İmam Səccadın (ə) 23 gözəl və ali xisləti HANsılardır?

Həmran ibn Əyn İmam Baqirdən (ə) İmam Cəfər Sadiq (ə) barədə onun gözəl və ali xislətlərindən iyirmi üçünü nəql etmişdir: 1. Həzrət (ə) gecə-gündüz min rükət namaz qılardı. Onun da Həzrət Əli (ə) kimi beş yüz xurma ağacı var idi ki, hər birinin altında iki rükət namaz qılardı. 2. Namaz halında olarkən rəngi dəyişərdi. 3. Namazda Allah qarşısında zəlil bir qulun əzəmətli bir padşah qarşısında dayandığı kimi dayanardı.

Ardını oxu

.İmam Hüseynin (ə) İmam Səccada (ə) təlim etdiyi mühüm münacat ...

həzrət Zəhra İmam Hüseynə təlim etmişdi. O da oğlu İmam Zeynul-Abidin əleyhissəlama təlim etdi. İmam Səccad buyurur: Aşura günündə atamın bədəni qan idi. Məni bağrına basıb dedi: Əziz oğlum! Bu duanı hifz et ki anam Fatimə mənə təlim edib. Ona Peyğəmbər, ona da həzrət Cəbrail təlim edib. Bu duanı ehtiyac zamanı hər bir qəm-qüssə və bəla zamanı bu cür oxu! “Bi-həqqi Yasin vəl-Quranil-Həkim, və bi-həqqi Taha vəl-Quranil-əzim Ya mən yəqdiru əla həvaicis-sailin,

Ardını oxu

İmam Səccad (ə) Şeytandan hansı cəhətlərinə görə pənah apardığını söyləyir?!

Şeytanın vəsvəsələrindən uzaq olmağı istəmək! وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ "De: “Ey Rəbbim! Şeytanların vəsvəsələrindən Sənə sığınıram! Onların mənə yaxınlaşmalarından Sənə sığınıram, ey Rəbbim!”" (Muminun, 97-98). İzah: Şeytanın vəsvəsələrindən xilas olmaq üçün Allaha sığınmaqdan başqa bir yol yoxdur. Şeytan insanların aşkar düşmənidir və onları doğru yoldan azdırmağa and içmişdir.

Ardını oxu

Şaban ayının mübarək tarixləri və əməlləri nələrdir?!

Şəban ayının fəziləti barədə Həzrət Peyğəmbərdən (s) belə nəql edilir: «Şəban ayı mənim ayımdır». İslam Peyğəmbəri (s) bu ayı axıra kimi oruc tutar, arada fasilə olmadan, mübarək Ramazan ayının orucunu tutmağa başlayardı. Peyğəmbər (s) həmçinin buyurmuşdur: «Hər kəs bu ayın bir gününü oruc tutsa, behişt ona vacib olar»...

Ardını oxu

Məbəs bayramı gününə aid xüsusi əməllər nələrdir?!

Məbəs bayramı ən böyük bayramlardan biridir. Həzrət Muhəmmədin (s) peyğəmbərliyə yetişdiyi gündür. Bu günün bir neçə tövsiyə olunmuş əməlləri var. Və onları siz dəyərli oxucuların diqqətinə çatdırırıq: - Qüsl almaq. - Oruc tutmaq. Bu günün orucu ildə ən savablı dörd gündən biridir. İmam Sadiqdən (ə) nəql olunur ki, kim Rəcəb ayının 27-ci günü oruc tutsa, Allah onun üçün 70 ilin orucunu yazar.

Ardını oxu

“Məbəs” bayramı gecəsinin əməlləri nələrdir?!

Məbəs gecəsinin əməlləri: Bu gecənin müstəhəbb əmllərindən biri qüsl almaqdır. Şeyx Tusi "Misbah" kitabında İmam Cavadın (ə) belə buyurduğu nəql edir: "Rəcəb ayında elə bir gecə var ki, həmin gecə Günəşin üzərinə saçdığı bütün yaranmışlardan daha xeeyirlidir və o, Rəcəb ayının 27-ci gecəsidir. Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər (s) məhz bu gecənin səhəri peyğəmbərliklə vəzifələndirilib. Həqiqətən bu gecənin savabı bizim şiələr üçün altmış ilin savabına bərabərdir".

Ardını oxu

İslam dininə əsasən Namaz uğrunda nə etməli olduğumuz tapşırılır?!

Əksər vaxtlarda hansısa xeyirli bir işi icra etmək istədikdə bir çox maneələrlə qarşılaşırıq. Bütün bunlar ruhiyyəmizi sarsıdır və bizim sona qədər işimizi layiqincə davam etdirməyimizin qarşısını alır. Lakin, mömin olan şəxs dini əmrləri icra emək və qadağaların qarşısını almaq üçün bütün bu çətinliklərə dözərək mübarizə etməli və tam sərbəstliyinin qorunması üçün çıxış yolu tapmalıdır. Bəzən bu çıxış yolu mənəvi görkəm alır. Belə ki, insan Allaha təvəkkül, məsumlara təvəssül etməklə işlərinin həllinı asanlaşdırır.

Ardını oxu

Həzrət Əli (ə) ixlaslı əməli hansı xüsusiyyətləri ilə tanıtdırır?!

Həzrət Əlinin (ə) ixlas barəsində xeyli buyuruqları var. Onlardan bir neçəsini xatırlayaq: "Xalis niyyət son hədəfdir.”; "İxlas qurtuluşdur.”; "İman xalis iş görməkdir.”; "İxlas imanın ən üstün mərtəbəsidir.”; "İxlasla olmayan bütün əziyyətlər məhvə məhkumdur.”; "Allahın əzəmətini anlamağın nəticəsi Ondan başqası üçün heç bir iş görməməkdir.”; "Əməlin qəbul olması və ucalması ixlasa bağlıdır.”; "Niyyətlər xalis olarsa, əməllər inkişaf edər”; "Yalnız Allah üçün iş görənlər istəklərinə çatar.” ...

Ardını oxu

Qurani Kərimin beş ayəsinə əsasən Qurani Kərimin fəzilət və təsirləri ...

Bu hissədə Quranın mübarək ayələrinə müraciət edərək, Allah-taalanın Quranı biz bəşərə necə tanıtdırmasını bilmək istəyirik: «Həqiqətən, bu Quran (bütün bəşəriyyəti) ən doğru yola (İslama) yönəldir, yaxşı işlər görən möminlərə böyük bir mükafata nail olacaqları ilə müjdə verir! «(Ya Peyğəmbər!) Әgər biz bu Quranı bir dağa nazil etsəydik, sən onun Allahın qorxusundan kiçildiyini, parça-parça olduğunu mütləq görərdin. Biz bu məsəlləri insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə düşünələr.»

Ardını oxu

Xəstəni ziyarət etməyin, cənazəni müşayiət etməyin savabları haqda Allah Taala c.c Hz Musaya (ə) nə buyurmuşdur?!

İmam Baqir (ə) nəql edir: “Münacat edən zaman Həzrət Musa (ə) Allahdan soruşur: “Allahım! Xəstəni ziyarət edənin savabı nə qədərdir?”. Allah Təala Musaya (ə) vəhy edir: “Mən belə bir insan üçün mələyi vəzifələndirərəm ki, onu qəbrində Qiyamət gününə qədər ziyarət edər”. Musa (ə) soruşur: “Allahım! Meyitə qüsl verənin əcri nə qədərdir?”. Allah buyurur: “Məni onu günahlarından pak edərəm və anasından doğulduğu gün kimi olar”...

Ardını oxu

Həmişə dəstəmazlı olmağın SƏKKİZ bərəkətləri

Həmişə dəstəmazlı olmaq – elə bir İlahi tövfiqdir ki, ardınca çoxlu xeyirlər gətirər. Bu xeyirlər ilə tanış olaq: 1. Bütün bədənin pak olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim dəstəmaz alan zaman Allahın zikrini deyərsə, bütün bədəni pak olar”. 2. Günahları yuyular. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, namazqılan dəstəmaz alar, ardınca təsirləri və bərəkətləri olar. O zaman ki, üzünü yuyar – günahın təsirləri üzündən gedər. O zaman ki, əllərini yuyar – əli vasitəsilə etdiyi günahlar aradan gedər.

Ardını oxu

Namazda diqqətin yayınmasına səbəb olan amillər bunlardır!

1. Xəyalpərəstlik və onu cilovlaya bilməmək. İnsanın xəyalı quşa bənzər, bir budaqdan başqasına tullanar. Bir yerdə sabit qalmaz. Bu da dünyaya olan sevgidən irəli gəlir. 2. Ətrafda olanlara çox diqqət etmək. İnsan hiss orqanları vasitəsilə ətrafdakı hadisələrə reaksiya verir. İnsan ətrafdakıları görür və səslərini eşidir. Bu yolla da Allahdan qafil olur. 3. Namazda tələsmək. Namazın sözlərini tez-tez demək və ona çox diqqət etməmək və gündəlik işləri fikirləşmək - fikrin dağılmasına səbəb olar...

Ardını oxu

Namaz qılmayanlar üçün - Sorğu sual məqaləsi

"İmkanım yox idi" demə Özünə düzünü söylə, "Ərindim" de... "Tənbəllik etdim" de... "Canım istəmədi" de... "Etmək içimdən gəlmədi" de... Heç olmasa "yatdım" de... Nə deyirsən de,amma "imkanım yox idi" demə.. İman ən böyük imkandır Amma sənin bir dəqiqən belə yoxdur, elə deyilmi? Bir düşün görək bu qədər vaxtı nə üçün sərf edirsən, dünya üçün deyilmi? Yaxşı pul qazanım, rahat yaşayım. Hər şey buna görədirmi? İndiyə kimi kimsə bir bez parçasından artığını apara bildimi o biri dünyaya? Bəs oraya getdiyin zaman ilk soruşulacaq sualın Namaz olduğunu bilirsənmi?...

Ardını oxu

Tövbəni kamilləşdirən beş müstəhəb əməl ...

Yaxşı olar ki, tövbə etmək istəyən insan bəzi müstəhəb qaydalara əməl etsin. Əslində tövbənin həqiqəti odur ki, insan qəlbində peşman olsun. Həmçinin bu peşmançılığı əməlində də nümayiş etdirsin. Haramlardan çəkinsin. Tövbənin özünəməxsus müstəhəb əməlləri vardır ki, onlarla tanış olaq: 1. Üç gün oruc tutmaq. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahın əmr etdiyi Nəsuh tövbəsi – çərşənbə günü, cümə axşamı günü və cümə günündə oruc tutmaqdır”...

Ardını oxu

Qurani Kərimin Əbd olmaq istəyən mömin üçün 4 göstərişi

Ubudiyyət – heç bir şərt olmadan Məbuda tabe olmaqdır. Onun əmrlərini soğru-sualsız yerinə yetirməkdir. Bu cür insan həqiqi Məbudundan başqa bir şey düşünməz. Ancaq Onun yolunda addımlayar. Ondan qeyrisini unudar. “Ey (Bizim peyğəmbərimiz Muhəmmədə (s)) iman gətirənlər! Rüku və səcdə edin, Rəbbinizə ibadət edin və xeyir iş görün ki, bəlkə nicat tapasınız. (Bu ayə bütün şəriətlərin və ictimai xeyir əməllərin xülasəsidir)”. (“Həcc” 77)...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbər (s) və yer üzərinə səcdə etməsi haqda səhabələrdən hədislər gəlmişdirmi?!

Hz Peyğəmbərin (s) həyat tərzinə diqqət yetirsək, görərik ki, o həzrət ibadətlərində yer üzərinə səcdə etmiş və hamıya məhz bu cür səcdəni əmr etmişdi. "Səhih Buxari' də qeyd edilmiş bir hədisə Əbu Səid əl-Xidri belə deyir (Namazdan sonra) gözlərim Peyğəmbərə (s) sataşdı. Onun burnunda su ilə torpaq izləri görünürdü...

Ardını oxu

Salman Farsi var-dövlət əvəzinə Allah-Taaladan (c.c) hansı üç neməti istədi?!

Münafiqlərdən bir neçəsi Salmana irad tutub dedilər ki, sən bu sözü düz deyirsənsə, Allahdan istə səni camaatın içərisində ən varlı şəxslərdən biri etsin. Salman buyurdu: "Mən Allahdan üç şey istəmişəm. Birincisi budur ki, Allahın zikrini məşğul edən dil əta etsin. İkincisi, Allahın müqabilində xaze olan qəlb əta etsin. Üçüncüsü də budur ki, dünya müsibətlərinə və bədənimə yetən zəhmətlərdə səbrli olum. Mənim Allahdan istədiklərimi Allah mənə əta etdi. Və Allahın mənə əta etdiyi şeylər, dünyanın bütün mülkü və onun içində olanlardan yüz min dəfə əfzəldir...

Ardını oxu

Allah-Taala (c.c) insanın tövbəsi hansı vaxta qədər qəbul edər?!

Pеyğәmbәr (s) buyurub: "Hәr kim ölümündәn bir il әvvәl tövbә еtsә, Аllаh оnun tövbәsini qәbul еdәr.” Sоnrа buyurdu: "Bir il çохdur. Әgәr bir аy qаbаq tövbә еtsә, Аllаh оnu bаğışlаyаr.” Yеnә dә buyurdu: "Bir аy dа çохdur. Hәr kim bir hәftә әvvәl tövbә еtsә, Аllаh tövbәsini qәbul еdәr.” Pеyğәmbәr (s) yеnә buyurdu: "Bir hәftә dә çохdur...

Ardını oxu

Əmirəlmömininin İmam Əli (ə) bütün dövrlərdə bütün nəsillərə vəsiyyətləri ...

Vəsiyyətin sonrakı cümlələrini Əmirəlmöminin (ə) ümumi şəkildə buyurur: "Siz iki oğluma, bütün övladlarıma, ailəmə və bu vəsiyyətnamənin çatdığı hər bir kəsə vəsiyyət edirəm". Buna əsasən, burada əyləşən sizlər və bu vəsiyyətnaməni oxuyan mən də Əmirəlmömininin (ə) müraciət tərəfi sayılırıq. Buyurur ki, sizin hamınıza vəsiyyət edirəm. Nəyi? Yenə Allah təqvasını - yenə təqva! Əmirəlmömininin (ə) birinci və axırıncı sözü təqvadır. Onun ardınca buyurur: "Və işinizdə nizam-intizamlı olmağı vəsiyyət edirəm"...

Ardını oxu

Hansı saleh əməllərin nəticəsi insanı qəbirdə qoruyar?! İmam Sadiqin (ə) hədisi

Əbu Bəsir İmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, buyurur: “O zaman ki, möminin cənazəsini qəbrin ortasına qoyarlar, onunla birlikdə qəbrə 6 gözəl sima daxil olar. Onlardan biri sağ tərəfində dayanar. Biri sol tərəfində dayanar. Üçüncüsü üzü ilə üzbəüz dayanar. Dördüncüsü başının arxasında dayanar. Beşincisi ayaqlarının yanında dayanar. Onlardan altıncısı ki, hamısından daha gözəldir – başının üstündə dayanar. Bu yolla qəbir sahibini qoruyarlar...

Ardını oxu

“Nə üçün sübh namazı iki rəkətdir?” deyənə Ustad Qəraəti necə cavab verdi?!

???? Bir gün bir şəxs soruşdu: “Nə üçün sübh namazı iki rəkətdir?” Dedim:“Bilmirəm. Allahın göstərişidir, yerinə yetirilməlidir.” Bilmədiyimi anlayan kimi ziyalı qiyafəsi aldı və dedi: “Dünya elm dünyasıdır, elmsiz din məqbul deyil...” Soruşdum: “Nə üçün nar ağacının yarpağı kiçik, üzüm yarpağı isə böyükdür?” Dedi: “Bilmirəm.” Təkəbbürü azaldı... ???? Ustad Möhsin Qiraəti

Ardını oxu

İmam Sadiq (ə) islamla imanın bağlılığı haqda hansı nöqtəyə işarə edir?!

İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Bəzi vaxtlar Allahın bəndələri mö`minlikdən öncə müsəlman olurlar, lakin müsəlmanlıqdan öncə mömin ola bilmirlər. Buna əsasən, İslam imandan qabaqkı bir mərhələ və dərəcədədir. Onun imanla müştərək nöqtələri var. Kiçik və böyük günahlara yol verənlərə iman yox, yalnız İslam adı vermək olar. Əgər onlar tövbə etsələr, iman mərhələsinə qayıda bilərlər. Onları yalnız inkar və "istihlal”halı küfrə sövq edər. «İstihlalın» mə`nası budur ki, Allahın halalını haram, haramını isə halal bilib, buna qəlbən etiqad bəsləsinlər. Belə bir şəriatdə onlar İslamdan çıxıb, küfr vadisinə daxil olarlar.”

Ardını oxu

İslam və müsəlmanlığın dərəcələri hansı 4 qismə bölünür?!

İSLAM VƏ MÜSƏLMANLIĞIN DƏRƏCƏ VƏ BÖLÜMLƏRİ: Birinci dərəcə: Dildə Allahın yeganəliyinə və həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyinə şəhadət vermək; istər qəlbən qəbul etsin, istərsə də etməsin. İkinci dərəcə: İnsan öz qəlbində Allah-taalaya və dini məsələlərə ümumi şəkildə iman gətirib, baş əyir. Bu dərəcədə insanın saleh əməllər yerinə yetirməsi tələb olunur. Onun bəzən ilahi əmrlərdən boyun qaçırması da ehtimal edilir. "Zuxruf” surəsinin 69-cu, "Bəqərə” surəsinin 208-ci ayələrində İslamın bu dərəcəsinə işarə olunmuşdur. Üçüncü dərəcə: İnsan öz vücudunu tam mə`nada Allahın ixtiyarına verir. Bu dərəcəyə yalnız ilahi övliyalar malik ola bilər. Bə`zi alimlər İslamın bu dərəcəsini "böyük İslam” adlandırmışlar...

Ardını oxu

Allah-Taalaya (c.c) bəndəlikdə Ona sitayiş və səna demək başlanğıc nöqtədir!

Bu şərafətli dua Allaha həmd-səna ilə başlayır: "Allahım, sənə həmd ilə sitayişə başlayıram. Bu səs-küylü dünyada Allahı düşünmək yolunda bir çox maniələr vardır. İnsanın yeganə səadət yolu Allaha bəndəlik və ona itaətdir. Başqa işlər bu həqiqətin müqəddiməsi hökmündədir. Lakin çox təəssüf olunur ki, xalqın əksəriyyəti bu həqiqətdən xəbərsizdir; hər şeyi düşünürlər, insanın həqiqi səadətini və təkamülünü təmin edən Allahı isə yox!...

Ardını oxu

İslam maarifinə əsasən 40 məsələnin Qırx haqqı

1-Allahın sənin üzərində ən böyük haqqı: Ona ixlasla ibadət etməkdir. 2-Nəfəs çəkməyin haqqı: Allaha itaət etməkdir. 3-Qulağın haqqı: Onun insanın boynunda olan haqqı haram sözlər (qeybət) eşitməkdən qoruyub saxlamaq, qəlbdə xoş düşüncə, ideya və gözəl xasiyyət yaradan hikmətli sözləri eşidib qəlbə ötürməkdən əlavə, xariclə qəlb arasında əlaqə vasitəsinə çevirməməkdən ibarətdir. Çünki qulaq həm pis, həm də yaxşı şeyləri ürəyə yetirən bir qapıdır...

Ardını oxu

Namaz yəni - Ən böyük varlıqla görüş

İnsanı namazda diqqətli edən digər bir amil budur ki, namaz qılan şəxs kimin qarşısında durduğunu unutmasın. İnsan namaz zamanı onun düşüncə və əməllərindən xəbərdar olan ən böyük varlığın hüzurunu hiss etməlidir. Bu hiss diqqəti, qorxunu, təvazönü gücləndirir...

Ardını oxu

Dünya malını puç sayıb ona görə həsrət çəkməmək haqda Qurani Kərimdən bir neçə ayə

Allah-təalanın həzrət Musaya üçüncü öyüdü bu idi ki, dünya və dünya ne’mətləri ona böyük görünməsin. Dünya malını böyük sayan insan adətən yoxsulları saya salmır, varlılara həsəd aparır. İnsan bilməlidir ki, dünya ne’mətləri nə qədər böyük görünsə də, Allahın nəzərində heçdir: "De ki, dünya matahı cüz’i bir şeydir və axirət dünyası təqvalılar üçün daha da üstündür...

Ardını oxu

İslam şəriətində haram buyurulmuş fiqhi və əxlaqi haram əməllər nələrdir?!

İslam dinində haram buyurulan əməllər-hissə 2 31-Qeybətə qulaq asmaq. 32-Mömini təhqir etmək və ona nalayiq sözlər demək. 33-Aşkarda günah etmək. 34-Zina və livat kimi işlərə vasitəçi olmaq. 35-İstimna etmək. 36-Heyvanla cinsi əlaqədə olmaq. 37-Mömini alçaldan və məzəmmət edən məzmunda şeir oxumaq. 38-Udub-uduzmaq olduğu təqdirdə mərc etmək

Ardını oxu

İMAN-ın mənası və mömin şəxsin nişanələri ...

Allah-taala buyurur: "İman gətirib imanlarını zülmlə qatışdırmayanlar əmin-amanlıqdadırlar. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır!” İman [kəlməsi] lüğətdə təsdiq mənasındadır, yəni inanmaq. Və təhqiq əhli arasında xas təsdiq mənasındadır və bu həmin təsdiqdir ki, qəti elm və Peyğəmbərin (s) buyurduqlarına qəlbi inam onunla hasil olur. Peyğəmbərin (s) mə`rifəti Qadir, Alim, Səmi`, Bəsir [olan] Allahın mə`rifətindən ayrı olmaz.

Ardını oxu

"İftitah" duasında Allaha ümid və Ona güvənmək

"İftitah” duasında işarə olunmuş mövzulardan biri də Allahın bəndəsini heç vaxt qovmayıb, rəhmət qapılarını üzünə bağlamayaraq onu naümid etməməsidir. Əlbəttə, bu, bəndənin Allaha tərəf gedib, Ona təvəkkül və ümid etməsi ilə şərtlənir. Şübhəsiz, Allaha kələk gəlmək olmaz. Biz öz şəxsi istəyimizə əsasən başqası üçün bir iş görüb, ona minnət qoya bilərik ki, bu işi sənə xatir gördüm. Lakin bizim niyyət və əməllərimizdən xəbərdar olan Allah ilə bu sayaq keçinmək olmaz...

Ardını oxu

İbadət üçün Zaman bizi gözləmir...

Günlər getdikcə biz də axirətə yaxınlaşırıq. Qızıldan qiymətli günlərimizi gəlin boşa sərf etməyək. Bu bizim axirətimiz üçün də xeyirlidir. Insanlar bu dünyada yaşamaq üçün mübarizə aparırlar. Sanki dünyada əbədi qalacaqlarmış kimi. Heç bir əqilli insan axirətinə azuqə toplamamış dünyadan köçməz. Gəlin görək bu haqda Allah təala Quranda bizə nə buyurur? "Mən insanları və cinləri yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!" (Zariyat 56) ...

Ardını oxu

Allah ilə münacat və ünsiyyətin insan ruhuna təsiri

Allah ilə münacat və ünsiyyət insanın ruhuna çox təsirlidir. Əgər bir şəxs həqiqətən Allahla əlaqə yaradarsa, dua zamanı maddi və dünyəvi məsələləri düşünməz, onlar üçün Allaha əl açmaz. Bu səbəbdən də uca dəyərlərdən faydalanar. Allahın lütfü zəruri edir ki, insan istənilən bir səbəblə Onu çağırdıqda bəndəsini naümid qaytarmasın.

Ardını oxu

İbadətlərdə huzur qəlbin beş mərhələsi...

Bu çox uzun və müxtəlif məqamlara malik olan yoldur ki, mənim kimi uzaqdan nəzarət edən, həsrət odunda yanan bir şəxsin onları izah etməsi rəva deyildir. Lakin onların bə’zi mərtəbələrini qısa şəkildə qeyd edirik ki, təkamül yolçusu üçün faydalı olsun. Birinci mərhələ Hüzuri-qəlbin birinci mərhələsi bundan ibarətdir ki, namaz qılan şəxs bütün namazlarında, yaxud onun bə’zi hissələrində, sözlərin mə’nalarına diqqət yetirməsə və onların mə’nasını müfəssəl şəkildə bilməsə belə, Allahın hüzurunda dayandığına müəyyən qədər diqqət yetirsin, Onunla danışdığını bilsin və Onunla razi-niyaz etdiyinə fikir versin...

Ardını oxu

Həqiqi namaza doğru ilkin üç addım

İLK ADDIM Həqiqi namaza nail olmaq üçün atılan ilk addım namaz zamanı diqqətli olmaqdır. İnsan bəzən namaz zamanı "həmddən” "surəyə” necə keçdiyini hiss etmir. Hətta belə də olur ki, insan yalnız namazın son cümləsini deyərkən namaz qıldığını xatırlayır. Belə bir hal namazda diqqətsiz olmaqdan xəbər verir. Əlbəttə ki, namaz qılan bütün namazlarda zəif də olsa müəyyən qədər diqqətli olur.

Ardını oxu

HALSIZ NAMAZ = qıldığımız namazlar Allah-Taalanın (c.c) əmr etdiyi ibadətdir?!

Cavab budur ki, bizim qıldığımız namaz əsl namazın zahiri formasının oxşarıdır. Çoxumuz yalnız namazın son cümləsində xatırlayırıq ki, namaz qılırmışıq. Çox vaxt yadımıza düşməyən işlər namazda yadımıza düşür və namaz boyu bu işləri götür-qoy edirik. Məsələn, namazdan sonra dərsimiz varsa, namazda dərs mütaliə edirik. Ticarətlə məşğul olanlar namaz zamanı alacaq-ları və verəcəkləri haqqında düşünür. Namaz adlandırdığımız bu əməli namaz hesab etmək olarmı?!Bəli, bu sayaq namazlardan əslində tövbə etmək lazımdır.

