Cəmiyyətdə əxlaqi problemlərin səbəbləri

Cəmiyyətimiz bu gün əxlaqi böhran içindədir. Bunun bir çox səbəbləri vardır:

a- İnsanların əxlaqi dəyərlərdən uzaqlaşması və əxlaqi maarifsizlik.

b- Qərbin mədəni hücumu.

c- İnsanların dünyaya bağlılığının artması.

ç- Cəmiyyətdə əxlaqsızlığın və ədəbsizliyin hər tərəfli şəkildə yayılması.

d- Ədəb və əxlaqdan kənar olan insanların cəmiyyətə ülgü və ideal kimi təqdim edilməsinə cəhdlər göstərilməsi.

e- Əxlaq ustadlarının və əxlaqi dəyərləri təbliğ edən insanların azlığı.

ə- Heç bir qurumun ölkədə əxlaqın maarifin yayılmasına maraq göstərməməsi.

j- Cəmiyyətdə gizli qüvvələr tərəfindən əxlaqi dəyərlərin əleyhinə güclü təbliğatın aparılması. 

baxılma sayı: 800