Namazın rəkətlərin sayında şəkk edəndə vəzifəmiz nədir?

1-Əgər sübh namazı kimi iki rəkətli, yaxud məğrib namazı kimi üç rəkətli namazın rəkətlərin sayında şəkk edirsə, batildir;

2-Əgər bir, yaxud daha artıq rəkətdə şəkk etsə namazı batildir;

3-Əgər namaz əsnasında neçə rəkət qıldığını bilməsə namazı batildir. 

"Din təlimi kitabından".

baxılma sayı: 912