Çox zikr etməyin faydaları - 11 təsirli zikrlər

Kim çox-çox "Ya Səlam” zikr etsə, dünya və axirətdə salamat olar. 

Kim çox-çox "Ya Haqq” zikr etsə, gələcəyi yaxşı olar, fağırlıqdan qurtarar, pislikdən qorunar. 

Kim çox-çox "Ya Mətin” zikr etsə, qüvvətli olar, ibadətlərindən zovq alar. 

Kim çox-çox "Ya Vahidu” zikr etsə, muradına çatar.

Kim çox-çox "Ya Vali” zikr etsə, bütün işləri asan olar. 

Kim çox-çox "Ya Bərr” zikr etsə, Rəbbin lütf və ehsanına nail olar. 

Kim çox-çox "Ya Mlikul-mulk” zikr etsə, halal mal ilə zənginliyə qovuşar. 

Kim çox-çox "Ya Hafi” zikr etsə, zərər və ziyandan qutarar. 

Kim çox-çox "Ya Nur” zikr etsə nurlanar. 

Kim çox-çox "Ya Bədi” zikr etsə, ehtiyacı hasil olar. 

Kim çox-çox "Ya Varisu” zikr etsə, şəfa tapar və daha xəstələnməz. 

baxılma sayı: 288