Bir nəfər başqasının əvəzinə bəzi ibadətləri yerinə yetirirsə, o da savab qazanırmı?

Bu cür əməllər iki nəfər arasında şərik formada icra edilir. Əlbəttə, savabın çox hissəsi o əməl üçün pul ya mal xərcləyən adama yazılır. Çünki o fədakarlıq edir, , öz pulunu ya malını xərcləyir. Üstəlik bəzi hallarda başqasına zəhməthaqqı da verir. Həm öz vacib ya müstəhəb ibadətinin icra etdirməklə savab qazanır, həm də başqasına muzd verdiyi üçün xeyirxahlıq edir.

Bu işi görən adam da savab qazanır. Çünki öz din qardaşına yardım göstərmiş olur. Hərçənd ki, bunu muzdla etdiyi üçün fədakarlıq sayılmır. Bununla belə, savabsız da qalmır. Beləliklə, savabların dərəcəsini müqayisə edərkən deyə bilərik ki, ibadətin “sahibi” daha çox savab qazanar, ibadətin icraçısı da savabdan məhrum qalmaz.

baxılma sayı: 456