Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən duaların qəbul olunmaması bu 10 düşüncəyə görədir!

Bir nəfər ALLAHın Rəsulundan (s) soruşdu ki, niyə bizim duamız qəbul olunmur. Bir halda ki, ALLAH-təala buyurub ki, mənə dua edin qəbul edim. ALLAHın Rəsulu (s) buyurdu: " 10 şeyə görə dualarınız qəbul olunmur.” 

1.ALLAH-təalaya inandız amma bəndəçilik vəzifənizi yerinə yetirmədiz. 

2.Quranı oxuduz amma əməl etmədiz. 

3.Peyğəmbərin (s) dostluq təklifini qəbul etdiz amma övladları ilə düşmənçilik etdiz.

4.Şeytanla düşmənçilik iddiası etdiz amma onun dediklərinə əməl etdiz. 

5.Behişti sevdiyinizi dediniz amma bir əməl etmədiniz. 

6.Cəhənnəmdən qorxduğunuzu dediniz amma öz bədənlərinizi ora atdınız. 

7.Camaatın eyblərinə başınızı qatdınız amma öz eyblərinizi unutdunuz. 

8.Dildə dünya ilə düşmənçilik etdiyinizi bildirdiniz amma dünya malları toplamağa başladınız. 

9.Ölümü iqrar etdiniz amma ona hazırlaşmadınız. 

10.Ölüləri torpağa tapşırdınız amma ibrət götürmədiniz.ehliwie-samux. 

baxılma sayı: 169