Hər bir müsəlman öz qonşusu ilə ünsiyyətdə olarkən gərək ona qarşı bu vəzifələri yerinə yetirsin:

1-Qonşularla olduqca mehriban, xoş davranaraq daima onlara yaxşılıq etsin,
2-Qonşunun şad günündə onun sevincinə şərik olub, onun hidayətində çalışqanlıq göstərmək,
3-Qonşu çətinliklə üzləşəndə, ona kömək edib dərdinə şərik olmağa çalışqanlıq,

4-Qonşu xəstələndikdə baş çəkib Allahdan onun üçün şəfa diləmək hissini dilə gətirməyə çalışmaq,
5-Qonşunun ailəsini, şərəfini, namusunu, evinin qorunmasında çalışqanlıq göstərmək,
6-Din və dünya işlərində qonşuya faydalı məsləhətlər verməyə çalışmaq, 
7-Qonşunun səhvlərini bağışlamağa çalışmaq, 

8-Borc bir şey istəməyə gəldikdə, ondan imkan həddində əsirgəməməyə çalışmaq,
9-Allahın nemətlərindən qonşu ilə bölüşməyə çalışmaq,
10-Öv evladı üçün aldığı hədiyyələrdən qonşunun övladı üçün bir hədiyyə almağa çalışmaq,