Təvəssül edərkən diqqət olunması zəruri olan qaydalar...

Digər dualar kimi təvəssülün də xüsusi ədəbi və ğöstərişləri vardır:

1-Öncə paklığ əldə etmək. İstər cismani olsun, istər mənəvi.

2-Çoxlu salavat zikr etmək.

3-İki rəkət namaz qılmaq. Hər rəkətdə bir fatihə və yeddi ədəd ixlas surəsin oxumaq.

4-Hirzi İmam Cavadı (ə) oxumaq.
یا نُورُ یا بُرهانُ یا مُبینُ یا مُنیرُ یا رَبِ اِکفِنی الشُرُورَ وَ افاتِ الدُهُورِ اَسئَلُکَ النَجاةَ یَومَ یُنفَخُ فِی الصُور

Ya Nuru. Ya Bürhan. Ya Mubin. Ya Munir. Ya Rəbbi. İkfiniyəş-şururə və afatid-duhur. Əsəlukən-nicatə yaumə yunfəxu fis-sur!

baxılma sayı: 821