Ramazan ayının gecələrində qılınan namazlar

Ramazan ayının gecələrində qılınması müstəhəb olan namazlar
 
 1-ci gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 15 İxlas)

 2-ci gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 20 Qədr)

 3-cü gün - 10 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 50 İxlas)

 4-cü gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 20 Qədr

 5-ci gün - 2 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 50 İxlas)

 6-cı gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 1 Mülk)

 7-ci gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd,13 Qədr)

 8-ci gün - 2 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 10 İxlas və namazdan sonra min dəfə "Subhənəllah")

 9-cu gün - 6 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 7 Ayətəlkürsü və namazdan sonra 50 dəfə salavat)

 10-cu gün - 20 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 30 ixlas)

 11-ci gün - 2 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 20 Kovsər)

 12-ci gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 30 Qədr)

 13-cü gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 25 İxlas)

 14-cü gün - 6 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 30 Zəlzələ)

 15-ci gün - 4 rukət (1-ci rukətdə 1 Həmd, 100 İxlas, 2-ci rukətdə 1 Həmd, 50 İxlas)

 16-cı gün- 12 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 12 Təkasur)

 17-ci gün- 2 rukət (1-ci rukətdə 1 Həmd, 1 İxlas, 2-ci rukətdə 1 Həmd, 100 İxlas)

 18-ci gün- 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 25 kovsər)

 19-cu gün - 50 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 1 Zəlzələ)

 20-ci gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd,1 istənilən surə)

 21-ci gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd,1 istənilən surə)

 22-ci gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd,1 istənilən surə)

 23-cü gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd,1 istənilən surə)

 24-cü gün- 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd,1 istənilən surə)

 25-ci gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 10 İxlas)

 26-cı gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 100 İxlas)

 27-ci gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 1 Mülk. 28 İxlas da oxuna bilər)

 28-ci gün - 6 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 100 Ayətəl kursi, 100 İxlas, 100 Kovsər və namazdan sonra 100 dəfə salavat)

29-cu gün - 2 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 20 İxlas)
30-cu gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 20 İxlas və namazdan sonra 100 dəfə salavat.

baxılma sayı: 756