İnsan Allahı nə üçün yada salmalıdır?

O zaman ki, Allahın zikri insanın can və qanı ilə qarışar, həyatına çox dəyərli təsirlər qoyar. Allahı zikr edən insan:

1. Allahın əmrlərinə itaət edər. Zikrin insan ruhuna qoyduğu ilk təsir odur ki, insan Allahın haram və halalına riayət edər. Həqiqətdə imanını gücləndirərək iradəsi İlahi əmrlərini yerinə yetirməkdə daha mətanətli olar. Quran buyurur: “Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah zikr olunduqda qəlbləri qorxar, Onun ayələri onlara oxunan zaman imanlarını artırar və daim öz Rəbblərinə təvəkkül edərlər”. (“Ənfal” 2).

 

2. Bəsirət və ayıqlıq əldə edər. Bəsirət və ayıq qəlbə malik olmaq – zikrin başqa bir təsiridir. Quran buyurur: “Şübhəsiz, təqvalı olanlara şeytandan bir vəsvəsə yetişsə, (ya qəlblərdə dolanan bir şeytan onların fikirlərinə zərər-ziyan yetirsə, dərhal) (Allahı yadlarına salaraq) özlərinə gələr və onda gözüaçıq olarlar”.(“Əraf” 201).

 

3. Nifaqdan amanda olar. “Həqiqətən münafiqlər Allaha qarşı hiyləgərlik edirlər, halbuki, Allah onları aldadır (onların hiylələrinin cəzasını özlərinə qaytarır). Onlar namaza durarkən (yerlərindən) süst qalxır, camaatla (ünsiyyətdə olarkən) riyakarlıq edir və Allahı çox az yada salırlar”. (“Nisa” 142).

 

4. Davamlı olaraq namaz halındadırlar. Zakir insan o zaman ki, zahir və batinində Allaha zikrə riayət edər, daima namaz halında olan insan kimi olar. (Tebyan)
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Madam ki, Allahı zikr edərsən: ayaq üstə və ya əyləşən halda, bazarda və ya səmimi yerdə və ya harada olursansa-ol, davamlı olaraq namaz və qunut halında olarsan”.

 

5. Allah insana diqqət edər. “Buna görə də, Məni yada salın ki, Mən də sizi yada salım. Mənə şükür edin və küfr və nemətlərimə nankorluq etməyin”. (“Bəqərə” 152).


6. Qəlbəri aram olar. “O kəsləri ki, iman gətiriblər və qəlbləri Allahı yada salmaqla rahatlıq tapır. Bilin! Qəlblər yalnız Allahı yada salmaqla rahatlıq tapır”. (“Rəd” 28).
Allah Təala bizləri zakirlərdən qərar versin, inşəallah./Deyerler.

baxılma sayı: 734