İnsanın sualları və Allah-Təalanın (c.c) təskin verici 8- cavabları....

1-İnsan: Allahım, Səni necə görüm?
Allah: Gözlər məni görməz, Mən gözləri görərəm.

2-İnsan: Allahım, həyat nədir? 
Allah: Həyat sənin Mənə olan bağlılığın, Məni özündə yaşatmağındır.

 

3-İnsan: Allahım, nur nədir?
Allah: Nur Mənəm.

4-İnsan: Allahım, Sən haradasan? 
Allah: Mənim məkanım yoxdur, Mən sənə şah damarından da yaxınam.

 

5-İnsan: Allahım, Səni necə tanıyaq?
Allah: Ətrafına nəzər sal, Mən hər yerdəyəm.

6-İnsan: Savab və günah nədir?
Allah: Savab səni Mənə yaxınlaşdıran, günah səni Məndən uzaq salan əməllərindir.

 

7-İnsan: Allahım, Sənin razılığını necə qazanaq?
Allah: Məni - Mənə xatir çağır, Mənə - mənə xatir ibadət et.

8-İnsan: Cənnət və Cəhənnəm nədir?
Allah: Cənnət möminlərin həsrətində olan, Cəhənnəm isə günahkarların əməlləri ilə qazandıqları məkandır.
 

baxılma sayı: 213