Qorxu duası

Qorxu duası

Ya kafiyən min kulli şəyy.Və la yəkfi minkə şəyun fis-səmavati vələrz.İkfini ma əhəmməni min əmrid-dunya vəl-axirəh.Və səlli əla Muhəmmədin və alih.

Tərcüməsi
Ey hər şeyə kifayət edən.Yerlərdə və göylərdə hər bir şey sənin üçün kifayet edici deyil.Menim dünya və axirət çətinliklərimə görə Öz kifayətini mənə göstər.Muhəmməd və Əhlibeytinə salam göndər.

baxılma sayı: 2087