Allaha yaxınlaşmaq nə deməkdir?

İnsanın Allaha yaxınlaşması, Allaha olan sevgisinin, bağlılığının, Allah qorxusunun, imanının inancının artması deməkdir. Heç bir insan üçün Allaha yaxınlaşmanın bir sərhədi yoxdur. İnsanlar axirətdə Allaha olan yaxınlıqları ölçüsündə mükafat alacaqlar və yenə bu ölçüdə sonsuz bir cənnət həyatına qovuşacaqlar. Bu onun Buna görə də insanın dünyadakı əsl yaşayış məqsədi Allahın bildirdiyi şəkildə bu mövzuda səmimi bir səy sərf etmək olmalıdır. Quranda Allah mö'minlərin bu mövzuda göstərdikləri səyə belə diqqət çəkilmişdir:

  Bədəvilərdən eləsi də vardır ki, onlar Allaha və axirət gününə iman edər və infaq etdiyini Allah Qatında bir yaxınlaşmağa və elçinin dua və bağışlanma diləklərinə (bir yol) sayar. Xəbəriniz olsun, bu, həqiqətən, onlar üçün bir yaxınlaşma. Allah da onları öz mərhəmətinə nail edəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. [Tövbə surəsi, 99]

  Belə bir səy nəticəsində Allaha yaxınlaşan bir insanın Allaha olan sevgisi və bağlılığı daha da şiddətlənir, ürəyində Rəbbimizə qarşı daha böyük bir coşğu hiss, Allahın razı olmayacağı bir rəftar içərisində girməkdən çox daha çox qorxar və bu ölçüdə də Allahtan çəkinər. Din əxlaqına qarşı bağlılığı, Şövqü və dinə xidmət etmə istəyi qüvvətlənər. Allaha olan yaxınlığın gücü artdıqca bütün bu sayılan funksiyalar də daimi olaraq artmağa davam edir.

baxılma sayı: 813