İnsan bu namazı qılmaqda anadan olduğu gün kimi günahlardan təmizlənər!

Əmirəl-möminin Əli (ə)-ın namazı

İnsan bu namazı qılmaqda anadan olduğu gün kimi günahlardan təmizlənər. İmam Cəfər Sadiq (ə)-dan rəvayət olunmuşdur ki, buyurub: "Sizlərdən hər biriniz dörd rukət Əmirəl-möminin (ə)-ın namazını qılarsa, anadan doğulduğu gün kimi günahlardan paklaşar və hacətləri həyata keçər,"


Bu namaz dörd rukət (iki rukətli) namazdır.
Belə ki, "Həmd" surəsindən sonra, əlli dəfə "İxlas" surəsi oxunur və ümumiyyətə dörd rukətdə iki yüz dəfə oxunur. Bu namazıda qılmaqda təxminən yarım saat çəkir və bu namazın cümə axşamı və ya cümə günündə qılınmasının fəziləti barədə çoxlu hədislər rəvayət olunmuşdur.

Əgər namazdan sonra "Əllahummə səlli ələn-nəbiyyil-ərəbiyyi və alih" duasını oxuyarsa, rəvayətə əsasən keçmiş və gələcək günahları bağışlanar. Həmçinin belə bir şəxs bu duanı oxumaqla) sanki on iki dəfə Quranı xətm etmişdir və Allah təala Qiyamət gününün susuzluq və aclığını ondan uzaqlaşdırar." ixlas.

baxılma sayı: 846