən) 2.Əl-Vahid (Yeganə) 3.Əl-Əhəd (Bənzərsiz) 4. Əs-Saməd (ehtiyacsız) ...

Ardını oxu

Niyə bu zikri demək, 100 dəvə qurbanından üstündür?

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Hər kim yüz dəfə "SübhənALLAH” deyərsə, yüz dəvə sürməkdən daha yaxşıdır (Özü ilə həccə aparıb orada qurban kəsmək üçün)”.

Ardını oxu

Həftə içi gündəlik zikrlər.

Həftə içi hər günün özünə məxsus zikrləri var. 1-Ey hacətləri yerinə yetirən Allah. 2-Ey Rəhim və rəhman olan Allah, ... kimi zikrlərlə Allahı yada salırıq.

Ardını oxu