Ardını oxu

Həyat yoldaşını incitmək namazın qəbul olmasına mane olar!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O kəs ki, həyat yoldaşını incidər – onun yaxşı əməlləri Allah yanında qəbul olmaz, məgər o halda ki, ona yardım edər və ya onu razı salar. Baxmayaraq ki, bütün ömrü boyu oruc olsa belə”. =Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah beş dəstənin namazını qəbul etməz: o qul ki, sahibindən qaçmışdır, şərabxor, sələmyeyən, o kəs ki, ağvalideyn olar, o qadın ki, əri ondan razı olmaz”.

Ardını oxu

Namaz və ibadətlərin qəbul olunmasının 6 şərti

Namazın və ibadətlərin qəbul olmasının 6 şərti vardır ki, onlarla tanış olaq: 1. Etiqadi şərt. Namaz qılanın gərək Allaha imanı olsun. Allah Təala Quranda buyurur: “Hər kim – kişi, yaxud qadın imanı olan halda yaxşı iş görsə, onu şübhəsiz, (dünyada) pak bir həyatla yaşadacaq və (axirətdə) mükafatlarını çox gözəl olan əməllərinin müqabilində verəcəyik”. (“Nəhl” 97). 2. Vilayət şərti. İlahi rəhbərə malik olmaq – ibadətin qəbul olmasının ən mühüm şərtlərindən biridir. Hədislərimiz buyurur ki, əgər insanın İlahi rəhbəri olmazsa, etdiyi ibadətlərin nəticəsi və səmərəsi olmaz.

Ardını oxu

Fiqhi namaz nə deməkdir?!

Doğru namaz insanın təklifdən azad olmasına gətirib çıxardar. Onun sayəsində insan axirətdə hesab verməkdən azad olur. Bu cür namazı fiqhi namaz adlandırırlar. Belə bir namaz nur saçaraq səmaya qalxar və Allah tərəfindən qəbul olunar. Ancaq elə namazlar da vardır ki, mələklər onu səmaya qaldırsalar da, Allah tərəfindən qəbul olunmaz. Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Bəzi namazların yarısı qəbul olunar, bəzisinin üçdə biri, bəzisinin dördə biri, bəzisinin beşdə biri və bəzisinin də onda biri qəbul olunar...

Ardını oxu

Allah-Təalanın (c.c) insan həyatında varlığının izahı!

Peyğəmbər (s) ilə birlikdə bir səfərdə olduğumuz vaxt bir neçə nəfər ayağa qalxıb uca səslə qışqırdı: "Allahu əkbər". Bu vaxt Allahın peyğəmbəri buyurdu: "Ey camaat, sakit olun və qışqırmaqla özünüzü incitməyin. Çünki adını çəkdiyiniz nə kardır, nə də qeybdədir, o sizi eşidir və görür". Allah buyurdu: "Mən gizli bir xəzinə idim, istədim tanınam və buna görə də bəşəri yaratdım". Allahla dost olmağın şərti əvvəlcə xalqla dost olmaqdır...

Ardını oxu

İnsan həyatını xilas edən duanın möcüzəsi nə həddə düzgün fikirdir?!

Əsri Səadətdə ticarətlə məşğul olan bir mömin tacir vardı. Bu tacir ticarətində halalı, haramı gözləyirdi. Allah və Rəsulu üçün ticarət edər, hamının haqqını qoruyardu. Ticarətini Şam və Mədinə şəhərləri arasında aparar, çox vaxtda karvanla deyil təkbaşına getməyi sevirdi. Bir gün aldığını almış, satdığını satmış Şamdan Mədinəyə doğru yola çıxmışdı. Xeyli yol getmişdiki, başdan aşağı silahlanmış bir quldurla qarşılaşdı. Quldur bu mömin taciri hədələyərək dedi: - Mallarını yerə tök, dəvələrinidə bu ağaca bağla! Mömin tacir: - Mallarım səninki olsun, məni burax gedim-dedi...

Ardını oxu

Sübh namazına durmaqda çətinlik çəkənlər üçün

İmam Sadiq (ə) buyurub: "Hər kim bu ayəni yatanda oxusa, istədiyi saatda yuxudan oyanar"..... "Bismillahir Rəhmanir Rəhim Qul innəmə ənə bəşərun mislukum yuha iləyyə,ənnəmə iləhukum iləhun vahid, fə mən kanə yərcu liqaə rəbbih,.. (Kəhf surəsi - ayə 110)

Ardını oxu

10000 dinar qızıl, yoxsa qəzaya getmiş sübh namazı?

...Bu kişi getdi və İmamın (ə) sözlərinə qulaq asmadı. Onun ticarəti bir neçə ay çəkir və Mədinəyə qayıdıb, İmamın (ə) xidmətinə gəlir və deyir: "Yəbnə Rəsulullah! Mən sizə qulaq asmadım, getdim və on min qızıl dinar qazandım”. İmam (ə) buyurur: "Mən öz məsləhətimin üzərində dururam. Sənə dediyim ki, getmə”. Dedi: "Niyə, yəbnə Rəsulullah?”. "Çünki bu arada sənin bir sübh namazın qəzaya getmişdir. Bütün o pul və dünyada olan bütün pulları bu namazın yerinə versən, əvəzini verə bilməzsən”. Allah Təala buyurur: "Ey insanlar, yer üzündə olan şeylərin halal və paklarından yeyin, faydalanın və şeytanın addımlarına tabe olmayın ki, o sizin aşkar düşməninizdir. O sizə yalnız pislik və çirkinlikləri, həmçinin bilmədiyiniz şeyləri Allaha nisbət verməyi əmr edir”. ("Bəqərə” 168-169).

Ardını oxu

"Amin" nə deməkdir?

Tək tanrılı dinlərin hamısında ən sıx istifadə edilən söz "amin”dir. İnsanların bu qədər sıx istifadə etdikləri bir sözün mənasını da təbii olaraq bilmələri lazımdır.Bəzi insanlar bu sözü olur-olmaz hər yerdə istifadə edirlər. Bəziləri «Amin»in bir duanın bağlanışında söyləndiyini, bəziləri də «dualarım qəbul olsun» mənasını verdiyini düşünər. Halbuki, kəlimənin mənası çox daha geniş, mənşəyi də çox köhnədir.İslam hədislərinə görə, Hz. Məhəmməd(s.ə.s) Fatihə Surəsini oxuyarkən sonuna gəldiyində Cəbrayıl görünmüş və ona «amin de» deyə xəbərdarlıq etmişdir...

Ardını oxu

Allaha həqiqi bəndəlik necə olmalıdır?! Hz Peyğəmbərin (s) hədisi

Bir gün Həzrəti-Məhəmməd (s) yanındakılara buyurdu: - "ALLAHı əzizləyin və ona sitayiş edin!" Dedilər: - Ya Rəsulullah, biz ALLAHa sitayiş edirik. Şükür olsun o ALLAHa ki, bu bəxşişi bizə əta etmişdir. Onda Peyğəmbər (s) buyurdu: - Belə deyil, ALLAHa layiqincə sitayiş edən hər kəs özgələrin yanında qürrələnməməli, ALLAHın və bəndələrin yanında iftixar etməməlidir. Yaramaz şeylərdən kənar olmalı və haram edilmiş şeyləri yeməkdən imtina etməlidir...

Ardını oxu

Allah-Təalaya (c.c) həqiqi qul olmaq istəyən bunları unutmamalıdır!

Qul odur ki, Allah Rəsulunun (s) dəvətini qəbul edir. Qul odur ki, acizliyini, heç kimliyini və möhtac olduğunu bilir. Qul odur ki, Həmzələ (ra) kimi "münafiq oldum!” deyə daim ürəyində narahatlıq hissi yaşadır. Qul odur ki, Rəsulullah (s) yatarkən,ona zərər verməsin deyə ilan dəliyini topuğuyla bağlayıb, sonra isə ilan sancmasının verdiyi əziyyətə səbr edir...

Ardını oxu

İndi tanıdın, mən kiməm? Namazam ...

Mən Rəsulallahın (s.a.s) gözünün nuruyam. Mən gələrkən Rəsulallah (s) məndən başqa ətrafında olanları tanımazdı. Bütün diqqəti məndə olardı. Bütün nəvazişi mənə olardı. Mən gələndə Əlinin (ə) rəngi saralardı. Mən gələndə Xanım Zəhra (s.ə) təngnəfəs olardı. Mən gələndə digər Imamların (ə) halı dəyişərdi, bədənləri titrəyərdi. Məni tanıyanlar bildilər ki, mən kiməm. Tanımayanlar da az sonra tanıyacaqlar...

Ardını oxu

Allah-Təalanın (c.c) Qurani Kərimdə nazil etdiyi 40 andı

1-"Vətturi”: "And olsun Tur dağına.” 2-"Və kitabin məstur”: "And olsun yazılmış kitaba (Qurana).” 3-"Vəssəmai vət-tariq”: "And olsun göyə və gecə gələnə.” 4-"Vəssəmai zatil-büruc”: "And olsun bürclər sahibi olan göyə.” 5-Vəl-yovmil-məvud”: "And olsun vəd olunmuş günə.” 6-Vəlləyli və ma vəsəq”: "And olsun gecəyə və gecənin qoynuna aldıqlarına.” 7-Vəl-qəməri izət-təsəq”: "And olsun bədirlənməkdə olan aya.” 8-Fəla uqsimu bil-xunnəs”: "And içirəm gecə yanıb, gündüz sönən ulduzlara.” 9-"Vəlləyli iza əsəs”: "And olsun qaralmaqda olan gecəyə.”...

Ardını oxu

Qurani Kərimin bəzi surələrini oxumağın savabı haqda nəql olunan 40 hədis

1-"Fatihə” surəsi: Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Hər kəs "Fatihə” surəsini oxusa, Allah-taala ona nazil olmuş bütün ayələrin tilavətinin savabını verər.” 2-"Bəqərə” və "Ali-İmran” surələri: İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Hər kəs "Bəqərə” və "Ali-İmran” surələrini oxusa, qiyamət günündə bu iki surə iki bulud parçası kimi ona kölgə salar.” "Bəqərə” surəsində yerləşən ən fəzilətli ayə – "Ayətəl-kürsü” haqqında göstəriş verilmişdir ki, hər gün onu yetmiş dəfə oxuyun. Əgər səhralıqda olsanız, bir dairə xətt çəkdikdən sonra dəstəmazlı halda, dairənin içində üzü qibləyə oturub onu oxusanız, hacətlərinizin qəbul olunması üçün çox faydalıdır...

Ardını oxu

Səcdənin Əhəmiyyəti haqda hədislər və göstərişlər!

Səcdə – namazın mühüm hissələrindəndir. Həmçinin, namazda olan beş rükündən biridir. Bildiyiniz kimi, namazın hər rəkətində iki səcdə etmək vacibdir. Bu iki səcdəni bilərəkdən və ya səhv üzündən, yaxud yaddan çıxararaq tərk etmək namazı batil edər. Tarixdə qeyd edilir ki, bir qövm Peyğəmbərin (s) yanına gələrək İslama daxil olmaq istəyini o həzrətə bildirirlər. Belə bir şərt də irəli sürürlər ki, namazda rüku və səcdəni yerinə yetirmək istəmirlər. Peyğəmbər (s) onların bu formada qəbul etmək istədiyi "islamı” inkar etmiş və demişdir: "Namazında rüku və səcdə olmayan bir dində xeyir yoxdur.”...

Ardını oxu

Gündəlik beş namazın insan həyatında ayrılıqda təsirləri....

SÜBH NAMAZI - ölüm acisini hiss etdirməz. ZÖHR NAMAZI - axirətin sixintisindan qurtarar. ƏSR NAMAZI - Qəbrin qaranliğindan aydinliğa qovuşdurar. ŞAM NAMAZİ - Sirat körpüsündən sürətlə keçməyə kömək olar. İŞA NAMAZI - Cəhənnəm əzabından qoruyar

Ardını oxu

Sizcə düşünməyə dəyməzmi?!

Bir insan... - 10 LARİ sǝdǝqǝ verǝcǝk olsa bu miqdar ona çox görsǝnǝr, amma 30 LARİ-lik geyimin 10 LARİ-yə endirim olduğunu eşitsǝ tez gedib onu alar.. - İnsan 10 dǝqiqǝ zikr edǝcǝk olsa bu zaman ona çox olar, amma bir film vǝ ya futbol olsa bir yarım saatlıq zaman onun üçün tez keçir... - Bir futbol oyununun vaxtının uzadılması insanın xoşuna gǝlǝr, amma Cümǝ namazında xütbǝnin bir neçǝ dǝqiqǝlik uzadılması heç dǝ xoşuna gǝlmǝz.. -İnsan eşitdiyi dedi-qoduya dǝrhal inanar vǝ qǝbul edǝr, amma qǝti doğru olduğunu bildiyi bir şeyi inad edǝrǝk dǝrhal qǝbul etmǝz...

Ardını oxu

NAMAZ NƏDİR SUALINA 26 CÜMLƏDƏ CAVAB!

Namaz: Peyğəmbərlərə öyrədilən ibadətlərin ilkidir. Namaz: Qiyamət günü hesabı soruşulan vəzifələrin ilkidir. Namaz: Quran-i Kərimdə ən çox zikr edilən əmrdir. Namaz: İnsanı Allaha bağlayan və iman mənalarını ürəkdə canlandıran əsas nöqtədir. Namaz: Cəhənnəmdən nicat bir vəsilədir. Namaz: Cənnətin açarıdır. Namaz: Yoxsulların həccidir. Namaz: Möminlərin meracıdır...

Ardını oxu

Namazda bu şərt olarsa, bu, həqiqi namaz olar!!

Mərhum Ayətullah Qazinin şagirdlərindən biri deyir ki, o, namazı xüsusi eşq ilə qılırdı. Bəzən hava soyuq olduğu üçün çoxlu paltar geyinərdi ki, ona soyuq olmasın. Ancaq elə ki, namaz qılardı, istilənər və üst-üstə geydiyi paltarları bir-biri çıxarardı. Mərhum Qazi buyururdu ki, mən saqqalımı girov qoyaram ki, əgər kimsə şövqlə namaz qılarsa, həmin namaz onu kamallara çatdırar.

Ardını oxu

Niyə insan namazı tələsik qılmağa meyillidir?!

Bəzən insan dostları ilə saatlarla söhbət edir və yorulmur, ancaq elə ki, namaz üçün dayanır – Allahla söhbət etmək ona çətin gəlir. Çalışır namazını tez qılıb qurtarsın. Bəs bu, niyə baş verir? Bunun səbəbi odur ki, bu insanın Allahla yaxınlığı yoxdur. İnsan özünə yaxın olmayan biri ilə danışan zaman həmişə çətinlik çəkər. Biz də baxmayalıyıq, görək Allahla nə qədər yaxınıq. Baxmalıyıq ki, Quran oxuyan zaman, namaz qılan zaman bizə çətindir, yoxsarahatlanır və şad oluruq.

Ardını oxu

Qiyamət günü məscid, Quran və alim nədən şikayət edəcək?!

Ustad Ənsarian buyurur: “Həzrət Peyğəmbərdən (s) belə bir hədis vardır: “Qiyamət günü üç şey insanlardan şikayət edəcəkdir. Biri – məsciddir ki, deyəcəkdir: “Allahım! Mən inşa edilmişdim, təmiz və gözəl idim. Ancaq insanlar gəlmirdilər”. İkinci şikayətçi – Qurandır ki, deyəcəkdir: “Allahım! Mən bu insanların arasında idim. Mənə əməl etmədilər”. Üçüncü şikayətçi – alim olacaqdır ki, deyəcəkdir: “Allahım! Mən uzun illər dərs oxumuşam, halal və haram mövzuları öyrənmişəm. Özün buyurmuşdun ki, insanların içində gəz. Mən də gəzdim, ancaq heç kəs mənə əhəmiyyət vermədi”.

Ardını oxu

Quran oxunan zaman susub, onu dinləmək vacibdirmi?!

Quran oxunduğunu eşidən zaman, susmaq çox bəyənilmiş bir işdir. Bununla belə susmaq, vacib deyildir. İslami mənbələrdə belə bir mülahizə də vardır ki, cəmiyyət namazında iqtida edənlərin namazın birinci və ikinci rəkətlərində qiraət zamanı sakit dayanması uyğun ayədəki göstərişə əsaslanır.

Ardını oxu

İslam şəriətində kasıbların haqqı olan ödənilməsi vacib olan Zəkat nədir?

Cavab: İslam təkcə etiqad və əxlaq məsələləri ilə məşğul olan məktəb deyildir. Bu din öz ardıcıllarının mənəvi sağlamlığını təmin etməklə yanaşı, onların iqtisadi problemlərini də həll edir. İlkin İslam dövründən başlayaraq, bu günə qədər ehtiyaclı təbəqənin mənafeləri müdafiə olunmuşdur. həmin təbəqənin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan ən mühüm tədbirlərdən biri, zəkatdır.

Ardını oxu

Quran və hədislərdə qeyd olunan «Liqaullah» nədir?

Liqaullah dedikdə, qiyamət səhnəsində Allahın qüdrətinin müşahidəsi nəzərdə tutulur. Allahın mükafat, cəza, nemət və əzabı bu qüdrətin təzahürlərindəndir. Bu sözün başqa bir mənası da zahir yox, iç gözü ilə Allahın varlığına şahid olmaqdır. İnsan elə bir kamillik mərtəbəsinə çata bilər ki, Allah-təalanı sanki qəlb gözü ilə görər və onun varlığına bir zərrə də olsun şəkki qalmaz. Əlbəttə ki, bu hala yalnız yüksək paklıq, təqva yolu ilə yetişmək olar.

Ardını oxu

Özünü islah etməmiş insan, başqalarını islah edə bilərmi?

Cavab: İslam dini öz ardıcıllarını cəmiyyətin islahına çağırır. Ümumiyyətlə, müəyyən bir yola bağlanmış insan, fitri olaraq başqalarını da bu yolda görmək istəyir. Amma bu işdə heç də hamı müvəffəq deyildir. Qurani-kərimdə «Allaha tərəf çağırın»-deyə əmr olunur və bu çağırışın proqramı təqdim olunur. «Fussilət» surəsinin 33-36-cı ayələrinə əsasən, təfsirçilər Allaha tərəf çağırışın dörd mərhələsini qeyd edirlər: 1. Dəvət edənlər iman və əməl baxımından özlərini islah etməlidirlər; 2. Pisliklər yaxışlıqla aradan qaldırılmalıdır;

Ardını oxu

Əgər namaz insanı çirkin işlərdən uzaqlaşdırırsa, nə üçün bə`zi namaz qılanlar günaha yol verir?

Cavab: İçi boş toxum heç vaxt cücərmir. Qəlbin iştirak etmədiyi diqqətsiz namaz içiboş toxum kimidir. Dodaqların, belin, boyunun hərəkətindən əlavə, namazda qəlbin iştirakı zəruridir.Məktəb və universitetin işi insanın elmi təkamülünü tə`min etməkdir. Bununla belə, hər məktəbə gedən şəxs elm sahibi olmur. Məktəb o zaman faydalı olur ki, insan oxuduqlarını dərk etsin. Yalnız həqiqi namaz insanı çirkinliklərdən uzaqlaşdırmaq iqtidarındadır.

Ardını oxu

Nә üçün nамаzdа "bizi dоğru yоlа hdiаyәt еt” dеyilir?

Cаvаb: Vаrlıq аlәмindә оlаn hәr bir маddi vә мәnәvi şеy dәyişkәnliyә мәruz qаlır. İstәnilәn bir hаdisә hаnsısа şәrаitdә bаş vеrir. Hәr hаnsı bir hаlın dаvам еtмәsi üçün мüәyyәn şәrаit lаzıмdır. Мәsәlәn, оtаqdа еlеktrik lамpаsı yаndırılırsа, bu о dемәk dеyil ki, bu lамpа sönә bilмәz.

Ardını oxu

Quran oxunarkən ona qulaq asmaq lazımdır, yoxsa onunla tilavət etmək?

"Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) Quran tilavət edərkən ənsardan olan bir gənc də onunla birgə ucadan Quran oxuyardı. Ayə nazil oldu, onu bu işdən çəkindirdi." Hər halda Quran yuxarıdakı ayədə belə əmr edir: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ Quran oxunan zaman ona qulaq asın və susun ki, bəlkə bağışlanasınız. "Ənsitu" feli "İnsat" kökündən götürülmüş, sükutla qulaq asmaq mənasındadır. etməkdir. Ayədəki sükut və dinləmənin hansı zamana – bütün hallarda Quran oxunan, yaxud yalnız namaz vaxtı imam camaatın qiraəti və yaxud da cümə namazının xütbəsində İmamın Quran tilavət etdiyi zamana - aid olduğu barədə təfsir alimləri arasında fikir ayrılığı vardır.

Ardını oxu

Salavatdan sonra "və əccil fəracəhum" demək nə üçündür?

Adətən Əhli-Beyt davamçıları Peyğəmbər (s) və onun Əhli-Beytinə salavat göndərərkən ardınca "Və əccil fəracəhum” (Onların zühurunu tezləşdir) deyirlər. Bu ifadə müsəlmanlar üçün sədaqət rəmzidir. Bu ifadəni işlətməklə sanki onlar İmamın (ə.f) dəvətinə "Ləbbeyk!” deyirlər. Əhli-Beyt (ə) ardıcılları İmamın (ə.f) zühurunun həsrətindədirlər. Aşiqlər hər gün İmamlarının (ə.f) intizarındadırlar. İmamın (ə.f) fərəci üçün dua etmək Şeytanın belini sındıracaq əməllərdən hesab edilir. Salavatdan sonra "və əccil fəracəhum” de...

Ardını oxu

Quranda "Əbd" sözünün mənası nədir?

«Əbd» sözü, Quranda iki mənada gəlmişdir. Birinci, bəndə, qul və məmluk. Necə ki, Allah-taala buyurur: «Öldürülənlərdə sizin üçün qisas almaq hökmü qərara alındı. Azad şəxsi azad şəxsin, qulu qulun, qadını qadının əvəzində.» (Bəqərə surəsi178. ) Başqa surədə buyurur: «Allah məsəl çəkdi, heç bir şeyə gücü çatmayan və özündən heç bir ixtiyarı olmayan qulu və məmluku.»(Nəhl surəsi- 75 )...

Ardını oxu

İşlərimizdə “İnşəallah” demək lazımdırmı?

“Və heç bir şey barəsində «mən sabah onu mütləq yerinə yetirəcəyəm» demə (çünki yaradılış səbəbləri, hətta insanın iradə və istəyi, Allahın iradə və istəyindən asılıdır). Yalnız (belə de: «Əgər) Allah istəsə, (filan işi edəcəyəm»). Və («inşəallah» deməyi) unudanda, öz Rəbbini yada sal və de: «Ümid var ki, Rəbbim məni bundan daha yaxın (bir yol)a – təkamülə və haqqa doğru yönəltsin. Bu ayələrdən bəlli olur ki, hər bir işdə “İnşəallah” demək bəyənilən əməldir. Bəzən insan qafil halda gələcəyi barəsində bəzi şeylər deyər. Misal üçün deyər ki, mən filan zaman filan işi görəcəyəm.

Ardını oxu

Zilqədə ayının bazar günü qılınan xüsusi namaz

Həzrət Rəsuləllahdan (s) bu ayın bazar günü qılınan bir namaz qeyd olunmuşdur. Hədisdə bu namazın fəziləti barədə buyurulur ki, kim onu qılsa, tövbəsi qəbul olunar, günahları bağışlanar, bu namaz onun özünə və ailəsinə xeyir-bərəkət gətirər, kiməsə borcu varsa və ya onun boynunda kiminsə haqqı varsa - Qiyamət günü bu kəslər ondan razı qalar, dünyadan imanlı gedər, qəbri geniş və işıqlı olar, ata-anası ondan razı qalar,...

Ardını oxu

Nə üçün şiələr camaat namazında qabaq cərgədə yer olduğu halda arxada və ya tək dayanıb namaz qılırlar?

Cavab: Şiə fiqhinə görə, sıralarda yer olduqda tənha dayanmaq məkruhdur (bəyənilmir) və namazın savabını azaldır. Eləcə də, müstəhəbdir ki, sıralar nizamlı olsun, çiyin-çiyinə dayananlar arasında məsafə qalmasın. Sünnilər isə bu işləri vacib sayır, bəzən isə tənha duranların namazını batil hesab edirlər.

Ardını oxu

Nə üçün şiələr bütün namazlarda qunut tutduğu halda, sünnilər belə etmirlər?

Cavab: Şiə kitablarında qunutun müstəhəbliyi və fəzilətinə dəlalət edən mötəbər rəvayətlər var. Peyğəmbər (s) və imamların (ə) qunut tutduğunu nəzərə alaraq şiələr bütün namazlarda qunut tuturlar. Sünnə əhlinin mötəbər mənbələrində də həzrət Peyğəmbərin (s) xüsusi ilə şam və xüftən namazlarında qunut tutduğu bildirilir.(Səhihe-Buxari”, kitabul vətr, fəsil 7, hədis 1001-1004.)Malikilər həmin rəvayəti əsas götürərək sübh namazında qunut tutmağı müstəhəb hesab edirlər.

Ardını oxu

Nə üçün şiələr namazın salamından sonra üç dəfə təkbir deyir və təkbir deyərkən əllərini yuxarı qaldırırlar?

Cavab: Şiə fiqhində müstəhəbdir ki, namazın salamından sonra üç dəfə təkbir deyilsin və hər təkbirdə əllər qulaqlar bərabərinədək qaldırılsın. Ümumiyyətlə, şiəlikdə namazın birinci və sonrakı təkbirlərini deyərkən əlləri qaldırmaq müstəhəbdir. Sünnilər isə yalnız birinci təkbir, rükudan əvvəlki və sonrakı təkbir, ikinci rəkətə durarkən deyilən təkbirdə əlləri qaldırmağı müstəhəb sayırlar...

