Namazın Rükni və qeyri rükni 11 vacibatları...

Diqqət:  

Əziz Mömin qardaş və bacılar!  Fiqh dərsləri silsiləsindən verilişimizdə çıxışda demişik ki səcdeyi Səhvin zikri yalnız bir cürə ola bilər... Axtarış edib dəqiqliyini bura qeyd edirəm... Səcdeyi Səhvin zikrləri üç cürə olur bunlardan başqa bir zikri demək ehtiyata görə düzgün deyildir:


1-ci-Bismillah və Billah və Səllalahu əla Mühəmmədin və Alihi...
2-ci Bismillah və billah Allahummə salli Əla Mühəmmədin və Ali Muhəmməd 
3-Bismillah və Billah Əsslamu Əleykə Əyuhənnəbiyyu və Rəhmətullahi və bərəkatuh... 

Qeyd: Səcdeyi Səhv edərkən Üçüncü zikri demək daha çox tapşırılır...

Ayətullah Əl-Üzma Seyyid Əli Xamenei  üçüncü zikri deməyi münasib bilir...

 

 

baxılma sayı: 878