Altı nəfərə İsa (ə), İbrahim, Əyyub, Davud, Yəhya və Məryəmin əcri verilər!

Ədalətli rəhbərin əcri Süleyman ibn Davudun (ə) əcrinə bənzəyir.
Rəsuli-əkrəm (s) buyurmuşdur:

1. Təqvalı alimin əcri İsa ibn Məryəmin (ə) əcrinə bənzəyir. 
2. Səxavətli varlının əcri İbrahim Xəlil peyğəmbərin (ə) əcrinə bənzəyir.
3. Səbirli fəqirin əcri Əyyubun (ə) əcrinə bənzəyir.

4. Ədalətli rəhbərin əcri Süleyman ibn Davudun (ə) əcrinə bənzəyir.
5. Tövbəkar cavanın əcri Yəhya ibn Zəkəriyyanın (ə) əcrinə bənzəyir.
6. Məhrum qadının əcri Məryəmin (ə) əcrinə bənzəyir.

baxılma sayı: 759