Ardını oxu

Allah-Təalanı (c.c) insanlara necə sevdirmək olar?! Hz Davud Peyğəmbərin (ə) hədisi

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Davuda (ə) buyurur: “Məni sev və Məni xəlqimin məhbubu et”. Davud (ə) deyir: “Pərvərdigara! Mən səni sevirəm, ancaq Səni necə xəlqinin məhbubu edim?”. Buyurur: “Nemətlərimi onların yadına sal. Çünki o zaman ki, nemətlərimi onlara sayarsan, Məni sevəcəklər””. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah sevgisinin nişanəsi – Allahı yada salmağı sevməklədir. Allahla düşmən olmağın əlaməti – Allahı yada salmağı düşmən bilməklədir”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İman kamil olmaz, məgər biz Əhli-Beytin (ə) sevgisi ilə”. Həzrət (s) buyurur: “Allah üçün dostluq etmək, Allah üçün düşmənçilik etmək və Allah yolunda qəzəblənmək”.

Ardını oxu

Namazda hansı şərtə diqqət yetirmək ibadəti həqiqi Allah istəyən namaz edər?!

Namazın bir zahiri vardır ki, ona əməl etmək vacibdir. Dəstəmaz alırıq, səcdəyə və rükuya gedirik. Namazın surələrini düzgün tələffüs edirik və bu kimi. Bunlar – namazın zahiri əhkamlarıdır. Batini hissə odur ki, qıldığımız namazda Allaha diqqət edərik və qəlbimizlə Allahla əlaqə yaradarıq. Bu, həccə bənzəyir ki, insan Kəbənin Sahibinə olan eşqinə görə, bu müqəddəs məkanın hər tərəfini qucaqlayıb öpmək istəyir. Sanki kimisə itirmişdir və bütün qəlbi və ruhu ilə onu tapmağa çalışar. Ev sahibini ancaq qəlbi ilə tapar və hiss edər.

Ardını oxu

Qurani Kərimdə gələn “Salehlər səhərlər istiğfar edərlər” nə deməkdir?

“Onlar gecənin az bir hissəsini yatırdılar. Və səhərlər (Allahdan) bağışlanma diləyirdilər”. (“Zariyat” 17-18). Allah bu ayələrdə salehlərin nişanələrindən söz açmışdır. Salehlərin ilk nişanəsi budur ki, gecəni az yatarlar. Bu ayə onu demək istəyir ki, saleh insanlar çox az hallarda gecənin hamısını yatarlar. Daha çox oyaq qalar və ibadətlə məşğul olarlar. Bu insanlar dua edər və gecə namazı qılarlar...

Ardını oxu

Qədr gecəsində əhya saxlayan mömin olar!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Qədr gecəsini əhya saxlayar, mömin olar və cəza gününə etiqad bəsləyərsə, bütün günahları bağışlanar”. Ramazan ayının ürəyi. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahın Kitabından istifadə olunur ki, Allah yanında ilin aylarının sayı on ikidir və ayların başlanğıcı Ramazan ayıdır. Ramazan ayının ürəyi - Qədr gecəsidir”.

Ardını oxu

Namazda qəlb hazırlığının 5 mərtəbəsi necə olur?!

Mərifət əhlinin nəzərinə görə, qəlb hüzurunun beş mərtəbəsi vardır ki, onlarla tanış olaq: 1. Birinci mərtəbədə namazqılan bilməlidir ki, Allahla söhbət edir. Onu həmd və sitayiş edir, baxmayaraq ki, sözlərin mənasına diqqət etməsə belə. Rəhmətlik İmam (r) müəllimi Şahabadidən nəql edir ki...

Ardını oxu

İnsan Allahı sevib-sevmədiyini necə bilə bilər?

Həzrət İsaya (ə) sual verirlər ki, ən üstün əməl hansıdır?”. Buyurur: “Allahdan razı olmaq və Onu sevmək”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “İlahi övliyaları və onların vilayətini sevmək vacibdir. Onların düşmənlərindən bezar olmaq da lazımlıdır”. İmam Baqir (ə) buyurur: “Bil ki, (insanlara) yaxın olmaq – Allahdandır. (İnsanlarla) düşmən olmaq – şeytandandır”. İmam Əli (ə) buyurur: “Məbada Allahın düşmənini sevəsən və ya Allahın dostu olmayanlar üçün dostluğunu xalis edəsən. Çünki hər kəs hansı dəstəni sevər, onlarla məhşur olar”.

Ardını oxu

Əgər yatmaq dəstəmazı pozursa, bəs niyə yatmazdan əvvəl dəstəmaz almalıyıq?

Baxmayaraq ki, yuxu zahirdə dəstəmazı pozar, ancaq batini əhəmiyyətə malikdir. Yatmaq – insanın təbii zərurətlərindəndir. İnsan oyaq zamanı əldə etdiyi savabları yatan zaman da əldə edə bilər. Belə ki, Ramazan ayında oruc tutan insan haqqında deyirlər ki, onun yuxusu belə, ibadətdir. Halbuki, oruc tutan insan ancaq yatar və heç bir iş görməz ki, əcrə malik olsun. Belə ki, müsəlman oyaq vaxtı oruc tutub, Allahın vacibatını yerinə yetirdiyi üçün, yatan zaman da buna görə ona savab yazılar.

Ardını oxu

Bu 4 amil Allahın rəhmətini cəlb edər!

Ayətullah Cavidanın tövsiyələrindən: “İmam Əlinin (ə) nəzərinə görə İlahi rəhməti cəlb edən ən üstün əməl – insanların hamısı ilə mehriban olmaqdır. Əlbəttə də ki, mehribanlıqlar və insanlarla səmimi münasibət həm onların və həm də Allahın sevgisini cəlb edəcəkdir. Ancaq əlbəttə ki, mömin mütləq düzgün təqlidinə, dəstəmazına, qüslünə və qıldığı namazının düzgünlüyünə və əvvəl vaxtda olmasına diqqət etməlidir...

Ardını oxu

Ayətullah Behcət ümidsiz günahkar barədə

Mərhum Ayətullah Behcət buyurur: “İmam Rzadan (ə) hədis vardır ki, buyurmuşdur: “Allahın rəhmətindən ümidsiz olmaq günahı – o günahlardandır ki, insan ən çox düçar olar”.

Ardını oxu

İmam SAdiq (ə) Nafilə namazlarının sirri necə açıqlamışdır?!

İmam Sadiq (ə) Həzrət (ə) buyurdu: “Nafilələrin qılınması – vacib namazların təkidi üçündür. Belə ki, əgər insanların namazları ancaq dörd rükət zöhr olsaydı, ona görə mütləq səhlənkarlıq edərdilər. Bu həddə ki, bəzən vaxtını belə keçirərdilər və onu qılmazdılar. Ancaq o zaman ki, vacib namazlardan başqası haqlarına (boyunlarına) qoyular, namazın çox olmasına görə sürətlənərlər ki, bəlkə hamısını vaxtında yerinə yetirə bilsinlər.

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən namaz qılanlar 4 dəstəyə bölünür!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mənim ümmətim dörd dəstədirlər: 1. Səhlənkar namazqılanlar ki, namazdan qəflət edərlər. Vay o insanlara ki, namaza qarşı səhlənkardır. Onlar cəhənnəmim dərələrindən biri olan Veyl əhlidirlər. 2. O namazqılanlar ki, bəzən qılır və bəzən də qılmırlar, onlar cəhənnəmim başqa bir dərəsi olan Ğəy əhlidirlər...

Ardını oxu

Namazın sıralarında nizamı saxlamaq buyuruşu

Bir gün Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) məscidə gəlir və namaz üçün dayanır. Təkbiri demək istəyən zaman görür ki, kişilərdən birinin sinəsi o birilərinə nisbətdə daha qabağadır. Buyurur: “Allah bəndələri! Sıralarınızı nizama salın! Əks halda aranızda münaqişə olacaqdır”.

Ardını oxu

İmam Rzanın (ə) hədisinə əsasən Bəndə namazda nələri hədəfləməlidir?

Muhəmməd ibni Sənan nəql edir: “İmam Rzaya (ə) sual verirlər ki, namazın vacib olmasının sirri nədir və Həzrət (ə) buyurur: “Namazın vacib olmasının sirri ibarətdir: Allah Təalanın rübubuyyətini etiraf etmək, Cəbbar Cəl və Cəlalın qarşısında xar və ehtiyaclı halda dayanmaq, günahı etiraf etmək, onlara görə bağışlanma istəmək, Allah Təalanı böyük tutmaq və təzim etməyə xatir hər gün üzünü beş dəfə torpağa qoymaq...

Ardını oxu

Bu 4 şərt yerinə yetirilsə, Allah günahları bağışlayar

Allah Təala, Qurani-Kərimdə Bəni-İsrayili islah etmək üçün 4 şərt bəyan edir və buyurur ki, əgər bu şərtə əməl etsələr, onları bağışlayacaqdır./Maidə12 -- 1. Namaz qılmaq. 2. Zəkat vermək. 3. Peyğəmbərlərə (ə) iman gətirib, onlara yardım etmək. 4. Allaha gözəl borc vermək.

Ardını oxu

Niyə namazımızı yaxşı qıla bilmirik?

Namaz – möminin meracıdır. İnsanı ali dərəcələrə uçurdur. Ancaq niyə biz məhz belə namaz qıla bilmirik? Bizə mane olan amillər: 1 . Qəlb hüzurunun olmaması. Bir nəfər namaz qılan zaman saqqalı ilə oynayırdı və Həzrət Peyğəmbər (s) ona baxıb buyurdu:“Əgər bu şəxsin qəlbi müti olsaydı, əza və üzvləri də müti olardı”. Yəni, qəlb hüzuru elə bir haldır ki, insan bütün varlığı ilə Allaha diqqət edir. Əgər qəlbi diqqət edirsə, deməli, bütün bədən üzvləri də diqqət edir. Bu halı əldə etməyə səy göstərməliyik...

Ardını oxu

Camaat namazında iştirak etmək üçün 6 mühüm nöqtə

Camaat namazında iştirak etmək üçün 6 mühüm nöqtə: 1. Camaat namazında iştirak etmək hamı üçün müstəhəbdir, xüsusilə də məscidlə qonşu olanlar üçün. 2. Müstəhəbdir ki, insan səbir etsin və namazını camaatla qılsın. 3. Camaat namazı əvvəl vaxtda qılınmasa da, əvvəl vaxtda qılınan fərdi namazdan daha yaxşıdır. 4. Qısa qılınan camaat namazı, uzun qılınan fərdi namazdan daha yaxşıdır...

Ardını oxu

Hansı namaz mələklər tərəfindən 2 dəfə qeyd olunur?

İmam Sadiq (ə) buyurur: “İlk vacib olan namaz zöhr namazı idi”. Sonra Həzrət (ə) yuxarıdakı ayəni tilavət edir. Başqa hədisdə deyilir: “Əgər sübh namazı fəcrin əvvəlində iqamə olunarsa, gecə və gündüz mələklərinin hər ikisi onu qeyd edərlər”. Dinimizdə hər bir şey öz vaxtı və yerində qərar verildiyi kimi, namazın da vaxtı müəyyən olunmuş və müsəlmanlara çatdırılmışdır. Namaz tək ibadətdir ki, Quran adı ilə bəyan edilir. Namazda Quranın tilavət olunması – onun əsil mehvəridir. Namazlar arasında sübh namazının xüsusi məqam və dərəcəsi vardır.

Ardını oxu

İbadətin bəyənilən olması üçün 5 şərt

Bəs Allah yanında ən yaxşı ibadət necə olmalıdır? 1. Agahcasına olmalıdır. İnsanın agah şəkildə qıldığı iki rükət namaz, qəlb hüzuru olmadan qıldığı 70 rükət namazdan daha üstündür. O kəs ki, qəlb hüzuru olmadan namaz qılar, alimlərin buyurduğuna görə o uzunqulağa bənzəyir ki, öz ətrafında fırlanır, ancaq irəli gedə bilmir. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim iki rükət namaz qılar və bilər ki, kiminlə söhbət edir – günahları bağışlanar”...

Ardını oxu

Salavat zikrini tərk etməyin ki, Allahın rəhməti sizə də şamil olsun

“Doğrudan da, Allah və Onun mələkləri Peyğəmbərə salam (salavat) göndərirlər. Ey iman gətirənlər! Siz də ona salam (salavat) göndərin və tamamiliə təslim olun. (Əhzab-56) Salavat zikri və bu zikrin əzəməti barədə İmam Sadiqdən (ə) nəql olunan hədisdə deyilir: “Salavat Mütəal Allah tərəfindən rəhmət, mələklər tərəfindən bağışlanılma, insan tərəfindən bir duadır”. (Təfsiri Safi) İmam (ə) salavat zikrində 3 mətləbə işarə edir: 1-Allah tərəfindən rəhmət olmasına. İnsan bu zikri deməklə Allahın, yeri və göyü əhatə edən rəhmətindən nəsib əldə edir. 2- Mələklər tərəfindən bağışlanılma olmasına. Mələklər salavat zikr edən üçün Allahdan bağışlanma diləyirlər.

Ardını oxu

Allah-Taalanın (c.c) Musaya (ə) vəhyi: Qəlbdə imanın olmaması özü bir ilahi cəzadır!

...Həzrət Musanın (ə) razu niyazından sonra Allahdan nida gəlir: Ey Musa, bəndəmin sifarişini söylə! Həzrət Musa (ə) utanaraq kişinin sözlərini deyir. Allahdan nida gəlir: Bəndəmə de: Sən elə bir əzaba giriftar olmusan ki, ondan xəbərin belə yoxdur! Öz zikrimin və ibadətimin şirinliyini səndən almışam! Sən Məndən qəflətdəsən!

Ardını oxu

Müstəhəb əməllərin insana verdiyi 3 səmərə

Müstəhəb əməllərə, nafilə namazlarına və müstəhəb zikrlərə əməl etmək insana 3 böyük fayda gətirər: 1. Günahlarını məhz edər. “Yaxşılıqlar günahları aradan aparır”. (“Hud” 114). Hədislərimiz buyurur ki, möminin gecə qıldığı namazlar, gündüz etdiyi günahlarını məhv edər. Çünki yaxşılıqlar pislikləri aradan aparar. 2. Əgər vacibatlarda hansısa xataya düşübdürsə və ya qəflət edibdirsə, onların nöqsanlarını aradan aparar.

Ardını oxu

Ayətullah Xameneidən namazın əhəmiyyəti ilə bağlı mühüm mesaj

Ayətullah Xameneinin bu mövzudakı çıxışı: Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Namaz, ümmətin bütün fərdlərinə təqdim olunan bir inci kimidir və bu vəsilə ilə Allahın hidayət və rəhmətinə nail olmaq və həyatı doğru bir istiqamətdə, xeyir və bərəkətlə təchiz etmək mümkündür. Hər bir fərdin mənəvi sağlamlığı namaza bağlıdır. Hər bir cəmiyyətin səadəti, rifahı və gözəl həyatı yalnız namazı icra etmək vəziyyətində əldə edilə...

Ardını oxu

Namaza önəm vermək onu vaxtında qılmaqladır!

Hədis: İmam Sadiq (ə): “İki xüsusiyyət olmayan adamdan uzaq durun, uzaq durun, uzaq durun!” Soruşdular: “O iki xüsusiyyət hansılardır?” Buyurdu: “Namazı vaxtında qılmaq, ona önəm vermək və (mömin qardaşlarının) dərdinə şərik olmaq.” (Xisal, c. 1, səh. 47, hədis: 50).

Ardını oxu

Şəri vəzifələri yerinə yetirməkdə təqlid nədir və necə təqlid olunur?

Təqlidin zəruriliyi adi məntiqə əsaslanır. İnsanların heç də hamısı dini hökmləri öz mənbələrindən çıxarmağa qadir deyillər. Dini hökmlərin əsas mənbəyi Qurani-kərim və sünnədir. Qurani-kərimdə İslamın yalnız əsas prinsipləri izah edildiyi üçün, alimlər şəriətin xırdalıqlarına Peyğəmbərin və imamların davranış və kəlamlarında cavab tapmağa çalışırlar. Bu mənbələrdən müxtəlif dini və məntiqi metodlarla şəriət hökmlərini əldə etməyə ictihad deyirlər.

Ardını oxu

Müsəlman olan şəxs bunu bilməlidir!

İslamda insanın hərbir əməlinin xüsusi hökmü var və bu hökümlər beş hissədən ibarətdir: 1. Vacib – Elə əməllərə deyilir ki, yerinə yetirilməsi vacib və tərk edilməsi əzabla nəticələnir. 2. Haram – Elə əməllərə deyilir ki, Onları tərk etmək mütləqdir, tərk etməməyin əzabi vardır. Məsələn: İspirtli içmək. 3. Müstəhəb – Elə əməllərə deyilir ki, Onları yerinə yetitməyin savabı vardır amma tərk etməyin günahi yoxdur...

Ardını oxu

Şəri terminlərdə olan ibadət və əməllərin yetirilməsində Cahili-qasir və cahili-müqəssir nə deməkdir?

Cahili-müqəssir o adama deyilir ki, öyrənib-bilməyə imkanı ola-ola öz dini vəzifəsini öyrənmir. Məsələn, bir əməlin günah olması barədə başqasından eşidir, amma özü araşdırmır və həmin günahı təkrar edir. Yaxud namazın düzgün qılınma qaydasıını kitablardan oxuyub öyrənmək imkanı ola-ola bunu etmir və səhv şəkildə namaz qılır. Bu cür adam Allah qarşısında məsuliyyət daşıyır, amma tövbə etməklə və səhv əməlini düzəltməklə öz günahını bağışlada bilər.

Ardını oxu

Hansı yeddi dəstənin namazları qəbul olunmaz?!

Dediyimiz kimi, hansısa bir düzgün əməlin qəbul olmaması mümkündür. Müştərisiz mal kimi! Hədislərdə bə’zi şəxslərin namazlarının dəyərsiz olduğu və qəbul edilmədiyi bildirilir.Bir neçə nümunəyə işarə edək: 1. Etinasızlar İmam Sadiq (ə) buyurur: "Cəmiyyətin yoxsullarına e’tina göstərməyənlərin namazı qəbul deyil. 2. Haramxorlar Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Haramxorların namazı çınqıl üzərində tikilmiş bina kimidir.”...

Ardını oxu

Gündəlik vacib namazların nafiələri necə qılınır?

Gündəlik namazların nafilələri otuz beş rək’ətdir: Zöhrlə əsr namazlarının hər birinin nafiləsi səkkiz rək’ət, məğrib namazının nafiləsi dörd rək’ət, işa namazının nafiləsi iki rək’ət, sübh namazının nafiləsi iki rək’ət və gecə nafiləsi isə on bir rək’ətdir. Hədis kitablarında gündəlik namazların nafilələrini qılmaq üçün çox tə’kidlər edilmiş, onun üçün çoxlu savablar və müsbət nəticələr qeyd edilmişdir...

Ardını oxu

Malınızın zəkatını verin ki, namazınız qəbul olunsun – Məsumların (ə) buyuruşu

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Zəkat sizə vacib olmuşdur, necə ki, namaz sizə vacib olmuşdur. Ona görə də malınızın zəkatını verin ki, namazınız qəbul olunsun”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bu insanlar içərisindən on dəstəsi Allaha küfr etmişdir... (Onlardan biri o) kəsdir ki, zəkatı ödəməyə mane olar”. İmam Əli (ə) buyurur: “Ey övladlarım! Sizə vəsiyyət edirəm: namazı əvvəl vaxtda qılmağı, zəkatı əhlinə (ödəməyi)”.

Ardını oxu

Ramazan ayından sonra gələn Şəvval ayının fəzilətləri və orucu

Bəzilərinin fikrinə əsasən Fitr bayramından sonra altı gün müddətinə oruc tutmaq müstəhəbdir (Qəvaidul-Əhkam). Bəziləri onun müstəhəb olmasını Şəvvalın dördündən sonra altı gün müddətində olduğunu hesab etmişlər (Urvətul-Vusqa). Bəziləri isə onun müstəhəb olmasını sübuta yetən bilməmişlər (Mədarikul-Əhkam; Əl-Hədaiqun-Nadırəh; Kəşful-Ğita)

Ardını oxu

Fitrəni verməsək, orucumuz naqis qalar?!

Fitrə - əslində bədənimizin zəkatıdır. Əgər onu verməsək orucumuz naqis qalar. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər kimsə oruc tutarsa və fitrə zəkatını bilərəkdən verməzsə, orucdan bəhrəsiz qalar”.

Ardını oxu

Həzrət Məhdinin (ə.f) Fitr bayramındakı duası

İmam Məhdi Sahibəz-Zaman (ə.f) belə dua edir: “Pərvərdigara! Sənə üz tuturam o halda ki, Peyğəmbər (s) qarşımda, Əli (ə) arxamda sağ tərəfdə və qalan İmamlar (ə) da sol tərəfdədirlər. Onlarla Sənə yaxınlıq axtarıram və onlardan başqa heç kəsi Sənə yaxın tapmadım...

Ardını oxu

Namazdan sonra əl vermək yaxşıdırmı?

Merac əhvalatında da oxuyuruq ki, Həzrət Peyğəmbər (s) meracda olan zaman namaz qılır və başqaları ona iqtida edirlər və Həzrət İbrahim (ə) sağ tərəfində dayanıb namaz qılırdı. Namaz bitəndən sonra Peyğəmbərə (s) əl verir (salamlaşır)”.

Ardını oxu

Nə üçün namazda "Bizi doğru yola hidayət et" deyilir?

Dоğru yоldа оlаn fәrdin vә yа cәмiyyәtin bu yоldа qаlмаsı üçün хüsusi şәrtlәr ödәnмәlidir. Әks tәqdirdә, dоğru yоlu tаpмış şәхs gәlәcәkdә bu yоldаn çıха bilәr. Dемәk, dоğru yоlu tаpdıqdаn sоnrа bu yоlu itirмәk tәbii bir hаldır...

Ardını oxu

Ramazan ayında oruc tutanların əldə etdikləri Peyğəmbərin (s) dilindən

Həzrt Əli (ə) bir hədisində əziz İslam peyğəmbərindən (s) belə nəql edir: “Elə bir mömin bəndə olmaz ki, bu ayda oruc tutsun, lakin Mütəal Allah ona bu 7 xisləti nəsib etməsin: Bədəni haramla artsa belə onu əridib, məhv edər. Ölüm anını onun üçün asanlaşdırar. Allah onun eyiblərini örtər. Allah onu Öz rəhmətinə şamil edər. Can vermə anını onun üçün asan edər. Qiyamət susuzluğunu və aclığını ondan dəf edər. Cənnət nemətlərini ona nəsib edər. Ona bəraət və cəhənnəm atəşindən nicat verər.”

Ardını oxu

“Oruc tutanın mükafatını Mən Özüməm” – Bu qüdsi hədisin mənası nədir?

Ayətullah Məzahiri qeyd olunan həisi-qüdsi barəsində buyurur: ” Bu hədisi 3 cür məna etmişlər: 1- Birinci məna elə camaat arsında məşhur olan mənadır. Beləki “Orucun mükafatın Mən Özüm verəcəm” 2- İkinci mənada isə, bir dəstə insanlar deyir ki, oruc insanı “Allahıa doğru”, “Allah yanına” ucaldır. 3- Üçüncü məna daha əzəmətlidir. Belə ki Mütəal Allah buyurur: Oruc bəndəmi Mənə “bənzədir”.

Ardını oxu

Namaz və orucun qəbul olması üçün Hz Əli (ə) Kümeylə (r) hansı nəsihəti etdi?

Hz Əli (ə) səhabəsinə belə buyurur: “Ey Kumeyl! Namaz qılmaq, oruc tutmaq, sədəqə vermək əsas deyil. Əsas odur ki, namazı pak qəlb ilə əməli Allahın razılığı üçün və xuşu ilə yerinə yetirəsən.” (“Tuhəful-uqul”, 174.)

Ardını oxu

Camaat namazında duran, öz çətinliklərinin düyününü açar

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər ümmətim üçün çətin olmasaydı, bir neçə məsələni vacib edərdim ki, onların birincisi camaat namazıdır”. O cavan ki, camaat namazının ilk sırasında qərar tutar, öz çətinliklərinin düyününü açar. Bunu Uca Allah vəd etmişdir.

Ardını oxu

Hz. Peyğəmbərdən (s) şəban ayının 11-ci gecəsi üçün tövsiyə olunmuş namaz (bu gün axşam)

Bu ayın hər gecəsi üçün Peyğəmbər (s) tərəfindən namaz tövsiyə olunmuşdur. Şəban ayını 11-ci gecəsi üçün Allahın Rəsulundan (s) 8 rəkətli namaz tövsiyə olunub. Beləki hər rəkətdə “Fatihə” surəsindən sonra 10 dəfə “Kəfirun” surəsi oxunur. Namazlar 2rəkət-2 rəkət qılınır. Nəticədə 4 ədəd iki rəkətli namaz olur.

Ardını oxu

Şəban ayının savabları, əməlləri, əlamətdar tarixləri

Həzrət (s) buyurardı: “Şəban – mənim ayımdır. Hər kim mənim ayımdan bir günü oruc tutarsa, behişt onun üçün vacib olar”. Əmirəl-möminin (ə) buyurardı: “Hər kim Allah Peyğəmbərinə (s) məhəbbət və Allaha yaxınlaşmaq üçün Şəban ayını oruc tutasar, Allah onu sevər. Onu Qiyamət günü Öz kəramətinə yaxınlaşdırar və behişti onun üçün vacib edər”””.

Ardını oxu

Dəstəmaz alan zaman İmam Əli (ə) nə deyirdi?

