8 əxlaqi göstərişlər...

Üzü nurlaşdıran 4 əməl:
-Təqvalı olmaq,
-Verilən əhdə vəfalı olmaq,
-Əliaçıqlıq etmək,
-Mərdlik və düzgünlük göstərmək.

İnsan ömrünü məhv edən 4 əməl:
-Çoxlu qəmli olmaq,
-Hər şeyə narazılıq etmək, 
-Ac qalmaq, (Yemək yeməməkdə həddini aşmaq)
-Gecəni çox oyaq qalmaq.

baxılma sayı: 1802