"Yasin" surəsi oxuyanın çatdığı 10 BƏRƏKƏT

Peyğəmbər (s) buyurdu: Ey Əli! "Yasin" surəsini oxu ki, onda 10 bərəkət vardır:
1. Ac yatmaz məgər o halda ki, tox olar.
2. Susuz, məgər o halda ki, sirab olar.
3. Paltarsız məgər o halda ki, geyindirilər.

4. Subay, məgər o halda ki, evlənər.
5. Qorxan, məgər o halda ki, amanda olar.
6. Bağlı, məgər o halda ki, nicat tapar.

7. Xəstə, məgər o halda ki, sağalar.
8. Müsafir, məgər o halda ki, səfərdə yardım olunar.
9. Ölənin yanında oxunarsa, (günahları) azalar.
10. Hər kimin itmişi varsa, bu surəni oxuyaraq (itmişini) tapar".

baxılma sayı: 888