Bir gün İmam Əli (ə) oğlu Muhəmməd Hənəfiyyənin yanına gəlir və buyurur: “Bir qab su gətir!”. İmam suyu ağzında dolandırdı və buyurdu: “Allahım! O gün ki, Səninlə görüşəcəyəm, hüccətimi mənə təlqin et və dilimi zikrin üçün aç”. Sonra üzünü yudu və buyurdu: “Allahım! O gün ki, günahkarlar qaraüzlüdürlər, məni ağ üzlü et. O gün ki, salehlər üzü ağdırlar, üzümü qara etmə”. Sonra sağ əlini yudu və buyurdu: “Allahım, əməl dəftərimi sağ əlimə və behiştdə əbədi qalmaq vərəqini sol əlimə ver. Məndən asan hesab götür”.

Ardını oxu

Beş vacib namaz zamanı dua etmək – ən fəzilətli zamanlardır ki, duanın qəbul olunmasına səbəb olar

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bu zamanlarda dua etmək duanın qəbul olmasına səbəb olar: günəş çıxmazdan və batmazdan əvvəl”. Həzrət Peyğəmbər (s) zöhr yaxınlaşan zaman dörd rükət namaz qılar və buyurardı: “Bu saat səmanın qapılarının açıldığı zamandır. Mən istəyirəm ki, bu saatda məndən yaxşı əməl yuxarı qalxsın”.

Ardını oxu

Hər namazdan sonra 3 dəfə Allahu-Əkbər deməyin hikməti nədir?

“Allahın Rəsulu (s) Məkkəni fəth etdikdə səhabələri ilə birgə, Həcərul-əsvədin yanında camaat namazı qıldı. Həzrət namazı qurtaran kimi, namazın salamlarından dərhal sonra əllərini 3 dəfə qaldırdı və hər dəfəsində təkbir dedi və sonra dua oxudu. Sonra üzünü əshabına tutub buyurdu: -Bu dua və təkbirləri vacib namazlardan sonra tərk etməyin. Beləki bu dua və təkbirlər Allah Təalanın müsəlmanlara kafirlər üzərində verdiyi qələbəyə şükranlıq nişanəsidir. “ (Vəsailuş-şiə 6/452)

Ardını oxu

Batini gözəlliklə yanaşı, zahiri nuraniyyət əldə etmək istəyənlərə 6 tövsiyə

İmam Əli (ə) buyurur: “İnsanın gözəlliyi – səbir və hövsələsindədir”. Həzrət Əli (ə) buyurur: “İnsanın gözəlliyi vüqarında və hüzurlu olmasındadır”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur ki, İmam Əlinin (ə) davamçıları dəstəmazın vasitəsilə behiştə daxil olarlar və üzləri ağ olar.

Ardını oxu

Dünyanın bütün psixoloqları bircə həqiqi səcdənin aramlığını verə bilməz...

İmam Sadiq (ə), Səid ibn Yəsarın «Rüku halında dua edim ya səcdə halında?» sualına cavabında buyurmuşdur: «Bəli, səcdə halında dua et. Çünki bəndənin Allaha ən yaxın halı – səcdədir. O halda dünyan və axirətin üçün Allahın dərgahına dua et».

Ardını oxu

Namazda fikrin dağılması ... Mərhum Ayətullah Behcətdən xatirə.

Niyyət deyildikdən sonra balaca oğlan uşağı qaça-qaça gəlib mənim yanımda dayanıb, əllərini qulağına aparıb namaza qoşuldu. Bir neçə dəqiqədən sonra uşaq namazda oynamağa başladı. Dedim ki, yəqin burada bir hikmət var. Əgər bu uşaq özünə nəzarət edə bilmirsə, bir çoxlarımız namazda sakit dayanırıq, əlimizi, gözümüzü və ayağımızı o tərəfə bu tərəfə hərəkət etdirmirik. Amma fikrimiz oynayır...

Ardını oxu

Rəcəb ayının müştərək əməlləri.

Rəcəb ayının müştərək əməlləri: 1-Əstəğfirullah, 2-Tövhid zikrini 1000 dəfə bu ayda demək, 3-Cümə günü 100 dəfə tövhid surəsini bu ayda oxumağın çox fəziləti var...

Ardını oxu

Mütəal Allahın insana verdiyi ilk cəza - Hz. Musaya (ə) edilən vəhy

Allahdan nida gəldi: Ey Musa! Bəndəmin sifarişini Mənə de! Hz. Musa (ə) kişinin dediklərini təkrarladı. Mütəal Allahdan belə xitab gəldi: Bəndəmə de ki, sən elə bir əzaba düçar olmusan ki, özünün də bundan qəflətdəsən (xəbərsiz)! Mən öz zikrimin şirinliyini və Məni xatırlamağın şirinliyini sənin qəlbindən çıxarmışam. Məndən qafil olmusan!

Ardını oxu

Möminin həyatda ən böyük arzusu nə olmalıdır?

MÖMININ ƏN BÖYÜK ISTƏYI ALLAHIN RAZILIĞIDIR! Görün yəqin əhli olan möminin ruhu hansı məqama çatmışdır ki, belə bir cavab verir: “Pərvərdigara, Sən özünü mənə tanıtdırdın və Səni tanımaqla bütün xilqətdən ehtiyacsız oldum.” Mömin bildirir ki, Allahın əzəmətini dərk etdiyindən, artıq onun behiştdə gözü yoxdur. O, Allahı tanımaqla hər şeydən ehtiyacsız olduğunu bildirir.

Ardını oxu

Mərhum Behcətin (r) nəzərində İbadətin ləzzətini dadmaq üçün nə edək?

Namaz vaxtı diqqət ediləsi məsələyə gəldikdə isə insan namaz vaxtı öz ətrafına dəmirdən, tikanlı simdən “hasar” çəkməlidir ki, Allahdan qeyrisi ora daxil ola bilməsin. Allahdan başqa bütün şeyləri fikrindən çıxarmalıdır. Zehnini Allahdan qeyri heç bir şeyə məşğul etməməlidir. Əlbəttə, qeyri-ixtiyari olaraq fikri bir yerə getsə eybi yoxdur. Amma elə ki, iltifat tapıb diqqətini cəmlədi, Allahdan qeyrilərini qəlbindən çıxarmalıdır.

Ardını oxu

Hansı üç əməl vardır ki, dəyəri bilinsəydi hamı onu etmək üçün can atardı?

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Üç şey vardır ki, əgər ümmətim o üç şeydə nə qədər savabın olduğunu bilsəydilər, onu yerinə yetirmək üçün püşk atardılar: azan demək, cümə namazına gəlmək, namazın ilk sırasında dayanmaq”.

Ardını oxu

Namazın savabını artırmaq üçün hansı əməllərə diqqət yetirmək lazımdır?

Namaz öncəsi bəzi işlər də vardır ki, onlarə riayət etməklə namazın savabına savab qatmış oluruq. Ki ibarətdirlər: Azan və iqamə demək – (mələklərin onun üçün istiğfar etməsinə vəsilə olur) Rükunu kamil şəkildə icra etmək – (qəbr sıxıntısını aradan aparır) Əqiq üzük taxmaq – (min rəkt namazın xeyir-bərəkətini, savabını qazandırır)...

Ardını oxu

Niyə namazımızı yaxşı qıla bilmirik?

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Namaz – ölçü və tərəzidir. Hər kim onu kamil yerinə yetirər, kamil mükafat alacaqdır”. Bizə mane olan amillər: 1. Qəlb hüzurunun olmaması. 2. Namazın ancaq zahirinə diqqət edirik. 3. Namaza yüngül yanaşmaq.

Ardını oxu

Çətinliyə düşdükdə Peyğəmbərin (s) buyurduğu bu “istiğfar” namazını tərk etməyin!

İstiğfar tövbə etmək, bağışlanma diləmək, Allaha doğru dönmək mənasındadır. Həm Quranda, həm də hədislərdə çoxlu istiğfar etmək, Allahdan bağışlanma diləmək tövsiyə olunur. Allah Rəsulundan (s) nəql edilir ki, dara düşdüyünüz zaman, məişət və dolanışıq çətinliyi ilə üzləşdiyiniz zaman Allaha pənah aparın və “istiğfar” namazı qılın. Bu namaz iki rəkətdir: ...

Ardını oxu

Qəbul olunmayan namazlar!

Dediyimiz kimi, hansısa bir düzgün əməlin qəbul olmaması mümkündür. Müştərisiz mal kimi! Hədislərdə bə’zi şəxslərin namazlarının dəyərsiz olduğu və qəbul edilmədiyi bildirilir.Bir neçə nümunəyə işarə edək: 1. Etinasızlar. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Cəmiyyətin yoxsullarına e’tina göstərməyənlərin namazı qəbul deyil. 2. Haramxorlar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Haramxorların namazı çınqıl üzərində tikilmiş bina kimidir.”...

Ardını oxu

Hz Əli (ə) insanlar üç cürədirlər... Ağıllı, axmaq və dinsiz

◘Həzrət Əli (ə) buyurur: «İnsanlar üç cürdür; ağıllı, axmaq və dinsiz. Ağıllı insanın ayini din, xasiyyət və təbiəti mülayim, fitrəti isə rəydir. Əgər soruşsalar cavab verər. Elə ki, ağzını açar düz söz deyər, qulaq asan zaman başa düşər. Söz danışanda yalan danışmaz. Ona arxayın olana xəyanət etməz...

Ardını oxu

Allah yanında mükafatı gizli olan əməl

Hansı əməldir ki, onun mükafatını Allahdan başqa heç kim bilməz? İmam (ə) buyurdu: “Quranda hər yaxşılığın qarşılığı bəyan edilmişdir. Yalnız gəcə namazından başqa. Bu gecə namazıdır ki, onun əvəzini Allahdan başqası bilməz.”

Ardını oxu

Daima oxuduğumuz Fatihə surəsinin saymaqla bitməyən fəzilət və bərəkəti

Fatihə surəsi Quranın əvvəlinci sürəsi, Kitabın açarıdır. 3- İmam Sadiq (ə) buyurub: Əgər sizə bir çətinlik üz versə, həmən vaxt 7 dəfə Fatihə oxuyun. Yox əgər nəticə verməsə 70 dəfə oxuyun. Bu dəfə mən sizə zaminəm. (Bihar 92/234) (Uyunul-həyat. 2/233)

Ardını oxu

Cümə günü bu namazı qılan, Siratdan pərvaz edib keçər!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim cümə günü dörd rükət namazı qılar ki, hər rükətdə “Həmd”dən sonra 51 dəfə “Tövhid” və 50 dəfə “Ayətül-kürsü” oxuyar, axirətdə Allah Təala ona iki qanad verər ki, Sirat körpüsünün üzərindən və behiştdə hara istəsə uça bilər”...

Ardını oxu

"Amin" sözü nə deməkdir?

Bəziləri «Amin»in bir duanın bağlanışında söyləndiyini, bəziləri də «dualarım qəbul olsun» mənasını verdiyini düşünər. Halbuki, kəlimənin mənası çox daha geniş, mənşəyi də çox köhnədir.İslam hədislərinə görə, Hz. Məhəmməd(s.ə.s) Fatihə Surəsini oxuyarkən sonuna gəldiyində Cəbrayıl görünmüş və ona «amin de» deyə xəbərdarlıq etmişdir. Bu hadisədən sonra Hz. Peyğəmbər Müsəlmanlara İmam «Amin» dediyində camaatın da səsli olaraq amin deməsinin lazım olduğunu buyurmuşdur...

Ardını oxu

Uzun səcdə bəndəlik etmək istəyənlərin ən yaxın yoludur!

Böyük arif mərhum Mirzə Cavad Məliki Təbrizi ağa belə buyurub: “İslam peyğəmbəri (s) səcdənin uzadılması barəsində təkidli göstərişlər vermişdir. Bu da çox mühüm bir məsələdir. Uzun səcdə bəndəlik etmək istəyənlərin ən yaxın yoludur və məhz həmin cəhətə görə namazın hər rükətində iki səcdə şəri qanun halına salınmışdır. İmamlar (ə) və onların şiələrinin uzun-uzadı səcdələri barəsində mühüm mətləblər nəql olunmuşdur...

Ardını oxu

Namazı əvvəl vaxtda qılmağın insana misilsiz təsirləri

Namazı əvvəl vaxtında qılmaq namazqılanı nizama öyrədər və qəlb hüzuru əldə etmək üçün zəminələr hazır edər. 1. Dünya və axirət giriftarlıqlarından nicat tapmağı zəmanət alar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “(Namazqılan) bəndə ki, namazın vaxtına nəzarət edər, namazına görə günəşin vaxtına diqqət edər, mən onun üçün ölüm zamanı rahatlığı və qəm-qüssəni dəf etməyi və cəhənnəm atəşindən nicat tapmağı zəmanət edərəm”.

Ardını oxu

Övladının çətinliyi olan ata bu namazı qılsın

Şeyx Murtaza Ənsari tanınmış mərifət əhlindən olmuşdur. O kəslərin ki, övladlarında bir müşkil yaranıbdırsa, bu alimin tövsiyə ilə bu namazı qılsın. Bazar ertəsi gecəsində 2 rükət namaz qılsın. Birinci rükətdə “Həmd”dən sonra 13 dəfə “Təkasur” surəsini və ikinci rükətdə isə “Həmd”dən sonra 11 dəfə “Təkasur” surəsini oxusun. Sonra səcdəyə gedib,...

Ardını oxu

Yəhudilərin və xristianların ibadəti necədir?

Bütün İlahi dinlərdə Allaha ibadət və bəndəlik ilk sırada durur. Bəs xristian və yəhudi dinlərində necə ibadət edirlər? Xristianların ibadəti daha çox duaya bənzəyir. Xristian dinindəki ibadət, İslam dinindəki keyfiyyət və kəmiyyətə malik deyildir. Əsasən bazar günləri cəmlə ibadət edir, moizə dinləyir və ...

Ardını oxu

O kəs ki, gecə namazı qılar, gündüz abırlı yaşayar.

Həzrət Muhəmməd (s) Cəbrayilə (ə) buyurur: “Mənə nəsihət ver”. Cəbrayil (ə) buyurur: “Ey Muhəmməd (s)! Hər nə qədər istəyirsənsə yaşa, ancaq bil ki, nəhayət öləcəksən. Hər nəyə istəyirsənsə ürək bağla, ancaq bil ki, ondan ayrılacaqsan. Hər nə əməli istəyirsənsə yerinə yetir, ancaq bil ki, əməlini görəcəksən...

Ardını oxu

İbadət əhlindən təkəbbür edənlərin 7 dəstəsi

Mərhum Nəraqi ibadət əhli arasında da təkəbbürə düçar olanları 7 dəstəyə bölərək, bizə tanıtmışdır. 1. Dəstəmazda təkəbbür. Bu insanlar namazın müqəddiməsi olan dəstəmazda nəcasəti aradan aparmaq mövzularında vəsvəsə edərlər. Ona görə də suyu israf edib, günaha düçar olarlar. Bu insanların ehtiyat və vəsvəsələri dəstəmazlarına ziyan vurar. Belə düşünərlər ki, bu iş onların nicat tapması üçün kifayətdir...

Ardını oxu

Niyə şərab içənin namazı 40 gün qəbul olmur?

Hüseyn ibni Xalid nəql edir: “Həzrət Rzanın (ə) xidmətində ərz etdim: “Bizim üçün nəql edilibdir ki, Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “O kəs ki, şərab içər, namazı 40 gün qəbul olunmaz”. Bu hədis doğrudurmu?”. İmam (ə) buyurdu: “Hədisi nəql edənlər doğru nəql ediblər”. Ərz etdim: “Bəs niyə namazı 40 gün qəbul olmaz, nə az və nə də çox vaxtda deyil?”...

Ardını oxu

Gündəlik namazlar nə zamandan vacib oldu?

Ayətullah Cəfər Sübhani buyurur: Namaz merac gecəsində vacib olub. Allah Təala müsəlmanlara gündəlik 5 dəfə namaz qılmağı vacib edib. Meracın dəqiq nə zaman baş verməsinə gəlincə isə nəzərlər müxtəlifdir. Amma ümumi fikir budur ki, merac bir dəfə yox bir neçə dəfə baş verib və namaz bunların birində vacib olub...

Ardını oxu

Әgәr insаn bir nеçә dәqiqә nаmаzdаn qаbаq düşünsә ki, sоn nаmаzını qılır nаmаzdа dаhа diqqәtli оlаr!

Rәvаyәtlәrә әsаsәn nаmаzdа qәlbin iştirаkınа nаil оlmаq üçün tәsirli аmillәrdәn biri qıldığı nаmаzı ömrünün sоn nаmаzı hеsаb еtmәkdir. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) Әbu Әyyub Хаlid ibn Zеyd аdlı sәhаbәsinә bеlә buyurur: “Nаmаzı еlә qıl ki, sаnki sоn nаmаzını qılırsаn vә bu sәnin vidа nаmаzındır”. (“Bihаrul-әnvаr” 73–cü cild.)...

Ardını oxu

İbadət tövfiqi, Allahın bəndəyə minnəti!

İmam Səccad (ə) Allahın sifətlərin və Ona sitayişi yada saldıqdan sonra, insana əta olunmuş tövfiqlər haqqında bildirir: “Allahım, Səninlə söhbət etməyimə və Səndən istəməyimə icazə verdin”. Duanın bu cümləsində çox incə və adətən, xəbərsiz qaldığımız bir nöqtə var. Biz təsəvvür edirik ki, dua etməklə böyük bir iş görmüşük və Allaha minnət qoya bilərik...

Ardını oxu

Əgər namaz insanı çirkin işlərdən uzaqlaşdırırsa...

Bu da həqiqətdir ki, günaha yol verən insan namaz qılandırsa, bir o qədər də ağır günaha yol verməyəcək. O, məcburdur ki, bədənini və paltarını pak saxlasın, namazını halal yerdə qılsın. Ağ paltar geyən insan çirkli yerdə oturmaq istəmədiyi kimi, namaz qılan şəxs də çirkin işlərdən uzaq olmağa çalışır.

Ardını oxu

Hansı namaza tövbə düşür?

Allahla danışarkən diqqətin yayınması ədəbsizlikdir!! Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Namaz zamanı Allahdan qeyrisini düşünən kəs heyvana çevrilməkdən qorxmurmu?». («Biharul-ənvar», cild 84.) Uca məqam sahibləri olanlar ibadət zamanı diqqətli olar, fikirlərini Allaha yönəldərlər. «Namaz, dua, Qurana məşğul olarkən fikrim haradaydı» deyə düşünər, hər zaman nöqsana yol verdikləri üçün tövbə edərlər.

Ardını oxu

İmam Sadiq (ə) namazı necə qılırdı?

Həmad ibni İsa nəql edir: “İmam Sadiqin (ə) xidmətində idim, mənə buyurdu: “Namazı yaxşı qıla bilərsənmi?”. Dedim: “Necə bacarmayım ki, namaz haqqında yazılan “Həriz” kitabını əzbərdən bilirəm””. Həzrət (ə) buyurdu: “Sənin üçün zərəri yoxdur, ayağa qalx və namaz qıl ki, mən də sənin necə namaz qıldığını görüm”...

Ardını oxu

Allahla əlaqəni möhkəmləndirməyin ən yaxşı yolu namazdır

Namaz vasitəsi ilə kamala çatmaq üçün namazda bəzi incəliklərə əməl etmək lazım gəlir... İmam Sadiq (ə) qüdsi hədislərin bəyanı ilə namazın bəzi qəbul şərtlərini açıqlayır. İlkin şərtə görə namaz zamanı Allahın əzəməti unudulmamalıdır. İnsan Allahın əzəmətini daha çox dərk etdikcə öz kiçikliyini daha çox anlayıb daha çox təvazö göstərir.

Ardını oxu

Namaz qılmayan şəxs Allahın rəhmətindən və şəfaətçilərin şəfaətindən məhrumdur.

Dini qəbul edən insan üçün ilk vəzifə namazdır. Namaz dinin şərəfi və qüdrətidir. Şeytanın həmlələri qarşısında namaz möhkəm bir səddir. Namaza görə İlahi rəhmət nazil olar. Allaha doğru ən sevimli əməl namazdır. Həzrət Peyğəmbərin (s) son vəsiyyəti də namaz olmuşdur. O, namazı gözünün nuru adlandırırdı. Namaz ...

Ardını oxu

Məscid və camaat namazından uzaqlaşmağın cəzası

Məsciddə ibadət etməyi tərk etmək bəyənilməz əməldir. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Üç şey Allaha şikayət edəcək, biri əhli orada namaz qılmayan xaraba qalmış məscid...! İmam sadiq (ə) buyurur: "Camaat namazınıın savabı 24 furada namazın savabına bərabərdir". (Vəsailuş-şiə, cild 4, səh: 371)

Ardını oxu

Cənab Rəhbər Ayətullah Xamenei namazla bağlı 10 tapşırığı

Ayətullah Xameneinin bəyanatlarında yer almış tövsiyələrdən bir qismini yada salırıq. 1. Hüzuri-qəlb, namazda qəlbin iştirakı üçün çalışacaq 2. Namazın sözlərini başa düşək 3. Namazın müstəhəb, bəyənilən əməlləri hüzuri-qəlbi gücləndirir

Ardını oxu

Namazda fikrin dağılmasına nə səbəb olur?

Namazda diqqətin yayılmasına səbəb olan amillər bunlardır: 1. Xəyalpərəstlik və onu cilovlaya bilməmək. İnsanın xəyalı quşa bənzər, bir budaqdan başqasına tullanar. Bir yerdə sabit qalmaz. Bu da dünyaya olan sevgidən irəli gəlir. 2. Ətrafda olanlara çox diqqət etmək. İnsan hiss orqanları vasitəsilə ətrafdakı hadisələrə reaksiya verir. İnsan ətrafdakıları görür və səslərini eşidir. Bu yolla da Allahdan qafil olur...

Ardını oxu

Əvvəl vaxtda qılınan namazın mənəvi təsiri

Həzrət Rəsulullah(s) namazı ilk vaxtda qılana zamin olacağını söyləmişdir. Birinci ölüm anında ki, ölüm o şəxs üçün asan olar. Biri də Qiyamətdə. O Həzrət buyurur ki, “Qiyamətdə cəhənnəm odunun qarşısında duraram ki, o şəxsi yandırmasın”.

Ardını oxu

Ayətullah Behcətin tövsiyə etdiyi güclü təsiri olan hacət namazı

Ayətullah Behcət öz tələbələrinə və yaxınlarına cümə axşamı günü qılınan bu namazı çox tövsiyə edər və buyurardı: “Ayətullah Seyyid Murtəza Kəşmiri nə zaman bu namazı qılardı, ona hədiyyə çatardı”. Bu namazı qılmağın qaydası: Dörd rükətli namazdır ki, iki rükət-iki rükət qılınar...

Ardını oxu

Əmirəlmöminin Əli (ə)-ın təvilində namazın həqiqəti

İmam Əli əleyhissəlam namaz qılan bir şəxsə belə buyurmuşdur: "Ey insan! Namazın təvilini bilirsənmi? O, "Ağam! Namazın ibadət xaricində bir təvili varmıdır?” Təkbirətul İhrama qədər ilk təkbirin mənası budur ki, "Allahu Əkbər”-dedikdə Allahın qiyam və ya quud (qalxmaq və ya oturmaq) ilə vəsifləndirilməkdən daha böyük olduğunu qəlbindən və ruhundan keçirməyindir...

Ardını oxu

Peyğəmbirimizin (s.ə.s) namaz haqqında hədisləri

1. Namaz dinin bünövrəsidir. 2. Ürəklə qılınmayan namaz Allah yanında qəbul olmur. 3. Əgər namaz adamları mərdimazardan və pislikdən çəkindirə bilmirsə, onda həmin adamların Allahdan uzaqlaşmaqdan başqa yolu yoxdur...

Ardını oxu

Namaz qılmaq hamının vəzifəsidir

Bəzi namaz qılmayan, Allahın əmrlərinə tabe olmayan şəxslər belə düşünürlər ki, namaz və s. dini əməlləri həyata keçirmək yalnız din xadimlərinin borcudur. əksinə, bütün müsəlmanlara vacib edilmişdir. Çünki, hamı Allahın bəndəsidir və hamının Ona tabe olması və ibadət etməsi vacibdir.

Ardını oxu

Atam namaz qılmır nə edə bilərəm?

avab: Namaz qılmayan bir insan üçün edilə biləcəkləri bu şəkildə sıralaya bilərik: 1- Sözünüzü dinləyə biləcək biri isə, qürur damarına toxunmadan arabir namazdan bəhs edərsiniz.Əsla kobudluq etməməli, onu bu işə məcbur etməməlisiniz. 2-Hər şeydən öncə ona qarşı xoşrəftar olmalisiniz. Sizin ədəbli davranışınız, ibadətlərlə qazanmış olduğunuz xarici görkəm ona təsir edə bilər. 3-Onun qarşısında namazınızda qeyri-ciddiliktən uzaq olmalısınız 4- Namazla əlaqəli kitab oxudar və vəz-nəsihət dinlədə bilər, varsa film seyr etdirə bilərsiniz.

Ardını oxu

Həqiqi namaza doğru ilk addımlar: Zaman, məna və qəlbi Allaha yönəltməyin zəruriliyi!

Namazın həqiqətinə çatmaq üçün lazım olan 3 mühüm məsələ: Namazı öz vaxtında və ya camaatla qılmağa çalışçmaq, Namazın sözləri haqda düşünmək və namazın həqiqəti haqda düşünüb qəlblə Allaha bəndəliyi qəbul etmək...

Ardını oxu

Ərabi namazı! Hər kəs cümə günü bu namazı qılarsa Peyğəmbər (s) onun behiştə getməsinə zamin olar!

Həzrət buyurdu:And olsun məni elçi göndərən Allaha.Bu namazı cümə günü qılan hər bir mömin kişi və möminə qadının behiştə getməyinə zaminəm,onu qılan şəxs yerindən qalxmamış özünün eləcədə ata-anasının günahları bağışlanar...

