Allah dərgahında ən böyük və gizli günahlardır bunlar!!

Qurani-Kərimin baxışında görə ən böyük vən ən gizli günahlar:

1-Haqqı gizlədib üstünü ort basdır etməkdir. Necə ki, Bu haqda Quran-Kərimdə oxuyuruq: "Haqqı tapdayan və onu gizləyən şəxsə Allah lənət edər və lənət edə biləcək hər bir məxluq da onun üçün Allahın lənətini və nifrini diləyərlər." "Bəqərə/159".
Nə üçün bu günah bu qədər böyük hesab olunmuşdur? Bu sualı belə cavablandırmaq olar ki, bəzən haqqı gizləmək səbəb olur bir böyük kütlə və ya nəsil haqq yoldan uzaq düşsünlər. Necə ki, İslam Peyğəmbərinin (s) gəlişini öncəki dinin davamçıları olan böyük alimlər onun gəlişini dandılar və çoxlarının İslama iman gətirməsinə mane oldular. 

2-Eləcə də haqqı gizləmətmək günahın oxşarı olan böyük günahlardan hesab olunan əməl dində bidət və xürafat yaratmaqdır. Yəni dində və Allah tərəfindən vacib və ya haram olmayanları dini alimlər tərəfindən camaat arasında yaymaq. Bu günahın sonucu da birinci günahın nəticəsinə gətirib çıxarır. Dində xürafat və bidət yaradan alimlər üçün Allah-Taala 3 dəfə vay olsun və nifrin demişdir. "Bəqərə surəsi, ayə: 79". 

Hazırladı: Yusif Əliyev. 

baxılma sayı: 881