İnsan həyatında 10 hadisənin baş verməsi fəlakətgətirən müsibətlərdir?

İnsan həyatında baş verən 10 hadisə fəlakət gətirən müsibət hesab olunur: 
Peyğəmbər (s) buyurur: Dünya və axirətin hər biri üçün 5 böyük müsibət baş verər:


Dünya müsibətləri ibarətdirlər:
1-Yaxşı dostun ölümü,

2-Halal ruzini itirmək,

3-Düşmən və namərd insanların danlağına düşmək,

4-Xeyir və saleh əməlləri tərk etmək,

5-Dili acı olan həyatyoldaşı. 


Amma Axirət müsibətləri:
1-Namazı əldən vermək,

2-Alimin ölməsi,

3-Əlacsızı ümidsiz etmək,

4-Ata-anaya qulaq asmamaq,

5-Zəkat verməmək (yəni varından Allah yolunda kasıbların haqqını ödəməmək). Məvaizul-ədədiyyə, səh: 263

baxılma sayı: 773