NAMAZ NƏDİR SUALINA 26 CÜMLƏDƏ CAVAB!

Namaz: Peyğəmbərlərə öyrədilən ibadətlərin ilkidir.

Namaz: Qiyamət günü hesabı soruşulan vəzifələrin ilkidir.

Namaz: Quran-i Kərimdə ən çox zikr edilən əmrdir.

Namaz: İnsanı Allaha bağlayan və iman mənalarını ürəkdə canlandıran əsas nöqtədir.

Namaz: Cəhənnəmdən nicat bir vəsilədir.

Namaz: Cənnətin açarıdır.

Namaz: Yoxsulların həccidir.

Namaz: Möminlərin meracıdır.

Namaz: Əməllərin ən xeyirlisi muradın ən feyizlisidir.

Namaz: Həyatın mənası, yaradılışın hikmət və məqsədidir.

Namaz: İmanın qidası, ürəyin cilası, əxlaqın qaynağıdır.

Namaz: İslamın binası, ibadətin yaxşısıdır.

Namaz: Dünya nemətlərinə şükür, axirətin sonsuz nemətlərinə nail olma vəsiləsidir.

Namaz: İnsanın hərəkətlərini Allahın əmrlərinə uyduran bir səbəbdir.

Namaz: İman ilə şirk və küfr arasında bir pərdədir.

Namaz: Suyun kiri aradan qaldırdığı kimi günah çirklərini yuyub aparandır.

Namaz: Allahın hüzuruna çatmağa, Onunla danışmağa, Onun nuruna çatmağa bir vəsilədir.

Namaz: İnsanı pisliklərdən uzaqlaşdıran, yaxşılığa çağıran bir ibadətdir.

Namaz: Mominin ədəb, mədəniyyət və feyz məktəbidir.

Namaz: Allahın verdiyi nemətlərə şükr etmənin ən gözəl nümunəsidir.

Namaz: Məscidi və camaatla İslami birlik və birliyin nümunəsidir.

Namaz: Ictimai təlim və tərbiyənin ən gözəl yoludur.

Namaz: Momini Allaha yaxınlaşdıran ilahi bir əmrdir.

Namaz: Adamın tək Allaha qulluq etdiyinin və yalnız ondan kömək istədiyi isbatıdır.

Namaz: Ən gözəl bir bədən hərəkətidir.

Namaz: Ən gözəl ibadətdir 

baxılma sayı: 200