Islam haram olan 30 əməllər ki Allah Taala (c.c) bu işləri görənləri Cəhənnəm atəşi ilə cəzalandıracaq!

İslam dinində bir sıra əməllər haram buyurulub və Mütəal Allah onları yerinə yetirənləri cəzalandıracaqdır. Bu əməllərdən bəziləri aşağıdakılardır;


1-Allahın qəzəbindən qorxub çəkinməmək.
2-Allahın mərhəmətinə naümid olmaq.
3-Allahdan qeyrisinə səcdə etmək.
4-İnsanları Allahdan qeyrisinə tapınmağa yönəltmək.

5-Ata-ananı incitmək, qəlbini qırmaq.
6-Qohumlarla əlaqəni kəsmək.
7-Başqalarının malına əl uzatmaq, icazəsiz istifadə etmək.

8-Başqalarının şəri haqlarını tapdalamaq, təcavüzkarlıq.
9-Vəqf edilmiş malın, vəqfin şərtlərinə uyğun olmayan şəkildə istifadə edilməsi.

10-Rüşvət vermək və rüşvət almaq.
11-Zalıma kömək etmək.

12-Zalımı tərifləmək.
13-Haqqın sübuta yetməsindən şəhidlik etməkdən boyun qaçırmaq.

14-Məscidləri bağlamaq və Allaha ibadətin qarşısını almaq.
15-Zina etmək.

16-Livat etmək.
17-Spirtli içkilər və pivə içmək.

18-Qumar oynamaq.
19-Sələmçilik.

20-Xəbərçilik.
21-Çəkidə aldatmaq.

22-Pis malı yaxşı mala qarışdırıb yaxşı mal adı ilə satmaq.
23-İnsanların zəruri qida məhsullarını anbarda yığıb saxlamaq və süni şəkildə qıtlıq, bahalıq yaratmaq.

24-İsrafçılıq.
25-Baha satmaq.

26-Allahla bağlanılan əhdi pozmaq (məsələn, insan əhd edir ki, filan pis işi görməyəcək və ya filan yaxşı işi görəcək).
27-Günahı kiçik saymaq.

28-İbadətdə riya etmək.
29-Yalan danışmaq.
30-Qeybət etmək və başqalarının arxasınca danışmaq.

Mənbə: "Hər müsəlman bilməlidir" kitabı

baxılma sayı: 160