Ana Səhifə revayet İslam əxlaqına görə qonşunun qonşu boynunda olan haqları

İslam əxlaqına görə qonşunun qonşu boynunda olan haqları

5748

Hər bir müsəlman öz qonşusu ilə ünsiyyətdə olarkən gərək ona qarşı bu vəzifələri yerinə yetirsin:

1-Qonşularla olduqca mehriban, xoş davranaraq daima onlara yaxşılıq etsin,
2-Qonşunun şad günündə onun sevincinə şərik olub, onun hidayətində çalışqanlıq göstərmək,
3-Qonşu çətinliklə üzləşəndə, ona kömək edib dərdinə şərik olmağa çalışqanlıq,

4-Qonşu xəstələndikdə baş çəkib Allahdan onun üçün şəfa diləmək hissini dilə gətirməyə çalışmaq,
5-Qonşunun ailəsini, şərəfini, namusunu, evinin qorunmasında çalışqanlıq göstərmək,
6-Din və dünya işlərində qonşuya faydalı məsləhətlər verməyə çalışmaq, 
7-Qonşunun səhvlərini bağışlamağa çalışmaq, 

8-Borc bir şey istəməyə gəldikdə, ondan imkan həddində əsirgəməməyə çalışmaq,
9-Allahın nemətlərindən qonşu ilə bölüşməyə çalışmaq,
10-Öv evladı üçün aldığı hədiyyələrdən qonşunun övladı üçün bir hədiyyə almağa çalışmaq,