Qəlbdəki çətinlikləri Allaha tərəf yönəlməklə rahatlamaq olar!

· Qəlbdə - bir dağınıqlıq vardır, onu ancaq Allaha tərəf yönəlməklə yox etmək olar.

· Qəlbdə - bir vəhşət vardır, onu ancaq təklikdə Allah ilə ünsiyyətlə yox etmək olar.

· Qəlbdə - bir hüzn vardır, onu ancaq Allahı tanımaq sevinci və sədaqətli münasibətlə yox etmək olar.

· Qəlbdə - bir həyəcan vardır, onu ancaq Allaha sığınmaqla yox etmək olar.

· Qəlbdə - bir həsrət yanğısı vardır, onu ancaq Allahın əmri, qadağası və qəzavu-qədəri ilə razılaşmaq və Onunla görüşəcəyi günə qədər səbr etməklə söndürmək olar.

baxılma sayı: 121