Ardını oxu

Çətinlik zamanı İmam Rzadan (ə) tövsiyə olunmuş bir hacət namazı

İmam Rza (ə) Allahdan hacət istəməyin, işarə edərək buyurub: “Əgər sizə bir çətinlik üz versə, bir hacətiniz olsa iki rəkət namaz qılın, birinci rəkətdə Həmddən sonra Ayətəl kürsi, ikinci rəkətdə Həmddən sonra Qədr surəsin oxuyun. Sonra Quranı başınızın üzərinə qoyub belə deyin: Allahummə bi həqqi mən ərsəltəhu ilə xəlqikə. Və bi həqqi kulli ayətin fihi. Və bi həqqi kulli mən mədəhtəhu fihi aleykə. Və bi həqqikə aleyhi. Və Lə nəərifə əhədən Əərəfə bi həqqikə minkə...

Ardını oxu

Həzrət Cəbrayılın (ə) gecə namazı tövsiyəsi

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “(Müstəhəb) namazların ən üstünü – gecə namazıdır və onu yerinə yetirmək necə də qısadır”. Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Cəbrayil (ə) mənə o qədər gecə namazını tövsiyə etmişdir ki, hətta güman etdim ki, ümmətimin yaxşıları yatmırlar, onların çox az hissəsi istisna olunmaqla”. Peyğəmbəri-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “Allah Həzrət İbrahimi bu iki işinə görə öz dostu seçmişdir: 1. Yoxsullara yemək vermək. 2. Gecə namazı (qılması), insanlar yuxuda olan zaman”.

Ardını oxu

Namaz qılmamaq üçün 4 bəhanə

Namazı tərk edənlər bu işlərdən sonra o vəziyyətə gəlib çatırlar: 1- Tənbəllik Əvvəla, "namaz heç bitmir, gündə beş dəfə ağır gəlir" kimi cümlələrin şeytanın bir pıçıldaması olduğunu bilməyimiz lazımdır. Unutmayaq ki, şeytan bizə ləzzətli, gözəl, mükafatı çox və əslində heç də ağır olmayan Allahın əmrlərini, çətin və əlçatmaz göstərir...

Ardını oxu

Həzrəti Peyğəmbərin (s) hədisində gündəlik namazların qılınmasının 5 hikməti

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: 1-Nə üçün sübh namazı qılırıq? Sübh şeytanın fəaliyyət göstərməsinin başlanğıcıdır. Hər kim bu saatda namaz qılaraq özünü Allahın rəhmətinin dağılması küləyində qərar verərsə, şeytanın şərrindən amanda olar...

Ardını oxu

Tənbəl adam sübh namazını qılır, işi olsa da yenidən yatır!!

Allah-Taalanın gənc insana ən böyük nemətlərindən biri hövsələdir. Gənclikdə bunu anlamaq çətin olur. İnsan əzmkar olsa kiçik çətinlik onu həvəsdən salmaz, əlini işdən soyutmaz. İşi başa çatdırmaq üçün hövsələ mühüm şərtdir. Hövsəliz adam işə həvəslə başlasa da onu başa çatdıra bilmir. Tənbəl adam sübh namazını qılır, işi olsa da yenidən yatır. İman saleh əməllə sübuta yetir. Tənbəl adam hara, saleh əməl hara!

Ardını oxu

Sübh namazı niyə bəzən qəzaya gedir?

İnsan bəzən sübh namazını bilməyərəkdən qəzaya verir. Özü ilə əhd bağlayır ki, bir daha belə olmayacaqdır. Ancaq səhər yuxusu o qədər şirin olur ki, namaz üçün qalxa bilmir. Bəs bunun səbibi nədir? Bunun həm maddi və həm də mənəvi səbəbləri vardır. Maddi amillər: 1. Həyatında proqramsızlıq. Sübh namazını dərk etməyə mane olan amillərdən biri - həyatında proqramsız olmasıdır. Bu cür insan nə yuxusunu və nə də gördüyü işlərini tənzim edə bilməz. Ona görə də sübh namazına qalxmaq onun üçün çətin olar...

Ardını oxu

Camaat namazı və onun hədislərdə əhəmiyyəti

Camaat namazının əhəmiyyəti hədislər güzgüsündə: Allah Rəsulu (s) buyurub: Hər kim 40 gün camaatla namaz qılsa onun heç bir təkbirətul-ehramı ( dediyi Allahu Əkbər kəlamı) zay olmaz. Ona iki bəraət: oddan və nifaqdan bəraət nəsib olar. Allah Rəsulu (s): Camaat namazında öndə durmaq Allah yolunda cihada bərabərdir. İmam Baqir (ə): Bir kəs əzanı eşidə heç bir üzür olmadan camaat namazına getməyə namazı qəbul deyil.

Ardını oxu

Qeybət edənin oruc-namazı 40 gün qəbul olunmaz

Peyğəmbərimiz (s) qeybətin gətirdiyi mənəvi ziyanlara işarə edərək buyurur: “O kəs ki, din qardaşının və ya bacısının qeybətini edər, Allah onun namaz və orucunu 40 gün qəbul etməz. Məgər o halda ki, qeybət etdiyi şəxs ondan razı olsun”...

Ardını oxu

Həqiqi İxlası qorumağın yolu üçdür!

İxlası bu 3 yolla qorumaq olar: 1-İbadətlərdə insanın özünə xeyir var, Allah insan əməllərinə ehtiyacı yoxdur, 2-Nəfsani istək və şeytani düşüncələrlə mübarizə ixlasın qorunmasına köməkdir. 3-Əməlləri böyük saymamaq ixlasın qorunması üçün böyük bir vasitədir.

Ardını oxu

Bu 15 yerdə namaz qılmaq bəyənilmir və məkruhdur

Amma bəzi yerlər vardır orada namaz qılmaq bəyənilmir, lakin namaz batil olmur. Lakin çarəsiz qalmadığı halda orada namaz qılmasın: 1-Hamam 2-Duzlu yer 3-Başqa insanın qarşısında 4-Açıq qapı önündə 5-İnsanların gəlib getdiyi küçə və xiyabanlarda ( insanlara zəhmət verməsə belə) İnsanlara zəhmət versə icazəli deyil 6-Atəş və çırağ qarşısında 7-Mətbəxdə və atəş olan yerdə 8-Nəcasət dolu çuxur və quyu qarşısında 9-Hər hansı canlının şəkili ilə üz-bəüz 10-Cənabətli şəxsin olduğu otarda

Ardını oxu

Səcdəni uzat ki, bəndəliyin şirinliyini dadasan!

Hər kim uzun səcdəni təcrübədən keçirdər, onun təsirini müşahidə edəcəkdir. Xüsusilə də o kəslər ki, bu səcdəni uzun edərlər”. Beləliklə, bəndəliyin şirinliyini dadmaq istəyən, gərək səcdəsini uzatsın.

Ardını oxu

Namaz-insan üçün islahedici bir müəssisəni xatırladır!

Kamil namaz o namazdır ki, insan onun boynunda olan vəzifələri öyrənməklə bərabər, onları düzgün surətdə yerinə yetirsin. “Namaz dinin sütunudur. Əgər qəbul olunsa, başqa əməllər də qəbul olunar, rədd olunsa, sair əməllərin heç biri qəbul olmaz.” (“Mən la yəhzuruhul fəqih”, 1-ci cild, səh. 208, hədis 626.)

Ardını oxu

Təvəssül edərkən diqqət olunması zəruri olan qaydalar...

Digər dualar kimi təvəssülün də xüsusi ədəbi və ğöstərişləri vardır: 1-Öncə paklığ əldə etmək. İstər cismani olsun, istər mənəvi. 2-Çoxlu salavat zikr etmək. 3-İki rəkət namaz qılmaq. Hər rəkətdə bir fatihə və yeddi ədəd ixlas surəsin oxumaq...

Ardını oxu

Əlibağlı namazın qılınması hədislərdə

Eli bagli namaz qilmaq barede 1) Əbu Basir və Məhəmməd ibn Müslim imam Sadiqdən ə.s rəvayət etdi: Emirelmüminin ə.s belə buyurdu: "Müsəlman bir kimsə namazında Allahın hüzurunda dayandığı bir sırada əllərini bağlayaraq küfr əhli olan Atəşpərəstlərə bənzəməməlidir." Saduk r.ə, "Hisal", 2/161

Ardını oxu

Namazları birləşdirib qılmaq olarmı? İmam Sadiq (ə) cavab verir

Bir kişi iki namazı bir-birinin ardınca, səbəb olmadan belə, qılınması haqqda İmam Sadiqdən (ə) soruşdu. İmam belə cavab verdi: “Rəsulullah artıq bunu etmişdir və istəyi də bu oluşdur ki, ümmətini bu əməllə rahat etsin” (“Vəsailüş-şiə”, cild 2, səhifə 161).

Ardını oxu

Həzrəti Peyğəmbərin (s) hədisində gündəlik namazların qılınmasının 5 hikməti

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: 1-Nə üçün sübh namazı qılırıq? Sübh şeytanın fəaliyyət göstərməsinin başlanğıcıdır. Hər kim bu saatda namaz qılaraq özünü Allahın rəhmətinin dağılması küləyində qərar verərsə, şeytanın şərrindən amanda olar. 2-Nə üçün zöhr namazı qılırıq? Zöhr vaxtı aləmdə hər nə varsa Allaha təsbih deyir, və çox pisdir ki mənim ümmətim Allahın zikrindən qəflətdə olsunlar...

Ardını oxu

Zilqədə ayının hər bazar gününə məxsus namaz

“Əl-muraqibat” kitabında Peyğəmbərdən (s) nəql edilir ki, bir gün o həzrət öz səhabələrinə xitabən buyurdu: “Sizin hansı biriniz tövbə etmək istəyir?” Səhabələr hamılıqla müsbət cavab verdikdə, o həzrət buyurdu: “Zilqədə ayının hər bazar günü qüsl etdikdən və dəstəmaz aldıqdan sonra iki rükət – hər rükətdə “Həmd”dən sonra üç dəfə “İxlas”, bir dəfə “Fələq” və “Nas” surələrini oxuyaraq namaz qılın.

Ardını oxu

Qırx dəfə Quran oxumaq savabına malik olan fəzilətli namaz!

İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunmuşdur: "Hər kəs cümə gününün zöhr çağından qabaq iki rukət namaz qılıb, hər rukətdə "həmd" surəsindən sonra altımış dəfə "İxlas" surəsini oxuduqdan sonra rukuda üç və ya yeddi dəfə "Subhanə Rəbbiyəl-əzimi və bihəmdih" zikrini deyərək və habelə səcdələrdə zikirləri dedikdən sonra bu duanı oxuyarsa... Belə bir şəxs qırx dəfə Quran oxumuş şəxsin savabına nail olar.

Ardını oxu

Ayətullah Behcət: “Sübh namazının qəza olmasını istəmirsənsə...”

Ayətullah Behcətdən eşidək: "Sübh namazının qəzaya getməsini istəmirsənsə digər namazlarını zamanında qıl. Bu cür etsən Allah səni özü sübh namazına oyadacaqdır.

Ardını oxu

Namaz qılmamaq günahdırmı?

Namaz qılmamaq Allahın verdiyi nemətlər qarşısında böyük naşükürlük etmək deməkdir. Namaz insanı pis əməllərdən, əxlaqsızlıqdan qoruduğu üçün (Ənkəbut, 45), namaz qılmayan insanın bu kimi pis vərdişlərə və xasiyyətlərə aludə olmaq ehtimalı da artır. Müqəddəslərimiz namazı dinin sütunu və dirəyi adlandırırdılar. Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) namazı çadırın əsas dirəyinə bənzədərək buyururdu ki, dirək möhkəm durduqca çadırın iplərinin, mismarlarının və dərisinin (parçasının) insana faydası dəyər.

Ardını oxu

Hansı namaz qəbul olunar?

Hədislərə və Quran ayələrinə istinad edərək, deyə bilərik ki, bunun üçün üç şərt lazımdır: 1. İman. 2. Təqva. 3. Namazın zahiri və batini şərtlərinin toplanması: təharət, xalis niyyət, vaxt, məkan, qiraətin düzlüyü, tərtib, qiblə...

Ardını oxu

Ayətullah Behcət namazın sirləri barədə: “O zaman ki, namaz düzələr, insan adam olar”!

Böyük arif, mərhum ayətullahul-üzma Behcətin mübarək təqdimatında namazın sirləri ilə tanış olaq: 1. Namaz ubudiyyətin böyük nişanələrindəndir ki, orada Haqqa diqqət edilər. 2. Bütün ləzzətlər ruhidir. Onun ən üstün mərtəbəsi – namazdadır. 3. Qürbün mərtəbələri vardır. Onların ən yüksəyi – liqadır. Qürbün hər mərtəbəsinin yaxınlaşdıranı vardır ki, onların ən alisi – namazdır...

Ardını oxu

Niyə şərab içənin namazı 40 gün qəbul olmur?

Hüseyn ibni Xalid nəql edir: “Həzrət Rzanın (ə) xidmətində ərz etdim: “Bizim üçün nəql edilibdir ki, Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “O kəs ki, şərab içər, namazı 40 gün qəbul olunmaz”. Bu hədis doğrudurmu?”. İmam (ə) buyurdu: “Hədisi nəql edənlər doğru nəql ediblər”...

Ardını oxu

Namazın qəbul olması üçün 8 xüsusiyyət

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Allah Təala buyurmuşdur: "Həqiqətən, namazı o kəsdən qəbul edərəm ki, bu 8 sifətə malik olsun: 1. Mənim dərgahımın əzəməti qarşısında təvazö etsin. 2. Günü Mənim zikrimlə keçirtsin. 3. Bəndələrimin yanında lovğalanmaz. 4. Acı doyuzdurar. 5. Nəfsini mənə görə şəhvətdən saxlasın...

Ardını oxu

Bizim qıldığımız nаmаz İslаm dinindә tәlәb оlunаn nаmаzdаn çох fәrqlәnir!

Qıldığımız nаmаzlаrın әsаs nöqsаnı nаmаzdа qәlbimizin iştirаk еtmәmәsidir. Tәlәb оlunаn sözlәri zikr еdib, hәrәkәtlәri yеrinә yеtirsәk dә, fikrimiz tаmаm bаşqа yеrdә оlur.

Ardını oxu

İman nədir və Allaha iman gətirmək nə deməkdir?

İlk əvvəl belə nəzərə çarpır ki, iman “inam” deməkdir və elm yolu ilə əldə edilir. İnsan Allahın varlığını dərk edirsə, bu, Allaha imandır. İman Allahın varlığını təsdiqd etməkdən ibarətdir. Elə bu səbəbdən də bəziləri imanı elmlə bərabər bilmişlər.

Ardını oxu

Dəstəmazın tibbi baxımdan da faydaları var!

Allahın Rəsulu buyurub: "Həmişə dəstamazlı olun ki, Allah-taala ömrünüzü uzatsın". ("Mizan əl-Hikmənin müntəxəbi", c.2, səh.734) Bu məsələdə insan düçüncəsinin dərk etməyə qadir olmadığı mənəvi bir sirrin gizlənməsindən əlavə, sağlamlış gətirən və nəticədə ömürün uzun olmasına səbəb olan gigiyenik faydaları var...

Ardını oxu

Namazı yorğun, yuxulu və tələsərək qılmaq olmaz.

Namaza yüngül yanaşmayaq və yaddan çıxartmayaq ki, namaz - ölçüdür. Bütün əməllərin və ya həqiqətlərin ölçü vasitəsidir. Əgər ruhumuzu boş buraxsaq, Allahdan qeyrisinə diqqət edər. Əgər həqiqətən ruhumuz belədirsə, bədənimizdən ayrılan zaman da Allaha meyl etməyəcəkdir və bu, həqiqətdə böyük bir müsibətdir.

Ardını oxu

Namazı tərk edənlər neçə cür olur?

Namazı tərk edənlərin özünü dörd dəstəyə bölmək olar: 1. İnkar üzündən tərk edənlər. Yəni, özlərini onu yerinə yetirmək üçün məsul bilmirlər. 2. Səhlənkarlıq üzündən tərk edənlər. Bu insanlar kəbirə günah edib, fasiq sayılırlar. 3. Bəzi zamanlarda namazı tərk edənlər. Bu insanların imanı zəif olduğu üçün axirətlərinə qarşı etinasızdırlar.

Ardını oxu

Həyat yoldaşını incidənin namazları qəbul olunmaz!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Allah beş dəstə insanın namazını qəbul etməz. Öz ağasından qaçan qulun, şərabxorun, sələmçinin, ağvalideyn olanın və o qadının ki, əri ondan razı deyildir”.

Ardını oxu

Həvəslə dəstəmaz al ki, ömrün uzansın!

Hz Peyğəmbər (s) buyurur: "... Əgər günah etdin arxasınca ibadət et ki, onu məhv etsin. Camaatla xoş xasiyyətlə rəftar et. Bircə salam deməklə də olsa sileyi-rəhm edin. Bir-birinizdən ötrü hədiyyələr göndərin ki, aranızda olan mehr-məhəbbət artsın. Cihad edin ki, övladlarınız əzəmət əldə etsin və çalışqan və fəal olsun..."

Ardını oxu

Həvəslə dəstəmaz al ki, ömrün uzansın!

Hz Peyğəmbər (s) buyurur: "... Əgər günah etdin arxasınca ibadət et ki, onu məhv etsin. Camaatla xoş xasiyyətlə rəftar et. Bircə salam deməklə də olsa sileyi-rəhm edin. Bir-birinizdən ötrü hədiyyələr göndərin ki, aranızda olan mehr-məhəbbət artsın. Cihad edin ki, övladlarınız əzəmət əldə etsin və çalışqan və fəal olsun..."

Ardını oxu

Namaz qılmaq və onu tərk etmək haqqında

Qüdsi bir hәdisdә Аllаh-tәаlа buyurur: “Еy itаәtsiz millәtlәr, аsi хаlqlаr, günаhkаr cәmiyyәtlәr! Әgәr rüku hаlındа qоcаlаr, duа hаlındа cаvаnlаr, südәmәr körpәlәr, оt-әlәf yеyәn dörd аyаqlılаr оlmаsаydı günаhlаrınızа görә bаşınızа әzаb әlәrdim; еy günаhkаrlаr, әgәr аrаnızdа imаnlı, mәnim cәlаlım vаsitәsi ilә bir-birini dоst tutаn, nаmаzı ilә mәscidlәri аbаd еdәn, mәnim qоrхumdаn sübhlәr tövbә qılаn insаnlаr оlmаsаydı bаşınızа әzаb әlәrdim.”

Ardını oxu

Naмaz və onun tərbiyəvi əsrarı

Həzrət Peyğəмbər (s) buyurur: “Naмaz saf su arxı kiмidir. İnsan bu arxda yuyunur. Gün uzunu beş dəfə naмaz qılan şəxsin qəlbi bu pak мənəvi çeşмədə yuyulur, onun qəlbində və ruhunda günah tozu qalмır.”

Ardını oxu

Diqqətsiz qılınan namaz qara halda səmaya qaldırılar.

Əmirəl-möminin (ə) Muhəmməd ibni Əbu Bəkrə yazdığı məktubda buyurur: "Namazının vaxtına nəzarət et, onu öz zamanında qıl. Onu bekar olduğun üçün nə vaxtından tez qıl və nə də hansısa işinə görə onu vaxtından təxirə salma”.

Ardını oxu

Ğufeylə namazı necə qılınır və onun savabı nədir?

Ğüfeylə namazı müstəhəb namazlardandır. Əvvəl vaxtında qılınan şam namazından dərhal sonra qılınır. Ümumiyyətlə müəyyən edilmiş ibadətlər iki yöndən diqqət olunmalıdır, birinci keyfiyyəti, necəliyi baxımından, ikincisi isə nəticə baxımından ki, bu ibadət insanda hansı mənəvi təsir qoyacaq.

Ardını oxu

Ayətullah Cavad Amuli: “Qəbul olunan namazlar cəmiyyətin fəzasını ətirləndirir”

Ayətullah Cavad Amuli təfsir dərsində “Nur” surəsinin 55-57-ci ayələrinin təfsirində buyurmuşdur: ““Nur” surəsinin 55-ci ayəsini Həzrət Hüccətlə (ə.f) bağlayırlar. Ancaq Zəməxşari və Fəxr Razi bəzi kimi alimlər bu ayəni ikinci xəlifənin hökuməti ilə bağlamışdılar. Əbu Reyhan Biruni və Əbul Həsən Amiri - Əhli-Beytin (ə) böyük alimlərindəndir...

Ardını oxu

Məsumların hədisi: "Məscidin işığını yandırmaqla mələkələrin duasını qazan!"

Əziz Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Hər kim məscidi süpürsə, Allah bunun qarşılığı olaraq bir qulu azad etmək savabını onun üçün yazar. Hər kim gözə düşən ölçüdə xırda bir çöpü də məsciddən çölə atsa, Allah dünya və axirətin rəhmətini ona yazar”.

Ardını oxu

Məsumların hədisi: "Məscidin işığını yandırmaqla mələkələrin duasını qazan!"

Əziz Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Hər kim məscidi süpürsə, Allah bunun qarşılığı olaraq bir qulu azad etmək savabını onun üçün yazar. Hər kim gözə düşən ölçüdə xırda bir çöpü də məsciddən çölə atsa, Allah dünya və axirətin rəhmətini ona yazar”.

Ardını oxu

Qeybət edənin oruc-namazı 40 gün qəbul olunmaz?!

Peyğəmbərimiz (s) qeybətin ziyanları haqda buyurur: “O kəs ki, din qardaşının və ya bacısının qeybətini edər, Allah onun namaz və orucunu 40 gün qəbul etməz. Məgər o halda ki, qeybət etdiyi şəxs ondan razı olsun”. İmam Əli (ə) buyurur: “Qeybətdən çəkin ki, səni Allahın dərgahında və insanların yanında mənfur edər. Əcr və mükafatını bada verər”...

Ardını oxu

Allah bəyəndiyi orucun 3 xüsusiyyəti

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Öz İmam və rəhbərinə itaətszilik edən və ona itaət etməyən oruc tutanın orucu düzgün deyildir. Qaçmış bəndənin orucu, geri qayıtmayana qədər düzgün deyildir. Ərinə itaətsizlik edən qadının tövbə edənə və ərinin ixtiyarında olana qədər orucu düzgün olmaz. Həmçinin ağvaldieyn olmuş övladın orucu o zamana qədər ki, islah olmaz, qəbul olunmaz və oruc hesab olunmaz”.

Ardını oxu

Allah bəyəndiyi orucun 3 xüsusiyyəti

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Öz İmam və rəhbərinə itaətszilik edən və ona itaət etməyən oruc tutanın orucu düzgün deyildir. Qaçmış bəndənin orucu, geri qayıtmayana qədər düzgün deyildir. Ərinə itaətsizlik edən qadının tövbə edənə və ərinin ixtiyarında olana qədər orucu düzgün olmaz. Həmçinin ağvaldieyn olmuş övladın orucu o zamana qədər ki, islah olmaz, qəbul olunmaz və oruc hesab olunmaz”.

Ardını oxu

Namazın qılmağın faydaları nədir?

Rəsulallah buyurmuşdur: "Gündə 5 dəfə suda çimənin bədənində çirk qalar? Namaz qılan da elədir" Namaz qılanların, Allaha çoxlu ibadət edənlərin mükafatını heç kəs bildirmir. Amma buyrulmuşdur ki, əgər insanlar bunun mükafatını bilsəydilər nə bahasına olursa olsun namaz qılıb, çoxlu ibadət edərdilər.

Ardını oxu

“Şeytan ramazanda zəncirlənir” nə deməkdir?

Necəki Allah Rəsulu buyurub: Şeytan Adəm övladının bədənində, qanında dolaşır, elə isə aclıqla onun yollarını sıxışdırın və maneə yaradın. ( Biharul-ənvar .C-70.S-62 )

Ardını oxu

Müqəddəs Ramazan ayında gündəlik vacib namazlardan sonra oxunması tövsiyyə olunan iki dua

“Ey Uca, ey Əzəmətli, Ey Bağışlayan, ey Mərhəmətli Sən misli olmayan, eşidən və görən əzəmətli Rəbbsən. Və bu, həmin aydır ki, onu digər aylardan əzəmətli, kəramətli, şərafətli və fəzilətli etdin. Və bu, həmin aydır ki, onda oruc tutmağı mənə vacib etdin. Bu, Ramazan ayıdır...

Ardını oxu

Hz.Zəhraya(s.ə) İstiğasə namazı

İstiğasə birini təcili köməyə çağırmağa deyilir. Rəvayət olunub ki, nə vaxt bir hacətiniz olsa, Hz.Zəhraya(s.ə) istiğasə namazını yerinə yetirin. Namazın niyyəti belədir: Hz.Zəhraya(s.ə) istiğasə namazı qılıram qurbətən iləllah...

Ardını oxu

Gecə namazı düşmənlərə qarşı bir silah, duanın qəbul olunması üçün bir vasitədir!

- "Gecə namazı Allahın razılığı və mələklərin dostluğu üçün bir vasitədir. Gecə namazı Peyğəmbərlərin sünnəti, üslubu və mərifət nuru, imanın köküdür. Bədənə rahatlıq verib, şeytanı qəzəbləndirər"

Ardını oxu

Mübarək Ramazan ayında xüsusi diqqət edilməli 4 məqam: Ramazan ayının əməlləri

Mübarək Ramazan ayını əziz tutmalıyıq. Bu ayda Allah Təala ilə daha yaxın ola bilər və daha yaxın rabitə qura bilərik. Əgər bu ayın fəzilətirini dərk etməsək, bu fürsəti əldən vermiş olarıq. Ona görə də elə ilk gündən özümüz üçün xüsusi bir proqram quraq və ona əməl etməyə çalışaq...

Ardını oxu

“Kaş bütöv həyat bir gecə olaydı və onu bir səcdə ilə sona çatdıraydım!”

ƏMƏLDƏ QÜSUR: Əgər insan səadətə mənəvi kamilliyə Behiştə çatmaq istəyirsə öz əməllərini Quran və Əhli-beyt (ə) göstərişlərinə uyğunlaşdırmalı, zəruri şərtlərə əməl etməlidir.

