Əzab mələklərindən nicat verən zikr!

Əzab mələklərindən nicat yolu

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Allahın onu 19 şölədən (əzab mələklərindən) xilas etməsini istəyirsə, "Bismilləhir-Rahmənir-Rahim"i qiraət etsin. Çünki o, 19 hərfdəndir. Allah onun hər bir hərfini, o mələklərin hər birinin qarşısında qalxan qərar verər”.


Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: "Mürəkkəbqabına liğə (sap) qoy, qələmi itilə, (“Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”də) "bə" hərfini çək, "sin"i açıq yaz, "mim"i əyri yazma, Allahı gözəl yaz. “Ər-rəhman”ı bir qədər uzat, “ər-rəhim”i yaxşı yaz".

İmam Əsgəri (ə) "Bismilləhir-Rahmənir-Rahim"i təfsir edərkən buyurur: "Ehtiyaclar və çətinliklər zamanı hər məxluqun ümidi Allahdan başqa hər şeydən kəsiləndə və bütün səbəblərdən, vasitələrdən əli üzüləndə Ona tərəf üz çevirər".
Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: "Bismilləhir-Rahmənir-Rahim»lə başlayan dua geri qaytarılmaz".

Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” – hər bir yazının başlığıdır".
İmam Sadiq (ə) buyurur: "Bəzən bizim şiələrdən biri öz işini “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” ilə başlamır, buna görə də Allah Təala onu çətinliklərə və xoşagəlməz vəziyyətlərə düçar edir ki, ona Allaha şükrü və sitayiş etməyi başa salsın".

Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: "Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”lə başlanmayan hər mühüm işin axırı yoxdur".

baxılma sayı: 849