Hansı 7 yerdə qüsl almaq vacib olur?

İnsana qüsl bir neçə yerdə vacib olur:
1. Bədəndən sperma xaric olsa (cənabət) - qadın-kişi üçün müştərək qüsl növüdür.
2. Ölən adama toxunduqda (məss-meyyit) - qadın-kişi üçün müştərək qüsl növüdür. 

3. Öləndə (meyyit) - qadın-kişi üçün müştərək qüsl növüdür.
4. Qadın adəti üzrə qan görsə (heyz) -qadına məxsus qüsl növüdür.

5. Qadın adətindən kənar qan görsə (istihazə) -qadına məxsus qüsl növüdür.
6. Qadın dünyaya övlad gətirərkən (nifas) -qadına məxsus qüsl növüdür.
7. İnsan qusl etməyi nəzir və ya əhd etsə - qadın-kişi üçün müştərək qüsl növüdür.

baxılma sayı: 1094