Ardını oxu

Hər kim halal xurma ilə iftar edərsə, namazının savabı 400 qat olar!

Hədislərimizin tövsiyə etdiyi bu gözəl nemət həm iştahın açılmasına səbəb olar, həm də insanı çox yeməkdən çəkindirər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Hər kim halal xurma ilə iftar edərsə, namazının savabı 400 qat olar”. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Peyğəmbər (s) nə zaman oruc olsaydı, xurma ilə iftar edərdi”.

Ardını oxu

Ramazan ayının gecələrində qılınan namazlar

Hədislərin məzmununda belə nəql edilir ki mömin şəxs bilsəydi ki ibadətlərdə nə şirinlik var başını səcdədən qaldırmazdı... Ramazan ayının gecələrində qılınması müstəhəb olan namazlar: 1-ci gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 15 İxlas) 2-ci gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 20 Qədr) 3-cü gün - 10 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 50 İxlas) 4-cü gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 20 Qədr

Ardını oxu

Vədinə əməl et ki duan qəbul olsun!

İmam (ə) buyurur: “Məgər Allahı görmüsənmi ki, hansısa vədinə xilaf çıxsın?”. Deyir: “Yox”. Buyurur: “Bəs nə?”. Deyir: “Bilmirəm”. Buyurur: “Ancaq mən səni xəbərdar edim ki, o kəs ki, Allahın əmr etdiklərinin ardınca olar, bu zaman Ona yolu və cəhəti ilə dua edərsə, (Allah mütləq) qəbul edər”. Bu hədisdən iki nəticə çxıartmaq olar:

Ardını oxu

Allah dərgahında məqamını bilmək istəyirsənmi?

İmam Əli (ə) buyurur: "Sizdən kimsə məqam və hörmətinin Allah dərgahında hansı həddə olduğunu bilmək istəsə, gərək Allahın məqam və hörmətinin günah meydana çıxan zaman öz yanında hansı həddə olduğuna baxsın." ("əl-Xisal" cild 1, səh. 617)

Ardını oxu

İmam Zamanın (ə.c) ad günündə ediləcək əməllər...

Bu gecə üçün bir çox əməllər zikr olunmuşdur: a. Qüsl b. Əhya saxlamaq. Namaz qılmaq, dua oxumaq. Bir rəvayətdə, “bu gecəni əhya saxlayanın qəlbi, qəlblərin öləcəyi gün ölməz” deyə buyurulur. c. İmam Hüseyn (ə)-ın ziyarəti. Bu əməli yerunə yetirmək günahların bağışlanmasına səbəb olar. ..

Ardını oxu

Şəban ayının qızıldan qiymətli 4 əməli

Şəban ayının qızıldan qiymətli 4 əməli: 1-Hz Peyğəmbərə (s) yaxınlaşmaq, təvəssül etmək vasitəsi ilə, 2-Oruc tutmaq ki cənnəti insana vacib edər necə ki İmam Rizanın (ə) hədisində buna işarə edilmişdir. 3-Bu ayda çoxlu istiğfar etmək necə ki hədisdə gəlmişdir bu ayda hər gün 100 dəfə istiğfar 70 min dəfəyə bərabərdir. 4- Sədəqə vermək, ki cəhənnəmi haram edər...

Ardını oxu

Ayətullah Behcətdən keyfiyyətli namaz haqda tövsiyə

Namaz Allahın qarşısında durub onunla danışmaq məqamıdır. Bu zaman insan hansı düşüncədə olmalıdır. Təcrübələr göstərir ki namaz qılarkən qəlbin də hüzur tapması birinci növbədə namazdakı kəlamların mənasını başa düşmək və onlar haqda düşünməkdən keçir.

Ardını oxu

Gündəlik namazların əvvəl vaxtları nə zamandır?

Fəzilətli vaxt: namazın elə vaxtıdır ki, o zaman namaz qılmaq fəzilətə malikdir. Ondan xaric olmaq fəzilətli sayılmaz. Sübh namazının əvvəl vaxtı: Sübh azanından başlayaraq 21 dəqiqə sonraya qədər. Zöhr namazının əvvəl vaxtı: Zöhr azanından başlayaraq 1 saat 40 dəqiqə azandan sonraya qədər. Əsr namazının əvvəl vaxtı: Əsr namazının fəzilətli vaxtı zöhr azanından 2 saat 50 dəqiqə sonra başlayır və 42 dəqiqə davam edər...

Ardını oxu

Xuzu və xuşu halı nə deməkdir?

Cavab: Xuzu elə bir haldır ki, bəndə Allahın qarşısında bu halı duymalı və bu halın içində olmalıdır. Xuzu bəndənin Allah qarşısında təzim etdiyini bütün bədən üzvləri ilə göstərməsidir. Xuzu halında olan bəndə Allahla müqayisədə nə qədər aşağı və zəif olduğunu anlayır, bunu öz duruşu, səsi ilə nümayiş etdirir...

Ardını oxu

İnsan Allahdan nə istəsə yaxşıdır?

İnsan hər bir işində Allaha möhtacdır. Hər nə varsa, Allahdandır. Qüdsi hədisdə oxuyuruq: “Allah Musaya (ə) buyurur: “Hər nə ehtiyacın varsa, Məndən istə, hətta qoyunların otunu və yeməyinin duzunu belə””. Ancaq yaxşı olar ki, insan Allah dərgahında dayanan zaman Ondan daha dəyərli şeyləri istəsin. Necə ki, Məsumlarımız (ə) istəmişdilər...

Ardını oxu

Dua və dua etmək imkanının bir nemət olması!

Əmirəlmöminin (ə) İmam Həsən Müctəbaya (ə) vəsiyyətində deyir ki, yerin və göyün bütün qüdrətinə malik olan Allah-Taala sənə dua etmək, danışmaq və ondan istəmək icazəsi vermişdir: “Sənə əmr edib ki, ondan istəyəsən və O sənə əta etsin”.

Ardını oxu

Gecə namazının savabı niyə gizli qalır?

İmam Sadiq (ə) bu ayənin təfsirində buyurur: “Elə bir yaxşı iş yoxdur ki, mükafatı Quranda bəyan olmamış olsun. Məgər gecə namazı ki, Allah onun əzəmətinə görə savabını açıqlamamışdır”. Məaz ibni Cəbəl nəql edir: “Bir gün Peyğəmbər (s) mənə buyurdu: “Əgər xeyir yollarını sənə nişan verməyimi istəyirsənsə, (bu yollardan biri) insanın gecənin qəlbində ayağa qalxaraq Allah rizasını qazanmaq ardınca olmasıdır”.

Ardını oxu

Namaz nə vaxt qara üzlə qayıdar? Nə vaxt ruzi vasitəsi olar?

Namaz - dinimizin sütunu və əsasıdır. Hər kim ona qarşı etinasız olarsa, Allah da istəklərinə və əməllərinə qarşı etinasız olar. İ Sadiq (ə) buyurur: “O qadın və ya kişi ki, namazına laqeyd olar, Allah onu 15 şeyə düçar edər. Qəbri dar və qaranlıq olar”. O namaz ki, səhlənkarlıqla qılınar, Allah Təala tərəfindən qəbul edilməz. İ Sadiq (ə): “Allah yaxşılıqdan başqasını qəbul etməz”. Bu cür namazı necə qəbul edə bilər ki?...

Ardını oxu

Hacət istəmək üçün İmam Zaman ağadan (ə.f) buyurulan namaz

Əbu Abdullah Hüseyn ibni Muhəmməd Bəzrufi nəql edir: “İmam Zaman (ə.f) tərəfindən yazı çatmışdır ki, orada yazılır: “Hər kimin Allahdan istəyi varsa, gərək cümə gecəsi gecə yarısı keçəndən sonra qüsl alsın və namaz yerinə gəlsin...

Ardını oxu

Namazın kamil olması salavatladır!

İmam Sadiq (ə) buyurdu: "Orucun kamil olması zəkatı ödəməklədir; yəni fitrədir. Necə ki, Peyğəmbərə (s) salavat namazı kamil edər.” Salavat Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) yuxuda görməyin rəmzidir.

Ardını oxu

Namaz qılanların ən üstünü!

Hz. Peyğəmbər (s) buyurur: Bir mömin şəxs ki namaz qıla və sonra insanların Allah bəndliyi yoluna gəlməsi üçün çalışarsa Allah onun ibadətlərini başqalarının ibadətindən üstün qərar verər, qəbul edər.

Ardını oxu

Şeytanın iki rəkət namazı 4 min il çəkdi!!

Rəvayətdə gəlmişdir ki, şeytanın iki rəkət namazı dörd min il çəkdi. Halbuki, bizim bir saatlıq namaz qılmağa gücümüz çatmır. Fitr bayramı axşamı min dəfə “İxlas” surəsi oxumaqla namaz vardır. Biz nə qədər etsək də xüşu ilə namaz qıla bilmirik. Əgər Allah bizə hal versə, gecə namazı qılırıq və ən çoxu yetmiş dəfə istiğfar edirik.

Ardını oxu

Valideynə pis baxanın namazı qəbul olunmaz

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ata və ananıza ağ olmaqdan qorxun. Çünki ata və anasının qəzəbinə səbəb olan kəsin burnuna behiştin iyi gəlməz”.

Ardını oxu

Duanın on ədəbi

Dua edərkən bu qaydalara diqqət yetirmək lazımdır: 1-Duadan qabaq zikrlər etmək, 2-İstəkləri Qadir Allahın qarşısında dilə gətirib öz zəifliyni etiraf etmək, 3-İlin dəyərli günlərindən dəyərli istifadə etmək məsələn ramazdan çox dua etmək...

Ardını oxu

Namaz Allaha təşəkkür etməkdir!

Biz insanlar həmişə hansısa bir şəxsin bizə etdiyi yaxşılığın müqabilində ona təşəkkür edir və hər bir vasitə ilə onun əvəzini qaytarmağa çalışırırıq. Əks təqdirdə, tərəf müqabilinə hörmətsizlik etdiyimizi düşünürük. Mütəal Allah hər an bizə yaxşılıq edir, hamıya saysız nemətlər təqdim edir, bizi kamala doğru aparır, dünya və axirət səadətimizi təmin edir...

Ardını oxu

İbadətlərə səfərdə necə riayət etmelıi - 5 məzhəbin hökmləri

Cəfəri məzhəbində səfər məsafəsi getmək və gəlmək də daxil olmaqla üst-üstə 8 fərsəx qəbul edilib ki, bu da təqribən 43-44 km.-ə bərabərdir. Səfərdə olan şəxs mütləq namazları qısa qılmalı, oruc tutmamalıdır. Qəsdən bu hökmləri pozsa, günah etmişdir, qıldığı namazları və tutduğu orucu qəza etməlidir.

Ardını oxu

cümə namazının əhəmiyyəti

Mədinəyə ərzaq karvanı gəlmişdir. Müsəlmanlar un, arpa almaq üçün məscidi tərk etdilər. Yalnız Peyğəmbərlə (s) səkkiz və ya qırx nəfər qaldılar. Bunu görən Peyğəmbər buyurdu: “And olsun əcəlim ixtiyarında olan Allaha, əgər siz də bu məscdən gedib, burda heç kəs qalmasaydı atəş (Allahın əzabı) bütün bu biyabanı bürüyər və sizi həlak edərdi. (“Nur əs-səqəleyn”, 329/5.)

Ardını oxu

Gecəni sübhə qədər namaz qılanlar!

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah-taala Musa ibn İmrana buyurdu: “Ey İmranın oğlu, Məni sevdiyini güman edən, gecə qaranlığında isə gözlərini bağlayanlar (yatanlar) yalan deyirlər, (məgər dost dostu ilə etdiyi söhbətdən ləzzət almazmı?”

Ardını oxu

Namazın dünya və axirət faydaları

İmam Sadiq (ə) belə nəql edir: “Allah Davud peyğəmbərə (ə) buyurdu: “Mənimlə (məni xatırlamaqla) şad ol, məni xatırlamaqla sevin və mənimlə münacat etmək nemətindən faydalan”. (“Mizanul-hikmət”, hədis. 20035.)

Ardını oxu

Namaz uğrunda nə etməli?

Əksər vaxtlarda hansısa xeyirli bir işi icra etmək istədikdə bir çox maneələrlə qarşılaşırıq. Bütün bunlar ruhiyyəmizi sarsıdır və bizim sona qədər işimizi layiqincə davam etdirməyimizin qarşısını alır. Lakin, mömin olan şəxs dini əmrləri icra emək və qadağaların qarşısını almaq üçün bütün bu çətinliklərə dözərək mübarizə etməli və tam sərbəstliyinin qorunması üçün çıxış yolu tapmalıdır.

Ardını oxu

Namaz dini qardaşlı üçün şərtdir!

Namaz qılan şəxs onunla bir cərgədə duran, əqidəsi, məqsədi təmamilə eyni olan din yoldaşına ehtiramla yanaşır və hər bir işində ona dayaq olmağa çalışır. Allah-taala Qurani-kərimdə buyurur: “Əgər onlar tövbə edib, namaz qılsalar, zəkat versələr sizin dini qardaşlarınızdırlar”. (“Tövbə”, 11.)

Ardını oxu

Möminlər o kəslərdir ki, Allah yolunda ehsan edər və namaz qılarlar!

Qurani-kərimdə yaxşı işlər görən şəxslərin ən üstün cəhətlərindən biri də onların namaz qılmalarıdır. Loğman surəsində oxuyuruq: “(O Quran) yaxşı əməllər edənlərə bir hidayət (doğru yolu göstərən rəhbər) və rəhmətdir. O kəslər ki, namaz qılar, zəkat verər və axirətə tam yəqinliklə inanarlar”. (“Loğman”, 3-4.)

Ardını oxu

Namaz qılmaq insanın nicatıdır.

İnsan özünü nafsani istəklərdən qoruyub, Allaha pərəstiş etməklə öz şəxsiyyətinə önəm verir. Maddi maraqlarının quluna çevrilməyən mömin insan azad yaşayır, sağlam düşünür və həmişə böyük ruh yüksəkliyi ilə həyatını davam edir. Onun belə yaşamasına səbəb ən uca bir qüdrətə - Allaha bağlı və kiçik, puç ünsürlərdən asılı olmamasıdır.

Ardını oxu

Namaz qılmaq insanın nicatıdır.

İnsan özünü nafsani istəklərdən qoruyub, Allaha pərəstiş etməklə öz şəxsiyyətinə önəm verir. Maddi maraqlarının quluna çevrilməyən mömin insan azad yaşayır, sağlam düşünür və həmişə böyük ruh yüksəkliyi ilə həyatını davam edir. Onun belə yaşamasına səbəb ən uca bir qüdrətə - Allaha bağlı və kiçik, puç ünsürlərdən asılı olmamasıdır.

Ardını oxu

Namazdan üz döndərmək İlahi əzaba uğramaqdır!

“Onlar cənnətlərdədirlər; bir-birindən soruşacaqlar; Günahkarlar barəsində (və sonra həmin günahkarlara müraciət edib belə deyəcəklər): "Sizi Səqərə (Cəhənnəmə) salan nədir?" Onlar deyəcəklər: "Biz namaz qılanlardan deyildik”. (“Muddəssir”, 40-43.)

Ardını oxu

Namazların qəbul olmasını bilməyin sadə üsulu

Ayətullah Cavadi Amuli deyib: "Əgər bir şəxs zöhr və əsr namazını qıldı və ta axşam azanına qədər günah etmədisə deməli namazı qəbul olubdur. Amma məsciddən çıxandan sonra bir günah edibsə deməli namazı qəbul olmayıb”

Ardını oxu

İmam Sadiq (ə) namazı necə qılırdı?

Həmad ibni İsa deyir İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Namazı yaxşı qıla bilərsənmi?”. Dedim: “Necə bacarmayım ki, namaz haqqında yazılan “Həriz” kitabını əzbərdən bilirəm””. Həzrət (ə) buyurdu: “Sənin üçün zərəri yoxdur, ayağa qalx və namaz qıl ki, mən də sənin necə namaz qıldığını görüm”. Mən üzü qibləyə dayanıb, namaz qılmağa başladım və namazın bütün rüku və səcdəsini yerinə yetirdim. Ancaq İmam (ə) bu namazı bəyənmədi və buyurdu: “Namazı yaxşı qılmadın. Necə də bir insan üçün çirkindir ki, ömründən 60-70 il keçər və bir kamil namaz qıla bilməz”.

Ardını oxu

Allah-Taala dərgahında qəbul olunmayan namazlar!

Yeddi dəstənin namazı Allah dərgahında qəbul olmaz: 1-İslam ümmətinin ehtiyaclarına etinasız olanlar, 2-İbadət etdiyi halda başqalarının haqqın yeyənlər, 3-Aİləsinin ehtiyaclarına qarşı məsuliyyətsiz olanlar, 4-Namaz qılıb, amma var dövlətindən kasıblara vacib ödənişlərini etməyənlər...

Ardını oxu

Ustad Möhsün Qiraətinin bəzi namaz qılanlara ünvanladığı mühüm irad

-Bismillah... Əziz kişilər. Baxıram ki, xanımlar quru yerdə oturublar, siz isə döşəkçə üzərində. Mən sizə hansı Qurandan, hansı Əhli-beytdən, hansı ictimai ədalətdən danışım? Vəssalamu əleykum və rəhmətullah.

Ardını oxu

Qılınan namazlardan əldə edilən nəsibimiz və qazancımız nə qədərdir?

Namazda əlinlə, başınla, üzünlə oynama, ürəyində danışma, əsnəmə..., bu və oxşar məsələlər haqda hədislər. - Zürarə İmam Baqirdən (ə) belə nəql edir: “Namaz qılanda hüzuri-qəlblə və diqqətlə qıl! Çünki sənin namazdan nəsibin – təkcə ona olan diqqətin qədərdir. Heç vaxt namazda əlinlə, başınla, üzünlə oynama, ürəyində danışma, əsnəmə!”.

Ardını oxu

Əvvəl vaxtda qılınan namaz ölüm mələyinə necə mane oldu!

Allah Təala Qüdsi hədisdə buyurur: “Mənim bəndələrimə de ki, Mənim məhəbbətimə diqqət edən şəxslər əgər Mənim ibadətimə görə kiminləsə ünsiyyət bağlamazsa, ona zərər dəyməz”.

Ardını oxu

Namazı əvvəl vaxtda qılmaq, yoxsa qonağa qulluq etmək?

Bu hədislərə görə namazı əvvəl vaxtda qılmaq çox mühümdür. Bu iş hər bir başqa işdən üstündür. Bu əməl ifrat deyildir, bəlkə bəyənilən əməllərdəndir. Əgər namazı əvvəl vaxtda qılmaq qonağa hörmətsizlik olmazsa, o zaman bəyənilən əməllərdən olar.

Ardını oxu

Namazın qəbul olunmasının nişanəsi nədir?

Biz əgər namazımızın qəbul olub-olmadığını bilmək istəyiriksə, iki yol vardır. Biri axirətdədir ki, əməllərimizi ölçərkən görəcəyik. Biri isə bu dünyadadır ki, əgər namazqılan özünü günahdan saxlaya bilirsə, deməli namazı qəbul olmuş deməkdir.

Ardını oxu

Əgər Allah insandan iki rükət namazı qəbul edərsə, onun bütün günahlarını bağışlayar!

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həqiqətən Qiyamət günü Allah yanında ən yaxşı əməl – namazdır”. “Həqiqətən heç bir əməl həcdən üstün deyildir, məgər namaz”. “Hər kim iki rükət namaz qılar və bilər ki, nə deyir – namazdan o halda ayrılar ki, onunla Allah Təala arasında günah qalmaz, o halda ki, Allah onları bağışlayar”.

Ardını oxu

Həyat yoldaşını incidənin namazları qəbul olunmaz!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Allah beş dəstə insanın namazını qəbul etməz. Öz ağasından qaçan qulun, şərabxorun, sələmçinin, ağvalideyn olanın və o qadının ki, əri ondan razı deyildir”.

Ardını oxu

Namazı yad etdin, Allah səni namaz qılanlardan qərar versin!

İslami mənbələrdə qeyd olunanlara əsasən dini ayinlər insanlara onları paklamaq üçün göndərilib. Biz bir tərəfdən görürük ki, insan həyatı boyu əyriliklərə, günahlara tərəf yönəlir. Digər tərəfdən Allah-Təala insanın düz yoldan azmaması üçün ona bir sıra ibadətlər öyrədib. Əslində ibadətin fəlsəfəsinin insanları pis işlərdən çəkindirmək olmasından daha məntiqli bir şey ola bilməzdi.

Ardını oxu

Namazda bu cürə düşün: “SANKİ ONU GÖRÜRSƏN”!

Rəvayətə görə Əbuzər Həzrət Peyğəmbərdən (s) ehsan haqqında soruşur. Həzrət (s) buyurur: “Ehsan odur ki, Allaha Onu görürmüş kimi ibadət edəsən. Əgər sən Onu görmürsənsə, bil ki, O, səni görür”. (“Biharul-ənvar”, 70–ci cild.)

Ardını oxu

Namaz xoşbəxtliyin açarıdır!

Namaz ibadətlərin ən üstünüdür. Peyğəmbər (s) hədisin davamında namaz qılan şəxsin əldə etdiyi bəhrə barəsində buyurur: «Ey Əbuzər! İmanlı insan namaz qılmağa başladığı zaman Allah-təalanın rəhməti ərşə qədər onu əhatə etmiş olur. Onun üçün bir mələk təyin edilir və (həmin) mələk nida edib deyir: «Ey Adəm övladı, əgər namazdan sənə nəsib olanı və kiminlə söhbət etdiyini bilsəydin, heç vaxt namazını dayandırmazdın».

Ardını oxu

Qəlb namazı!

Nаmаzdаn bәhrәlәnmәk istәyәn hәr bir şәхs hәqiqi nаmаz qılmаğа çаlışmаlıdır. Göstәrilәn prоqrаmlа hәrәkәt еdәn şәхs tәdricәn hәqiqi nаmаzа yоl tаpа bilәr. Әvvәlcә nаmаzın sözlәri vә hәrәkәtlәrinә diqqәt yеtirmәk lаzımdır. Sоnrа dеyilәn sözlәrin mәnаsını düşünmәk zәruridir. Nәhаyәt, söz vә hәrәkәtlәrә uyğun qәlb hаlәti әldә еdilmәlidir.

Ardını oxu

Bu ibadət insanı gözəl və xoşəxlaq edər, bədəni sağlam edər, ruzi gətirər, qəlbi nurlandırar, ömrü uzadar!

Mərhum Qazi, Əllamə Təbatəbaiyə deyib: ”Övladım, dünyanı istəyirsənsə gecə namazı qıl, axirəti istəyirsənsə gecə namazı qıl!”. İmam Rza (ə) buyurur: “Elə bəndə yoxdur ki, gecənin sonunda ayılar, 8 rükət gecə namazı, 2 rükət şəf namazı və bir rükət vitr namazı qılar, qunutunda 70 dəfə istiğfar edər, məgər Allah ona qəbir əzabından və atəşdən pənah verər, ömrünü uzadar və həyatına sahman verər”...

Ardını oxu

Aşura günü İmamın (ə) günorta namazına durmasının səbəbi nə idi?

Əgər imam Hüseynin inqilabının məqsədi dinin canlanması idisə və dinin də sütunu namazdırsa, nə üçün Kərbəla səhnəsində namaz qılınmamalıdır?! Həzrət Hüseyn (ə) və yaxınları düşmən oxları altında günorta namazına dururlar. Onlardan bir hissəsi namaz əsnasında qanına qəltan olub, şəhadət şərbətini içir. Hələ Aşura axşamı imam və tərəfdarlarının ibadəti, münacatı, Quran tilavəti bəndəliyin ən gözəl nümayişi idi.

Ardını oxu

İmam Hüseynin (ə) türbətinə səcdə etmək, yeddi qatlı pərdələri aradan aparar!

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həqiqətən İmam Hüseyn (ə) türbətinə səcdə etmək yeddi qatlı pərdələri parçalayar”. Həmçinin başqa hədislərdə oxuyuruq ki, hər kim Kərbəla möhürü ilə namaz qılarsa, Allah Hüseynə (ə) xatir bu namazları qəbul edər. İmam Sadiq (ə) də özü ilə Kərbəla türbəti gəzdirər və səcdə etmək istəyən zaman türbətin küsəsini açar və ona səcdə edərdi.

Ardını oxu

Əsasən, namaz vaxtı insanın qəlbinə gələn pis fikirlərdən necə qurtulmaq olar?

Bunlar şeytanın vəsvəsələridir. Bu vəsvəsədən qurtulmağın yolları da insanın əxlaqi səviyyəsindən, psixoloji durumundan, tutumundan asılı olaraq fərqlənir. Amma hər kəs üçün təsirli olan bəzi üsullar bunlardan ibarətdir: Allahı tez-tez zikr etmək, şeytanın hiylə və vəsvəsəsindən Allaha sığınmaq, namazları vaxtın əvvəlində qılmaq, namaz zamanı dediyin sözlərin mənası haqqında düşünmək,...

Ardını oxu

Namazda qiyam halında necə dayanmaq haqda İmam Baqirin (ə) tapşırıqları

İmam Məhəmməd Baqir (ə.s) buyurmuşdur: Namaza durduğun zaman ayaqlarını bir-birinə yapışdırma, aralarında bir barmaqdan bir qarışadək fasilə qoy, çiyinlərini geriyə aç, əllərini aşağı uzat, barmaqlarını bir birinə yapışdırma və budlarının üstünə qoy, nəzərin isə səcdə etdiyin yerdə olsun...

Ardını oxu

Namaza etinasızlığın nəticəsi: Namazını puç edən şəxs qiyamətdə Qarun və Hamanın yanında olacaq!!

