Həftə içi gündəlik zikrlər.

İslam maarifində zikr etməyin dəyəri haqda çoxlu tövsiyələr olunmuşdur. O cümlədən həftə içi hər günün özünə görə məsumların hədislərində xüsusi zikrlərin deyilməsi tösviyə olunur.

Həftə içi hər günün özünə görə xüsusi zikrləri aşağıdakılardır:

1-Ya Qaziyəl Hacat,

2-Ya Ərhəmər-Rahimin.

3-Ya Həyyu ya Qəyyum,

4-La ilahə illallahu Məlikul-Həqqul Mibin.

5-Allahummə Səlli Əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd,

6-Ya Rəbbəl Aləmin.

7-Ya Zəl-Cəlali vəl İkram.

baxılma sayı: 2743