İnsan həyatını xilas edən duanın möcüzəsi nə həddə düzgün fikirdir?!

Duanın möcüzəsi
Dünya bina olandan bu yana çox əsrlər, illər kecsə də insan övladı möcüzələrlə dolu bir dünyada yaşayır. Kimisi yaşadığı, gördüyü möcüzələri təsadüf, kimisi isə sadəcə həyatın qaydası kimi dəyərləndirir. Ancaq, bu möcüzələrin yaşanmasının və yaranmasının tək bir səbəbi var - Allahu Təala! Bunu mən yox, yer üzündə Allahın Rəsulu olan Peyğəmbərimiz, Səllallahu Əleyhi və səlləm söyləmişdir. Yaşanmış bütün möcüzəvi əhvalatların Rəbbimiz tərəfindən insanlara bir töhfəmi, yaxudda dərs olduğunu Peyğəmbərimiz öz ağıllı, nurlu fikirləriylə çox gözəl anlatmışdır. Budur, söylədiklərimə nümunə olacaq bir əhvalat!

Əsri Səadətdə ticarətlə məşğul olan bir mömin tacir vardı. Bu tacir ticarətində halalı, haramı gözləyirdi. Allah və Rəsulu üçün ticarət edər, hamının haqqını qoruyardu. Ticarətini Şam və Mədinə şəhərləri arasında aparar, çox vaxtda karvanla deyil təkbaşına getməyi sevirdi.

Bir gün aldığını almış, satdığını satmış Şamdan Mədinəyə doğru yola çıxmışdı. Xeyli yol getmişdiki, başdan aşağı silahlanmış bir quldurla qarşılaşdı. Quldur bu mömin taciri hədələyərək dedi:

- Mallarını yerə tök, dəvələrinidə bu ağaca bağla!

Mömin tacir:

- Mallarım səninki olsun, məni burax gedim-dedi.

Quldur:

- Bu günə qədər elə bir adam olmayıbki soyub, özünüdə öldürməyim! -dedi.

- Madamki, məni öldürəcəksən, səndən son bir istəyim var.

- İstəyini de!

- Mən Müsəlmanam, dəstəmaz alıb iki rükət namaz qılım, sonra məni öldür.

Quldur icazə verir. Tacir əvvəlcə dəstəmaz aldı, iki rükət namaz qılıb əllərini Rəbbinə açdı.

Ya Vedud! Ya Vedud! Ya Zel-arşil-mecîd! Ya Mübdi, Ya Muid! Ya Feaalün lima yürid! Eselüke bi-nuri vechikel-lezi melee erkane arşike ve eselüke bi-kudretikel-leti kadderte biha halkake ve bi rahmetike-lleti vesiat külle şeyin. La ilahe illa ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!

Mömin tacirin duası bitmişdiki, çox qəribə bir hadisə baş verdi. Birdən bir ağ at üstündə yaşıl paltarlı, əlində silah olan bi süvari peyda oldu. Quldur mat məətəl qalmış, nə edəcəyini özüdə bilməz bir vəziyyətdə idi. Taciridə, mallarıda unudaraq qəfil peyda olmuş bu süvariyə hücüm etdi. Süvari bir zərbə ilə qulduru yerə sərdi. 

Duanın möcüzəsi
Süvari tacirə tətəf dönərək: "Öldür bu qulduru" dedi. Tacir:

Mən həyatım boyu insan öldürməmişəm, insan öldürməyidə yaxşı qarşılamıram, məni bağışla.. - dedi.

Süvari bir zərbə ilə qulduru öldürdü.

Tacir soruşdu:

Sən kimsən?

Mən göyün üçüncü qatında duran bir mələyəm. Bu adamı öldürməyi Allahu Təala mənə nəsib eylədi. Sən namazından sonra əllərini göyə qaldırıb dua etməyə başlayanda, göyün qapılarının döyüldüyünü eşitdik. Elə şiddətlə döyülürdüki.. Vacib bir hadisə olduğunu başa düşdük. İkinci dəfə dua eləyəndə göyün qapıları aralandı. Üçüncü dəfə du eləyəndə Allahu Təala Cəbrayıl Əleyhissəlamı göndərdi.

Cəbrayıl Əleyhissəlam bizə belə dedi:

- Dua edən filan mömini kim qutaracaq?

Mən irəli durdum və məni göndərdilər. Ey Allahu Təalanın mömin qulu! Yaxşı bil! Sənin etdiyin bu duanı kim edərsə, Allahu Təala onun sıxıntısını keçirər, ona kömək edər.

Bu hadisədən sonra mömin tacir yoluna davam edərək, Mədinəyə çatır. Çatar çatmaz Kainatın Əfəndisi Sallallahu Əleyhi və səlləmin yanlna gedir və başına gələnləri danışır. Taciri dinləyən Sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur:

" Yəqindir ki, Allahu Təala sənə əsma-i hüsnanı təlqin eləyib. O adlarla Allahu Təalaya dua edilərsə, istənilən verilər".

Bəli, Qadın.Netin müsəlman istifadəçiləri. Gəlin şükr edək! Şükr edəkki, Məhəmməd ümmətiyik, İslam dininin fəzilətlərindən, şəfaətindən bəhrələnmək qismətimizə yazılıb. Dualar oxuyaq, Namaz qılaq, ruhumuzu qidalandıraq, ürəyimizi Allahu Təalayla bir tutaq ki, Allahu Təalanın gözəl möcüzələri bizimdə istər bu dünyamızda, istərsə də digər dünyamızda yaşansın..

baxılma sayı: 99