İlahi inayət haqqında maraqlı əhvalat

   İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bəni-İsraildə bir abid var idi. (Onun barəsində) İblis öz ordusuna deyir: “Kim onun yolunu kəsə bilər, onun əlindən əzabdayam?”.

Biri dedi: “Mən”. Soruşdu: “Hansı yolla?” Dedi: “Dünyanı gözünün önündə gözəlləşdirərəm”. Dedi: “Yox, sən onun adamı deyilsən”. O birisi dedi: “Mən”. Soruşdu: “Hansı yolla?” Dedi: “Qadınlar”. Dedi: “Yox, sən də onun adamı deyilsən”. Üçüncüsü dedi: “Mən”. Soruşdu: “Hansı yolla?” Dedi: “İbadət”. İblis dedi: “Hə, sən onun adamısan”.


Gecə yarısı olur, şeytan həmin abidin qapısını döyür. Deyir ki, qonağam, onu evinə gətirir. Həmin şeytan gecəni səhərə qədər namaz qılır və üç gün bu cür davam edir. O, heç bir şey yeyib-içmir. Abid ona deyir: “Ey Allahın bəndəsi, sənin kimisini görməmişəm”. Cavab verir: “Sən heç bir günah etməmisən, ona görə də ibadətin bu qədər süstdür”. Abid deyir: “Nə günahı etməliyəm ki?” Şeytan deyir: “Get, dörd dirhəmi götür və pis əxlaqlı filan qadının yanına get. Onun biri ilə ət al, biri ilə ətir al, biri ilə içki al və o birisi ilə günaha bat”.


Abid həmin qadının evinə gəlir. Qadın həmin abidi görəndə təəcüblənir. Öz-özünə deyir ki, Allaha and olsun ki, yolunu azıbdır. Soruşur: “Nə istəyirsən?” Deyir: “Bu dörd dirhəmi götür və bununla ət, ətir və içki al”. Qadın pulu götürür və onunla ölmüş donuz əti alır və bu ətə nəcasət vurub abidin yanına gətirir.

 

Abid yeməyi görüb deyir: “Budur, sənin yeməyin?” Qadın deyir: “Bəli”. Abid deyir: “Mənim ona ehtiyacım yoxdur”. Qadın üst-başına nəcasət yaxmışdı və bunu görən abid deyir ki, mənim sənə də ehtiyacım yoxdur. Sübh çağı qadının evinin qapısında bu sözlər yazılmışdı: “Allah pis əxlaqlı filan qadını filan abidə görə bağışladı”./ Deyerler.

 

baxılma sayı: 880