Peyğəmbərin (s) hədisində cahil insanın 10 əlaməti

Peyğəmbər (s) buyurur: Cahil və nadan insanın 10 sifəti olar ki, ağıldan nəsibini almamışdır. O sifətlər ibarətdir:

1-Hər kimlə oturub-dursa ona zülm edər,

2-Onun ixtiyarına işləyənlərin haqqına keçər,

3-Vəzifədə ondan üstün onlara qarşı tərbiyəsizlik edər,

4-Fikirləşib-ölmədən danışar,

5-Söz danışanda günah edər, bir şeyə qarışmayanda isə baş verənlərdən qafil qalar,

6-Fitnə ilə üzləşəndə ona tərəf tələsər və hadisələrin içində abrını heyif edər,

7-Dəyərlərə ona üz gətirəndə arxa çevirər və gedər,

8-Keçmiş günahlarından qorxmaz və gələcək günahlara tərəf hərəkətdə olar,

9-Yaxşı işləri görməkdə tənbəllik göstərib, etsə də ağır hərəkət edər,

10-Əlindən çıxanlar və zay elədiklərindən ibrət almağa çalışmaz.

Tühəfül-Üqul, səh: 28 

baxılma sayı: 1233