Bəndə ilə Allah-Təalanın (c.c) danışığı: Kədərlənmə.. Gülümsə Sadəcə!!

Men ürəyimi Ona açdım: ''Təkəm''dedim,
''Mən varam'' dedi.
''Canım ağrıyır'' dedim,
''Səbr'' Dedi.
''Nə zamana qədər?'' dedim,
''Mənə güvən!'' dedi.


''sev Məni'' dedim,
''Sonsuzluq Qədər'' dedi.
Dünya ''Mənə Dar'' dedim,
''Kədərlənməyin mənasızdı''dedi.
''RƏBBİM'' dedim,
''Qulum'' dedi.. "
Gülümsə sadəcə....


Müsəlmansan, ALLAH'a güvənirsən..Onsuz da sənə O'ndan başqa kimsənin köməyi toxunmayacaq..
Bir qul səni necə bu qədər üzə bilir?
Niyə yox yerə incidirsən özünü?
Dön bir kədərləndiyin fani dünyanın qiymətsizliyinə bax..


Bu dünya bir bazardı ki, satanı çox alanı yox..
Bu bir qəliz həyatdır ki, doğrusu az,yalanı çox..
Hamısı bu gün var, sabah yox..


Ev, iş, ailə, yoldaş, uşaq..
Fanini burax, İslama sarıl..
Unutma..
Müsəlman qırılmaz, qırmaz...
Hirslənməz...Küsməz..


Üzünü çevirməz..
Yalnız ALLAHa güvənər, halını ancaq
O'na ifadə edər..
Dərmanını da yalnız O'ndan gözləyər..


Gözlədiyi nəticəni əldə edə bilmədiyində də Təvəkkül edər,
''ALLAH neyləsə, gözəl edər...Vardır bundada bir xeyr..'' deyər..
Ürəyi yanmış, göz yaşları içinə axmış, ümidləri zorda olan bütün möminlərinə ümid, səbr və fərahlıq verən ALLAHımız var..
Kədərlənmə.. Gülümsə Sadəcə!!

baxılma sayı: 106