Peyğəmbər (s) buyurur: 4 yaxşılıq heyif olar, və xeyri yoxdur.

Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) xitab edərək buyurdular: "Ya Əli! 4 əməl heyif olub hədərə gedir:

1- Doyandan sonra yeməyə davam etmək, 

2- İşıqlı gecədə çırağ yandırmaq,

3- Daş-qalaqlı yerdə əkinçiliklə məşğul olmaq,

4- Layiqli olmayan şəxsə yaxşılıq etmək. 

     Mən La-yəhzuruhul-fəqih, cild: 4, səh: 373

baxılma sayı: 1169