Həzrət Peyğəmbər (s) nəql edir ki, insan namaz zamanı Allahdan qeyrisini düşündükdə Allah ona buyurur: “Kimi düşünürsən? Məndən savay tanrı tanıyırsanmı? Məndən savay səni qoruyan varmı? Yoxsa qəlbini məndən başqa bir bağışlayana bağlamısan? Bağışlayanların bağışlayanı mənəm... Əgər məni düşünsən, mən və mələklərim səni düşünərik...”

Ardını oxu

Ölən üçün qəbr sıxıntısından amanda qalmaq üçün qılınan vəhşət namazının faydası

Molla Fəthəli Sultaninin iki rəkət namazı məni əzabdan qurtardı. Allah onun atasını rəhmət etsin. Onun yaxşılığı mənə yetişdi. Molla Fəthəli Sultani deyir: Dostum məndən soruşdu ki, o nə namazı idi? Dedim: Əhli-Beyt (ə) dostlarının dünyadan getdikdən sonra qəbrinin birinci gecəsı qıldığım ləylətul-dəfn (vəhşət) namazı.

Ardını oxu

Ağıl və vican baxımından namaz

Yaxşılıq nə qədər böyük olarsa, təşəkkür də bir o qədər böyük olmalıdır. Öhdəmizdə Allahdan daha çox kimin haqqı var?! Çünki onun bizə verdiyi nemətlər saysızdır və O özü əzəmətli və fəyyaz varlıqdır. Allah bizi bir zərrədən yaratdı. Sonra ehtiyac duyduqlarımızı (nur, hərarət, məkan, hava, su, üzvlər, meyllər, qüvvə, geniş təbiət, bitkilər, heyvanlar, düşüncə, ağıl, məhəbbət, iman və sair) hazırladı. Bizi tərbiyə etmək üçün elçilərini göndərdi, səadətverici hökmlər verdi, halal-haramı təyin etdi. Mənəvi və maddi həyatımızı kamillik vasitələri ilə təmin etdi. İnkişafımız, dünya və axirət səadətimiz üçün bütün vasitələri hazırladı.

Ardını oxu

Əgər namazını əvvəl vaxtda qılsan, sanki İmam Zaman ağaya (ə.f) iqtida etmiş olursan.

Məsumlarımız (ə) və din alimləri namazı əvvəl vaxtda qılmağı həmişə tövsiyə ediblər. Ona görə də din alimləri deyir ki, əgər namazını əvvəl vaxtda qılırsansa, deməli İmam Zaman ağaya (ə.f) iqtida etmisən. Nəinki namaz, ümumiyyətlə bizim bütün yaxşı əməllərimiz vilayət sayəsində yuxarı qalxar.

Ardını oxu

İmam-camaatın işi təkcə pişnamazlıq deyil...

Ayətullah Xamenei Tehran məscidlərinin imam-camaatları ilə görüşdə buyurub: Məscidin əhəmiyyəti böyükdür, xalqın öz istəyi ilə bir yerə toplanmasının təsiri güclüdür. Dünyada qəhvəxanalarda, başqa yerlərdə insanlar söhbətləşmək üçün bir araya gəlib. Məscid isə fərqlidir. Namaz, zikr və dua məscidin mahiyyətinə təsir göstərir. Peyğəmbər (s) məssidə təkcə namaz üçün getmirdi. İnsanlar namaza dəvət olunurdu ki, həm də problemlər həll edilsin.

Ardını oxu

Allah dərgahına ucalmağın ən gözəl yolu - SƏCDƏ

Mirzəcavad Mələki Təbrizi ağa – rəbbani alimlərdəndir. Səcdənin mühümlüyü barədə alim buyurur: “Peyğəmbər (s) səcdənin uzunmüddətli olması ilə bağlı davamlı tövsiyələr vermişdir. Bu, çox mühüm bir məsələdir. Səcdənin uzun olması insanı bəndəliyə yaxınlaşdırar. Ona görə də namazın hər rükətində iki səcdə qərar verilmişdir.

Ardını oxu

Ayətullah Cavadi Amuli ağa namaz haqqında

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Meracdan gələn namaz səni meraca aparmalıdır.Allah taala qurani-kərimdə peyğəmbərin(s) bizlərə nümunə olduğunu buyurur. Əgər quranda peyğəmbərin(s) meracından söhbət açılıbsa və bu barədə peyğəmbər(s) bizə bəzi mətləbləri nəql edibsə, deməli peyğəmbərdə(s) bizi bu meraca dəvət edir...

Ardını oxu

Namazı bu cür qılmayaq!

XVIII əsrdə yaşamış məşhur alim Seyyid Nemətullah Cəzairinin nəql etdiyi əhvalat "Bir nəfər eşidir ki, əgər adamın xalis niyyətlə qıldığı iki rükət namaz qəbul olsa, o adam cəhənnəm alovundan amanda qalar. Həmin şəxs Kufə məscidinə gedir ki, orada iki rükət namaz qılsın, bununla da günahlarını bağışlatsın. Məscidə daxil olub namaz qılmağa başlayır. Əvvəlcə hər şey yaxşı gedirdi. Amma namazın ortasında ağlına belə bir fikir gəlir: Bu ətrafda yaşayan və mənim kimi səhərlər iki rükət sübh namazı qılan adamlar görəsən yuxudan necə oyanırlar? Axı, bu məscidin minarəsi yoxdur ki, müəzzin buradan azan verib camaatı oyatsın? ...

Ardını oxu

Gecəni sübhə qədər namaz qılanlar!

Allah-taala "Furqan” surəsində özünün yaxşı bəndələrinin səciyyələrindən birinin gecəni sübhə qədər namaz qılmaq olduğunu qeyd edir: "Onlar gecəni Rəbbi üçün səcdə və qiyam (namaz) halında keçirərlər”("Furqan”, 64.). Belə ki, bu şəxslər gecə yarısı yuxudan oyanır, heç kəs onları görmədən, səmimi, saf niyyətlə Allahla razü-niyaz, ibadət, münacat edirlər. Həzrət Peyğəmbər (s) gecə namazını möminlərin izzəti sayaraq buyurur: "Möminin şərəfi gecə yuxudan durub namaz qılmaq, izzəti isə başqalarından ehtiyacsız olmaqdadır”("Bihar əl-ənvar”, c. 77, səh. 120.)

Ardını oxu

İbadətlərlə ehtiyacların müqayisəsi

Allaha və Onun nemətlərinə dünyadan çox qəbirdə, bərzəxdə, məhşər və axirətdə ehtiyaclı olacağıq. İbadətlər axirət yolunun azuqəsidir. Qabaqda uzun və çətin yol durub. Görən bu ibadətlər uzun axirət yoluna kifayət edib, ehtiyaclarımızı ödəyəcəkmi? Həzrət Əli (ə) uzaq yol üçün az miqdar azuqəyə görə ah çəkmirdimi?!...

Ardını oxu

Abidlərin abidi kimlərdir? Bu məqama necə çatmaq olar?

İmam Sadiqin (ə) nəzəri bir nəfərə dəyir ki, abidlərin abidi kimi görünürdü. Gecəni onun yanında qonaq qalır və həmin məkanda bir ağac var idi ki, abid onu silkələyir. Ondan iki dənə nar yerə düşür. Abid İmama (ə) deyir: “Mən əgər bütün vaxtımı ibadətlə məşğul olsam, sərmayə sahibinin haqqı və insanların mənə müraciət etdiyi haqq zay olar. Bu hesaba görə qazanc qazanmaqla məşğulam. Dilim Allahın zikrini deyir”...

Ardını oxu

Qəlbin hüzuru olmadan namaz yoxdur!

Namazda nə qədər qəlb hüzuru olarsa, namaz da o qədər qəbul edilir. Belə ki, əgər insanın namaz halında Allaha diqqəti bir-iki dəqiqəlik olarsa, onun bir iki dəqiqəlik namazı da qəbul edilir və namazın qalan hissəsi isə boş əyilib qalxmaqdan başqa bir şey olmur. İmam Baqir (ə) buyurur: “Bəndənin tam qəlblə qıldığı namazı yuxarı aparılır”.

Ardını oxu

Şükür səcdəsi- zikr və duaları

Şükür səcdəsinin duaları çox oldugundan biz burada onların bir neçəsinə işarə edəcəyik: 1. Rəvayət olunmuşdur ki, şükür səcdəsi etmək istəsən yüz dəfə şükrən şükrən de. Ya da yüz dəfə əfvən əfvən de. 2. Rəvayətlərdə nəql olunmuşdur ki, bəndənin Allah taalaya ən yaxın halı, onun səcdədə olan vaxtıdır. Səcdəyə getdikdə de: Ya rəbbəl-ərbabi və ya məlikəl-muluti və ya səyyidəs-əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Sonra hacətlərini isdəyib de: Fəinni əbdukə nasiyəti fi qəbzətik.

Ardını oxu

Şükür səcdəsi- zikr və duaları

Şükür səcdəsinin duaları çox oldugundan biz burada onların bir neçəsinə işarə edəcəyik: 1. Rəvayət olunmuşdur ki, şükür səcdəsi etmək istəsən yüz dəfə şükrən şükrən de. Ya da yüz dəfə əfvən əfvən de. 2. Rəvayətlərdə nəql olunmuşdur ki, bəndənin Allah taalaya ən yaxın halı, onun səcdədə olan vaxtıdır. Səcdəyə getdikdə de: Ya rəbbəl-ərbabi və ya məlikəl-muluti və ya səyyidəs-əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Sonra hacətlərini isdəyib de: Fəinni əbdukə nasiyəti fi qəbzətik.

Ardını oxu

Qәlbin iştirаkı ilә qılınаn qısа nаmаz möcüzәlәr yаrаdа bilәr!

Аllаhа yахınlаşmаq üçün әn mühüm әmәl nаmаzdır. Bәli, hәr gün bеş dәfә аzаn vә iqаmәdә tәkrаr еtdiyimiz kimi, nаmаz әn хеyirli әmәldir. “Nаmаz möminin mеrаcıdır”. Tәәssüf ki, qılıdığımız nаmаzlаrdаn lаzımıncа bәhrәlәnә bilmirik. Çохlаrımız nаmаzdаn lәzzәt duymur, özümüzdә nаmаzın tәsirini hiss еtmirik.

Ardını oxu

Namazda bu surəni 1 dəfə oxumaq ibadətin qəbuluna səbəb olar!

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Nəsr” surəsini oxuyar, ona Məkkənin fəthində Peyğəmbərlə (s) birlikdə vuruşan və şəhid olanların savabı verilər. Hər kim “Həmd” surəsindən sonra oxuyarsa, namazı ən yaxşı şəkildə qəbul olunar”.

Ardını oxu

İbadətlərin davamlılığı

İbadətlərin davamlılığı haqqında hədislər: Allahın Rəsulu (s) buyurur: “İbadətin bəlası süstlük, bəzən əməl edib, bəzən tərk etməkdir.” (“Bihar”, 77-ci cild, səh.68.) Bir çox hədislərdə deyilir: “Allahın yanında ən gözəl iş az olmasına baxmayaraq, davamlı olan işdir!” (“Nəhcül-fəsahə”.)

Ardını oxu

Allahın bəndələrdən almaq istədiyi hədiyyə

İmam Sadiq buyurur: “Allah Təala İsa ibni Məryəmə vəhy etdi: Ey İsa hərzə insanlar hey gülərkən sən öz gözlərinin yaşını və qəlbinin xofunu mənə hədiyyə et! Ey İsa sən qəmginliklə gözlərinə sürmə çək! Qəbir üstünə get və uca səslə onları çağır! Bəlkə onda bir ibrət ala bildin. O zaman de ki, mən sizin arxanızca gəlib sizə qovuşacağam”

Ardını oxu

Namazları başlarından yuxarı qalxmayan şəxslər

Məhəmməd Peyğəmbər buyurub: “Üç qrup var ki onların namazları başlarının üzərindən bir qarşı belə yuxarı qalxmaz. Tayfasının acığı gəldiyi insan (Yəni rəftar və əxlaqına görə ətrafdakıları ona ikrahla münasibət bəsləyir), Ərinin ona qarşı qəzəbli olduğu qadın, Bir-birindən küsən iki qardaş (qardaş, dost)”

Ardını oxu

Həqiqi Əhli-beyt (ə) davamçısının müəyyən edilməsi üçün 8 xüsusiyyət

İmam Baqir (ə) buyurur: “Ey Cabir! Bizim davamçımız deyildir o kəs, məgər o halda ki, İlahi təqvaya malik olsun və Ona itaət etsin. Onlar tanınmazlar, məgər o halda ki, bu sifətlərə malik olsunlar: 1. Təvazökarlıq və itaət. 2. Əmanəti əda etmək. 3. Allahı çoxlu yada salmaq. 4. Oruc və namaz...

Ardını oxu

Namaz insanı günahdan nə qədər uzaqlaşdırarsa...

Quran namazın faydasını onun insanı çirkin və pis əməllərdən çəkindirməsində görür: “Həqiqətən, namaz çirkin və pis əməllərdən çəkindirər.” (“Ənkəbut” surəsi, ayə 45.) Bu səciyyə namazın əsas dəyəri və əməllərin qəbul olma nişanəsidir. Boş toxum inkişaf etmir və bəhrə vermir. Pis əməllərdən çəkindirməyən namaz həmin dəyərsiz ibadətdir.

Ardını oxu

Hansı müsəlmanın namazı faydasızdır?

“Dinin üsul (təməl) və füru (şəriət hökmləri) məsələləri müsəlmanın əxlaqının düzəlməsinə xidmət etməlidir. Əgər namaz və orucun müsəlmanın əxlaqının düzəlməsinə təsiri olmasa fayda verməz”

Ardını oxu

Həzrət Peyğəmbərin (s) hədisində dəstəmaz əməllərinin hikmət və mənası

Bu ki bizlər dəstəmaz alır və namaz qılır amma mənəvi sevinclik və nuraniyyət bizlərdə artmır bunun üçün bu haldayıq ki, namazı onun sirləri dərk edərək və düzgün qaydaları ilə həyata keçirməmişik!

Ardını oxu

Kölgənin səcdəsi necə olur?

Bəs kölgələr necə səcdə edirlər? Bəzi məxluqların Allaha səcdəsi təşrii deyildir, təkvinidir. Çünki kölgənin iradə və ixtiyarı yoxdur.İlahi nurun şüa saçmaq qanunlarına tabedir. Ona görə də onların səcdəsi təkvinidir. Yəni, İlahi qanunlar qarşısında təslimdir.

Ardını oxu

Namazda xüşu əldə etməyin yolu

Xüşu yaradan amillərdən biri də Allah qorxusudur. Ayə və rəvayətlərdən görünür ki, mömin şəxs Allahdan qorxmalıdır. (“Ali–İmran” surəsi, ayə: 175.) “Naziat” surəsinin 40-41-ci ayələrində buyurulur: “Allah qarşısında durarkən qorxan və nəfsini cilovlayan kəsin yeri behiştdir”.

Ardını oxu

Hacı Şeyx Əli Məhəmməd Bürucerdi... Gecə namazı qılmırsan, qalx çay iç!

Gecə namazı vaxtı ibadətdə və Quran oxuyanda səsini o qədər qaldırarmış ki, otaqdakılar oyansın. Səsinə oyanıb narazılıq edən olanda deyərmiş qalx ayağa bir stəkan çay iç. Qalxıb çay içənlər Allahın lütfü ilə həm də gecə namazı qılarmış.

Ardını oxu

Əllamə Həsənzadə Amuli: Dəstəmaz nurdur!

Əllamə Həsənzadə Amuli: Bəli, ey qardaş! Bil ki, dəstmaz nurdur və daim dəstəmazlı olmaq qüds aləminə yüksəlməyə səbəb olacaq. Bu bərəkətli dəstur elm və əməl meydanının böyük şəxsiyyətləri tərəfindən sınaqdan çıxmışdır.

Ardını oxu

Namaz ən üstün dini əməldir.

Namaz ən üstün dini əməldir. Digər əməllərin qəbulu onun qəbulundan asılıdır. Allah-taala namazı saleh insanların hökumət nişanəsi sayaraq buyurur: “Onlara yer üzündə iqtidar versək, namaz qılarlar.” (“Həcc”, 41.)

Ardını oxu

Sübh azanından günəş çıxmasına qədər vaxtda gizlənən nemətlər

Sübh azanından günəş çıxmasına qədər təxminən bir saat yarım zamandır. Hədislərimiz bu saatı “behişt saatı” adlandırmışdır. Bu, elə fəzilətli saatdır ki, insana dünya və axirət xeyir və bərəkətləri gətirər.

Ardını oxu

Nəfsin vəsvəsə namazı

Həzrət İmam Sadiq (ə) buyurubdur: “Hər bir möminə, qırx gündən bir, nəfsin vəsvəsəsi hücum gətirər. Bu vaxt o mömin şəxs, iki rükət namaz qılsın və bu vəsvəsədən Allaha pənah aparsın.”

Ardını oxu

Quranı oxumaq haqqında qırx hədis

Qurani-Kərimi oxumağın fəzilət və bərəkəti haqqında məsumlardan hədislər: 1-İmam. Sadiq (ə) buy: "Quranı əzbərdən bilən şəxs ona əməl etsə, axirətdə Allahın xəbər gətirən və yaxşı rəftar edən mələkləri ilə dost olar.” 2-İmam. Sadiq (ə) buy: "Quran oxuyan şəxs ehtiyacsız olar, əks təqdirdə (Quran oxumasa) heç bir şey onu qane etməz.”...

Ardını oxu

Allahı zikr etmək nə deməkdir?

Allahı yada salmaq, təkcə dilə aid deyildir. Dil qəlbin tərcüməçisidir. Allahın zikri dedikdə, insanın Onu bütün varlığı ilə yada salması nəzərdə tutulur. Bu elə bir zikrdir ki, insanı günahdan uzaqlaşdırır, onu itaətə sövq edir.

Ardını oxu

Səcdənin əhəmiyyəti: “Namazında rüku və səcdə olmayan bir dində xeyir yoxdur.”

Səcdə məzhəblər arasında ixtilafa səbəb olan məsələlərdəndir. Aydın məsələdir ki, bu məzhəblərin “səcdə” barədə verdiyi rəylərdən yalnız biri düzdür, çünki Allahın nazil etdiyi hökm birdir...

Ardını oxu

Namazda fikrimizi ibadətdən yayındıran səbəblər ayətullah Misbahın bəyanında

Ayətullah Misbah Yəzdi buyurur: Əgər bir şəxs bütün rəftarının Allahın itaəti istiqamətində olmasını istəyirsə, əgər o namazda Allahu-Əkbər deyərkən zehninə Allahdan qeyri bir fikrin gəlməməsini istəyirsə,zehnini (Zehnindən keçən fikirləri) kontrol etməyi bacarmalıdır. İnsanın zehninin ixtiyarı öz əlində olmalıdır. Bu çox pisdir ki insan öz zehninin və oradan keçən fikirlərin ixtiyaratını əldə saxlaya bilmir...

Ardını oxu

Günahların bağışlanması üçün Həzrət Peyğəmbərin (s) hədiyyə etdiyi namaz

Cəfər Təyyar namazı: Peyğəmbər (s) Cəfər ibn Əbi Talibə namazı öyrədir və buyurur: “Əgər bacarsan, bu namazı hər gün, əgər bacarmasan hər həftə, əgər bacarmasan hər ay, əgər bacarmasan hər il və əgər bacarmasan ömründə bir dəfə qıl. Əgər bu namazı qılsan, Allah böyük və kiçik, qədim və yeni, bilərəkdən olan və səhvən olan günahlarını bağışlayar”.

Ardını oxu

Qədr gecəsinin namazı necə qılınır?

Qədr gecəsinin namazının qaydası isə belədir: 1) Niyyət “Qədr gecəsinin namazını qılıram qürbətən iləllah”. 2) Sübh namazı kimi iki rükətlidir. Lakin hər rükətində həmd surəsindən sonra yeddi dəfə İxlas (Qul huvəllah) surəsi oxunulmalıdır. 3) Namazı qurtardıqdan dərhal sonra alını səcdəyə qoyaraq (səcdə halında) yetmiş dəfə “Əstəğfirullahə və ətubu iləyh” zikri deyilir.

Ardını oxu

İmam Hüseyn (ə) hansı səbəbdən sübh namazında atası ilə birlikdə deyildi?

Tarixçilərin verdiyi məlumata görə İmam Əlinin (ə) o səhər qıldığı namaz nafilə olmuşdur. Yəni, İmam Əli (ə) nafilə namazında zərbətlənmişdir. Sübh namazının vaxtı gəlib çatmadığına görə İmam Həsən (ə) ilə İmam Hüseyn (ə) məcsiddə deyildi.

Ardını oxu

Namazı son vaxta qədər saxlamaq günahdır.

İmam Zaman (ə.f) buyurur: “Məlundur və nifrin olunmuşdur o kəs ki, sübh namazını bilərəkdən ulduzlar görünməz olana qədər təxirə salar”. Hədisə əsasən namazın üç vaxtı vardır: 1. Fəzilətli vaxtı. Namazı əvvəl vaxtda qılmaqdır. Namaz üçün ən yaxşı zamandır. 2. Namazın son vaxtı. Hədislər bu zamanı “Ğufranallah” adlandırırlar. 3. Vaxtından xaricdə. Namazı vaxtından xaricdə yerinə yetirməyi qəza adlandırırlar.

Ardını oxu

İftar zamanı namazın savabını 400 qat artıran əməl

Məfatuhil-Cinan əsərində iftar zamanı bir sıra mənəvi əməllərin həyata keçirilməsi tövsiyə olunur. O cümlədən bu kitabda gəlmişdir: "Hədislərdə buyurulur ki insan orucunu halal şəkildə qazandığı qidadan açarsa onun qıldığı axşam namazının savabı 400 dəfə artıq verilər."

Ardını oxu

Ramazan ayında çox dəyərli qılınası namaz.

Ramazan ayında Namaz Namazları öz fəzilətli vaxtında qıl. Səcdələrini uzat ki, çiyinlərindəki günah yükün yüngülləşsin. Allah təala öz izzət cəlalına and içmişdir ki, bu ayda səcdə edən və namaz qılanlara əzab etməyəcək, Qiyamət günü cəhənnəm atəşi ilə qorxutmayacaq. Bu ayda bir vacib namaz qılana Allah təala başqa aylarda qıldığın 70 vacib namazın savabını yazar.

Ardını oxu

Namazı bilərəkdən gecikdirən şəxs Allahın nifrinə düçar olar.

İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Məlundur və nifrin olunmuşdur o kəs ki, sübh namazını bilərəkdən ulduzlar görünməz olana qədər təxirə salar”.

Ardını oxu

Namazda fikrin dağılmasına nə səbəb olur?

Namazda diqqəti yayındıran səbəblər: 1. Xəyalpərəstlik və onu cilovlaya bilməmək. 2. Ətrafda olanlara çox diqqət etmək. 3. Namazda tələsmək. 4. Günah. 5. Şəhvani fikirləri cilovlamamaq. 6. Allahın məqamını tanımamaq. 7. Xarici amillər (Fasid dost və fasid məclislərə getmək kimi). 8. Xarici maneələr (Çox yemək kimi) ...

Ardını oxu

Qırx dəfə Quran oxumaq savabına malik olan fəzilətli namaz

"Biharul-ənvar" kitabının 89-cu cildində İmam Cəfər Sadiq (ə)-dan nəql olunmuşdur ki, buyurub: "Hər kəs cümə gününün zöhr çağından qabaq iki rukət namazı öz şəraiti ilə qılsa... Belə bir şəxs qırx dəfə Quran oxumuş şəxsin savabına nail olar.

Ardını oxu

Övladın ata-anaya namazı

Övladın ata-anaya namazı: İki rəkətdir.Birinci rəkətdə Həmddən sonra 10 dəfə oxusun. Rabbiğfirli və livalidəyyə və limumininə yəvmə yəqumul-hisab. İkinci rəkətdə isə Həmddən sonra 10 dəfə oxu. Rabbiğfirli və livalidəyyə və limən dəxələ bəytiyə muminən və limumininə vəl-muminati ...

Ardını oxu

Ğüfeylə namazı hansı və necə qılınır?

Ğüfеylә nаmаzı mәğrib vә işа nаmаzlаrı аrаsındа qılınır. Оnun vахtı, mәğrib nаmаzındаn sоnrа, mәğrib tәrәfdәki qızаrtı аrаdаn gеdәnә qәdәrdir. О iki rәkәtdәn ibаrәtdir ki, birinci rәkәtdә Hәmddәn sоnrа Surәnin yеrinә bu аyәni охumаq lаzımdır: ...

Ardını oxu

Namazına diqqət edənə atəşdən xilas olmaq zəmanəti verilmişdir.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qəbir hər gün bu beş kəlmə ilə nida edər: mən yoxsulluq eviyəm, ona görə də bura özünüz üçün azuqə göndərin. Mən qaranlıq evəm, bu evə çıraq gətirin”. Soruşurlar ki, çıraq nədir? Həzrət (s) buyurur: “Bu zülmətli evin çırağı – gecə namazıdır. Onun xəzinəsi “Lə iləhə illəllah” kəlməsidir”.

Ardını oxu

Cümə namazının 5 fayda və əhəmiyyəti.

Cümə namazının 5 fayda və əhəmiyyəti: 1. Qardaşlıq ruhiyyəsinin güclənməsi, 2. İslam qüvvələrinin mütəşəkkilliyi, 3. Müsəlmanların düşüncə və siyasi baxımdan inkişafı, 4. Birlik ruhiyyəsinin güclənməsi, 5. Könüllü səfərbərlik mərkəzi,

Ardını oxu

Namazın sözləri və tərcüməsi

"Mən, həqiqətən, Allaham. Məndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Mənə ibadət et və Məni anmaq üçün namaz qıl!" Ta-ha surəsi, ayə 14

Ardını oxu

Namazla Cihadın oxşar cəhətləri

Cihadla-namazın oxşarlıqları: 1-Cihad düşmənə qələbədir namaz daxili istəyə qələbədir, 2-Cihad vəsilələrə ehtiyaclıdır, namazda cihad camaat namazına ehtiyaclıdır, 3-Cihad dünya qənimətlərini qazandırar, namaz isə İlahi hədiyyələri əldə etdirər.

