Səbir, alicənablıq, kəramət nədir? İmam Həsən (ə)-dan hədislər

Həzrət İmam Həsən Müctəbaya (ə) sual verirlər ki, səbir nədir?
Həzrət (ə) buyurur: “Səbir – yəni qəzəbini yatızdırasan və özünə hakim olasan”.

Sual verirlər ki, bəs alicənablıq nədir?
Həzrət (ə) buyurur: “Qəbilənə ehsan etmək və xəsarətlərə dözmək”. 

Soruşurlar ki, bəs kəramət nədir?
Buyurur: “Xahiş olunandan (istəniləndən) çoxunu bağışlamaq və qəhətlik zamanı yemək verməkdir”.-Deyerler

baxılma sayı: 275