Namaz haqqında 40 incəlik

Namaz haqqında 40 incəlik:

1-Namaz behiştə gedənlərin tacıdır.
2-Namaz qeyb aləminə açılmış bir pəncərədir.
3-Namaz yerdən göy aləminə pərvaz etməkdir.
4-Namaz insanın Allahın rəhmət süfrəsində oturmasına səbəb olur.
5-Namaz dini abadlaşdırır.

6-Namaz xoşbəxtlik iksiridir.
7-Namaz insanı xilqətlə eyni ahəngdə edir.
8-Namaz yerlə göy arasında bir körpüdür.
9-Namaz Allahla dostluğu davam etdirməkdir.
10-Namaz möminin simasındakı iman cilvəsidir.

11-Namaz sonsuz ruzi verənə əl açmaqdır.
12-Namaz bütləri sındırmaq və İlahi eşq odunda yanmaqdır.
13-Namaz səma qapılarının yer üzündə yaşayanların üzünə açılmasıdır.
14-Namaz ən pak iman aynasıdır.
15-Namaz qəlbləri dirildən ətirdir (müşkdür).

16-Namaz günah müqabilində bir qalxandır.
17-Namaz günahlar zülmətində qəlbin işıqlanmasıdır.
18-Namaz nur okeanında üzməkdir.
19-Namaz canı duru və sərin bulaqdan sirab etməkdir.
20-Namaz bütün yaxşılıqlar xəzinəsi və eşq fəryadıdır.

21-Namaz çirkinliklərlə mübarizədir.
22-Namaz imanı təkmilləşdirən və insanın meracıdır.
23-Namaz Allaha eşqi izhar etməkdir.
24-Namaz pərhizkarların və ariflərin yoldaşıdır.
25-Namaz özünü yaddan çıxarıb, İlahi eşqə qovuşmaqdır.

26-Namaz doğruluğun başlanğıcıdır.
27-Namaz behiştin ətirli nəsimidir.
28-Namaz günahlardan tövbə edib, İlahi fitrətə qayıtmaqdır.
29-Namaz bəndəlik nurunun həyatın şərqindən və übudiyyətin Sina dağından saçmasıdır.
30-Namaz Allahla danışmaqdır.

31-Allah-taala “Nisa” surəsinin 103-cü ayəsində buyurur: “Namaz qılın, çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda vacib edilmişdir.”
32-Namaz qılanda qünutu və səcdələri uzatmaq insanı cəhənnəm əzabından saxlayır.
33-Namaz İlahinin məhrəm yeri və varlıq kəbəsində qəlbin təvafıdır.
34-Namaz müsəlmanların əməli əhdləridir.
35-Namaz azadlığın yaşıl paltarı və Allaha doğru hicrət etməkdir.

36-Namaz Allahı yad etməyi qəlbdə dirildir.
37-Namaz qəlb əhlinin istəyi və Peyğəmbərin dostudur.
38-Namaz Şeytanla mübarizə edib, Allahla əhd-peyman bağlamaqdır.
39-Namaz məbudla ünsiyyətdə olmaq və ruhi yüksəlişdir.
40-Namaz dini abad edib, şeytanları zəlil etməkdir.

baxılma sayı: 774