Ardını oxu

Necə olur ki, namaz insanı günahdan saxlayır?

İmam Sadiq (ə) buyurur: ""İnsanın səcdə və rükusunun uzunluğuna baxmayın, bu ola bilsin ki, onun adət etdiyi bir şeydir və o bunu tərk etməkdən qorxur və vəhşətə düşür. Lakin siz onun danışıqda düz olmasına və əmanəti sahibinə qaytarmaqda düzlüyünə baxın...".

Ardını oxu

Ayətullah Qazi (r) vəsiyyətnaməsində namazın dəyəri haqda tapşırırdı.

Namazınız ticarətsayağı olmasın, onu ilk vaxtda yerinə yetirin, xüzu və xüşu ilə qılın. Əgər qıldığıınz namazı qorusanız, hər bir şeyiniz qorunacaq. Namazın təqibatında Siddiqeyi-Kubra (ə.s) təsbihi, ayətul-kürsü unudulmasın. Bunlar çox mühümdür.

Ardını oxu

Tövbə namazı necə qılınır?

İlk öncə tövbə niyyətiylə qüsl alınar. Tövbə niyyətiylə və ədəblə bütün bədən yuyunar, sonra: "ALLAHIM! mən bədənimin ancaq xaricini yuya bildim. Sən də nurun ilə içimi yu, ürəyimi təmizlə !" deyə (insan ürəyində) dua edər. Yuyunarkən, mümkün olduğu qədər ədəbə və övrət yerini örtməyə diqqət yetirilər. Sonra paltarlar geyilib duşdan çıxılar.

Ardını oxu

H. Zəhranın (ə) ibadət tərzi İMam Həsənin (ə) dilindən

Taninmiw zahid Hesen besri deyir:Islam ummeti arasinda hec kim ibadetde Fatimenin.s.e. Misli ola bilmez.O xanim ayaqlari qabar olana qeder ibadet edirdi

Ardını oxu

Allahla yaxından əlaqə qurmaq üçün hansı düşüncəyə sahib olmaq lazımdır?

Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən (onlara) yaxınam, Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. (Bəqərə surəsi, 186

Ardını oxu

Gecə namazı qılmaqda güclü iradəyə sahib olmaq üçün tövsiyə olunan əməllər

Gecə namazı qılmaq üçün iradənin güclənməsi üçün tövsiyə olunanə əməllər: 1-Günahlardan uzaq durmaq, 2-Gecə namazının fayda və əhəmiyyəti haqda biliyi artırmaq. 3-Gecə namazı qılanlarla get-gəl etmək, və eləcə də Allah övliyaların həyatı haqqında düşünüb, onların əməllərini oxumaq insan iradəsində təsir edici səbəblərdəndir.

Ardını oxu

Namazı nə qədər uzatmaq olar?

Rəvayətlərdə oxuyuruq ki, Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) namazı tələskənliklə qılan adamları danlayır və bəzən namazı yenidən qılmalarını tapşırırdı. Həmçinin, o həzrət bu cür adamların səcdəsini qarğanın yeri dimdikləməsinə bənzədirdi.

Ardını oxu

Kimlərin namazı Allah dərgahında qəbul olunmaz?

Bu dəstə namaz qılanların namazı qəbul olunmaz: 1. Etinasızlar. 2. Haramxorlar 3. Evdə məs’uliyyətsizlik edənlər, 4. Zəkat verməyənlər 5. Təqvasızlar 6. "Haqin” və "haqib” 7. Sevilməyən pişnamaz

Ardını oxu

Ayətullah Behcət: “Sübh namazının qəza olmasını istəmirsənsə...”

Zəmanəmizin böyük əxlaq ustadı və arifi olan Ayətullah Behcətin namazla bağlı tövsiyələri demək olar hər bir əxlaqi dəsrlərdə və bir çox kitablarda öz əksini tapmışdır.

Ardını oxu

Sübh namazını vaxtında qılmağın yolları

İmam Zaman ağa (ə.f) onunla görüşən gələn şəxsə belə buyurur: “Allahın rəhmətindən uzaqdır o kəs ki, sübh namazını o yerə qədər təxirə salar ki, ulduzlar görünməz olar. Məğrib namazını o qədər təxirə salar ki, ulduzlar zahir olar”.

Ardını oxu

Namaz qılmamaq üçün 4 bəhanə

Çoxlu namaz qılmayan insanlar bu səbəblərə görə ibadətdən üz çevirirlər: 1-Tənbəllik, Heç bitmir, beş vaxt namaz çətindir. 2-Təxirə salmaq. filan yaşımda qılaram. 3-Xəstəlik, gücüm çatmır oruc tutub namaz qılmağa və s. 4-Mühit. iş yerində şəraitin olmaması.

Ardını oxu

Ayətullah Məzahiri: Namazda tənbəl olanın aqibəti xeyirli olmaz.

Ayətullah Məzahiri: "Namaz qılmayanın" demirəm, çünki namaz qılmayan kəs əməli baxımdan uçuruma düşmüşdür.. Namazda tənbəl və süst olandan danışıram. Namazı kiçik görmək çox təhlükəlidir" söyləyib.

Ardını oxu

Məscidül-Həram və Məscidün-Nəbidə namaz

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Fatimənin (s) evində qılınan namaz rövzədəki namazdan üstündür.” Rəvayətlərdən məlum olur ki, imam Sadiq (ə) dövründə həzrət Fatimənin (s) evində namaz qılınırmış. Amma həzrət Peyğəmbərin (s) qəbri hasarlandığından orada namaz qılmaq mümkün deyil.

Ardını oxu

Niyə namazda salam veririk?

Ərəb dili və ədəbiyyatına əsasən həm görüşəndə, həm də ayrılanda salam etmək olar. Bu üç salam hədislərdə zikr olublar, amma heç bir kəs bunları birlikdə vacib bilməyibdir. Bu salamların mənasını başa düşmək üçün onların mənasına diqqət etmək lazımdır...

Ardını oxu

Namazda Azan deməyin hikmət və fəlsəfəsi

İmam Riza (ə) naamzda azan deməyin hikmətini 4 mənada açıqlayır: 1-İbadətdən qəflətə düşən şəxsə xatırlatma, 2-ibadət zamanı işlə məşğul olanlar üçün vaxtın gəlməsini yada salmaq, 3-Kütləni Allahın bəndəliyinə çağırıb onları həvəsləndirmək üçün. 4-Azan tövhid, iman və islamın göstəricisi olaraq yaşadılır. "Mən la Yəhzuruhul Fəqih kitabı, c, 1, səh: 299".

Ardını oxu

Ali-Əbaya hədiyyə olaraq qılınan namazların necəliyi

Şeyx Səduq və Seyyid ibn Tavus kimi böyük alimlər məsumların hədislərinə əsaslanaraq onların məsumlar üçün xüsusi çox savaba malik olan namazların qılınmasını demişlər. Misal üçün: imam Əliyə (ə) hədiyyə namazı haqda İmam Sadiq (ə) – dan söyləyirlər: Namaz dörd rükətdir. (yəni 2 dəfə 2 rükətli). Hər rükərtə bir dəfə Fatihə və əlli dəfə İxlas surəsini oxu. Sonda təşəhhüd və salam deyib, namazı bitir...

Ardını oxu

Namazda fikrin dağılmasına nə səbəb olur?

Namazda fikrin dağılmasına nə səbəb olur? 1. Xəyalpərəstlik və onu cilovlaya bilməmək. 2. Ətrafda olanlara çox diqqət etmək. 3. Namazda tələsmək. 4. Günah. 5. Şəhvani fikirləri cilovlamamaq. 6. Allahın məqamını tanımamaq. 7. Xarici amillər (Fasid dost və fasid məclislərə getmək kimi). 8. Xarici maneələr (Çox yemək, ac olmaq, yorğun olmaq kimi).

Ardını oxu

Buna inan və daxili təskinlik əldə et?!

İnsan üçün ətrafdakıların münasibəti, tərifi ya təhqiri əhəmiyyətlidirsə, demək, hələ ki Allahın münasibətinə önəm vermir. Əsil mömini özü kimi yaranmışların tərifi sevindirmir, təhqiri üzmür. Əsil momin hər yerdə özünü Allahın hüzurunda görür.

Ardını oxu

İmam Əli (ə) səhabəsi Kümeyl ibn Ziyada namazın haqqını açıqlayır.

İmam Əli (ə) Kümeylə buyurdu: "Ey Kümeyl namazın haqqı odur ki, onu Pak qəlb və sağlam nəfslə və Allah bəyənən şəkildə yerinə yetirəsən."

Ardını oxu

Ailədə namaz.

Qurani-Kərim mömin şəxslərə ailədə namaz haqda belə əmr edir: "Əhlinə (əhli-beytə və ümmətinə) namaz qılmağı əmr et, özün də ona (namaza) səbirlə davam et (yaxud məişət çətinliklərinə döz). Biz səndən ruzi istəmirik, (əksinə) sənə ruzi verən Bizik. (Gözəl) aqibət təqva sahiblərinindir müttəqilərindir)!”("Taha”, 132.)

Ardını oxu

Qırx dəfə Quran oxumaq savabına malik olan fəzilətli namaz

Bihar-əl Ənvar kitabının 89-cu cildində gəlmişdir hər kəs cümə gününün gönortasına qədər bu namazı qılarsa Allah ona 40 Quran xətminə bərabər savabı əməl dəftərinə qeyd edər!

Ardını oxu

Namazın əhəmiyyəti namazın özündə əks olunub

İslam dinində namazın yeri xüsusidir. Namaz elə bir ibadətdir ki, insanı Allaha yaxınlaşdıra bilir, insanın dünya və axirət səadətinə çatmağını təmin edir.

Ardını oxu

Gecədən sübhə kimi namazın ruku halında qalan böyük alim.

İmam Rizanın (ə) hərəminin xadimlərindən biri nəql edir ki, qışın uzun və soyuqlu gecələrində Şeyx Həsənəli Noxudəki İsfahani gecə namaza duranda çox zaman sübhə qədər ruku halında dayanar və İlahi zikri təkrarlayardı!

Ardını oxu

Allaha yaxınlaşmaq nə deməkdir?

İnsanın Allaha yaxınlaşması, Allaha olan sevgisinin, bağlılığının, Allah qorxusunun, imanının inancının artması deməkdir. Heç bir insan üçün Allaha yaxınlaşmanın bir sərhədi yoxdur.

Ardını oxu

Yeni il haqqında islamşünas yazar tarixi faktlar yazdı,

Yeni il adətini qəbul edən, Roma katolik ensiklopediyasına görə "müqəddəs gün" maddəsində köhnə katolik papalarından olan Origen yazır: “Bu mərasimlər sadəcə Firon və Nəmrud kimi zalımların öz doğum günlərini qeyd etmələrindən və xalqa qeyd etdirmələrindən ibarətdir.”

Ardını oxu

İnsan günahlarının dünya və axirətdə əzablarını təmizləyən əməllərdir bunlar:

1. Düzgün etiqad. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “And olsun o Kəsə ki, məni insanları hidayət etmək üçün məbus etmişdir! Allah, Onun yeganə olmasına inanan şəxsi cəhənnəmdə daima saxlamaz, məgər onları şəfaət edər”. 2. İsitğfar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Tövbə edən Allahın məhbubudur. O kəs ki, tövbə edər, o cür olar ki, günahı etməmişdir”.

Ardını oxu

İnsan və Quranın söhbəti.

İnsan: Necə yaxşılıq edim? Quran: “O müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da (mallarını yoxsullara) xərcləyər, qəzəblərini udar, insanların qüsurlarından keçərlər. Allah belə yaxşılıq edənləri sevər”. (“Ali-İmran” surəsi, 134)

Ardını oxu

Həzrət Məryəm (ə) nə üçün Allahdan ölüm istədi?

Həmin qısa müddətdə üzücü çətinliklərlə üzbəüz gələn Məryəm üçün həyat zəhərə dönmüşdü. Şərəf və ləyaqətini qorumaq onun üçün heç də asan deyildi. Məryəm elə düşünürdü ki, bu uşaq doğulan kimi cəmiyyət qarşısında rüsvay olacaq. Hansı ki, Məryəm üçün paklıq həyatından üstün idi. Allahdan ölüm istəmək batil bir iş olduğu halda, Məryəmin öz iffətini qorumağa xatir atdığı bu addım bağışlana bilərdi.

Ardını oxu

Yaşayışınızda bu 10 düşüncənin sahibi olmaqla özünüzə möcüzə edərək dəstək verin:

İnsan bilməlidir ki, düşüncələr insanın əməlini formalaşdırır. Düzgün düşüncələr insanı Allaha, cəmiyyətə və özünə qarşı insaflı rəftar və danışıqlı olmağı öyrədir.

Ardını oxu

İffətlilik etdi Yusif Peyğəmbər (ə) yuxusuna qonaq gəldi!

Naməhrəmə qarşı iffətlilik edən Sülеymаn yuxusunda gözәl vә хоş әtirli bir kişi gördü. Оnа dеdi: Sәn kimsәn? Buyurdu: Mәn Yusifәm. Sülеymаn sоruşdu: Sәn Qurаndа аdı çәkilәn Yusif-siddiqmisәn? Buyurdu: Bәli. Sülеymаn dеdi: Sizin Zülеyхаnın qаrşısındаkı iffәtiniz çох hеyrәtli оlub. Yusif (ә) buyurdu: Sәnin Әbvаdаkı qаdınlа оlаn görüşün mәnimkindәn dә hеyrәtlidir. («İbrәthа dәr аyinеyi dаstаnhа», sәh.56)

Ardını oxu

Hәzrәt Әlinin(ә) müsibәtindən bir qissə

Kufədə bir kor olur neçə illər Əli (ə)-ın köməyi ilə Allahın ruzisini əldə edərdi. Bir gün çörəyi gəlmir nalə edir ki, mənə baxan kişi hanı? İmam Həsən (ə) deyir: Kimdir O? Kor kişi: Bilimirəm! Amma bilirəm ki çox kədərli və tənha idi bu dünyada!!

Ardını oxu

İmamət və yaxud canişinlik nədir?

İmamət şiə məktəbinin baxışınbda: “İmamət peyğəmbərin peyğəmbərlik və onun ayrılmaz xüsusiyyətlərini istisna etməklə, bütün səciyyəvi xüsusiyyətlər və fəzilətlərini əhatə edən ilahi bir mənsəb, məqamdır.”

Ardını oxu

İslam dünyası Mehdi axtarışındadır!

İslam dünyasında bu gəliş insanlar və inanclar arasında müəyyən düşüncə fərqliliyi yaratsa da, Quran-i Kərimə istinadən bu gəlişi müjdələmək adlandırmaq lazımdır. Hz Mehdinin gəlişi İslam dünyası və dünyamızda azad və xoşbəxt ömür yaşanması deməkdir.

Ardını oxu

Hər imamın özündən sonra gələcək imamı təyin etməsi

Sonuncu İmam Muhəmməd ibn Həsən Mehdi (ə) Sahibəz-zəmandır. Biz etiqadlıyıq ki, o hələ də, sağdır. Əlbəttə, Həzrət Mehdinin (ə.f) varlığına etiqad (dünyanı zülmlə dolduğu kimi ədalətlə dolduracaq bir şəxsə olan etiqad) təkcə bizə məxsus deyildir.

Ardını oxu

İnsanı şəxsiyyətli edən dəyərlərdir bunlar!

Bu dəyərlərə yiyələnməklə şəxsiyyətli insan ola bilərsiniz: 1. İnsan Allah-taalanın yer üzərindəki xəlifəsidir. 2. İnsanın elmi tutumu məxluqatın malik ola biləcəyi tutumlardan daha üstündür. 3. O, Allahtanıma fitrətinə malikdir; İnsanın batinində Allahı dərk edən bir qüvvə [vicdan] vardır. 4. İnsanın yaradılışı təsadüfi bir iş deyil, əvvəlcədən düşünülmüş və müəyyənləşdirilmiş bir işdir.

Ardını oxu

İnsan həyatında 10 hadisənin baş verməsi fəlakətgətirən müsibətlərdir?

Peyğəmbər (s) buyurur: Axirət müsibətləri: 1-Namazı əldən vermək, 2-Alimin ölməsi, 3-Əlacsızı ümidsiz etmək, 4-Ata-anaya qulaq asmamaq, 5-Zəkat verməmək, Dünya müsibətləri ibarətdirlər: 1-Yaxşı dostun ölümü, 2-Halal ruzini itirmək, 3-Düşmən və namərd insanların danlağına düşmək, 4-Xeyir və saleh əməlləri tərk etmək, 5-Dili acı olan həyatyoldaşı.

Ardını oxu

Nə üçün zalım və günahkar insanlardan bir hissəsi nemətlər içində qərq olmuşdur?

«Ali-imran» surəsinin 178-ci ayəsində buyurulur: «Küfr edənlər, onlara verdiyimiz möhləti özləri üçün xeyirli bilməsinlər. Biz onlara möhlət verimişik ki, günahlarını daha da artırsınlar. Onlar üçün zəliledici bir əzab vardır».

Ardını oxu

Axirət əhli barədə Allahın buyurduqları

Ey Əhməd! Axirət və xeyir əhlinin çöhrəsi zəif və həyası çox olar. Camaata xeyri çoxdur. Camaat onların məkrindən arxayın, özləri əziyyətdə olarlar.

Ardını oxu

Uşaqlar qurbanın kəsildiyini görməlidirmi?

Qurban kəsilən heyvanlara uşaqların baxması: a)- Yaşları 7-dən az olanlar: Görməməlidir. b)- 7-12 yaş qrupu: Qurbanın nəyə görə kəsildiyi izah edilməlidir c)-Yetkinlik dövrü: Görməsində heç bir qəbahət yoxdur

Ardını oxu

Namazın ruhumuza təsiri.

Namaz ruhu gündəlik rahatlaşmağa, əməldə həddini aşmaqdan qoruyar və insanın sonsuz qüdrətə söykənməsi və arxalanmasına səbəb olur.

Ardını oxu

Namaz vicdan aynamiz

“Namaz Allahla irtibatımızın nə vəziyyətdə olduğunu göstərən vicdan aynamızdır”. Bəli, insan öz mənəvi durumunun nə yerdə olduğunu bilmək istəyirsə, namazına baxsın. Əgər biz namazımızda elə hey səhv ediriksə, əsnəyiriksə, namazımızı tez qurtarıb başqa işlərimizə tələsiriksə, fikrimizi heç cür cəmləyə bilmiriksə - deməli, namazın nə olduğunu hələ də qəlbimizlə dərk etməmişik.

Ardını oxu

Malik Əştr Nəxəi kim olub?

İmam Əli (ə) Malik barəsində bеlə buyurur: «Mən Pеyğəmbər (s) üçün Kim idimsə, Malik də mənim üçün о cürdür.» Еy kaş sizin aranızda Malik kimi iki nəfər və ya bir nəfər daha оlaydı.

Ardını oxu

Uşaqların namaz qılmağa həvəsləndirilməsi üçün bir neçə yol vardır:

1. Valideynin evdə namaza böyük əhəmiyyət verməsi,namazı əvvəl vaxtda qılmaq,pakizə paltarla namaz qılmaq və s. 2. O zaman ki,uşaq elə yaşa çatsa ki,başqalarının namaz qılmağına mane olmaz,onu məscidə aparın.

Ardını oxu

Namaz haqqında 40 incəlik

Namazın insana hədiyyələri: 1-Namaz behiştə gedənlərin tacıdır. 2-Namaz qeyb aləminə açılmış bir pəncərədir. 3-Namaz yerdən göy aləminə pərvaz etməkdir. 4-Namaz insanın Allahın rəhmət süfrəsində oturmasına səbəb olur. 5-Namaz dini abadlaşdırır.

Ardını oxu

İnsan Allahdan nə istəsə yaxşıdır?

İnsanın Allahdan nəsə diləməsinə yer var. Çünki: İnsan hər bir işində Allaha möhtacdır. Hər nə varsa, Allahdandır.

Ardını oxu

İslam əxlaqına görə qonşunun qonşu boynunda olan haqları

Hər bir müsəlman öz qonşusu ilə ünsiyyətdə olarkən gərək ona qarşı bu vəzifələri yerinə yetirsin...

Ardını oxu

Namaz heç bir halda tərk edilməyən ibadətdir

İmam Hüseyn (ə) Aşura günü düşmənlə üz-üzə olmasına baxmayaraq, namazını tərk etmədi.

Ardını oxu

Hər kim bu surəni oxuyarsa Qiyamətdə İmam Hüseynlə (ə) birgə olar!

İmam Sadiq (ə) buyurur: ""Fəcr" surəsini vacib və müstəhəb namazlarda qiraət edin. Çünki bu surə İmam Hüseynin (ə) surəsidir. Hər kim bu surəni oxuyarsa Qiyamət günü İmam Hüseynin (ə) dərəcəsində və onunla birlikdə olar".

Ardını oxu

Aşura dərsləri

Sübuta yetdi ki, Aşura dərsləri istibdad rejimini aşıra bilər.

Ardını oxu

Həyat yoldaşını incidənin namazları qəbul olunmaz

Həyat yoldaşını incidənin namazları qəbul olunmaz. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Allah beş dəstə insanın namazını qəbul etməz. Öz ağasından qaçan qulun, şərabxorun, sələmçinin, ağvalideyn olanın və o qadının ki, əri ondan razı deyildir”.

Ardını oxu

Ağıl insan üçün çıraqdır.

Ağıl insan üçün çıraqdır: İmam Sadiq (ə) buyurur: «Qəlbini özünə elə yaxın et ki, sanki onunla şəriksən. Ağlını ata yerində bilib əlindən tut və ardınca get. Nəfsinə isə vuruşacağın düşmən kimi bax».

Ardını oxu

Namazınsirləri haqda Ayətullah Behcət həzrətləri nə buyururlar?!

Ayətullah Behcət namazın sirləri barədə: “O zaman ki, namaz düzələr, insan adam olar”...

Ardını oxu

İslamdan öncə Peyğəmbərlərin həyatında aşura günü baş verən hadisələr

İslamdan öncə peyğəmbərlərin həyatında aşura günü baş verənlər: 1-Həzrətin Adəmin tövbəsi qəbul oldu, 2-Nuhun gəmisi tufandan sonra quruluğa çıxdı, 3-Yusif (ə) atıldığı quyudan aşura günü çıxarıldı...

Ardını oxu

Tasua günü Kərbəlada hansı tarixi hadisələr baş verdi?

Tasua günü Kərbəlada olanlar: 1. İmam Hüseynin (ə) xeymələrinin mühasirəyə alınması, 2. Şümrün əmannaməsinin həzrət Abbas tərəfindən (ə) rədd olunması, ...

Ardını oxu

İmam Hüseynə (ə) əzadarlıq etməyin 5 bərəkəti:

İmam Hüseynə (ə) əzadarlıq etməyin 5 bərəkəti: 1- Günahların bağışlanması. 2-Çoxlu savab. 3. Aqibətin xeyirli olması. 4. İslamın cavidan olması. 5. Dualar yerinə yetər.

Ardını oxu

Çoxlu fəzilətə malik olan namaz.

Bu namaz cümə gününün zöhr çağından qabaq qılınan namazlardandır. Biharul-ənvar kitabının 89-cu cildində bu namaz haqda hədis gəlmişdir.

Ardını oxu

Namaz çirkinliklərin göstəricisi olan aynamızdır.

Namaz bizim Allaha bəndəliyimizin keyfiyyətini göstərir. Onu nə qədər qəlblə tanıyıb, qəlblə sevdiyimizi və ya sevmədiyimizi, tanımadığımızı göstərir.

Ardını oxu

Birlikdə oxunan dua qəbuldur.

Duanın ədəblərindən biri də birlikdə dua etməkdir. Ola bilməz ki, 40 nəfər dua etsin və onların duası qəbul olmasın. Nə qədər çox adam dua etsə, bir o qədər dua təsirli olar...

Ardını oxu

Oxuduğun rövzələrdə yalan var!

Ustad Nasir Rəfii İmam Hüseyn (ə) əzadarlıqlarında məzhəbi aşağılayacaq əməllərdən çəkinməyi, müstəhəb əməlləri vacib əməllərdən önəmli saymamağı tövsiyə edib.

Ardını oxu

Gecə namazının qılınma qadası

Cəfəri məzhəbində gecə namazının ən üstün qılınma qaydası bu cürdür: Gecə namazı ümumilikdə 11 rükətdir. Onun 8 rükəti gecənin nafiləsi niyyəti ilə 4 ədəd iki rükətlik namaz şəklində qılınır.

Ardını oxu

Ruhi rahatlıq əldə etməyin 6 yolu

İslam maarifinə görə, ruhi rahatlıq əldə oluna bilən bir həqiqətdir. Onu qazanmaq üçün 6 yol var: 1. Allahla danışmaq, ünsiyyət saxlamaq. 2. Namaz qılmaq. 3. Sileyi-rəhm. (qohumlara get-gəl etmək), 4. Hikmətli sözlər axtarışında olmaq. 5. Əməl əhli olmaq. 6. Fürsətləri qənimət bilmək.

Ardını oxu

Quranda həqiqi namaz qılanların simaları

Qurani-kərimin buyuruqlarına əsasən hər bir namaz qılan şəxs əsl namaz qılma səadətinə nail olmur. Əsl namaz qılan şəxslər bir çox əxlaqi dəyərləri özündə cəmləşdirən insanlardır...

Ardını oxu

Atam namaz qılmır nə edə bilərəm?

Sual: Artıq bir neçə ildir ki namaz qılıram. Atam çox gözəl xəsiyyətli bir insandır. Onun da namaz qılmasını istəyirəm. Hər dəfə söz açınca söhbəti başqa tərəfə çəkir. Nə edə bilərəm?

Ardını oxu