İslam dinində bir sıra əməllər haram buyurulub və Mütəal Allah onları yerinə yetirənləri cəzalandıracaqdır. Bu əməllərdən bəziləri aşağıdakılardır;


1-Allahın qəzəbindən qorxub çəkinməmək.
2-Allahın mərhəmətinə naümid olmaq.
3-Allahdan qeyrisinə səcdə etmək.
4-İnsanları Allahdan qeyrisinə tapınmağa yönəltmək.

5-Ata-ananı incitmək, qəlbini qırmaq.
6-Qohumlarla əlaqəni kəsmək.
7-Başqalarının malına əl uzatmaq, icazəsiz istifadə etmək.

8-Başqalarının şəri haqlarını tapdalamaq, təcavüzkarlıq.
9-Vəqf edilmiş malın, vəqfin şərtlərinə uyğun olmayan şəkildə istifadə edilməsi.

10-Rüşvət vermək və rüşvət almaq.
11-Zalıma kömək etmək.

12-Zalımı tərifləmək.
13-Haqqın sübuta yetməsindən şəhidlik etməkdən boyun qaçırmaq.

14-Məscidləri bağlamaq və Allaha ibadətin qarşısını almaq.
15-Zina etmək.

16-Livat etmək.
17-Spirtli içkilər və pivə içmək.

18-Qumar oynamaq.
19-Sələmçilik.

20-Xəbərçilik.
21-Çəkidə aldatmaq.

22-Pis malı yaxşı mala qarışdırıb yaxşı mal adı ilə satmaq.
23-İnsanların zəruri qida məhsullarını anbarda yığıb saxlamaq və süni şəkildə qıtlıq, bahalıq yaratmaq.

24-İsrafçılıq.
25-Baha satmaq.

26-Allahla bağlanılan əhdi pozmaq (məsələn, insan əhd edir ki, filan pis işi görməyəcək və ya filan yaxşı işi görəcək).
27-Günahı kiçik saymaq.

28-İbadətdə riya etmək.
29-Yalan danışmaq.
30-Qeybət etmək və başqalarının arxasınca danışmaq.

Mənbə: "Hər müsəlman bilməlidir" kitabı