İslamda füruiddin (dinin budaqları) olan 10 vacibatın qısa izahı!

Firudinin ən kiçik şərhi

 =Namaz – bəndənin Allah Təala hüzurunda beş vaxt pərəstişidir! 
 =Oruc – bəndənin Allahdan ötrü bir (ramazan ayını) maddi nemətlərdən gündüzlər pəhrizi


 =Xüms – bəndənin Allahın ona verdiyi mal və puldan ildə artıq qalanını və ya ildən artıq qalmağı lazım olanından xumsun xüsusi qanunlarını təyin etdiyi başqa ölçüdə yarısını imamə və yarısını da seyidə vermək
 =Zəkat – bəndənin 9 şeydən (arpa, buğda, xurma, qızıl, gümüş, oküz, qoyun, dəvə) maldan fəqirə könüllü surətdə zəkatın xüsusi qanun və ölçülərinə əsasən verilməsi

 

 = Həcc – bəndənin maddi cəhətdən tam  təminatdan sonra Məkkə ziyarətinə getməsi
 =Cihad – bəndənin Allah və onun qanunlarının təbliğ edənlərin əlehdarlara qarşı mübarizə (tərəfdar pərdəsi altında əlehdarlıq edənlərə qarşı mübarizə eləmək lazım və vacibdir)

 

 = Əmri-Beməruf – bəndənin yaxşılıqlara başqalarını çağırması
 =Nəhryəzmünkər – bəndənin pisliklərdən başqalarını qaytarması


 = Təbarrə - bəndənin Allah dostları ilə dost olması
 = Təvəlla – bəndənin Allah düşmənləri ilə düşmənçilk etməsi

baxılma sayı: 193